Toegankelijkheidsfuncties van The Last of Us Part II

Al vanaf het begin streefden we ernaar om zoveel mogelijk fans de game te laten beleven met de best mogelijke toegankelijkheidsfuncties tot nu toe.

Door voort te borduren op de functies van UNCHARTED 4: A Thief’s End bevat The Last of Us Part II meer dan 60 instellingen voor optimale toegankelijkheid, met uitgebreide opties voor de fijne motoriek en het gehoor, evenals gloednieuwe functies voor spelers met een visuele beperking.

Naughty Dog moedigt iedereen aan om deze functies te gebruiken en zo een gameplay te ontwerpen die perfect bij hen past.

Bestaande toegankelijkheidsinstellingen

Een van de uitdagingen in het ontwikkelen van meerdere configuratie-opties is dat je moet zorgen dat mensen weten welke opties mogelijk relevant voor hen zijn. Daarnaast zijn veel functies ontwikkeld om in combinatie met andere functies te worden gebruikt. Daarom heeft Naughty Dog drie groepen toegankelijkheidsinstellingen aangemaakt met daarin de aanbevolen instellingen voor zicht, gehoor en motoriek. 

We hopen dat deze bestaande instellingen een goed uitgangspunt vormen, waarna je afzonderlijke opties naar wens kunt aanpassen: ook nadat je al een bestaande instelling hebt geselecteerd. 

Bestaande instelling voor visuele toegankelijkheid

Configureert alle aanbevolen instellingen die speciaal zijn ontworpen voor spelers die blind of slechtziend zijn. Hiermee worden instellingen in meerdere menu's ingeschakeld, waaronder:

 • Opties: Aan of Uit
 • Tekst-naar-spraak
 • Hoog contrast
 • Grootte scherminfo > Groot
 • Richtvergrendeling > Automatisch doelwit
 • Audio-aanwijzingen voor het bereiken van andere locaties en tijdens gevechten
 • Navigatiehulp en hulp bij het bereiken van andere locaties
 • Valbescherming
 • Verbeterde luistermodus
 • Onzichtbaar wanneer speler op de buik ligt > Onbeperkt
 • Optie om puzzel over te slaan
 • Verschillende aanpassingen in het menu Toegankelijkheid van gevechten 

Bestaande instelling voor auditieve toegankelijkheid

Configureert alle aanbevolen instellingen die speciaal zijn ontworpen voor spelers die doof of slechthorend zijn. Hiermee worden instellingen in meerdere menu's ingeschakeld, waaronder:

 • Opties: Aan of Uit
 • Bewustzijnsindicatoren
 • Meldingen voor pickups
 • Ontwijkmeldingen > Regelmatig
 • Ondertiteling > Verhaal + gevechten
 • Namen in de ondertiteling
 • Richting in de ondertiteling
 • Trillingen tijdens gevechten
 • Trillingen tijdens gitaarspel

Bestaande instelling voor motorische toegankelijkheid

Configureert alle aanbevolen instellingen voor spelers met een fysieke of motorische handicap. Hiermee worden instellingen in meerdere menu's ingeschakeld, waaronder:

 • Opties: Aan of Uit
 • Richtvergrendeling > Automatisch doelwit
 • Automatisch van wapen wisselen
 • Automatische pickup
 • Camerahulp > Aan
 • Navigatiehulp en hulp bij het bereiken van andere locaties
 • Valbescherming
 • Oneindige adem
 • Herhaaldelijk toetsen indrukken > Ingedrukt houden
 • Mêleecombinaties > Ingedrukt houden
 • Instabiel wapen > Uit
 • Optie om puzzel over te slaan
 • Verschillende aanpassingen in het menu Toegankelijkheid van gevechten 

Alternatieve besturing

Voor het eerst biedt Naughty Dog de optie om de besturing volledig naar wens aan te passen. Dit houdt in dat je elke handeling kunt toewijzen aan de gewenste toets op je controller, inclusief vegen op het touchpad en schudden met de controller.

Omdat sommige spelers moeite hebben met het ingedrukt houden van een toets of juist met het vaak indrukken van een toets, hebben we individuele opties ontworpen waarbij je het ingedrukt houden van een toets kunt wijzigen in vaker indrukken en omgekeerd. Na UNCHARTED 4 hebben we ook uitgebreide opties geïntroduceerd voor camerahulp en richtvergrendeling.

Menu Besturing aanpassen

Invoer opnieuw toewijzen

Besturingsschema

 • Opties: Standaard, Alleen rechterhand, Alleen linkerhand, Eigen schema 1, Eigen schema 2, Eigen schema 3
 • Selecteer een bestaand schema of maak je eigen controllerindeling aan.

Besturing aanpassen

 • Wijs de besturing opnieuw toe en pas alle opties volledig aan.

Aangepast schema nieuwe naam geven

 • Wijzig de naam van je eigen schema.

Controlleroriëntatie

 • Opties: Standaard, Links, Rechts, Ondersteboven
 • Selecteer de manier waarop je je controller vasthoudt, waarbij de richtingstoetsen, linker joystick en rechter joystick ook worden geroteerd.

Linker en rechter joystick

 • Opties: Standaard, Omgedraaid tijdens het richten, Altijd omgedraaid
 • Wissel de functies van de linker en rechter joystick.

Bootbesturing

 • Opties: Standaard of Alternatief
 • Wijzig de invoermethode voor het besturen van de boot.
 • STANDAARD: Gebruik |Left-Stick| om te sturen en te versnellen, en gebruik |L2| om achteruit te varen. STANDAARD is aanbevolen voor spelers met een visuele beperking die gebruikmaken van Hulp bij navigatie om zich te oriënteren.
 • ALTERNATIEF: Hou |R2| ingedrukt om te versnellen en |L2| om achteruit te varen. Gebruik |Left-Stick| om te sturen.

Bewegingen bij interactie met touw/ladder

 • Opties: Personage of Camera
 • Wijzig de besturing voor het beklimmen of afdalen van ladders en touwen.
 • PERSONAGE: Het beklimmen of afdalen van ladders en touwen met |Left-Stick| is relatief aan de oriëntatie van de speler.
 • CAMERA: Het beklimmen of afdalen van ladders en touwen met |Left-Stick| is relatief aan de oriëntatie van de camera. Aanbevolen voor spelers met een visuele beperking die gebruikmaken van Hulp bij navigatie om zich te oriënteren.

Invoer voor gitaarspelen

 • Opties: Verticaal. Horizontaal, Kort indrukken
 • Wijzig de invoer voor gitaarspelen.
 • VERTICAAL (Standaard): Veeg omhoog en omlaag op het touchpad om gitaar te spelen.
 • HORIZONTAAL: Veeg naar links en rechts op het touchpad om gitaar te spelen.
 • KORT INDRUKKEN: Druk op |X| om gitaar te spelen. Je kunt deze actie aan een andere toets toewijzen in Besturing aanpassen onder Selecteren / Alternatief gitaarspelen.

Mêlee tijdens het richten

 • Opties: Aan of Uit
 • Laat de speler tijdens het richten een mêleeaanval uitvoeren met |Square|.
 • Dit zal Andere schouder uitschakelen tijdens het richten, of een andere actie die is toegewezen aan |Square|.

Ingedrukt houden en kort indrukken

Menu Besturing aanpassen

Herhaaldelijk toetsen indrukken

 • Opties: Kort indrukken of Ingedrukt houden
 • Wijzig de invoermethode voor meldingen wanneer je herhaaldelijk op een toets drukt.
 • KORT INDRUKKEN (Standaard): Druk meerdere keren op de toets om verder te gaan.
 • INGEDRUKT HOUDEN: Hou de toets ingedrukt om verder te gaan.

Mêleecombinaties

 • Opties: Kort indrukken of Ingedrukt houden
 • Wijzig de invoermethode voor het uitvoeren van een mêleecombinatie.
 • KORT INDRUKKEN (Standaard): Druk meerdere keren op |Square| om een mêleecombinatie uit te voeren.
 • INGEDRUKT HOUDEN: Hou |Square| ingedrukt om een mêleecombinatie uit te voeren.

Richtmodus

 • Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit
 • Wijzig de invoermethode voor het richten.
 • INGEDRUKT HOUDEN (Standaard): Hou |L2| ingedrukt om te richten. Laat los om te stoppen met richten.
 • AAN/UIT: Druk op |L2| om te richten. Druk opnieuw op |L2| om te stoppen met richten

Luistermodus

 • Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit
 • Wijzig de invoermethode van de luistermodus.
 • INGEDRUKT HOUDEN (Standaard): Hou |R1| ingedrukt om te luisteren. Laat los om te stoppen met luisteren.
 • AAN/UIT: Hou |R1| kort ingedrukt om te luisteren. Hou |R1| opnieuw kort ingedrukt om te stoppen met luisteren.

Sprinten (beschikbaar met Patch 1.01*)

 • Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit
 • Wijzig de invoermethode voor sprinten.
 • INGEDRUKT HOUDEN (Standaard): Hou |L1| ingedrukt om te sprinten. Laat los om te stoppen met sprinten.
 • AAN/UIT: Hou |L1| kort ingedrukt om te sprinten. Hou |L1| opnieuw kort ingedrukt om te stoppen met sprinten.

*Internetverbinding vereist.

Voorwerpen maken

 • Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit
 • Wijzig de invoermethode voor vervaardigen en upgraden.
 • INGEDRUKT HOUDEN (Standaard): Hou |X| ingedrukt om te vervaardigen en laat los om te annuleren.
 • AAN/UIT: Druk kort op |X| om te vervaardigen en druk opnieuw kort in om te annuleren.

Wisselen van rugzakwapen

 • Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit
 • Wijzig de invoermethode voor het wisselen van wapens in je holsters.
 • INGEDRUKT HOUDEN (Standaard): Hou |Square| ingedrukt om van rugzakwapen te wisselen en laat los om af te sluiten.
 • AAN/UIT: Hou |Square| ingedrukt om van rugzakwapen te wisselen en druk kort op de toets om af te sluiten.

Pijl afvuren

 • Opties: Ingedrukt houden of kort indrukken
 • Wijzig de invoermethode voor het gebruik van de pijl-en-boog.
 • INGEDRUKT HOUDEN (Standaard): Hou tijdens het richten |R2| ingedrukt om de pijl naar achteren te trekken en laat los om te vuren.
 • KORT INDRUKKEN: Druk kort op |R2| om de pijl automatisch naar achteren te trekken en druk nog een keer kort in om te vuren.

Adem inhouden

 • Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit
 • Wijzig de invoermethode voor het inhouden van je adem tijdens het richten. De vaardigheid Adem inhouden kan worden ontgrendeld als spelersupgrade.
 • INGEDRUKT HOUDEN: Hou tijdens het richten |L3| ingedrukt om je adem in te houden.
 • AAN/UIT (Standaard): Druk tijdens het richten op |L3| om je adem in te houden. Druk opnieuw op |L3| of stop met richten om weer in te ademen.

Hulp

Camerahulp

 • Opties: Aan, Uit, Horizontaal, Verticaal
 • Verplaatst de camera automatisch in de richting waarin je beweegt. Selecteer HORIZONTAAL of VERTICAAL om de bewegingen van die as te beperken. 
 • Speciaal ontworpen voor spelers die niet eerder actiegames hebben gespeeld of problemen hebben met het tegelijkertijd gebruiken van de linker en rechter joystick.

Automatisch van wapen wisselen

 • Opties: Aan of Uit
 • Wissel automatisch naar een ander geholsterd wapen als je munitie op is.

Automatische pickup

 • Opties: Aan of Uit
 • Pakt automatisch munitie en ingrediënten binnen handbereik op.

Richtvergrendeling

 • Opties: Uit, Aan, Automatisch doelwit
 • Gebruik tijdens het richten automatisch richtvergrendeling op vijandelijke doelwitten.
 • Richt standaard op het midden van het lichaam van de vijand. Gebruik |Right-Stick| om op het hoofd of de benen te richten.
 • Als deze optie is ingesteld op AUTOMATISCH DOELWIT richt je automatisch op de volgende vijand, ook als die zich buiten het scherm bevindt.

Kracht van richtvergrendeling

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 10
 • Pas de kracht van de richtvergrendeling aan.

Richtvergrendeling met boogworp

 • Opties: Aan of Uit
 • Richt automatisch op vijandelijke doelwitten wanneer je op een werpbaar voorwerp richt met |L2|.
 • Tijdens het sluipen richt je bakstenen en flessen vlak naast vijanden om ze af te leiden. Gebruik |Right-Stick| om de vijand toch rechtstreeks te belagen.

Kracht van richtvergrendeling met boogworp

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 10
 • Pas de kracht van de richtvergrendeling met boogworp aan.

Vergroting en visuele hulpmiddelen

Tekst, UI en gameplay-elementen die lastig of te klein zijn om te lezen, kunnen erg vervelend zijn. Om deze problemen op te lossen, hebben we diverse opties ontwikkeld om de grootte, de kleur en het contrast van de scherminfo aan te passen.

De nieuwe functie Hoog contrast is een speciale rendermodus die in-game elementen meer contrast geeft. We bieden daarnaast ook Schermvergroting, waarmee je met het touchpad van de DUALSHOCK 4 kunt inzoomen op elk deel van het scherm.

Ingeschakelde functie: Schermvergroting

Grootte scherminfo

 • Options: Standaard, Groot
 • Wijzigt de grootte van scherminfo-elementen tijdens het spel.

Scherminfo-achtergrond

 • Opties: Standaard, Licht, Donkerder
 • Wijzigt de donkere tinten van de scherminfo-achtergrond.

Scherminfo-kleur

 • Opties: Wit, Geel, Blauw, Rood, Groen
 • Wijzigt de kleur van de tekst en scherminfo-elementen.

Scherminfo in kleurenblindmodus

 • Opties: Uit, Roodblindheid, Groenblindheid, Blauwblindheid
 • Wijzigt het kleurpalet van accenten in scherminfo.

Knipperende scherminfo

 • Opties: Aan of Uit
 • Voorziet je scherminfo van knipperende animaties.

Hoog contrast

 • Opties: Uit, Instelling 1, Instelling 2, Instelling 3
 • Dempt omgevingskleuren en geeft bondgenoten, vijanden, voorwerpen en bruikbare voorwerpen duidelijk contrasterende kleuren.
 • Als deze instelling is ingeschakeld, kun je met |Touchpad-Swipe-Left| voor een hoog contrast kiezen.

Schermvergroting

 • Options: Uit, Laag, Normaal, Hoog
 • Vergroot een deel van het scherm.
 • Tik lichtjes twee keer op het touchpad om snel in of uit te zoomen. Door na de tweede tik je vinger op zijn plek te houden, wordt het in- of uitzoomen versterkt en blijft het beeld staan, ook wanneer je loslaat.
 • Gebruik het touchpad om het vergrootglas over het scherm te verplaatsen. Tik opnieuw twee keer om af te sluiten.

Vertaalmeldingen

 • Opties: Uit, Aan, Automatisch
 • Schakelt |Triangle| vertaalmeldingen in voor tekst in de spelwereld.
 • Wanneer deze functie is ingesteld op AUTOMATISCH wordt hij automatisch ingeschakeld wanneer een vreemde teksttaal is geselecteerd of wanneer tekst-naar-spraak is ingeschakeld.
Ingeschakelde functies: Diverse vormen van Hoog contrast en audio-aanwijzingen

Bewegingsziekte

Gesimuleerde 3D-bewegingen zorgen bij veel spelers voor bewegingsziekte. Voor een visueel aangename ervaring kun je opties aanpassen om cameratrillingen, bewegingsonscherpte, camera-afstand en zelfs gezichtsveld te wijzigen. Er is ook een optie waarbij er een witte stip in het midden van het scherm verschijnt om bewegingsziekte te verminderen.

Cameratrillingen

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 10
 • Past de intensiteit van de cameratrilling aan.

Bewegingsonscherpte

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 10
 • Past de intensiteit aan van het effect bewegingsonscherpte.

Vertigo-effect

 • Opties: Aan of Uit
 • Activeert een shot waarbij de camera naar achteren beweegt en tegelijkertijd inzoomt, voor een verwarrend effect.

Gezichtsveld

 • Options: Schuifknop van -5 tot +5
 • Pas het blikveld aan van de camera in de derde persoon.
 • Door deze waarde te vergroten, wordt het gezichtsveld breder.
 • Door deze waarde te verkleinen, wordt het gezichtsveld kleiner.

Camera-afstand

 • Options: Schuifknop van -5 tot +5
 • Pas de afstand aan van de camera in de derde persoon.
 • Door deze waarde te vergroten, staat de camera verder weg van de speler.
 • Door deze waarde te verkleinen, staat de camera dichter bij de speler.

Beeldvullende effecten

 • Opties: Aan of Uit
 • Schakelt effecten in die de spelerstatus tonen.

Stip tegen bewegingsziekte

 • Opties: Aan of Uit
 • Toont standaard een richtkruis in het midden van het scherm dat wordt verborgen tijdens filmpjes en tijdens het richten.

Navigeren en andere locaties

Door een game te ontwikkelen die toegankelijk is voor spelers met een visuele beperking, zijn er nieuwe manieren ontstaan om door de spelwereld te navigeren.

Hulp bij navigatie kan worden gebruikt door je over het gouden pad van het verhaal te leiden. Je kunt ook de Verbeterde luistermodus gebruiken om vijanden en pickups te vinden. Om je door de spelwereld te begeleiden, zijn er ook opties waarmee je makkelijker andere plekken kunt bereiken, inclusief valbescherming en de mogelijkheid om puzzels over te slaan.

Ingeschakelde functies: Verbeterde luistermodus

Hulp bij navigatie

 • Opties: Aan of Uit
 • Druk op |L3| om de camera in de richting van het verhaal te wijzen en zo het pad te tonen dat je moet volgen.
 • Als de Verbeterde luistermodus ook is ingeschakeld, kun je in de luistermodus (|R1| ingedrukt houden) op |L3| drukken om de speler in de richting van het laatst gescande voorwerp of vijand te wijzen.

Hulp bij bereiken van andere locaties

 • Opties: Aan of Uit
 • Maakt het bereiken van andere locaties makkelijker.
 • Druk op |X| om automatisch bepaalde lastige sprongen uit te voeren.
 • Je beklimt automatisch richels en wurmt je automatisch door smalle openingen.
 • Je springt automatisch over kleine obstakels als je op je paard zit.
 • Je gaat bij bepaalde confrontaties automatisch sprinten.

Valbescherming

 • Opties: Aan of Uit
 • Voorkomt dat je van richels en randjes valt door middel van aanvullende audio en trillingen.
 • Voorkomt dat je een dodelijke val van richels en randen maakt.

Oneindige adem

 • Opties: Aan of Uit
 • Hiermee kun je je adem eindeloos lang inhouden onder water.

Puzzel overslaan

 • Opties: Aan of Uit
 • Selecteer tijdens een puzzel PUZZEL OVERSLAAN in het pauzemenu om de puzzel te voltooien.
 • Deze instelling wordt aanbevolen aan spelers die blind zijn of een visuele beperking hebben, aangezien bepaalde puzzelvoortgang niet volledig toegankelijk is.
 • Aanvullende toegankelijkheidsopties voor puzzels zullen beschikbaar zijn met de patches 1.01 en 1.02.

Verbeterde luistermodus

 • Opties: Aan of Uit
 • Maakt het mogelijk om naar voorwerpen |Circle| en vijanden |Square| te scannen in de luistermodus.
 • Gebruik een scan die audio-aanwijzingen activeert op de locatie van het doelwit. De hoogte van het geluid verandert, afhankelijk van de hoogte van het doelwit ten opzichte van jou.
 • Als Hulp bij navigatie ook is ingeschakeld, wordt de speler in luistermodus met |L3| in de richting van het laatst gescande voorwerp of vijand gewezen.

Scanbereik

 • Opties: Schuifknop van 10 m - 30 m
 • Pas de maximale afstand aan van scans in Verbeterde luistermodus. 

Scantijd

 • Opties: Schuifknop van 1 s - 5 s
 • Pas de tijd aan bij een scan in de Verbeterde luistermodus tot die de maximale afstand heeft bereikt.

Tekst-naar-spraak en audio-aanwijzingen

Alle informatie die alleen visueel wordt weergegeven, is niet toegankelijk voor blinde spelers. Om dit probleem te verhelpen, heeft Naughty Dog meerdere opties ontwikkeld om deze informatie met audio-aanwijzingen en trillingen van de controller over te brengen.

Audio-aanwijzingen voor het bereiken van andere locaties en audio-aanwijzingen tijdens gevechten zijn gecombineerd met de audio van de game om herkenbare geluiden aan veel gebruikte handelingen te koppelen (pickups van voorraden, over openingen springen, inkomende mêleeaanvallen ontwijken, enz.). Deze audio-aanwijzingen zijn verzameld in een lijst die je op elk moment kunt raadplegen.

Daarnaast kunnen menu's en andere teksten worden opgelezen met de optie Tekst-naar-spraak*. Bij spelers die de taal van de game hebben ingesteld op Engels en die Tekst-naar-spraak** hebben ingeschakeld op hun systeem, zal Tekst-naar-spraak ook automatisch worden geactiveerd in The Last of Us Part II.

* Functies van Tekst-naar-spraak zijn beschikbaar in alle ondersteunde talen, behalve Thais

** Tekst-naar-spraak wordt ondersteund door: Amerikaans-Engels, Brits-Engels, Frans, Italiaans, Duits, Deens, Turks, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Fins, Zweeds, Noors, Hongaars, Pools, Portugees, Spaans, Nederlands, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Kroatisch, Spaans (Latijns-Amerika), Braziliaans Portugees
Ingeschakelde functies: Verbeterde luistermodus en Tekst-naar-spraak

Tekst-naar-spraak

 • Opties: Aan of Uit
 • Schakelt de tekst-naar-spraak van schermtekst in.
 • Wanneer ingeschakeld, kun je een tekst-naar-spraak-omschrijving van je huidige status opvragen met |Touchpad-Swipe-Up|.
 • Je kunt het volume van tekst-naar-spraak aanpassen in het menu Geluidsvolume. 

Hulp bij bereiken van andere locaties

 • Opties: Aan of Uit
 • Schakelt extra audio-aanwijzingen in voor betere toegankelijkheid en hulp bij het bereiken van andere locaties en verkenningstochten. Speelt een audio-aanwijzing af bij:
 • Openingen waar overheen kan worden gesprongen, richels die beklommen kunnen worden en openingen waar je je doorheen kunt wurmen
 • Gebieden waarbij je moet hurken of plat op je buik moet liggen
 • Interactie en pickups
 • Glas in de buurt dat je kunt breken
 • Het verkrijgen of verliezen van controle over je bewegingen
 • Als Valbescherming is ingeschakeld, wordt er bij activatie een audio-aanwijzing afgespeeld

Raadpleeg voor meer informatie over audio-aanwijzingen de lijst van audio-aanwijzingen.

Audio-aanwijzingen tijdens gevechten

 • Opties: Aan of Uit
 • Schakelt extra audio-aanwijzingen in voor hulp bij gevechten en sluipen. Speelt een audio-aanwijzing af bij:
 • Grijpaanvallen en afmakers
 • Mêleeaanvallen van vijanden
 • Doorboringen met een pijl
 • Richten op een vijand
 • Het raken van een vijand

Raadpleeg voor meer informatie over audio-aanwijzingen de lijst van audio-aanwijzingen.

Ingeschakelde functie: Audio-aanwijzingen bij andere locaties

Trillingen tijdens gevechten

 • Opties: Aan of Uit
 • Schakelt extra audio-aanwijzingen in voor hulp bij gevechten en sluipen. Speelt een audio-aanwijzing af bij:
 • Mêleeaanvallen van vijanden
 • Richten op een vijand
 • Het raken van een vijand

Trillingen tijdens gitaarspel

 • Opties: Aan of Uit
 • Schakelt trillingen in als de juiste noot is geselecteerd om door te kunnen met het verhaal.
Ingeschakelde functies: Verbeterde luistermodus, Hulp bij navigatie en Audio-aanwijzingen

Geluidsvolume

Effecten

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 100
 • Pas het volume van geluidseffecten aan.

Dialoog

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 100
 • Pas het volume van gesproken dialogen aan.

Muziek

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 100
 • Pas het volume van muziek aan.

Filmpjes

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 100
 • Pas het volume van filmpjes aan.

Toegankelijkheid van audio-aanwijzingen

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 100
 • Pas het volume van de audio-aanwijzingen voor toegankelijkheid aan.
 • Audio-aanwijzingen voor oversteken en gevechten kunnen worden ingeschakeld in het menu Toegankelijkheid.

Tekst-naar-spraak

 • Opties: Schuifknop van 1 tot 100
 • Pas het volume van tekst-naar-spraak aan.

Lijst van audio-aanwijzingen

 • Blader en luister naar diverse audio-aanwijzingen die tijdens het spel worden gegeven.

Toegankelijkheid van gevechten

Omdat we willen dat The Last of Us Part II toegankelijk is voor alle spelers, zijn er een aantal opties die de gameplay-ervaring aanzienlijk kunnen veranderen. De functie 'Onzichtbaar wanneer speler op de buik ligt' zorgt dat je stealth-gameplay kunt beleven die anders misschien niet toegankelijk is. Als richten lastig is voor je, kun je jezelf meer tijd geven door 'Slow motion' aan te zetten tijdens het richten. Met deze functies heb je alle hulpmiddelen ter beschikking om de gevechten interessant en uitdagend te maken.

Toegankelijkheid van gevechten inschakelen

 • Opties: Aan en Uit
 • Schakelt de toegankelijkheidsinstellingen voor gevechten in.
 • Deze instellingen zijn speciaal ontworpen om gevechten toegankelijk te maken voor alle spelers. Ze kunnen de gameplay-ervaring aanzienlijk veranderen.

Gijzelaars ontsnappen niet

 • Opties: Aan en Uit
 • Vijanden die je hebt gegrepen, kunnen zich niet los worstelen.

Bondgenoten worden niet gegrepen

 • Opties: Aan en Uit
 • Bondgenoten zullen automatisch ontsnappen wanneer ze zijn gegrepen door vijanden.
 • Deze instelling is niet van toepassing tijdens bepaalde gevechtssituaties.

Vijanden vallen niet in de zijkant aan

 • Opties: Aan en Uit
 • Vijanden zullen niet opzettelijk proberen om achter je positie te komen.

Verminderde oplettendheid van vijand

 • Opties: Aan en Uit
 • Verminder de oplettendheid van vijanden tijdens het sluipen.
 • Deze instelling is verbonden met het gekozen spelniveau.

Verminderde nauwkeurigheid van vijand

 • Opties: Aan en Uit
 • Verminder de nauwkeurigheid van vijanden tijdens het schieten.
 • Deze instelling is verbonden met het gekozen spelniveau.

Verbeterd ontwijken

 • Opties: Aan en Uit
 • Ontwijken met |L1| is beter voor het vermijden van vijandelijke aanvallen.

Onzichtbaar wanneer speler op de buik ligt

 • Opties: Uit, Beperkt, Onbeperkt
 • Wanneer je plat op je buik ligt en geen wapen richt, ben je onzichtbaar voor vijanden. Deze optie is uitgeschakeld tijdens bepaalde confrontaties waarbij sluipen niet mogelijk is.
 • Als deze optie is ingesteld op BEPERKT wordt de tijdlimiet gebaseerd op het moeilijkheidsniveau van het sluipen.

Instabiel wapen

 • Opties: Aan en Uit
 • Schakelt camerabeweging in tijdens het richten van wapens.

Slow motion

 • Opties: Uit, Tijdens het richten, Aan/uit
 • Vertraagt de snelheid van het spel.
 • Wanneer deze optie is ingesteld op AAN/UIT kun je met |Touchpad-Swipe-Right| slow motion in- of uitschakelen.

Scherminfo

Als je doof of slechthorend bent of op laag/geen volume moet spelen, heb je mogelijk geen toegang tot de gameplay-informatie die alleen via geluid wordt gegeven.

Om dit te verhelpen, zijn er verschillende opties om die informatie visueel weer te geven. Bewustzijnsindicatoren zorgen dat je kunt zien wanneer je wordt opgemerkt tijdens het sluipen. Je kunt ze ook voortdurend weergeven, zodat ze tijdens gevechten in de richting van gevaarlijke vijanden wijzen.

