playstation.com

Právní informace

Podmínky a ustanovení

Služba PlayStation®Plus: Webové stránky Systému odměn služby PlayStation®Plus

 

„Podmínky způsobilosti“

·         Uživatel musí mít aktivní členství ve službě PlayStation®Plus;

·         Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let a

·         pokud se nabídka vztahuje k produktu, u něhož je věkové omezení, uživatel nesmí být mladší, než je požadovaný věk.

·         Uživatel musí být rezidentem patřičného regionu.

„Datum zahájení“

Uvedeno v příslušné nabídce.

„Datum ukončení“

Uvedeno v příslušné nabídce.

„Region“

Česká republika.

„Datum vypršení platnosti kuponu s kódem“

Datum, které označuje vypršení platnosti kuponu s kódem, je uvedeno v příslušné nabídce. 

„Kupon s kódem“

Uvedeno v příslušné nabídce.

„Doba trvání propagační akce“

Každá příslušná nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.

„Společnost Sony“

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, identifikační číslo společnosti 03277793, se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

1.     Tyto podmínky a ustanovení vytváří mezi vámi a společností Sony právní smlouvu, pozorně si je přečtěte.  Systém odměn služby PlayStation®Plus podléhá podmínkám a ustanovením, které jsou uvedené dále. V případě, že s podmínkami a ustanoveními nesouhlasíte, nepoužívejte Systém odměn služby PlayStation®Plus.

2.     Systém odměn služby PlayStation®Plus je platforma společnosti Sony, pomocí které můžou společnost Sony a třetí strany poskytovat kupony s kódy vztahující se na produkty, které prodávají („nabídky“, „nabídka“). Pokud produkty prodává třetí strana, nabídka a produkty vztahující se k ní vedle těchto podmínek a ustanovení a veškerých podmínek a ustanovení na webových stránkách Systému odměn služby PlayStation®Plus podléhají také podmínkám a ustanovením příslušné třetí strany. Pokud produkty prodává společnost Sony, nabídka a produkty vztahující se k ní podléhají těmto podmínkám a ustanovením, všem podmínkám uvedeným na webových stránkách Systému odměn služby PlayStation®Plus a podmínkám patřičných produktů společnosti Sony.

3.     Nabídky dostupné v Systému odměn služby PlayStation®Plus jsou určeny držitelům účtu PlayStation®Network („PSN“), kteří splňují podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

4.     Každá nabídka je dostupná během dané doby trvání propagační akce.

5.     Nabídky dostupné v Systému odměn služby PlayStation®Plus se mohou v různých zemích lišit.

6.     Pro některé nabídky platí omezení minimálního věku, což znamená, že takové nabídky buď nebudou přístupné uživatelům mladším, než je požadovaný věk, nebo že takoví uživatelé nebudou moci uplatnit kupon s kódem nebo nabídku využít.

7.     Aby mohla oprávněná osoba využít nabídku, musí během dané doby trvání propagační akce splnit následující kroky („kroky“):

a.     kliknout na odkaz Systému odměn služby PlayStation®Plus na adrese www.playstation.com;

b.    přihlásit se ke svému účtu;

c.     kliknout na požadovanou nabídku a získat tak přístup ke kuponu s kódem a

d.    prostřednictvím odkazu přejít na webové stránky třetí stany a kupon s kódem uplatnit.

8.     Žádný kupon s kódem nemá peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Kupon s kódem je nepřenosný a neprodejný.

9.     Kupon s kódem je po vypršení platnosti neplatný.

10.  Každá oprávněná osoba smí na jednu nabídku uplatnit pouze jeden kupon s kódem.

11.  Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

12.  Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze uživatelům, kteří vlastní účet ve službě PSN a mají přístup do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostní internet.  Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus (včetně dostupnosti nabídek) se liší v závislosti na věku předplatitele. Ke vstupu do služby PlayStation®Plus musí být uživatelé starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – www.playstation.com/gameservers.  K zakoupení služby PlayStation®Plus jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.  Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

14.  Oprávněné osoby získají přístup k nabídkám do 24 hodin po vytvoření účtu ve službě PlayStation®Plus.

15.  Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může společnost Sony dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat libovolný kupon s kódem.

16.  Společnost Sony nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu ve službě PSN z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

17.  Pokud se nabídka týká produktu třetí strany (tzn. nepatří společnosti Sony), jsou kupony s kódem, nabídka a produkt v ní poskytnuty a provozovány třetí stranou a společnost Sony za ně nepřijímá žádnou odpovědnost, a to ani v souvislosti s nepřesným popisem nabídky nebo produktu, s neschopností oprávněné osoby uplatnit kupon s kódem (např. kupon s kódem je vadný) nebo s použitím či zakoupením produktu.

18.  Společnost Sony si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku pozměnit, pozastavit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jejího názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo její kontrolu.

19.  V případě sporu je rozhodnutí společnosti Sony konečné a společnost se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

20.  Společnost Sony si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

21.  Nabídky vztahující se k produktům třetích stran lze využít pouze na jejich webových stránkách a podléhají jejich podmínkám použití.  Společnost Sony nezodpovídá za poskytování kuponů s kódem třetích stran.

22.  V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony, a smlouva mezi každým účastníkem a společností Sony tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.