playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Deel 2)” Competitie

Regio EMEA

Competitie en deelnamevereisten

1.                De FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Deel 2)-competitie (“Competitie”) bestaat uit twee (2) verschillende kampioenschappen (elk een “Kampioenschap”):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (hierna: “Nations Cup”): De Nations Cup is een kampioenschap waarin landen en gebieden tegen elkaar racen voor de winst. Het land en de regio waarvoor de spelers uitkomen worden automatisch vastgesteld op basis van het land of gebied van hun account voor PSN. Er zijn geen restricties wat betreft het land van herkomst van de auto's waarmee wordt gereden; en

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (hierna: “Manufacturer Series”): De Manufacturer Series is een kampioenschap waaraan Deelnemers meedoen met auto's van één fabrikant. De Deelnemers racen tegen elkaar namens hun fabrikant om uit te maken wie de beste is en nemen het dan op tegen Deelnemers die andere fabrikanten vertegenwoordigen. De Deelnemers kiezen hun fabrikant uit een vooraf opgestelde lijst van vijfentwintig (25) fabrikanten.

Deze Competitie is het vervolg op de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020. De details van elk Kampioenschap worden uiteengezet in respectievelijk Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series). 

2.                Nations Cup-deelnemers:

a.  Twaalf (12) Deelnemers uit de Regio EMEA aan de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020, worden uitgenodigd voor deelname aan de Online Regionale Finales van de Regio EMEA.

b.  Vier (4) plekken in de Online Regionale Finales van de Regio EMEA worden gereserveerd voor de beste spelers in een Extra Fase voor de Nations Cup. De Extra Fase is open voor alle Deelnemers die in aanmerking komen, behalve de 12 Deelnemers uit de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020.

c.  De winnaar van de Nations Cup van de“GT World Tour 2020 – Sydney” Competitie, die plaatsvond op 14-16 februari 2020, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Online Wereldfinale van de Nations Cup.

3.                Deelnemers Manufacturer Series:

a.  Deelnemers aan de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020, worden uitgenodigd voor deelname aan de finales van de Manufacturer Series. Zie Schema 2 voor meer informatie over de selectie. Er zijn geen Online Regionale Finales voor de Manufacturer Series.

4.                Deelnamevereisten: aan de Competitie mag iedereen meedoen die aan de minimumleeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) voldoet en woonachtig is te Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland (“Deelnemende Landen”), behalve medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en hun naaste familie, met de Organisator geassocieerde bedrijven en iedereen die op professionele wijze verbonden is aan de Competitie (“Deelnemers). Samen vormen de Deelnemende Landen de Regio EMEA.

5.                Voor Deelnemers die woonachtig zijn te Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en voor Deelnemers die woonachtig zijn te Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar (de “Minimumleeftijdvereiste”).

6.                Mogelijk moeten Deelnemers schriftelijk bewijs overhandigen van hun geschiktheid voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Deelnemer diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.

7.                De Competitie start op 15 oktober 2020 om 06:00 uur (GMT) ("Openingsdatum") en eindigt op 6 december 2020 om 23:59 (GMT) uur ("Sluitingsdatum").  Zie Schema 1 en Schema 2 voor meer informatie.  De periode van de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum heet de “Competitieperiode.

8.                Om mee te doen aan de Competitie, Nations Cup en Manufacturer Series, moeten Deelnemers: (1) het registratieformulier van het speltype GT Sport invullen, dat in de Game aan de Deelnemers wordt aangeboden die het speltype Sport selecteren; (2) tijdens de Competitieperiode de Championship-events selecteren waaraan ze mee willen doen voor het begin van elke race; en (3) de Voorwaarden van de Competitie accepteren. Elke Deelnemer die deze stappen volgt wordt geacht zich te hebben opgegeven voor “Deelname.

9.                Deelnemers moeten zich melden voor de Competitie op de aangegeven manier en voor de aangegeven Sluitingsdatum. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie.

