Vilkår og betingelser
Gran Turismo World Series 2024 Competition

Oversikt:

1. Gran Turismo™ World Series 2024 Competition («konkurransen») er en dataspillkonkurranse som spilles i Gran Turismo™7 («spillet») og enten på en PlayStation®5-konsoll («PS5») eller en PlayStation®4-konsoll («PS4»).

2. Konkurransen består av to (2) forskjellige cuper (hver av dem utgjør en «cup»):

a. GT World Series Nations Cup Nations Cup»): Nations Cup er mesterskap der land og territorier konkurrerer om seieren. Landet eller territoriet en spiller hører til blir automatisk valgt basert på landet/territoriet der kontoen for PlayStation™Network er etablert. Det er ingen restriksjoner for land/territorium for bilene som kjøres.

b. GT World Series Manufacturers Cup Manufacturers Cup»): Manufacturers Cup er et mesterskap der deltakerne kjører med biler laget av en bestemt produsent. Deltakerne konkurrerer om å bli den beste føreren for sin produsent, og de prøver å slå andre deltakere som representerer andre produsenter. Deltakerne kan velge mellom en liste på totalt 27 produsenter.

c. Hver cup består av en nettkvalifisering og fire livearrangementer.

Detaljer om hver cup beskrives henholdsvis i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturers Cup).

3. Datoer og tider spesifisert i vilkårene er basert på koordinert universaltid. Sjekk lokal tid og dato.

4. Disse vilkårene og betingelsene, inkludert timeplanene, regulerer konkurransen («vilkårene»).

 Kvalifikasjon for deltakelse:

5. Konkurransen er åpen for alle som tilfredsstiller minstekravene for alder (angitt under) og bor i landene som er beskrevet i følgende tabell («deltakerland eller -territorier», hver(t) av disse skal regnes som et «deltakerland» eller et «delakerterritorium»), bortsett fra ansatte, agenter, arbeidstakere eller konsulenter for promotøren og deres nærmeste familie, eller ansatte i selskaper knyttet til promotøren og ellers alle med en profesjonell tilknytning til konkurransen («deltakerne»). «Promotøren» for hvert deltakerland eller hvert deltakerterritorium er beskrevet i følgende tabell.

Promotør

Deltakerland og deltakerregioner

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Østerrike, Australia, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, India (unntatt Nagaland), Israel, Libanon, Luxembourg, Kuwait, Nederland, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Sør-Afrika, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina, De forente arabiske emirater (FAE), Storbritannia

Sony Interactive Entertainment LLC

USA, Brasil, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

Sony Interactive Entertainment Inc.

Japan og Asia.

«Asia» skal bety: Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sør-Korea, Indonesia, Thailand, fastlandet i Kina

6. «Krav for minimumsalder» er som følger:

a. For å delta i nettkvalifisering i Nations Cup og/eller Online Qualifiers i Manufacturers Cup, må deltakerne være 7 år eller eldre, bortsett fra deltakere som bor i Japan, som må være 6 år eller eldre, før åpningsdatoen. I tillegg må følgende deltakere ha godkjennelse fra foreldre: deltakere under 18 år, deltakere som bor i Sør-Korea og er under 19 år og deltakere som bor i Saudi-Arabia, Kuwait og FAE og er under 21 år. («minimumsalder for nettkvalifisering»).

b. For å delta i et livearrangement i Nations Cup og/eller Manufacturers Cup, må deltakerne være 18 år eller eldre, bortsett fra deltakere som bor i Sør-Korea, som må være 19 år eller eldre, og deltakere som bor i Saudi-Arabia, Kuwait og FAE, som må være 21 år eller eldre på eller før datoen for Live-arrangementet («minimumskrav for alder for livearrangement»).

7. Konkurransen er gratis å melde seg på, og det kreves ikke noe kjøp for å være med, men alle deltakere må eie eller ha tilgang til en PS4 eller en PS5 og et eksemplar av spillet. I tillegg trenger deltakerne rask tilgang til internett og et PlayStation®Plus-medlemskap mens konkurransen varer. Vilkår og betingelser for PlayStation®Plus gjelder: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms.

8. PlayStation®Plus («PS Plus»)-medlemskap er kun tilgjengelig hvis man har en PSN-konto med tilgang til PlayStation™Store («PS Store») og en høyhastighetstilkobling til internett. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksbetingelser og restriksjoner for land og språk. Innhold og tjenester fra PS Plus kan variere basert på abonnentens alder. Brukerne må være 7 år eller eldre, bortsett fra brukere i Japan, som må være 6 år eller eldre. Brukere under 18 år, bortsett fra deltakere som bor i Sør-Korea og er under 19 år og deltakere som bor i Saudi-Arabia, Kuwait og FAE og er under 21 år, må ha tillatelse fra foreldre. Tjenestens tilgjengelighet garanteres ikke. Nettbaserte funksjoner for spesifikke spill kan bli trukket tilbake med rimelig varsel - https://www.playstation.com/legal/gameservers. PS Plus-medlemskap er løpende og blir fakturert månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av abonnementet som kjøpes til gjeldende pris på PS Store, frem til det sies opp. PS Plus-prøveabonnementet går over til månedlig abonnement hvis det ikke sies opp.

9. Deltakere kan delta i konkurransen med PlayStation™Network («PSN»)-kontoen sin. Deltakerens bostedsland tolkes som landet eller territoriet som er registrert for PSN-kontoen. Registrering på PSN er underlagt aksept av PSNs tjenestevilkår (inkludert retningslinjene for god oppførsel) https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-servicehttps://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service og personvernerklæringen til PSN https://www.playstation.com/legal/privacy-policyhttps://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

10. Det kan hende at deltakere må oppgi dokumentasjon som beviser at de oppfyller kravene for å delta i konkurransen. Om en deltaker ikke kan fremlegge bevis ved forespørsel, kan promotøren velge å diskvalifisere deltakeren fra konkurransen. Deltakere fra Japan må signere en avtale om deltakelse i GT World Series-livearrangementet og World Finals-livearrangementet.

11. Ved å delta i konkurransen godtar og forplikter deltakerne seg til å følge disse vilkårene.

Slik deltar du:

12. Konkurransen åpnes for deltakere 17. april 2024 kl. 00.00 UTC («startdato»), og siste påmelding må skje før 25. mai 2024 kl. 23.59 UTC («sluttdato»). Sjekk timeplan 1 og timeplan 2 for å få mer informasjon.  Perioden fra åpningsdatoen til sluttdatoen kalles «påmeldingsperioden».

13. For å kunne bli med i konkurransen, må potensielle deltakere via spillet fullføre følgende trinn under påmeldingsperioden:

a. Gå til Sport på verdenskartet,

b. Velge å spille i «Gran Turismo™ World Series 2024» og i løpet av konkurranseperioden velge konkurranseløpene de ønsker å delta i før begynnelsen av hvert løp og

c. Godta vilkårene, som vises på skjermen ved slutten av påmeldingsskjermen.

