playstation.com

Právní informace

PLAYSTATION®: DOBYTÍ TRŮNU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Účastí ve hře PlayStation®: Dobytí trůnu (dále jen „Propagační akce“) souhlasíte s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími sponzora, která jsou ve všech ohledech konečná a závazná a proti kterým se nelze odvolat.

 

K ÚČASTI, VÝHŘE NEBO ZÍSKÁNÍ CENY NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. NÁKUP NEBO PLATBA NEZVYŠUJE ŠANCE ÚČASTNÍKA NA VÝHRU.

1.    SPONZOR: Sponzor propagační akce je uveden v tabulce níže pro zúčastněné země/regiony.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Zúčastněné země/regiony: Austrálie, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Polsko, Velká Británie („region SIEE“)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Zúčastněné země/regiony: Argentina, Brazílie, Kanada, Chile, Mexiko a USA* („region SIEA“)

*Platí v 50 státech USA a ve Washingtonu, D. C. Propagační akce neplatí na amerických územích, ve vlastnictví USA a v zámořských vojenských zařízeních a tam, kde je to jinak zakázáno nebo omezeno zákonem.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Zúčastněné země/regiony: Hongkong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko („Region SIEI“)

 

2.    Období propagační akce: Propagační akce začíná v 05:00 hodin pacifického času Spojených států amerických dne 28. října 2021 a končí ve 23:59:59 hodin pacifického času Spojených států amerických dne 18. listopadu 2021 („celkové období propagační akce“). První část propagační akce (definovaná níže v oddíle 4) bude probíhat od 05:00 hodin pacifického času dne 28. října 2021 do 23:59:59 hodin pacifického času dne 16. listopadu 2021. Druhá část propagační akce (definovaná v oddíle 4 níže) bude probíhat mezi 17. listopadem 2021 a 18. listopadem 2021 v časech uvedených v oddíle 7 níže. Oficiálními hodinami propagační akce je počítač Sponzora.

 

3.    Způsobilost: Této propagační akce se může zúčastnit pouze osoba, která: (i) má zákonné bydliště v zúčastněných zemích/regionech, (ii) v době přihlášení dosáhla věku nejméně osmnácti (18) let a plnoletosti ve státě/území/provincii, kde má bydliště, (iii) v době přihlášení vlastní nebo má přístup ke konzoli PlayStation®4 nebo konzoli PlayStation®5 a k jedné nebo více kompatibilním hrám PS4 nebo PS5, (iv) má účet v síti PlayStationTM („účet PSN“), a (v) má aktivní vysokorychlostní připojení k internetu a je během hraní přihlášena k síti PlayStationTM („PSN“). Každá taková osoba je „Účastníkem“.

 

Zaměstnanci sponzora a společnosti Realtime Media, Inc., („Agentura pro realizaci výher“) a jejich příslušných mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností, reklamních a propagačních agentur (společně dále jen „Podniky propagační akce“) a každý z jejich nejbližších rodinných příslušníků (např. manžel/ka, rodič, dítě, sourozenec a jejich manželé a nevlastní příbuzní každého z nich, bez ohledu na to, kde bydlí) a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti a osoby, s nimiž mají společné bydliště, ať už jsou v příbuzenském vztahu, nebo ne, nejsou oprávněni se účastnit ani vyhrát. To neplatí tam, kde je to zakázáno nebo omezeno zákonem.

 

Účast v této propagační akci představuje úplný a bezvýhradný souhlas účastníka s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími a výklady sponzora, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech souvisejících s touto propagační akcí. Pro účely propagační akce může sponzor kontaktovat účastníky e-mailem. Sponzor použije e-mailovou adresu spojenou s jejich PSN ID, kterou uvedli při přihlášení. Účastníkům nebude umožněno svou e-mailovou adresu změnit.

 

V případě Argentiny, Chile, Mexika a Brazílie si sponzor vyhrazuje právo propagační akci nebo její část zrušit, pozastavit a/nebo upravit. 

