Toegankelijkheidsopties in God of War Ragnarök

Verken de meer dan 70 toegankelijkheidsfuncties in God of War Ragnarök waarmee spelers hun gameplay kunnen aanpassen aan hun behoeften.

 

Toegankelijkheidspresets

God of War Ragnarök heeft vier nieuwe presetmenu's, elk met een optie 'Soms' of 'Volledig'. Deze presets passen een set opties toe op het menu, waardoor de waarden veranderen. Elke gewijzigde instelling wordt blauw weergegeven in het menu. Je kunt alle gewijzigde waarden terugzetten naar de standaardwaarden door de preset 'Uit' te gebruiken of de toets voor 'Alles resetten' ingedrukt te houden.

Preset visuele toegankelijkheid

Opties: Uit, Soms, Volledig

 • Hiermee pas je een reeks vooraf geselecteerde opties toe voor slechtzienden. Deze preset past instellingen aan zoals:
  • Navigatiehulp
  • Puzzeltiming
  • Richthulp in puzzels
  • Vergrendelen
  • Camera centreren bij aanval
  • Automatisch oppakken
  • Verplaatsingshulp
  • Minigame-stijl
  • Geluidssignalen
  • Vijanden grijpen met verdovingsgreep
  • Hoog contrast scherminfo
  • Tekstgrootte interface
  • Grootte pictogrammen, ondertiteling en omschrijvingen

Preset auditieve toegankelijkheid

Opties: Uit, Soms, Volledig

 • Hiermee pas je een reeks vooraf geselecteerde opties toe voor dove of slechthorende spelers. Deze preset past instellingen aan zoals:
  • Ondertiteling
  • Omschrijvingen
  • Richtingindicatoren
  • Namen sprekers
  • Achtergrond ondertiteling en omschrijvingen
  • Vervaging ondertiteling en omschrijvingen

Preset bewegingsreductie

Opties: Uit, Soms, Volledig

 • Hiermee pas je vooraf geselecteerde opties toe voor spelers die gevoelig zijn voor snelle bewegingen of voor bewegingen van een handheld-camera. Deze preset past instellingen aan zoals:
  • Camerabewegingen
  • Cameratrillingen
  • Vloeiende filmpjes
  • Constante stip
  • Bewegingsvervaging
  • Filmkorrel
  • Hulp bij zijdelings stappen
  • Camera centreren bij aanval
  • Richtgevoeligheid
  • Rotatiesnelheid camera

Bestaande instelling voor motorische toegankelijkheid

Opties: Uit, Soms, Volledig

 • Hiermee pas je vooraf geselecteerde opties toe voor spelers met een fysieke beperking of een beperkte mobiliteit. Deze preset past instellingen aan zoals:
  • Puzzeltiming
  • Richthulp in puzzels
  • Navigatiehulp
  • Controller-visualisatie
  • Herhaaldelijk op toetsen drukken
  • Ingedrukt houden menu's
  • Sprint- en minigame-stijl
  • Vijanden grijpen met verdovingsgreep
  • Razernij
  • Vergrendelen
  • Camera centreren bij aanval
  • Stijl richten en blokkeren aan/uit
  • Automatisch oppakken
  • Verplaatsingshulp
  • Ontwijkstijl

Indicator voor gewijzigde instelling

Opties: Automatisch

 • Instellingen met een gewijzigde waarde worden blauw weergegeven, zodat je sneller kunt zien welke instellingen er zijn veranderd.

Alternatieve besturing

Santa Monica Studio heeft geluisterd naar de feedback van spelers en de aanpassingsmogelijkheden van de besturing opnieuw ontworpen. We hebben nieuwe manieren toegevoegd om belangrijke vaardigheden te gebruiken en bepaalde, lastig te gebruiken acties anders uit te voeren. Door de toevoeging van touchpad-snelkoppelingen, invoerstijlen, besturingspresets en aangepaste indelingen kun je nu echt helemaal zelf bepalen hoe je speelt. 

Controlleraanpassingen en besturing toewijzen

Besturingsopties aanpassen

Opties: gebruik een toewijzingssysteem voor toetsen op basis van acties om 14 unieke spelerstoetsen toe te wijzen.

 • Pas de toewijzingen van besturingsopties aan.

Besturingsschema

Opties: Standaard, Omgekeerd, Klassiek, Linkshandig, Rechtshandig, Overlever, Sluipmoordenaar, Aangepast 1, Aangepast 2, Aangepast 3.

