Juridisk

 PLAYSTATION® PLUS CELEBRATION

OFFISIELLE REGLER

Ved å delta i PlayStation Plus Celebration («Kampanjen») godtar du de offisielle reglene og avgjørelsene til sponsoren, som er endelige og bindende på alle mulige måter uten klagemuligheter.

 

DU TRENGER IKKE Å KJØPE NOE FOR Å DELTA, VINNE ELLER GJØRE KRAV PÅ EN PREMIE. ET KJØP eller en betaling VIL IKKE ØKE DELTAKERNES SJANSER TIL Å VINNE.

 

1.    SPONSOR: Sponsoren av kampanjen er angitt i tabellen nedenfor for deltakende land/regioner.

 

SPONSOR

ADRESSE

Deltakende land/regioner

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia

 

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), opptrer vi på vegne av vår filial i Nederland med adresse Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland, med organisasjonsnummer 000051647869.

Australia, Østerrike, Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederland, New Zealand Norge, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, De forente arabiske emirater, Storbritannia («SIEE-regionen»)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

Argentina, Brasil, Canada, Mexico og USA* («SIEA-regionen»)

 

*Kampanjen er gyldig i de 50 amerikanske delstatene og ugyldig i amerikanske territorier og utenlandske militære områder og der den ellers er forbudt eller begrenset av loven.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

 

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

Japan og Asia.

 

«Asia» betyr: Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Korea

 

SIEI-regionen»)

 

 

For Asia:

Kampanjen drives av SIEIs tilknyttede selskaper («Ansvarlige enheter») på vegne av SIEI i henhold til følgende oversikt. Hvert av SIEIs tilknyttede selskaper vil være ansvarlige i forbindelse med den nevnte driften, inkludert ansvar for oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse offisielle reglene, og SIEI har ikke ansvar for slike tilknyttede selskapers handlinger eller manglende handlinger.

 

 

Ansvarlige enheter

ADRESSE

Ansvarlige land/regioner

Sony Interactive

Entertainment Singapore Private Ltd.

3 Fraser Street, Duo Tower, #15-24/25, Singapore 189352

Singapore, Malaysia

Sony Interactive

Entertainment Hong Kong Ltd.

Suite 2207-08, 22/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong KongSuite 01-07, Level 16, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Hongkong

Sony Interactive Entertainment Taiwan Ltd.

9F, No.1 Song Gao Road, Xin Yi District, Taipei, Taiwan

Taiwan

Sony Interactive Entertainment Korea Inc.

8F, 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06235, Korea

Korea

 

 

2.    Kampanjeperiode: Kampanjen begynner 19. juni 2023 klokken 23.30 i tidssonen Pacific Time i USA og avsluttes 30. juni 2023 klokken 07.00.00 i tidssonen Pacific Time i USA («Samlet kampanjeperiode»). Deltakere i kampanjen utenfor tidssonen Pacific Time i USA må sjekke sin regions tilsvarende lokale tid. Sponsorens datamaskin er den offisielle klokken for kampanjen.

 

3.    Personer som er kvalifisert: Denne kampanjen er kun åpen for en person som: (i) er en juridisk person bosatt i de deltakende landene/regionene, (ii) er minst atten (18) år, over myndighetsalder og bosatt i en delstat / et territorium / en provins på tidspunktet for deltakelse, og (iii) har en konto for PlayStationTM Network («PSN-konto»). Hver slik person teller som en «deltaker».

 

Ansatte i ethvert selskap i Sony-konsernet (for eksempel Sony Interactive Entertainment eller Sony Electronics) og deres respektive moderselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og reklame- og markedsføringsbyråer (samlet kalt «kampanjeforetak»), hvert av deres nærmeste familiemedlemmer (for eksempel ektefelle, forelder, barn, søsken og deres respektive ektefeller, uansett hvor de bor), og personer som bor i samme husholdning, enten de er i slekt med hverandre eller ikke, kan ikke delta eller vinne. Ugyldig der det er forbudt eller begrenset av loven.

