Herkennen van lampjes op PS VR

De lampjes herkennen op de processoreenheid van PS VR

Ontdek wat de indicatorlampjes aan de voorkant van de processoreenheid (PU) van de PlayStation®VR (PS VR) betekenen. 

De betekenis van de lampjes op de PS VR zijn afhankelijk van de situatie. Selecteer uit de volgende lijst het indicatorlampje op je PU om de betekenis te zien.

Rood: twee keer knipperen en daarna continu brandend

De PU schakelt naar de rustmodus als je hem in het stopcontact stopt terwijl je console uitgeschakeld is. Het knipperen geeft aan dat de PU naar de rustmodus overschakelt. Het continu brandende rode licht geeft aan dat de PU momenteel geen informatie via de HDMI-kabel naar je tv stuurt. Schakel de PU in met de activeringstoets op de inline-afstandsbediening van VR-headset.

Rood: continu brandend

De PU bevindt zich in de rustmodus en verzendt geen informatie via de HDMI-kabel naar je tv. Schakel de PU in met de activeringstoets op de inline-afstandsbediening van VR-headset of door je console in te schakelen.

Rood: vijf keer snel knipperen

De PU heeft te maken met een piekspanning. Schakel de PU en headset uit door de activeringstoets op de inline-afstandsbediening 7 seconden ingedrukt te houden. 

Rood: knipperend

De PU raakt oververhit. Je ziet ook een melding op het scherm en de ventilator maakt mogelijk meer lawaai dan normaal. Schakel de PU en je console 30 minuten lang uit om ze af te laten koelen.

Voorkom oververhitting en zet de PU niet op je console en zorg dat hij in een goed geventileerde omgeving staat en dat de ventilator niet wordt belemmerd.

Als de PU vaak oververhit raakt, moet deze mogelijk worden gerepareerd.

Wit: knipperend

De activeringstoets op de inline-afstandsbediening van VR-headset is ingedrukt en de VR-headset wordt ingeschakeld.

Wit: continu brandend

Een continu brandend wit lampje geeft aan dat de PS VR klaar is om te gamen. Een continu brandend wit lampje geeft aan dat de PU en de console met elkaar zijn verbonden, ze allebei zijn ingeschakeld en een signaal naar de tv sturen. Je zult een melding met het VR-pictogram op je console zien die bevestigt dat PS VR is gedetecteerd.

Als je console zo is ingesteld dat deze bestanden kan downloaden terwijl het systeem in de rustmodus staat, sluit de processoreenheid de rustmodus af (continu brandend rood lampje) en wordt het systeem ingeschakeld (continue brandend wit lampje) wanneer de internetverbinding actief is. De PU schakelt weer over naar de rustmodus nadat de download voltooid is.

Geen lampje

Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op de juiste aansluiting van de PU.

Controleer alle aansluitingen om ervoor te zorgen dat ze niet zijn losgeraakt. Volg de instructies voor het instellen van de PS VR voor details over hoe je je PS VR correct moet verbinden. Probeer een ander stopcontact. Sluit de PU rechtstreeks aan op een stopcontact als je een verlengsnoer gebruikt.

Hulp nodig? 

Hulp en ondersteuning voor je PlayStation-producten