God of War Ragnarökin esteettömyysasetukset

God of War Ragnarökissä on yli 70 esteettömyysominaisuutta, joiden avulla pelaajat voivat muokata pelikokemuksen tarpeisiinsa sopivaksi.

 

Esteettömyyden esiasetukset

God of War Ragnarökissä on neljä uutta esiasetusvalikkoa, joissa kussakin on vaihtoehdot ”some” (osittainen) ja ”full” (kaikki). Valitut esiasetukset antavat valikon vaihtoehdoille uudet arvot. Jokainen muuttunut asetus näkyy valikossa sinisenä. Voit palauttaa kaikki muuttuneet arvot oletusarvoonsa käyttämällä ”off”-esiasetusta tai painamalla nollausnäppäintä.

Näkökyvyn esteettömyyden esiasetus

Vaihtoehdot: Off (pois), some (osittainen), full (kaikki)

 • Käytä heikkonäköisille pelaajille valittuja asetuksia. Tämä esiasetus muuttaa esimerkiksi näitä asetuksia:
  • Navigointiapu
  • Pulmien ajoitus
  • Pulmien tähtäysapu
  • Lukitus
  • Kameran keskittäminen hyökätessä
  • Automaattinen poimiminen
  • Liikkumisapu
  • Minipelin tyyli
  • Äänimerkit
  • Vihollisiin tarttuminen
  • Korkean kontrastin HUD-näyttö
  • Käyttöliittymän tekstin koko
  • Kuvakkeiden ja tekstityksen koko

Kuulemisen esteettömyyden esiasetus

Vaihtoehdot: Off (pois), some (osittainen), full (kaikki)

 • Käytä kuuroille tai huonokuuloisille pelaajille valittuja asetuksia. Tämä esiasetus muuttaa esimerkiksi näitä asetuksia:
  • Tekstitys
  • Kuulovammaistekstitys
  • Suunnannäyttäjät
  • Puhujien nimet
  • Tekstityksen tausta
  • Tekstityksen sumeus

Liikettä vähentävä esiasetus

Vaihtoehdot: Off (pois), some (osittainen), full (kaikki)

 • Käytä liikeyliherkille (nopeat tai käsikameran liikkeet) pelaajille valittuja asetuksia. Tämä esiasetus muuttaa esimerkiksi näitä asetuksia:
  • Kameran heilunta
  • Kameran tärinä
  • Elokuvamainen tasaisuus
  • Liikkumaton piste
  • Liikesumennus
  • Filmin rakeisuus
  • Sivuaskelapu
  • Keskittäminen hyökätessä
  • Tähtäyksen herkkyys
  • Kameran pyörimisnopeus

Liikkumisen esteettömyyden esiasetus

Vaihtoehdot: Off (pois), some (osittainen), full (kaikki)

 • Käytä fyysisesti vammautuneille tai liikuntarajoitteisille pelaajille valittuja asetuksia. Tämä esiasetus muuttaa esimerkiksi näitä asetuksia:
  • Pulmien ajoitus
  • Pulmien tähtäysapu
  • Navigointiapu
  • Ohjauksen visualisointi
  • Näppäimen painamisen toistaminen
  • Valikossa painaminen
  • Juokseminen ja minipelin tyyli
  • Vihollisiin tarttuminen
  • Raivotila
  • Lukitus
  • Kameran keskittäminen hyökätessä
  • Tähtäämisen ja torjumisen kytkeminen
  • Automaattinen poimiminen
  • Liikkumisapu
  • Väistötyyli

Muuttuneen asetuksen osoitin

Vaihtoehdot: Automatic (automaattinen)

 • Asetukset, jotka ovat muuttuneet oletusarvostaan, näkyvät sinisinä, jotta ne huomaa nopeammin.

Vaihtoehtoisia ohjaustapoja

Santa Monica Studio kuunteli pelaajien palautetta ja uudisti ohjauksen muokkaamisen lisäämällä uusia tapoja tärkeiden kykyjen käyttämiseen ja vaihtoehtoja vaikeille toiminnoille. Kosketusalueen pikakomentojen, ohjaustyylien, ohjauksen esiasetusten ja muokattavien komentojen ansiosta sinä päätät miten pelaat. 

Ohjaimen säädöt ja komentojen määrittäminen

Ohjauksen muokkaus

Vaihtoehdot: Määritä komennot toimintopohjaisella systeemillä 14 pelaajapainikkeelle.

 • Määritä ja muokkaa kaikkia komentoja.

Komentokartta

Vaihtoehdot: Default (oletus), Inverted (käännetty), Classic (klassinen), Left-Handed (vasenkätinen), Right-Handed (oikeakätinen), Survivalist (selviytyjä), Assassin (salamurhaaja), Custom 1 (oma 1), Custom 2 (oma 2), Custom 3 (oma 3).

