PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SEN-VOUCHERS MET CODE

1.       Deze voucher met code ('Voucher met code') wordt uitgegeven door Sony Interactive Entertainment Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (handelsregister 6020283) ('we', 'wij', 'ons', 'onze'). Als we aan 'je', 'jij', 'jou' of 'jouw' refereren, bedoelen we de ontvanger van de voucher met code.

 

2.       Om een voucher met code in te lossen, moet je beschikken over het volgende: (i) de gespecificeerde hardware; (ii) een account voor Sony Entertainment Network ('SEN') (voorheen PlayStation®Network) dat geregistreerd is in het land waarin de voucher met code gebruikt kan worden; en (iii) een internetdienst (bijv. breedband, Wi-Fi of mobiel internet, afhankelijk van je Sony-platform). De kosten voor de internetdienst en verbinding komen voor jouw rekening.

 

3.       Om een SEN-account te openen, moet je minimaal 7 jaar oud zijn en akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van SEN, die beschikbaar zijn via sonyentertainmentnetwork.com/legal. Als je jonger dan 18 jaar bent, moet een van je ouders of een voogd een SEN-master-account openen en een sub-account voor je maken. Als je beschikt over een sub-account, moet je toestemming van de SEN-master-accounthouder hebben voordat je deze voucher met code inwisselt.

 

4.       Tenzij anders aangegeven, mogen vouchers met code slechts eenmaal worden gebruikt, voor een enkel SEN-account. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen vouchers met code niet worden geruild, overgedragen, verkocht, ingelost of geretourneerd voor contant geld of krediet (behalve dan dat je een voucher met code die je hebt gekocht als geschenk aan iemand anders kunt geven).

 

5.       Vouchers met code moeten voor de gespecificeerde vervaldatum worden gebruikt. De vervaldatum en eventuele aanvullende beperkingen worden duidelijk vermeld als je de voucher met code ontvangt.

 

6.       Vouchers met code worden niet vervangen als je deze kwijtraakt, als deze beschadigd raken of worden gestolen of als deze anderszins zonder jouw toestemming worden gebruikt. We behouden het recht voor om gebruikersaccounts te sluiten of te schorsen, een andere betaalwijze te verzoeken en alle benodigde stappen te ondernemen om onze belangen te beschermen als een voucher met code valselijk is verkregen en gebruikt op SEN of is gebruikt om voor services van PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited en/of Music Unlimited ('Services') te betalen. Als je SEN-account wordt beëindigd of gesloten om deze redenen, verlies je mogelijk alle ongebruikte bedragen in je SEN-portemonnee.

 

7.       Bepaalde content die middels vouchers met code beschikbaar is, kan aan specifieke aanvullende beperkingen onderhevig zijn, zoals leeftijds- en gebruiksbeperkingen, inclusief de Gebruiksvoorwaarden voor softwaregebruik. Kinderen hebben geen toegang tot content met een hogere leeftijdsclassificatie dan hun eigen leeftijd.

 

8.       Een voucher met code kan alleen worden ingelost in landen waarin de services beschikbaar zijn. Mogelijk gelden er aanvullende regionale beperkingen.

 

9.       Als een voucher met code niet werkt, is je enige rechtsmiddel, en onze enige verplichting, vervanging van de betreffende voucher met code. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, bieden wij, onze exploitanten, aan ons gelieerde bedrijven en onze licentiegevers geen impliciete of uitdrukkelijke garantie wat betreft vouchers met code, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete of uitdrukkelijke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien sluiten we alle andere verplichtingen jegens jou die voortvloeien uit jouw gebruik van de voucher met code uit. Het kan zijn dat je als consument andere rechten hebt die niet door deze algemene voorwaarden worden beïnvloed.

 

10.   We kunnen deze algemene voorwaarden zonder jouw toestemming aan enig lid van de Sony-bedrijfsgroep overdragen, mits een dergelijke overdracht geen negatieve invloed op je rechten onder deze voorwaarden heeft.

 

11.   Als vouchers met code in verband met een aanbieding beschikbaar worden gesteld, dienen klachten betreffende de aanbieding niet aan ons, maar aan de organisator van de aanbieding te worden gericht.

 

12.   Bedragen aan portemonnee toevoegen: vouchers met code die worden gebruikt om tegoed aan een SEN-portemonnee toe te voegen ('Vouchers met code voor toevoegen aan portemonnee'), kunnen alleen worden ingelost door een SEN-master-accounthouder. Vouchers met code voor toevoegen aan portemonnee kunnen alleen worden gebruikt om tegoed toe te voegen aan een SEN-masteraccount dat is geregistreerd in het land waarin de voucher met code is uitgegeven. Om een SEN-master-account te openen, moet je 18 jaar of ouder zijn. SEN-master-accounthouders kunnen sub-accounts toegang tot de portemonnee van het master-account verlenen en een maandelijkse bestedingslimiet instellen. In sommige landen kan de aanschaf van vouchers met codes voor toevoegen aan portemonnee aan leeftijdsbeperkingen onderhevig zijn. Vouchers met code voor toevoegen aan portemonnee kunnen alleen worden gebruikt om services aan te schaffen.

 

13.   PlayStation®Plus-abonnementen: content en services van PlayStation®Plus verschillen per leeftijd van de abonnee. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd – eu.playstation.com/gameservers. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd.

 

14.   PlayStation®Plus-proefabonnementen: je kunt slechts één voucher met code voor je PlayStation®Plus-proefabonnement inwisselen. Je kunt deze voucher met code alleen inwisselen als je nog geen PlayStation®Plus-abonnee bent en ook nog niet eerder een abonnement of proefabonnement op PlayStation®Plus hebt gehad.

 

15.   Abonnementen: mogelijk zijn creditcard- of betaalkaartgegevens vereist. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode voor de volgende termijn automatisch verlengd, conform de servicevoorwaarden van SEN. Je gaat ermee akkoord dat de kosten van de verlenging in rekening worden gebracht bij je SEN-portemonnee. Als je SEN-portemonnee onvoldoende saldo bevat, wordt het vereiste saldo in rekening gebracht op de creditcard die is geregistreerd bij je SEN-account (indien beschikbaar), tenzij je Automatisch opwaarderen uitschakelt. Je kunt automatisch verlengen op elk gewenst moment uitschakelen. Het abonnement verloopt dan aan het einde van de termijn. Instructies voor het opzeggen van je abonnement vind je hier: http://eu.playstation.com/psn/support. De volledige algemene voorwaarden kun je vinden in de servicevoorwaarden van SEN opsonyentertainmentnetwork.com/legal.

 

16.   Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd. Het contract tussen jou en ons wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

17.   Neem als je vragen over het gebruik van Vouchers met code hebt, contact op met onze klantenservice op eu.playstation.com/redeemvouchercode/.