Juridisk

PLAYSTATION® PLUS SEASON OF PLAY
OFFISIELLE REGLER

Ved å delta i PlayStation Plus Season of Play-konkurransen («kampanjen») godtar du de offisielle reglene og avgjørelsene til sponsoren, som er endelige og bindende på alle mulige måter uten klagemuligheter.

 

DU TRENGER IKKE Å KJØPE NOE FOR Å DELTA, VINNE ELLER GJØRE KRAV PÅ EN PREMIE. ET KJØP eller en betaling VIL IKKE ØKE DELTAKERNES SJANSER TIL Å VINNE.

 

1.     SPONSOR: Sponsoren av kampanjen er angitt i tabellen nedenfor for deltakende land/regioner.

SPONSOR

ADRESSE

Deltakende land/regioner

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia

 

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), opptrer vi på vegne av vår filial i Nederland med adresse Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland, med organisasjonsnummer 000051647869.

Australia, Belgia, Danmark, De forente arabiske emirater, Frankrike, Hellas, Irland, Kypros, Litauen, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Storbritannia, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike («SIEE-regionen»)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

Argentina, Canada, Mexico og USA* («SIEA-regionen»)

 

*Åpen for de femti (50) amerikanske statene og District of Columbia. Kampanjen er ugyldig i amerikanske territorier og utenlandske militære områder og der den ellers er forbudt eller begrenset av loven.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

 

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

Taiwan, Singapore, Korea («SIEI-regionen»)

For SIEI-regionen:

De operasjonelle aspektene ved kampanjen er delegert til SIEIs tilknyttede selskaper («ansvarlige enheter») på vegne av SIEI, som beskrevet i oversikten nedenfor. Hvert av de følgende tilknyttede selskapene har det fulle ansvaret knyttet til driften av kampanjen i de relevante markedene, inkludert (og uten begrensninger) ansvaret for å kommunisere, direkte eller via agenter eller underleverandører, visse kampanjerelaterte opplysninger, og for utlevering av premier (enten direkte eller via en premiepartner), under disse offisielle reglene. Vi kan sende deg videre til, eller du kan selv kontakte, det relevante tilknyttede selskapet dersom du har spørsmål knyttet til kampanjen.

Ansvarlige enheter

ADRESSE

Ansvarlige land/regioner

Sony Interactive

Entertainment Singapore Private Limited

3 Fraser Street, Duo Tower, #15-24/25, Singapore 189352

Singapore

Sony Interactive Entertainment Taiwan Ltd.

9F, No.1 Song Gao Road, Xin Yi District, Taipei, Taiwan

Taiwan

Sony Interactive Entertainment Korea Inc.

8F, 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06235, Korea

Korea

2.     Kampanjeperiode: Kampanjen starter 19. desember 2023 kl. 08.00 (Pacific Time i USA) og avsluttes 5. januar 2024 kl. 08.00 (Pacific Time i USA) («kampanjeperiode»). Deltakere i kampanjen utenfor tidssonen Pacific Time i USA må sjekke sitt lands eller sin regions tilsvarende lokale tid. Sponsorens datamaskin er den offisielle klokken for kampanjen.

3.     Personer som er kvalifisert: Denne kampanjen er kun åpen for personer som: (i) er lovlig bosatt i ett av de deltakende landene eller en av de deltakende regionene, (ii) er minst atten (18) år og over gjeldende myndighetsalder for delstaten/området/provinsen hen er bosatt i på tidspunktet for deltakelse, og (iii) har en konto for PlayStationTM Network («konto»). Hver slik person teller som en «deltaker».

Ansatte i ethvert selskap i Sony-konsernet (for eksempel Sony Interactive Entertainment eller Sony Electronics) og deres respektive moderselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og reklame- og markedsføringsbyråer (samlet kalt «kampanjeforetak»), hvert av deres nærmeste familiemedlemmer (for eksempel ektefelle, forelder, barn, søsken og deres respektive ektefeller, uansett hvor de bor), og personer som bor i samme husholdning, enten de er i slekt med hverandre eller ikke, kan ikke delta eller vinne. Ugyldig der det er forbudt eller begrenset av loven.