 

Deltakelse i denne kampanjen innebærer en deltakers fullstendige og betingelsesløse samtykke til disse offisielle reglene og sponsorens avgjørelser og tolkninger, som er endelige og bindende i alle forhold knyttet til kampanjen. Sponsoren kan kontakte deltakerne via e-post for kampanjeformål. Sponsoren kommer til å bruke e-postadressen som er tilknyttet PSN-kontoen som vedkommende sendte inn ved registrering av deltakelse. Deltakerne kan ikke endre e-postadressen sin.

 

For Argentina, Mexico og Brasil forbeholder sponsoren seg retten til å avbryte, suspendere og/eller endre kampanjen, eller deler av den, forutsatt at et forhåndsvarsel er sendt til deltakerne. 

 

4.    SLIK DELTAR DU

 

I løpet av den samlede kampanjeperioden vil hver deltaker fra et deltakende land eller en deltakende region ha muligheten til å vinne en premie ved å svare på fem spørsmål som vises på https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-celebration-competition, sende inn opplysningene sine og godta de offisielle reglene.

 

Deltakerne må logge på PSN-kontoen sin ved hjelp av PSN-ID-en (hvis de ikke allerede er logget på).

 

Når deltakerne har logget seg på, må de følge koblingene og instruksjonene for å svare på spørsmålene de har fått.

 

Kun for amerikanske innbyggere.  Alternativ deltakelsesmetode: For å delta via e-post må du sende en e-post til SIE-PlayStation-Plus@sony.com med PlayStation Plus Festival of Play Competition i emnefeltet og inkludere fullt navn, gateadresse, by, delstat, postnummer, e-postadresse og et tisifret telefonnummer i e-posten.

 

Bidragsgrense: Det er en grense på ett (1) bidrag per person i løpet av den generelle kampanjeperioden. Hvis det mottas mer enn ett (1) bidrag fra samme person, kan alle slike bidrag, etter sponsorens eget skjønn, diskvalifiseres. Deltakerne har ikke tillatelse til å bruke mer enn én (1) e-postadresse eller konto, eller flere identiteter. Hvis det oppdages eller mistenkes at en deltaker bruker mer enn én e-postadresse eller flere identiteter for å delta i kampanjen, kan deltakeren, etter egen vurdering hos sponsoren, diskvalifiseres og kan ikke vinne premier.

VIKTIG: Avgifter for meldinger og data kan gjelde hvis en deltaker deltar i denne KAMPANJEN på SIN EGEN mobile enhet. Deltakerne bør konsultere MOBIL-leverandøren om priser. Det er ikke nødvendig å bruke en mobil enhet for å delta i eller vinne EN premie i DENNE KAMPANJEN.

 

 

5.    UTPEKNING AV PREMIEVINNERE

 

SIEE-regionen

 

Deltakere fra SIEE-regionen får presentert fem spørsmål. Fire av spørsmålene har bare ett riktig svar («Spørsmål med lukket svar»), mens ett spørsmål krever at deltakeren gjetter det som er nærmest det riktige svaret («Spørsmål med åpent svar»).

 

Deltakeren som svarer riktig på de fire spørsmålene med lukket svar, og som også gjetter nærmest det riktige svaret på spørsmålet med åpent svar, vinner en premie.

 

 

SIEA-regionen og SIEI-regionen 

 

Deltakere fra SIEA-regionen og SIEI-regionen får presentert fem spørsmål med bare ett riktig svar. Deltakere som svarer riktig på alle de fem spørsmålene, samles i henhold til om de er basert i SIEA-regionen eller SIEI-regionen.

 

Hver region har et dedikert utvalg av premier (en «premiepott» hver) som skal tildeles potensielle vinnere tilfeldig.

 

Sannsynligheten for å vinne en premie skal bestemmes av antall deltakere som svarer riktig på alle de fem spørsmålene.

