playstation.com

Juridisk

Forordningen om digitale tjenester

EUs forordning om digitale tjenester 

Denne siden tilbyr informasjon om EUs forordning om digitale tjenester (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om endring av direktiv 2000/31/EF («DSA»).

Kontaktpunkt

I henhold til artikkel 11 av DSA har Sony Interactive Entertainment utpekt Sony Interactive Entertainment Network Europe Limiteds (SIENE) kontor i Nederland som sin rettslige representant i forbindelse med forordningen. 

Kontaktpunktet for kommunikasjon med EU-kommisjonen, medlemsstatenes myndigheter og European Board for Digital Services i forbindelse med forordningens virkeområde er playstation_DSA_POC@sony.com.  

Påse at alle forespørsel i forbindelse med forordningen er på engelsk eller følges av en engelsk oversettelse.  Ved kontakt med SIENEs kontaktpunkt for forordningen må følgende opplysninger oppgis:

·         ditt fornavn og etternavn;

·         din stillingstittel;

·         navnet på EU-myndigheten du representerer; og

·         en e-postadresse som du kan nås på (dette må være din offisielle e-postadresse hos EU-myndigheten du representerer).

Kontaktpunktet er kun for e-post fra medlemsstatenes myndigheter, EU-kommisjonen og European Board for Digital Services i forbindelse med forordningens virkeområde.  I henhold til artikkel 12 av forordningen kan mottakere av våre tjenester kontakte SIENE gjennom PlayStations kundestøtte. Brukere kan rapportere ulovlig innhold ved å benytte våre rapporteringsverktøy som beskrevet her.