Deltakelse i denne kampanjen innebærer en deltakers fullstendige og betingelsesløse samtykke til disse offisielle reglene og sponsorens avgjørelser og tolkninger, som er endelige og bindende i alle forhold knyttet til kampanjen. Sponsoren kan kontakte deltakerne via e-post for kampanjeformål. Sponsoren kommer til å bruke e-postadressen som er tilknyttet kontoen som vedkommende sendte inn ved registrering av deltakelse. Deltakerne kan ikke endre e-postadressen sin.

For Argentina, Mexico forbeholder sponsoren seg retten til å avbryte, suspendere og/eller endre kampanjen, eller deler av den, forutsatt at et forhåndsvarsel er sendt til deltakerne. 

4.     SLIK DELTAR DU

I løpet av kampanjeperioden vil hver deltaker fra et deltakende land eller en deltakende region ha muligheten til å vinne en premie ved å svare på fem spørsmål som vises på https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-celebration-competition, sende inn opplysningene sine og godta de offisielle reglene.

Deltakere må logge på kontoen sin ved hjelp av PSN-ID-en (hvis de ikke allerede er logget på).

Når deltakerne har logget seg på, må de følge koblingene og instruksjonene for å svare på spørsmålene de har fått.

Registreringsgrense: Det er en grense på én (1) oppføring per person i løpet av kampanjeperioden. Hvis det mottas mer enn ett (1) bidrag fra samme person, kan alle slike bidrag, etter sponsorens eget skjønn, diskvalifiseres. Deltakerne har ikke tillatelse til å bruke mer enn én (1) e-postadresse eller konto, eller flere identiteter. Hvis det oppdages eller mistenkes at en deltaker bruker mer enn én e-postadresse eller flere identiteter for å delta i kampanjen, kan deltakeren, etter egen vurdering hos sponsoren, diskvalifiseres og kan ikke vinne premier.

VIKTIG: Avgifter for meldinger og data kan gjelde hvis en deltaker deltar i denne KAMPANJEN på SIN EGEN mobile enhet. Deltakerne bør konsultere MOBIL-leverandøren om priser. Det er ikke nødvendig å bruke en mobil enhet for å delta i eller vinne EN premie i DENNE KAMPANJEN.

5.     VALG AV VINNER

Deltakerne får se fem spørsmål. Fire av spørsmålene har bare ett riktig svar («lukkede spørsmål»), mens ett spørsmål krever at deltakeren gjetter hva som er riktig svar («åpne spørsmål»).

Deltakere som svarer riktig på de fire lukkede spørsmålene, og som også gjetter riktig svar eller er nærmest det riktige svaret på det åpne spørsmålet, er potensielle premievinnere.

Dersom det er mer enn én (1) potensiell vinner i et deltakende land eller en deltakende region når kampanjeperioden er avsluttet, velger den relevante sponsoren én (1) potensiell vinner ved hjelp av tilfeldig digital trekning fra gruppen av potensielle vinnere.

 

6.    SJANSE: Sjansen til å vinne en premie i hver av de deltakende regionene avhenger av antallet kvalifiserte påmeldinger

som er mottatt under kampanjeperioden.

7.    VINNERVARSEL

 

Alle potensielle vinnere blir bekreftet av sponsoren kl. 23.59.59, eller før, 19. januar 2024 (Pacific Time i USA).

 

Hver potensielle vinner mottar en e-post fra sponsoren, som blir sendt til e-postadressen knyttet til vedkommendes konto, som informerer dem om seieren («varsel»). Potensielle vinnere må svare på varselet innen fem (5) dager fra varselet ble sendt.

For å kunne levere premier vil ansvarlige enheter eller den relevante sponsoren (eller en premiepartner) be vinnerne om følgende: fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer og mva.-/avgifts-ID (der det er aktuelt) («leveringsopplysninger»).

Dersom en potensiell vinner ikke overholder disse offisielle reglene, ikke oppfyller kvalifiseringskravene, ikke gjør krav på premien sin innen fem (5) dager fra varselet er sendt, eller ikke sender inn riktig utfylt skjema for leveringsopplysninger innen fem (5) dager fra mottak, kan premien gå tapt uten at en ny vinner velges. Sponsorer forbeholder seg retten til enten å velge en ny vinner helt til premien gjøres krav på eller å la premien gå tapt uten at en ny vinner velges.