10.             Het is gratis om je aan te melden voor de Competitie en er is geen aankoop voor nodig, maar de Deelnemers moeten in het bezit zijn van of toegang hebben tot een PlayStation®4-console en een exemplaar van Gran Turismo™ Sport voor PlayStation®4 (“Game”). De Deelnemers moeten een lopend PlayStation®Plus-abonnement hebben tijdens de Competitieperiode. Door mee te doen aan de Competitie aanvaarden Deelnemers dat ze zijn gebonden aan deze voorwaarden en bepalingen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in Schema 1 en Schema 2 ("Voorwaarden").

11.             Deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor Deelnemers die woonachtig zijn in een van de Deelnemende Landen, behalve Frankrijk.

12.             Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan de Competitie met hun accounts voor PlayStation™Network (“PSN”). Het land waaraan het account voor PSN van een Deelnemer is gekoppeld wordt beschouwd als het land van vestiging. Registratie bij PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSN en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/)

13.             Het PlayStation®Plus (“PS Plus”)-abonnement is alleen verkrijgbaar voor personen met een account voor PSN, toegang tot PlayStation™Store (“PS Store”) en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en taal- en landbeperkingen. PS Plus-content en -services variëren op basis van de leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar hebben ouderlijke toestemming nodig. In Duitsland moeten gebruikers 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen worden ingetrokken na voorafgaande waarschuwing - eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-lidmaatschap is doorlopend en wordt maandelijks, jaarlijks of eens per drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het abonnement dat voor de dan geldende prijs in PS Store is afgesloten, tenzij het wordt geannuleerd. Gratis proefperiodes van PS Plus gaan automatisch over in een betaald abonnement, tenzij dit wordt geannuleerd. Volledige voorwaarden van toepassing: de PSN-gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op eu.playstation.com/legal.

14.             Het is de Deelnemer(s) niet toegestaan meerdere accounts aan te maken om mee te doen of om de kans op kwalificatie of doorstroming in de Competitie te vergroten of om de prestaties van een andere Deelnemer tijdens een race te verstoren. Het is ook verboden om iemand anders namens een Deelnemer te laten racen en om met opzet van positie te wisselen tijdens een race.  In dergelijke gevallen behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende Deelnemer(s) te diskwalificeren.

15.             De Competitiewinnaars worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), in overeenstemming met het relevante Kampioenschap (ieder een “Winnaar”). De Runners-up van de Competitie worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), in overeenstemming met het relevante Kampioenschap (ieder een “Runner-up”).

16.             De Prijzen, zoals gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), waar van toepassing, moeten worden aangenomen zoals aangegeven en kunnen niet worden uitgesteld, overgedragen of verkocht. Er kan geen vervangend geldbedrag worden gevraagd, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde. Tenzij anders aangegeven bevatten Prijzen geen overstappen, zakgeld en andere vergoedingen (zoals maaltijden of privé-uitgaven en upgrades), afhankelijk van de situatie. Deze zaken zijn de volledige verantwoordelijkheid van een Winnaar. Als een aspect van de Prijs een reis naar het buitenland behelst, is de Winnaar er verantwoordelijk voor om beschikbaar te zijn voor de reis en de benodigde visums en andere reispapieren die vereist zijn voor de reis op de relevante reisdata. Als een Winnaar de vereiste reispapieren voor de relevante reisdata op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Winnaar diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.

17.             Elke Winnaar en Runner-up kan in overeenstemming met lokale belastingregels worden gevraagd om belasting te betalen over een gewonnen prijs en is verantwoordelijk voor bijkomende belastingverplichtingen.

18.             Als een Winnaar een Prijs niet tijdig of op de aangegeven wijze claimt, vervalt de claim van de Winnaar en behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Prijs tijdsgebonden is en er een Winnaar moet worden gevonden voor de tijd voor het claimen van de Prijs is verstreken, kunnen de Voorwaarden de datum vermelden waarop er contact wordt opgenomen met de Winnaar. De Organisator neemt contact op met deze Winnaar via het e-mailadres dat de Winnaar heeft opgegeven via het registratieformulier voor het relevante Kampioenschap in GT Sport. Er worden redelijke pogingen gedaan om contact op te nemen met de Winnaar(s). Als er voor de opgegeven datum geen contact kan worden gemaakt met een Winnaar behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Winnaar de Prijs niet claimt op de aangegeven manier en binnen de aangegeven tijd, dan is de Organisator niet verplicht de Prijs uit te reiken aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt, tenzij anders aangegeven.

19.             De Organisator is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het onjuist registreren van een aanmelding voor de Competitie of overige aan de Competitie gerelateerde communicatie als gevolg van een fout betreffende het netwerk of computerhardware- of software. Bewijs van versturing wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen door vertegenwoordigers, derden of georganiseerde groepen en aanmeldingen die automatisch door een computer worden gegenereerd worden niet geaccepteerd.

20.             De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de Prijs en/of de Competitie. Echter, de Organisator poogt niet zijn verantwoordelijkheid te beperken of ontlopen in geval van dood of letsel als gevolg van zijn nalatigheid.

21.             Alle voorwaarden, garanties en vertegenwoordigingen die de wet uitdrukt of impliceert of op andere wijze betrekking hebben op de Prijs en/of de Competitie worden uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

22.             Als een Prijs niet werkt of kapot of beschadigd is bij ontvangst, moet de Organisator binnen zeven (7) dagen na ontvangst op de hoogte worden gesteld, anders wordt de Ontvanger geacht de Prijs te accepteren zoals deze is ontvangen.  Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Winnaar en/of Runner-up (als die van toepassing zijn).

23.             Elke Winnaar en Runner-up gaat ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Organisator. Als de Winnaar of Runner-up niet mee wenst te werken aan dergelijke activiteiten, moet hij of zij de Organisator hiervan op de hoogte stellen.

24.             De persoonlijke gegevens die Deelnemers verstrekken voor het aanmelden, worden alleen bewaard en gebruikt door de Organisator, zijn bedrijvengroep en zijn leveranciers en opdrachtnemers om de Competitie te beheren volgens het privacybeleid van de Organisator, dat te vinden is op https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy/ en waaraan de Deelnemers expliciet hun goedkeuring aan hebben gegeven.

25.             De Organisator mag naar eigen goeddunken de namen van Winnaars en Runners-up publiceren op de website(s) van de Organisator. De namen van Winnaars en Runners-up worden bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan individuen die een aan zichzelf geadresseerde envelop met ‘FIA Gran Turismo™ Championships 2020’ erop sturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, binnen zes (6) weken van de Sluitingsdatum. Als een Winnaar of Runner-up bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Organisator. Let op: de Organisator is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.

26.             In het geval van een dispuut is de beslissing van de Organisator bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

27.             De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, deels of in zijn geheel, te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te veranderen als hij dat nodig acht of als omstandigheden buiten zijn macht veranderen.

28.             Als er een reden is om te denken dat een van deze Voorwaarden is geschonden, of dat er foutieve, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is opgegeven, mag de Organisator naar eigen goeddunken weigeren om een aanmelding te verwerken of een Prijs te overhandigen. Als een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden, waaronder Schema 1 en/of Schema 2, of meerdere accounts gebruikt en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, mag hij of zij niet meedoen aan de Competitie en wordt de deelname nietig verklaard.

