playstation.com

Juridisch

Officiële regels: TREAT CODES 2022

EEN AANKOOP OF BETALING IS NIET NODIG OM DEEL TE NEMEN, TE WINNEN OF EEN PRIJS OP TE HALEN. EEN AANKOOP OF BETALING VERHOOGT DE WINKANS VAN EEN DEELNEMER NIET. 

1.            PROMOTIEPERIODE.  Treat Codes 2022 (de 'Promotie') begint op 15 februari 2022 om 19.00 CET en eindigt op 7 maart 2022 om 19.00 CET (de 'Promotieperiode'). De computer van de Sponsor is de officiële klok voor alle zaken die betrekking hebben op de Promotie ('Sponsor' wordt hieronder gedefinieerd in sectie 11).

 

2.            VOORWAARDEN. De Promotie staat alleen open voor individuen die voldoen aan alle voorwaarden die in deze sectie uiteen worden gezet.

 

Individuen moeten:

 

a.            een legale inwoner zijn van een van de volgende landen of regio's (elk een 'Deelnemend gebied'): Argentinië, Canada, Chili, Mexico en de Verenigde Staten*, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

*Geldig in de 50 Amerikaanse staten en het 'District of Columbia'. Promotie ongeldig in Amerikaanse gebieden, eigendommen en overzeese militaire installaties, en waar verboden of beperkt door de wet.

 

b.            minimaal 18 jaar oud zijn en meerderjarig zijn volgens de wet van het Deelnemend gebied waar zij wonen tijdens de deelname;

 

c.            een internetverbinding hebben;

 

d.            een account voor PlayStation™Network ('PSN-account') hebben; en

 

e.            ingelogd zijn op hun PSN-account om inschrijvingen in te kunnen zenden.

 

Elk individu dat voldoet aan deze voorwaarden is een 'Deelnemer'.

 

Voor Argentinië, Chili en Mexico: de Sponsor behoudt zich het recht voor om de Promotie of een deel daarvan te annuleren, op te schorten en/of aan te passen.

 

Uitsluitingen: Deelnemers mogen niet (a) een werknemer zijn van de Sponsor of RealTime Media, Inc. (het 'Prijsverwerkingsbureau') of hun moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of gerelateerde bedrijven en bureaus; of (b) een direct familielid zijn (gedefinieerd als ouders, kinderen, broers, zussen en echtgenoten, en hun respectievelijke echtgenoten, ongeacht hun woonplaats), of in hetzelfde huishouden wonen als iemand uit categorie (a), ongeacht hun eventuele familieband.

 

3.            ZO DOE JE MEE. Om mee te doen aan de Promotie, moeten Deelnemers:

 

a.            Een Code vinden

b.            Naar www.playstation.com gaan en inloggen op hun PSN-account

c.            Klikken op de widget van Treat Codes en de instructies volgen om de Code in te voeren

d.            Als de Code correct is ingevoerd, krijgen Deelnemers de mogelijkheid om een vraag te beantwoorden. Zodra een antwoord is ingevoerd, wordt dat gezien als een 'inzending' van de Deelnemer. Let op: (i) je kunt maar één antwoord indienen, en (ii) een antwoord kan na het inzenden niet meer worden aangepast.

               

Tussen 15 februari 2022 en 7 maart 2022 komen er 14 'Codes' beschikbaar. Elke Code bestaat uit 10 symbolen, met daarbij de actietoetsen (driehoek, cirkel, kruis, vierkant), L1/R1-toetsen, L2/R2-toetsen en de toetsen omhoog/omlaag/links/rechts die je vindt op PlayStation-controllers. De Codes verschijnen in Deelnemende gebieden tijdens belangrijke culturele momenten in bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de volgende gebieden: sport, games, film, muziek en mode. Je kunt Codes ook online ontdekken via socialmediakanalen als YouTube en Twitter. Voor hints en tips tijdens de Promotieperiode kun je de PlayStation Blog volgen (blog.playstation.com) en/of ons Twitter-account @playstation bekijken (www.twitter.com/playstation).

 

Inzendinglimiet: Deelnemers mogen maar één Inzending per Code invoeren. Tijdens de Promotieperiode mag elke Deelnemer daarom maximaal 14 Inzendingen insturen (met één Inzending per Code). Individuen die proberen om meer dan één Inzending per Code in te zenden, kunnen door de Sponsor naar eigen goeddunken worden gediskwalificeerd. Deelnemers mogen niet meerdere identiteiten of meer dan één e-mailadres of account gebruiken. Als een individu wordt betrapt op of verdacht van het gebruik van meer dan één e-mailadres of meerdere identiteiten om deel te nemen aan de Promotie, kan dat individu naar goeddunken van de Sponsor worden gediskwalificeerd en komt dat individu mogelijk niet in aanmerking voor een prijs.