Gevarenindicatoren

 • Opties: Aan en Uit
 • Voegt pijlen toe aan de scherminfo om aan te geven van welke kant de speler werd belaagd.

Bewustzijnsindicatoren

 • Opties: Uit, Sluipen, Altijd
 • Schakelt het scherminfo-element in dat je waarschuwt wanneer vijanden je bijna zien en vanuit welke richting ze komen.
 • SLUIPEN: De indicatoren worden weergegeven tot je bent gezien.
 • ALTIJD: De indicatoren worden voortdurend weergegeven tijdens gevechten. Deze instelling is aanbevolen voor spelers die doof of slechthorend zijn. (Beschikbaar met Patch 1.01*)
*Internetverbinding vereist.

Tips

 • Opties: Uit, Soms, Regelmatig
 • Schakelt tips in die verschijnen als je enige tijd verdwaald bent in een gebied.
 • Je kunt tips activeren door op |L3| te drukken.

Meldingen voor pickups

 • Opties: Aan en Uit
 • Toont een scherminfo-melding wanneer je munitie, ingrediënten of andere hulpmiddelen oppakt.

Meldingen voor ontwijken

 • Opties: Uit, Soms, Regelmatig
 • Geeft aan hoe vaak de tutorial-aanwijzing voor ontwijken |L1| verschijnt wanneer vijanden een mêleeaanval beginnen.

Ondertiteling

Ondertiteling is een zeer populaire toegankelijkheidsfunctie en in The Last of Us Part II kun je die op veel manieren aanpassen.

Je kunt de grootte en kleur aanpassen, een donkere achtergrond toevoegen voor een beter contrast, de namen van sprekers aanzetten en zelfs een richtingpijl toevoegen voor sprekers die niet in beeld zijn. Voor het eerst in een game van Naughty Dog kun je nu ondertiteling aanzetten voor alle systemische dialogen van vijanden tijdens sluipen en gevechten.

Ingeschakelde functies: Meerdere soorten ondertiteling

Ondertiteling

 • Opties: Uit, Dialoog verhaal, Dialogen verhaal + gevechten
 • Schakelt ondertiteling in voor gesproken dialogen.
 • DIALOOG VERHAAL: Schakelt ondertiteling in voor de belangrijkste personages, belangrijke dialogen van vijanden en filmpjes.
 • DIALOOG GEVECHTEN: Schakelt ondertiteling in voor aanvullende dialogen van vijanden tijdens sluipen en gevechten.

Grootte

 • Opties: Klein, Normaal, Groot
 • Past de grootte van de ondertiteling aan.

Achtergrond

 • Opties: Uit, Standaard, Donkerder
 • Zorgt voor een donkere achtergrond bij ondertiteling voor betere leesbaarheid.

Namen

 • Opties: Aan en Uit
 • Toont de naam van de spreker met de ondertiteling.

Naamkleuren

 • Opties: Aan en Uit
 • Wanneer Namen in de ondertiteling zijn ingeschakeld, krijgt elke spreker een eigen kleur.

Richting

 • Opties: Aan en Uit
 • Toont een pijl naast de ondertiteling om aan te geven waar de spreker zich op het scherm bevindt.
 • Wordt niet getoond voor spelers die zichtbaar zijn op het scherm.

Kleur

 • Opties: Wit, Geel, Blauw, Rood, Groen
 • Wijzigt de kleur van de ondertiteling.

Spelniveau

Als uitbreiding op de toegankelijkheidsfuncties bevat The Last of Us Part II ook uitgebreide opties voor het spelniveau. Als je een nieuw spel begint, zie je vijf verschillende uitdagingsniveaus: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk en survival.

Spelers kunnen ook bepaalde aspecten van het niveau aanpassen aan hun behoeften of gewenste ervaring. Je kunt niveau-instellingen gerelateerd aan ontvangen schade, effectiviteit van vijanden en bondgenoten, sluipen en hulpmiddelen afzonderlijk aanpassen. Trofeeën worden niet beperkt door het spelniveau.

Uitdaging

 • Opties: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk, survival, aangepast
 • Past het algemene spelniveau aan.

Speler

 • Opties: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk, survival
 • Past de instellingen van het spelniveau aan, gebaseerd op:
 • Hoeveelheid schade van vijanden die een speler kan verdragen
 • Aantal dynamische controlepunten tijdens een confrontatie

Vijanden

 • Opties: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk, survival
 • Past de instellingen van het spelniveau aan, gebaseerd op:
 • Nauwkeurigheid van vijandelijk geschut en aantal projectielen
 • Agressie van naderende vijanden en vijanden die in de zijkant aanvallen
 • Moeilijkheidsgraad van vijandelijke mêleecombinaties
 • Bewegingssnelheid van bepaalde vijanden met een hoog dreigingsniveau
 • Aangepaste afstemming van specifieke gevechten