 • Määritä ja muokkaa kaikkia komentoja.

Ohjaimen värinä

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä ohjaimen värinän voimakkuutta.

Kosketusalueen painike (valikon syöttö)

Vaihtoehdot: Left/right entry (vasen/oikea syöttö), Press/hold entry (paina/pidä syöttö), Weapons (aseet), Screen Only (vain näyttö), Map Only (vain kartta).

 • Muuta kosketusalueen painikkeen toimintoa valikoissa.

Kosketusalueen pyyhkäisyn pikakomennot

Vaihtoehdot: Off (pois), Navigation Assist (navigointiapu), HUD Toggle (HUD-kytkin), High Contrast Display (korkean kontrastin näyttö), Spartan Rage (spartalainen raivo), Quick Turn (pikakääntyminen), Shield Strike (kilpi-isku).

 • Määritä tärkeitä toimintoja neljälle pyyhkäisysuunnalle. Kaikki pyyhkäisyt toimivat pääsyötteensä lisäksi. Pikakomentoja voi määrittää useammalle kuin yhdelle suunnalle.

Vasen sauva ja oikea sauva

Vaihtoehdot: Default (oletus), Inverted (käännetty).

 • Valitse oletus, jos haluat ohjata hahmoa vasemmalla ja kameraa oikealla sauvalla. Käännetty vaihtaa sauvat.

Kiipeäminen

Vaihtoehdot: Default (oletus), Camera (kamera)

 • Kun tämä asetus on käytössä, se muuttaa pelaajan liikkumistapaa pystysuorissa kiipeilykohdissa.
  • Default: Pelaaja kiipeää painettuun suuntaan.
  • Camera: Pelaaja liikkuu kameran osoittamaan suuntaan painaessaan eteenpäin. Jos esimerkiksi painat eteenpäin katsoessasi alas, lähdet kiipeämään alas.
 • Kamera-asetusta suositellaan navigointiapua käyttäville pelaajille, jotta kamera kääntyisi aina tavoitetta kohti.

Pikakääntyminen

Vaihtoehdot: Off (pois), paina torjuntaa [L1] + vapaan käden näppäintä [alasuuntanäppäin], liiku taaksepäin + paina juoksunäppäintä [R3].

 • Käytä pikakääntymistä kääntääksesi kameraa 180 astetta. Saatavana myös kosketusalueen pyyhkäisyn pikakomentona.

Spartalainen raivo

Vaihtoehdot: Juoksu [L3] + lukitus [R3], väistö [X] + käytä [O].

 • Valitse näppäinyhdistelmä, joka aktivoi spartalaisen raivon. Saatavana myös kosketusalueen pyyhkäisyn pikakomentona.

Vihollisiin tarttuminen

Vaihtoehdot: Paina lukitus (R3), pidä käytä (ympyrä), liiku sauvalla.

 • Lukitus-näppäin (R3 – oletus): Paina [Lock-On Button], kun olet taintuneen vihollisen lähellä, niin tartut häneen.
 • Pidä käytä (ympyrä): Pidä [Interact] painettuna, kun olet taintuneen vihollisen lähellä, niin tartut häneen.
 • Liiku sauvalla: Paina [Move Stick] ja kävele/juokse taintunutta vihollista kohti, niin tartut häneen automaattisesti.

Taitojen navigointi

Vaihtoehdot: Default (oletus), suuntanäppäimet

 • Vaihda taitovalikossa liikkumisen tapaa, joka voi olla [Movement Button], vapaa osoitin tai suuntanäppäimet.

Aseen paneminen pois

Vaihtoehdot: Default (oletus), Weapon Toggle (asekytkin)

 • Valitse, miten panet aseet pois:
  • Default: Pane kädessäsi oleva ase pois käyttämällä vapaan käden näppäintä [alasuuntanäppäin].
  • Weapon Toggle: Asekytkintä painamalla otat aseen joko esiin tai panet sen pois.

Pitämiset ja painamiset

Santa Monica Studio on laajentanut vaihtoehtoja, jotka vähentävät vaikeista toiminnoista syntyvää rasitusta. Näin varmistamme, että useilla toiminnoilla on vaihtoehtoisia käyttötapoja, jotka eivät vaadi niin paljon pitkäaikaista painamista tai nopeita painalluksia. 

Näppäimen painamisen toistaminen

Vaihtoehdot: Napauta tai pidä painettuna

 • Voit suorittaa monta painallusta vaativia toimintoja joko nopeasti napauttamalla tai pitämällä pyydetyn näppäimen painettuna.
  • NAPAUTA (Oletus): Paina näppäintä monta kertaa edistyäksesi.
  • PIDÄ PAINETTUNA: Pidä näppäin painettuna edistyäksesi.

Torjumistyyli

Vaihtoehdot: Pidä painettuna tai kytkin

 • Vaihda torjumisen syötetapa.
  • PIDÄ PAINETTUNA (Oletus): Torju pitämällä torjumisnäppäin [L1] painettuna. Lopeta torjuminen vapauttamalla näppäin.
  • KYTKIN: Torju painamalla torjumisnäppäintä [L1]. Lopeta torjuminen painamalla torjumisnäppäintä [L1] uudelleen.

Tähtäämistyyli

Vaihtoehdot: Pidä painettuna tai kytkin

 • Vaihda tähtäyksen syötetapaa.
  • PIDÄ PAINETTUNA (Oletus): Tähtää pitämällä [L2] painettuna. Lopeta tähtääminen päästämällä irti.
  • KYTKIN: Tähtää painamalla [L2]. Lopeta tähtääminen painamalla [L2] uudelleen.

Väistötyyli

Vaihtoehdot: Pidä painettuna tai kytkin (pelissä nämä ovat Default, Default+ ja Tap Roll)

 • Vaihda väistämisen syötetapaa.
  • DEFAULT (Oletus): Ota sivuaskel napauttamalla, kierähdä kerran kaksoisnapauttamalla.
  • DEFAULT+: Ota sivuaskel napauttamalla, kierähdä kaksoisnapauttamalla. Jatka painamista, jos haluat toistaa sivuaskeleen ja kierähdyksen.
  • TAP ROLL: Ota sivuaskel napauttamalla, kierähdys seuraa automaattisesti. Jatka painamista, jos haluat toistaa sivuaskeleen ja kierähdyksen.

Neutraali väistö

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Väistä taaksepäin väistönäppäimellä [O], kun et paina suuntaa.

Väistöapu

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Parantaa suojaa väistellessä.
  (Huomautus: Väistöapu EI ole käytettävissä vaikeustasoilla No Mercy ja God of War)

Juokseminen

Vaihtoehdot: Paina juoksunäppäintä [L3], pidä väistöä [X], Auto (automaattinen)

 • Valitse juoksemisen syötetapa. Painettavan tai pidettävän näppäimen voi määrittää.

Viivästytä automaattista juoksua

Vaihtoehdot: 0,0–5,0

 • Säädä aikaa, joka kuluu ennen automaattisen juoksun aktivoitumista. Pienemmillä asetuksilla juokseminen alkaa nopeammin. Suuremmilla asetuksilla juoksemisen alkamisessa on selvä viive.

Valikossa painaminen

Vaihtoehdot: Default (oletus), Fast (nopea)

 • Määritä kuinka kauan näppäintä pitää painaa valikossa esim. esineen valmistamisen tai XP:n käyttämisen suorittamiseksi.
  • Default: Näppäintä pitää painaa normaali aika toiminnon vahvistamiseksi.
  • Fast: Lyhentää vahvistamiseen tarvittavaa painamisaikaa.

Avustajat

Tutustu erilaisiin yleisten toimintojen peliapuihin – kohdetta seuraavista taisteluavuista pulma-apuihin, jotka pidentävät pulmien salamannopeat hetket joustavammiksi tähtäysajoiksi. Peliin on lisätty myös automaattinen poimiminen ja varustaminen varusteiden ja saaliin käsittelyn helpottamiseksi.

Tähtäysapu

Vaihtoehdot: Off (pois), Classic (klassinen), Classic+ (klassinen+)

 • Tämä toiminto ohjaa kameraa tähdätessä hetkittäisillä sivuliikkeillä ja kohteessa pysymisellä.
  • Classic: Siirtää kameran tähtäintä lähinnä olevaan kohteeseen.
  • Classic+: Siirtää kameran tähtäintä lähinnä olevaan kohteeseen mistä tahansa näytön kohdasta.

Pulmien tähtäysapu

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Napsauttaa tähtäimen läheiseen pulmakohteeseen tähdätessä.

Kameran lukitus

Vaihtoehdot: Off (pois), Classic (klassinen), Auto-Target (automaattinen), Auto-Target+ (automaattinen+)

 • Aktivoi lukitusnäppäimellä, vaihda kohdetta liikkumissauvalla. Lukitus pitää vihollisen kuvan keskellä kunnes jokin tapahtuma tai toiminto murtaa lukituksen.
  • Classic: Lukitus pitää vihollisen näkyvissä kunnes se kuolee. Lukitus vapautuu hetkellisesti, kun pelaaja tähtää. Kohteet voivat murtaa lukituksen erikoisliikkeillä tai liikkumalla kantaman ulkopuolelle.
  • Auto-Target: Lukitus pysyy tähdätessä ja vaihtuu uuteen näkyvissä olevaan kohteeseen nykyisen kohteen kuollessa. Joissakin vihollisissa voit vaihtaa tähtäyskohtaa liikauttamalla tähtäintä. Automaattinen tähtäys palaa kohteeseen nopeasti kohteen murrettua lukituksen erikoisliikkeellä.
  • Auto-Target+: Lisää näytön ulkopuolella olevat viholliset automaattisen tähtäyksen ominaisuuksiin.

