PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

VOORWAARDEN VOOR PSN-TEGOEDBONCODES (WEBSITE)

 

1.    De tegoedboncode wordt uitgegeven door Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (handelsregisternummer 6020283) ('wij', 'ons', 'onze').  Als we aan 'je', 'jij', 'jou' of 'jouw' refereren, bedoelen we de ontvanger van de tegoedboncode.

 

2.    Om een tegoedboncode in te lossen, moet je beschikken over het volgende: (i) de gespecificeerde hardware; (ii) een account voor Sony Entertainment Network ('SEN') (voorheen PlayStation®Network) dat geregistreerd is in het land waarin de tegoedboncode kan worden gebruikt; en (iii) een internetdienst (bijv. breedband, Wi-Fi of mobiel internet, afhankelijk van je Sony-platform).  De kosten voor de internetdienst en verbinding komen voor jouw rekening.

 

3.    Om een SEN-account te openen, moet je minimaal 7 jaar oud zijn en akkoord gaan met de servicevoorwaarden, deze algemene voorwaarden voor tegoedboncodes, de gebruiksvoorwaarden voor software en het privacybeleid, die beschikbaar zijn via www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Als je jonger dan 18 jaar bent, moet een van je ouders of een voogd een account openen en een sub-account (voor gezinsleden) voor je maken.  Als je beschikt over een sub-account voor gezinsleden jonger dan 18 jaar, moet je toestemming van de master-accounthouder (ouder of voogd) hebben voordat je deze tegoedboncode inwisselt.

 

4.    Tenzij anders aangegeven, mogen tegoedboncodes slechts eenmaal worden gebruikt, voor een enkel SEN-account.  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen tegoedboncodes niet worden geruild, overgedragen, verkocht, ingelost of geretourneerd voor contant geld of krediet (behalve dat je een tegoedboncode die je hebt gekocht als geschenk aan iemand anders kunt geven).

 

5.    Tegoedboncodes moeten voor de vervaldatum worden gebruikt.

 

6.    Tegoedboncodes worden niet vervangen als je deze kwijtraakt, als deze beschadigd raken of worden gestolen of als deze anderszins zonder jouw toestemming worden gebruikt.  We behouden ons het recht voor om gebruikersaccounts te sluiten, betaling op een andere manier te verzoeken en alle benodigde stappen te ondernemen om onze belangen te beschermen als een tegoedboncode valselijk wordt verkregen en gebruikt op PSN of om voor content/diensten te betalen.  Als je SEN-account wordt beëindigd of gesloten om deze redenen, verlies je mogelijk alle ongebruikte bedragen in je PSN-portemonnee.

 

7.    Bepaalde content/diensten die middels tegoedboncodes beschikbaar is/zijn, kan/kunnen aan specifieke aanvullende beperkingen onderhevig zijn, zoals leeftijds- en gebruiksbeperkingen, inclusief de gebruiksvoorwaarden voor softwaregebruik.  Kinderen hebben geen toegang tot content met een hogere leeftijdsclassificatie dan hun eigen leeftijd.

 

8.    Een tegoedboncode kan alleen worden ingelost in landen waarin de content/diensten beschikbaar zijn.  Mogelijk gelden er aanvullende regionale beperkingen.

 

9.    Als een tegoedboncode niet werkt, is je enige rechtsmiddel, en onze enige verplichting, vervanging van de betreffende tegoedboncode.  Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, bieden wij, onze exploitanten, aan ons gelieerde bedrijven en onze licentiegevers geen impliciete of uitdrukkelijke garantie wat betreft tegoedboncodes, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete of uitdrukkelijke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien sluiten we alle andere verplichtingen jegens jou die voortvloeien uit jouw gebruik van de tegoedboncode uit.  Het kan zijn dat je als consument andere rechten hebt die niet door deze algemene voorwaarden worden beïnvloed.

 

10.    We kunnen deze algemene voorwaarden zonder jouw toestemming aan enig lid van de Sony-bedrijfsgroep overdragen, mits een dergelijke overdracht geen negatieve invloed op je rechten onder deze voorwaarden heeft.

 

11.    Als tegoedboncodes in verband met een aanbieding beschikbaar worden gesteld, dienen klachten betreffende de aanbieding niet aan ons, maar aan de organisator van de aanbieding te worden gericht.

