Vihapuhe PlayStation Networkissa

PlayStationin vihapuheen vastainen käytäntö PlayStation Networkissa

Tietoja PlayStationin® käytännöstä vihapuhetta ja syrjivää käytöstä vastaan PlayStation™Network (PSN) -verkossa.

PlayStationin vihapuheen vastainen käytäntö

PlayStation kannustaa alustan käyttöön syrjimättömillä ja yksilöllisillä tavoilla niin pelissä kuin verkossakin. PlayStation Network on yhteisö, jossa eri taustoista tulevat pelaajat pääsevät jakamaan hauskoja pelikokemuksia. Pelaajat voivat ilmaista itseään ja mielipiteitään keskenään, mutta vihapuhetta tai syrjivää käytöstä ei hyväksytä. Kun luot tilin, sitoudut noudattamaan yhteisön sääntöjä, jotka määrittelevät sopivan käytöksen PSN-verkossa. Pelaajat voivat varmistaa yhteisön jatkuvan avoimuuden ja syrjimättömyyden käyttäytymällä sääntöjen mukaisesti ja ilmoittamalla rikkeistä PlayStationin turvallisuustiimille.

Kaikenlainen vihamielinen kielenkäyttö ja herjaukset ovat ehdottomasti kiellettyjä PSN-verkossa huolimatta asiayhteydestä tai siitä, onko ilmaisuja tarkoitus käyttää voimaannuttavasti. Vaikka joidenkin pelaajien mielestä on hyväksyttävää käyttää vihamielistä tai loukkaavaa kieltä muiden pelaajien seurassa, PSN-verkossa vihamielisen sisällön jakamisella tai kielen käytöllä on seurauksia. PlayStation Network -verkon käyttäytymissäännöt ovat voimassa aina huolimatta siitä, kohdistetaanko vihapuhetta tiettyä pelaajaa tai yleisöä kohtaan.

Mitä vihapuhe on?

Vihapuheella tarkoitetaan solvaavaa kielenkäyttöä, joka voidaan nähdä osoituksena ennakkoluuloista, vihamielisyydestä tai väkivaltaisesta asenteesta tiettyä ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan ja joka on kytköksissä esimerkiksi johonkin seuraavista: ihonväri, etnisyys, syntyperä, sukupuoli-identiteetti, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, uskonto, vamma, toimintarajoite tai perhetausta.

Vihapuhe voi esiintyä PSN-verkossa eri muodoissa: esimerkiksi uhkaavina viesteinä – tekstinä tai puheena – tai syrjivänä tekstinä, kuvina tai videoina.

Esimerkkejä vihapuheesta

  • Muihin pelaajiin kohdistetut syrjivät solvaukset.
  • Hyökkäävä käytös henkilön sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun vuoksi.
  • Naisia halventava kielenkäyttö.
  • Loukkaaminen tai nimittely perustuen henkilön olemassa oleviin tai väitettyihin toimintakyvyn rajoitteisiin tai psyykkisiin tai kognitiivisiin ominaisuuksiin.
  • Vihamielisten ryhmittymien tai niiden ideologioiden mainostaminen käyttämällä ryhmien symboleita tai kuvakieltä.
  • Sellaisten meemien jakaminen, jotka perustuvat joidenkin henkilöiden tai ihmisryhmien piirteiden negatiivisiin stereotyyppeihin.
  • Henkilöön tai ryhmään kohdistuvan väkivallan, julmuuden tai kuolettavan voiman ihannointi tai hyväksyntä.
  • Henkilön ominaispiirteiden käyttäminen loukkaavassa tarkoituksessa tai pelaamisen negatiivisessa kuvailussa.

Vihapuheen ilmoittaminen

Tarvitsemme käyttäjien apua, jotta voimme pitää verkon turvallisena paikkana ja puuttua nopeasti pelaajien haitalliseen käytökseen, kuten vihapuheeseen. Jos havaitset mahdollisesti sääntöjä rikkovaa sisältöä tai toimintaa, voit ilmoittaa siitä PlayStationin turvallisuudesta vastaavalle moderaattoritiimille, joka arvioi mahdollisten toimenpiteiden tarpeen.

Mitä tapahtuu, jos minuun kohdistuu ilmoitus vihapuheesta?

PlayStationin turvallisuustiimi päättää toimenpiteistä, joihin ryhdytään vihapuheeksi tunnistetun sisällön perusteella. Jos rikkeesi todetaan olevan vihapuhetta, PlayStation Network -tilisi jäädytetään.

PlayStationin turvallisuustiimi valvoo käyttäytymissääntöjen noudattamista moderoinnin kautta. Pelaajat voivat ilmoittaa vihapuheesta tai muusta sopimattomasta sisällöstä työntekijöille, jotka tarkistavat asian. Moderaattoritiimimme koostuu oikeista ihmisistä, jotka ovat kansainvälisiä kulttuurien ja kielten asiantuntijoita. He työskentelevät ilmoitusten parissa ympäri vuorokauden. Jos moderaattorit havaitsevat pelaajan rikkoneen käyttäytymissääntöjä, siitä koituu seuraamuksia. Tietyt rikkeet ovat vakavampia kuin toiset. Jäädytyksen pituus riippuu rikkeestä sekä mahdollisista aiemmista sääntörikkomuksista.

Jos haitallinen toiminta toistuu usein tai se on erityisen vakavaa, pelaajan tilit tai PlayStation-konsoli saatetaan estää pysyvästi.

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen