playstation.com

Juridisk

Vilkår og betingelser

«FIA Certified Gran Turismo Championships 2021»-konkurransen

EMEA-regionen

Konkurranse- og deltagelseskrav

 

 

1.               «FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021»-konkurransen («konkurransen») er åpen for alle som tilfredsstiller minstekravene for alder (angitt under) og bor i Østerrike, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, India (unntatt staten Nagaland), Libanon, Kuwait, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Sør-Afrika, Sverige, Sveits, Tyrkia, De forente arabiske emirater, Storbritannia og Ukraina («deltagerlandene»), bortsett fra ansatte, agenter, arbeidstakere eller konsulenter for promotøren (angitt under) og deres nærmeste familie, promotørene knyttet til firmaet og alle med en profesjonell tilknytning til konkurransen («deltakerne»). Deltakerlandene utgjør tilsammen EMEA-regionen.

 

2.               Minstealderen er 18 år for deltagere som bor i Bahrain, Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, India (bortsett fra staten Nagaland), Libanon, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Sør-Afrika, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike. Deltakere fra De forente arabiske emirater, Kuwait og Saudi-Arabia må være 21 år («minstealderen»).

 

3.               Deltakere kan delta i konkurransen med PlayStation™Network («PSN»)-kontoen sin. Deltakerens bostedsland er landet som er registrert for PSN-kontoen. Registrering på PSN er underlagt aksept av PSNs tjenestevilkår og personvernerklæring. (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Disse vilkårene (angitt under) gjelder deltakere som bor i deltakerlandene, bortsett fra Frankrike.

 

5.               Det kan hende at deltakere må oppgi dokumentasjon som beviser at de oppfyller kravene for å delta i konkurransen. Om en deltaker ikke kan fremlegge bevis ved etterspørsel, kan promotøren velge å diskvalifisere deltakeren fra konkurransen og/eller tilbakeholde eventuelle premier.

 

6.               Konkurransen åpnes for deltagere 21. april 2021 kl. 00.00 GMT («åpningsdato») og siste påmelding må skje før 25. september 2021 kl. 23.59 GMT («sluttdato»).  Sjekk timeplan 1 og timeplan 2 for å få mer informasjon.  Perioden fra åpningsdatoen til og med sluttdatoen kalles «konkurranseperioden».

 

7.               Konkurrentene må gjøre følgende for å delta i konkurransen: (1) fylle ut registreringsskjemaet for GT Sport Mode. Dette blir tilgjengelig for alle som velger Sport Mode i spillet. (2) i løpet av konkurranseperioden velge mesterskapsløpene de ønsker å delta i før begynnelsen av hvert løp og (3) godta konkurransens vilkår. Deltakere som følger disse stegene vurderes som «påmeldt».

 

8.               Deltakerne må delta i konkurransen på denne måten, og det må gjøres før den angitte sluttdatoen. Hvis ikke man gjør dette, vil man være diskvalifisert fra å kunne delta.

 

9.               Konkurransen består av to (2) forskjellige mesterskap (hvert utgjør et «mesterskap»):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (fra nå referert til som «Nations Cup»): Nations Cup er et mesterskap hvor land og territorier konkurrerer om seieren. Landet og territoriet spillerne tilhører, blir automatisk avgjort basert på landet/territoriet PSN-kontoen deres er tilknyttet. Det er ingen restriksjoner for opphavslandene til bilene som kjøres

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (fra nå av kalt «Manufacturer Series»): Manufacturer Series er et mesterskap der deltakerne kjører med biler laget av en bestemt produsent. Deltakerne konkurrerer om å bli den beste føreren for sin produsent, og de prøver å slå andre deltakere som representerer andre produsenter. Deltakerne kan velge produsent fra en ferdig oppsatt liste med tjuefem (25) produsenter.

 

Detaljer om hvert mesterskap beskrives henholdsvis i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Man kan delta i konkurransen uten ekstra kostnad, og ingen kjøp er nødvendig, men deltakerne må eie eller ha tilgang til en PlayStation®4 eller en PlayStation®5 og et eksemplar av Gran Turismo™ Sport («spillet»). Deltakerne må ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap i hele konkurranseperioden. Ved å delta i konkurransen godtar og forplikter deltakerne seg til å følge vilkårene og betingelsene, samt de generelle vilkårene fremlagt i timeplan 1 og timeplan 2 («vilkårene»).

 

11.            PlayStation®Plus («PS Plus»)-medlemskap er kun tilgjengelig hvis man har en PSN-konto med tilgang til PlayStation™Store («PS Store») og en høyhastighetstilkobling til internett.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksbetingelser og restriksjoner for land og språk. Innhold og tjenester fra PS Plus kan variere basert på abonnentens alder. Brukerne må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 må ha tillatelse fra en foresatt, med unntak av brukere i Tyskland, som må være 18 år eller eldre. Tjenestens tilgjengelighet garanteres ikke. Nettbaserte funksjoner for spesifikke spill kan bli trukket med rimelig forhåndsvarsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-medlemskap er løpende og blir fakturert månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av abonnementet som kjøpes til gjeldende pris på PS Store, om det ikke sies opp. PS Plus-prøveabonnementet går over til månedlig abonnement hvis det ikke sies opp. Alle vilkår gjelder: Tjenestevilkår for PSN finner du på playstation.com/legal.

