PS4-konsoleiden esteettömyysasetukset

PS4-konsoleiden esteettömyysasetusten käyttö

PlayStation®4-konsolissa on useita esteettömyyttä tukevia ominaisuuksia ja toimintoja.

PS4-konsolin esteettömyysasetukset

Pääset muuttamaan esteettömyysasetuksia valitsemalla Asetukset > Esteettömyys.

Mukautettujen näppäinmääritysten asettaminen PS4-konsoleilla

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys.

 2. Valitse Mukautetut näppäinmääritykset.

 • Näillä asetuksilla voit muuttaa ohjaimen näppäinmäärityksiä. Kukin muutos vaihtaa kahden näppäimen roolia.
 • Huomaa, että näytöllä näkyvät ohjeet eivät vaihdu omien määritystesi mukaisiksi.

Zoomaaminen PS4-konsoleilla

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys.
 2. Ota Suurennos käyttöön. 

Kun Suurennos on otettu käyttöön:

 • Zoomaa näyttöä painamalla PS-näppäintä ja neliö-näppäintä yhtä aikaa.  
 • Siirrä näytön suurennettua aluetta suuntanäppäimillä tai vasemmalla ja oikealla sauvalla. Muut ohjaintoiminnot on poistettu käytöstä zoomaamisen aikana.  
 • Peruuta zoomaus painamalla ympyrä-näppäintä tai painamalla PS-näppäintä ja neliö-näppäintä yhtä aikaa. 

Voit suurentaa verkkosivujen sisältöä. Paina OPTIONS-näppäintä ja valitse Zoomaa tai Suurenna.

Zoomaa
Suurenna tekstiä tai kuvia muuttamatta ikkunan kokoa. Sivun asettelut saattavat muuttua. Lähennä ja loitonna kuvaa L3- ja R3-näppäimillä.

Suurenna
Suurenna näyttönäkymää muuttamatta sivun asetteluja. Voit joutua vierittämään näyttönäkymää ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, jotta näet koko sivun.

PS4-konsoleiden näyttö- ja tekstiasetusten mukauttaminen

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys.

 2. Valitse haluamasi näyttö- ja tekstiasetukset:

Ota näytön käänteiset värit käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu.

Huomautus: Näytönsäästäjä ei käynnisty, kun käänteiset värit ovat käytössä.

Tämä asetus ottaa suuremman tekstin käyttöön PS4™-konsolin dynaamisen valikon useimmilla alueilla. 

Tämä asetus ottaa käyttöön lihavoidun tekstin valikoissa.

Tämä asetus ottaa käyttöön tummemman taustan, jolloin tekstin ja taustan välinen kontrasti kasvaa. 

Tämän asetuksen avulla voit valita, miten nopeasti tekstiviestit vierivät näytöllä.

Hitain asetus on Hyvin hidas ja nopein asetus on Nopea.

Tekstistä puheeksi -toiminnon ottaminen käyttöön PS4-konsoleilla

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys.

 2. Valitse Teksti puheeksi.

Tämä toiminto on saatavilla vain tietyissä maissa tai tietyillä alueilla myydyissä PS4™-konsoleissa. Teksti puheeksi -toiminto on saatavilla vain, kun järjestelmän kieleksi on asetettu englanti (Yhdysvallat).

Kun otat teksti puheeksi -toiminnon käyttöön, järjestelmä lukee ääneen tietyt näytön tekstit ja niihin liittyvät tiedot. Teksti puheeksi -toiminto toimii, kun siirryt Viestit-osiossa ja käytät näyttönäppäimistöä. Se toimii myös muilla valikon alueilla.

Saatavilla ovat seuraavat teksti puheeksi -asetukset:

Säädä ohjeiden ääneenluvun nopeutta. Nopeutta voi säätää vain, jos teksti puheeksi -toiminto on käytössä.  

Säädä ohjeiden ääneenluvun äänenvoimakkuutta oikealla ja vasemmalla suuntanäppäimellä. Nopeutta voi säätää vain, jos teksti puheeksi -toiminto on käytössä.

PS4-konsoleiden kuulovammaistekstityksen käyttöönotto

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys > Kuulovammaistekstitys.

 2. Valitse Näytä kuulovammaistekstitys -valintaruutu.

 • Valitse Kuulovammaistekstityksen asetukset ja poista valinta kohdasta Näytä kuulovammaistekstitys sisällön mukaan määritettynä. Sen jälkeen voit mukauttaa kuulovammaistekstityksen fonttityyppiä ja -kokoa, tekstin väriä, taustan väriä ja muita asetuksia. Jos haluat käyttää oletusasetuksia, valitse Näytä kuulovammaistekstitys sisällön mukaan määritettynä -valintaruutu.

 • Näytä kuulovammaistekstitys painamalla OPTIONS-näppäintä BD- tai DVD-toiston aikana ja valitsemalla Kuulovammaistekstitys.

 • Tämä asetus on saatavilla vain sisällölle, jossa on kuulovammaistekstitys.

Esteettömyysasetusten lisääminen pikavalikkoon

 1. Valitse Asetukset > Esteettömyys.

 2. Valitse Lisää pikavalikkoon.

Tämä asetus lisää seuraavat esteettömyysominaisuudet pikavalikkoon. Pikavalikon näet pitämällä PS-näppäintä painettuna.

 • Ota teksti puheeksi -toiminto käyttöön  
 • Käännä värit  
 • Ota mukautetut näppäinmääritykset käyttöön.

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen