playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden en bepalingen

FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 Competitie

Regio Europa, Midden-Oosten, Afrika

Competitie en Deelnamevereisten

 

 

1.               Aan de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021” (“Competitie”) mag iedereen meedoen die aan de minimumleeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) voldoet en woonachtig is te Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (behalve de deelstaat Nagaland), Italië, Koeweit, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden of Zwitserland (“Deelnemende Landen”), behalve medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en hun naaste familie, met de Organisator geassocieerde bedrijven en iedereen die op professionele wijze verbonden is aan de Competitie (“Deelnemers). Samen vormen de Deelnemende Landen de Regio EMEA.

 

2.               Voor Deelnemers die woonachtig zijn te Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (behalve de deelstaat Nagaland), Italië, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden of Zwitserland geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en voor Deelnemers die woonachtig zijn te Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar (de “Minimumleeftijdvereiste”).

 

3.               Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan de Competitie met hun accounts voor PlayStation™Network (“PSN”). Het land waaraan het account voor PSN van een Deelnemer is gekoppeld, wordt beschouwd als het land van vestiging. Registratie bij PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSN en het privacybeleid van PSN. (http://playstation.com/legal/)

 

4.               Deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor Deelnemers die woonachtig zijn in een van de Deelnemende Landen, behalve Frankrijk.

 

5.               Mogelijk moeten Deelnemers schriftelijk bewijs overhandigen van hun geschiktheid voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Deelnemer diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.

 

6.               De Competitie is geopend van 21 april 2021 om 01:00 uur (CET) ("Openingsdatum") en de laatste inzendingen moeten binnen zijn voor 26 september 2021 om 00:59 (CET) uur ("Sluitingsdatum").  Zie Schema 1 en Schema 2 voor meer informatie.  De periode van de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum heet de “Competitieperiode.

 

7.               Om mee te doen aan de Competitie, moeten Deelnemers: (1) het registratieformulier van het speltype GT Sport invullen, dat in de Game aan de Deelnemers wordt aangeboden die het speltype Sport selecteren; (2) tijdens de Competitieperiode de Championship-events selecteren waaraan ze mee willen doen voor het begin van elke race; en (3) de Voorwaarden van de Competitie accepteren. Elke Deelnemer die deze stappen volgt, wordt geacht zich te hebben opgegeven voor “Deelname.

 

8.               Deelnemers moeten zich melden voor de Competitie op de aangegeven manier en voor de aangegeven Sluitingsdatum. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie.

 

9.               De Competitie bestaat uit twee (2) verschillende kampioenschappen (elk een “Kampioenschap”):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (hierna: “Nations Cup”): de Nations Cup is een kampioenschap waarin landen en gebieden tegen elkaar racen voor de winst. Het land en de regio waarvoor de spelers uitkomen, worden automatisch vastgesteld op basis van het land of gebied van hun account voor PSN. Er zijn geen restricties wat betreft het land van herkomst van de auto's waarmee wordt gereden; en

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (hierna: “Manufacturer Series”): de Manufacturer Series is een kampioenschap waaraan Deelnemers meedoen met auto's van één merk. De Deelnemers racen tegen elkaar namens hun merk om uit te maken wie de beste is en nemen het dan op tegen Deelnemers die andere merken vertegenwoordigen. De Deelnemers kiezen hun merk uit een vooraf opgestelde lijst van vijfentwintig (25) merken.

 

De details van elk Kampioenschap worden uiteengezet in respectievelijk Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Het is gratis om je aan te melden voor de Competitie en er is geen aankoop voor nodig, maar de Deelnemers moeten in het bezit zijn van of toegang hebben tot een PlayStation®4 of PlayStation®5 en een exemplaar van Gran Turismo™ Sport (“Game”). De Deelnemers moeten een lopend PlayStation®Plus-abonnement hebben tijdens de Competitieperiode. Door mee te doen aan de Competitie aanvaarden Deelnemers dat ze zijn gebonden aan deze voorwaarden en bepalingen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in Schema 1 en Schema 2 ("Voorwaarden").

 

11.            Het PlayStation®Plus (“PS Plus”)-abonnement is alleen verkrijgbaar voor personen met een account voor PSN, toegang tot PlayStation™Store (“PS Store”) en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en taal- en landbeperkingen. PS Plus-content en -services variëren op basis van de leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar hebben ouderlijke toestemming nodig. In Duitsland moeten gebruikers 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen worden ingetrokken na voorafgaande waarschuwing - eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-lidmaatschap is doorlopend en wordt maandelijks, jaarlijks of eens per drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het abonnement dat voor de dan geldende prijs in PS Store is afgesloten, tenzij het wordt geannuleerd. Gratis proefperiodes van PS Plus gaan automatisch over in een betaald abonnement, tenzij dit wordt geannuleerd. Volledige voorwaarden van toepassing: PSN-gebruiksvoorwaarden op playstation.com/legal.

 

12.            Elke Deelnemer mag één (1) Registratie per Kampioenschap versturen.  Om twijfel te voorkomen, vinden de races van de racekalenders van elk Kampioenschap op verschillende tijdstippen plaats.  De Deelnemers kunnen dus aan beide Kampioenschappen meedoen en de winnaar van de Nations Cup kan ook deel uitmaken van het winnende team van de Manufacturer Series.

 

13.            Het is de Deelnemer(s) niet toegestaan meerdere accounts aan te maken om mee te doen of om de kans op kwalificatie of doorstroming in de Competitie te vergroten of om de prestaties van een andere Deelnemer tijdens een race te verstoren. Het is ook verboden om iemand anders namens een Deelnemer te laten racen en om met opzet van positie te wisselen tijdens een race.  In dergelijke gevallen behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende Deelnemer(s) te diskwalificeren.

 

14.            De Competitiewinnaars worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), in overeenstemming met het relevante Kampioenschap (ieder een “Winnaar”). De Runner-Ups van de Competitie worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), in overeenstemming met het relevante Kampioenschap (ieder een “Runner-Up”).

 

15.            De Prijzen, zoals gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), waar van toepassing, moeten worden aangenomen zoals aangegeven en kunnen niet worden uitgesteld, overgedragen of verkocht. Er kan geen vervangend geldbedrag worden gevraagd, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde.

 

16.            Elke Winnaar en Runner-Up kan, in overeenstemming met lokale belastingregels, worden gevraagd om belasting te betalen over een gewonnen prijs en is verantwoordelijk voor bijkomende belastingverplichtingen.

 

17.            Als een Winnaar een Prijs niet tijdig of op de aangegeven wijze claimt, vervalt de claim van de Winnaar en behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Prijs tijdsgebonden is en er een Winnaar moet worden gevonden voor de tijd voor het claimen van de Prijs is verstreken, kunnen de Voorwaarden de datum vermelden waarop er contact wordt opgenomen met de Winnaar. De Organisator neemt contact op met deze Winnaar via het e-mailadres dat de Winnaar heeft opgegeven via het registratieformulier voor het relevante Kampioenschap in GT Sport. Er worden redelijke pogingen gedaan om contact op te nemen met de Winnaar(s). Als er voor de opgegeven datum geen contact kan worden gemaakt met een Winnaar behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Winnaar de Prijs niet claimt op de aangegeven manier en binnen de aangegeven tijd, dan is de Organisator niet verplicht de Prijs uit te reiken aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt, tenzij anders aangegeven.

 

18.            De Organisator is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het onjuist registreren van een aanmelding voor de Competitie of overige aan de Competitie gerelateerde communicatie als gevolg van een fout betreffende het netwerk of computerhardware- of software. Bewijs van versturing wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen door vertegenwoordigers, derden of georganiseerde groepen en aanmeldingen die automatisch door een computer worden gegenereerd worden niet geaccepteerd.

 

19.            De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de Prijs en/of de Competitie. Echter, de Organisator poogt niet zijn verantwoordelijkheid te beperken of ontlopen in geval van dood of letsel als gevolg van zijn nalatigheid.

 

20.            Alle voorwaarden, garanties en vertegenwoordigingen die de wet uitdrukt of impliceert of op andere wijze betrekking hebben op de Prijs en/of de Competitie worden uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

 

21.            Als een Prijs niet werkt of kapot of beschadigd is bij ontvangst, moet de Organisator binnen zeven (7) dagen na ontvangst op de hoogte worden gesteld, anders wordt de Ontvanger geacht de Prijs te accepteren zoals deze is ontvangen.  Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Winnaar en/of Runner-Up (als die van toepassing zijn).

 

22.            Elke Winnaar en Runner-Up gaat ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Organisator. Als de Winnaar of Tweede Plaats niet mee wenst te werken aan dergelijke activiteiten, moet hij of zij de Organisator hiervan op de hoogte stellen.

 

23.            De persoonlijke gegevens die Deelnemers verstrekken voor het aanmelden, worden alleen bewaard en gebruikt door de Organisator, zijn bedrijvengroep en zijn leveranciers en opdrachtnemers om de Competitie te beheren volgens het privacybeleid van de Organisator, dat te vinden is op https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ en waaraan de Deelnemers expliciet hun goedkeuring aan hebben gegeven.

 

24.            De Organisator mag naar eigen goeddunken de namen van Winnaars en Runner-Ups publiceren op de website(s) van de Organisator. De namen van Winnaars en Runner-Ups worden bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan individuen die binnen zes (6) weken na de Sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met ‘FIA Gran Turismo™ Championships 2021’ erop sturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom. Als een Winnaar of Runner-Up bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Organisator. Let op: de Organisator is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.

 

25.            In het geval van een dispuut is de beslissing van de Organisator bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

26.            De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, deels of in zijn geheel, te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te veranderen als hij dat nodig acht of als omstandigheden buiten zijn macht veranderen.

 

27.            Als er een reden is om te denken dat een van deze Voorwaarden is geschonden, of dat er foutieve, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is opgegeven, mag de Organisator naar eigen goeddunken weigeren om een aanmelding te verwerken of een Prijs te overhandigen. Als een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden, waaronder Schema 1 en/of Schema 2, of meerdere accounts gebruikt en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, mag hij of zij niet meedoen aan de Competitie en wordt de deelname nietig verklaard.

 

28.            De "Organisator" is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            Voor zover dat is toegestaan door de geldende wetten, worden deze voorwaarden gezien en geïnterpreteerd onder de Engelse wetten en het contract tussen elke Deelnemer en de Organisator wordt beschouwd alsof die is gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

Schema 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Online Serie van de Nations Cup FIA Certified GT Championships 2021

 

1.1            De Deelnemers doen mee aan de Nations Cup door de races van de Online Serie van de Nations Cup te rijden via het speltype Sport in de Game. Voor elke race moeten de Deelnemers hun deelname aan de Nations Cup selecteren en bevestigen.