 

12.            Hver deltager kan kun levere inn én (1) påmelding per mesterskap.  For å unngå tvil vil løpene for hvert mesterskap være oppført til forskjellige tider på løpskalenderen.  Det er derfor mulig for deltakerne å konkurrere i begge mesterskapene, og vinneren av Nations Cup kan også være med på vinnerlaget i Manufacturer Series.

 

13.            Deltakerne har ikke lov til å opprette flere kontoer for å kunne konkurrere flere ganger, øke sjansen for kvalifisering og fremgang i konkurransen eller forstyrre andre deltageres prestasjoner i et løp. Det er også forbudt å konkurrere på vegne av andre og å bytte posisjon tilsiktet i et løp.  I slike tilfeller forbeholder promotøren seg retten til å diskvalifisere deltakere etter eget skjønn.

 

14.            Konkurransevinnere velges for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series) i henhold til de relevante mesterskapssystemene (begge er «vinnere»). Premierte deltakere defineres for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series) i henhold til de relevante mesterskapssystemene (begge er «premierte deltakere»).

 

15.            Premier tildeles som angitt i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series), hvis aktuelt, og de må aksepteres som beskrevet og kan ikke utsettes, overføres eller videreselges. Det er ingen pengealternativer, men promotøren forbeholder seg retten til å erstatte en premie med en annen av tilsvarende verdi.

 

16.            Hver vinner og premierte deltaker kan bli pålagt å betale skatter eller avgifter for premier vunnet i henhold til sitt lokale skattelovverk og står selv ansvarlig for å dekke slike kostnader.

 

17.            Hvis premien ikke blir akseptert innen tidsrammene eller på måten som er spesifisert, vil vinnerens krav regnes som ugyldig, og promotøren beholder i slike tilfeller retten til å gi premien videre til neste gyldige deltaker som velges etter vilkårenes betingelser. Der premien er tidsbestemt og vinneren må finnes før tiden for avhenting av premien utgår, kan vilkårene inneholde en dato for når vinneren vil bli kontaktet. Promotøren vil da kontakte vinneren via e-postadressen vinneren har oppført i registreringsskjemaet for det relevante mesterskapet i GT Sport Mode. Rimelige tiltak vil bli gjort for å kontakte vinnerne. Hvis en vinner ikke er mulig å kontakte, eller hvis vellykket kontakt ikke er oppnådd på spesifisert dato, beholder promotøren retten til å gi premien videre til neste kvalifiserte deltaker som velges etter vilkårenes betingelser. Hvis vinneren ikke har mottatt premien på spesifisert måte og innen spesifisert dato, er ikke promotøren forpliktet til å gi premien videre til neste kvalifiserte deltaker, hvis ikke annet er spesifisert.

 

18.            Promotøren tar ikke på seg ansvar for konkurransedeltagelse eller annen korrespondanse som går tapt eller ikke blir tilstrekkelig registrert, uavhengig av om det skjer som et resultat av nettverks-, maskinvare- eller programvarefeil. Bevis på at påmeldingen er sendt godtas ikke som bevis på mottak. Ingen påmeldinger fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper eller påmeldinger automatisk generert av datamaskiner, vil bli godtatt.

 

19.            Promotøren står ikke ansvarlig for tap, materiell skade eller personskader som en deltaker påfører seg som et direkte eller indirekte resultat av premien og/eller konkurransen. Promotøren vil imidlertid ikke prøve å fraskrive seg ansvar eller begrense ansvaret sitt i tilfeller hvor død eller personskader oppstår som et direkte resultat av forsømmelse.

 

20.            Alle betingelser, garantier og representasjoner uttrykt eller implisert av lovverket eller på annen måte i relasjon til premien og/eller konkurransen er ekskludert så langt lovverket tillater det.

 

21.            Hvis en premie viser seg å være ineffektiv, feilaktig eller skadet ved mottak, må promotøren varsles i skriftlig form innen sju (7) dager etter mottak for at premien ikke skal være ansett som godtatt og mottatt.  Dette har ingen innvirkning på vinnerens og/eller den premierte deltakerens juridiske rettigheter (hvis disse gjelder).

 

22.            Hver vinner og premierte deltaker godtar å delta i rimelig grad i promotering arrangert av promotøren. For å melde seg av dette må vinneren eller andreplassvinneren kontakte promotøren.

 

23.            Personlig informasjon som deltakere oppgir ved deltakelse blir oppbevart og brukt av promotøren og promotørens bedriftsgrupper, leverandører og arbeidspartnere for å administrere konkurransen, i henhold til promotørens personvernsforskrifter, som du finner her: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Dette godtar man som deltaker.

 

24.            Promotøren kan etter eget skjønn publisere navnet på vinneren og de premierte deltakerne på promotørens nettside(r). Navnet på vinnere og premierte deltakere vil bli gjort tilgjengelig etter rimelig forespørsel til alle som sender en selvadressert konvolutt merket «FIA Gran Turismo™ Championships 2021» til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom innen seks (6) uker etter sluttdatoen. Hvis en vinner eller premiert deltaker ikke ønsker navnet sitt publisert eller offentliggjort, må promotøren kontaktes. Vær oppmerksom på promotøren kan måtte oppgi denne informasjonen til en regulator.