Bondgenoten

 • Opties: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk, survival
 • Past de instellingen van het spelniveau aan, gebaseerd op:
 • De agressiviteit van bondgenoten tijdens gevechten
 • De frequentie waarop bondgenoten vijanden doden

Sluipen

 • Opties: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk, survival
 • Past de instellingen van het spelniveau aan, gebaseerd op:
 • De manier waarop vijanden waarnemen met hun zicht, gehoor en reukvermogen
 • Lengte van wachttijd voordat vijanden de anderen alarmeren
 • De voorwaarden waarop je vijanden vanuit het sluipen kunt grijpen

Hulpmiddelen

 • Opties: Verkenner, makkelijk, normaal, moeilijk, survival
 • Past de instellingen van het spelniveau aan, gebaseerd op:
 • Hoeveelheid munitie en voorraden die in de wereld gevonden kunnen worden
 • Duurzaamheid van mêleewapens die vijanden laten vallen
 • Opbrengst van bepaalde recepten

Nieuw bij de update van The Last of Us Part II: Realistisch (Versie 1.05)*

Nieuwe kenmerken

 • Er is een nieuwe optie toegevoegd voor Functie bewegingssensor bij richten.
 • Er is een nieuwe optie toegevoegd om het effect Filmkorrel aan te passen.

Verbeteringen aan Tekst-naar-spraak

 • Wanneer er met Tekst-naar-spraak een dagboekbladzijde wordt voorgelezen, veeg je omhoog op het touchpad om door te gaan naar het volgende bericht.
 • Er zijn enkele bugs in Tekst-naar-spraak verholpen, waaronder het probleem dat de gespeelde tijd niet werd voorgelezen bij opslagbestanden en het probleem dat het aantal opgenoemde pijlen niet klopte.

Andere verbeteringen

 • Het baasgevecht op Ground Zero is aanzienlijk makkelijker gemaakt op het spelniveau Verkenner.
 • Interactieve gesprekshoogtepunten bleven te lang in Hoog contrast staan, wat nu is verholpen.
 • Automatische pickups pakken automatisch mêleewapens op als de speler er geen heeft.
 • Conflicten bij opnieuw toewijzen opgelost.
 • Enkele gevallen verholpen waarbij de gevarenindicatoren niet altijd werden weergegeven.

Verbeteringen aan Navigatiehulp en hulp bij het bereiken van andere locaties

 • Er zijn kleine problemen verholpen met doelposities in Hulp bij navigatie in de hele game.
 • Hulp bij navigatie zorgt voor veiligere navigatiedoelen tijdens het baasgevecht in Ground Zero.
 • Hulp bij bereiken van andere locaties schakelt niet langer automatisch sprinten in tijdens het baasgevecht in Ground Zero.
 • Wanneer Hulp bij bereiken van andere locaties is ingeschakeld, spring je nu automatisch op het beste moment naar een zwaaiend touw.

Verbeteringen in audio-aanwijzingen en de Verbeterde luistermodus

 • De manier is veranderd waarop Audio-aanwijzingen bij andere locaties worden afgespeeld bij puzzels waarbij je aan een touw moet slingeren.
 • Wanneer Verzamelvoorwerpen bijhouden is ingeschakeld in de Scherminfo tijdens Nieuw spel+, worden verzamelvoorwerpen die al in een eerder spel waren verkregen niet gepingd in de Verbeterde luistermodus en worden er ook geen audio-aanwijzingen afgespeeld bij Audio-aanwijzingen bij andere locaties.
 • Er is een probleem verholpen waarbij pings van de Verbeterde luistermodus niet de juiste toonhoogte hadden voor vijanden boven of onder je.
 • De manier waarop bepaalde pickups worden waargenomen in de Verbeterde luistermodus is aangepast zodat bepaalde verzamelvoorwerpen / overige gebieden makkelijker gevonden kunnen worden. Van toepassing op hoofdstukken: Patrouille, Capitol Hill, Binnenstad, De Seraphites, De weg naar het aquarium, De overstroomde stad
 • De Verbeterde luistermodus pingt niet langer mêleewapens die geen verbetering zijn ten opzichte van je huidige wapen.
 • Aantekeningen worden nu aangemerkt als 'speciaal' bij pings in de Verbeterde luistermodus: inspecties en mêleewapens worden niet langer aangemerkt als 'speciaal'.

*Beschikbaar via patch 1.05. Hier heb je een internetverbinding en een account voor PlayStation Network voor nodig.

We kijken ernaar uit om spelers deze functies te zien benutten en om samen de toegankelijkheid van games te bevorderen en er meer bewustzijn voor te creëren.

Naast iedereen in de studio willen we graag alle mensen bedanken die deze functies mogelijk hebben gemaakt, waaronder onze partners bij PlayStation, Worldwide Studios en onze toegankelijkheidsadviseurs: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker en Ian Hamilton. Allemaal hartelijk dank voor jullie ongelooflijke steun en begeleiding.