playstation.com

Právní informace

PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Sleva 33 % na službu PlayStation®Plus v rámci akce Black Friday: 12měsíční předplatné

19. 11. 2021 – 30. 11. 2021

„Podmínky způsobilosti“

Uživatel musí splňovat všechny následující podmínky:

•             musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let;

•             musí mít trvalé bydliště v jedné z účastnických zemí

•             musí mít účet ve službě PlayStation™Network („PSN“)

„Nabídka“

33% sleva z aktuální ceny způsobilého produktu

„Způsobilé produkty“

12měsíční předplatné služby PlayStation®Plus

12měsíční předplatné služby PlayStation®Plus je trvalé předplatné s pravidelným poplatkem, který bude účtován každých 12 měsíců za aktuální plnu cenu v obchodě PlayStation®Store, dokud nebude zrušeno.

„Příslušný obchod“

Obchod systému PlayStation®4 nebo PlayStation®5 a online obchod na webu známý jako PlayStation™Store, vyjma všech ostatních metod platby, ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum zahájení“

19. 11. 2021 – 12:00 (SEČ)

„Datum ukončení“

30. 11. 2021 – 12:00 (SEČ)

„Účastnické země“

Izrael

Česká republika

Bulharsko

Dánsko

Rakousko

Belgie

Kypr

Francie

Německo

Řecko

Island

Irsko

Itálie

Lucembursko

Malta

Nizozemsko

Portugalsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Finsko

Spojené království

Chorvatsko

Polsko

Nový Zéland

Rumunsko

Maďarsko

Švédsko

Švýcarsko

Austrálie

Norsko

Bahrajn

Kuvajt

Libanon

Omán

Katar

Saúdská Arábie

Spojené arabské emiráty

Indie

Jihoafrická republika

Ruská federace

Ukrajina

Turecko

 

„Kroky“              

Oprávněné osoby mají během doby trvání propagační akce povinnost:

a. přihlásit se ke službě PSN; a

b. zakoupit způsobilý produkt v příslušném obchodě.

„Pořadatel“        Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, identifikační číslo společnosti 06020283 („SIENE“). V Anglii a Walesu tvoří SIENE společnost se sídlem 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

1.            Tato („nabídka“) je dostupná uživatelům, kteří splní podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

                 

2.            Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.   Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“. 

                 

3.            Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky.  Tato nabídka se vztahuje pouze na nákup způsobilých produktů v příslušných obchodech během doby trvání propagační akce, na veškerá ostatní předplatná ve službě PlayStation®Plus se nevztahuje. Na oprávněné osoby, které zakoupí předplatné služby PlayStation®Plus (a nikoli způsobilý produkt z příslušného obchodu), se tato nabídka nevztahuje. Na oprávněné osoby, které zakoupí předplatné služby PlayStation®Plus prostřednictvím akce spolu s konzolí PlayStation®4 nebo PlayStation®5, se tato nabídka nevztahuje.

                 

4.            Aby nedošlo k pochybnostem, uživatelé, kteří mají aktivní předplatné služby PlayStation®Plus, nemohou využít této nabídky a jakékoli 12měsíční předplatné služby PlayStation®Plus, které skončí během doby trvání propagační akce, bude prodlouženo za aktuální plnou cenu v obchodě PlayStation®Store. 

 

                Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů.

                 

5.            K registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

                 

6.            Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store.

                 

7.            Předplatné služby PlayStation®Plus (PS Plus) je k dispozici pouze majitelům účtů ve službě PlayStation Network (PSN) starším 18 let s přístupem do obchodu PlayStation™Store (PS Store) a vysokorychlostním připojením k internetu (doporučená minimální rychlost je 5 Mb/s). Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – www.playstation.com/gameservers.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN naleznete na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

                12měsíční předplatné služby PlayStation®Plus bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a z peněženky služby PSN uživatele bude každých 12 měsíců automaticky strháván pravidelný poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, jestliže bude v peněžence služby PSN uživatele dostatek prostředků, nebo se použije výchozí způsob platby registrovaný v účtu (jestliže existuje).

                 

                - Pravidelný poplatek za předplatné služby PlayStation®Plus: 1 560 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu ve službě PSN.

                - Frekvence fakturací za službu PlayStation®Plus: každých dvanáct měsíců.

                - Doba trvání předplatného služby PlayStation®Plus: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

                 

                Uživatel může předplatné služby PlayStation®Plus kdykoli zrušit, čímž bude předplatné ukončeno ke dni splatnosti následující platby. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby předplatného. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

                 

                Pokyny ke zrušení předplatného naleznete na adrese:   https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

                Když si oprávněná osoba zakoupí 12měsíční předplatné služby PlayStation®Plus, ZAPNEME v jejím nastavení účtu automatické financování (i kdyby bylo předtím VYPNUTÉ). To znamená, že pokud uživatel nemá v peněžence dostatek financí k zaplacení trvalého poplatku za předplatné, požadovaná částka bude stržena užitím výchozí platební metody registrované na jeho účtu ve službě PSN (jestliže existuje), pokud možnost automatického financování nevypne. Chcete-li VYPNOUT automatické financování, přejděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

8.            Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

                 

9.            Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout dodat nabídku a obsah.

                 

10.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

                 

11.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu ve službě PSN a dokončit požadované kroky z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

                 

12.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

                 

13.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

               

14.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každou oprávněnou osobou a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.