Sivuaskelapu

Vaihtoehdot: On (päällä), Off (pois)

 • Kamera seuraa automaattisesti vihollisryhmiä, kun otat sivuaskelia.

Liiketunnistintoiminnon tähtäyksen aktivointi

Vaihtoehdot: Off (pois), Aiming (tähtäys)

 • Ohjaa kameraa liiketunnistinohjaimella tähdätessä.

Pulmien ajoitus

Vaihtoehdot: Default (oletus), Extended (pidennys), Extended+ (pidennys+)

 • Antaa sinulle lisäaikaa ympäristön pulmien ratkaisemiseen. Tähän voi sisältyä pulmien objektien hidastamista ja/tai lisäajan antamista pulmien ratkaisemiseen.

Pysty- ja vaakanopeus – Liiketunnistintoiminnon tähtäys

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0,1–3,0

 • Säädä kameran kääntymisnopeutta liiketunnistintoiminnolla tähdätessä.

Kiihtyvyys – Liiketunnistintoiminnon tähtäys

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Tähdätessä liiketunnistintoiminnon havaitsemat nopeammat liikkeet nopeuttavat kameran liikkumista. Nopea liikkuminen liikuttaa kameraa nopeammin ja päin vastoin.

Pienten liikkeiden vähentäminen – Liiketunnistintoiminnon tähtäys

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–30

 • Jos liiketunnistintoiminnon tähtäys on käytössä, kamera liikkuu hitaammin, jos ohjain pyörii tätä asetusta hitaammin (astetta sekunnissa). Tämä voi auttaa poistamaan esimerkiksi näppäinten painamisesta johtuvat kameran tahattomat liikkeet.

Minipelin tyyli

Vaihtoehdot: Precision (tarkkuus), Single Button (yksi näppäin), Auto (automaattinen)

 • Muuta tapaa, jolla tarkkuusminipelit pelataan:
  • Precision: Suorita minipeli liikkumalla annettuun suuntaan.
  • Single Button: Paina tiettyä näppäintä minipelin vaatimissa kohdissa.
  • Auto: Minipeli pelaa itsensä läpi automaattisesti, kun aloitat sen.

Minipomojen tallennuspisteet

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Kun jokin minipomo (esim. Muinainen) tappaa sinut, sillä on seuraavassa taistelussa vähemmän terveyttä, jos teit sille tietyn prosentuaalisen määrän vahinkoa ennen kuolemaasi. (Huomautus: Minipomojen tallennuspisteet EIVÄT ole käytettävissä vaikeustasoilla No Mercy ja God of War)

Automaattinen varustaminen

Vaihtoehdot: Aktivoidaan ase- ja haarniskavalikoista

 • Paina ase- ja haarniskavalikoissa automaattisen varustamisen näppäintä ja valitse haluamasi ominaisuus, niin Kratos varustautuu automaattisesti. Tämä toiminto priorisoi varusteet, jotka antavat Kratokselle eniten bonuksia valittuun ominaisuuteen.

Automaattinen poimiminen

Vaihtoehdot: Off (pois), Essentials (oleelliset), Economy (talous), Full (kaikki)

 • Poimi erinäisiä esineitä maasta automaattisesti, kun lähestyt niitä.
  • Essentials: Poimii terveys-, raivo- ja muita kiviä tarvittaessa.
  • Economy: Poimii hopeaa, resursseja ja saalista, kun et ole taistelussa.
  • Full: Yhdistää oleelliset ja talousasetukset.

Kameran keskittäminen hyökätessä

Vaihtoehdot: Off (pois), Classic (klassinen), Priority (tärkein), Priority+ (tärkein+)

 • Kamera siirtyy automaattisesti pelaajan taakse, kun käytät lähitaisteluiskuja.
  • Classic: Keskittää kameran, kun isket vihollista lähitaistelussa.
  • Priority: Keskittää kameran lähintä näkyvissä olevaa vihollista kohti, kun isket tai torjut aseella.
  • Priority+: Keskittää kameran lähintä vihollista kohti – vaikka tämä ei olisi näkyvissä – kun isket tai torjut aseella.

Tekstitys ja kuulovammaistekstitys

Noudatamme teksityksissä elokuvien ja television parhaita käytäntöjä varmistaaksemme, että pelaajat saavat korkealaatuisen kokemuksen äänillä tai ilman.

Tekstitys

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Ottaa käyttöön puhutun dialogin tekstityksen.

Tekstityksen sumeus

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Sumentaa tekstityksen takana olevan taustan luettavuuden parantamiseksi.
  (Huomautus: Tätä ei voi yhdistää Tekstityksen tausta -toiminnon kanssa.)

Tekstityksen tausta

Vaihtoehdot: None (ei mitään), Light (vaalea), Dark (tumma)

 • Ottaa käyttöön tumman taustan tekstityksen takana luettavuuden parantamiseksi.
  • Light: Lisää läpikuultavan mustan laatikon tekstityksen taakse antamaan lievää kontrastia.
  • Dark: Lisää läpinäkymättömän mustan laatikon tekstityksen taakse antamaan vahvaa kontrastia.

Suunnannäyttäjät

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Ottaa käyttöön tekstityksen vieressä olevan nuolen, joka osoittaa äänen tulosuunnan sekä puheen että muiden äänten osalta. Näytöllä näkyvillä puhujilla ei ole suuntanuolta tekstityksessä.

Puhujien nimet

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Näyttää puhujan nimen tekstityksen yhteydessä.

Kuulovammaistekstityksen väri

Vaihtoehdot: Off (valkoinen), Cyan (syaani), Green (vihreä), Yellow (keltainen), Pink (pinkki), Orange (oranssi), Purple (violetti), Blue (sininen)

 • Valitse väri muille kuin puheäänille.

Puhujien väri

Vaihtoehdot: Off (valkoinen), Cyan (syaani), Green (vihreä), Yellow (keltainen), Pink (pinkki), Orange (oranssi), Purple (violetti), Blue (sininen)

 • Kun Puhujien nimet  -toiminto on käytössä, tämä näyttää puhujan nimen uniikin värisenä.

Tekstityksen väri

Vaihtoehdot: Off (valkoinen), Cyan (syaani), Green (vihreä), Yellow (keltainen), Pink (pinkki), Orange (oranssi), Purple (violetti), Blue (sininen)

 • Valitse väri puheäänille.

Kuulovammaistekstitys

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Ota käyttöön muiden kuin puheäänten sekä kuvailujen tekstitys.

Tekstityksen ja kuulovammaistekstityksen koko

Vaihtoehdot: Default (oletus), Large (suuri), X-Large (hyvin suuri)

 • Säädä tekstityksen ja kuulovammaistekstityksen kokoa.
Oletustekstitys
Suuri tekstitys
Hyvin suuri tekstitys

Näköavut

God of War Ragnarök tarjoaa asetuksia, joiden avulla pelaajat voivat helposti nähdä tärkeät näytöllä olevat elementit, vaikka istuisivat kaukana näytöstä tai olisivat heikkonäköisiä. Nämä asetukset pitävät tärkeän tiedon selkeästi näkyvissä, olipa kyse tekstityksen lukemisesta, useita vihollisia vastaan taistelemisesta tai arvokkaiden esineiden etsimisestä. 

Käyttöliittymän tekstin oletuskoko
Käyttöliittymän tekstin XXL-koko

Kuvakkeiden koko

Vaihtoehdot: Small (pieni), Default (oletus), Large (suuri), X-Large (hyvin suuri)

 • Näppäinkuvakkeiden, tekstikehoitusten, vihollisten terveyspalkkien, karttakuvakkeiden ja lukitusosoittimien kokoa suurennetaan (tai pienennetään) mahdollisuuksien mukaan paremman näkyvyyden tuottamiseksi.
Oletuskuvake
Pieni kuvake
Suuri kuvake
Hyvin suuri kuvake

Käyttöliittymän tekstin koko

Vaihtoehdot: Default (oletus), Large (suuri), X-Large (hyvin suuri), XX-Large (XXL)

 • Käyttöliittymän tekstin kokoa suurennetaan mahdollisuuksien mukaan lukemisen helpottamiseksi. (Huomautus: tämä ei ole sama toiminto kuin Tekstityksen ja kuulovammaistekstityksen koko -asetus.)

Käyttöliittymän värin korjaus

Vaihtoehdot: Default (oletus), Set 1 (setti 1), Set 2 (setti 2), Set 3 (setti 3)

 • Valitse värisetti, jota käytetään käyttöliittymän kriittisissä elementeissä, esimerkiksi torjunnan murtamisessa.

Kirveen kimpoaminen

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Näyttää kaaren, joka kimpoaa pulmien tietyistä pinnoista ja näyttää kirveen kulkeman reitin.

Suodattimen vahvuus

Vaihtoehdot: 1–10

 • Säädä käytössä olevien värisuodattimien voimakkuutta.