 • Pas de toewijzingen van besturingsopties aan.

Trilfunctie controller

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas de intensiteit van de trilfunctie van de controller aan.

Touchpad-toets (menu-invoer)

Opties: Links/Rechts, Drukken/Ingedrukt houden, Alleen wapens, Alleen kaart.

 • Wijzig de functionaliteit van de touchpad-toets in menu's.

Snelkoppelingen via een touchpad-veegbeweging

Opties: Uit, Navigatiehulp, Scherminfo aan/uit, Hoog contrast, Spartaanse razernij, Snelle draai, Schildaanval.

 • Wijs belangrijke acties toe aan een van de vier veegrichtingen. Vegen kan naast de normale invoer worden ingesteld. Snelkoppelingen kunnen aan meer dan één richting worden toegewezen.

Linker joystick en rechter joystick

Opties: Standaard, Omgekeerd.

 • Kies Standaard om met de linker joystick je personage te verplaatsen en met de rechter joystick de camera te bedienen. Je kunt dit omdraaien met Omgekeerd.

Klimmen

Opties: Standaard of Camera

 • Als deze optie is ingeschakeld, bepaalt de instelling hoe het personage omgaat met verticale verplaatsingen, zoals rotsbeklimmingen.
  • Standaard: je klimt in de richting die je aangeeft op de controller.
  • Camera: je verplaatst je in de richting van de camera wanneer je de joystick naar voren beweegt. Als je de joystick naar voren beweegt terwijl je omlaagkijkt, dan daal je bijvoorbeeld af langs een rotswand.
 • De instellingsoptie Camera wordt aanbevolen als je Navigatiehulp gebruikt om de camera in de richting van je doel te laten kijken.

Snelle draai

Opties: Uit, Toets voor blokkeren [L1] ingedrukt houden + toets Ongewapend [richtingstoets omlaag], Bewegingsjoystick omlaag houden + op de sprinttoets [R3] drukken

 • Activeer Snelle draai om de camera 180 graden te draaien om achter je te kijken. Ook beschikbaar als snelkoppeling via een touchpad-veegbeweging.

Spartaanse razernij

Opties: Sprinten [L3] + vergrendelen [R3], Ontwijken [X] + interactie [O].

 • Kies de toetsconfiguratie om Spartaanse razernij te activeren. Ook beschikbaar als snelkoppeling via een touchpad-veegbeweging.

Vijanden grijpen met verdovingsgreep

Opties: Op vergrendelen (R3) drukken, Interactie ingedrukt houden (cirkel), Joystick voor bewegen.

 • Op vergrendelen drukken (R3 – standaard): druk op de [vergrendeltoets] terwijl je binnen het bereik bent van een verdoofde vijand voor de actie Verdovingsgreep.
 • Interactie ingedrukt houden (cirkel): hou de [interactietoets] ingedrukt terwijl je binnen het bereik bent van een verdoofde vijand voor de actie Verdovingsgreep.
 • Joystick voor bewegen: gebruik de [bewegingsjoystick] en loop/sprint in de richting van een verdoofde vijand om automatisch de actie Verdovingsgreep uit te voeren.

Door vaardigheden navigeren

Opties: Standaard, Richtingstoetsen

 • Kies of je de \[bewegingstoets] vrije aanwijzer of richtingstoetsen wilt gebruiken om je te verplaatsen door het menu Vaardigheden.

Wapens opbergen

Opties: Standaard, Wapen pakken/opbergen

 • Kies hoe je wapens wilt opbergen.
  • Standaard: gebruik de toets Ongewapend [richtingstoets omlaag] om het wapen op te bergen dat je op dit moment gebruikt.
  • Wapen pakken/opbergen: door op de wapentoets te drukken, wissel je tussen een wapen gebruiken en het opbergen.

Ingedrukt houden en herhaaldelijk drukken

Santa Monica Studio heeft er alles aan gedaan om moeilijke acties zo te benaderen dat je er minder snel moe van wordt. Voor een groot aantal acties zijn er alternatieve invoeropties. Je hoeft dus niet meer snel achter elkaar op toetsen te drukken of toetsen lang ingedrukt te houden. 