For innbyggere i Canada: Før man blir erklært som en bekreftet premievinner, vil en potensiell vinner bli pålagt å svare på et matematisk ferdighetsspørsmål uten mekanisk eller annen hjelp for å gjøre krav på en premie.

Alle vinnere annonseres på konkurransens hjemmeside 26. januar 2024: https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-season-of-play-competition, og annonseres i lokale aviser i Hongkong (Sing Tao Daily og The Standard).

8.   PREMIER: En (1) hovedpremiepakke («hovedpremie») gis til vinneren i hver region og/eller 

      hvert område, som beskrevet nedenfor:

 

Deltakers region

Førstepremie

SIEE-regionen

1 x PlayStation-premiepakke, inkludert

·       1 x PlayStation®5 Digital Edition-konsoll

·       1 x PS Plus Premium/Deluxe 12-måneders kupong

SIEA-regionen

 

1 x PlayStation-premiepakke, inkludert

  • 1 x PlayStation®5 Digital Edition-konsoll

·       1 x PS Plus Premium 12-måneders kupong

SIEI-regionen

 

1 x PlayStation-premiepakke, inkludert

  • 1 x PlayStation®5 Digital Edition-konsoll

·       1 x PS Plus Deluxe 12-måneders kupong

Den omtrentlige salgsverdien for hver av hovedpremiene er USD 609,98.

Fysiske premier leveres, med forbehold om endringer og tilgjengelighet, av ansvarlige enheter eller relevante sponsorer (eller en premiepartner) til hver vinners bostedsadresse innen femten (15) virkedager etter mottak av vinnerens leveringsopplysninger og verifisering av vinnerens kvalifikasjon. Levering til postbokser er ikke tillatt. PS Plus Deluxe/Premium 12-måneders kupongkoder sendes til e-postadressen som er knyttet til vinnerens konto.

Bortsett fra der det er forbudt, er alle gjeldende føderale, statlige og lokale skatter eneansvaret til enkeltvise vinnere.

For innbyggere i Taiwan: I henhold til skatteloven for inntekt inkluderes lotteripremier verdt over NTD 1000, i den aktuelle enkeltpersonens årlige skattemelding for inntekt. Dersom total premieverdi er på mer enn NTD 20 000, trekkes en premieavgift på 10 %. For enkeltpersoner som ikke er bosatt i Taiwan i mer enn 183 dager (dette inkluderer både taiwanere og utlendinger), trekkes en lotteriavgift på 20 %, uavhengig av premiebeløpet som er vunnet. Dersom avgiften som skal trekkes, er mindre enn NTD 2000, blir det gjort unntak i avgiftsplikten (dette unntaket gjelder ikke for utlendinger). Dersom vinneren nekter å betale avgiften som tilbakeholdes, etter å ha blitt varslet av sponsoren, anses vinneren å ha frasagt seg retten til premien. Det gis ingen erstatning for premien.

For innbyggere i Korea: Vinnere som er bosatt i Korea og vinner en premie verdt KRW 50 000 eller mer, må betale en avgift på 22 % som betingelse for å motta premien.

9.    Ansvarsbegrensning: INGENTING I DISSE OFFISIELLE REGLENE SKAL EKSKLUDERE ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE BEGRENSE

SPONSORENS ANSVAR FOR SVINDEL, FORSETTLIG FEILGREP, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, ELLER ETHVERT ANNET ANSVAR SÅ LANGT SLIKT ANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL LOVEN. Ved å delta i denne kampanjen samtykker deltakerne i at kampanjeforetakene og hver av deres respektive tilknyttede selskaper, datterselskaper, representanter, konsulenter, entreprenører, juridiske rådgivere, reklamebyråer, PR-byråer, salgsfremmende aktører, oppfyllelses- og markedsføringsbyråer, nettsteder og hver av deres respektive ledere, direktører, aksjonærer, ansatte, representanter, designere og agenter («fritatte parter») ikke er ansvarlig for: (i) tapte, forsinkede, ufullstendige, stjålne, feiladresserte, feilfrankerte eller ikke-leverbare varslinger per e-post/tekstmelding eller brev (ii) enhver datamaskin-, telefon-, satellitt-, kabel-, nettverks-, elektroniske maskinvare- eller programvarefeil, andre tekniske feil, tilkoblingsproblemer eller tilgjengelighetsproblemer (iii) forvrengte, ødelagte eller sammenblandede overføringer, tilgjengelighet fra tjenesteleverandør og nettverk, tilkoblingsproblemer eller høy trafikk (iv) enhver teknisk, mekanisk, utskriftsrelatert eller typografisk feil eller annen feil (v) feil eller unøyaktig registrering av registreringsinformasjon eller manglende registrering, eller tap av slik informasjon (vi) feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, feil på kommunikasjonslinjer, teknisk feil, tyveri eller ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til kampanjen (vii) enhver skade på en persons datamaskin som er relatert til eller som følge av deltakelse i kampanjen og/eller aksept av en premie (viii) deltakerregistreringer som er sene, forfalsket, tapt, feilplassert, feilrettet, manipulert, ufullstendig, slettet, skadet, uleselig, eller på annen måte ikke i samsvar med de offisielle reglene Videre er ikke kampanjeforetakene ansvarlige for eventuelle ubesvarte vinnervarsler, eller vinnervarsler som ikke kan leveres.     