Visualisaation kontrasti

Vaihtoehdot: Light (vaalea), Medium (keskitaso), Dark (tumma)

 • Muuttaa ohjaimen visualisaation läpinäkyvyyttä:
  • Light: Vain ääriviivat ja korostukset.
  • Medium: Lisää kevyen mustan taustan.
  • Dark: Lisää vahvan mustan taustan.

Korkean kontrastin HUD-näyttö

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Lisää tumman kontrastitaustan käyttöliittymän elementteihin.

Korkean kontrastin välivideot

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Valitse, haluatko korkean kontrastin värit käyttöön elokuvamaisissa kohdissa.

Vähemmän vilkkumista

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Vähennä vilkkumista kohdista, joissa on koko näytön välähdystehosteita (esim. valokranaatin tyyppiset kyvyt).

Yksittäiset värivalinnat 10 eri luokassa

 • Vaihtoehdot:      
  • Kratoksen väri
  • Atreuksen väri
  • Pomon/minipomon väri
  • Vihollisen väri
  • NPC:n väri
  • Kohteen väri
  • Vuorovaikutuksen väri
  • Vaaran väri
  • Liikkumismerkinnät
  • Taustan väri
 • Voit määrittää värit yksittäin kaikille näille luokille luodaksesi yksilöllisen korkean kontrastin tilan.

Värisuodatin

Vaihtoehdot: Off (pois), Red-Green (puna-vihreä), Green-Red (viher-puna), Blue-Yellow (sini-keltainen)

 • Käytä pelin objekteissa koko näytön suodatinta, joka vähentää tiettyjen värikirjojen käyttöä (tunnetaan myös daltonisaationa).

Ohjauksen visualisointi

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Ota käyttöön näytöllä näkyvä ohjaimen kuva ja syötteet pelin aikana.
  Tämä piilotetaan automaattisesti valikoissa ja elokuvakohtausten aikana.

Korkean kontrastin näytön esiasetus

Vaihtoehdot: Off (pois), General (yleinen), Red-Green (puna-vihreä), Green-Red (viher-puna), Blue-Yellow (sini-keltainen), Collector (keräilijä), Danger (vaara), Lighting (valaistus)

 • Valitse korkean kontrastin esiasetus, joka soveltaa ennalta valittua väripalettia tiettyihin luokkiin, tai määritä nämä luokat yksittäin alla olevilla vaihtoehdoilla. Korkean kontrastin näyttö soveltaa hahmoihin ja esineisiin täyttä värisaturaatiota, jotta ne olisi helpompi nähdä. (HUOMAUTUS: Kun tätä käytetään yhdessä Korkean kontrastin näytön pyyhkäisyn kanssa, tämän tilan voi asettaa päälle ja pois milloin vain pelin aikana. Tämä tila poistetaan automaattisesti käytöstä hahmovalikoissa.)

Liikkeen vähennys

God of War Ragnarökissä on asetuksia – kuten kameran tärinän poistaminen tai liikkumattoman pisteen käyttö – jotka tekevät pelikokemuksesta sujuvamman.

Kameran tärinä

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä lyhytaikaisten, usein toistuvien ja äkillisten kameraliikkeiden voimakkuutta. Tällaisia liikkeitä esiintyy yleensä taistelun aikana.

Kameran ambientti heilunta

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Määritä hitaiden, käsivaralla kuvattujen ja muiden toistuvien kameraliikkeiden voimakkuus pelin aikana. Tällaisia liikkeitä esiintyy yleensä toimettomuuden ja liikkumisen aikana. (Huomautus: Tämä ominaisuus ei vaikuta elokuvakohtauksiin.)

Liikesumennus

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä liikesumennuksen voimakkuutta.

Filmin rakeisuus

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Määritä käytettävän filmin rakeisuuden määrä.

Liikkumaton keskipiste

Vaihtoehdot: Off (pois), Small (pieni), Medium (keskikokoinen), Large (suuri)

 • Näytön keskellä on liikkumaton piste, jonka kokoa voi vaihdella.

Liikkumattoman keskipisteen väri

Vaihtoehdot: White (valkoinen), Black (musta), Green (vihreä), Purple (violetti), Red (punainen), Yellow (keltainen)

 • Säädä liikkumattoman keskipisteen väriä.

Elokuvamainen tasaisuus

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Tasoita kameran liikettä vähentämällä käsikameramaista tärinää ja heilumista elokuvakohtausten aikana aina kun mahdollista.

Navigointi ja liikkuminen

Pelimaailmassa liikkuminen on oleellinen osa tutkimista ja seikkailua. Uusien navigointi- ja liikkumisapujen ansiosta voit liikkua pelimaailmassa huoletta.     