 

 

Deltakers region

Premiepott

SIEE-regionen

1 PlayStation-pakke som består av

 

-          1 PlayStation®5-konsoll (plateversjon)

-          1 PlayStation®VR2

 

SIEA-regionen

 

1 PlayStation-pakke som består av

 

-          1 PlayStation®5-konsoll (plateversjon)

-          1 PlayStation®VR2

 

SIEI-regionen

 

Japan 

 

Kupong for 1 måneds PS Plus Premium-medlemskap (x 100 vinnere)

 

Asia

1 PlayStation-pakke som består av

 

-          1 PlayStation®5-konsoll (plateversjon)

-          1 PlayStation®VR2

 

 

 

 

Alle potensielle vinnere blir bekreftet av sponsoren på eller før klokken 23.59.59 den 7. juli 2023 i tidssonen Pacific Time i USA.

 

Hver potensielle vinner vil motta kommunikasjon fra sponsoren som blir sendt til e-postadressen som er knyttet til vedkommendes PSN-konto for å informere dem om seieren.

 

Alle vinnere annonseres på konkurransens hjemmeside 9. juli 2023: https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-celebration-competition (konkurranseside) og annonseres i lokale aviser i Hongkong (Sing Tao Daily og The Standard).

 

For å kunne levere premier vil ansvarlige enheter eller den relevante sponsoren (eller en premiepartner) be vinnerne om følgende: fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer og mva.-/avgifts-ID (der det er aktuelt) («Leveringsopplysninger»).

 

Den omtrentlige salgsverdien på hver av PlayStation-premiepakkene er USD 1048,00.

 

Bortsett fra i Japan blir premiene levert av ansvarlige enheter eller sponsorer (eller en premiepartner) til hver vinners bostedsadresse innen femten (15) virkedager etter mottak av vinnerens leveringsopplysninger og verifisering av vinnerens kvalifikasjon. Levering til postbokser er ikke tillatt.

 

Bortsett fra der det er forbudt, er alle gjeldende føderale, statlige og lokale skatter eneansvaret til enkeltvise vinnere.

 

For innbyggere i Canada: Før man blir erklært som en bekreftet premievinner, vil en potensiell vinner bli pålagt å svare på et matematisk ferdighetsspørsmål uten mekanisk eller annen hjelp for å gjøre krav på en premie.

 

6.    ansvarsbegrensning: INGENTING I DISSE OFFISIELLE REGLENE SKAL EKSKLUDERE ELLER PÅ NOEN MÅTE BEGRENSE SPONSORENS ANSVAR FOR SVINDEL, FORSETTLIG FEILGREP, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, ELLER ETHVERT ANNET ANSVAR SÅ LANGT SLIKT ANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL LOVEN. Ved å delta i denne kampanjen samtykker deltakerne i at kampanjeforetakene og hver av deres respektive tilknyttede selskaper, datterselskaper, representanter, konsulenter, entreprenører, juridiske rådgivere, reklamebyråer, PR-byråer, salgsfremmende aktører, oppfyllelses- og markedsføringsbyråer, nettsteder og hver av deres respektive ledere, direktører, aksjonærer, ansatte, representanter, designere og agenter («fritatte parter») ikke er ansvarlig for: (i) tapte, forsinkede, ufullstendige, stjålne, feiladresserte, feilfrankerte eller ikke-leverbare varslinger per e-post/tekstmelding eller brev (ii) enhver datamaskin-, telefon-, satellitt-, kabel-, nettverks-, elektroniske maskinvare- eller programvarefeil, andre tekniske feil, tilkoblingsproblemer eller tilgjengelighetsproblemer (iii) forvrengte, ødelagte eller sammenblandede overføringer, tilgjengelighet fra tjenesteleverandør og nettverk, tilkoblingsproblemer eller høy trafikk (iv) enhver teknisk, mekanisk, utskriftsrelatert eller typografisk feil eller annen feil (v) feil eller unøyaktig registrering av registreringsinformasjon eller manglende registrering, eller tap av slik informasjon (vi) feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, feil på kommunikasjonslinjer, teknisk feil, tyveri eller ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til kampanjen (vii) enhver skade på en persons datamaskin som er relatert til eller som følge av deltakelse i kampanjen og/eller aksept av en premie (viii) deltakerregistreringer som er sene, forfalsket, tapt, feilplassert, feilrettet, manipulert, ufullstendig, slettet, skadet, uleselig, eller på annen måte ikke i samsvar med de offisielle reglene Videre er ikke kampanjeforetakene ansvarlige for eventuelle ubesvarte vinnervarsler, eller vinnervarsler som ikke kan leveres.     

 

Ved å delta i kampanjen samtykker hver deltaker i at: (i) de er bundet av disse offisielle reglene, inkludert krav til deltakelse (ii) de frasier seg alle rettigheter til å kreve tvetydighet med hensyn til disse offisielle reglene (iii) de frasier seg alle rettigheter til å fremme et krav, en handling eller en sak mot noen av de fritatte partene i forbindelse med denne kampanjen (iii) de gir evig og ugjenkallelig samtykke til å frita og holde de fritatte partene skadesløse for alle krav, søksmål, dommer, handlings- og saksforhold, krav, bøter, straffer, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer) som kan oppstå i forbindelse med: (a) kampanjen, herunder blant annet eventuell kampanjeaktivitet eller elementer av denne, deltakerens bidrag, deltakelse eller manglende evne til å delta i kampanjen (b) brudd på tredjeparts personvern, personlige rettigheter, publisitet eller eiendomsrettigheter (c) aksept, tilstedeværelse, mottak, reise relatert til, deltakelse i, levering av, besittelse, defekter i, bruk, ikke-bruk, misbruk, manglende evne til å bruke, tap, skade, ødeleggelse, uaktsomhet eller forsettlig feilopptreden i forbindelse med bruk av en premie (eller en komponent av denne) (d) enhver endring av premier (eller noen av komponentene som inngår) (e) menneskelige feil (f) enhver urettmessig, uaktsom eller uautorisert handling eller unnlatelse fra noen av de frigitte partene (g) mistet, sen, stjålet, feilrettet, skadet eller ødelagt premie (eller ethvert element av dette) (h) forsømmelse eller forsettlig forsømmelse fra deltaker

 

Hvis kampanjen av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøres som planlagt, forbeholder sponsoren seg retten til, etter eget og absolutt skjønn (med forhåndsvarsel), å kansellere, avslutte, endre eller suspendere kampanjen og/eller fortsette med kampanjen, inkludert utvelgelsen av en vinner på en måte som sponsor anser som rettferdig og rimelig, inkludert valg av en vinner blant kvalifiserte registreringer som ble mottatt før denne kanselleringen, avslutningen, endringen eller suspensjonen. Ikke under noen omstendigheter vil det bli utdelt flere premier enn det som er angitt i disse offisielle reglene. Hvis det på grunn av tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, utskriftsrelaterte, produksjonsrelaterte, datamaskinrelaterte feil eller andre feil er flere vinnere enn det som er oppgitt i disse offisielle reglene, vil det bli holdt en tilfeldig trekning blant dem som har krav på premien, for å avgjøre vinneren.

 

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, TILBYS ALT I FORBINDELSE MED DENNE KAMPANJEN, INKLUDERT PREMIENE,"SOM DE ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE.