 Deltakere som følger disse stegene, vurderes som «påmeldt».

14. Deltakerne må delta i konkurransen på denne måten, og det må gjøres før den angitte sluttdatoen. Hvis ikke man gjør dette, vil man være diskvalifisert fra å kunne delta.

15. For å unngå misforståelser spesifiserer vi herved at Toyota GR GT Cup er en annen turnering enn denne konkurransen.

16. Hver deltaker kan kun levere inn én (1) påmelding per cup. For å unngå tvil er løpene i hver enkelt cup satt opp på ulike tidspunkter i løpskalenderen. Det er derfor mulig for deltakerne å konkurrere i begge cupene, og vinneren av Nations Cup kan også være med på vinnerlaget i Manufacturers Cup.

Vinnere og plassene etter:

17. Konkurransevinnere kåres for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturers Cup) i henhold til mekanikken for den relevante cupen (hver av dem kalles en «vinner»). Andre- og tredjeplassvinnere kåres for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturers Cup) i henhold til mekanikken for den relevante cupen (hver av dem kalles en «andreplassvinner»). Merk: Dette er en internasjonal konkurranse, og vinnerne og andre- og tredjeplassvinnerne kan komme fra hvilke som helst av deltakerlandene eller deltakerregionene. Det er en separat premiepott for Kroatia for hver cup.

Premier:

18. Premier tildeles som angitt i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturers Cup), hvis aktuelt, og de må aksepteres som beskrevet og kan ikke utsettes, overføres, videreselges eller løses inn mot andre verdier. Det er ingen pengealternativer, men promotøren forbeholder seg retten til å bytte ut premier med andre av tilsvarende verdi. For deltakere fra Brasil, i tilfeller der premien blir byttet ut, skal promotøren sende en melding til deltakerne med rimelig varsel. Alle premier blir levert til den bekreftede vinneren og andre- og tredjeplassvinneren av promotøren. Deltakere fra Canada kan måtte svare, uten hjelp, på et tidsbegrenset matematisk ferdighetsspørsmål på en forhåndsbestemt, gjensidig passende tidspunkt før de blir erklært vinnere eller andre- og tredjeplassvinnere.

19. Hver vinner og andre- og tredjeplassvinner kan bli pålagt å betale skatter eller avgifter for premier vunnet i henhold til sitt lokale skattelovverk og står i slike tilfeller selv ansvarlig for å dekke slike skatter eller avgifter. For deltakere fra territoriet Nord-Amerika, vil alle som vinner en premie til en verdi av 600 amerikanske dollar eller mer, motta skjemaet Federal Tax Form 1099.

20. Hvis premien ikke aksepteres innen tidsrammene eller på den måten som er spesifisert, vil premien være ugyldig, og promotøren forbeholder seg retten til å gi den videre til neste gyldige deltaker, som velges ut i tråd med vilkårene. Der premien er tidsbestemt og vinneren/andre- og tredjeplassvinneren må bli funnet før tiden for aksept av premien utgår, kan vilkårene inneholde en dato for når vinneren/andre- og tredjeplassvinneren vil bli kontaktet. Promotøren vil da kontakte vinneren/andre- og tredjeplassvinneren på e-postadressen som er knyttet til vinnerens/andre- og tredjeplassvinnerens PSN-konto. Vi vil gjøre en rimelig innsats for å komme i kontakt med vinneren/andre- og tredjeplassvinneren. Hvis en vinner/andre- og tredjeplassvinner ikke er mulig å kontakte eller kontakt ikke er oppnådd innen spesifisert dato, forbeholder promotøren seg retten til å gi premien videre til neste kvalifiserte deltaker, som velges ut i tråd med vilkårene.

21. Hvis en premie viser seg å være ineffektiv, feilaktig eller skadet ved mottak, må promotøren varsles skriftlig innen sju (7) dager etter mottakelse for at premien ikke skal være ansett som godtatt og mottatt. Dette har ingen innvirkning på vinnerens og/eller andre- og tredjeplassvinnernes eventuelle juridiske rettigheter.

PR:

22. Hver vinner og andre- og tredjeplassvinner godtar å delta innen rimelighetens grenser på promotering arrangert av promotøren. For deltakere fra andre land/regioner enn Japan: For å melde seg av denne typen PR-tiltak, må vinneren og/eller andre- og tredjeplassvinneren melde fra til promotøren på contact-competitions@polyphony.co.jp.

23. Promotøren kan etter eget skjønn publisere navnet på vinneren og andre- og tredjeplassvinneren på promotørens nettside(r). For deltakere fra alle land/regioner bortsett fra Japan og Asia: Navnet på alle vinnere og andre- og tredjeplassvinnere blir gjort tilgjengelig ved forespørsel til alle som sender en selvadressert konvolutt merket «Gran Turismo™ World Series 2024 Competition» til følgende adresse innen seks (6) dager fra sluttdatoen:

Regional promotør

Adresse å skrive til

Sony Interactive Entertainment Europe

 

 

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404 USA

For deltakere fra alle land/regioner bortsett fra Japan: Hvis en vinner eller andre- og tredjeplassvinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller offentliggjort, må promotøren kontaktes på  contact-competitions@polyphony.co.jp Vær oppmerksom på at promotøren kan være forpliktet til å oppgi denne informasjonen til reguleringsmyndigheter.

24. Så langt det er tillatt under gjeldende lovverk, gir alle deltakere ved å delta i denne konkurransen promotøren (inkludert promotørens moderselskap, tilknyttede selskaper, agenter, lisenstakere, ansatte og etterkommere) en gratis, ikke-eksklusiv, evigvarende, global lisens til å bruke navnet sitt, utseendet sitt, PSN-ID-en sin, avataren sin og annet innhold oppgitt til promotøren i forbindelse med konkurransen (inkludert, men ikke begrenset til å bruke bilder fra spillet og bilder av deltakeren i sendinger fra konkurransen og på sosiale medier eller blogginnlegg med forbindelse til konkurransen) til å reklamere for eller promotere andre av promotørens turneringer eller andre PlayStation-produkter eller -tjenester. Promotøren vil ikke betale deltakeren for å benytte seg av disse tillatelsene og det kan gjøres uten at deltakeren blir informert om det eller blir bedt om å godkjenne det. 

Personvern:

25. Personopplysninger deltakerne oppgir til administratoren ved påmelding blir oppbevart og brukt av promotøren og promotørens gruppe med selskaper for å administrere konkurransen i henhold til promotørens personvernerklæring (https://www.playstation.com/legal/privacy-policy) og som ellers eksplisitt godkjent av deltakeren. Personopplysningene som oppgis av deltakeren, kan bare leveres til underselskaper, tjenesteleverandører eller selskaper med forbindelse til arrangøren og/eller i henhold til et juridisk krav under gjeldende lover. Under ingen omstendighet skal deltakernes personopplysninger overføres til tredjepart, med mindre dette er i henhold til loven (for eksempel hvis deltakeren samtykker i denne overføringen). Deltakere kan håndheve rettighetene sine i forbindelse med personopplysningene behandlet av promotøren, inkludert retten til tilgang til personopplysningene eller ved å finne kontaktinformasjonen i promotørens personvernerklæring over. Hvis en deltaker trekker seg fra samtykket om innsamling av personopplysningene som beskrives i dette avsnittet, kan ikke denne deltakeren delta i livearrangementer.