 

Pokud jde o první část: „Zúčastněné země/regiony“ zahrnují: Argentinu, Austrálii, Rakousko, Belgii, Brazílii, Kanadu, Chile, Chorvatsko, Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Hongkong, Maďarsko, Indonésii, Irsko, Itálii, Japonsko, Malajsii, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saúdskou Arábii, Singapur, Slovensko, Jižní Koreu, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Velkou Británii a Spojené státy americké.

 

Pokud jde o druhou část: „Zúčastněné země/regiony“ zahrnují: Argentinu, Austrálii, Rakousko, Belgii, Kanadu, Chile, Chorvatsko, Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Německo, Hongkong, Maďarsko, Indonésii, Irsko, Malajsii, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saúdskou Arábii, Singapur, Slovensko, Jižní Koreu, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Velkou Británii a Spojené státy americké.

 

4.    STRUKTURA PROPAGAČNÍ AKCE: Tato propagační akce se skládá ze dvou částí: první vyžaduje týmovou spolupráci a druhá je samostatná.

 

a.       První část: Každý účastník se stane součástí komunity, která se skládá z účastníků z každé zúčastněné země/regionu („komunita“). První část se bude skládat ze tří (3) kol (jednotlivě dále jen „kolo“), která proběhnou v rámci celkového období propagační akce. Komunita bude hrát společně s cílem dosáhnout v každém kole cílového počtu bodů („cíl komunity“). 

 

b.       Druhá část: Od 17. listopadu 2021 do 18. listopadu 2021 bude mít každý účastník ze zúčastněné země/regionu (s výjimkou Brazílie, Itálie a Japonska) šanci vyhrát další cenu tím, že odpoví na otázku, která se objeví na webu playstation.com/seize-the-throne v čase uvedeném v oddíle 7 níže. Pro usnadnění druhé části propagační akce budou zúčastněné země/regiony rozděleny do tří skupin určených v oddíle 7 níže („skupiny hráčů PS“).

 

5.    JAK SE ZÚČASTNIT

Aby se účastníci mohli zapojit, musí se přihlásit ke svému účtu PSN na adrese www.playstation.com, použít odkazy na tlačítko pro registrační formulář propagační akce na adrese playstation.com/seize-the-throne a dokončit vyplnění formuláře přijetím oficiálních pravidel.

 

Po úspěšném přihlášení se všichni účastníci stávají součástí komunity a setrvají v ní až do konce celkového období propagační akce. Účastníci, kteří se zaregistrují v době od 05:00 hodin pacifického času dne 28. října 2021 do 23:59 hodin pacifického času dne 1. listopadu 2021, se mohou zúčastnit 1., 2. a 3. kola propagační akce. Účastníci, kteří se zaregistrují po 23:59 hodin pacifického času dne 1. listopadu 2021, ale před koncem 1. kola, se mohou zúčastnit pouze 2. a 3. kola propagační akce. Účastníci, kteří se zaregistrují po skončení 1. kola, ale před koncem 2. kola, se mohou účastnit pouze 3. kola propagační akce. Druhé části se mohou účastnit všichni účastníci bez ohledu na dobu přihlášení.

 

Omezení počtu účastníků: V průběhu období trvání propagační akce je povolena maximálně jedna (1) účast na osobu. Pokud bude od stejné osoby přijata více než jedna (1) přihláška, mohou být všechny takové přihlášky dle uvážení sponzora diskvalifikovány. Účastníkům je zakázáno používat více než jednu (1) e-mailovou adresu, účet nebo více identit. Pokud se zjistí nebo vznikne podezření, že účastník používá k účasti v propagační akci více než jednu e-mailovou adresu nebo více identit, může být tento účastník podle uvážení sponzora diskvalifikován a nemusí mít nárok na výhru.

DŮLEŽITÉ: POKUD SE ÚČASTNÍK ZAPOJÍ DO TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ, MOHOU SE NA NĚJ VZTAHOVAT SAZBY ZA ZPRÁVY A DATA. ÚČASTNÍCI BY SE MĚLI SEZNÁMIT S CENOVÝMI PROGRAMY SVÉHO MOBILNÍHO OPERÁTORA. PRO ÚČAST V TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI ANI PRO ZÍSKÁNÍ CENY NENÍ NUTNÉ POUŽÍVAT MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ.