 

1.2            De Online Serie van de Nations Cup vindt alleen online plaats en bestaat uit het volgende:

1.2.1       Twee Seizoenen met elk tien (10) ronden, zoals hier uiteengezet:

 

Seizoenskalender Online Serie van de Nations Cup 2021

Seizoen 1

Seizoen 2

Rd.1:

24 april 2021

Rd.1:

10 juli 2021

Rd.2:

01 mei 2021

Rd.2:

17 juli 2021

Rd.3:

08 mei 2021

Rd.3:

31 juli 2021

Rd.4:

15 mei 2021

Rd.4:

07 augustus 2021

Rd.5:

22 mei 2021

Rd.5:

14 augustus 2021

Rd.6:

26 mei 2021

Rd.6:

25 augustus 2021

Rd.7:

02 juni 2021

Rd.7:

01 september 2021

Rd.8:

09 juni 2021

Rd.8:

08 september 2021

Rd.9:

16 juni 2021

Rd.9:

15 september 2021

Rd.10:

23 juni 2021

Rd.10:

22 september 2021

           

1.2.2       Vier World Series Events op de volgende data:

Events

Datum

World Series Event 1

16 mei 2021

World Series Event 2

20 juni 2021

World Series Event 3

12 september 2021

World Series Event 4

17 oktober 2021

 

1.2.3       GT World Series Showdown Event van 08:00 CEST op 24 juli 2021 tot 00:59 CEST op 26 juli 2021.

1.2.4       De Wereldfinales op 5, 6 en 7 november 2021.

 

1.3            Deelnemers aan de Online Seizoenen van de Nations Cup krijgen punten op basis van:

1.3.1       hun eindposities in elke race; en

1.3.2       de gemiddelde coureursbeoordeling van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.

 

1.4            De Deelnemers moeten meedoen aan races in de Online Serie van de Nations Cup om punten te verdienen die worden gebruikt om hun algemene klassering te berekenen. Om de eindklassering van de Deelnemers te bepalen, wordt in elk Seizoen het aantal punten na de tien (10) Ronden bij elkaar opgeteld zoals hier uiteengezet (de “Eindscore”):

 

Seizoen 1: De Eindscore is een optelsom van de beste vier (4) ronden van de Deelnemer van in totaal tien (10) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

 

Seizoen 2: De Eindscore is een optelsom van de beste vier (4) ronden van de Deelnemer van in totaal tien (10) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

 

De Deelnemers mogen aan alle races meedoen, ongeacht de Ronde en het Seizoen, naar eigen inzicht. Echter, alleen de punten die zijn verdiend in de laatste race van de dag tellen mee voor de Online Klassering voor die Ronde. (Voorbeeld: als een Deelnemer op 2 juni 2021 aan drie races meedoet in Ronde 7, tellen alleen de in de laatste race van de drie races verdiende punten mee).

 

1.5            Sterspelers

1.5.1       De volgende Deelnemers komen in aanmerking om zich te registreren als Sterspeler:

1.5.1.1     Voor Nations Cup Online Seizoen 1: de zestien (16) deelnemers aan de Wereldfinales van de Nations Cup van de ´FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 – Wereldfinales Nations Cup´.

1.5.1.2     Voor Nations Cup Online Seizoen 2: de tweeëndertig (32) hoogst geklasseerde spelers van het GT World Series Showdown Event 2021.

 

1.6            Zodra een Deelnemer voldoet aan een van de in paragraaf 1.5.1 van Schema 1 uiteengezette voorwaarden, ontvangt hij of zij in Gran Turismo™ Sport een bericht dat dit bevestigt. Zodra de Deelnemer dit bericht heeft ontvangen, mag hij of zij zich registreren als Sterspeler door naar gran-turismo.com te gaan.  De verantwoordelijkheid voor de registratie als Sterspeler ligt bij de Deelnemer.

 

1.7            Geregistreerde sterspelers (hierna: “Sterspelers”) krijgen de coureursbeoordeling ‘S’.

 

1.8            De echte namen van Sterspelers alsmede hun PSN online-id's zijn zichtbaar tijdens de uitzending van de “World Series Events”, het GT World Series Showdown Event en de Wereldfinales.

 

1.9            Zodra een Deelnemer een Sterspeler-coureursbeoordeling heeft, wordt zijn of haar beoordeling voor slechts één opeenvolgend Seizoen aan zijn of haar raceprofiel verbonden.

 

2.     World Series Events

         

2.1            Er zijn vier (4) World Series Events, die plaatsvinden op de data die zijn uiteengezet in clausule 1.2.2.

 

2.2            De World Series Events-deelnemers zijn:

2.2.1       voor World Series Events 1 en 2: de beste zestien (16) Deelnemers die zijn geselecteerd op volgorde van klassering in de uitslagen van de Nations Cup-races van de Wereldfinales van de FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (gehouden op 6 december 2020).

2.2.2       voor World Series Events 3 en 4: de beste zestien (16) Deelnemers die zijn geselecteerd op volgorde van klassering in de uitslagen van de Nations Cup-races van het GT World Series Showdown Event 2021, dat plaatsvindt op de data die uiteengezet zijn in clausule 1.2.3.

 

2.3            Deelnemers aan de races van de World Series Events kunnen World Series Events-punten verdienen die meetellen voor hun individuele klassering in de Wereldfinales van de Nations Cup 2021, op basis van hun klassering:

 

·        1e plaats: 3 punten

·        2e plaats: 2 punten

·        3e plaats: 1 punt

 

3.           GT World Series Showdown Event

          

3.1            Het GT World Series Showdown Event vindt plaats op de data die zijn uiteengezet in clausule 1.2.3.

 

3.2            Na afloop van Seizoen 1 van de Nations Cup gaan de zes (6) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de Regio EMEA door naar het GT World Series Showdown Event (‘Nations Cup Seizoen 1-deelnemers’).  Acht (8) plaatsen worden gereserveerd voor de Wereldfinalisten van de Nations Cup 2020 uit de Regio EMEA die hebben meegedaan aan de FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 Online Wereldfinales, die plaatsvonden op 6 december 2020 ("Nations Cup-genodigden").  Samen zijn zij de ´GT World Series Showdown-finalisten´.

 

3.3            Er zullen maximaal twee (2) Nations Cup Seizoen 1-deelnemers per Deelnemend Land (de "Landelijke Limiet") zijn, met maximaal zes (6) Deelnemers in totaal uit de Regio EMEA. Als een Deelnemer als derde is geklasseerd in zijn of haar Deelnemende Land, gaat de hoogst geklasseerde Deelnemer uit een ander Deelnemend Land door naar het GT World Series Showdown Event. Dit betekent dat een Deelnemer die als derde of lager is geklasseerd van de Deelnemers uit zijn of haar Deelnemende Land geen GT World Series Showdown-finalist kan worden, ook al is zijn of haar score hoger dan die van een Deelnemer die in de top 2 van een ander Deelnemend Land staat.

 

3.4            Als twee of meer Nations Cup Seizoen 1-deelnemers na afloop van Seizoen 1 gelijkstaan met evenveel punten, bepalen de volgende criteria welke Deelnemer doorgaat:

 

a)     de Nations Cup Seizoen 1-deelnemer met de hoogste score in alle Ronden;

b)     en in geval van een gelijke stand, de Nations Cup Seizoen 1-deelnemer met de hoogste score in één Ronde.

 

3.5            GT World Series Showdown-finalisten zullen:

3.5.1       deelnemen aan een serie online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en gecommuniceerd aan de World Series Event-finalisten via e-mail, hooguit één (1) week voor aanvang van het event, door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.5.2       kleding/handschoenen dragen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.5.3       decoratieve elementen tonen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.5.4       deelnemen aan testsessies mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.5.5       deelnemen aan races met coureurcamera's (geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator) en deelnemen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via beeldchat, mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.5.6       niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van uitslagen, etc.   

3.5.7       zich houden aan de richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, racepakbestickeringen, kleur van de autolak en andere racegerelateerde instellingen

3.5.8       een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

 

3.6            GT World Series Showdown-finalisten krijgen punten voor hun klassering in elke race. De punten die elke Finalist verdient, worden opgeteld bij hun score. De GT World Series Showdown-finalist met de meeste punten, nadat alle races zijn voltooid, is de Winnaar van de GT World Series Showdown.

 

3.7            De punten die de Winnaar en de Runner-Ups van de GT World Series Showdown verdienen op basis van hun eindklassering, tellen mee voor het klassement van de Winnaars en Runner-Ups van de Wereldfinales, zoals hieronder uiteengezet:

 

·        1e plaats: 10 punten

·        2e plaats: 9 punten

·        3e plaats: 8 punten

·        4e plaats: 7 punten

·        5e plaats: 6 punten

·        6e plaats: 5 punten

·        7e plaats: 4 punten

·        8e plaats: 3 punten

·        9e plaats: 2 punten

·        10e plaats: 1 punt

 

3.8            De Winnaars en Runner-Ups van het GT World Series Showdown Event winnen: 1e plaats: een trofee; 2e plaats: een trofee; 3e plaats: een trofee.

 

3.9            De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator neemt contact op met de Winnaars en Runner-Ups via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven tijdens het registreren voor de Nations Cup in het speltype GT Sport.

 

4.     Wereldfinales

 

4.1  De Wereldfinales, een online event, vinden plaats op 5-7 november 2021.

 

4.2  Na afloop van Online Seizoen 2 van de Nations Cup gaan de zes (6) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de Regio EMEA door naar de Wereldfinales (‘Nations Cup Seizoen 2-deelnemers’).  Zestien (16) plekken worden gereserveerd voor de top 16 van het GT World Series Showdown Event 2021. Samen zijn zij de “Wereldfinalisten”.

 

4.3  Er zullen maximaal twee (2) Nations Cup Seizoen 2-deelnemers per Deelnemend Land (de "Landelijke Limiet") zijn, met maximaal zes (6) Deelnemers in totaal uit de Regio EMEA. Als een Deelnemer als derde is geklasseerd in zijn of haar Deelnemende Land, gaat de hoogst geklasseerde Deelnemer uit een ander Deelnemend Land door naar de Online Wereldfinales. Dit betekent dat een Deelnemer die als 3e of lager is geklasseerd van de Deelnemers uit zijn of haar Deelnemende Land geen Online Wereldfinalist kan worden, ook al is zijn of haar score hoger dan die van een Deelnemer die in de top 2 van een ander Deelnemend Land staat.