26. Ytterligere vilkår for deltakere fra Argentina: De tidligere nevnte personopplysningene kan leveres, brukes og oppbevares kun av administratoren, deres underselskaper og leverandører for å administrere konkurransen eller som på annen måte beskrevet i administratorens personvernerklæring, som deltakeren godtar ved å godta disse vilkårene. Under ingen omstendighet skal deltakernes personopplysninger overføres til tredjepart, med mindre dette er i henhold til loven (for eksempel hvis deltakeren samtykker i denne overføringen). Deltakere kan håndheve rettighetene sine i forbindelse med personopplysningene behandlet av administratoren, inkludert retten til tilgang til personopplysningene eller ved å finne kontaktinformasjonen i de aktuelle personvernerklæringene over. Eieren av personopplysningene kan benytte seg av rettighetene sine kostnadsfritt, men ikke hyppigere enn hver sjette (6.) måned, med mindre det kan fremlegges juridiske interesser om annet i tråd med bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 i lov nr. 25 326. Det NASJONALE DIREKTORATET FOR BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA kontrollerer lov nr. 25 326.

Oppførsel:

27. Promotøren forventer at deltakerne respekterer konkurransen og følger regler for «rettferdig spill» under hele konkurransen. Deltakerne må være inkluderende og respektfulle og følge alle gjeldende lover. Dersom promotøren blir gjort oppmerksom på at en deltaker opptrer urettferdig eller usportslig, enten i selve spillet eller på sosiale medier, kan promotøren etter eget skjønn gi den aktuelle deltakeren en advarsel eller diskvalifisere vedkommende fra konkurransen. Urettferdig eller usportslig opptreden kan være alt fra fornærmelser, nedsettende kommentarer, krenkende adferd eller annet som ikke er i tråd med retningslinjene for god oppførsel i tjenestevilkårene for PSN (https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/#code-of-conduct).

28. Det er forbudt for deltakere å opprette flere PSN-kontoer for å øke sjansen til å kvalifisere seg i konkurransen eller for å ødelegge for andre deltakere i et løp. Det er også forbudt å konkurrere på vegne av andre og med vilje å bytte posisjon i et løp. I slike tilfeller forbeholder promotøren seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere deltakere fra konkurransen.

29. I tvistesaker er promotørens avgjørelse endelig, og ingen korrespondanse eller diskusjon vil bli inngått.

Utelukkelse:

30. Om det finnes grunn til å fatte mistanke vedrørende brudd på disse vilkårene, eller om feilaktig, ugyldig, uærlig eller andre former for uanstendig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan promotøren etter eget skjønn nekte å behandle påmeldingen eller dele ut premier. Hvis en deltaker ikke imøtekommer disse vilkårene, inkludert timeplan 1 og/eller timeplan 2, eller benytter seg av flere kontoer og/eller automatiserte systemer for deltakelse, vil det føre til utestengelse fra konkurransen og annullering av påmeldingen.

Avlysning:

31. Promotøren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen, i sin helhet eller deler av den, eller endre disse vilkårene når som helst, hvis promotøren etter eget skjønn anser dette som nødvendig eller hvis omstendigheter utenfor promotørens kontroll oppstår. Det kan for eksempel være endring av stedet for et livearrangement på grunn av koronavirus.

Kommersielle rettigheter:

32. Alle kommersielle rettigheter (inkludert uten begrensning alle markedsføringsrettigheter og mediarettigheter) som har med konkurransen å gjøre, tilhører promotøren og lisensgiverne.

33. Deltakere skal ikke assosiere seg med konkurransen eller promotøren på noen kommersiell måte, eller ta i bruk immateriell eiendom tilhørende disse partene. De skal heller ikke gi tillatelse til tredjepart til å gjøre dette uten skriftlig tilsagn fra de aktuelle rettighetsholderne, som disse kan gi eller avslå å gi etter eget skjønn.

34. Alle deltakere som ønsker å utføre eller legge til rette for promotering eller markedsføringsaktiviteter i forbindelse med konkurransen, må ha skriftlig forhåndstilsagn fra promotøren eller de respektive rettighetshaverne, som kan gis eller holdes igjen etter eget skjønn.

35. Innspilling og formidling av bilder eller film fra konkurransen til kommersiell bruk av deltakerne er strengt forbudt.

36. «PlayStation», «PlayStation-logoen», «PS5», «PS4» og «Gran Turismo» er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

Begrensninger av erstatningsansvar:

37. Så langt det er tillatt under gjeldende lovverk, påtar ikke promotøren seg ansvar for tilfeller der påmeldinger til konkurransen eller annen korrespondanse forbundet med konkurransen går tapt eller ikke blir registrert på riktig måte, uavhengig av om dette er resultat av feil på nettverk, datautstyr eller programvare. Bevis på at påmelding er sendt inn godtas ikke som kvittering. Ingen påmeldinger fra agenter, tredjeparter eller organiserte grupper eller påmeldinger som er automatisk generert av datamaskiner, vil bli godtatt.

38. Så langt det er tillatt under gjeldende lovverk står ikke promotøren ansvarlig for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker blir påført som direkte eller indirekte resultat av premien og/eller konkurransen. Når det gjelder deltakere fra alle land og alle regioner unntatt Japan, vil imidlertid ikke arrangøren prøve å fraskrive seg ansvar eller begrense ansvaret sitt i tilfeller hvor død eller personskader oppstår som følge av arrangørens uaktsomhet. Når det gjelder deltakere fra Japan, vil ikke arrangøren prøve å fraskrive seg ansvar eller begrense ansvaret sitt i tilfeller der det foreligger tilsiktet dårlig oppførsel eller grov uaktsomhet.

39. Alle betingelser, garantier og representasjoner som er uttrykt eller implisert av lovverket eller på annen måte i relasjon til premien og/eller konkurransen, er ekskludert så langt lovverket tillater det.

Gjeldende lov, løsing av tvister og jurisdiksjon:

40. I den grad loven tillater det, skal disse vilkårene og eventuelle tvister som måtte oppstå, håndteres i tråd med tabellen under.

Regional administrator

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For deltakere fra følgende land eller regioner styres disse vilkårene i henhold lovene i England og Wales, men du har en ekstra beskyttelse av lovverket i landet der du bor. De ufravikelige lovene i landet du bor i, har forrang over lovene i England og Wales:

Østerrike, Australia, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, India (unntatt Nagaland), Israel, Libanon, Luxembourg, Kuwait, Nederland, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Sør-Afrika, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina, De forente arabiske emirater (FAE), Storbritannia

Ved en eventuell tvist skal partene underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til retten i England og Wales.

