PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Prohlášení týkající se zákona proti modernímu otroctví ve Spojeném království

Od všech zaměstnanců společnosti Sony se očekává, že budou splňovat zásady etického a zodpovědného chování, které jsou dostupné v Pravidlech chování společnosti Sony Group (Pravidla). Pravidla zahrnují základní principy respektování lidských práv a zakazují otroctví a obchod s lidmi včetně nucené dětské práce. Společnost Sony každoročně vydává všeobecné prohlášení, ve kterém přibližuje podniknuté kroky, jež mají za úkol zajistit, že se otroctví ani obchod s lidmi nevyskytnou ani v naší společnosti, ani v řetězci našich dodavatelů. Toto prohlášení rovněž splňuje požadavky zákona proti modernímu otroctví ve Spojeném království z roku 2015. Chcete-li se dozvědět více o snaze společnosti Sony bojovat s otroctvím a obchodem s lidmi, přečtěte si naše prohlášení.