 

4.4  Als twee of meer Deelnemers na afloop van een Seizoen gelijkstaan met evenveel punten, bepalen de volgende criteria welke Deelnemer doorgaat:

 

c)     de Deelnemers met de hoogste score in alle Ronden;

d)     en in geval van een gelijke stand, de Deelnemer met de hoogste score in één Ronde.4.5  Wereldfinalisten zullen:

4.5.1       deelnemen aan een serie online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en gecommuniceerd aan de Wereldfinalisten via e-mail, hooguit één (1) week voor aanvang van het event, door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.5.2       kleding/handschoenen dragen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.5.3       decoratieve elementen tonen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.5.4       deelnemen aan testsessies mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.5.5       deelnemen aan races met coureurcamera's (geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator) en deelnemen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via beeldchat, mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.5.6       niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van uitslagen, etc.  

4.5.7       zich houden aan de richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, racepakbestickeringen, kleur van de autolak en andere racegerelateerde instellingen

4.5.8       een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

 

4.6  Wereldfinalisten zullen deelnemen aan een reeks races. Op basis van de uitslagen daarvan, worden de punten verdeeld. In het eindklassement wordt duidelijk wie de Winnaars en Runner-Ups zijn, waarbij punten die zijn gewonnen in de World Series Events en het GT World Series Showdown Event meetellen.

 

4.7  De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, zal per e-mail informatie leveren over de Online Wereldfinales aan de Online Wereldfinalisten via het e-mailadres dat door de betreffende Deelnemers is opgegeven op het registratieformulier voor de Nations Cup in het speltype Sport.

 

4.8  De Winnaars en Runner-Ups van de Wereldfinales winnen: 1e plaats: een trofee; 2e plaats: een trofee; 3e plaats: een trofee.

4.9  De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, neemt contact op met de Winnaars en Runner-Ups via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven tijdens het registreren voor de Nations Cup in het speltype GT Sport.

 

5.     Uitzendingen van de World Series Events, het GT World Series Showdown Event en de Wereldfinales

 

5.1  Door deel te nemen aan deze Competitie bevestigen Deelnemers dat ze toestaan dat de Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, beelden van hun gameplay en afbeelding/uiterlijk gebruikt in uitzendingen van de World Series Events, de GT World Series Showdown en de Wereldfinales op social media of blogposts die gerelateerd zijn aan de Competitie en in Gran Turismo-kampioenschappen van de komende jaren, wereldwijd. Neem contact op met de Organisator om deze toestemming in te trekken.

 

5.2  Door deel te nemen aan deze competitie bevestigen Deelnemers dat ze niet zullen communiceren of informatie bespreken over de Competitie, waaronder, maar niet beperkt tot: uitslagen, afbeeldingen/video's van de races, livestreams van de races, etc.

 

Schema 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     De Manufacturer Series

 

1.1.  De Deelnemers doen mee aan de Manufacturer Series door de optie Manufacturer Series te selecteren via het speltype ´´Sport´´ in de Game, voor aanvang van elke race.

 

1.2.  De Manufacturer Series vindt alleen online plaats en bestaat uit het volgende:

1.2.1.     Twee Seizoenen met elk tien (10) ronden, zoals hier uiteengezet:

 

Seizoenskalender Manufacturer Series 2021

Seizoen 1

Seizoen 2

Rd.1:

21 april 2021

Rd.1:

07 juli 2021

Rd.2:

28 april 2021

Rd.2:

14 juli 2021

Rd.3:

05 mei 2021

Rd.3:

28 juli 2021

Rd.4:

12 mei 2021

Rd.4:

04 augustus 2021

Rd.5:

19 mei 2021

Rd.5:

11 augustus 2021

Rd.6:

29 mei 2021

Rd.6:

28 augustus 2021

Rd.7:

05 juni 2021

Rd.7:

04 september 2021

Rd.8:

12 juni 2021

Rd.8:

11 september 2021

Rd.9:

19 juni 2021

Rd.9:

18 september 2021

Rd.10:

26 juni 2021

Rd.10:

 25 september 2021

           

1.2.2.     Vier World Series Events op de volgende data:

Events

Datum

World Series Event 1

16 mei 2021

World Series Event 2

20 juni 2021

World Series Event 3

12 september 2021

World Series Event 4

17 oktober 2021

 

1.2.3.     GT World Series Showdown Event van 08:00 CEST op 24 juli 2021 tot 00:59 CEST op 26 juli 2021.

1.2.4.     De Wereldfinales op 5, 6 en 7 november 2021.

 

1.3.  Deelnemers vertegenwoordigen één (1) van de volgende vijfentwintig (25) merken (elk een “Fabrikant”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota en Volkswagen.

 

1.4.  Let op: als het woonadres niet in het Deelnemende Land ligt waar de Deelnemer voor uitkomt, kan die Deelnemer worden gediskwalificeerd.

 

1.5.  Deelnemers aan de Seizoenen van de Manufacturer Series krijgen punten op basis van:

1.5.1.     hun eindposities in elke race; en

1.5.2.     de gemiddelde coureursbeoordelingen van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.