 

6.    ČÁST PRVNÍ:

Pro získání cen musí komunita společně dosáhnout za každé kolo cíle komunity. Jakmile komunita splní v jednotlivých kolech cíl komunity, vyhraje ceny za dané kolo, jak je uvedeno v tabulce níže, a postoupí do dalšího kola. Postup komunity bude sledován na stránce playstation.com/seize-the-throne.

 

Cíle komunity a ceny za jednotlivá kola jsou:

 

1. kolo: Prolomení vnější zdi

Datum: Od 00:01 hodin pacifického času dne 2. listopadu 2021 do dosažení 1. cíle.

Cíl komunity: 25 milionů bodů

Ceny první části*: Všichni účastníci získají: dva (2) PSN avatary

 

2. kolo: Obsazení Velké komnaty

Datum: Od okamžiku dosažení 1. cíle do okamžiku dosažení 2. cíle.

Cíl komunity: 100 milionů bodů

Ceny první části*: Všichni účastníci získají: pět (5) PSN avatarů

 

3. kolo: Dobytí Trůnního sálu

Datum: Od okamžiku dosažení 2. cíle do okamžiku dosažení 3. cíle (což musí být před 23:59:59 pacifického času dne 16. listopadu).

Cíl komunity: 160 milionů bodů

Ceny první části*: Uživatelé PS4 získají: jedno (1) dynamické téma PS4 a tři (3) PSN avatary; Uživatelé PS5 získají: tři (3) PSN avatary

 

*Upozorňujeme, že účastníci, kteří jsou uživateli PS5, si nebudou moci stáhnout dynamická témata PS4, která jsou součástí ceny ve 3. kole. Nebudou jim poskytnuty žádné alternativy.

 

Níže uvedená tabulka uvádí počet bodů, které může komunita získat za určité akce provedené během první části propagační akce**:

 

Hraní libovolné hry dle výběru účastníka: 10 bodů

Hraní libovolné hry dle výběru účastníka s jiným účastníkem: 15 bodů

Použití funkce sdílení (např. sdílení snímku obrazovky nebo videa ze hry s PSN přáteli účastníka nebo na sociálních sítích): 5 bodů

Získání bronzové trofeje: 5 bodů

Získání stříbrné trofeje: 10 bodů

Získání zlaté trofeje: 20 bodů

Získání pěti (5) trofejí v jedné hře: 25 bodů

 

**Vezměte prosím na vědomí následující požadavky pro započítání akcí hráče PlayStation:

 

·         V jednotlivých kolech lze body za odehrané hry získat pouze tehdy, pokud účastník v daném kole hraje hru minimálně jednu hodinu.

·         V jednotlivých kolech mohou účastníci získat body za nejvýše šest (6) trofejí za den.

·         V jednotlivých kolech mohou účastníci získat body za nejvýše šest (6) trofejí pomocí funkce sdílení za den.

 

Upozornění ohledně údajů o zařízení: Upozorňujeme, že pokud jste se rozhodli povolit shromažďování údajů nezbytných pro poskytování naší online služby pouze z nastavení systému konzole PlayStation 4 nebo PlayStation 5, nemusí být některé údaje o používání (včetně údajů o průběhu hry) shromažďovány.

 

7.    ČÁST DRUHÁ:

Od 10:00 hodin pacifického času dne 17. listopadu 2021 do 23:59:59 hodin pacifického času dne 18. listopadu 2021 bude mít každý účastník z účastnické země/regionu (s výjimkou Brazílie, Itálie a Japonska) šanci vyhrát cenu druhé části, pokud odpoví na tři otázky, které se objeví na stránce playstation.com/seize-the-throne ve stanoveném dni a čase uvedených v tabulce níže („otázky druhé části“). Účastníci druhé části budou rozděleni do skupin. Na stránce playstation.com/seize-the-throne musí účastníci kliknout na tlačítko „Odpovědět nyní“, kde budou vyzváni, aby se pomocí svého PSN ID přihlásili ke svému účtu PSN (pokud tak již neučinili). Po přihlášení musí účastníci postupovat podle odkazů a pokynů a odpovědět na otázky druhé části pro skupinu, do které byli zařazeni.

 

Skupina A: Argentina, Kanada, Chile, Mexiko a USA

Datum/čas: Od 10:00 hodin PDT dne 17. listopadu do 23:59:59 hodin PDT dne 18. listopadu 2021.

 

Skupina B: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Datum/čas: Od 18:00 hodin GMT dne 17. listopadu do 7:59:59 hodin GMT dne 19. listopadu 2021.

 

Skupina C: Austrálie, Indonésie, Hongkong, Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan a Thajsko

Datum/čas: Od 3:00 hodin JST dne 18. listopadu do16:59:59 hodin JST dne 19. listopadu 2021.

 

8.    URČENÍ VÝHERCŮ CEN PRVNÍ ČÁSTI A HODNOTA CEN

Jakmile je ukončeno kolo první části, získávají účastníci ze všech zúčastněných zemí/regionů, kteří byli součástí komunity před začátkem tohoto kola („výherci první části“), následující ceny pro dané kolo:

 

·         Cena 1. kola:

o   cena pro všechny účastníky: dva (2) PSN avatary

·         Cena 2. kola:

o   cena pro všechny účastníky: pět (5) PSN avatarů

·         Cena 3. kola:

o   cena pro uživatele PS4: jedno (1) dynamické téma PS4 a tři (3) PSN avatary

o   cena pro uživatele PS5: tři (3) PSN avatary

 

Cena 1. kola, cena 2. kola a cena 3. kola představují společně ceny první části.

 

Všichni potenciální výherci první části budou potvrzeni sponzorem (se sídlem na adrese uvedené v oddíle 1) do 7 dnů po skončení každého kola.

 

Přibližně 2 pracovní dny po dokončení každého kola obdrží výherci cen první části na svou konzoli PlayStation®4 nebo konzoli PlayStation®5 prostřednictvím informačního systému PSN od sponzora sdělení, v němž budou informováni o své výhře a zároveň obdrží poukazy s kódem, které musí výherci cen první části uplatnit, aby si mohli vyzvednout svou cenu 1. kola a/nebo cenu 2. kola a/nebo cenu 3. kola prostřednictvím obchodu PlayStation™Store. Poukazy s kódy na ceny první části musí být uplatněny do 31. prosince 2022. Pokyny k uplatnění poukazů najdete na adrese: playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.

 

Přibližná maloobchodní hodnota (ARV) jednotlivých cen první části je 0 USD. Celková ARV cen první části je 0 USD. Ceny první části nemají žádnou hodnotu ani uplatnění mimo síť PlayStation a nelze je prodávat, převádět ani vyměňovat za skutečné peníze nebo hodnotné předměty.

 

9.    URČENÍ VÝHERCŮ CEN DRUHÉ ČÁSTI A HODNOTA CEN

Výherci druhé části“ budou určeni takto:

 

·         Otázka č. 1: vyhrává jeden (1) účastník z každé zúčastněné země/regionu zařazeného do skupin druhé části, který uvede nejbližší správnou odpověď.

·         Otáčka č. 2: vyhrávají tři (3) účastníci – jeden účastník z každé skupiny druhé části, tedy ze skupiny A, skupiny B a skupiny C –, kteří uvedou nejbližší správnou odpověď.

·         Otázka č. 3: vyhrává jeden (1) účastník z každé zúčastněné země/regionu zařazeného do skupin druhé části, který uvede nejbližší správnou odpověď.

