playstation.com

Juridisk

Hva er forandret?

 

Vi vil gjerne meddele at vi har gjort noen endringer i det følgende:

·        Tjenestevilkår for PSN; og

·        Bruksvilkår for programvare.

Hva er endret?

Vi har gjort flere endringer for å gjøre ting tydeligere.  De viktigste endringene er forklart under:

Tjenestevilkår for PSN:

·        Vi har tydeliggjort vilkårene som har å gjøre med PlayStation Store-kjøp foretatt av barn i familien og hvordan de skal kommunisere med oss og PSN-fellesskapet – avsnitt 10 og avsnitt 14.5.2.

·        Vi har oppdatert retningslinjene for god oppførsel – avsnitt 12.

·        Vi har forenklet vilkårene som har å gjøre med PSN Wallet og virtuelle valutaer i spillet – avsnitt 17, avsnitt 20.15 og 20.17.

·        Vi har tydeliggjort omstendighetene der vi kan endre på PSN, produkter eller vilkårene våre – avsnitt 22 og 27.

·        Vi har inkludert mer informasjon om når vi kan stenge PSN-kontoen din på grunn av inaktivitet – avsnitt 23.

·        Vi har tydeliggjort hva som kan skje hvis du bryter vilkårene våre – avsnitt 24

·        Vi har tydeliggjort vårt ansvar overfor deg når ting går galt, ved å inkludere referanser til dine lovbestemte garantirettigheter for defekte varer og omstendigheter der vi har ubegrenset ansvar overfor deg – avsnitt 25.

·        Vi har oppdatert detaljene om hvordan du kan kontakte oss – avsnitt 30.

Bruksvilkår for programvare:

·        Vi har oppdatert retningslinjene for god oppførsel og hva vi kan gjøre hvis du bryter disse – avsnitt 10.2.

·        Vi har oppdatert informasjonen om når vi kan oppdatere programvare – avsnitt 16 og 20.