 

1.6.  De Deelnemers moeten meedoen aan races in het Seizoen van de Manufacturer Series om punten te verdienen die worden gebruikt om hun algemene klassering te berekenen. Om de algemene klassering van de Deelnemers te berekenen wordt in elk Seizoen het aantal punten na een serie Ronden bij elkaar opgeteld zoals hier uiteengezet (de “Eindscore”):

 

Seizoen 1: de Eindscore is een optelsom van de beste vier (4) ronden van de Deelnemer van in totaal tien (10) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

 

Seizoen 2: de Eindscore is een optelsom van de beste vier (4) ronden van de Deelnemer van in totaal tien (10) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

 

De Deelnemers mogen aan alle races meedoen, ongeacht de Ronde en het Seizoen, naar eigen inzicht.  Echter, alleen de punten die zijn verdiend in de laatste race van de dag tellen mee voor de Online Klassering voor die Ronde. (Voorbeeld: als een Deelnemer op 5 juni 2021 aan drie races meedoet in Ronde 7, tellen alleen de in de laatste race van de drie races verdiende punten mee).

 

1.7            Sterspelers

1.7.1       De volgende Deelnemers komen in aanmerking om zich te registreren als Sterspeler:

1.7.1.1  Voor Manufacturer Series Seizoen 1: de zesendertig (36) deelnemers aan de Wereldfinales van de Manufacturers Series van de FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 – Wereldfinales Manufacturer Series

1.7.1.2  Voor Manufacturer Series Seizoen 2: de zesendertig (36) Manufacturer Series-finalisten van het GT World Series Showdown Event 2021.

 

1.8            Zodra een Deelnemer voldoet aan een van de in paragraaf 1.7.1 van Schema 2 uiteengezette voorwaarden, ontvangt hij of zij in Gran Turismo™ Sport een bericht dat dit bevestigt. Zodra de Deelnemer dit bericht heeft ontvangen, mag hij of zij zich registreren als Sterspeler door naar gran-turismo.com te gaan.  De verantwoordelijkheid voor de registratie als Sterspeler ligt bij de Deelnemer.

 

1.9            Geregistreerde sterspelers (hierna: “Sterspelers”) krijgen de coureursbeoordeling ‘S’.

 

1.10        De echte namen van Sterspelers alsmede hun PSN online-id's zijn zichtbaar tijdens de uitzending van de World Series Events-races, de GT World Series Showdown en de Wereldfinales.

 

1.11        Zodra een Deelnemer een Sterspeler-coureursbeoordeling heeft, wordt zijn of haar beoordeling voor slechts één opeenvolgend Seizoen aan zijn of haar raceprofiel verbonden.

 

2.     World Series Events

 

2.1.  Er zijn vier (4) World Series Events, die plaatsvinden op de data die zijn uiteengezet in clausule 1.2.2.

 

2.2.  De World Series Events-deelnemers zijn:

2.2.1.     Voor World Series Events 1 en 2: de beste twaalf (12) Deelnemers die zijn geselecteerd op volgorde van klassering in de uitslagen van de Manufacturer Series-races van de Wereldfinales van de FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (gehouden op 5 december 2020). De hoogst geklasseerde coureur van elk van de 12 Fabrikanten uit de Wereldfinales 2020 wordt geselecteerd, op basis van de eindklassering in de race en alleen als de hoogst geklasseerde coureur in Seizoen 1 van de 2021 Series onder contract staat bij dezelfde Fabrikant. In het geval dat de eindklasseringen hetzelfde zijn, wordt de selectie gemaakt op basis van de Grote Finale > Race 2 > Race 1.

2.2.2.     In het geval dat de geselecteerde World Series Events-deelnemers (zoals beschreven in paragraaf 2.2.1) niet in staat zijn om deel te nemen aan de World Series Events 1 en 2, worden deelnemers uitgenodigd die een contract hebben bij de betreffende Fabrikant voor Seizoen 1 van de 2021 Series, op basis van hun race-uitslagen, om een World Series-deelnemer te worden. Zij worden hiervan op de hoogte gebracht door de Organisator, of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

2.2.3.     Voor World Series Events 3 en 4: de beste twaalf (12) Deelnemers die zijn geselecteerd op volgorde van klassering in de uitslagen van de Manufacturer Series-races van de GT World Series Showdown 2021, die plaatsvindt op de data die uiteengezet zijn in clausule 1.2.3. De hoogst geklasseerde coureur van de 12 Fabrikanten uit de GT World Series Showdown 2021 wordt geselecteerd, op basis van de eindklassering in de race en alleen als de hoogst geklasseerde coureur in Seizoen 2 van de 2021 Series onder contract staat bij dezelfde Fabrikant. In het geval dat de eindklasseringen hetzelfde zijn, wordt de selectie gemaakt op basis van de Grote Finale > Race 2 > Race 1.

2.2.4.     In het geval dat de geselecteerde World Series-deelnemers (zoals beschreven in paragraaf 2.2.3) niet in staat zijn om deel te nemen aan de World Series Events 3 en 4, worden deelnemers uitgenodigd die een contract hebben bij de betreffende Fabrikant voor Seizoen 2 van de 2021 Series, op basis van hun race-uitslagen, om een World Series-deelnemer te worden. Zij worden hiervan op de hoogte gebracht door de Organisator, of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

 

2.3.  Deelnemers aan de races van de World Series Online Races kunnen World Series Events-punten verdienen die meetellen voor de betreffende Fabrikanten in het teamklassement van de Wereldfinales Manufacturer Series 2021, op basis van hun klassering:

 

·        1e plaats: 3 punten

·        2e plaats: 2 punten

·        3e plaats: 1 punt

 

3.     GT World Series Showdown Event

 

3.1.  Het GT World Series Showdown Event vindt plaats op de data die zijn uiteengezet in clausule 1.2.3.

 