 

25.            I tvistesaker er promotørens avgjørelse endelig, og ingen korrespondanse eller diskusjon vil bli inngått.

 

26.            Promotøren forbeholder seg retten til å kansellere konkurransen, i sin helhet eller deler av den, eller endre disse vilkårene når som helst, hvis promotøren etter eget skjønn anser dette som nødvendig eller hvis omstendigheter utenfor promotørens kontroll oppstår.

 

27.            Hvis det finnes grunn til å fatte mistanke vedrørende brudd på disse vilkårene, eller hvis feilaktig, ugyldig, uærlig eller andre former for uanstendig eller upassende informasjon har blitt oppført, kan promotøren etter eget skjønn nekte å behandle deltakelsen eller tildele premier. Hvis en deltaker ikke imøtekommer disse vilkårene, inkludert timeplan 1 og/eller timeplan 2 eller benytter seg av flere kontoer og/eller automatiserte systemer for deltagelse, vil resultatet blir eksklusjon fra konkurransen og annullering av deltakelsen.

 

28.            «Promotøren» er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            Så langt det er mulig under gjeldende lovverk, vil disse vilkårene være konstruert og tolket i henhold til lovverket i England, og kontrakten mellom hver deltaker og promotøren vil bli behandlet som om den er utformet og inngått i England.

 

Timeplan 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Nations Cup 2021 FIA Certified GT Championships Online Series

 

1.1            Deltakere melder seg på Nations Cup ved å kjøre løp i Nations Cup-nettserien via Sport Mode i spillet. Deltakere må velge og bekrefte at de ønsker å delta i Nations Cup ved starten av hvert løp.

 

1.2            Nations Cup Online Series er kun online, og består av følgende:

1.2.1       To sesonger, hver med ti (10) runder, som beskrevet her:

 

Sesongkalender for 2021 Nations Cup

Sesong 1

Sesong 2

1. runde:

24. april 2021

1. runde:

10. juli 2021

2. runde:

1. mai 2021

2. runde:

17. juli 2021

3. runde:

8. mai 2021

3. runde:

31. juli 2021

4. runde:

15. mai 2021

4. runde:

7. august 2021

5. runde:

22. mai 2021

5. runde:

14. august 2021

6. runde:

26. mai 2021

6. runde:

25. august 2021

7. runde:

2. juni 2021

7. runde:

1. september 2021

8. runde:

9. juni 2021

8. runde:

8. september 2021

9. runde:

16. juni 2021

9. runde:

15. september 2021

10. runde:

23. juni 2021

10. runde:

22. september 2021

           

1.2.2       Fire World Series Events kjøres følgende datoer:

Event

Dato

World Series Event 1

16. mai 2021

World Series Event 2

20. juni 2021

World Series Event 3

12. september 2021

World Series Event 4

17. oktober 2021

 

1.2.3       GT World Series Showdown Event, som kjøres fra kl. 07.00 GMT 24. juli 2021 til kl. 23.59 GMT 25. juli 2021.

1.2.4       World Finals, som kjøres 5., 6. og 7. november 2021.

 

1.3            Deltakerne i Nations Cup får poeng basert på:

1.3.1       sluttposisjonen i løpene og

1.3.2       gjennomsnittlig førerrangering for deltakerne de kjører mot i hvert løp.

 

1.4            Deltakerne må delta i løp i løpet av Nations Cup-nettserien for å få poeng som brukes til å regne ut rangeringen. For å avgjøre deltakernes totale rangering, vil poengene bli lagt sammen etter ti (10) runder i hver sesong, på følgende måte («sluttpoengsummen»):

 

Sesong 1: Sluttpoengsummen utregnes fra deltakernes fire (4) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

 

Sesong 2:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltakernes fire (4) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

 

Deltakerne kan delta i hvilke løp de vil, i hvilken som helst runde og sesong. Det er imidlertid bare poengene fra dagens siste løp som teller i nettrangeringen for gjeldende runde. (hvis f.eks. en deltaker konkurrerer i tre løp i 7. runde, 02. juni 2021, vil bare poengene fra det siste av de tre løpene telle).

 

1.5            Star Players

1.5.1       Følgende deltakere er kvalifisert som Star Players:

1.5.1.1     For Nations Cup Online sesong 1: de seksten (16) Nations Cup World Finals-deltakerne i «2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships - Nations Cup World Finals»

1.5.1.2     For Nations Cup Online sesong 2: de trettito (32) best rangerte spillerne i 2021 GT World Series Showdown Event.

 

1.6            Når en deltaker tilfredsstiller ett av kravene fremlagt i paragraf 1.5.1 av timeplan 1, blir det sendt en melding i Gran Turismo™ Sport som forteller om kvalifiseringen. Når meldingen er mottatt, kan man registrere seg som Star Player ved å gå til gran-turismo.com.  Det er deltakerens eget ansvar å registrere seg som Star Player.

 

1.7            Registrerte Star Players (heretter kalt «Star Players») må ha en førerrangering på «S».

 

1.8            De virkelige navnene til Star Players og PSN-ID-ene deres vises under sendingen av «World Series Events», GT World Series Showdown Event og World Finals.

 

1.9            Når en deltaker har fått Star Player-rangering, gjelder rangeringen kjøreprofilen kun i én påfølgende sesong.