 

Ved å delta i kampanjen samtykker hver deltaker i at: (i) de er bundet av disse offisielle reglene, inkludert krav til deltakelse (ii) de frasier seg alle rettigheter til å kreve tvetydighet med hensyn til disse offisielle reglene (iii) de frasier seg alle rettigheter til å fremme et krav, en handling eller en sak mot noen av de fritatte partene i forbindelse med denne kampanjen (iii) de gir evig og ugjenkallelig samtykke til å frita og holde de fritatte partene skadesløse for alle krav, søksmål, dommer, handlings- og saksforhold, krav, bøter, straffer, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer) som kan oppstå i forbindelse med: (a) kampanjen, herunder blant annet eventuell kampanjeaktivitet eller elementer av denne, deltakerens bidrag, deltakelse eller manglende evne til å delta i kampanjen (b) brudd på tredjeparts personvern, personlige rettigheter, publisitet eller eiendomsrettigheter (c) aksept, tilstedeværelse, mottak, reise relatert til, deltakelse i, levering av, besittelse, defekter i, bruk, ikke-bruk, misbruk, manglende evne til å bruke, tap, skade, ødeleggelse, uaktsomhet eller forsettlig feilopptreden i forbindelse med bruk av en premie (eller en komponent av denne) (d) menneskelige feil; (e) enhver urettmessig, uaktsom eller uautorisert handling eller unnlatelse fra noen av de frigitte partene; (f) mistet, sen, stjålet, feilsendt, skadet eller ødelagt premie (eller ethvert element av denne); eller (g) uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra deltaker.

Hvis kampanjen av en eller annen grunn ikke kan kjøres som planlagt, og med mindre det forbys av lisensmyndigheter eller gjeldende forskrifter, forbeholder sponsoren seg retten til, etter eget og absolutt skjønn (med forhåndsvarsel), å kansellere, avslutte, endre eller suspendere kampanjen og/eller fortsette med kampanjen, inkludert utvelgelsen av en vinner på en måte som sponsor anser som rettferdig og rimelig, inkludert valg av en vinner blant kvalifiserte påmeldinger som ble mottatt før denne kanselleringen, avslutningen, endringen eller suspensjonen. Ikke under noen omstendigheter vil det bli utdelt flere premier enn det som er angitt i disse offisielle reglene. Hvis det på grunn av tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, utskriftsrelaterte, produksjonsrelaterte, datamaskinrelaterte feil eller andre feil er flere vinnere enn det som er oppgitt i disse offisielle reglene, vil det bli holdt en tilfeldig trekning blant dem som har krav på premien, for å avgjøre vinneren.

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, TILBYS ALT I FORBINDELSE MED DENNE KAMPANJEN, INKLUDERT PREMIENE,"SOM DE ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE.

10. GJELDENDE LOV OG RETT: Så langt gjeldende lover tillater det, vil disse offisielle reglene og eventuelle tvister som oppstår

       i forbindelse med dem eller i relasjon til kampanjen, styres som beskrevet nedenfor:

 

REGIONAL SPONSOR

STYRENDE LOVGIVNING

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For deltakere som er bosatt i SIEE-regionen og utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, skal disse offisielle reglene tolkes i henhold til lovene i England, og partene (hver deltaker og sponsoren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

 

For deltakere som er bosatt i SIEE-regionen og innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, skal disse offisielle reglene tolkes i henhold til lovene i Nederland, men du vil også være beskyttet av de ufravikelige lovene i landet du bor i. De ufravikelige lovene i landet du bor i, har forrang over lovene i Nederland.

