PODMÍNKY SLUŽBY PLAYSTATION STARS

PlayStation Stars je k dispozici ve způsobilých zemích uživatelům starším 18 let, kteří mají účet pro síť PlayStation Network.

 

JAKO SPOTŘEBITEL MŮŽEŠ MÍT V RÁMCI PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ PRÁVA, KTERÁ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT ANI ZMĚNIT. TAKOVÁTO PRÁVA MAJÍ PŘEDNOST PŘED ČÍMKOLI V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.

 

PŘED PRVNÍM PŘÍSTUPEM DO PLAYSTATION STARS.

Přečti si tyto podmínky služby PlayStation Stars („podmínky PlayStation Stars“) spolu s podmínkami služby a uživatelskou smlouvou PlayStation Network: https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/ („PSN TOSUA“). Tyto podmínky PlayStation Stars doplňují PSN TOSUA. To znamená, že při jednání s tebou a v souvislosti s tvým členstvím PlayStation Stars budeme spoléhat na tyto podmínky PlayStation Stars a PSN TOSUA.  Kdykoliv se v tomto dokumentu odkazujeme na „podmínky“, máme na mysli tyto podmínky PlayStation Stars a PSN TOSUA. 

 

1.     Kdy platí tyto podmínky PlayStation Stars?

1.1. Tyto podmínky PlayStation Stars se vztahují na všechny dospělé držitele účtu PSN, kteří se zaregistrují do PlayStation Stars („PlayStation Stars“). Tyto podmínky platí navíc společně s podmínkami služby a uživatelskou smlouvou PlayStation Network („PSN TOSUA“), které se vztahují na tvůj účet PSN. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi podmínkami PlayStation Stars a PSN TOSUA platí v rozsahu takového rozporu podmínky PlayStation Stars.

 

2.     Kdo jsme?

2.1. Jsme společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited s identifikačním číslem 06020283 („SIENE“). V Anglii a Walesu tvoří SIENE akciovou společnost.

 

3.     Kdo se může zaregistrovat do PlayStation Stars?

3.1. Podmínkou pro získání nároku je věk 18 a více let, účet PSN pro dospělé a bydliště v zemi/regionu, kde je služba PlayStation Stars dostupná.

3.2. Chceš-li se zaregistrovat do PlayStation Stars, musíš souhlasit s těmito podmínkami PlayStation Stars, a to na webové stránce PlayStation nebo prostřednictvím aplikace PlayStation App.  Můžeš být zařazen/a na čekací listinu. Jakmile budeš přijat/a do PlayStation Stars a staneš se členem/členkou, budeš o tom informován/a.

3.3. Služba PlayStation Stars je určena pro osobní použití spotřebiteli a nesmí být využívána k jakýmkoliv obchodním ani komerčním účelům. Každá osoba může mít pouze jeden účet PlayStation Stars.

3.4.  Tvé členství PlayStation Stars, jakékoliv body, sběratelské předměty, další výhody nebo jiné předměty shromážděné nebo registrované prostřednictvím PlayStation Stars:

3.4.1.          nelze převádět, kupovat, prodávat nebo s nimi jakkoliv obchodovat;

3.4.2.          nejsou tvým osobním majetkem;

3.4.3.          nelze vyměnit ani směnit za peníze či peněžní hodnotu;

3.4.4.          nemají ve skutečném světě žádnou hodnotu; a

3.4.5.          body neslouží jako dárkové karty PlayStation a jsou ti uděleny pouze na základě propagačních akcí.

3.5. Službu PlayStation Stars můžeš kdykoliv opustit. Více informací o tom, jak to provést, najdeš v oddílu 12 níže.

 

4.      Definice slov a frází.

 

Definovaná slova použitá v těchto podmínkách PlayStation Stars, která zde nejsou uvedena, mají stejný význam, který jim je přidělen v PSN TOSUA.

 

Dalšími výhodami“ se rozumí jakékoliv další speciální bonusy, výhody či odměny, které nejsou sběratelskými předměty nebo body a které lze rovněž získat prostřednictvím PlayStation Stars.

 

Sběratelským předmětem“ se rozumí pouze digitální předmět, který lze získat výhradně účastí v PlayStation Stars a který je přístupný na tvém účtu PSN.

 

Způsobilou kampaní“ se rozumí aktivity, za které lze získat body či sběratelské předměty, které jsou k dispozici výhradně členům. Patří mezi ně mimo jiné aktivity ve hrách, používání funkcí platformy a některé nákupní propagační akce v obchodě PlayStation Store.

 

Způsobilými nákupy“ se rozumí nákupy generující body, které předplatitelé PlayStation Plus provedou v obchodě PlayStation Store prostřednictvím peněženky PSN nebo jiných forem platby ze svých zařízení PS5, PS4, PS3 nebo PS Vita, avšak s výjimkou přidání prostředků do peněženky PSN prostřednictvím obchodu PlayStation Store a jakýchkoliv nákupů, které nebyly provedeny v obchodě PlayStation Store, včetně následujících: nákupy provedené na https://direct.playstation.com, https://gear.playstation.com/ nebo podobných adresách URL a jakékoliv nákupy fyzických disků, konzolí, doplňků, dárkových karet PlayStation nebo dalších fyzických předmětů.

