PlayStation.com

Juridisch

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PSN-TEGOEDBONCODES

1.           Deze tegoedboncode ('tegoedboncode') wordt uitgegeven door Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (handelsregisternummer 6020283) ('wij', 'ons', 'onze').  Als we aan 'je', 'jij', 'jou' of 'jouw' refereren, bedoelen we de ontvanger van de tegoedboncode.

2.           Om een tegoedboncode te verzilveren, moet je beschikken over het volgende: (i) de gespecificeerde hardware; (ii) een account voor PlayStation™Network dat is geregistreerd in het land waarop de tegoedboncode betrekking heeft; en (iii) een internetdienst (bijv. breedband, Wi-Fi of mobiel internet, afhankelijk van je Sony-platform).  De kosten voor de internetdienst en verbinding komen voor jouw rekening.

3.           Om een account te openen, moet je minimaal 7 jaar oud zijn en akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de algemene voorwaarden voor tegoedboncodes, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voor software, die beschikbaar zijn via www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Als je jonger dan 18 jaar bent, moet een van je ouders of een voogd een account openen en een sub-account (voor gezinsleden) voor je maken.  Als je beschikt over een sub-account voor gezinsleden jonger dan 18 jaar, moet je toestemming van de master-accounthouder (ouder of voogd) hebben voordat je deze tegoedboncode inwisselt.

4.           Tenzij anders aangegeven, mogen tegoedboncodes slechts eenmaal worden gebruikt, voor een enkel account.  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen tegoedboncodes niet worden geruild, overgedragen, verkocht, ingelost of geretourneerd voor contant geld of krediet (behalve dat je een tegoedboncode die je hebt gekocht als geschenk aan iemand anders kunt geven).

5.           Tegoedboncodes worden niet vervangen als je deze kwijtraakt, als deze beschadigd raken of worden gestolen of als deze anderszins zonder jouw toestemming worden gebruikt.  We behouden ons het recht voor om gebruikersaccounts te sluiten, betaling op een andere manier te verzoeken en alle benodigde stappen te ondernemen om onze belangen te beschermen als een tegoedboncode valselijk wordt verkregen en gebruikt op PSN of om voor content/diensten te betalen. 

6.           Bepaalde content/diensten die middels tegoedboncodes beschikbaar is/zijn, kan/kunnen aan specifieke aanvullende beperkingen onderhevig zijn, zoals leeftijds- en gebruiksbeperkingen, inclusief de gebruiksvoorwaarden voor softwaregebruik.  Kinderen kunnen geen tegoedbonnen wisselen of hebben geen toegang tot content met een hogere leeftijdsclassificatie dan hun eigen leeftijd.

7.           Een tegoedboncode kan alleen worden ingelost in landen waarin de content/diensten beschikbaar zijn.  Mogelijk gelden er aanvullende regionale beperkingen.

8.           Als een tegoedboncode niet werkt, is je enige rechtsmiddel, en onze enige verplichting, vervanging van de betreffende tegoedboncode.  Voor zover door de van toepassing zijnde plaatselijke wetgeving is toegestaan, bieden wij, onze exploitanten, aan ons gelieerde bedrijven en onze licentiegevers geen impliciete of uitdrukkelijke garantie wat betreft tegoedboncodes, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete of uitdrukkelijke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien sluiten we alle andere verplichtingen jegens jou die voortvloeien uit jouw gebruik van de tegoedboncode uit.  Het kan zijn dat je als consument andere rechten hebt die niet door deze algemene voorwaarden worden beïnvloed.

9.           We kunnen deze algemene voorwaarden zonder jouw toestemming aan enig lid van de Sony-bedrijfsgroep overdragen, mits een dergelijke overdracht geen negatieve invloed op je rechten onder deze voorwaarden heeft.

10.        Als tegoedboncodes in verband met een aanbieding beschikbaar worden gesteld, dienen klachten betreffende de aanbieding in eerste instantie aan de organisator van de aanbieding te worden gericht.

11.        Bedragen aan portemonnee toevoegen: tegoedboncodes die worden gebruikt om tegoed aan een PSN-portemonnee toe te voegen ('tegoedboncodes het opwaarderen van de portemonnee'), kunnen alleen worden ingewisseld door houders van een account die 18 jaar of ouder zijn.  Tegoedboncodes voor het opwaarderen van de portemonnee kunnen alleen worden gebruikt om tegoed toe te voegen aan accounts die zijn geregistreerd in het land waarin de tegoedboncode is uitgegeven.    Een master-accounthouder (ouder of voogd) kan sub-accounts (voor gezinsleden) toegang tot zijn of haar portemonnee verlenen en een maandelijkse bestedingslimiet instellen. Tegoedboncodes voor het opwaarderen van de portemonnee kunnen alleen worden gebruikt om content/diensten aan te schaffen.

