playstation.com

Juridisk

VILKÅR OG BETINGELSER

Marssalg Store-kreditt

 

"Kvalifiseringskrav"

Alle Deltakere:

må ikke ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap eller en aktiv prøveversjon på tidspunktet det Gjeldende produktet blir kjøpt på

må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre

må bo i ett av Deltakerlandene

 

"Gjeldende produkt(er)"

PlayStation® Plus: 12 måneders medlemskap / 150 kr PS Store-lommebokmidler

Medlemskapet fortsetter frem til det avbrytes, og du vil bli belastet i 12-månedersperioder for den da gjeldende fullstendige PlayStation®Store-prisen.

"Gjeldende butikk"

PlayStation®4-systembutikken og nettbutikken kjent som PlayStation®Store, ekskludert alle andre kjøpsmetoder, andre PlayStation®-butikker og handel i spill.

"Åpningsdato"

18.03.2021 – 11.00 (norsk tid)

"Sluttdato"

23.03.2021 – 11.00 (norsk tid)

"Deltakerland"

Australia, Bahrain, Bulgaria, Kroatia, Kypros Tsjekkia, Finland, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norge, Oman, Portugal, Qatar, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits, Ukraina, De forente arabiske emirater og Storbritannia.

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:
a.  logge på PSN og
b.  kjøpe det Gjeldende produktet fra den Gjeldende butikken.

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 "Innhold"

 150 kr. PS Store-lommebokmidler

 "Distribusjonsperiode"

 PS Store-lommebokmidler legges til kontoen din innen 6. april 2021

 

1.

Dette tilbudet ("Tilbud") er tilgjengelig for brukere som har en PlayStation™Network-konto ("PSN"), og som oppfyller Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

 

 

2.

Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.   Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden". 

 

 

3.

For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene.  Dette Tilbudet gjelder bare for kjøp av Gjeldende produkter fra Gjeldende butikker i løpet av Kampanjeperioden, alle andre PlayStation®Plus-medlemskap er ekskludert. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus-medlemskap (og ikke et Gjeldende produkt), er ikke kvalifisert for Tilbudet. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus-medlemskap via PS4-konsollen, er ikke kvalifisert for dette Tilbudet. PlayStation®Plus-medlemskap som fornyes automatisk i løpet av Kampanjeperioden, er ekskludert fra Tilbudet. 

 

 

4.

Tilbudet er kun tilgjengelig via Gjeldende butikker.

 

 

5.

Kun ett Tilbud per Kvalifiserte person.  

 

 

6.

Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av tjenestevilkårene og personvernerklæringen for PSN.

 

 

7.

Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.

 

 

8.

PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for brukere som har en PSN-konto med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

 

 

For 12 måneders medlemskap:

 

PlayStation®Plus-medlemskap fortsetter på ubestemt tid til de sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus: 12 måneders-medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok hver 12. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

 

 

 

– PlayStation®Plus-medlemskapsavgift: 580 kr inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

 

– Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: årlig.

 

– PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

 

 

 

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

 

 

 

Instructions on cancelling your membership are at https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

 

 

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir det krevde gebyret belastet med betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis du har noen), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

 

 

9.

Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

 

 

10.

Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet og Innholdet.

 

 

11.

Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

 

 

12.

Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin PSN-konto eller fullført Trinnene som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

 

 

13.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

 

 

14.

Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

 

15.

Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.