Sony Interactive Entertainment LLC

For deltakere bosatt i disse landene eller regionene skal disse vilkårene være underlagt og tolkes i henhold til lovverket i staten California i USA, uavhengig av bestemmelsene om internasjonal privatrett.

USA, Brasil, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

Enhver tvist som ikke er gjenstand for rettsmekling og ikke er startet i småkravsretten, kan av begge parter fremsettes for en kompetent domstol i enten overretten for staten California, i og for County of San Mateo, eller i amerikansk distriktsrett for Northern District of California, og partene (deltakeren og sponsoren) samtykker begge i å underkaste seg disse domstolenes eksklusive jurisdiksjon og å fraskrive seg alle motsigelser når det gjelder jurisdiksjon.

Sony Interactive Entertainment Inc.

For deltakere bosatt i disse landene eller regionene skal disse vilkårene være underlagt og tolkes i henhold til lovverket i Japan, uavhengig av bestemmelsene om internasjonal privatrett.

Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sør-Korea, Indonesia, Thailand, fastlandet i Kina

Ved en eventuell rettstvist skal partene underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til Tokyos distriktsrett.

Timeplan 1 – Nations Cup 2024

1. Nations Cup 2024

                  1.1.         Deltakerne melder seg på Nations Cup via «Sport»-modusen i spillet. Deltakerne må velge og bekrefte at de ønsker å delta i Nations Cup ved starten av hvert løp.

Nations Cup består av følgende nettbaserte og livearrangerte løp i fem regioner:

                                1.1.1.         Online Qualifiers arrangeres samtidig i de fem regionene med 6 runder, som beskrevet her:

2024 Nations Cup Online Qualifiers-kalender

Runde 1

17. april 2024

Runde 2

20. april 2024

Runde 3

24. april 2024

Runde 4

27. april 2024

Runde 5

1. mai 2024

Runde 6

4. mai 2024

                                1.1.2.         3 GT World Series-livearrangementer som blir arrangert:

                                             1.1.2.1.         1 livearrangement som finner sted 6. juli 2024 i Montreal i Amerika-regionen.

                                             1.1.2.2.         1 livearrangement som finner sted 10. august 2024 i Praha i EMEA-regionen.

                                             1.1.2.3.         1 livearrangement som finner sted 28. september 2024 i Tokyo i Asia-Oseania-regionen.

                                1.1.3.         World Finals-livearrangementet som finner sted i desember 2024 i EMEA-regionen (nøyaktig dato og sted blir kunngjort på www.gran-turismo.com innen 1. september 2024.)

                                1.1.4.         De fem regionene er som følger:

Region

Deltakerland og deltakerterritorier

Nord-Amerika

USA, Canada

Mellom- og Sør-Amerika

Mexico, Chile, Brasil, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

EMEA

Østerrike, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, India (unntatt Nagaland), Israel, Libanon, Luxembourg, Kuwait, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Sør-Afrika, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina, De forente arabiske emirater (FAE), Storbritannia

Asia:

Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sør-Korea, Indonesia, Thailand, fastlandet i Kina

Oseania

Australia, New Zealand

Viktig merknad: På grunn av koronaviruset kan det hende at livearrangementene over blir flyttet eller avlyst. Det kan også hende at livearrangementer blir omgjort til online-arrangementer. Du finner til enhver tid oppdatert informasjon om sted og format for GT World Series-livearrangementene og World Finals-livearrangementet på www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Stjernespillere

                                1.2.1.         Følgende deltakere kan registrere seg som stjernespillere:

                                             1.2.1.1.         de 36 deltakerne som konkurrerte i 2023 Gran Turismo World Series - Nations Cup World Finals (arrangert 3. desember 2023) og

                                             1.2.1.2.         de 12 best rangerte spillerne fra 2024 Online Qualifiers som deltok på de tre 2024 GT World Series-livearrangementene (se paragraf 2.5).

                                1.2.2.         Hvis deltakere tilfredsstiller et av kravene beskrevet i paragraf 1.2.1 av timeplan 1, får de en melding i spillet (Gran Turismo™ 7) om at de er kvalifisert. Når meldingen er mottatt, kan man registrere seg som stjernespiller ved å gå til www.gran-turismo.com. Det er deltakerens eget ansvar å registrere seg som stjernespiller.

                                1.2.3.         Registrerte stjernespillere (heretter kalt «stjernespillere») må ha en førerrangering på «S».

                                1.2.4.         De virkelige navnene til stjernespillere og PSN-ID-ene deres vises under sendingen av GT World Series-livearrangementet og World Finals-livearrangementet.

                                1.2.5.         Når en deltaker har fått en stjernespillerførerrangering, gjelder rangeringen for kjøreprofilen i kun én påfølgende serie.

2. Nations Cup - Online Qualifiers

                  2.1.         Løpene i Online Qualifiers er delt inn i følgende ligaer, basert på deltakerens førerrangering.

Liga

Førerrangering

GT1 League

A og bedre

GT2 League

B

GT3 League

C og under

                                2.1.1.         Det er førerrangeringen deltakerne har når de melder seg på en runde for første gang i serien, som avgjør hvilken liga de plasseres i.

                                2.1.2.         Deretter møter deltakerne andre deltakere i samme liga resten av serien.

                                2.1.3.         Deltakerne kan ikke bytte over til en annen liga selv om førerrangeringen deres endres i løpet av serien.       

Førerrangeringen er en indikator på hvor rask spilleren er. Det finnes totalt sju ulike rangeringer: E, D, C, B, A, A+ og S. E er laveste rangering, og S er høyeste. Du øker førerrangeringen gjennom gode resultater i løp i Sport Mode. Rangeringen går ned hvis du ikke får gode nok resultater. Merk imidlertid at med mindre du har Sportsmanship Rating i spillet innenfor kravet, vil ikke førerrangeringen din gå opp, selv om resultatene dine er gode. Alle spillere begynner med en førerrangering på E, som kan gå opp til A+ avhengig av resultatene. Bare kvalifiserte spillere kan få rangeringen S ved å registrere seg som stjernespiller (se paragraf 1.2).

                  2.2.         Deltakerne må delta i løp i løpet av Nations Cup Online Qualifiers for å få poeng som brukes til å regne ut rangeringen.

                  2.3.         Deltakerne i Nations Cup Online Qualifiers får poeng basert på:

                                2.3.1.         sluttposisjonen i løpene og

                                2.3.2.         gjennomsnittlig førerrangering for deltakerne de kjører mot i hvert løp.

                  2.4.         Deltakernes totalrangering regnes ut ved å legge sammen poengene for alle rundene i hver sesong i Online Qualifiers på følgende måte («sluttpoengsummen»):

Online Qualifiers: Sluttpoengsummen regnes ut fra den beste halvparten av deltakerens  runder av totalen spilleren har deltatt i.

For eksempel:

·       Etter to runder blir poengene fra den beste runden registrert som endelig poengsum.

