Pravidla SIE pro tvůrce obsahu v sociálních médiích

Při zveřejňování příspěvků o produktech či službách Sony Interactive Entertainment (dále jako „SIE“, „my“, „nás“, „naše“) na jakékoliv platformě sociálních médií se musíte řídit těmito pravidly, a to za následujících podmínek:  Pokud jsme vám bezplatně poskytli produkt či produkty, vstupenky, cestovní výhody či jakékoliv další výhody nebo pokud s námi máte navázaný trvalý vztah.

Buďte zodpovědní: Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše příspěvky byly v souladu s příslušnými zákony, pravidly a předpisy.  Osvojte si a dodržujte pravidla vámi používaných platforem sociálních médií. Zjistěte, kdo je vaším regulátorem reklamy, a dodržujte jeho pravidla.   

Buďte transparentní: Ohledně vašeho vztahu s námi musíte být naprosto transparentní.

  • Veškeré spojení s námi zřetelně zveřejněte, a to v bezprostřední blízkosti vašeho prohlášení o našich produktech či službách.

o   Takovým „spojením“ mohou být myšleny skutečnosti, kdy vám zdarma poskytneme produkt či bezplatnou pozvánku na soukromou akci, proplatíme cestovní náklady nebo poskytneme vstupenku na akci, zaplatíme vaše náklady, pokryjeme vaše výlohy apod.

  • Takové prohlášení by mělo být zveřejněno tak, aby ho diváci s největší pravděpodobností nemohli minout, například na začátku příspěvku nebo formou grafické informace či obrázku, a to tak, aby bylo divákům viditelné bez nutnosti klikat na jakýkoliv odkaz či tlačítko typu „zobrazit více“.
  • V rámci video obsahu (včetně přímých přenosů, tzv „streamů“) zahrňte své prohlášení do prvního snímku/příspěvku a zahrňte do něj odpovídající písemné i hlasové prohlášení na začátku a na konci vašeho videa.
  • Tato informace musí být snadno čitelná a pochopitelná a musí být obsažena v hlavní části vašeho příspěvku, například: „Děkuji PlayStation za bezplatné poskytnutí téhle hry“.  Na začátek či konec příspěvku v sociálních médiích připojte #ad.  Nebojte se připojit tag @PlayStation (pokud vám to výslovně nezapovíme).

o   Některé platformy mohou nabízet či vyžadovat použití nástrojů či nastavení, které automaticky identifikují vaše příspěvky jako placenou reklamu či sponzorovaný obsah.  Pokud takovéto možnosti využijete, měli byste tak činit pouze ve shodě s těmito pokyny a dalšími osvědčenými postupy při zveřejňování prohlášení.   Nespoléhejte se výhradně na nástroje a nastavení dané platformy.

  • Pokud s námi máte navázaný trvalý vztah, pak kromě prohlášení uvedených ve svých příspěvcích uveďte takovou informaci i ve svém životopise na profilové stránce.

Za netransparentní se považují následující prohlášení:

-        Vágní prohlášení: #sp, #partner, #collab, #ambassador, „díky, PlayStation“.

-        Skrytá prohlášení:

o   pouze v životopise / na stránce s popisem, bez uvedení v každém příspěvku;

o   skryté na konci dlouhého příspěvku či mezi několika hashtagy; a/nebo

o   umístěné za dalším odkazem mimo stránku typu „o nás“ (např. pokud se uživatelům prohlášení zobrazí teprve po kliknutí na odkaz či tlačítko typu „zobrazit více“).

Buďte konkrétní: Při komunikaci o našich produktech, akcích či službách se držte faktů a mluvte pouze o svých zkušenostech z pohledu uživatelů. Nepronášejte obecná tvrzení.

Buďte sami sebou: Poskytujte své upřímné názory.

Nezapomeňte: vše, co napíšete, je vaše zodpovědnost.  Nedodržení těchto pokynů a zákonů platných v místě vašeho pobytu i místě, na které svou činností cílíte, může vás i váš vztah s námi ohrozit. V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s těmito pravidly SIE pro influencery v sociální médiích se spojte s kontaktním místem SIE.

 

Já, _________________________________ [JMÉNO TISKACÍM PÍSMEM], potvrzuji, že jsem obdržel/a a přečetl/a pravidla SIE pro tvůrce obsahu v sociálních médiích a souhlasím, že se jimi budu řídit.

 

________________________________

Podpis

________________________________

Dne

 

PŘÍLOHA

Seznam zdrojů v této příloze je uveden pouze pro vaše pohodlí a není zamýšlen jako úplný seznam zdrojů pravidel vztahujících se na influencery.

Níže uvedené webové stránky jsou spravovány provozovateli třetích stran a nejsou provozovány ani řízeny společností Sony Interactive Entertainment. Při návštěvě níže uvedených webových stránek podléhají jakékoliv informace odeslané na danou webovou stránku zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání provozovatele takovéto webové stránky; zásady ochrany soukromí a podmínky používání společnosti Sony Interactive Entertainment se na ně nevztahují.

Níže uvedené hypertextové odkazy jsou funkční k datu uvedenému na začátku tohoto dokumentu.  Společnost Sony Interactive Entertainment není odpovědná za spolehlivost nebo trvalou dostupnost těchto hypertextových odkazů nebo materiálů nalezených na těchto hypertextových odkazech a není odpovědná za jejich obsah ani použití.

SEVERNÍ AMERIKA

Spojené státy

Federal Trade Commission – Disclosures 101 for Influencers: https://www.ftc.gov/influencers  [EN]

Federal Trade Commission: FTC Endorsement Guidelines: What People Are Asking (https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-endorsement-guides)  [EN]

Kanada

Competition Bureau - Influencer Marketing and the Competition Act: https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04512.html  [EN], [FR]

Ad Standards - Influencer Marketing Disclosure Guidelines: https://adstandards.ca/resources/library/influencer-marketing-disclosure-guidelines/ [EN], [FR]

 

JIŽNÍ AMERIKA

Peru

INDECOPI –  Guía de Publicidad para Influencers: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/3979412/Publicidad+Digital.pdf/186e5bc2-42c6-9a30-1d5c-dff598e82358 [SP]

 

EVROPA

Spojené království

Advertising Standards Authority – Influencer Marketing Key Advice Resources: https://www.asa.org.uk/influencers [EN]

Advertising Standards Authority – Influencers’ Guide to Making Clear That Ads Are Ads: https://www.asa.org.uk/resource/influencers-guide.html  [EN]

Belgie

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) - Aanbevelingen inzake online influencers: https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/recommandations_du_conseil_de_la_publicite_influenceurs_en_ligne_fr.pdf  [FR]

Francie

Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) – Digital Advertising and Marketing Communications Code: https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/digital-advertising-and-marketing-communications-code/  [EN], [FR]

Itálie

Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - Social Network e Content Sharing: https://www.iap.it/social-network-e-content-sharing/ [IT]

Nizozemí

Stichting Reclame Code - Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM): https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-social-media-rsm/  [NL]

Švédsko

Konsument verket - Marknadsföring i sociala medier och blogger: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforing-i-sociala-medier-och-bloggar/ [SV]

 

OCEÁNIE

Austrálie

Ad Standards – Guidelines for Influencers: https://adstandards.com.au/blog/ad-standards-guidelines-influencers [EN]

Nový Zéland

Advertising Standards Authority – Guidance Note on Identification of Advertisements: https://www.asa.co.nz/codes/code-guidance-notes/guidance-note-identification-advertisements/

 

ASIE

Japonsko

The Word of Mouth Japan Marketing Association – WOMJ Guidelines: https://www.womj.jp/85019.html  [JA]