Výherci druhé části získají tyto ceny:

 

·         Cena za otázku č. 1:

o   Jedna (1) konzole PlayStation®5

·         Cena za otázku č. 2:

o   Jedna (1) sada královských prstenů PlayStationTM

·         Cena za otázku č. 3:

o   Jedna (1) náhlavní souprava Pulse 3D a dárková karta PlayStation™Store (digitální kód) v hodnotě 100 USD. Poznámka: Výherci druhé části mimo USA obdrží dárkovou kartu PlayStation™Store v hodnotě odpovídající 100 USD v jejich místní měně.

 

Cena za otázku č. 1, cena za otázku č. 2 a cena za otázku č. 3 představují společně ceny druhé části.

 

V případě nerozhodného výsledku bude na e-mailové adresy vyrovnaných účastníků spojené s jejich účtem PSN zaslána druhá otázka, která rozhodne o vítězi podle vlastního uvážení sponzora.

 

Pokud je potenciální výherce obyvatelem Spojených států amerických nebo Kanady, může být tento výherce vyzván, aby správně a bez pomoci odpověděl na časově omezenou otázku testující matematické dovednosti, kterou sponzor položí ve vzájemně vyhovující dobu způsobem, který si určí sponzor, aby mohl být daný účastník prohlášen za vítěze a získat příslušnou cenu.

 

Všichni potenciální výherci druhé části budou potvrzeni sponzorem (se sídlem na adrese uvedené v oddíle 1) do 23:59:59 hodin pacifického času dne 30. listopadu 2021. Výherci druhé části obdrží sdělení od agentury sponzora pro realizaci výher, společnosti RealTime Media se sídlem na adrese 200 Four Falls Corporate Center, Suite 100, Conshohocken, PA 19428 („agentura pro realizaci výher“), které jim bude zasláno na e-mailovou adresu spojenou s jejich účtem PSN, aby byli informováni o své výhře. Za účelem usnadnění doručení cen druhé části požádá agentura pro realizaci výher výherce druhé části o následující údaje: celé jméno, adresu bydliště, telefonní číslo a případně DIČ („údaje pro doručení“). Vezměte prosím na vědomí, že ceny druhé části budou po ověření výherce doručeny na místní adresu bydliště v zúčastněných zemích/regionech, na kterých výherci druhé části sídlí (doručování do P. O. boxů není povoleno).

 

Přibližná maloobchodní hodnota (ARV) jednotlivých cen druhé části je následující:

 

·         Konzole PlayStation®5: 500 USD

·         Sada královských prstenů PlayStationTM: 500 USD

·         Náhlavní souprava Pulse 3D a dárková karta PlayStationTMStore: 200 USD

 

Celková ARV všech cen druhé části je 26 000 USD.

 

Výhry druhé části budou doručeny agenturou pro realizaci výher jménem sponzora na adresu bydliště každého výherce druhé části do 60 pracovních dnů od obdržení údajů pro doručení od výherců druhé části. Veškeré příslušné federální, státní a místní daně jsou výhradně odpovědností jednotlivých výherců.

 

10.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: ŽÁDNÁ USTANOVENÍ TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL NEVYLUČUJÍ ANI NIJAK NEOMEZUJÍ ODPOVĚDNOST SPONZORA ZA PODVOD, ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ JEHO NEDBALOSTÍ, NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST V ROZSAHU, V JAKÉM JI NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT ZE ZÁKONA. Účastí v této propagační akci účastníci souhlasí s tím, že subjekty propagační akce a každá z jejich příslušných přidružených společností, dceřiných společností, zástupců, konzultantů, dodavatelů, právních poradců, reklamních agentur, agentur pro styk s veřejností, propagačních, realizačních a marketingových agentur, poskytovatelů webových stránek a každý z jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, pověřených osob a zástupců (dále jen „osvobozené strany“) nenesou odpovědnost za: (i) ztracené, opožděné, neúplné, odcizené, nesprávně zaslané, nedoručené nebo nedoručitelné e-mailové/textové zprávy nebo poštovní zásilky; (ii) za jakékoli poruchy, selhání, připojení nebo dostupnost počítačového, telefonního, satelitního, kabelového, síťového, elektronického nebo internetového hardwaru nebo softwaru; (iii) zkreslené, poškozené nebo nesouvislé přenosy, přístup ke službám poskytovatele / síti, jejich dostupnost nebo přetížení provozu; (iv) jakékoli technické, mechanické, tiskové nebo typografické či jiné chyby; (v) nesprávný nebo nepřesný záznam registračních údajů nebo neprovedení jejich záznamu či ztrátu těchto údajů; (vi) za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, závadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, poruchu komunikační linky, technickou chybu, krádež nebo poškození nebo neoprávněný přístup k propagační akci; (vii) za jakékoli zranění nebo poškození počítače jakékoli osoby v souvislosti s účastí v propagační akci a/nebo přijetím ceny nebo v důsledku této účasti; a (viii) přihlášky, které jsou opožděné, padělané, ztracené, nesprávně vložené, chybně zaslané, zfalšované, neúplné, smazané, poškozené, zkomolené nebo jinak neodpovídající oficiálním pravidlům. Subjekty propagační akce dále nenesou odpovědnost za jakákoli nezodpovězená nebo nedoručená oznámení o výhercích.     