·       Etter tre runder blir poengene fra de to beste rundene registrert som endelig poengsum.

·       Etter seks runder blir poengene fra de tre beste rundene registrert som endelig poengsum.

Deltakerne kan delta i hvilke løp de vil, i hvilken som helst runde.

                  2.5.         Ved slutten av Online Qualifiers, vil følgende deltakere få en melding om at de er valgt ut i løpet av 7 dager:

                                2.5.1.         de 5 best rangerte deltakerne fra GT1 League i EMEA

                                2.5.2.         de 2 best rangerte deltakerne fra GT1 League i Mellom- og Sør-Amerika

                                2.5.3.         de 2 best rangerte deltakerne fra GT1 League i Nord-Amerika

                                2.5.4.         de 2 best rangerte deltakerne fra GT1 League i Asia

                                2.5.5.         den best rangerte deltakeren GT1 League i Oseania

sammen er disse 12 utvalgte deltakerne «Nations Cup-livearrangement-deltakere» og får følgende:

                                2.5.6.         en invitasjon til å delta i de 3 GT World Series-livearrangementene som finner sted på datoene angitt i paragraf 1.1.2.

Når Nations Cup-deltakerne har godtatt invitasjonen, vil de få GT World Series-livearrangement-reisepakken:

                                2.5.7.         tur-retur-billetter på økonomiklasse med fly, buss eller tog til de 3 GT World Series-livearrangementene (etter promotørens eget skjønn),

                                2.5.8.         opphold på 3 GT World Series Showdown-livearrangementer (valg av oppholdssted gjøres av promotøren),

                                2.5.9.         transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (etter behov) til oppholdsstedet på datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog,

                             2.5.10.         returtransport fra oppholdssted til lokalet til de 3 GT World Series-livearrangementene og

                             2.5.11.         alle måltider under de tre GT World Series-livearrangementene.

Beregnet verdi for reisepakken for GT World Series-livearrangementet for hver Nations Cup er 3000 amerikanske dollar. Reiseforsikring blir organisert for alle de 3 hendelsene for finalistene. Alle Nations Cup-deltakerne er ansvarlige for sikre at de har nødvendige visum.

3. Nations Cup - GT World Series-livearrangementer

                  3.1.         GT World Series-livearrangementer finner sted på tidene som er spesifisert i paragraf 1.1.2. Det kan også være øvrige vilkår og betingelser for deltakelse i GT World Series-livearrangementet, noe som i så fall vil bli formidlet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren. Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren sender ut alt av informasjon som er relevant for GT World Series-livearrangementet til Nations Cup-deltakerne ikke senere enn fjorten (14) dager før GT World Series-livearrangementet til e-postadressen som er knyttet til PSN-kontoen deres.

                  3.2.         Alle GT World Series-livearrangementene er løp der de beste 12 førerne fra GT League 1 deltar for hvert utvalgte land/territorium. Det skal være maks 12 deltakerland eller deltakerterritorier («nasjoner») utvalgt fra de 5 regionene, inkludert: 2 nasjoner fra Nord-Amerika, 2 nasjoner fra Mellom- og Sør-Amerika, 5 nasjoner fra EMEA, to (2) nasjoner fra Asia og én (1) nasjon fra Oseania. Finalistene til Nations Cup-livearrangementene velges ut ved slutten av Nations Cup Online Qualifiers (se paragraf 2.5 i denne timeplanen). Det blir ikke noe maksantall per region.

                  3.3.         Hvis to eller flere deltakere står på likt antall poeng etter slutten av Online Qulaifiers, vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken deltaker som får gå videre:

                                3.3.1.         Nations Cup Online Qualifiers-deltakeren med den høyeste poengsummen totalt i alle rundene,

                                3.3.2.         om det fortsatt står likt, velges Nations Cup Online Qualifiers-deltakeren med den høyeste poengsummen i én runde.

                  3.4.         I et tilfelle der en finalist i et Nations Cup-livearrangement ikke kan delta i GT World Series-livearrangementet, kan deltakeren med det nest høyeste antallet rangeringspoeng i regionen blant de som representerer den samme produsenten, bli invitert til å delta i GT World Series-livearrangementet og vil bli varslet om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

                  3.5.         Finalistene i GT World Series-livearrangementet får poeng basert på rangeringen i hvert løp. Poengene som opptjenes av hver finalist, brukes til å regne ut deltakerens poengsum. Finalisten i GT World Series-livearrangementet som har flest poeng totalt etter at alle løpene er kjørt, blir kåret til vinner av GT World Series-livearrangement. De neste to (2) topprangerte finalistene får andre- og tredjeplassen i GT World Series-livearrangementet.

                  3.6.         Finalistene i GT World Series-livearrangementet får poeng i henhold til sluttposisjon, og disse poengene teller for å avgjøre stillingen i World Finals-livearrangementet, på følgende måte:

·       1. plass: 6 poeng

·       2. plass: 5 poeng

·       3. plass: 4 poeng

·       4. plass: 3 poeng

·       5. plass: 2 poeng

·       6. plass: 1 poeng

                  3.7.         Vinneren og andre- og tredjeplassvinneren i Nations Cup GT World Series-livearrangementet vinner følgende premie:

●      Førsteplass: et trofé (verdt 250 amerikanske dollar)

●      Andreplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

●      Tredjeplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

                  3.8.         Etter at de 3 GT World Series-livearrangementene er ferdige, blir finalistene i Nations Cup-livearrangementet informert om rangeringen sin i løpet av 7 dager og vil motta følgende:

                                3.8.1.         en invitasjon til å delta i World Finals-livearrangementet som finner sted på datoene angitt i paragraf 1.1.3.

Når disse deltakerne («World Finals-finalister») har godtatt invitasjonen, vil de få World Finals-reisepakken:

                                3.8.2.         tur-retur-billetter på økonomiklasse med fly, buss eller tog til World Finals-livearrangementet (basert på hvilket av alternativene promotøren anser som egnet),

                                3.8.3.         opphold gjennom World Finals-livearrangementets varighet (valg av oppholdssted gjøres av promotøren),

                                3.8.4.         transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (etter behov) til oppholdsstedet på datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog,

                                3.8.5.         transport tur/retur fra oppholdsstedet til lokalet for World Finals-livearrangementet og

                                3.8.6.         alle måltider under World Finals-livearrangementet.

Beregnet verdi for World Finals-reisepakken for hver World Finals-finalist er 3000 amerikanske dollar. Reiseforsikring blir organisert for denne reisen for å dekke alle World Finals-finalistene. Alle World Finals-finalistene er ansvarlige for sikre at de har nødvendige visum.