 

2.     World Series Events

 

2.1            Det er fire (4) World Series Events som finner sted på datoene beskrevet i avsnitt 1.2.2.

 

2.2            World Series Events-deltakere er:

2.2.1       for World Series Events 1 og 2, de beste seksten (16) deltakerne i rangert rekkefølge basert på resultatene i Nations Cup-løp under World Finals i 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (arrangert 6. desember 2020).

2.2.2       for World Series Events 3 og 4, de beste seksten (16) deltakerne i rangert rekkefølge basert på resultatene i Nations Cup-løp under 2021 GT World Series Showdown Event på datoene beskrevet i avsnitt 1.2.3.

 

2.3            Deltakere som konkurrerer i «World Series Events»-løp er kvalifisert til å vinne World Series Events-poeng som teller med i den individuelle rangeringen deres i World Finals 2021 Nations Cup, ifølge plassering:

 

·        Førsteplass: 3 poeng

·        Andreplass: 2 poeng

·        Tredjeplass: 1 poeng

 

3.           GT World Series Showdown Event

 

3.1            GT World Series Showdown Event finner sted på datoene beskrevet i avsnitt 1.2.3.

 

3.2            Etter slutten av Nations Cup sesong 1, fortsetter de seks (6) høyest rangerte deltakerne fra EMEA-regionen til GT World Series Showdown Event («Nations Cup sesong 1-deltakere»).  Åtte (8) plasser er reservert til 2020 Nations Cup World Finalists fra EMEA som deltok i FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 Online World Finals, som fant sted 6. desember 2020

 

3.3             («inviterte deltakere fra Nations Cup»).  Fellesbetegnelse: «GT World Series Showdown-finalister».

 

3.4            Det vil være et maksimalt antall på to (2) Nations Cup sesong 1-deltakere per deltagerland («landsgrensen»), opptil et antall på seks (6) deltagere totalt fra EMEA-regionen. Der hvor en deltager er rangert som nummer tre i sitt deltagerland vil den nest høyest rangerte deltageren fra et annet deltagerland gå videre til GT World Series Showdown Event. Dette innebærer at en deltager rangert på tredjeplass eller lavere blant deltagerne fra deltagerlandet ikke kan bli finalist i GT World Series Showdown, selv om vedkommende har en høyere poengsum enn en deltager på andreplass i et annet deltagerland.

 

3.5            Hvis to eller flere Nations Cup sesong 1-deltagere står likt med samme antall poeng ved slutten av sesong 1, vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken deltager som får gå videre:

 

a)     Nations Cup sesong 1-deltageren med den høyeste poengsummen fordelt på alle runder, og

b)     om det fortsatt står likt, velges Nations Cup sesong 1-deltageren med den høyeste poengsummen i én runde.

 

3.6            GT World Series Showdown-finalister vil:

3.6.1       delta i en serie med løp i Gran Turismo™ Sport, som blir definert av promotøren og kommunisert til World Series Event-finalister via e-post ikke senere enn én (1) uke før arrangementet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.6.2       bruke klær/hansker levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.6.3       vise dekorasjonselementer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.6.4       delta i prøvekjøringsøkter, hvis dette forespørres av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.6.5       delta i løpene med førerkamera (levert av Polyphony Digital Inc på vegne av promotøren) og delta i alle andre innholdsrelaterte aktiviteter, som videochatintervjuer, hvis dette kreves av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.6.6       ikke kommunisere noe om online-løpene uten eksplisitt tilsagn fra Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren (inkludert, men ikke begrenset til strømming av løpene, distribusjon av resultater osv.)

3.6.7       følge retningslinjer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren når det gjelder lakkeringer av biler, førernes kjøredresser, bilfargevalg og andre løpsrelaterte innstillinger

3.6.8       bruke Thrustmaster T-GT-ratt med pedalsett

 

3.7            GT World Series Showdown-finalister får poeng basert på rangeringen i hvert løp. Poengene som opptjenes av hver finalist skal brukes til å regne ut deltakerens poengsum. GT World Series Showdown-finalistene med flest poeng totalt etter at alle løpene er kjørt blir kåret til vinner av GT World Series Showdown.

 

3.8            Poeng tildeles vinneren og de premierte deltakerne i GT World Series Showdown i henhold til endelig plassering, og teller med for å avgjøre hvem som vinner og kommer på plassene etter i World Finals på følgende måte:

 

·        Førsteplass: 10 poeng

·        Andreplass: 9 poeng

·        Tredjeplass: 8 poeng

·        Fjerdeplass: 7 poeng

·        Femteplass: 6 poeng

·        Sjetteplass: 5 poeng

·        Sjuendeplass: 4 poeng

·        Åttendeplass: 3 poeng

·        Niendeplass: 2 poeng

·        Tiendeplass: 1 poeng

 

3.9            Vinnere og premierte deltakere i GT World Series Showdown Event vinner: Førsteplass: et trofé, andreplass: et trofé, tredjeplass: et trofé.

 

3.10        Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. (på vegne av promotøren) kontakter vinnerne og de andre premierte deltakerne via e-postadressen som ble oppgitt i GT Sport Mode-registreringen til Nations Cup.