Sony Interactive Entertainment LLC

For deltakere som er bosatt i et land innenfor SIEA-regionen, skal disse offisielle reglene tolkes i henhold til lovene i delstaten California, uten å ta hensyn til reglene for internasjonal privatrett. Eventuelle tvister som ikke er underlagt voldgift eller initiert ved erstatningsdomstolen, kan fremlegges av begge parter ved en domstol med kompetent jurisdiksjon, enten ved en førsteinstansdomstol i delstaten California, som befinner seg i, og jobber for, delstaten San Mateo, eller ved USAs distriktsdomstol for det nordre distriktet i California.

Sony Interactive Entertainment Inc.

For deltakere som er bosatt i SIEI-regionen, skal disse offisielle reglene tolkes i henhold til lovene i Japan, og partene (hver deltaker og sponsoren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen underlagt distriktsdomstolen i Tokyo.

 

I en eventuell tvist som håndhever en del av denne avtalen, vil alle kostnader og gebyrer, inkludert advokathonorarer, betales av den tapende parten.

Dersom det er konflikt mellom den engelskspråklige versjonen av disse offisielle reglene og eventuelle oversettelser til lokale språk, er det den engelske språkversjonen som skal gjelde.

11. PERSONVERN:  Informasjon som samles inn i forbindelse med kampanjen, samles inn i henhold til  

sponsorens personvernerklæring som er tilgjengelig på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Ved å delta i kampanjen godtar deltakerne vilkårene i sponsorens personvernerklæring.

For Argentina: PERSONVERN: Deltakere kan få tilgang til data kostnadsfritt i intervaller på minst seks (6) måneder, med mindre de kan bevise en legitim interesse i henhold til bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 av lov nr. 25.326. NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (Direktoratet for personvern i Argentina), kontrollorgan for lov nr. 25.326.

 

12. Reklamerettigheter:  Ved å delta i denne kampanjen godtar deltakerne at sponsoren kan bruke

PSN online-ID-ene og profilbildene deres i forbindelse med rimelig markedsføring av kampanjen på PlayStation-kanaler.

Sponsoren må enten publisere eller gjøre tilgjengelig informasjon som indikerer at en gyldig premieutdeling fant sted, og at premiene har blitt delt ut til de bekreftede vinnerne. Det kan hende at sponsoren utgir etternavnet og landet/delstaten til vinnerne for å overholde dette kravet. Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller gjort tilgjengelig, kan vedkommende ta kontakt med sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det kan hende at sponsoren likevel er påkrevd å levere en fullstendig liste over vinnerne til en reguleringsmyndighet eller til andre tredjeparter, slik det kreves i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

For Argentina, Mexico: Deltakelse innebærer en uttrykt tillatelse til offentlig spredning, overføring, retransmisjon, reproduksjon eller utgivelse av filmer, fotografier, bilder eller video- og/eller taleopptak og/eller personopplysninger til deltakerne generelt og til vinnerne spesielt, via alle kommunikasjonsmidler (visuelle, lydbaserte eller andre, inkludert presentasjoner på TV via bakkenett, antenne, kabel, satellitt, og på radio, Internett osv.) og for ethvert formål i løpet av konkurranseperioden og i opptil tre (3) år etter at denne perioden er over, uten at deltakeren har rett til å fremsette kompensasjonskrav eller motta kompensasjon. Deltakerne garanterer at det ikke er noen tredjeparter som har eksklusive rettigheter til fremvisning, publisering, spredning og/eller reproduksjon av taleopptak eller personopplysninger. Hvis ikke påtar de seg å holde sponsoren skadesløs for eventuelle krav som tredjeparter kan fremme av denne grunn. Deltakerne bekrefter at deltakelse ikke påfører dem økonomiske problemer, og de derfor frasier seg alle krav de måtte ha på grunn av reduserte inntekter.

