playstation.com

Juridisk

Om aldersgrenser og foreldrekontroll

Følgende er en forklaring av aldersmerkingen og foreldrekontrollene som er tilgjengelige for spill og applikasjoner i PlayStation®Store og for videoer som er tilgjengelige i PlayStation®Store eller andre Sony Entertainment Network-butikker.

EN VEILEDNING OM ALDERSMERKING FOR VIDEOSPILL OG APPLIKASJONER SOM IKKE ER SPILL

Alle spill som er tilgjengelige i PlayStation®Store er merket med symboler som angir hvilken aldersgruppe de passer for.Aldersmerkinger er ikke veiledende angående spillets vanskelighetsgrad.Foreldre bør alltid sjekke aldersmerking før de kjøper eller lar barn spille eller laste ned spill fra PlayStation®Store.

Ved å sjekke aldersmerkingen og bruke foreldrekontrollene (se nedenfor) kan foreldre og foresatte bidra til å sikre at barn ikke utsettes for upassende innhold og atferd på nett. Foreldre og foresatte bør også holde øye med barnas aktivitet på nett.

Du finner en forklaring av de spesifikke aldersmerkingssymbolene som brukes i PlayStation®Store for spill, nedenfor.

PAN-EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI) ALDERSMEKRKINGSSYSTEM

PEGI er et aldersmerkingssystem for videospill som brukes i hele EU med unntak av Tyskland, som har sitt eget aldersmerkingssystem.
PEGI-aldersmerkingene er oppført nedenfor:

Et spill med merking 12 har innhold som bare er passende for de som er 12 år eller eldre, og et spill merket 18 er bare passende for voksne.Merkingen gjenspeiler om det finnes en bestemt type innhold, eller hvor intenst innholdet er, for eksempel vold, nakenhet eller tydelig seksuelt innhold som ikke er passende for en bestemt aldersgruppe.Merkingen har ingenting med hvor vanskelig eller lett spillet er å spille å gjøre.

I tillegg til aldersmerkingen viser PlayStation®Store også beskrivelser som angir typer innhold som finnes i hvert spill, som kan være relevant for foreldre og foresatte.Spillets aldersmerking gjenspeiler hvor intenst dette innholdet er. Avhengig av spillet kan det være flere forskjellige beskrivelser. Beskrivelsene er:

VOLD

STYGT SPRÅK

FRYKT

SEX

NARKOTIKA

DISKRIMINERING

GAMBLING

ONLINE SPILL

Mange spill passer for alle aldre, men foreldre og foresatte bør alltid sjekke merkingen først for å se om det er passende for det aktuelle barnet.Man bør sjekke både aldersmerkingen og beskrivelsene for å finne ut hva man kan forvente i et bestemt spill.

Du finner mer informasjon på www.pegi.info

I tillegg vises PEGI Online-ikonet på nettsteder eller portaler som gir tilgang til spill som kan spilles via internett mot andre spillere.Dette ikonet kan bare brukes av leverandører av nettspill som har forpliktet seg til å overholde bestemte standarder som har til hensikt å gjøre nettspill tryggere for barn.Disse standardene er blant annet tiltak som sikter mot å holde spill fri for ulovlig og støtende innhold og å verne om barns personvern når de spiller på nett.

Du finner mer informasjon og tips om å spille trygt på www.pegionline.eu

ALDERSMERKING FOR MOBILAPPLIKASJONER FRA PLAYSTATION SOM IKKE ER SPILL

Alle applikasjoner som ikke er spill og som er tilgjengelige i PlayStation®Store for PlayStation®Mobile er merket med symboler som angir hvilken aldersgruppe de passer for. Disse merkingene oppgis av applikasjonens utgiver, ikke PlayStation®Mobile.Merkingene er kun rådgivende.Foreldre bør alltid sjekke aldersmerking før de kjøper eller lar barn kjøpe eller laste ned applikasjoner fra PlayStation®Store.

Ved å sjekke aldersmerkingen og bruke foreldrekontrollene (se nedenfor) kan foreldre og foresatte bidra til å sikre at barn ikke utsettes for upassende innhold på nett. Foreldre og foresatte bør også holde øye med barnas aktivitet på nett.

Aldersmerkingene for applikasjoner som ikke er spill som er tilgjengelige på PlayStation®Mobile er oppført nedenfor:

En applikasjon med merking 12+ har innhold som bare er passende for de som er 12 år eller eldre, og en applikasjon merket 18+ er bare passende for voksne.Merkingen gjenspeiler om det finnes en bestemt type innhold, eller hvor intenst innholdet er, for eksempel vold, nakenhet eller tydelig seksuelt innhold som ikke er passende for en bestemt aldersgruppe.

I tillegg til aldersmerkingen viser PlayStation®Store også beskrivelser som angir typer innhold som finnes i hvert spill som kan være relevant for foreldre og foresatte.Applikasjonens aldersmerking gjenspeiler hvor intenst dette innholdet er.Beskrivelsene er som følger:

VOLD/KRIMIN-ALITET

STYGT SPRÅK

FRYKT

SEX/RO-MANTIKK

NARKOTIKA, ALKOHOL, TOBAKK

GAMBLING

Online

Avhengig av applikasjonen kan det være flere forskjellige beskrivelser.

Mange applikasjoner passer for alle aldre, men foreldre og foresatte bør alltid sjekke merkingen først for å se om den er passende for det aktuelle barnet.Man bør sjekke både aldersmerkingen og beskrivelsene for å finne ut hva man kan forvente i en bestemt applikasjon.

FORELDREKONTROLLER FOR SPILL OG APPLIKASJONER SOM IKKE ER SPILL

PlayStation®-konsoller tilbyr et sett foreldrekontroller som gjør det mulig for foreldre å begrense tilgang til produkter med bestemte aldersmerkinger, slik at man sikrer at barn ikke ser eller spiller innhold som foreldre/foresatte anser som upassende. Som forklart ovenfor klassifiseres spill som er tilgjengelige i PlayStation®Store i henhold til PEGI-systemet (med unntak av der det etter loven må brukes et annet system), og applikasjoner som ikke er spill og som er tilgjengelige i PlayStation®Store klassifiseres i henhold til systemet for merking av applikasjoner som ikke er spill. Hver aldersmerking tilsvarer et foreldrekontrollnivå på PlayStation®-konsollen som følger:

Foreldrekontrollnivå 9

Foreldrekontrollnivå 7

Foreldrekontrollnivå 5

Foreldrekontrollnivå 3

Foreldrekontrollnivå 2

Så hvis ditt barn er 13 år, stiller du inn foreldrekontrollen på konsollen til nivå 5.Dette betyr at barnet vil kunne spille spill og bruke applikasjoner som ikke er spill, med aldersmerking 12 eller lavere.

I tillegg, når du setter opp en underkonto for et barn på PlayStation®Network, blir du bedt om å bekrefte barnets fødselsdato.Underkontoer kan ikke kjøpe innhold i PlayStation®Store som er merket med høyere alder enn den registrerte alderen til kontoinnehaveren.Men når innhold har blitt lastet ned fra PlayStation®Store til PlayStation®-konsollen, er det mulig at barn kan få tilgang til innholdet hvis foreldrekontrollnivået på konsollen ikke er stilt inn.Det er derfor viktig å stille inn foreldrekontrollene på konsollen som forklart ovenfor.

Du finner mer informasjon om foreldrekontroll på eu.playstation.com/parents