 

Door deel te nemen aan deze Promotie, gaat elke Deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden in deze Officiële regels.

 

TARIEVEN VOOR BERICHTEN EN DATA KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN ALS EEN DEELNEMER VIA EEN MOBIEL APPARAAT MEEDOET AAN DEZE PROMOTIE.  DEELNEMERS MOETEN DE TARIEVEN VAN HUN MOBIELE PROVIDER RAADPLEGEN.  DEELNAME VIA EEN MOBIEL APPARAAT IS NIET VERPLICHT OM MEE TE DOEN AAN DEZE PROMOTIE OF OM EEN PRIJS TE WINNEN.

 

4.            PRIJZEN.

 

a.            Prijzen. Bij elke Code hebben Deelnemers in elk van de drie Deelnemende groepen een kans om een van de 126 beschikbare PlayStation 5-consoles te winnen (met disksleuf).

 

De Deelnemende groepen zijn:

 

Deelnemende gebieden

Groep A               Argentinië, Canada, Chili, Mexico en de Verenigde Staten*

*Geldig in de 50 Amerikaanse staten en het 'District of Columbia'. Promotie ongeldig in Amerikaanse gebieden, eigendommen en overzeese militaire installaties, en waar verboden of beperkt door de wet.

 

Groep B               Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand

 

Groep C               Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

 

Elke Prijs (een PlayStation 5-console) is 499,99 USD / 449,99 GBP / 49.980 JPY waard. De totale prijzenpot van 126 PlayStation 5-consoles is 62.998,74 USD / 56.698,74 GBP / 6.297.480 JPY waard.

 

b.            Geen vervangende prijzen. Prijzen kunnen niet worden overgedragen en verzoeken tot vervangen, ruilen of inwisselen voor geld worden afgewezen. Als het nodig of onvermijdelijk is, kan de Sponsor besluiten om een Prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde (bijvoorbeeld als een prijs niet meer beschikbaar is). 

c.            Belastingen en kosten. De waarde van een prijs die wordt toegekend aan een Winnaar kan leiden tot een verplichting om belasting te betalen in het land van de Winnaar. Behalve waar dat expliciet is verboden door plaatselijke wetten, zijn winnaars zelf verantwoordelijk voor mogelijk toepasbare belastingen, kosten of vergoedingen die horen bij het winnen of bij de prijzen die ze ontvangen. We raden aan om contact te zoeken met een belastingadviseur als je meer vragen hebt over eventuele belastingen over je gewonnen prijzen. 

 

Alleen voor inwoners van de VS: Winnaars van een prijs ter waarde van $600 USD of meer die in de Verenigde Staten van Amerika wonen, ontvangen een Federal Tax Form 1099.

 

d.            Bepalen van prijswinnaars. Voor elke Code worden in elke Deelnemende groep drie (3) Deelnemers met het antwoord dat het dichtst bij het juiste antwoord ligt gezien als 'Potentiële winnaars', totdat het verificatieproces van de winnaars is voltooid. Hierin wordt gecontroleerd of de individuen aan de voorwaarden voldoen en zich hebben gehouden aan deze Officiële regels.

 

Potentiële winnaars die inwoners zijn van Argentinië, Chili, Mexico, de Verenigde Staten of Canada moeten mogelijk zonder hulp een vaardigheidstestvraag met timer van de Sponsor correct beantwoorden op een manier die wordt bepaald door de Sponsor om als winnaar te worden uitgeroepen en de Prijs te ontvangen. Zo'n vraag kan naar goeddunken van de Sponsor online, per e-mail of telefonisch worden afgenomen, of als onderdeel van de verklaring van het voldoen aan de voorwaarden van de Potentiële winnaar.

 

e.            Melding en verificatie prijswinnaar. Potentiële winnaars krijgen bericht van het Prijsverwerkingsbureau van de Sponsor via het e-mailadres dat is gekoppeld aan hun PSN-account. Ze moeten mogelijk bevestigen dat ze aan de voorwaarden voldoen en dat ze zich aan de Officiële regels hebben gehouden.

