playstation.com

Juridisk

Hva er forandret?

 

Hvis du ikke har logget deg på på en stund, ser du at vi har endret formatet og stilen til tjenestevilkårene for PSN for å gjøre dem enklere å lese. Les alt sammen.

 

Hva er forandret?

Her er noen av de største endringene vi har gjort:

*Vi har forklart når og hvordan vi har foretar endringer i konsoll- og spillprogramvare – avsnitt 6, 21.4.2.1, 23.4 og 26.3.10.

* Vi har forklart adferdsreglene – avsnitt 13.

*Vi har avklart din rett til å avbestille når du handler på PlayStation Store – avsnitt 17.

* Vi har utvidet perioden for når lommebokmidler utgår fra to til tre år (med mindre lokal lovgivning krever en lengre periode) – avsnitt 18.2.

* Vi har angitt noen omstendigheter for når lommebokmidler blir refundert – avsnitt 26.3.11.

*Vi har avklart vårt ansvar overfor deg, inkludert for produkter med feil – avsnitt 26.

*Vi har bekreftet at obligatoriske lover om forbrukerbeskyttelse gjelder – avsnitt 29.