 

7.    STYRENDE LOVGIVNING: Så langt gjeldende lovgivning tillater det, vil disse reglene og eventuelle tvister som kan oppstå som følge av disse, eller i forbindelse med kampanjen, bli regulert som angitt nedenfor:

 

 

REGIONAL SPONSOR

STYRENDE LOVGIVNING

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEE-regionen og utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i England, og partene (hver deltaker og sponsoren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

 

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEE-regionen og innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i Nederland, men du vil også være beskyttet av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De ufravikelige lovene i landet du bor i, har forrang over lovene i Nederland.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

Når det gjelder deltakere som er bosatt i et land innenfor SIEA-regionen, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i delstaten California, uten å ta hensyn til reglene for internasjonal privatrett. Eventuelle tvister som ikke er underlagt voldgift eller initiert ved erstatningsdomstolen, kan fremlegges av begge parter ved en domstol med kompetent jurisdiksjon, enten ved en førsteinstansdomstol i delstaten California, som befinner seg i, og jobber for, delstaten San Mateo, eller ved USAs distriktsdomstol for det nordre distriktet i California.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEI-regionen, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i Japan, og partene (hver deltaker og sponsoren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene underlagt distriktsdomstolen i Tokyo.

 

Både deltakeren og den regionale sponsoren må rette seg etter den eksklusive jurisdiksjonen og vernetinget til de respektive domstolene angitt ovenfor, og frasier seg alle innvendinger mot jurisdiksjon, verneting eller ubeleilige fora hva angår disse domstolene. I en eventuell tvist som håndhever en del av denne avtalen, vil alle kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, betales av den tapende parten.

 

8.    PERSONVERN:  Sponsorens personvernerklæring er tilgjengelig på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

For Argentina, Mexico og Brasil: deltakelse innebærer en uttrykt tillatelse til offentlig spredning, overføring, retransmisjon, reproduksjon eller utgivelse av filmer, fotografier, bilder eller video- og/eller taleopptak og/eller personopplysninger til deltakerne generelt og til vinnerne spesielt, via alle kommunikasjonsmidler (visuelle, lydbaserte eller andre, inkludert presentasjoner på TV via bakkenett, antenne, kabel, satellitt, og på radio, Internett osv.) til ethvert formål i løpet av konkurranseperioden og i opptil tre (3) år etter at denne perioden er over, uten at deltakeren har rett til å fremsette kompensasjonskrav eller motta kompensasjon. Deltakerne garanterer at det ikke er noen tredjeparter som har eksklusive rettigheter til fremvisning, publisering, spredning og/eller reproduksjon av taleopptak eller personopplysninger. Hvis ikke påtar de seg å holde sponsoren skadesløs for eventuelle krav som tredjeparter kan fremme av denne grunn. Deltakerne bekrefter at deltakelse ikke påfører dem økonomiske problemer, og de derfor frasier seg alle krav de måtte ha på grunn av reduserte inntekter.

 

For Argentina: PERSONVERN: Deltakere kan få tilgang til data kostnadsfritt i intervaller på minst seks (6) måneder, med mindre de kan bevise en legitim interesse i henhold til bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 av lov nr. 25.326. NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (Direktoratet for personvern i Argentina), kontrollorgan for lov nr. 25.326.

 

9.    publisitetsrettigheter: Ved å delta i denne kampanjen samtykker hver enkelte deltaker til å la sponsoren bruke deres PSN-ID og avatar i forbindelse med reklamekampanjer for arrangøren på PlayStation-kanaler.

 

Sponsoren må enten publisere eller gjøre tilgjengelig informasjon som indikerer at en gyldig premieutdeling fant sted, og at premiene har blitt delt ut til de bekreftede vinnerne. Det kan hende at sponsoren utgir etternavnet og landet/delstaten til vinnerne for å overholde dette kravet. Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller gjort tilgjengelig, kan vedkommende ta kontakt med sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det kan hende at sponsoren likevel er påkrevd å levere en fullstendig liste over vinnerne til en reguleringsmyndighet eller til andre tredjeparter, slik det kreves i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

 