 

4.     World Finals

 

4.1  World Finals er et nettarrangement som foregår fra 5. til 7. november 2021.

 

4.2  Etter slutten av Nations Cup sesong 2, fortsetter de seks (6) høyest rangerte deltakerne fra EMEA-regionen til World Finals («Nations Cup sesong 2-deltakere»).  Seksten (16) plasser er reservert for de beste 16 fra 2021 GT World Series Showdown Event. Samlebetegnelse: «globale finalister».

 

4.3  Det vil være et maksimalt antall på to (2) Nations Cup sesong 2-deltakere per deltagerland («landsgrensen»), opptil et antall på seks (6) deltagere totalt fra EMEA-regionen. Der hvor en deltager er rangert som nummer tre i sitt deltagerland, vil den nest høyest rangerte deltageren fra et annet deltagerland gå videre til Online World Finals. Dette innebærer at en deltager rangert på tredje eller lavere blant deltagerne fra deltagerlandet ikke kan bli en global finalist, selv om denne deltakerens poengsum er høyere enn poengsummen til en deltager på andreplass i et annet deltagerland.

 

4.4  Hvis to eller flere deltagere står likt med samme antall poeng ved slutten av en sesong, vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken deltager som får gå videre:

 

c)     deltagerne med den høyeste poengsummen fordelt på alle runder; og

d)     om det fortsatt står likt, velges deltageren med den høyeste poengsummen i én runde.4.5  Globale finalister skal gjøre følgende:

4.5.1       delta i en serie med løp i Gran Turismo™ Sport, som blir definert av promotøren og kommunisert til globale finalister via e-post ikke senere enn én (1) uke før arrangementet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.5.2       bruke klær/hansker levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.5.3       vise dekorasjonselementer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.5.4       delta i prøvekjøringsøkter, hvis dette forespørres av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.5.5       delta i løpene med førerkamera (levert av Polyphony Digital Inc på vegne av promotøren) og delta i alle andre innholdsrelaterte aktiviteter, som videochatintervjuer, hvis dette kreves av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.5.6       ikke kommunisere noe om online-løpene uten eksplisitt tilsagn fra Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren (inkludert, men ikke begrenset til strømming av løpene, distribusjon av resultater osv.)

4.5.7       følge retningslinjer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren når det gjelder lakkeringer av biler, førernes kjøredresser, bilfargevalg og andre løpsrelaterte innstillinger

4.5.8       bruke Thrustmaster T-GT-ratt med pedalsett

 

4.6  Globale finalister deltar i en rekke løp. Det tildeles poeng basert på resultatene i disse løpene. Etter å ha tatt med poengene som fulgte med fra World Series Events og GT World Series Showdown Event, blir det satt opp en endelig rangering som avgjør hvem som vinner og får premier.

 

4.7  Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren oppgir informasjon som har med Online World Finals å gjøre til de globale finalistene med e-post til e-postadressen oppgitt av deltakeren i GT Sport Mode-registreringsskjemaet til Nations Cup.

 

4.8  Vinnere og premierte deltakere i World Finals vinner: Førsteplass: et trofé, andreplass: et trofé, tredjeplass: et trofé.

 

4.9  Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. (på vegne av promotøren) kontakter vinnerne og de andre premierte deltakerne via e-postadressen som ble oppgitt i GT Sport Mode-registreringen til Nations Cup.

 

5.     Sendinger av World Series Events, GT World Series Showdown Event og World Finals

 

5.1  Når deltakere melder seg på konkurransen, bekrefter de at de tillater promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren å inkludere videoer av spillprestasjonene sine og bildet av seg i sendinger fra World Series Events, GT World Series Showdown og World Finals og på sosiale medier eller i bloggpostinger med forbindelse til konkurransen og mesterskap i kommende år i Gran Turismo over hele verden. Hvis du vil trekke samtykket, kan du kontakte promotøren.

 

5.2  Ved å delta i konkurransen, bekrefter deltakerne at de ikke skal kommunisere eller diskutere detaljer om konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til resultater, bilder/videoer fra løp, direktestrømminger av løpene, osv.

 

Timeplan 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Du deltar i Manufacturer Series ved å velge Manufacturer Series i Sport Mode i spillet før start.

1.2.  Manufacturer Series er kun online, og består av følgende:

1.2.1.     To sesonger, hver med ti (10) runder, som beskrevet her:

 

Kalender for 2021 Manufacturer Series

Sesong 1

Sesong 2

1. runde:

21. april 2021

1. runde:

7. juli 2021

2. runde:

28. april 2021

2. runde:

14. juli 2021

3. runde:

5. mai 2021

3. runde:

28. juli 2021

4. runde:

12. mai 2021

4. runde:

4. august 2021

5. runde:

19. mai 2021

5. runde:

11. august 2021

6. runde:

29. mai 2021

6. runde:

28. august 2021

7. runde:

5. juni 2021

7. runde:

4. september 2021

8. runde:

12. juni 2021

8. runde:

11. september 2021

9. runde:

19. juni 2021

9. runde:

18. september 2021

10. runde:

26. juni 2021

10. runde:

 25. september 2021

           

1.2.2.     Fire World Series Events kjøres følgende datoer:

Event

Dato

World Series Event 1

16. mai 2021

World Series Event 2

20. juni 2021

World Series Event 3

12. september 2021

World Series Event 4

17. oktober 2021

 

1.2.3.     GT World Series Showdown Event, som kjøres fra kl. 07.00 GMT 24. juli 2021 til kl. 23.59 GMT 25. juli 2021.

1.2.4.     World Finals, som kjøres 5., 6. og 7. november 2021.

 

1.3.  Deltakerne kjører for å representere én (1) av følgende tjuefem (25) produsenter: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota og Volkswagen.

