playstation.com

Právní informace

PODMÍNKY A USTANOVENÍ

NBA 2K22 OMP GATE – Leden 2022

„Podmínky způsobilosti“           

Uživatel musí splňovat všechny následující podmínky:

v době nákupu způsobilého produktu nesmí mít aktivní členství nebo zkušební období ve službě PlayStation®Plus;

musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let;

musí mít trvalé bydliště v jedné z účastnických zemí.     

„Způsobilé produkty“  

12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus / 3 balíčky MyTEAM a jako bonus 2 500 bodů MyTEAM

Členství bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a bude účtováno každých 12 měsíců za plnou cenu v obchodě PlayStation®Store platnou v daném okamžiku.

„Příslušný obchod“       

Obchod systému PlayStation®4 nebo PlayStation®5 otevřený prostřednictvím banneru ve hře NBA 2K22 OMP Gate nebo nabídky brány online multiplayeru ve hře NBA 2K22 OMP Gate. Nevztahuje se na žádné jiné způsoby nákupu, ostatní obchody PlayStation® ani nákupy ve hře.

„Datum zahájení“          

06/01/2022 - 10:00 (GMT)

„Datum ukončení“        

15/03/2022 - 23:59 (GMT)

„Účastnické země“       

Austrálie, Bahrajn, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Kroky“

a.  přihlásit se k účtu služby PSN, spustit hru NBA 2K22 OMP Gate a přejít na banner služby PlayStation®Plus nebo do brány online multiplayeru;

b.  kliknout na banner služby PlayStation®Plus nebo na nabídku služby PlayStation®Plus zobrazující se v bráně online multiplayeru a po zobrazení nabídek členství ve službě PlayStation®Plus zakoupit jeden způsobilý produkt v příslušném obchodě.

„Pořadatel“      

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

„Obsah“             

3 balíčky MyTEAM a jako bonus 2 500 bodů MyTEAM

„Období distribuce“

Maximálně 7 dní po splnění všech kroků.

 

1.            Tato nabídka („nabídka“) je určena uživatelům, kteří vlastní účet ve službě PlayStation™Network („PSN“) a splňují podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

2.            Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.   Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“. 

3.            Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky.  Tato nabídka se vztahuje pouze na nákup způsobilých produktů v příslušných obchodech během doby trvání propagační akce, na veškerá ostatní členství ve službě PlayStation®Plus se nevztahuje. Na oprávněné osoby, které zakoupí členství ve službě PlayStation®Plus (a nikoli způsobilý produkt), se tato nabídka nevztahuje. Na oprávněné osoby, které zakoupí členství ve službě PlayStation®Plus prostřednictvím akce spolu se systémem PS4, se tato nabídka nevztahuje. Nabídku nemohou využít uživatelé, jejichž členství ve službě PlayStation®Plus se automaticky obnoví během doby trvání propagační akce. 

4.            Oprávněným osobám, které splní všechny kroky, bude obsah přidán do knihovny během období distribuce. Abyste obsah mohli hrát, musíte si jej stáhnout.

5.            Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů.

6.            Obsah nemá peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Obsah je nepřenosný a neprodejný.

7.            Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

8.            K registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

9.            Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store.  Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, obsah nemusí být poskytnut. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

10.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze uživatelům, kteří vlastní účet ve službě PSN a mají přístup do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostní internet.  Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – www.playstation.com/gameservers.  K zakoupení služby PlayStation®Plus jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN naleznete na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

12měsíční členství:

Členství ve službě PlayStation®Plus bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a z peněženky uživatele bude každých 12 měsíců automaticky strháván pravidelný poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, jestliže bude v peněžence uživatele dostatek prostředků, nebo se použije jiný způsob platby registrovaný v účtu.

- Pravidelný členský poplatek za službu PlayStation®Plus: 1 560 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

- Frekvence fakturací za službu PlayStation®Plus: každý rok.

- Doba trvání členství ve službě PlayStation®Plus: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

Uživatel může členství ve službě PlayStation®Plus kdykoli zrušit, čímž bude členství ukončeno ke dni splatnosti následující platby. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby členství. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Po zakoupení členství se v nastavení vašeho účtu ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud uživatel nemá v peněžence dostatek financí k zaplacení poplatku za členství, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na jeho účtu (jestliže existuje), pokud možnost automatického financování nevypne. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

11. Vyžaduje připojení k internetu. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

12. Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout dodat nabídku a obsah.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

14. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu ve službě PSN nebo dokončit kroky požadované k získání nebo uplatnění nároku na obsah z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

16. V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

17. V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každou oprávněnou osobou a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.