4. Nations Cup - World Finals-livearrangementet

                  4.1.         World Finals-livearrangementet finner sted på stedet og datoene angitt i paragraf 1.1.3. World Final-finalistene skal inkludere: de 12 best rangerte spillerne fra GT World Series Nations Live Nations Cup-arrangementene. Det kan også være øvrige vilkår og betingelser for deltakelse i World Finals-livearrangementet, noe som i så fall vil bli formidlet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren. Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren sender ut alt av informasjon som er relevant for World Finals -livearrangementet til World Finals-finalistene ikke senere enn fjorten (14) dager før GT World Finals-livearrangementet til e-postadressen som er knyttet til PSN-kontoen deres.

                  4.2.         World Finals-finalistene deltar i en serie med løp. Det tildeles poeng i henhold til resultatene i disse løpene. Den endelige rangeringen vil avgjøre hvem som vinner og blir nummer to og tre. Den topprangerte deltakeren blir vinner av World Finals-livearrangementet («World Finals-vinneren»). De neste 2 topprangerte deltakerne får andre- og tredjeplassen i World Finals-livearrangementet («World Finals-andre- og trejdeplassvinneren»).

                  4.3.         World Finals-vinneren og World Finals-andre- og tredjeplassvinneren i Nations Cup World Finals-livearrangementet vinner følgende premier:

●      Førsteplass: et trofé (verdt 250 amerikanske dollar)

●      Andreplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

●      Tredjeplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

                  4.4.         Premie kun til deltakere fra Kroatia: I tillegg vinner den beste deltakeren fra Kroatia ved slutten av World Finals («vinneren i Kroatia») en GT World Series T-skjorte med en pengeverdi som ikke overstiger 50,00 amerikanske dollar. Vinneren i Kroatia får en melding med e-post før det har gått 1 dag etter sluttdatoen og vil motta prisen innen 7 dager etter å ha godtatt premien. E-postadressen forbundet med PSN-kontoen til vinneren i Kroatia skal brukes. Hvis ikke vinneren i Kroatia svarer, betyr dette at vedkommende fraskriver seg premien. Den neste på listen i Kroatia vil da bli kontaktet.

5. Sendinger fra Nations Cup GT World Series-livearrangementene og Nations Cup World Finals-livearrangementet

                  5.1.         Gjennom påmeldingen i denne konkurransen bekrefter deltakerne at de tillater promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren å inkludere videoer av at de spiller og bilder av dem i sendinger fra Nations Cup GT World Series-livearrangementene og World Finals-livearrangementet og på sosiale medier eller i blogginnlegg knyttet til konkurransen og påfølgende års Gran Turismo™-cuper eller -mesterskap over hele verden, under samme vilkår som i paragraf 24 i vilkårene over. Hvis du vil trekke dette samtykket, kan du kontakte promotøren på contact-competitions@polyphony.co.jp

                  5.2.         Ved å delta i konkurransen bekrefter deltakerne at de ikke offentlig skal kommunisere eller diskutere detaljer om konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til bilder/videoer fra løp, direktestrømminger av løpene, osv.

                  5.3.         Deltakere som er med i Nations Cup GT World Series-livearrangementene og Nations Cup World Finals-livearrangementet kan bli bedt om å signere et godkjenningsskjema, da livearrangementene kan filmes.
 

Timeplan 2 – Manufacturers Cup 2024

1. Manufacturers Cup

                  1.1.         Du melder deg på i Manufacturers Cup ved å velge Manufacturers Cup i «Sport»-modus i spillet og bekrefte at du vil delta og for hvilken bilprodusent, før starten av hvert løp.

Manufacturers Cup består av følgende nettbaserte og livearrangerte løp i tre regioner:

                                1.1.1.         Online Qualifiers arrangeres samtidig i de fem regionene med 6 runder, som beskrevet her:

2024 Manufacturer Cup Online Qualifiers-kalender

Runde 1

8. mai 2024

Runde 2

11. mai 2024

Runde 3

15. mai 2024

Runde 4

18. mai 2024

Runde 5

22. mai 2024

Runde 6

25. mai 2024

                                1.1.2.         3 GT World Series-livearrangementer som blir arrangert:

                                             1.1.2.1.         1 livearrangement som finner sted 6. juli 2024 i Montreal i Amerika-regionen.

                                             1.1.2.2.         1 livearrangement som finner sted 10. juli 2024 i Praha i EMEA-regionen.

                                             1.1.2.3.         1 livearrangement som finner sted 28. september 2024 i Tokyo i Asia-Oseania-regionen.

                                1.1.3.         World Finals-livearrangementet som finner sted i desember 2024 i EMEA-regionen (nøyaktig dato og sted blir kunngjort på www.gran-turismo.com innen 1. september 2024.)

                                1.1.4.         De tre regionene er som følger:

Region

Deltakerland og deltakerterritorier

Amerika

USA, Brasil, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

EMEA

Østerrike, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, India (unntatt Nagaland), Israel, Libanon, Luxembourg, Kuwait, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Sør-Afrika, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina, De forente arabiske emirater (FAE), Storbritannia

Asia-Oseania

Australia, New Zealand, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sør-Korea, Indonesia, Thailand, fastlandet i Kina

Viktig merknad: På grunn av koronaviruset kan det hende at livearrangementene over blir flyttet eller avlyst. Det kan også hende at livearrangementer blir omgjort til online-arrangementer. Du finner til enhver tid oppdatert informasjon om sted og format for GT World Series-livearrangementene og World Finals-livearrangementet på www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Deltakere kjører for å representere 1 av de følgende 27 produsentene (hver av dem omtalt som en «produsent»): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Suzuki, Toyota og Volkswagen.

                  1.3.         Stjernespillere

                                1.3.1.         Følgende deltakere kan registrere seg som stjernespillere:

                                             1.3.1.1.         de 36 deltakerne som konkurrerte i Manufacturers Cup World Finals i «2023 Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup World Finals» (arrangert 2. desember 2023)

                                             1.3.1.2.         de 36 best rangerte spillerne fra 2024 Online Qualifiers (se paragraf 2.5).

                                1.3.2.         Hvis deltakere tilfredsstiller et av kravene beskrevet i paragraf 1.3.1 av timeplan 2, får de en melding i spillet i Gran Turismo™ 7 om at de er kvalifisert. Når meldingen er mottatt, kan man registrere seg som stjernespiller ved å gå til www.gran-turismo.com. Det er deltakerens eget ansvar å registrere seg som stjernespiller.

                                1.3.3.         Registrerte stjernespillere (heretter kalt «stjernespillere») må ha en førerrangering på «S».

                                1.3.4.         De virkelige navnene til stjernespillere og PSN-ID-ene deres vises under sendingen av GT World Series-livearrangementet og World Finals-livearrangementet.

                                1.3.5.         Når en deltaker har fått en stjernespillerførerrangering, gjelder rangeringen for kjøreprofilen i kun én påfølgende serie.

2. Online Qualifiers

                  2.1.         Løpene i Online Qualifiers er delt inn i følgende ligaer, basert på deltakerens førerrangering.

Liga

Førerrangering

GT1 League

A og bedre

GT2 League

B

GT3 League

C og under

                                2.1.1.         Det er førerrangeringen deltakerne har når de melder seg på en runde for første gang i serien, som avgjør hvilken liga de plasseres i.