Herhaaldelijk op toetsen drukken

Opties: Drukken of ingedrukt houden

 • Voltooi acties met meerdere toetsen door herhaaldelijk op de aangegeven toets te drukken of door deze ingedrukt te houden.
  • DRUKKEN (standaard): druk herhaaldelijk op de toets om te verder te komen.
  • INGEDRUKT HOUDEN: hou de toets ingedrukt om te verder te komen.

Stijl blokkeren

Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit

 • Verander de invoermethode voor blokkeren.
  • INGEDRUKT HOUDEN (standaard): hou de toets voor blokkeren [L1] ingedrukt om te blokkeren. Laat los om te stoppen met blokkeren.
  • AAN/UIT: druk op de toets voor blokkeren [L1] om te blokkeren. Druk nog een keer op de toets voor blokkeren \[L1] om te stoppen met blokkeren.

Stijl richten

Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit

 • Verander de invoermethode voor richten.
  • INGEDRUKT HOUDEN (standaard): hou [L2] ingedrukt om te richten. Laat los om te stoppen met richten.
  • AAN/UIT: druk op [L2] om te richten. druk nog een keer op [L2] om te stoppen met richten.

Ontwijkstijl

Opties: Ingedrukt houden of Aan/uit (in de game is dit Standaard, Standaard + of Rollen door te drukken)

 • Verander de invoermethode voor ontwijken.
  • STANDAARD (standaard): druk voor een stap zijwaarts en druk twee keer om na een zijstap een enkele rol uit te voeren.
  • STANDAARD +: druk voor een stap zijwaarts en druk twee keer om na een zijstap een rol uit te voeren. Blijf ingedrukt houden om een stap zijwaarts gevolgd door een rol te herhalen.
  • ROLLEN DOOR TE DRUKKEN: druk om zijwaarts te stappen en dan automatisch te rollen. Blijf ingedrukt houden om een stap zijwaarts gevolgd door een rol te herhalen.

Neutraal ontwijken

Opties: Uit, Aan

 • Gebruik de ontwijktoets [O] om achterwaarts te ontwijken wanneer er geen richting wordt aangegeven.

Ondersteuning bij ontwijken

Opties: Uit, Aan

 • Deze optie zorgt voor verhoogde immuniteit tijdens het ontwijken.
  (Opmerking: Ondersteuning bij ontwijken is NIET beschikbaar in de niveaus Geen genade en God of War)

Sprinten

Opties: Sprinten [L3] ingedrukt houden, Ontwijken [X] ingedrukt houden, Automatisch

 • Kies een invoerstijl om te sprinten. Je kunt zelf bepalen welke toetsen je toewijst aan functies waarvoor je toetsen ingedrukt moeten houden.

Vertraging automatisch sprinten

Opties: 0.0 - 5.0

 • Wijzig hoe lang het duurt tot Automatisch sprinten wordt geactiveerd. Bij een lagere instelling wordt sprinten al na een kleinere beweging van de stick geactiveerd. Bij een hogere instelling is er een grotere vertraging voordat je begint te sprinten.

Ingedrukt houden menu's

Opties: Standaard, Snel

 • Past de tijd aan dat een toets ingedrukt moet blijven in een menu om acties te voltooien zoals items maken of XP uitgeven.
  • Standaard: de volledige tijd ingedrukt houden om de actie te bevestigen.
  • Snel: minder lang ingedrukt houden, waardoor je sneller bevestigt.

Hulp

Verken een aantal gameplayhulpen voor gewone acties, van gevechtshulpen om je doel in het vizier te houden tot puzzelhulpen om puzzelmomenten wat langer te maken. Er zijn ook functies zoals Automatisch oppakken en Automatische uitrusting om je uitrusting en buit eenvoudig te beheren.

Hulp bij richten:

Opties: Uit, Klassiek, Klassiek +

 • Deze functie biedt tijdens het richten ondersteuning voor zijdelings stappen en de camera vindt sneller het doel.
  • Klassiek: richt de camera op het dichtstbijzijnde doel ten opzichte van het richtkruis.
  • Klassiek +: richt de camera op het doel dat het dichtst bij het richtkruis is, waar je ook kijkt op het scherm.

Richthulp in puzzels

Opties: Uit, Aan

 • Hiermee gaat het richtkruis automatisch naar een puzzeldoel in de buurt tijdens het richten.

Vergrendelingscamera

Opties: Uit, Klassiek, Automatisch richten, Automatisch richten +

 • Gebruik de vergrendeltoets om te activeren en de bewegingsjoystick om van doel te wisselen. Bij een vergrendeling blijft de vijand in het midden van de cameraweergave tot een gebeurtenis of actie de vergrendeling opheft.
  • Klassiek: een vergrendeling houdt de vijand in het zicht tot hij is gedood. Een vergrendeling wordt ook tijdelijk opgeheven wanneer een speler richt. Doelen kunnen de vergrendeling onderbreken met speciale aanvallen of door buiten het bereik te gaan staan.
  • Automatisch richten: de vergrendeling blijft actief tijdens het richten en schakelt over naar een nieuw doel op het scherm nadat het huidige doel is gedood. Bij bepaalde vijanden kun je kort naar specifieke delen bewegen om daarop te richten. Automatisch richten vergrendelt doelen opnieuw nadat de vergrendeling is opgeheven door een speciale aanval.
  • Automatisch richten +: hiermee kun je ook richten op vijanden buiten beeld, naast alle instellingen van de functie Automatisch richten.

Hulp bij zijdelings stappen

Opties: Aan, Uit

 • Camera volgt automatisch groepen vijanden tijdens zijdelings stappen.

Richten met bewegingssensorfunctie activeren

Opties: Uit, Richten

 • Schakel de bewegingssensor van de controller in om de camera te gebruiken tijdens het richten.

Puzzeltiming

Opties: Standaard, Uitgebreid, Uitgebreid +

 • Geeft je meer tijd om puzzels te voltooien in de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld puzzelobjecten vertragen en/of de toegestane tijd voor het oplossen van de puzzels verlengen.

Horizontale/verticale snelheid - Richten met bewegingssensorfunctie

Opties: schuifregelaar 0,1 tot 3,0

 • Pas de snelheid aan waarmee de camera draait bij bewegingen voor Richten met bewegingssensorfunctie

Versnelling - Richten met bewegingssensorfunctie

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Wanneer de bewegingssensor tijdens het richten hogere snelheden detecteert, wordt de camerabeweging sneller. Snelle bewegingen laten de camera sneller bewegen, langzamere bewegingen minder snel.

Kleine bewegingen minimaliseren - Richten met bewegingssensorfunctie

Opties: schuifregelaar 0 tot 30

 • Wanneer de functie Richten met bewegingssensorfunctie is geactiveerd, worden de camerabewegingen tijdens het richten verminderd als de controller langzamer draait dan deze snelheid (in graden per seconde). Zo worden onbedoelde camerabewegingen voorkomen wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk op een toets drukt.

Minigame-stijl

Opties: Nauwkeurig, Met één toets, Automatisch

 • Verander de manier waarop je nauwkeurige minigames voltooit.
  • Nauwkeurig: beweeg in de aangegeven richting om de minigame te voltooien.
  • Met één toets: druk op één toets voor elke vereiste actie in de minigame.
  • Automatisch: minigames worden automatisch voltooid nadat je eraan bent begonnen.

Controlepunten minibaas

Opties: Uit, Aan

 • Als je wordt gedood door een minibaas (bijvoorbeeld een oude) die voor je dood een bepaalde hoeveelheid schade heeft opgelopen, respawnt die minibaas met minder gezondheid wanneer je opnieuw begint met het gevecht. (Opmerking: +Controlepunten minibaas is NIET beschikbaar in de niveaus Geen genade en God of War.)

Automatische uitrusting

Opties: geactiveerd in de menu's Wapens en Pantser

 • Druk in de menu's Wapens en Pantser op de toets Automatische uitrusting en selecteer een statistiek om Kratos automatisch van uitrusting te voorzien. Deze functie geeft voorrang aan de uitrusting waarmee het krachtniveau van Kratos het meest stijgt, gesorteerd op de geselecteerde statistiek.

Automatisch oppakken

Opties: Uit, Benodigdheden, Economie, Volledig

 • Hiermee pak je bij nadering automatisch verschillende items op van de grond.
  • Benodigdheden: hiermee pak je gezondheid, razernij en andere stenen op als dat nodig is.
  • Economie: hiermee pak je zilver, materialen en buit op als je niet vecht.
  • Volledig: combineert de instellingen Benodigdheden en Economie.

Camera centreren bij aanval

Opties: Uit, Klassiek, Prioriteit, Prioriteit +

 • De camera wordt automatisch achter de speler geplaatst bij contactaanvallen.
  • Klassiek: hiermee centreer je de camera als je een vijand raakt met een contactaanval.
  • Prioriteit: centreert de camera op de dichtstbijzijnde vijand op het scherm als je met een wapen zwaait of als je afweert.
  • Prioriteit +: centreert de camera op de dichtstbijzijnde vijand op het scherm als je met een wapen zwaait of als je afweert, ook voor vijanden buiten beeld.

Ondertiteling en omschrijvingen

Net als bij films of televisieseries zorgen de ondertiteling en omschrijvingen ervoor dat spelers de beste ervaring kunnen beleven mét en zonder geluid.

Ondertiteling

Opties: Uit, Aan

 • Schakelt ondertiteling in voor gesproken dialogen.

Vervaging ondertiteling en omschrijvingen

Opties: Uit, Aan

 • Vervaag de achtergrond van ondertiteling en omschrijvingen om de leesbaarheid te verbeteren.
  (Opmerking: je kunt dit combineren met de functie Achtergrond ondertiteling en omschrijvingen.

Achtergrond ondertiteling en omschrijvingen

Opties: Geen, Licht, Donker

 • Zorgt voor een donkere achtergrond bij ondertiteling voor betere leesbaarheid.
  • Licht: hiermee kun je een zwarte rechthoek met hoge doorzichtigheid achter de tekst plaatsen voor een licht contrast.
  • Donker: hiermee kun je een zwarte rechthoek met lage doorzichtigheid achter de tekst plaatsen voor een hoog contrast.

Richtingindicatoren

Opties: Uit, Aan

 • Schakelt een pijl naast de ondertiteling in om de richting van het geluid ten opzichte van het scherm aan te geven, voor zowel gesproken dialogen als andere geluiden. Sprekende personages op het scherm hebben geen richtingindicator bij de ondertiteling van hun dialogen.

Namen sprekers

Opties: Uit, Aan

 • Geeft de naam van de spreker weer bij de ondertiteling

Kleur omschrijvingen

Opties: Uit (wit), Cyaan, Groen, Geel, Roze, Oranje, Paars, Blauw

 • Kies een kleur voor niet-uitgesproken audio-omschrijvingen.

Kleur spreker

Opties: Uit (wit), Cyaan, Groen, Geel, Roze, Oranje, Paars, Blauw

 • Als de functie  Namen sprekers  is ingeschakeld, worden de namen weergegeven in een unieke kleur.

Kleur ondertiteling

Opties: Uit (wit), Cyaan, Groen, Geel, Roze, Oranje, Paars, Blauw

 • Kies een kleur voor de ondertiteling van gesproken dialogen.

Omschrijvingen

Opties: Uit, Aan

 • Schakel de weergave in van niet-uitgesproken audio en beschrijvingen in de vorm van omschrijvingen.

Grootte ondertiteling en omschrijvingen

Opties: Standaard, Groot, Groter

 • Pas de tekstgrootte van ondertiteling en omschrijvingen aan.
Standaardondertiteling
Grote ondertiteling
Grotere ondertiteling

Visuele hulp

God of War Ragnarök biedt instellingen waarmee spelers makkelijk belangrijke elementen op het scherm goed kunnen zien, zelfs als ze ver van het scherm af zitten of slechtziend zijn. Of het nu het lezen van de ondertiteling van dialogen betreft, vechten tegen meerdere vijanden of zoeken naar waardevolle verzamelitems, diverse instellingen zorgen ervoor dat belangrijke informatie op het scherm duidelijk te zien is. 

Tekstgrootte interface Standaard
Tekstgrootte interface Grootst

Grootte symbolen

Opties: Klein, Standaard, Groot, Groter

 • Vergroot of verkleint waar mogelijk de toetssymbolen, aanwijzingen, vijandelijke gezondheidsbalken, kaartpictogrammen en de richtindicatoren in de wereld voor meer zichtbaarheid.
Standaardsymbool
Klein symbool
Groot symbool
Groter symbool

Tekstgrootte interface

Opties: Standaard, Groot, Groter, Grootst

 • Geef waar mogelijk interfacetekst groter weer voor een betere leesbaarheid. (Opmerking: deze functie staat los van de instelling voor Ondertiteling en omschrijvingen.)

Kleurcorrectie interface

Opties: Standaard, Set 1, Set 2, Set 3

 • Kies een set kleuren voor belangrijke interface-elementen in de wereld, zoals het doorbreken van verdedigingen of ringen van niet te blokkeren aanvallen.

Visueel traject bijl

Opties: Uit, Aan

 • Geef een boog weer die vanaf bepaalde oppervlakken het traject van een bijlworp laat zien.

Sterkte van filter

Opties: 1-10

 • Pas de intensiteit aan van de kleurfilters op het volledige scherm.

Visualisatie contrast

Opties: Licht, Gemiddeld, Donker

 • Wijzig de doorzichtigheid van de controller-visualisatie:
  • Licht: alleen omtrek en highlights.
  • Gemiddeld: er wordt een zwarte achtergrond met hoge doorzichtigheid toegevoegd.
  • Donker: er wordt een zwarte achtergrond met lage doorzichtigheid toegevoegd aan de visualisatie.

Hoog contrast scherminfo

Opties: Uit, Aan

 • Voeg een donkere, contrasterende achtergrond toe aan interface-elementen.

Filmpjes met hoog contrast

Opties: Uit, Aan

 • Selecteer of kleuren met hoog contrast moeten worden weergegeven tijdens een filmpje.

Minder flitsen

Opties: Uit, Aan

 • Verminder de intensiteit van flitsen op het volledige scherm, zoals bijvoorbeeld een 'flitsgranaat-effect'.

Afzonderlijke kleurkeuzen voor 10 categorieën

 • Opties:      
  • Kleur Kratos
  • Kleur Atreus
  • Kleur baas/minibaas
  • Kleur vijand
  • Kleur niet-speelbare personages
  • Kleur doel
  • Kleur interactie
  • Kleur gevaren
  • Markeringskleur bij verplaatsen
  • Achtergrondkleur
 • Wijs individuele kleuren toe aan een willekeurige combinatie van categorieën om een eigen, hoog contrasterende stijl samen te stellen.

Kleurfilter

Opties: Uit, Rood-groen, Groen-rood, Blauw-geel

 • Pas op het volledige scherm een kleurenblindheidsfilter voor game-objecten toe om het gebruik van bepaalde kleurenspectrums te verminderen.

Controller-visualisatie

Opties: Uit, Aan

 • Schakel de weergave in van een controllerafbeelding en de toetsenconfiguratie tijdens het spelen.
  Deze wordt automatisch verborgen in menu's en tijdens filmpjes.

Preset voor hoog contrast

Opties: Uit, Algemeen, Rood-groen, Groen-rood, Blauw-geel, Verzamelaar, Gevaar, Belichting

 • Kies een preset voor hoog contrast om een vooraf geselecteerd kleurenpalet op een aantal categorieën tegelijk toe te passen. Of gebruik de onderstaande opties om afzonderlijke categorieën in te stellen. 'Hoog contrast' zorgt voor een volledige kleurverzadiging van personages en objecten, zodat ze makkelijker te zien zijn. (OPMERKING: als je ook een veegbeweging voor hoog contrast instelt, kun je dit tijdens het spelen wanneer je wilt in- en uitschakelen. Wordt automatisch uitgeschakeld in personagemenu's.)

Bewegingsreductie

In God of War Ragnarök kun je cameratrillingen tijdens het spelen elimineren of een constante stip inschakelen. Deze instellingen zorgen voor een soepelere gameplay.

Cameratrillingen

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas de intensiteit aan van korte, veelvuldige en plotselinge camerabewegingen. Deze bewegingen doen zich meestal voor tijdens gevechten.

Beweging omgevingscamera

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Bepaal de intensiteit van langzame, handheld en andere herhaaldelijke camerabewegingen tijdens het spelen. Deze bewegingen doen zich vooral voor als je stilstaat of heen en weer loopt. (Opmerking: deze functie is niet van invloed op filmische momenten.)

Bewegingsvervaging

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas de intensiteit aan van het bewegingsvervagingeffect.

Filmkorrel

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Stel de hoeveelheid filmkorrel in.

Constante stip in het midden

Opties: Uit, Klein, Gemiddeld, Groot

 • Geef altijd een kruis weer in het midden van het scherm met verschillende opties voor de grootte.

Kleur constante stip in het midden

Opties: Wit, Zwart, Blauw, Groen, Paars, Rood, Geel

 • Pas de kleur van de constante stip in het midden van het beeld aan.

Vloeiende filmpjes

Opties: Uit, Aan

 • Maak camerabewegingen vloeiender om trillende en zwaaiende camerabewegingen in filmpjes te verminderen.

Navigeren en verplaatsen

Rondreizen in de wereld is cruciaal om dingen te ontdekken en avonturen te beleven. Met de nieuwe opties Navigatiehulp en Verplaatsingshulp kun je vol zelfvertrouwen rondreizen in de wereld.     

Navigatiehulp

Opties: Uit, Aan

 • Druk op de vergrendeltoets om de camera te richten op het geselecteerde doel in je huidige verhaal of op de kaart als je niet aan het vechten bent. (Opmerking: je kunt een veegbeweging toewijzen om Navigatiehulp te starten.)

Verplaatsingshulp

Opties: Uit, Automatisch, Automatisch +

 • Gebruik alleen de bewegingsjoystick om je over voorwerpen of obstakels heen te verplaatsen. Zo hoef je minder vaak op een toets te drukken om ergens overheen te springen of klimmen.
  • Automatisch: geldt voor overheen springen, doelen bespringen, springen over afgronden en afdalen van richels.
  • Automatisch +: voegt kruipen, pressie en klimpunten toe aan acties die zijn inbegrepen bij Automatisch.

Geluidssignalen en schermlezer

Nieuw in de God of War-reeks zijn twee functies die spelen voor slechtzienden ondersteunen. Geluidssignalen kunnen je attent maken op aanwijzingen op het scherm, waardoor je sneller weet dat er in de algemene gameplay of in gevechten een actie beschikbaar is. De functie Schermlezer (alleen in het Engels) helpt spelers door een aantal menu's te navigeren om zo de basisbeginselen van de game te leren.  

Geluidssignalen

Opties: Uit, Aan

 • Speel extra geluidssignalen of gesproken richtingsinformatie af voor diverse gevechts- en verplaatsacties. (Opmerking: raadpleeg het Overzicht geluidssignalen om alle beschikbare signalen te horen.)

Schermlezer voor bepaalde belangrijke menu's (alleen in het Engels)

Opties: Uit, Aan

 • Voor het voorlezen van bepaalde teksten op het scherm (alleen in het Engels). De functie Schermlezer werkt in de volgende schermen: 
  • Startscherm
  • Kennismakingsmenu
  • Menu Opties
  • Uitlegmenu
  • Wereldkeuzemenu
  • Menu Automatische uitrusting
 • Je kunt het volume van de functie Schermlezer aanpassen in het menu  Volume .

Geluiden afstemmen

Pas de audio-ervaring tijdens het gamen aan je persoonlijke smaak aan. Je kunt bijvoorbeeld stemmen luider maken of dialogen via het middenkanaal laten weergeven om de game te laten klinken zoals het voor jou het beste werkt.

Algemeen

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas het maximale volume van alle gamegeluiden aan.

Effecten

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas het volume van geluidseffecten aan.

Dialoog

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas het volume van gesproken dialogen aan.

Muziek

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas het volume van muziek aan.

Luidspreker van controller

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Volume aanpassen van de luidspreker van de controller.

Geluidssignalen voor toegankelijkheid

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas het volume van alle geluidssignalen voor toegankelijkheid aan.
  (Opmerking: je vindt geluidssignalen in het menu 'Audio en ondertiteling' of in het menu Toegankelijkheid.)

Volume schermlezer

Opties: schuifregelaar 0 tot 10

 • Pas het volume aan van voorgelezen teksten (alleen in het Engels).

Overzicht geluidssignalen

Opties: in het menu Opties

 • Beluister allerlei geluidssignalen die je tijdens het spelen kunt horen.

Audiokanalen

Opties: schuifregelaar -5 tot 5

 • Pas het afspelen van audio via het rechter/linker audiokanaal aan.

Dialogen in middenkanaal

Opties: Uit, Aan

 • Alle dialogen van personages worden op het middelste audiokanaal afgespeeld. Het geluid wordt dus niet via meerdere kanalen of in surround weergegeven. Hierdoor is het geluid minder overweldigend, maar de spraak is wel duidelijker.

Stemversterking

Opties: Uit, Aan

 • Pas de geluidsmix aan om spraak van personages duidelijker te maken. (Opmerking: dit kan van invloed zijn op de duidelijkheid van de muziek en geluidseffecten wanneer personages praten.)

Geïntegreerde ondersteuning mono-audiosysteem

Opties: Automatische detectie

 • Detecteert automatisch het gebruik van mono-audio via de PlayStation-instellingen en past dit toe in de game.