Navigointiapu

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Paina lukitusnäppäintä, niin kamera kääntyy tämänhetkistä tarinan määrittämää tai kartalta valittua tavoitetta kohti, kun et ole taistelussa. (Huomautus: Navigointiapua voi käyttää yhdessä pyyhkäisyaktivoinnin kanssa.)

Liikkumisapu

Vaihtoehdot: Off (pois), Auto (automaattinen), Auto+ (automaattinen+)

 • Liiku pelkkää liikkumissauvaa käyttäen vähentämällä hyppimiseen ja kiipeilyyn vaadittavien näppäinpainallusten määrää.
  • Auto: Sisältää hyppimisen, kapuamisen, aukkojen ylittämisen ja reunoilta pudottautumisen.
  • Auto+: Lisää ryömimisen, painallukset ja kiipeilypisteet automaattisiin toimintoihin.

Äänimerkit ja näytönlukuohjelma

God of War -sarjan uutuuksia ovat nämä kaksi toimintoa, jotka tukevat heikkonäköisten pelaamista. Äänimerkit voivat osoittaa näytön kehotuksia ja kertoa pelaajalle nopeasti mahdollisesta toiminnosta niin yleisesti kuin taisteluiden aikana. Näytönlukuohjelma (vain englanniksi) auttaa pelaajia navigoimaan valikoissa ja oppimaan pelin perusteet.  

Äänimerkit

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Soittaa ylimääräisiä ääniä (tai puhuttuja ohjeita), jotka vastaavat erinäisiä taistelu- ja liikkumistoimintoja. (Huomautus: Voit kuunnella kaikki käytettävissä olevat äänimerkit Äänimerkkisanastosta.)

Näytönlukuohjelma keskeisimmille valikoille (vain englanniksi)

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Mahdollistaa valittujen ruututekstien lukemisen ääneen (vain englanniksi). Näytönlukuohjelma toimii seuraavissa näytöissä: 
  • Aloitusnäyttö
  • Onboarding-valikko
  • Asetusvalikko
  • Opastusvalikko
  • Maailmanvalintavalikko
  • Automaattisen varustamisen valikko
 • Näytönlukuohjelman äänenvoimakkuutta voi säätää äänenvoimakkuusvalikosta .

Äänisäädöt

Säädä pelikokemuksesi äänet itsellesi sopiviksi, esimerkiksi vahvistamalla puhetta tai keskipanoroimalla dialogeja, varmistaaksesi, että peli kuulostaa hyvältä omien vaatimustesi mukaan.

Maailmanlaajuinen

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä kaikkien peliäänten voimakkuutta.

Tehosteet

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä äänitehosteiden voimakkuutta.

Dialogi

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä puhutun dialogin äänenvoimakkuutta.

Musiikki

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä musiikin äänenvoimakkuutta.

Ohjaimen kaiutin

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä ohjaimen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Esteettömyyden äänimerkit

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä esteettömyyden äänimerkkien voimakkuutta.
  (Huomautus: Äänimerkit löytyvät äänten ja tekstityksen valikosta tai esteettömyysvalikosta.)

Näytönlukuohjelman äänenvoimakkuus

Vaihtoehdot: liukuvalitsin 0–10

 • Säädä tekstinlukuohjelman äänenvoimakkuutta (vain englanniksi).

Äänimerkkisanasto

Vaihtoehdot: Asetusvalikossa

 • Selaa ja kuuntele erilaisia ääniapuja, joita voi saada pelin aikana.

Äänen panorointi

Vaihtoehdot: liukuvalitsin -5–5

 • Säädä äänten vasenta/oikeaa panorointia.

Dialogin keskipanorointi

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Kaikki dialogi toistetaan keskimmäisen äänikanavan kautta, kun tämä on käytössä. Tämä poistaa kaikki panorointi- ja surround-tiedot ja heikentää ääni-immersiota, mutta parantaa puheen selkeyttä.

Puheen vahvistus

Vaihtoehdot: Off (pois), On (päällä)

 • Säädä äänten miksausta parantamaan puheen selkeyttä. (Huomautus: Tämä voi vaikuttaa musiikin ja äänitehosteiden selkeyteen hahmojen puhuessa.)

Monoäänijärjestelmien integroitu tuki

Vaihtoehdot: Auto Detect (automaattinen)

 • Havaitsee monoäänet automaattisesti PlayStationin asetuksista ja soveltaa niitä pelissä.

HUD

HUD-näytön muokkausvaihtoehdot ovat samat kuin God of Warissa (2018), mutta nyt voit kytkeä niitä päälle ja pois pyyhkäisyllä.

Kompassi

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Näyttää kompassin näytön ylälaidassa.
  • On (oletus): Kompassin näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Kompassin voi kytkeä päälle ja pois, kun se on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Kompassi ei pääsääntöisesti ole näkyvissä pelin aikana.