 

„Členem“ či „členstvím“ se rozumí držitel účtu PSN, který přijal podmínky služby PlayStation Stars, požádal o členství v PlayStation Stars a byl do ní přijat.

 

„Dárkovými kartami PlayStation“ se rozumí předplacené karty, které umožňují držitelům účtu PSN využití obsahu PlayStation nebo doplnění prostředků peněženky PSN, jak je popsáno zde: https://www.playstation.com/playstation-gift-cards/.

„PlayStation Plus“ se rozumí hrazená předplatitelská služba dostupná držitelům účtu PSN. Více informací o PlayStation Plus najdeš na adrese https://www.playstation.com/ps-plus/.

 

„Webovou stránkou PlayStation“ se rozumí https://www.playstation.com.

 

„Body“ se rozumí body udělované členům za plnění způsobilých kampaní či provedení způsobilých nákupů nebo jinak poskytnuté v rámci PlayStation Stars.

 

5.     Body a sběratelské předměty – obecná pravidla

5.1. Chceš-li získat body nebo sběratelské předměty, musíš být v době plnění a splnění způsobilé kampaně nebo provedení způsobilého nákupu přihlášen/a ke svému účtu PSN. Po uplynutí této doby nelze body a sběratelské předměty přidávat; proto se před zahájením způsobilé kampaně nebo provedením způsobilého nákupu ujisti, že jsi přihlášen/a ke správnému účtu PSN. 

5.2. Body nelze získat za způsobilé nákupy provedené před registrací do PlayStation Stars nebo za splnění způsobilé kampaně nebo provedení způsobilého nákupu v době, kdy nejsi přihlášený/á ke správnému účtu PSN přidruženému ke tvému členství.

5.3. Body nemají žádnou peněžní hodnotu a nelze je vyměnit za hotovost.

5.4. Body na účet PlayStation Stars obdržíš po splnění způsobilé kampaně nebo provedení způsobilého nákupu.

5.5. Na konzoli PS3 nebo na PS Vita není v tuto chvíli službou PlayStation Stars podporována jakákoliv jiná aktivita kromě způsobilých nákupů.

 

6.      Způsobilé kampaně

6.1. Body nebo sběratelské předměty lze získat účastí ve stanovených kampaních pro členy.  Množství bodů nebo sběratelských předmětů, které jsou určeny pro danou kampaň, je uvedeno v podrobnostech kampaně.

6.2.                  Body nebo sběratelské předměty získáš pouze v případě, že způsobilou kampaň osobně splníš ve stanoveném čase. Částečné splnění nezajišťuje nárok na body ani sběratelské předměty. Body nebo sběratelské předměty získají všichni členové, kteří splní způsobilou kampaň ve stanoveném čase.

6.3. Způsobilé kampaně se mohou u jednotlivých členů a na různých trzích lišit a splnění některých z nich může být podmíněno nákupem.

6.4. Čas od času se mohou objevit další příležitosti k získání bodů či sběratelských předmětů, které mohou být časově omezené.

 

7.      Způsobilé nákupy (pouze pro předplatitele služby PlayStation Plus)

7.1. Body lze získat za způsobilé nákupy provedené členy, kteří jsou zároveň předplatiteli služby PlayStation Plus, a zaplacené jakoukoliv platební metodou akceptovanou obchodem PlayStation Store, včetně plateb provedených pomocí peněženky PSN. Body nelze získat za způsobilé nákupy provedené pomocí kódů produktu (nebo poukazů), které lze využít pro přístup k bezplatným nebo zlevněným hrám.

7.2. Body lze získat za způsobilé nákupy, na které se vztahuje sleva PlayStation Plus nebo jiná výprodejová, propagační nebo zvýhodněná cena. Body se připisují za čistou hodnotu transakce po uplatnění jakékoliv případné slevy.

 

8.     Co se stane, když zrušíš způsobilý nákup nebo ti za něj budou vráceny utracené prostředky?

8.1. Pokud ty nebo my zrušíme nákup, za který ti byly připsány body, odečteme tyto body z tvého účtu v okamžiku, kdy zpracujeme odpovídající žádost o zrušení nákupu a (pokud je to možné) vrátíme ti vynaložené prostředky.

 

9.     Jak získáš přístup ke svým bodům a zobrazíš své sběratelské předměty?

9.1. Aktuální stav svých bodů a své sběratelské předměty si můžeš prohlédnout ve svém profilu po přihlášení k účtu PSN v aplikaci PS App na mobilu.

 

10.   Mají body datum platnosti?

10.1.                Platnost získaných bodů vyprší na konci měsíce, ve kterém se body objeví na tvém účtu PlayStation Stars, ovšem s dalšími 24 přičtenými měsíci.