                                2.1.2.         Deretter møter deltakerne andre deltakere i samme liga resten av serien.

                                2.1.3.         Deltakerne kan ikke bytte over til en annen liga selv om førerrangeringen deres endres i løpet av serien. 

Førerrangeringen («Driver Rating») er en indikator på hvor rask spilleren er. Det finnes totalt sju ulike rangeringer: E, D, C, B, A, A+ og S. E er laveste rangering, og S er høyeste. Du øker førerrangeringen gjennom gode resultater i løp i Sport Mode. Rangeringen går ned hvis du ikke får gode nok resultater. Merk imidlertid at med mindre du har Sportsmanship Rating i spillet innenfor kravet, vil ikke førerrangeringen din gå opp, selv om resultatene dine er gode. Alle spillere begynner med en førerrangering på E, som kan gå opp til A+ avhengig av resultatene. Bare kvalifiserte spillere kan få rangeringen S ved å registrere seg som stjernespiller (se paragraf 1.3).

                  2.2.         Deltakerne må delta i løp i løpet av Online Qualifiers for å få poeng som brukes til å regne ut rangeringen.

                  2.3.         Deltakerne i Online Qualifiers får poeng basert på:

                                2.3.1.         sluttposisjonen i løpene og

                                2.3.2.         gjennomsnittlig førerrangering for deltakerne de kjører mot i hvert løp.

                  2.4.         Deltakernes totalrangering regnes ut ved å legge sammen poengene for alle rundene i hver sesong i Online Qualifiers på følgende måte («sluttpoengsummen»):

Online Qualifiers: Sluttpoengsummen regnes ut fra den beste halvparten av deltakerens  runder av totalen deltakeren har deltatt i.

For eksempel:

·       Etter to runder blir poengene fra den beste runden registrert som endelig poengsum.

·       Etter tre runder blir poengene fra de to beste rundene registrert som endelig poengsum.

·       Etter seks runder blir poengene fra de tre beste rundene registrert som endelig poengsum.

Deltakerne kan delta i hvilke løp de vil, i hvilken som helst runde.

                  2.5.         Etter at Online Qualifiers er over, vil de 3 høyest rangerte deltakerne (1 deltaker fra hver region) i GT1 League for de 12 beste produsentene («Manufacturers Cup-livearrangement-finalister») motta:

                                2.5.1.         en invitasjon til å delta i ett av de 3 GT World Series-livearrangementene som finner sted på datoene angitt i paragraf 1.1.2.

                                             2.5.1.1.         den best rangerte deltakeren fra Amerika-regionen får en invitasjon til å delta i GT World Series-livearrangementet i Amerika-regionen, som beskrevet i 1.1.2.1

                                             2.5.1.2.         den best rangerte deltakeren fra EMEA-regionen får en invitasjon til å delta i GT World Series-livearrangementet i EMEA-regionen, som beskrevet i 1.1.2.2

                                             2.5.1.3.         den best rangerte deltakeren fra Asia-Oseania-regionen får en invitasjon til å delta i GT World Series-livearrangementet i Asia-Oseania-regionen, som beskrevet i 1.1.2.3

Når Manufacturers Cup-livearrangement-deltakerne har godtatt invitasjonen, vil de få reisepakken:

                                2.5.2.         tur-retur-billetter på økonomiklasse med fly, buss eller tog til GT World Series-livearrangementet (basert på hvilket av alternativene promotøren anser som egnet),

                                2.5.3.         opphold gjennom GT World Series-livearrangementets varighet (valg av oppholdssted gjøres av promotøren),

                                2.5.4.         transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (etter behov) til oppholdsstedet på datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog,

                                2.5.5.         transport tur/retur fra oppholdsstedet til lokalet for GT World Series-livearrangementet og

                                2.5.6.         alle måltider under GT World Series-livearrangementet.

Beregnet verdi for reisepakken for GT World Series-livearrangementet for hver Manufacturers Cup-liverarrangement-finalist er 3000 amerikanske dollar. Reiseforsikring blir organisert for denne reisen for å dekke alle Manufacturers Cup-livearrangement-finalistene. Alle finalistene er ansvarlige for sikre at de har nødvendige visum.

3. Manufacturers Cup GT World Series-livearrangementer

                  3.1.         GT World Series-livearrangementer finner sted på tidene som er spesifisert i paragraf 1.1.2. Det kan også være øvrige vilkår og betingelser for deltakelse i GT World Series-livearrangementene, noe som i så fall vil bli formidlet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren. Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren sender ut alt av informasjon som er relevant for GT World Series-livearrangementer til Manufacturers Cup-deltakerne ikke senere enn 14 dager før GT World Series-livearrangementene til e-postadressen som er knyttet til PSN-kontoen deres.

                  3.2.         Valg av finalister til Manufacturers Cup-livearrangementer avgjøres av en kombinasjon av følgende kriterier:

                                3.2.1.         De 12 beste produsentene fra Online Qualifiers (valgt i henhold til avsnitt 3.3) og

                                3.2.2.         Deltakerne med høyest poengsum fra GT1 League i Online Qualifiers fra de tre regionene (Amerika, EMEA, Asia-Oseania)

                  3.3.         Totalt 12 produsenter konkurrerer i GT World Series-livearrangementene.

3 produsenter inkludert Genesis, Toyota og Mazda og de andre 9 produsentene blir valgt i henhold til følgende kriterier (sortert etter sorteringsrekkefølge):

                                3.3.1.         Konkurransens offisielle produsentpartnere og

                                3.3.2.         den globale produsentrangeringen (som angitt i paragraf 3.4 under)

Sammen er disse produsentene «de 12 beste produsentene».

                  3.4.         Ved slutten av Online Qualifiers blir det utarbeidet en global produsentrangering i henhold til følgende prosess:

                                3.4.1.         Produsentene representert av deltakerne med den høyeste poengsummen etter hver runde i Online Qualifiers blir tildelt produsentrangeringspoeng i henhold til tabellen under, som deretter benyttes til å lage en produsentrangering for hver region:

Produsentplassering

Produsentrangeringspoeng

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

26

0

27

0

Ved slutten av Online Qualifiers vil produsentrangeringspoengene fra de 3 regionene bli regnet ut for å avgjøre den globale produsentrangeringen. Den globale produsentrangeringen blir publisert på https://www.gran-turismo.com/world/gt7/sportmode/ og under «Sport»-modus i spillet.

Hvis to eller flere førere fra Online Qualifiers fra forskjellige produsenter står likt med samme antall poeng etter en runde, vil produsentrangeringspoengene som tildeles produsentene deres, bli delt opp og fordelt likt.