29.             De “Organisator” is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

30.             Voor zover dat is toegestaan door de geldende wetten, worden deze voorwaarden gezien en geïnterpreteerd onder de Engelse wetten en het contract tussen elke Deelnemer en de Organisator wordt beschouwd alsof die is gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

Schema 1 – Nations Cup 2020 (Deel 2)

1.1             Nations Cup

1.2             De Nations Cup zal uitsluitend online worden verreden en uit het volgende bestaan:

1.2.1        Extra Fase

1.2.2        Online Regionale Finale'; en de

1.2.3        Online Wereldfinale

EVENT

DATUMS

Extra Fase

15 oktober 2020 om 07:00 GMT – 25 oktober 2020 om 23:00 GMT

Online Regionale Finale Regio EMEA

Zaterdag 7 november 2020 07:00 – 23:59 CET

Online Regionale Finale Regio Noord- en Zuid-Amerika

Zondag 8 november 2020 07:00 – 23:59 PST

Online Regionale Finale Regio Azië en Oceanië

Zaterdag 14 november 2020 07:00 – 23:59 JST

Online Wereldfinale

Zaterdag 5 december van 07:00 GMT tot zondag 6 december 23:59 GMT

 

1.                Extra Fase

1.1.           Deelnemers die niet geselecteerd zijn voor deelname aan de Online Regionale Finale van de Regio EMEA vanwege hun resultaten in de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020, kunnen deelnemen aan de Extra Fase om een plaats te bemachtigen in de Online Regionale Finales van de Regio EMEA.

1.2.           Tussen 15 oktober 2020 om 06:00 GMT en 25 oktober 2020 om 23:59 GMT kunnen de Deelnemers een tijdrit rijden, zo vaak als ze willen, met als doel het neerzetten van een zo snel mogelijke tijd. Alle Deelnemers gaan de strijd aan met dezelfde auto, op hetzelfde circuit en onder dezelfde circuitomstandigheden. De Deelnemers kunnen op het klassement hun klassering zien.

1.3.           Na afloop van de Extra Fase gaan de beste vier (4) Deelnemers uit de Regio EMEA, die niet waren geselecteerd via de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020, door naar de Online Regionale Finale.

1.4.           Let op: Deelnemers die zijn uitgenodigd voor de Nations Cup (zoals hieronder gedefinieerd) mogen niet meedoen aan de Extra Fase.

2.                Online Regionale Finale

2.1.           De Online Regionale Finale voor de Regio EMEA vindt plaats op zaterdag 7 november 2020 van 07:00 – 23:59 PST

2.2.           Twaalf (12) Deelnemers uit de Regio EMEA aan de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA), die plaatsvond tussen 25 april 2020 en 8 augustus 2020, en in de top twaalf zijn geëindigd van fases 1 tot en met 3 van de online serie van de Nations Cup worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Online Regionale Finale van de Regio EMEA (“Nations Cup-genodigden”). Vier (4) plekken in de Online Regionale Finales worden gereserveerd voor de beste Deelnemers in een Extra Fase voor de Nations Cup. Samen zijn zij de “Online Regionale Finalisten”.

2.3.           Er zullen maximaal drie (3) Online Regionale Finalisten per Deelnemend Land (de “Landelijke Limiet”) zijn, met maximaal zestien (16) Deelnemers in totaal uit de Regio EMEA. Als een Deelnemer als vierde is geklasseerd in zijn of haar Deelnemende Land, gaat de hoogst geklasseerde Deelnemer uit een ander Deelnemend Land door naar de Online Regionale Finale voor de Regio EMEA. Dit betekent dat een Deelnemer die als 4e of lager is geklasseerd van de Deelnemers uit zijn of haar Deelnemende Land geen Online Regionale Finalist kunnen worden, ook al is zijn of haar score hoger dan die van een Deelnemer die in de top 3 van een ander Deelnemend Land staat.

2.4.           In het geval dat een Online Regionale Finalist niet in staat is om deel te nemen aan de Online Regionale Finale kan de Online Regionale Finalist met de eerstvolgende hoogste Online Klassering worden uitgenodigd om Online Regionale Finalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator, of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

2.5.           Online Regionale Finalisten zullen:

·        deelnemen aan een reeks online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en waarvan de Online Regionale Finalisten niet later dan een (1) week voor het event door Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, op de hoogte worden gesteld

·        kleding/handschoenen dragen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

·        decoratieve elementen tonen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

·        desgewenst meedoen aan testsessies mits vereist door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