10.  generelt: Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet her, er ugyldige. Sponsoren forbeholder seg retten til å diskvalifisere, etter eget og absolutt skjønn, deltakere som oppdages eller mistenkes å tukle med gjennomføringen av kampanjen deltakere som handler i strid med disse offisielle reglene deltakere som opptrer usportslig eller med den hensikt å forhindre den normale gjennomføringen av denne kampanjen Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet i disse offisielle reglene, er ugyldige. Hvis det oppdages at en person har registrert seg eller forsøkt å registrere seg mer enn én gang ved hjelp av flere telefonnumre, e-postadresser, privatadresser, flere identiteter, IP-adresser, bruk av proxy-servere, eller lignende metoder, vil alle registreringene til denne personen bli erklært ugyldig, og denne personen vil ikke bli tildelt noen premie som han/hun kan ha hatt rett til å motta. All bruk av robotikk, automatikk, makroteknikk, programmering, tredjepartshjelp eller lignende metoder for å delta i kampanjen, vil ugyldiggjøre eventuelle forsøk på deltakelse som utføres av slike metoder, og vil føre til diskvalifiseringen av den enkelte som tar disse i bruk. Deltakere og/eller potensielle vinnere kan bli bedt om å fremlegge bevis på identifikasjon og rettmessighet som kreves av sponsoren. Dersom det skulle oppstå uenighet om identiteten til en vinner, vil vinnerregistreringen bli tilegnet den autoriserte kontoinnehaveren for e-postadressen som ble sendt inn på registreringsskjemaet for denne deltakelsen. "Autorisert kontoinnehaver" er definert som den naturlige personen som ble tildelt en e-postadresse av en Internettjenesteleverandør eller annen organisasjon (for eksempel en bedrift eller en utdanningsinstitusjon), som er ansvarlig for å tildele e-postadresser for domenet som er tilknyttet den innsendte e-postadressen. Hver deltaker kan bli bedt om å fremlegge bevis på at de er den autoriserte kontoinnehaveren. MERK: ETHVERT FORSØK PÅ BEVISST Å SKADE ET NETTSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME GJENNOMFØRINGEN AV KAMPANJEN ER ET BRUDD PÅ STRAFFERETTSLIGE OG SIVILRETTSLIGE BESTEMMELSER. DERSOM ET SLIKT FORSØK SKULLE GJENNOMFØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE SKADEGODTGJØRELSE ELLER ANDRE RETTSMIDLER FRA PERSONEN/PERSONENE SOM ER ANSVARLIG FOR FORSØKET, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVEN. Hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene eller et hvilket som helst ord, uttrykk, klausul, setning eller en annen del av dem ikke kan håndheves eller er ugyldige, skal denne bestemmelsen eller delen av den endres eller slettes på en slik måte at de øvrige bestemmelsene i disse offisielle reglene forblir gyldige og kan håndheves. Ugyldigheten eller den manglende rettskraften til noen av disse offisielle reglene eller premiedokumentene vil ikke påvirke gyldigheten eller rettskraften til andre bestemmelser. Ingen deltakere skal ha rett til å endre på disse offisielle reglene. Sponsorens unnlatelse av å håndheve noen av vilkårene i disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen, og slike bestemmelser skal fortsatt gjelde fullt ut. Alle innsendte bidrag og/eller alt innsendt materiell blir sponsorens eiendom og blir ikke returnert. I tilfelle det oppstår en konflikt med kampanjedetaljene i disse offisielle reglene og kampanjedetaljene i markedsføringsmaterialet (herunder blant annet salgssted, TV-reklame og trykt reklame, markedsføringsemballasje og andre markedsføringsmedier), vil det være detaljene i kampanjen som er angitt i disse offisielle reglene som gjelder.

 

11.  vinnerliste: Hvis man ønsker en liste over vinnerne, skal de interesserte sende en selvadressert, frankert forretningskonvolutt til adressene som er oppgitt i følgende tabell for din region:

 

 

Adresse

SIEA-regionen

Vinnerliste – PlayStation® Plus Celebration, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

SIEE-regionen

Vinnerliste – PlayStation® Plus Celebration, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Forespørsler om en liste over vinnere må være mottatt senest 30 dager etter slutten av den generelle kampanjeperioden.

 

Hvis en vinner ikke ønsker at navnet sitt skal offentliggjøres for allmennheten, kan vedkommende kontakte sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Med enerett.