Scherminfo

De aanpassingsmogelijkheden voor de scherminfo zijn hetzelfde als in God of War (2018), alleen kun je deze elementen nu in- en uitschakelen met een veegbeweging.

Kompas

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Geef het kompas boven in beeld weer.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer het kompas wordt weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om het kompas in en uit te schakelen.
  • Uit: het kompas wordt meestal niet weergegeven.

Gezondheidsbalken vijanden

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Geef een indicatie weer boven het hoofd van een vijand waaraan je zijn level, gezondheid, verdoving en statuseffecten kunt aflezen.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer gezondheidsbalken van vijanden worden weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om gezondheidsbalken van vijanden in en uit te schakelen.
  • Uit: gezondheidsbalken van vijanden worden niet weergegeven tijdens gevechten.

Gezondheidsbalken baasgevechten

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Geef een gezondheidsbalk van bazen weer boven in het scherm als je tegen een baas of minibaas vecht.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer gezondheidsbalken van bazen worden weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om gezondheidsbalken van bazen in en uit te schakelen.
  • Uit: gezondheidsbalken van bazen worden niet weergegeven tijdens gevechten.

Indicator voor vijanden buiten beeld

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Geef een indicator weer rond Kratos die oplicht en de richting van inkomende aanvallen aangeeft. Ook het type aanval wordt aangegeven.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer de indicator voor vijanden buiten beeld wordt weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om de indicator voor vijanden buiten beeld in en uit te schakelen.
  • Uit: de indicator voor vijanden buiten beeld wordt niet weergegeven tijdens gevechten.

Scherminfo gevechten

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Geef gezondheid, razernij of andere gevechtsgerelateerde elementen weer in de scherminfo.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer Scherminfo gevechten (gezondheid, razernij, enz.) wordt weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om Scherminfo gevechten in en uit te schakelen.
  • Uit: Scherminfo van gevechten wordt meestal niet weergegeven.

Gameplay-berichten

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Bepaal of algemene game-info, zoals op te pakken items, missies en ontgrendelde items in de scherminfo worden weergegeven.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer Gameplay-berichten (op te pakken items, missies, etc.) worden weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om Gameplay-berichten in en uit te schakelen.
  • Uit: Gameplay-berichten worden meestal niet weergegeven.

Richtkruis

Opties: Aan, Vegen, Uit

 • Geef een indicatie in beeld weer van de plek waar de speler op richt.
  • Aan (standaard): de gameplay bepaalt wanneer het richtkruis wordt weergegeven en verborgen.
  • Vegen: je kunt een veegbeweging toewijzen om het richtkruis in en uit te schakelen.
  • Uit: het richtkruis wordt meestal niet weergegeven.

Spelniveau

Tot slot heeft Santa Monica Studio de keuze van gevechtsniveaus uitgebreid met een nieuw niveau voor meer flexibiliteit.

Uitdaging

Opties: Verhaal, Genadig, Gebalanceerd, Geen genade, God of War

 • Pas het algemene niveau van de gevechten in de game aan.
  • Verhaal: voor spelers die zo weinig mogelijk willen vechten in de game.
  • Genadig: voor spelers die zich vooral op het verhaal willen richten, maar ook wel willen vechten.
  • Gebalanceerd: de nadruk ligt evenveel op de gevechten als op het verhaal.
  • Geen genade: voor spelers die van uitdagende gevechten houden.
  • God of War: voor spelers die het allermoeilijkste niveau aankunnen. Het niveau God of War kan alleen worden gekozen als je een nieuw spel begint in het hoofdmenu.

Codex met geleerde lessen

 • Bekijk wanneer je maar wilt tips en lessen in de Codex, waaronder informatie over gevechten, verkenning en nieuwe gameplay.

Een bericht van Santa Monica Studio

"Onze hele branche stelt alles in het werk om games nog toegankelijker te maken. Alle mogelijkheden die we in God of War Ragnarök hebben geïmplementeerd, hebben we alleen kunnen realiseren dankzij de kennis en het advies van onze vele partners. We zijn de wereldwijde PlayStation Studios, de teams van Naughty Dog en Insomniac Games in het bijzonder, ontzettend dankbaar. Hun kennis is zeer inspirerend en van onschatbare waarde geweest.

Ook willen we graag onze toegankelijkheidsadviseurs bedanken voor hun advies tijdens de ontwikkeling van de game: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat, Christopher Robinson."

-Mila Pavlin