Om to eller flere produsenter står likt i den globale produsentrangeringen med samme antall poeng, vil følgende kriterier bli brukt for å avgjøre hvilken produsent som går videre:

●      produsenten med flest produsentrangeringspoeng fordelt på alle de tre regionene og alle runder og

●      hvis det fremdeles står likt: produsenten med flest individuelle poeng blant de beste førerne i alle de tre regionene for denne produsenten og

●      hvis det fremdeles står likt: Produsenten med flest individuelle poeng blant de beste førerne i alle rundene i alle de tre regionene for denne produsenten.

                  3.5.         I et tilfelle der en Manufacturers Cup-livearrangement-finalist ikke kan delta i GT World Series-livearrangementet i sin region, kan deltakeren med det nest høyeste antallet rangeringspoeng i regionen blant de som representerer den samme produsenten, bli invitert til å delta i GT World Series-livearrangementet og vil bli varslet om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

                  3.6.         Det tildeles poeng basert på resultatene i disse løpene. Den endelige rangeringen av de 12 produsentfinalistene vil avgjøre hvem som vinner og hvem som kommer på andre- og tredjeplass. Den beste finalisten blir kåret til vinner av GT World Series Manufacturers Cup-livearrangementet («GT World Series Manufacturers Cup-vinner»). De 2 neste finalistene blir kåret til andreplassvinner og tredjeplassvinner av GT World Series Manufacturers Cup-livearrangementet («GT World Series Manufacturers Cup-andre- og tredjeplassvinner»).

                  3.7.         Poeng blir tildelt produsentene i henhold til den endelige posisjonen til representantfinalisten i GT World Series-livearrangementet og teller i stillingen i World Finals-livearrangementet på følgende måte:

·       1. plass: 6 poeng

·       2. plass: 5 poeng

·       3. plass: 4 poeng

·       4. plass: 3 poeng

·       5. plass: 2 poeng

·       6. plass: 1 poeng

                  3.8.         Vinneren og andre- og tredjeplassvinneren i Manufacturers Cup GT World Series-livearrangementene vinner:

●      Førsteplass: et trofé (verdt 250 amerikanske dollar)

●      Andreplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

●      Tredjeplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

                  3.9.         Etter at GT World Series-livearrangementene er ferdige, blir alle de 36 finalistene i Manufacturers Cup-livearrangementet informert om rangeringen sin i løpet av 7 dager og vil motta følgende:

                                3.9.1.         en invitasjon til å delta i World Finals-livearrangementet som finner sted på datoene angitt i paragraf 1.1.3.

Når disse deltakerne («World Finals-finalister») har godtatt invitasjonen, vil de få World Finals-reisepakken:

                                3.9.2.         tur-retur-billetter på økonomiklasse med fly, buss eller tog til World Finals-livearrangementet (alt etter hvilket av alternativene promotøren anser som egnet),

                                3.9.3.         opphold gjennom World Finals-livearrangementets varighet (valg av oppholdssted gjøres av promotøren),

                                3.9.4.         transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (etter behov) til oppholdsstedet på datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog,

                                3.9.5.         transport tur/retur fra oppholdsstedet til lokalet for World Finals-livearrangementet og

                                3.9.6.         alle måltider under World Finals-livearrangementet.

Beregnet verdi for World Finals-reisepakken for hver World Finals-finalist er 3000 amerikanske dollar. Reiseforsikring blir organisert for denne reisen for å dekke alle World Finals-finalistene. Alle World Finals-finalistene er ansvarlige for sikre at de har nødvendige visum.

4. Manufacturers Cup World Finals-livearrangementet

                  4.1.         World Finals-livearrangementet finner sted på stedet og datoene angitt i paragraf 1.1.3. World Final-finalistene skal inkludere: de 36 best rangerte spillerne fra GT Manufacturers Cup GT World Series-livearrangementet (se paragraf 1.1.2). Det kan også være øvrige vilkår og betingelser for deltakelse i World Finals-livearrangementet, noe som i så fall vil bli formidlet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren. Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren sender ut alt av informasjon som er relevant for World Finals-livearrangementet til World Finals-finalistene ikke senere enn 14 dager før GT World Finals-livearrangementet til e-postadressen som er knyttet til PSN-kontoen deres.

                  4.2.         I et tilfelle der en World Finals-finalist ikke kan delta i World Finals-livearrangementet, kan den nest høyest rangerte deltakeren i regionen blant de som representerer den samme produsenten, bli invitert til å delta i World Finals-livearrangementet og vil bli varslet om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

                  4.3.         World Finals-finalistene deltar i en serie med løp. Det tildeles poeng i henhold til resultatene i disse løpene. Den endelige rangeringen vil avgjøre hvem som vinner og blir nummer to og tre. Det topprangerte laget blir vinnerlaget i World Finals-livearrangementet («World Finals-vinneren»). De neste 2 topprangerte lagene får andre- og tredjeplassen i World Finals-livearrangementet («World Finals-andre- og trejdeplassvinneren»).

                  4.4.         World Finals-vinneren og World Finals-andre- og tredjeplassvinneren i Manufacturers Cup World Finals-livearrangementet vinner:

●      Førsteplass: et trofé (verdt 250 amerikanske dollar)

●      Andreplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

●      Tredjeplass: et trofé (verdt 150 amerikanske dollar)

                  4.5.         Premie kun til deltakere fra Kroatia: I tillegg vinner den beste deltakeren fra Kroatia ved slutten av World Finals («vinneren i Kroatia») en GT World Series T-skjorte med en pengeverdi som ikke overstiger 50,00 amerikanske dollar. Vinneren i Kroatia får en melding med e-post før det har gått 1 dag etter sluttdatoen og vil motta prisen innen 7 dager etter å ha godtatt premien. E-postadressen forbundet med PSN-kontoen til vinneren i Kroatia skal brukes. Hvis ikke vinneren i Kroatia svarer, betyr dette at vedkommende fraskriver seg premien. Den neste på listen i Kroatia vil da bli kontaktet.

5. Sendinger fra Manufacturers Cup GT World Series-livearrangementet og Manufacturers Cup World Finals-livearrangementet

                  5.1.         Gjennom påmeldingen i denne konkurransen bekrefter deltakerne at de tillater promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren å inkludere videoer av at de spiller og bilder av dem i sendinger fra Manufacturers Cup GT World Series-livearrangementene og Manufacturers Cup World Finals-livearrangementet og på sosiale medier eller i blogginnlegg knyttet til konkurransen og påfølgende års Gran Turismo™-cuper eller -mesterskap over hele verden, under samme vilkår som i paragraf 24 i vilkårene over. Hvis du vil trekke dette samtykket, kan du kontakte promotøren på contact-competitions@polyphony.co.jp.

                  5.2.         Ved å delta i konkurransen bekrefter deltakerne at de ikke offentlig skal kommunisere eller diskutere detaljer om konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til bilder/videoer fra løp, direktestrømminger av løpene, osv.

                  5.3.         Deltakere som er med i Manufacturers Cup GT World Series-livearrangementet og Manufacturers Cup World Finals-livearrangementet kan bli bedt om å signere et godkjenningsskjema, da livearrangementene kan filmes.