12.        Abonnementen: mogelijk zijn creditcard- of betaalkaartgegevens vereist.  Abonnementen zijn bedoeld om door te lopen tot ze worden opgezegd. Abonnementskosten voor volgende termijnen worden automatisch in rekening gebracht aan het eind van de factureringsperiode van de vorige termijn, conform de servicevoorwaarden van PSN.  De prijs in de PS Store voor het abonnement dat je hebt gekocht, die geldt op de datum van verstrijken van de factureringsperiode, wordt bij jou in rekening gebracht. Wij zullen latere prijswijzigingen per email communiceren. Je gaat ermee akkoord dat het terugkerende abonnementsbedrag automatisch in rekening wordt gebracht.  Als je PSN-portemonnee onvoldoende saldo bevat, wordt het vereiste saldo in rekening gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd bij je account (indien beschikbaar), tenzij je [automatisch geld toevoegen] uitschakelt.  Je kunt het abonnement op elk moment annuleren. Het loopt dan door tot het einde van de desbetreffende factureringsperiode. Je ontvangt geen restitutie voor reeds voltooide betalingen. Instructies voor het opzeggen van je abonnement vind je hier: www.playstation.com/get-help/help-library/.  De volledige algemene voorwaarden kun je vinden in de Servicevoorwaarden van PSN: eu.playstation.com/legal.

13.        PlayStation®Plus-abonnementen: PlayStation®Plus-content/diensten zullen variëren naargelang de leeftijd van de gebruiker die de tegoedbon verzilvert. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd. De games die bij het abonnement horen, kunnen veranderen. Beschikbaarheid van service niet gegarandeerd.

14.        PlayStation®Now-abonnement: tegoedboncodes om te gebruiken voor PS Now kunnen alleen worden verzilverd door accounthouders die ten minste 18 jaar oud zijn. PS Now-games en hun functies zijn aan verandering onderhevig. Games worden gestreamd met een resolutie van maximaal 720p en deze kunnen verschillen van gedownloade games of games op disc. DLC en add-ons zijn niet compatibel met gestreamde games. Gebruiker moet een minimale internetverbindingssnelheid van 5 Mbps hebben om games te kunnen streamen. Beschikbaarheid van service niet gegarandeerd. Gebruikers moeten mogelijk wachten op toegang tot bepaalde titels. Niet alle systeem-/netwerkfuncties worden ondersteund. Beschikbaar op PlayStation®4 en Windows-pc. Voor Windows-pc zijn systeemvereisten (inclusief controller) van toepassing. Zie: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.        Proefabonnementen voor PlayStation®Plus en PS Now: WAARSCHUWING OVER AUTOMATISCHE OVERGANG VAN PROEFABONNEMENT NAAR ABONNEMENT: Als je je proefabonnement voor PlayStation®Plus of PlayStation® Now niet annuleert voordat het is verlopen (dit kan worden gedaan door Automatisch verlengen uit te schakelen in het gedeelte Abonnementsbeheer onder Accountbeheer), gaat het automatisch over in een betaald abonnement dat maandelijks vooraf wordt gefactureerd tegen de prijs in de PS Store op de datum waarop de betaling moet plaatsvinden.  Huidige abonnees van het desbetreffende abonnement komen niet in aanmerking voor een proefabonnement. Er is slechts één proefabonnement toegestaan per gebruiker die daarvoor in aanmerking komt.

 

16.        Hoe worden deze voorwaarden gehandhaafd?

16.1.      Als je PSN als consument gebruikt:

16.1.1.  Deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming met deze voorwaarden zijn aangegaan en eventuele geschillen die we hebben met betrekking tot deze voorwaarden, zijn onderhevig aan en worden bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales, maar je bent extra beschermd middels de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

16.1.2.  We kunnen deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van het land waarin je woont.

16.1.3.  Je kunt deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank in het land waarin je woont of waar ons bedrijf is geregistreerd. 

16.2. Voor zover je PSN gebruikt, anders dan als consument:

16.2.1. Deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming met deze voorwaarden zijn aangegaan en eventuele geschillen die we hebben met betrekking tot deze voorwaarden, zijn onderhevig aan en worden bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en

16.2.2. de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie.

17.        Heb je nog vragen over het gebruik van tegoedboncodes? Neem dan contact op met onze klantenservice via www.playstation.com/get-help/help-library/.