 

1.4.  Merk: Hvis bostedsadressen til en deltaker ikke ligger i landet deltakeren representerer, kan deltakeren bli diskvalifisert.

 

1.5.  Deltakerne i Manufacturer Series-sesonger får poeng basert på:

1.5.1.     sluttposisjonen i løpene og

1.5.2.     gjennomsnittlig førerrangering for deltakerne de kjører mot i hvert løp.

 

1.6.  Deltakerne må delta i løp for Manufacturer Series-sesongen for å få poeng som brukes til å regne ut rangeringen. For å avgjøre deltakernes totale rangering, blir poengene oppsummert ved slutten av en serie med runder, under hver sesong, på følgende måte («sluttpoengsummen»):

 

Sesong 1: Sluttpoengsummen utregnes fra deltakernes fire (4) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

 

Sesong 2:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltakernes fire (4) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

 

Deltakerne kan delta i hvilke løp de vil, i hvilken som helst runde og sesong.  Det er imidlertid bare poengene fra dagens siste løp som teller i nettrangeringen for gjeldende runde. (Hvis f.eks. en deltaker konkurrerer i tre løp i 7. runde, 05. juni 2021, vil bare poengene fra det siste av de tre løpene telle).

 

1.7            Star Players

1.7.1       Følgende deltakere er kvalifisert som Star Players:

1.7.1.1  For Manufacturer Series sesong 1: de trettiseks (36) Manufacturer Series World Finals-deltakerne i 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships - Manufacturer Series World Finals

1.7.1.2  For Manufacturer Series sesong 2: de trettiseks (36) Manufacturer Series World Finals-deltakerne i 2021 GT World Series Showdown Event.

 

1.8            Når en deltaker tilfredsstiller ett av kravene fremlagt i paragraf 1.7.1 av timeplan 2, blir det sendt en melding i Gran Turismo™ Sport som forteller om kvalifiseringen. Når meldingen er mottatt, kan man registrere seg som Star Player ved å gå til gran-turismo.com.  Det er deltakerens eget ansvar å registrere seg som Star Player.

 

1.9            Registrerte Star Players (heretter kalt «Star Players») må ha en førerrangering på «S».

 

1.10        De virkelige navnene til Star Players og PSN-ID-ene deres vises under sendingen av World Series Events-løp, GT World Series Showdown og World Finals.

 

1.11        Når en deltaker har fått Star Player-rangering, gjelder rangeringen kjøreprofilen kun i én påfølgende sesong.

 

2.     World Series Events

 

2.1.  Det er fire (4) World Series Events som finner sted på datoene beskrevet i avsnitt 1.2.2.

 

2.2.   World Series Events-deltakere er:

2.2.1.     for World Series Events 1 og 2, de beste tolv (12) deltakerne i rangert rekkefølge basert på resultatene i Manufacturer Series under World Finals i 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (arrangert 5. desember 2020). Den beste føreren fra hver av de 12 produsentene fra 2020 World Finals Event blir valgt ut, i henhold til sluttposisjon i løpene og bare hvis den beste føreren kjører for samme produsent i sesong Season 1 i 2021 Series. Hvis sluttposisjonen er den samme, vil utvalget bli gjort basert på følgende løp i rekkefølge: Grand Final > Løp 2 > Løp 1.

2.2.2.     Hvis de utvalgte World Series Events-deltakerne (som beskrevet i avsnitt 2.2.1) ikke kan delta i World Series Events 1 og 2, skal en deltaker som er tilknyttet aktuell produsent i 2021 Series – sesong 1 inviteres – basert på løpsresultater – som World Series-deltaker og få beskjed om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

2.2.3.     for World Series Event 3 og 4, de beste tolv (12) deltakerne i rangert rekkefølge basert på resultatene i Manufacturer Series-løp under 2021 GT World Series Showdown på datoene beskrevet i avsnitt 1.2.3. Den beste føreren fra hver av de 12 produsentene fra 2021 World Series Showdown blir valgt ut, i henhold til sluttposisjon i løpene og bare hvis den beste føreren kjører for samme produsent i sesong Season 2 i 2021 Series. Hvis sluttposisjonen er den samme, vil utvalget bli gjort basert på følgende løp i rekkefølge: Grand Final > Løp 2 > Løp 1.