3.2.  De selectie van GT World Series Showdown-finalisten wordt bepaald door een combinatie van de volgende criteria:

3.2.1.     De Deelnemers met de hoogste score uit Seizoen 1 (de “Vertegenwoordigende Coureurs”);

3.2.2.     De Top 12 Fabrikanten uit Seizoen 1 (geselecteerd in overeenstemming met paragraaf 3.4);

 

3.3.  In totaal drie (3) GT World Series Showdown-finalisten zullen elke Fabrikant vertegenwoordigen tijdens de GT World Series Showdown; elk namens een van de onderstaande Vertegenwoordigende Regio's:

·        Azië/Oceanië

·        EMEA

·        Noord- en Zuid-Amerika

 

3.4.  In totaal twaalf (12) Fabrikanten nemen deel aan de GT World Series Showdown, aan de hand van de volgende criteria (in volgorde van prioriteit) (de “Top 12 Fabrikanten”):

3.4.1.     De officiële Fabrikantpartner; en

3.4.2.     het Internationale Fabrikantklassement (zoals uiteengezet in paragraaf 3.5 hieronder).

 

3.5.  Na afloop van elk Seizoen wordt een “Internationaal Fabrikantklassement” opgezet, via de volgende procedure:

3.5.1.   De Fabrikanten die worden vertegenwoordigd door de Deelnemers met de hoogste scores na afloop van elke Ronde van elk Seizoen krijgen Fabrikantklasseringspunten toebedeeld op basis van de onderstaande tabel, wat een Fabrikantklassement per organiserende Regio oplevert, zoals hier uiteengezet:

 

Fabrikantspositie

Fabrikantklasseringspunten

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.     Na afloop van elk Seizoen worden de Fabrikantklasseringspunten uit alle drie (3) de regio's opgeteld om het Internationale Fabrikantklassement te berekenen. Het Internationale Fabrikantklassement wordt gepubliceerd op https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ en in het speltype “Sport” van de game.

 

3.6.  Als twee of meer Vertegenwoordigende Deelnemers van verschillende Fabrikanten na afloop van een Ronde gelijkstaan met evenveel punten, dan worden de Fabrikantklasseringspunten evenredig verdeeld onder hun Fabrikanten.

 

3.7.  Als twee of meer Fabrikanten gelijkstaan met evenveel punten in het Internationale Fabrikantklassement, dan bepalen de volgende criteria welke Fabrikant doorgaat:

3.7.1.     De Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle drie de Regio's en alle Ronden; en

3.7.2.     in het geval van een gelijke stand, de Fabrikant met het hoogste aantal individuele punten van de hoogst geklasseerde coureurs uit alle drie de regio's van die fabrikant; en

3.7.3.     in het geval van een gelijke stand, de Fabrikant met het hoogste aantal individuele punten in alle ronden van de hoogst geklasseerde coureurs uit alle drie de regio's van die fabrikant.

 

3.8.  In het geval dat een GT World Series Showdown-finalist niet in staat is om de GT World Series Showdown bij te wonen, kan de Deelnemer – die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt – met de hoogste Seizoensscore uit de Regio en de eerstvolgende hoogste puntenscore worden uitgenodigd om een Wereldfinalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

 

3.9.  GT World Series Showdown-finalisten zullen:

3.9.1.         deelnemen aan een serie online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en gecommuniceerd aan de Online GT World Series-finalisten via e-mail, hooguit één (1) week voor aanvang van het event, door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

3.9.2.         kleding/handschoenen dragen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.9.3.         decoratieve elementen tonen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.9.4.         deelnemen aan testsessies mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.9.5.         deelnemen aan races met coureurcamera's (geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator) en deelnemen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via beeldchat, mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.9.6.         niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van uitslagen, etc.

3.9.7.         zich houden aan de richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, racepakbestickeringen, kleur van de autolak en andere racegerelateerde instellingen

3.9.8.         een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

 

3.10.     De puntenklassering voor elk Fabrikantenteam bepaalt welk Fabrikantenteam de Winnaar is en wie de Runner-Ups zijn.

 

3.11.     De punten die de Winnaar en de Runner-Ups van de GT World Series Showdown verdienen op basis van hun eindklassering tellen mee voor het klassement van de Wereldfinales, zoals hieronder uiteengezet:

 

·        1e plaats: 10 punten

·        2e plaats: 9 punten

·        3e plaats: 8 punten

·        4e plaats: 7 punten

·        5e plaats: 6 punten

·        6e plaats: 5 punten

·        7e plaats: 4 punten

·        8e plaats: 3 punten

·        9e plaats: 2 punten

·        10e plaats: 1 punt

 

3.12.     De Winnaars en Runner-Ups van het GT World Series Showdown Event winnen: 1e plaats: een trofee; 2e plaats: een trofee; 3e plaats: een trofee.

3.13.     De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, neemt contact op met de Winnaars en Runner-Ups via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven tijdens het registreren voor de Manufacturer Series in het speltype GT Sport.

 

4.     Wereldfinales

 

4.1.        De Wereldfinales, een online event, vinden plaats op 5-7 november 2021.

 

4.2.        De selectie van de Wereldfinalisten wordt bepaald door een combinatie van de volgende criteria:

4.2.1.     De Deelnemers met de hoogste score uit Seizoen 2 (de “Vertegenwoordigende Coureurs”);

4.2.2.     De Top 12 Fabrikanten uit Seizoen 2 (geselecteerd in overeenstemming met paragraaf 4.4);

 

4.3.        In totaal drie (3) Wereldfinalisten zullen elke Fabrikant vertegenwoordigen tijdens de Wereldfinales; elk namens een van de onderstaande Vertegenwoordigende Regio's:

·        Azië/Oceanië

·        EMEA

·        Noord- en Zuid-Amerika

 

4.4.        In totaal twaalf (12) Fabrikanten nemen deel aan de Wereldfinales

geselecteerd aan de hand van de volgende criteria (in volgorde van prioriteit) (de “Top 12 Fabrikanten”):

4.4.1.     de officiële Fabrikantpartner; en

4.4.2.     het Internationale Fabrikantklassement (zoals uiteengezet in paragraaf 4.5 hieronder).

 

4.5.  Na afloop van elk Seizoen wordt een “Internationaal Fabrikantklassement” opgezet, via de volgende procedure:

4.5.1.   De Fabrikanten die worden vertegenwoordigd door de Deelnemers met de hoogste scores na afloop van elke Ronde van elk Seizoen krijgen Fabrikantklasseringspunten toebedeeld op basis van de onderstaande tabel, wat een Fabrikantklassement per organiserende Regio oplevert, zoals hier uiteengezet:

           

Fabrikantspositie

Fabrikantklasseringspunten

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.     Na afloop van elk Seizoen worden de Fabrikantklasseringspunten uit alle drie (3) de regio's opgeteld om het Internationale Fabrikantklassement te berekenen. Het Internationale Fabrikantklassement wordt gepubliceerd op https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ en in het speltype “Sport” van de game.

 

4.6.        Als twee of meer Vertegenwoordigende Deelnemers van verschillende Fabrikanten na afloop van een Ronde gelijkstaan met evenveel punten, dan worden de Fabrikantklasseringspunten evenredig verdeeld onder hun Fabrikanten.

 

4.7.        Als twee of meer Fabrikanten gelijkstaan met evenveel punten in het Internationale Fabrikantklassement, dan bepalen de volgende criteria welke Fabrikant doorgaat:

4.7.1.     De Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle drie de Regio's en alle Ronden; en

4.7.2.     in het geval van een gelijke stand, de Fabrikant met het hoogste aantal individuele punten van de hoogst geklasseerde coureurs uit alle drie de regio's van die fabrikant; en

4.7.3.     in het geval van een gelijke stand, de Fabrikant met het hoogste aantal individuele punten in alle ronden van de hoogst geklasseerde coureurs uit alle drie de regio's van die fabrikant.

 

4.8.        In het geval dat een Wereldfinalist niet in staat is om de Wereldfinales bij te wonen, kan de Deelnemer – die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt – met de hoogste Seizoensscore uit de Regio en de eerstvolgende hoogste puntenscore worden uitgenodigd om een World Series-finalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

 

4.9.        Wereldfinalisten zullen:

4.9.1.         deelnemen aan een serie online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en gecommuniceerd aan de Online Wereldfinalisten via e-mail, hooguit één (1) week voor aanvang van het event, door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.9.2.         kleding/handschoenen dragen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.9.3.         decoratieve elementen tonen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.9.4.         deelnemen aan testsessies mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.9.5.         deelnemen aan races met coureurcamera's (geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator) en deelnemen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via beeldchat, mits gevraagd en/of georganiseerd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

4.9.6.         niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van uitslagen, etc.  

4.9.7.         zich houden aan de richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, racepakbestickeringen, kleur van de autolak en andere racegerelateerde instellingen

4.9.8.         een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

 

4.10.     Wereldfinalisten zullen deelnemen aan een reeks races. Op basis van de uitslagen daarvan, worden de punten verdeeld. In het eindklassement wordt duidelijk wie de Winnaars en Runner-Ups zijn, waarbij punten die zijn gewonnen in de World Series Events en de GT World Series Showdown meetellen.

 

4.11.     De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, zal per e-mail informatie leveren over de Wereldfinales aan de Wereldfinalisten via het e-mailadres dat door de betreffende Deelnemers is opgegeven op het registratieformulier voor de Manufacturer Series in het speltype Sport. 

 

4.12.     De Winnaars en Runner-Ups van de Wereldfinales winnen: 1e plaats: een trofee; 2e plaats: een trofee; 3e plaats: een trofee.

4.13.     De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, neemt contact op met de Winnaars en Runner-Ups via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven tijdens het registreren voor de Manufacturer Series in het speltype GT Sport.

 

5.     Uitzendingen van de World Series Events, de GT World Series Showdown en de Wereldfinales

 

5.1.        Door deel te nemen aan deze Competitie bevestigen Deelnemers dat ze toestaan dat de Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, beelden van hun gameplay en afbeelding/uiterlijk gebruikt in uitzendingen van de World Series Events, de GT World Series Showdown en de Wereldfinales op social media of blogposts die gerelateerd zijn aan de Competitie en in Gran Turismo-kampioenschappen van de komende jaren, wereldwijd. Neem contact op met de Organisator om deze toestemming in te trekken.

 

5.2.        Door deel te nemen aan deze competitie bevestigen Deelnemers dat ze niet zullen communiceren of informatie zullen bespreken over de Competitie, waaronder, maar niet beperkt tot: uitslagen, afbeeldingen/video's van de races, livestreams van de races, etc.