·        meedoen aan de races, waarbij de camera's zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, en meedoen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via videochat, mits vereist door Polyphony Digital Inc., namens de Organisator 

·        niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator (waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van de race-uitslagen)

·        zich houden aan richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, coureursbestickeringen, autolak en andere racegerelateerde instellingen

·        een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

2.6.           Online Regionale Finalisten krijgen punten voor hun klassering in elke race. De punten die elke Deelnemer verdient, worden opgeteld bij hun score. De Online Regionale Finalist die de meeste punten heeft nadat alle races zijn voltooid, is de Winnaar van de Online Regionale Finales van de Regio EMEA.

2.7.           Punten voor het klassement van de Online Wereldfinales worden toegekend aan de Winnaar en de Runners-up van de Online Regionale Finales, op basis van hun eindklassering, zoals hieronder uiteengezet:

1e plaats: 8 punten, 2e plaats: 7 punten, 3e plaats: 6 punten, 4e plaats: 5 punten, 5e plaats: 4 punten, 6e plaats: 3 punten, 7e plaats: 2 punten, 8e plaats: 1 punt

2.8.           Punten voor het klassement van de Online Wereldfinales worden toegekend aan de Winnaar en de Runners-up van de Gran Turismo World Tour Sydney van 14-16 februari, op basis van hun eindklassering, zoals hieronder uiteengezet:

1e plaats: 3 punten, 2e plaats: 2 punten, 3e plaats: 1 punt

2.9.           De Winnaars en Runners-up van de Online Regionale Finale winnen: 1e plaats: een trofee, 2e plaats: een trofee, 3e plaats: een trofee

2.10.        De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, neemt contact op met de Winnaars en Runners-up via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven in het registratieformulier voor de Nations Cup in het speltype GT Sport.

3.               Online Wereldfinale

3.1.           De Online Wereldfinale, een online event, vindt plaats op 5 en 6 december 2020.

3.2.           De winnaar van de Sydney World Tour 2020, die deel uitmaakte van de GT World Tour 2020 – Sydney” Competitie, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Online Wereldfinale. (“World Tour-genodigde”). De World Tour-genodigde krijgt gezelschap van de 15 Deelnemers die de hoogste Online Klassering hebben bemachtigd tijdens de Online Regionale Finale van de Regio's EMEA, Azië en Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika, zoals hieronder uiteengezet: De beste 8 klasseringen uit de Online Regionale Finales van de Regio EMEA, de beste 4 klasseringen uit de Online Regionale Finales van de Regio Noord- en Zuid-Amerika en de 3 beste klasseringen uit de Online Regionale Finales van de Regio Azië en Oceanië. Samen de “Online Wereldfinalisten”.

3.3.           In het geval dat een Online Wereldfinalist niet in staat is om deel te nemen aan de Online Wereldfinale kan de Online Regionale Finalist uit dezelfde regio met de eerstvolgende hoogste Online Klassering worden uitgenodigd om Online Regionale Finalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator, of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

3.4.           Online Wereldfinalisten zullen:

·        deelnemen aan een reeks online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en waarvan de Online Regionale Finalisten niet later dan een (1) week voor het event door Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, op de hoogte worden gesteld

·        kleding/handschoenen dragen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

·        decoratieve elementen tonen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

·        desgewenst meedoen aan testsessies mits vereist door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

·        meedoen aan de races, waarbij de camera's zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, en meedoen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via videochat, mits vereist door Polyphony Digital Inc., namens de Organisator 

·        niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator (waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van de race-uitslagen)

·        zich houden aan richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, coureursbestickeringen, autolak en andere racegerelateerde instellingen

·        een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

3.5.           Online Wereldfinalisten zullen meedoen aan een reeks races. Aan de hand van de uitslagen van deze races, verdienen zijn punten. Bij het eindklassement, op basis waarvan de Winnaars en Runners-up worden vastgesteld, wordt rekening gehouden met de punten die zijn verdiend tijdens de Sydney World Tour en/of Online Regionale Finales.