13.  Generelt: Ethvert forsøk på å delta i denne kampanjen på en annen måte enn beskrevet her, er ugyldig.

Sponsoren forbeholder seg retten til å diskvalifisere, etter eget og absolutt skjønn, deltakere som oppdages eller mistenkes å tukle med gjennomføringen av kampanjen deltakere som handler i strid med disse offisielle reglene deltakere som opptrer usportslig eller med den hensikt å forhindre den normale gjennomføringen av denne kampanjen Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet i disse offisielle reglene, er ugyldige. Hvis det oppdages at en person har registrert seg eller forsøkt å registrere seg mer enn én gang ved hjelp av flere telefonnumre, e-postadresser, privatadresser, flere identiteter, IP-adresser, bruk av proxy-servere, eller lignende metoder, vil alle registreringene til denne personen bli erklært ugyldig, og denne personen vil ikke bli tildelt noen premie som han/hun kan ha hatt rett til å motta. All bruk av robotikk, automatikk, makroteknikk, programmering, tredjepartshjelp eller lignende metoder for å delta i kampanjen, vil ugyldiggjøre eventuelle forsøk på deltakelse som utføres av slike metoder, og vil føre til diskvalifiseringen av den enkelte som tar disse i bruk. Deltakere og/eller potensielle vinnere kan bli bedt om å fremlegge bevis på identifikasjon og rettmessighet som kreves av sponsoren. Dersom det skulle oppstå uenighet om identiteten til en vinner, vil vinnerregistreringen bli tilegnet den autoriserte kontoinnehaveren for e-postadressen som ble sendt inn på registreringsskjemaet for denne deltakelsen. "Autorisert kontoinnehaver" er definert som den naturlige personen som ble tildelt en e-postadresse av en Internettjenesteleverandør eller annen organisasjon (for eksempel en bedrift eller en utdanningsinstitusjon), som er ansvarlig for å tildele e-postadresser for domenet som er tilknyttet den innsendte e-postadressen. Hver deltaker kan bli bedt om å fremlegge bevis på at de er den autoriserte kontoinnehaveren. MERK: ETHVERT FORSØK PÅ BEVISST Å SKADE ET NETTSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME GJENNOMFØRINGEN AV KAMPANJEN ER ET BRUDD PÅ STRAFFERETTSLIGE OG SIVILRETTSLIGE BESTEMMELSER. DERSOM ET SLIKT FORSØK SKULLE GJENNOMFØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE SKADEGODTGJØRELSE ELLER ANDRE RETTSMIDLER FRA PERSONEN/PERSONENE SOM ER ANSVARLIG FOR FORSØKET, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVEN. Hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene eller et hvilket som helst ord, uttrykk, klausul, setning eller en annen del av dem ikke kan håndheves eller er ugyldige, skal denne bestemmelsen eller delen av den endres eller slettes på en slik måte at de øvrige bestemmelsene i disse offisielle reglene forblir gyldige og kan håndheves. Ugyldigheten eller den manglende rettskraften til noen av disse offisielle reglene eller premiedokumentene vil ikke påvirke gyldigheten eller rettskraften til andre bestemmelser. Ingen deltakere skal ha rett til å endre på disse offisielle reglene. Sponsorens unnlatelse av å håndheve noen av vilkårene i disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen, og slike bestemmelser skal fortsatt gjelde fullt ut. Alle innsendte bidrag og/eller alt innsendt materiell blir sponsorens eiendom og blir ikke returnert. Dersom det oppstår en konflikt mellom kampanjedetaljene i disse offisielle reglene og kampanjedetaljene i markedsføringsmaterialet (herunder blant annet salgssted, TV-reklame og trykt reklame, markedsføringsemballasje og andre markedsføringsmedier), vil det være detaljene i kampanjen som er angitt i disse offisielle reglene, som gjelder.

14.  Vinnerliste: Enkeltpersoner som ønsker å se vinnerlisten, må sende en forhåndsfrankert konvolutt med sin egen adresse påført som mottakeradresse,

        til adressen i følgende tabell, som gjelder for din region:

 

Adresse

SIEA-regionen

Winners List, - PlayStation® Plus Season of Play Competition, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

SIEE-regionen

Winners List, - PlayStation® Plus Season of Play Competition, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

Forespørsler om vinnerlister må være mottatt senest tretti (30) dager etter at kampanjeperioden er avsluttet.

Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt gjort tilgjengelig til publikum, kan vedkommende kontakte sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i sponsorens personvernerklæring.

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Med enerett.