 

11.   Jak je možné získané body uplatnit?

11.1.               Body lze vyměnit za položky z tvého osobního katalogu odměn, který se bude čas od času měnit a může zahrnovat digitální hry, doplňky, herní virtuální měnu, exkluzivní sběratelské předměty PlayStation a prostředky do peněženky PSN.

11.2.                Body nelze použít na nákup fyzických disků, konzolí, doplňků nebo jiných fyzických předmětů.

11.3.                Určité odměny mohou být k dispozici v omezeném počtu, případně mohou být dostupné po omezenou dobu; takové odměny budou připsány podle pořadí, ve kterém se o ně členové přihlásí.

11.4.                Jakmile uplatníš své body za nějakou odměnu, máš v některých zemích/regionech čas si provedenou směnu rozmyslet, případně ji zrušit a dostat své body nazpět. Pokud ovšem udělíš svůj souhlas s okamžitým doručením digitálního obsahu (například sběratelského předmětu) či okamžitým zprostředkováním služeb, můžeme ti je ihned poskytnout a omezit tvé právo na zrušení těchto objednávek za předpokladu, že tě vyrozumíme o tom, jak tím budou tvá práva na zrušení transakce ovlivněna. Jelikož chce většina našich zákazníků začít zakoupené produkty využívat ihned, strukturujeme naše nákupní procesy tak, abychom získali tvůj souhlas s okamžitým poskytnutím digitálního obsahu a služeb, a zároveň uvádíme jasné informace o tom, jak to ovlivňuje tvá práva na zrušení transakce. Pokud tedy při samotné transakci nedojde k chybě nebo nemáš jiná práva na zrušení objednávky podle platných místních zákonů, nebudeš moct při uplatnění bodů u nás změnit názor a nákup zrušit, pokud zahájíš stahování obsahu nebo přidáš prostředky do peněženky PSN. 

 

12.  Zrušení členství

12.1.               Službu PlayStation Stars můžeš kdykoliv opustit, a to zrušením svého členství nebo zrušením svého účtu PSN. Více informací najdeš zde: https://www.playstation.com/support/account/close-account-for-psn/.

12.2.                Opuštěním PlayStation Stars ztratíš přístup k členství a souvisejícím výhodám (včetně veškerých bodů a dalších výhod).  Pokud se později znovu připojíš ke službě PlayStation Stars, můžeš získat zpět svůj předchozí zůstatek bodů, a to za předpokladu, že platnost tvých bodů nevypršela dle podmínek uvedených v oddílu 10.

 

13.  Co se stane v případě porušení těchto podmínek?

13.1.               Pokud porušíš podmínky, můžeme podniknout různá opatření uvedená v oddílu 25 podmínek PSN TOSUA, včetně trvalého nebo dočasného suspendování tvého účtu PSN, což bude zahrnovat zrušení přístupu k tvému členství PlayStation Stars. Pokud dojde k suspendaci tvého účtu PSN, nebudeš moct sbírat sběratelské předměty ani body, vyměňovat body ani nebudeš mít přístup k jakýmkoliv dalším výhodám a nebudeš je moct využívat, a to po celou dobu suspendace. Pokud v důsledku tvého porušení podmínek trvale suspendujeme tvůj účet PSN, přestaneš být členem a přijdeš o všechny body, sběratelské předměty a další výhody nahromaděné v rámci tvého členství.

 

14.   Měníme někdy tyto podmínky?

14.1.                Ano, někdy můžeme provést změny těchto podmínek, což učiníme v souladu s PSN TOSUA.

 

15.  Jaká je vymahatelnost těchto podmínek PlayStation Stars?

15.1.                Pokud jsi spotřebitel:

15.1.1.       tyto podmínky PlayStation Stars, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu, ale ty budeš mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žiješ. Závazné zákony země, ve které žiješ, mají přednost před zákony Anglie a Walesu.

15.1.2.       tyto podmínky PlayStation Stars vůči tobě můžeme vymáhat u soudu v zemi, ve které žiješ.

15.1.3.       ty můžeš tyto podmínky PlayStation Stars vůči nám soudně vymáhat v zemi, ve které žiješ, nebo tam, kde je naše společnost zaregistrována.

15.2.                Pokud nejsi spotřebitel:

15.2.1.       tyto podmínky PlayStation Stars, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu a

15.2.2.       výhradní soudní pravomoc budou mít soudy Anglie a Walesu.

 

16.  Ochrana soukromí a osobních údajů

16.1.               Informace o tom, kdy o tobě shromažďujeme údaje, a to včetně osobních údajů („“), co a proč shromažďujeme, jak shromážděné údaje používáme, s kým je sdílíme, kde se zpracovávají, jak s nimi nakládáme a také jaké máš možnosti a práva k těmto údajům, najdeš v našich zásadách ochrany soukromí na: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

17.  KONTAKTNÍ ÚDAJE

17.1.                Chceš-li získat další informace nebo v případě dalších dotazů týkajících se tvého účtu PSN nás můžeš nejlépe kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky na adrese: https://www.playstation.com/support/.