3.6.           Winnaars van de Online Wereldfinale winnen een trofee als ze tot de top 3 behoren in de Nations Cup of in de Manufacturer Series.

3.7.           De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, zal per e-mail informatie leveren over de Online Wereldfinale aan de Online Wereldfinalisten via het e-mailadres dat door de betreffende Deelnemers is opgegeven in het registratieformulier voor het speltype Sport voor de Nations Cup.

4.                Uitzending van de Online Regionale Finale en de Online Wereldfinale

4.1.           Door mee te doen aan deze Competitie bevestigen Deelnemers dat zij de Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, toestemming geven om beelden van hun gameplay en beeltenis te gebruiken in de uitzending van de Online Regionale Finales en de Online Wereldfinale, en social media of blogposts die verband houden met de Competitie en komende edities van internationale Gran Turismo-kampioenschappen. Neem contact op met de Organisator om deze toestemming in te trekken.

4.2.           Door mee te doen aan deze Competitie bevestigen Deelnemers dat zij niet zullen communiceren over de Competitie met betrekking tot, maar niet beperkt tot: uitslagen communiceren, beelden/video's van de races vrijgeven, races streamen.

 

Schema 2 – Manufacturer Series 2020 (Deel 2)

1.      Manufacturer Series

1.1   De Manufacturer Series zal uitsluitend online worden verreden en uit het volgende bestaan: Online Wereldfinale

2.      Selectie Online Wereldfinalisten

2.1.   De selectie van Online Wereldfinalisten wordt bepaald door een combinatie van de volgende criteria:

2.1.1.      de Deelnemers met de hoogste score (de “Vertegenwoordigende Coureurs”);

2.1.2.      de Top 12 Fabrikanten (geselecteerd in overeenstemming met paragraaf 2.3);

2.1.3.      de drie Vertegenwoordigende Regio's (zoals uiteengezet in paragraaf 2.6).

2.2.   Een totaal van drie (3) Online Wereldfinalisten zal elke Fabrikant vertegenwoordigen tijdens een Wereldfinale; elk namens een vertegenwoordigende Regio.

2.3.   Een totaal van twaalf (12) Fabrikanten neemt deel aan de Online Wereldfinale, geselecteerd aan de hand van de volgende criteria (in volgorde van prioriteit) (de “Top 12 Fabrikanten”):

2.3.1.     de officiële Fabrikantpartner of het "Fabrieksteam" van de Competitie; en

2.3.2.     het Internationale Fabrikantklassement (zoals uiteengezet in paragraaf 3.4 hieronder).

Na afloop van de Manufacturer Series Online Series (die onderdeel uitmaakte van de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie (Regio EMEA) en plaatsvond op 25 april 2020 en 8 augustus 2020) is er een “Internationaal Fabrikantklassement” gemaakt.

2.4.   Na afloop van elke Fase wordt de Regionale Fabrikantklassering berekend voor alle vijf (5) de regio's, zoals gedefinieerd in de Manufacturer Series Online Serie. De drie (3) Regio's met de hoogste Regionale Fabrikantklasseringen voor elke Fabrikant worden bij elkaar opgeteld om het “Internationaal Fabrikantklassement” te bepalen.

               https://www.gran-turismo.com/gb/gtsport/sportmode/championship/2256/manufacturer_ranking'

2.5.   De drie (3) Regio's met de hoogste Regionale Fabrikantklassering (elk een “Vertegenwoordigende Regio”) voor elk van de Top 12 Fabrikanten gaat door naar de Online Wereldfinales.

2.6.   Als twee of meer Vertegenwoordigende Deelnemers van verschillende Fabrikanten na afloop van een Ronde gelijkstaan met evenveel punten, dan worden de Fabrikantklasseringspunten evenredig verdeeld onder hun Fabrikanten.