 

Als het Prijsverwerkingsbureau heeft geverifieerd dat een Potentiële winnaar aan de voorwaarden voldoet en zich heeft gehouden aan de Officiële regels, wordt die persoon geverifieerd als een Winnaar (voortaan aangemerkt als Geverifieerde winnaar). Prijzen worden alleen toegekend aan Geverifieerde winnaars. 

 

Als de Sponsor een Potentiële winnaar binnen zeven (7) werkdagen na de oorspronkelijke poging niet kan bereiken via het e-mailadres dat is gekoppeld aan diens PSN-account, of als een kennisgeving wordt teruggestuurd en niet bezorgd kan worden, wordt de prijs van die Potentiële winnaar verbeurdverklaard. Als de gevraagde informatie en documentatie niet worden aangeleverd binnen de tijdsperiode die in de notificatie staat (zeven (7) werkdagen), wordt de prijs van de Potentiële winnaar verbeurdverklaard.

 

f.             Verbeurdverklaring.  Als een prijs om wat voor reden dan ook verbeurd wordt verklaard, kan de Sponsor besluiten om de relevante prijs aan een andere winnaar uit te keren die wordt geselecteerd uit alle overgebleven inzendingen die aan de voorwaarden voldoen (onderhevig aan geschreven aanwijzingen onder toepasselijke lokale wetten of regelgeving). Als de Sponsor heeft geprobeerd om de prijs aan een Geverifieerde winnaar uit te keren, maar dat niet is gelukt, kan de prijs worden uitgekeerd aan de volgende Deelnemer uit die Deelnemende groep met het antwoord dat het dichtst bij het correcte antwoord zit.

 

g.            Diskwalificatie. Als een Potentiële winnaar of Geverifieerde winnaar wordt gediskwalificeerd, niet aan de voorwaarden blijkt te voldoen of zich niet aan de Officiële regels heeft gehouden, of de prijs om wat voor reden dan ook niet accepteert, kan zijn of haar respectievelijke prijs verbeurd worden verklaard.

 

h.            Lijst met winnaars. De Sponsor mag naar eigen goeddunken de naam van elke Geverifieerde winnaar publiceren op de website(s) van de Sponsor. De naam van elke Geverifieerde winnaar wordt bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan individuen die binnen 30 dagen na het einde van de Promotieperiode een aan zichzelf geadresseerde envelop met 'Treat Codes 2022' erop sturen naar het adres van de Sponsor, dat je hieronder in sectie 11 vindt. Als een Geverifieerde winnaar bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Sponsor. Let op: de Sponsor is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.

 

5.            PRIJSVERWERKING. Prijzen worden binnen 60 dagen na de verificatie van de winnaars door het Prijsverwerkingsbureau bezorgd op het thuisadres van Geverifieerde winnaars (dit adres wordt door Geverifieerde winnaars aangeleverd tijdens het verificatieproces). Prijzen die niet kunnen worden bezorgd, worden mogelijk verbeurdverklaard.

 

6.            LICENTIE PUBLICATIERECHT. Door mee te doen aan deze Promotie, gaat elke Geverifieerde winnaar ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Sponsor. Elke Geverifieerde winnaar staat de Sponsor toe om zijn of haar naam, adres (stad/staat/land), PSN-ID, avatar en andere informatie en content te gebruiken die hij of zij instuurt in verband met promotieactiviteiten die worden opgezet door de Sponsor om de Promotie wereldwijd te publiceren (in online of offline media) zonder kennisgeving, recht op herziening of goedkeuring en zonder extra compensatie, behalve waar dit door de wet wordt verboden. Om zich uit te sluiten van zulke publiciteit, kan een Geverifieerde winnaar de Sponsor inlichten door te schrijven naar het adres van de Sponsor, dat te vinden is in sectie 11.

 

7.            VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS.

Informatie die wordt verzameld met betrekking tot de Promotie, wordt verzameld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Sponsor, dat te vinden is op https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ . Door deel te nemen aan de Promotie, gaat elke Deelnemer akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid van de Sponsor. Informatie die door het Prijsverwerkingsbureau wordt verzameld met betrekking tot de Promotie, wordt verzameld in overeenstemming met zijn Privacybeleid, dat te vinden is op https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf .

 

Voor Argentinië, Chili en Mexico: deelname veronderstelt de uitdrukkelijke toestemming voor het publiek verspreiden, uitzenden, opnieuw uitzenden, reproduceren of publiceren van filmopnamen, foto's, afbeeldingen of afbeelding en/of stemopnames en/of Persoonlijke data van de Deelnemers in het algemeen en de winnaar, in het bijzonder, in alle mogelijke vormen van communicatie (visueel, audio of andere vormen, waaronder presentaties op tv via de lucht, antennes, kabel, satelliet, radio, internet, etc.) voor alle mogelijke doeleinden tijdens de Promotieduur en tot drie (3) jaar na het afsluiten van de Promotie, zonder dat de Deelnemer compensatie kan opeisen. De Deelnemers garanderen dat er geen derde partijen zijn die exclusieve rechten hebben op het tonen, publiceren, verspreiden en/of reproduceren van stemmen en/of persoonlijke informatie. Anders staan zij ervoor in dat de Sponsor niet aansprakelijk wordt gesteld voor claims die derde partijen om deze reden zouden kunnen maken. Deelnemers erkennen dat deelname ze geen financiële schade toebrengt en doen daarom afstand van alle claims die ze zouden kunnen maken rond een afname van hun inkomsten.

 

Voor Argentinië: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS: Deelnemers kunnen gratis toegang krijgen tot beschikbare gegevens in intervallen van niet minder dan zes (6) maanden, tenzij een legitiem belang kan worden bewezen in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 14, paragraaf 3 van wet No. 25,326. De NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, Control Body of Law No. 25,326.

 

8.            BEPERKING EN VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID. 

Door het meedoen aan de Promotie gaat elke Deelnemer voor zover wettelijk toegestaan ermee akkoord om Sponsor en elk van zijn respectievelijke werknemers, agenten, moedermaatschappijen, partners, dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven (de 'Vrijgestelde partijen') te vrijwaren, niet aansprakelijk te stellen en schadeloos te stellen voor alle vormen van aansprakelijkheid of elk letsel, alle verliezen of schade die ontstaan in verband met de Promotie, waaronder eigendomsschade, persoonlijke verwondingen en overlijdens die optreden in verband met, in voorbereiding op, onderweg naar of tijdens de deelname aan de Promotie, of bezit, ontvangst of gebruik van prijzen of deelname aan Promotie-gerelateerde activiteiten en claims op basis van inbreuk op publicatierechten, copyrights of trademarks, smaad of schending van privacy, databescherming en het leveren van merchandise.

 

Zonder het bovenstaande te beperken, tenzij vereist door lokale wetgeving, zullen de Vrijgestelde partijen niet aansprakelijk zijn voor: onjuiste of onnauwkeurige informatie over deelname; menselijke fouten; technische storingen; verloren, gestolen, vernielde, verkeerd bezorgde, niet gefrankeerde, onleesbare, onvolledige of te laat verzonden inzendingen die de mogelijkheid om mee te doen aan de Promotie kunnen beperken, zelfs als dit komt door nalatigheid van de Sponsor; storingen, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering of fouten door telefoonnetwerken, online computersystemen, computerapparatuur, servers, providers of software, inclusief letsel of schade aan de computer van de deelnemer of een ander persoon in verband met deelname of verhindering van deelname aan de Promotie; het niet bereikbaar zijn van de site of het niet kunnen uploaden van informatie of data; diefstal, sabotage, verwoesting of ongeoorloofde toegang tot, of aanpassing van, inzendingen; data die laat of onjuist wordt verwerkt, onvolledig is of verloren raakt door problemen met telefoons, computers of andere elektronica of overbelasting van telefoonlijnen, het internet of een website (inclusief de Site) of om welke andere reden dan ook; drukfouten of andere fouten; of elke combinatie daarvan. Bewijs van het uploaden van informatie of data, of het invoeren van informatie op de Site, wordt niet gezien als bewijs van levering of ontvangst. Onleesbare, dubbele en onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd. Door valse, frauduleuze of misleidende inzendingen of handelingen, zoals bepaald door de Sponsor, worden deelnemers uitgesloten van deelname en worden alle bijbehorende inzendingen ongeldig verklaard.

 

Voor zover wettelijk toegestaan zullen de Vrijgestelde partijen onder geen beding aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade die ontstaat door of in verband met de Promotie.

 

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE NIET TOE; DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN DAARDOOR MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DEELNEMERS DIE INWONERS ZIJN VAN DEZE RECHTSGEBIEDEN.