2.2.4.     Hvis de utvalgte World Series-deltakerne (som beskrevet i avsnitt 2.2.3) ikke kan delta i World Series Events 3 og 4, skal en deltaker som er tilknyttet aktuell produsent i 2021 Series – sesong 2 inviteres – basert på løpsresultater – som World Series-deltaker og få beskjed om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

 

2.3.  Deltakere som konkurrerer i «World Series Events»-løp er kvalifisert til å vinne World Series Events-poeng som teller med i den individuelle rangeringen deres for gjeldende produsent i World Finals 2021 Manufacturer Series, ifølge plassering:

 

·        Førsteplass: 3 poeng

·        Andreplass: 2 poeng

·        Tredjeplass: 1 poeng

 

3.     GT World Series Showdown Event

 

3.1.  GT World Series Showdown Event finner sted på datoene beskrevet i avsnitt 1.2.3.

 

3.2.  Valg av GT World Series Showdown-finalister avgjøres av en kombinasjon av følgende kriteria:

3.2.1.     Deltakerne med høyest poengsum fra sesong 1 (de «representative førerne»),

3.2.2.     De 12 beste produsentene fra sesong 1 (valgt i henhold til avsnitt 3.4),

 

3.3.  Totalt tre (3) GT World Series Showdown-finalister vil bli valgt til å representere hver produsent under GT World Series Showdown, hver fra en av deltakerregionene:

·        Asia/Oseania

·        EMEA

·        Amerika 

 

3.4.  Totalt tolv (12) produsenter konkurrerer i GT World Series Showdown, valgt i henhold til følgende kriteria (etter fortrinn) (de «12 beste produsentene»):

3.4.1.     Konkurransens offisielle produsentpartner og

3.4.2.     den globale produsentrangeringen (som angitt under i paragraf 3.5 under).

 

3.5.  Ved slutten av hver sesong, vil en global produsentrangering bli opprettet, i henhold til følgende prosess:

3.5.1.   Produsentene representert av deltagerne med den høyeste poengsummen ved slutten av hver runde i hver sesong vil bli tildelt produsentrangeringspoeng i henhold til tabellen under for å etablere produsentrangeringer for hver region, som følger:

           

Produsentplassering

Produsentrangeringspoeng

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   Ved slutten av hver sesong vil produsentrangeringspoengene fra de tre (3) regionene bli regnet ut for å avgjøre den globale produsentrangeringen. Den globale produsentrangeringen blir publisert på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og under «Sport» i spillet.

 

3.6.  Om to eller flere representative førere fra forskjellige produsenter står likt med samme antall poeng ved slutten av en runde, vil produsentrangeringspoengene tildelt produsentene deres bli likt fordelt.

 

3.7.  Om to eller flere produsenter står likt i den globale produsentrangeringen med samme antall poeng, vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken produsent som går videre:

3.7.1.     produsenten med flest produsentrangeringspoeng fordelt på alle de tre regionene og alle runder og

3.7.2.     hvis det fremdeles står likt, produsenten med flest individuelle poeng fra de beste førerne i alle tre regionene for denne produsenten og

3.7.3.     hvis det fremdeles står likt, produsenten med flest individuelle poeng fra alle rundene av de beste førerne i alle tre regionene for denne produsenten.

 

3.8.  I et tilfelle der en GT World Series Showdown-finalist ikke kan delta i GT World Series Showdown, kan deltageren som representerer samme produsent med høyest poengsum for sesongen i regionen med det nest høyeste antallet rangeringspoeng, bli invitert som global finalist og vil bli varslet om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

 

3.9.  GT World Series Showdown-finalister vil:

3.9.1.         delta i en serie med løp i Gran Turismo™ Sport, som blir definert av promotøren og kommunisert til World Series Event-finalister via e-post ikke senere enn én (1) uke før arrangementet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.9.2.         bruke klær/hansker levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.9.3.         vise dekorasjonselementer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.9.4.         delta i prøvekjøringsøkter, hvis dette forespørres av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.9.5.         delta i løpene med førerkamera (levert av Polyphony Digital Inc på vegne av promotøren) og delta i alle andre innholdsrelaterte aktiviteter, som videochatintervjuer, hvis dette kreves av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

3.9.6.         ikke kommunisere noe om online-løpene uten eksplisitt tilsagn fra Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren (inkludert, men ikke begrenset til strømming av løpene, distribusjon av resultater osv.)

3.9.7.         følge retningslinjer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren når det gjelder lakkeringer av biler, førernes kjøredresser, bilfargevalg og andre løpsrelaterte innstillinger

3.9.8.         bruke Thrustmaster T-GT-ratt med pedalsett

 

3.10.     Poengene for hver produsent avgjør hvilket produsentteam som vinner og hvem som kommer på plassene etter.

 

3.11.     Poeng som teller i World Finals-stillingen blir tildelt vinneren og deltakerne som kommer på plassene etter i GT World Series Showdown i henhold til plasseringen de ender med, som følger:

 

·        Førsteplass: 10 poeng

·        Andreplass: 9 poeng

·        Tredjeplass: 8 poeng

·        Fjerdeplass: 7 poeng

·        Femteplass: 6 poeng

·        Sjetteplass: 5 poeng

·        Sjuendeplass: 4 poeng

·        Åttendeplass: 3 poeng

·        Niendeplass: 2 poeng

·        Tiendeplass: 1 poeng

 

3.12.     Vinnere og premierte deltakere i GT World Series Showdown Event vinner: førsteplass: et trofé, andreplass: et trofé, tredjeplass: et trofé.

 

3.13.     Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. (på vegne av promotøren) kontakter vinnerne og de andre premierte deltakerne via e-postadressen som ble oppgitt i GT Sport Mode-registreringen til Manufacturer Series.