 

Účastí v propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že: (i) se bude řídit těmito oficiálními pravidly, včetně požadavků na účast; (ii) se vzdává jakýchkoli práv na námitku nejednoznačnosti těchto oficiálních pravidel; (iii) se vzdává všech svých práv na vznesení jakéhokoli nároku, žaloby nebo na zahájení řízení proti kterékoli z osvobozených stran v souvislosti s propagační akcí; a (iv) navždy a neodvolatelně souhlasí s tím, že každou z osvobozených stran zprostí všech nároků, soudních sporů, rozsudků, žalob, řízení, požadavků, pokut, sankcí, odpovědnosti, nákladů a výdajů (mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které mohou vzniknout v souvislosti s: (a) propagační akcí, mimo jiné včetně jakékoli její aktivity nebo prvku, a přihláškami účastníků, jejich účastí nebo nemožností se propagační akce účastnit; (b) porušením jakýchkoli práv třetích stran na ochranu soukromí, osobnosti, veřejné pověsti nebo vlastnictví; (c) přijetím, přítomností, převzetím, cestováním, účastí, doručením, vlastněním, vadami, používáním, nepoužíváním, zneužitím, nemožností používat, ztrátou, poškozením, zničením, nedbalostí nebo úmyslným jednáním v souvislosti s používáním ceny (nebo jakékoli její součásti); (d) jakoukoli změnou v udělování cen (nebo jejich součástí); (e) lidskou chybou; (f) jakýmkoli nesprávným, nedbalostním nebo neoprávněným jednáním nebo opomenutím ze strany kterékoli z osvobozených stran; (g) ztrátou, zpožděním, odcizením, nesprávným zasláním, poškozením nebo zničením cen (nebo jejich součástí); nebo (h) nedbalostí nebo úmyslným jednáním účastníka.

 

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné propagační akci uskutečnit podle plánu, vyhrazuje si sponzor právo podle vlastního uvážení propagační akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit a/nebo v ní pokračovat, včetně výběru výherce způsobem, který považuje za spravedlivý a přiměřený, a to z řádných přihlášek obdržených před takovým zrušením, ukončením, úpravou nebo pozastavením. Za žádných okolností nebude uděleno více cen, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech. V případě, že v důsledku technických, typografických, mechanických, administrativních, tiskových, výrobních, počítačových nebo jiných chyb bude výherců více, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, bude výherce určen náhodným losováním z řad účastníků.

 

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PLATÍ, ŽE VŠE, CO SE TÝKÁ TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE, VČETNĚ CEN, JE POSKYTOVÁNO VE STAVU „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

 

11.  ROZHODNÉ PRÁVO: V rozsahu povoleném platnými zákony se tato pravidla a veškeré spory vzniklé na jejich základě nebo v souvislosti s propagační akcí řídí níže uvedeným právem:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Pro účastníky, kteří mají bydliště v regionu SIEE, se tato pravidla vykládají a interpretují v souladu s anglickým právem a strany (účastníci a pořadatel) se podřizují nevýlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

Pro účastníky, kteří mají bydliště v zemi v rámci regionu SIEA, se tato pravidla řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie, bez ohledu na kolizní normy. Jakýkoli spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení a nebyl uplatněn u soudu pro drobné nároky, může kterákoli ze stran podat u příslušného soudu buď u vrchního soudu státu Kalifornie v okrese San Mateo, nebo u okresního soudu Spojených států amerických pro severní okres Kalifornie.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

Pro účastníky, kteří mají bydliště v regionu SIEI, se tato pravidla vykládají a interpretují v souladu s japonským právem a strany (účastníci a pořadatel) se podřizují nevýlučné jurisdikci okresního soudu v Tokiu.

 

Účastník a regionální sponzor se podřizují výlučné soudní pravomoci a příslušnosti příslušných soudů uvedených výše a vzdávají se všech námitek týkajících se pravomoci, místa konání a nepříslušnosti těchto soudů. V jakémkoli soudním sporu o vynucení kterékoli části této smlouvy uhradí veškeré náklady a poplatky, včetně odměny za právní zastoupení, strana, která spor nevyhrála.

 

12.  OCHRANA OSOBNÍCH NÁKLADŮ: Zásady ochrany osobních údajů sponzora jsou k dispozici na adrese: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Zásady ochrany osobních údajů agentury pro realizaci výher jsou k dispozici na adrese: https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

Pro Argentinu, Chile, Mexiko a Brazílii: účast zahrnuje výslovný souhlas s veřejným šířením, přenosem, přeposíláním, reprodukcí nebo zveřejňováním filmových záběrů, fotografií, obrázků nebo obrazových a/nebo hlasových záznamů a/nebo osobních údajů účastníků obecně a vítěze konkrétně, a to všemi a jakýmikoliv komunikačními prostředky (vizuálními, zvukovými nebo jinými, včetně prezentace prostřednictvím pozemního televizního vysílání, antény, kabelové televize, satelitu, rádia, internetu apod.) za jakýmkoliv účelem po dobu trvání soutěže a po dobu až tří (3) let po jejím skončení, aniž by účastník měl právo požadovat náhradu nebo odškodnění. Účastníci zaručují, že neexistují žádné třetí strany, které by měly výhradní práva na prezentaci, zveřejnění, šíření a/nebo reprodukci hlasu a/nebo osobních údajů. V opačném případě se zavazují zbavit sponzora jakýchkoli nároků, které by třetí strany mohly z tohoto důvodu vznést. Účastníci berou na vědomí, že jim účast nezpůsobí žádnou finanční újmu, a proto se vzdávají jakýchkoli nároků, které by mohli vznést z důvodu snížení svých příjmů.

 

Pro Argentinu: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastníci mají k poskytnutým údajům bezplatný přístup v intervalech ne kratších než šest (6) měsíců, pokud není prokázán oprávněný zájem v tomto smyslu v souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 3 zákona č. 25 326. NÁRODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, kontrolní orgán zákona č. 25 326.

 

13.  PRÁVA NA PUBLICITU: Účastí v této propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že sponzorovi povolí použít své PSN ID a avatar v souvislosti s přiměřenou propagací propagační akce na kanálech PlayStation.

 

Sponzor musí buď zveřejnit, nebo zpřístupnit informace, ze kterých vyplývá, že došlo k platnému vyhlášení výsledků a že ceny byly předány potvrzeným výhercům. Za účelem splnění této povinnosti může sponzor zveřejnit příjmení a okres/stát výherců. Pokud výherce nesouhlasí se zveřejněním nebo zpřístupněním svého jména, kontaktuje sponzora na e-mailové adrese uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že sponzor může být přesto povinen poskytnout úplný seznam výherců regulačnímu orgánu nebo jiným třetím stranám, jak to vyžadují platné místní zákony.