 

9.            ALGEMENE VOORWAARDEN.

a.            Recht om aan te passen, op te schorten of te annuleren. Sponsor behoudt zich het recht voor om de Promotie of een deel daarvan op welke manier dan ook te annuleren, op te schorten of aan te passen, als de Sponsor besluit dat

 

i.             de Promotie niet kan worden uitgevoerd zoals de Sponsor had bedoeld, of

 

ii.            een fout, weglating, fraude, technisch mankement, sabotage, computervirus, oorlog, noodsituatie op het gebied van volksgezondheid, of een andere factor, technisch of niet, waarop Sponsor redelijkerwijs geen invloed heeft, de mogelijkheid van de Sponsor om de Promotie goed uit te voeren beperkt of kan beperken, in overeenstemming met toepasselijke wetten of regelgeving.

 

In het geval van zo'n annulering, beëindiging of opschorting, kan de Sponsor besluiten om voor die tijd te loten uit alle daarvóór ontvangen inzendingen die aan de voorwaarden voldoen en niet verdacht zijn; berichtgeving over zo'n loterij zal worden gedeeld via de website van de Sponsor op www.playstation.com.

 

b.            Bugs, fouten en storingen. Sponsor is niet verantwoordelijk voor problemen, bugs of storingen die Deelnemers kunnen ervaren tijdens de Promotie.

 

c.            Sabotage of verstoring van de Promotie. Sponsor kan een Deelnemer (en al zijn/haar inzendingen) diskwalificeren van deze Promotie of elke andere promotie die nu of in de toekomst wordt gehouden door de Sponsor of een van zijn zusterbedrijven in het geval van

 

i.             het knoeien met het inzendingsproces; of

 

ii.            fraude of wangedrag dat de integriteit van deze Promotie aantast.

 

d.            Toepassing van Officiële regels. Mocht er verschil zitten tussen deze Regels en andere materialen die voor de Promotie worden uitgebracht, dan gelden deze Regels.

 

e.            Scheidbaarheid. Als een deel van deze regels door een rechtbank illegaal, ongeldig of op een andere manier niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel van de regels gezien als verwijderd en blijft de rest van deze Regels van toepassing.

 

f.             Vertalingen. Sponsor kan officiële vertalingen van deze Regels beschikbaar maken in andere talen dan Engels.  Voor zover wettelijk toegestaan is de interpretatie van de Engelse versie van toepassing als er een conflict ontstaat tussen de Engelse versie van deze Regels en een vertaling.

 

10.          SPONSOR. De Sponsor van de Promotie in elk Deelnemend gebied is te vinden in de volgende tabel:

 

DEELNEMEND GEBIED                        REGIONALE SPONSOR

Argentinië, Canada, Chili, Mexico en de Verenigde Staten*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio

108-8270 Japan

 

Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

Londen W1F 7LP

Verenigd Koninkrijk

 

De beslissingen van de Sponsor over de Promotie en deze Officiële regels zijn definitief en bindend op alle mogelijke manieren. Deelnemers met vragen over de Promotie of de Officiële regels kunnen contact opnemen met de Sponsor van de regio waar zij wonen. Voor het doeleinde van deze Regels wordt de woonplaats van een persoon bepaald door het land waar hun account voor PlayStation Network is geregistreerd.

 

11.          LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED. Voor zover wettelijk toegestaan worden deze Regels en enige conflicten die ontstaan behandeld zoals in de tabel hieronder voor elk Deelnemend gebied staat beschreven. In het geval dat een proces moet worden ingesteld om een deel van deze overeenkomst te handhaven, worden alle kosten en vergoedingen, waaronder de kosten van de advocaten, betaald door de verliezende partij.

 

DEELNEMEND GEBIED                        LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Argentinië, Canada, Chili, Mexico en de Verenigde Staten*

Voor Deelnemers die wonen in deze Deelnemende gebieden zijn deze Regels onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië in de Verenigde Staten van Amerika, zonder oog voor conflicterende wetsregels. Elk geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, kan door elke partij aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in en voor San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië, en de partijen (Deelnemer en Sponsor) gaan beide akkoord met de exclusieve jurisdictie en de locatie van deze rechtbanken en zien af van alle bezwaren over jurisdictie, locatie en forumbedinging.

 

Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand

Voor Deelnemers die wonen in deze Deelnemende gebieden worden deze Regels geïnterpreteerd conform de wetgeving van Japan, zonder oog voor conflicterende wetsregels. Mocht een geschil bij een rechtbank komen, dan gaan de Partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Tokyo District Court.

 

Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Voor Deelnemers die wonen in deze Deelnemende gebieden worden deze Regels geïnterpreteerd conform de Engelse wet. Mocht een geschil bij een rechtbank komen, dan gaan de Partijen akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.