Vihollisten terveyspalkit

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Näyttää vihollisten pään päällä pelielementin, joka kertoo niiden tason, terveyden, taintumisen ja tilaefektit.
  • On (oletus): Vihollisten terveyspalkkien näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Vihollisten terveyspalkit voi kytkeä päälle ja pois, kun ne on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Vihollisten terveyspalkit eivät näy taistelun aikana.

Pomojen terveyspalkit

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Näyttää pomon terveyspalkin näytön ylälaidassa pomo- tai minipomotaistelun aikana.
  • On (oletus): Pomojen terveyspalkkien näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Pomojen terveyspalkit voi kytkeä päälle ja pois, kun ne on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Pomojen terveyspalkit eivät näy taistelun aikana.

Näytön ulkopuolella olevan vihollisen suunnanosoitin

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Näyttää Kratoksen ympärillä osoittimen, joka näyttää mistä suunnasta on tulossa hyökkäys ja minkä tyyppinen se on.
  • On (oletus): Näytön ulkopuolella olevan vihollisen suunnanosoittimen näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Näytön ulkopuolella olevan vihollisen suunnanosoittimen voi kytkeä päälle ja pois, kun se on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Näytön ulkopuolella olevan vihollisen suunnanosoitin ei näy taistelun aikana.

Taistelu-HUD

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Näyttää terveyden, raivon ja muita taisteluun liittyviä elementtejä HUD-näytössä.
  • On (oletus): Taistelu-HUD:in (terveys, raivo jne.) näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Taistelu-HUD:in voi kytkeä päälle ja pois, kun se on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Taistelu-HUD ei pääsääntöisesti ole näkyvissä pelin aikana.

Peli-ilmoitukset

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Sallii yleisten pelitietojen, kuten poimittujen esineiden, tehtävien ja avaamisten näkymisen HUD-näytössä.
  • On (oletus): Peli-ilmoitusten (poimitut esineet, tehtävät jne.) näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Peli-ilmoitukset voi kytkeä päälle ja pois, kun ne on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Peli-ilmoitukset eivät pääsääntöisesti ole näkyvissä pelin aikana.

Tähtäin

Vaihtoehdot: On (päällä), Swipe (pyyhkäisy), Off (pois)

 • Näyttää näytöllä mihin pelaaja tähtää.
  • On (oletus): Tähtäimen näkyminen riippuu pelitilanteesta.
  • Swipe: Tähtäimen voi kytkeä päälle ja pois, kun se on määritetty pyyhkäisyyn.
  • Off: Tähtäin ei pääsääntöisesti ole näkyvissä pelin aikana.

Pelin vaikeustaso

Santa Monica Studio on laajentanut taisteluiden vaikeusvaihtoehtoja lisäämällä uuden vaikeustason joustavuutta tuomaan.

Haaste

Vaihtoehdot: Story (tarina), Grace (armoa), Balance (tasapaino), No Mercy (ei armoa), God of War

 • Säätää pelin taisteluiden yleistä vaikeutta.
  • Give Me a Story: Niille, jotka haluavat kokea tarinan pienimmällä mahdollisella määrällä taisteluita.
  • Give Me Grace: Pelaajille, jotka haluavat keskittyä tarinaan, mutta haluavat hieman taisteluitakin.
  • Give Me Balance: Tasapuolisesti taisteluita ja muuta pelaamista.
  • Give Me No Mercy: Niille, jotka kaipaavat vaativampia taisteluita.
  • Give Me God of War: Niille, jotka haluavat mahdollisimman vaikean pelin. God of War -tilan voi valita vain, kun aloitat uutta peliä aloitusvalikon kautta.

Opittujen läksyjen koodeksi

 • Voit milloin vain lukea koodeksissa olevia vinkkejä ja opetuksia, kuten tietoja taistelusta, tutkimisesta ja uusista pelimekaniikoista.

Viesti Santa Monica Studiolta

”Pelaamisen esteettömyyden lisääminen on koko alaa koskettava tavoite. Kaikki se, mitä olemme pystyneet toteuttamaan God of War Ragnarök -pelissä, ei olisi mahdollista ilman lukuisien yhteistyökumppaneidemme tietoja ja opastusta. Haluamme antaa tunnustusta kansainväliselle PlayStation Studiosille, jonka tiedot ovat olleet korvaamattomia ja suuri innoituksen lähde – varsinkin Naughty Dogin ja Insomniac Gamesin tiimien.

Haluamme kiittää myös esteettömyyskonsulttejamme opastuksesta pelin kehittämisen aikana: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat, Christopher Robinson.”

-Mila Pavlin