2.7.   Als twee of meer Fabrikanten gelijkstaan met evenveel punten in het Internationale Fabrikantklassement, dan bepalen de volgende criteria welke Fabrikant doorgaat:

a)     de Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle vijf de Regio's;

b)     de Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle vijf de Regio's en alle Ronden; en

c)      in het geval van een gelijke stand wordt het de Fabrikant met het hoogste aantal deelnames dat voor die Fabrikant is geregistreerd na afloop van de betreffende Fase of deze Manufacturer Series.

2.8.   Als twee of meer regio's gelijkstaan met evenveel punten in het Internationale Fabrikantklassement, bepalen de volgende criteria welke regio doorgaat:

a)     de Regio met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten in alle Ronden; en

b)     in geval van een gelijke stand, de Regio met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten in één Ronde; en

c)      in geval van een gelijke stand, de Regio met de Vertegenwoordigende Coureur die de meeste punten heeft verdiend.

2.9.       In het geval dat een Online Wereldfinalist niet in staat is om deel te nemen aan de Online Wereldfinale kan de Deelnemer die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt met de hoogste Fasescore uit de Regio met de eerstvolgende hoogste puntenscore worden uitgenodigd om een Online Wereldfinalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator. Als er in de 4e en 5e Regio geen vervanging wordt gevonden, wordt de Deelnemer geselecteerd die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt en de eerstvolgende hoogste Fasescore heeft in de Regio van de Deelnemer die oorspronkelijk niet in staat was om deel te nemen.

2.10.    De Online Wereldfinalisten worden uiterlijk 28 november 2020 op de hoogte gesteld van hun uitverkiezing.

3.           Online Wereldfinale

3.1.       Online Wereldfinalisten zullen:

3.1.1.deelnemen aan een reeks online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en waarvan de Online Regionale Finalisten niet later dan een (1) week voor het event door Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, op de hoogte worden gesteld

3.1.2.kleding/handschoenen dragen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.1.3.decoratieve elementen tonen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.1.4.desgewenst meedoen aan testsessies mits vereist door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator

3.1.5.niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator (waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van de race-uitslagen)

3.1.6.zich houden aan richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, coureursbestickeringen, autolak en andere racegerelateerde instellingen

3.1.7.een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken

3.2.       Online Regionale Finalisten zullen meedoen aan een reeks races. Aan de hand van de uitslagen van deze races, verdienen zijn punten.

3.3.       Het puntenklassement van de Fabrikantenteams bepaalt welke Fabrikant wint en welke runners-up worden.

3.4.       Punten voor het klassement van de Online Wereldfinales worden toegekend aan de winnende Fabrikantenteam en de runners-up van de Gran Turismo World Tour Sydney van 14-16 februari, op basis van hun eindklassering, zoals hieronder uiteengezet:

1e plaats: 3 punten, 2e plaats: 2 punten, 3e plaats: 1 punt

3.5.       Winnaars van de Online Wereldfinale winnen: een trofee voor alle 3 de leden van de Fabrikantenteams die 1e, 2e en 3e zijn geworden

3.6.        De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, zal per e-mail informatie leveren over de Online Wereldfinale aan de Online Wereldfinalisten via het e-mailadres dat door de betreffende Deelnemers is opgegeven in het registratieformulier voor het speltype Sport voor de Manufacturer Series.

4.      Uitzending van de Online Regionale Finale en de Online Wereldfinale

4.1.   Door mee te doen aan deze Competitie bevestigen Deelnemers dat zij de Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, toestemming geven om beelden van hun gameplay en beeltenis te gebruiken in de uitzending van de Online Regionale Finales en de Online Wereldfinale, en social media of blogposts die verband houden met de Competitie en komende edities van internationale Gran Turismo-kampioenschappen. Neem contact op met de Organisator om deze toestemming in te trekken.

4.2.   Door mee te doen aan deze Competitie bevestigen Deelnemers dat zij niet zullen communiceren over de Competitie met betrekking tot, maar niet beperkt tot: uitslagen communiceren, beelden/video's van de races vrijgeven, races streamen.