 

14.  VŠEOBECNÉ: Jakýkoli pokus o jinou formu účasti v této propagační akci, než jak je zde popsáno, je neplatný. Sponzor si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, u něhož podle vlastního uvážení zjistí nebo má podezření, že manipuluje s průběhem propagační akce, porušuje tato oficiální pravidla nebo se chová nesportovně či s úmyslem narušit normální průběh této propagační akce. Jakýkoli pokus o jinou formu účasti v této propagační akci, než jak je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, je neplatný. Pokud se zjistí, že se některá osoba zaregistrovala nebo se pokusila zaregistrovat více než jednou pomocí více telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, více identit, IP adres, prostřednictvím proxy serverů nebo podobných metod, budou všechny její přihlášky prohlášeny za neplatné a této osobě nebude udělena žádná cena, na kterou by mohla mít nárok. Jakékoli použití robotických automatických metod, metod s využitím maker, naprogramovaných metod, metod třetích stran nebo podobných metod za účelem účasti v propagační akci bude mít za následek neplatnost jakéhokoli pokusu o účast uskutečněného takovými metodami a diskvalifikaci osoby, která je použila. Účastníci a/nebo potenciální výherci mohou být požádáni o předložení dokladu totožnosti a způsobilosti k účasti podle požadavků sponzora. V případě sporu o totožnost výherce bude za výherce prohlášen oprávněný držitel e-mailového účtu, jehož e-mailová adresa byla uvedena v registračním formuláři spojeném s takovou přihláškou. „Oprávněný držitel účtu“ je definován jako fyzická osoba, které je přidělena e-mailová adresa poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací (např. podnikem, vzdělávací institucí), jež je odpovědná za přidělování e-mailových adres pro doménu spojenou s předloženou e-mailovou adresou. Každý účastník může být vyzván k předložení dokladu potvrzujícího, že je oprávněným držitelem účtu. UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLI POKUS O ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NARUŠENÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE JE PORUŠENÍM TRESTNÍCH A OBČANSKÝCH ZÁKONŮ. POKUD K TAKOVÉMU POKUSU DOJDE, VYHRAZUJE SI SPONZOR PRÁVO VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY NEBO JINÉ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY PO OSOBĚ (OSOBÁCH) ODPOVĚDNÉ (ODPOVĚDNÝCH) ZA TAKOVÝ POKUS V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Pokud by některé ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo jakékoli slovo, slovní spojení, podmínka, věta nebo jiná jejich část byly z jakéhokoli důvodu shledány nevymahatelnými nebo neplatnými, pak se takové ustanovení nebo jeho část upraví nebo zruší tak, aby zbývající ustanovení těchto oficiálních pravidel byla platná a vymahatelná. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo dokumentů o výhře nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení. Žádný účastník nemá právo tato oficiální pravidla měnit nebo doplňovat. Pokud sponzor nevymáhá dodržování některého ustanovení těchto oficiálních pravidel, neznamená to, že se tohoto ustanovení zříká, a takové ustanovení zůstává v plné platnosti a účinnosti. Všechny zaslané příspěvky a/nebo materiály se stávají majetkem sponzora a nebudou vráceny. V případě jakéhokoli rozporu mezi informacemi ohledně propagační akce obsaženými v těchto oficiálních pravidlech a informacemi ohledně propagační akce obsaženými v propagačních materiálech (včetně mimo jiné míst prodeje, televizní a tištěné reklamy, propagačních obalů a jiných propagačních médií) mají přednost informace o propagační akci uvedené v těchto oficiálních pravidlech.

 

15.  SEZNAM VÝHERCŮ: V případě zájmu o seznam výherců zašlete poštou obálku se známkou a nadepsanou adresou na adresu uvedenou v následující tabulce pro váš region:

 

Region SIEA:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Region SIEE:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Region SIEI:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Žádosti o seznam výherců musejí být doručeny nejpozději do 30 dnů po skončení celkového období propagační akce.

 

Pokud výherce nesouhlasí s tím, aby bylo jeho jméno zpřístupněno veřejnosti, kontaktujte prosím sponzora na e-mailové adrese uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Všechna práva vyhrazena.