 

4.     World Finals

 

4.1.        World Finals er et nettarrangement som foregår fra 5. til 7. november 2021.

 

4.2.        Valg av deltakere til World Finals avgjøres av en kombinasjon av følgende kriteria:

4.2.1.     Deltakerne med høyest poengsum fra sesong 2 (de «representative førerne»),

4.2.2.     De 12 beste produsentene fra sesong 2 (valgt i henhold til avsnitt 4.4),

 

4.3.        Totalt tre (3) globale finalister vil bli valgt til å representere hver produsent under World Finals, hver fra en av deltakerregionene:

·        Asia/Oseania

·        EMEA

·        Amerika 

 

4.4.        Totalt tolv (12) produsenter konkurrerer i World Finals,

valgt i henhold til følgende kriteria (etter fortrinn) (de «12 beste produsentene»):

4.4.1.     Konkurransens offisielle produsentpartner og

4.4.2.     den globale produsentrangeringen (som angitt under i paragraf 4.5 under).

 

4.5.  Ved slutten av hver sesong, vil en global produsentrangering bli opprettet, i henhold til følgende prosess:

4.5.1.   Produsentene representert av deltagerne med den høyeste poengsummen ved slutten av hver runde i hver sesong vil bli tildelt produsentrangeringspoeng i henhold til tabellen under for å etablere produsentrangeringer for hver region, som følger:

           

Produsentplassering

Produsentrangeringspoeng

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   Ved slutten av hver sesong vil produsentrangeringspoengene fra de tre (3) regionene bli regnet ut for å avgjøre den globale produsentrangeringen. Den globale produsentrangeringen blir publisert på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og under «Sport» i spillet.

 

4.6.        Om to eller flere representative førere fra forskjellige produsenter står likt med samme antall poeng ved slutten av en runde, vil produsentrangeringspoengene tildelt produsentene deres bli likt fordelt.

 

4.7.        Om to eller flere produsenter står likt i den globale produsentrangeringen med samme antall poeng, vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken produsent som går videre:

4.7.1.     produsenten med flest produsentrangeringspoeng fordelt på alle de tre regionene og alle runder og

4.7.2.     hvis det fremdeles står likt, produsenten med flest individuelle poeng fra de beste førerne i alle tre regionene for denne produsenten og

4.7.3.     hvis det fremdeles står likt, produsenten med flest individuelle poeng fra alle rundene av de beste førerne i alle tre regionene for denne produsenten.

 

4.8.        I et tilfelle der en global finalist ikke kan delta i World Finals, kan deltageren som representerer samme produsent med høyest poengsum for sesongen i regionen med det nest høyeste antallet rangeringspoeng, bli invitert som global finalist og vil bli varslet om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

 

4.9.        Globale finalister skal gjøre følgende:

4.9.1.         delta i en serie med løp i Gran Turismo™ Sport, som blir definert av promotøren og kommunisert til globale finalister via e-post ikke senere enn én (1) uke før arrangementet av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.9.2.         bruke klær/hansker levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.9.3.         vise dekorasjonselementer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.9.4.         delta i prøvekjøringsøkter, hvis dette forespørres av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.9.5.         delta i løpene med førerkamera (levert av Polyphony Digital Inc på vegne av promotøren) og delta i alle andre innholdsrelaterte aktiviteter, som videochatintervjuer, hvis dette kreves av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren

4.9.6.         ikke kommunisere noe om online-løpene uten eksplisitt tilsagn fra Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren (inkludert, men ikke begrenset til strømming av løpene, distribusjon av resultater osv.)

4.9.7.         følge retningslinjer levert av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren når det gjelder lakkeringer av biler, førernes kjøredresser, bilfargevalg og andre løpsrelaterte innstillinger

4.9.8.         bruke Thrustmaster T-GT-ratt med pedalsett

 

4.10.     Globale finalister deltar i en rekke løp. Det tildeles poeng basert på resultatene i disse løpene. Etter å ha tatt med poengene som fulgte med fra World Series Events og GT World Series Showdown, blir det satt opp en endelig rangering som avgjør hvem som vinner og får premier.

 

4.11.     Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren oppgir informasjon som har med World Finals å gjøre til de globale online-finalistene med e-post til e-postadressen oppgitt av deltakeren i GT Sport Mode-registreringsskjemaet til Manufacturer Series. 

 

4.12.     Vinnere og premierte deltakere i World Finals vinner: Førsteplass: et trofé, andreplass: et trofé, tredjeplass: et trofé.

 

4.13.     Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. (på vegne av promotøren) kontakter vinnerne og de andre premierte deltakerne via e-postadressen som ble oppgitt i GT Sport Mode-registreringen til Manufacturer Series.

 

5.     Sendinger av World Series Events, GT World Series Showdown og World Finals

 

5.1.        Når deltakere melder seg på konkurransen, bekrefter de at de tillater promotøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren å inkludere videoer av spillprestasjonene sine og bildet av seg i sendinger fra World Series Events, GT World Series Showdown og World Finals og på sosiale medier eller i bloggpostinger med forbindelse til konkurransen og mesterskap i kommende år i Gran Turismo over hele verden. Hvis du vil trekke samtykket, kan du kontakte promotøren.

 

5.2.        Ved å delta i konkurransen, bekrefter deltakerne at de ikke skal kommunisere eller diskutere detaljer om konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til resultater, bilder/videoer fra løp, direktestrømminger av løpene, osv.