 

12.    Portemonnee-opwaarderingen: Tegoedboncodes die worden gebruikt om tegoed aan een PSN-portemonnee toe te voegen ('tegoedboncodes voor het opwaarderen van de portemonnee') kunnen alleen worden ingelost door houders van een SEN-account die 18 jaar of ouder zijn.  Tegoedboncodes voor het opwaarderen van de portemonnee kunnen alleen worden gebruikt om tegoed toe te voegen aan SEN-accounts die zijn geregistreerd in het land waarin de tegoedboncode is uitgegeven.    Een SEN-master-accounthouder (ouder of voogd) kan sub-accounts (voor gezinsleden jonger dan 18 jaar) toegang tot zijn of haar portemonnee verlenen en een maandelijkse bestedingslimiet instellen. Tegoedboncodes voor het opwaarderen van de portemonnee kunnen alleen worden gebruikt om content/diensten aan te schaffen.

 

13.    Abonnementen: Mogelijk zijn creditcard- of betaalkaartgegevens vereist.  Abonnementen zijn bedoeld om door te lopen tot ze worden opgezegd. Abonnementskosten voor volgende termijnen worden automatisch in rekening gebracht aan het eind van de factureringsperiode van de vorige termijn, conform de servicevoorwaarden van PSN.  De prijs in de PS Store voor het abonnement dat je hebt gekocht, die geldt op de datum van verstrijken van de factureringsperiode, wordt bij jou in rekening gebracht. Wij zullen latere prijswijzigingen per email communiceren. Je gaat ermee akkoord dat de terugkerende abonnementskosten in rekening worden gebracht bij je PSN-portemonnee.  Als je PSN-portemonnee onvoldoende saldo bevat, wordt het vereiste saldo in rekening gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd bij je SEN-account (indien beschikbaar), tenzij je [automatisch geld toevoegen] uitschakelt.  Je kunt het abonnement op elk moment annuleren. Het loopt dan door tot het einde van de desbetreffende factureringsperiode. Je ontvangt geen restitutie voor reeds voltooide betalingen. Instructies voor het opzeggen van je abonnement vind je hier: www.playstation.com/get-help/help-library/.  De volledige algemene voorwaarden kun je vinden in de Servicevoorwaarden van PSN: www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14.    PlayStation®Plus-abonnementen: PlayStation®Plus-content/-diensten zullen variëren naargelang de leeftijd van de gebruiker die de tegoedbon verzilvert. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd. De games die bij het abonnement horen, kunnen veranderen. Beschikbaarheid van service niet gegarandeerd.

 

15.    PlayStation®Plus-proefabonnementen: Je kunt slechts eenmaal een tegoedboncode voor een PlayStation®Plus-proefabonnement inwisselen.  Je kunt deze tegoedboncode alleen inwisselen als je nog geen PlayStation®Plus-abonnee bent en ook nog niet eerder een abonnement of proefabonnement op PlayStation®Plus hebt gehad.

 

16.    PlayStation®Now-abonnement: Tegoedboncodes om te gebruiken voor PS Now kunnen alleen worden ingewisseld door SEN-accounthouders die ten minste 18 jaar oud zijn. PlayStation®Now-content/diensten worden gestreamd met een maximale resolutie van 720p. Surround sound wordt niet ondersteund.  De games die op een gegeven moment in het abonnement zijn opgenomen (en de specifieke features van elke game) zijn onderhevig aan verandering. Functies van PS Now-games kunnen mogelijk verschillen of ontbreken ten opzichte van de gedownloade versie of discversie van de games — DLC is niet compatibel als de gebruiker alleen een PS Now-game heeft.  Geen door gebruikers gegenereerde content of toegang tot in-game stores.  Beschikbaarheid van de dienst wordt niet gegarandeerd en het is mogelijk dat gebruikers korte tijd moeten wachten om toegang te krijgen tot bepaalde titels. Tevens zijn er overige technische beperkingen en compatibiliteitsbeperkingen tussen PS Now en andere PS-diensten en -hardware van toepassing.

 

17.    PS Now-proefabonnementen: Als je het proefabonnement op PlayStation Now niet voor het einde van de proefperiode opzegt, zal het abonnement automatisch worden verlengd naar een betaald, doorlopend abonnement.  Huidige en/of voormalige houders van een (proef)abonnement op PS Now komen niet in aanmerking voor een proefabonnement. Er is slechts één PS Now-proefabonnement toegestaan per gebruiker die daarvoor in aanmerking komt.

 

18.     Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd.  Het contract tussen jou en ons wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

19.    Mocht je vragen hebben over het gebruik van de tegoedboncodes, zoals meer informatie over het annuleren van abonnementen, bezoek dan onze klantenservice op www.playstation.com/get-help/help-library/