playstation.com

Juridisk

Vilkår og betingelser

PlayStation® Plus: PlayStation® Plus Rewards-nettside

 

"Kvalifiseringskrav"

·         Brukeren må ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap;

·         Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år, må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre; og

·         Hvis Tilbudet gjelder for et produkt med aldersrestriksjoner, må Brukerens alder være minst den alderen som kreves for produktet.

·         Brukeren må være bosatt i Regionen.

"Åpningsdato"

Som angitt i det aktuelle Tilbudet.

"Sluttdato"

Som angitt i det aktuelle Tilbudet.

"Region"

Norge.

“Kupongkodens utløpsdato”

Datoen Kupongkoden utløper på som angitt i det aktuelle Tilbudet. 

"Kupongkode"

Som angitt i det aktuelle Tilbudet.

“Kampanjeperiode”

Alle relevante Tilbud åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.

"Sony"

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, selskapsnummer 03277793, registrert kontor: 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.     Les disse vilkårene og betingelsene nøye ettersom de utgjør en juridisk avtale mellom deg og oss, Sony.  Din bruk av PlayStation® Plus Rewards er underlagt de vilkårene og betingelsene som vises under. Ikke bruk PlayStation® Plus Rewards hvis du ikke samtykker til disse vilkårene og betingelsene.

2.     PlayStation® Plus Rewards er en plattform tilbudt av Sony der Sony og tredjeparter kan tilby kupongkoder for tilbud relatert til produkter de selger ("Tilbudene", hvert av dem et "Tilbud"). Der produktene selges av en tredjepart, gjelder vilkårene til tredjeparten for Tilbudet og produktene angitt i Tilbudet i tillegg til disse vilkårene og betingelsene og vilkår som vises på PlayStation® Plus Rewards-nettsiden. Der produktene selges av Sony, er det disse vilkårene og betingelsene, vilkår som vises på PlayStation® Plus Rewards-nettsiden, og eventuelle spesifikke vilkår for Sony-produktet som gjelder for Tilbudet og produktene angitt i Tilbudet.

3.     Tilbudene som er tilgjengelige i PlayStation® Plus Rewards, er åpne for kontoinnehavere som har en konto for PlayStation® Network ("PSN") og som innfrir Kvalifiseringskravene ("Kvalifisert person").

4.     Hvert Tilbud er tilgjengelig i den relevante Kampanjeperioden.

5.     Tilbudene som er tilgjengelige i PlayStation® Plus Rewards, kan variere fra land til land.

6.     Minimumsalder gjelder for noen Tilbud, som betyr at visse Tilbud ikke gjøres tilgjengelige for brukere som ikke er gamle nok, eller at brukere som ikke er gamle nok, ikke vil kunne løse inn Kupongkoden eller benytte seg av Tilbudet.

7.     For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre følgende trinn i løpet av den relevante Kampanjeperioden ("Trinn"):

a.     klikke på PlayStation® Plus Rewards-lenken på www.playstation.com

b.    logge seg på kontoen sin

c.     klikke på det Tilbudet de vil ha for å få tilgang til Kupongkoden og

d.    følge lenken til et tredjepartsnettsted for å løse inn Kupongkoden

8.     Deltakerne blir ikke tilbudt penger eller andre alternativer til Kupongkoden, og Kupongkodene kan ikke overføres eller selges.

9.     Kupongkoder er ikke gyldige etter Kupongkodens utløpsdato.

10.  Kun én Kupongkode per Tilbud per Kvalifiserte person.

11.  Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

12.  PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for brukere som har en PSN-konto med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester (inkludert tilgjengeligheten på Tilbud) varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre for å bruke PlayStation® Plus, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foresatte til å bruke PlayStation® Plus, bortsett fra brukere i Tyskland, som må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.  Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

14.  Tilgang til Tilbud blir tilgjengelig for Kvalifiserte personer opptil 24 timer etter at de registrert seg for PlayStation® Plus.

15.  Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Sony etter eget skjønn nekte å levere en Kupongkode.

16.  Sony er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin PSN-konto som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

17.  Der tilbudet gjelder for et tredjepartsprodukt (f.eks. et produkt som ikke selges av Sony), er Kupongkodene, Tilbudet og produktet i Tilbudet levert av tredjeparten, og Sony er ikke ansvarlig for Kupongkodene, Tilbudene eller produktene i Tilbudene, inkludert i forbindelse med unøyaktige beskrivelser av Tilbudet eller produktene, den Kvalifiserte personens manglende evne til å løse inn Kupongkoden (f.eks. Kupongkoder som ikke fungerer som de skal) eller bruk eller kjøp av produktene.

18.  Sony forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avlyse ethvert Tilbud eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter Sonys skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

19.  Dersom det skulle oppstå uenighet, er Sonys avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

20.  Sony forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med noen Tilbud.

21.  Tilbud relatert til tredjepartsprodukter, kan kun løses inn på tredjepartens nettside og er underlagt tredjepartens bruksvilkår.  Sony er ikke ansvarlige for levering av tredjepartens Kupongkoder.

22.  Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Sony skal anses som utformet og oppfylt i England.