Pravidla a podmínky
Soutěž Gran Turismo World Series 2024

 Přehled:

1. Soutěží Gran Turismo™ World Series 2024 („soutěž“) se rozumí videoherní soutěž, která se odehrává online prostřednictvím Gran Turismo™ 7 („hra“), a to na konzoli PlayStation®5 („PS5“) nebo konzoli PlayStation®4 („PS4“).

2. Soutěž sestává ze dvou (2) různých pohárů (každý z nich dále jako „pohár“):

a. GT World Series Nations Cup („Nations Cup“): V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země nebo teritorium budou hráčům přiřazeny automaticky podle země/teritoria v jejich účtu pro síť PlayStation™Network. Pro zemi/teritorium původu používaných vozů neplatí žádná omezení.

b. GT World Series Manufacturers Cup („Manufacturers Cup“): Šampionát Manufacturers Cup představuje soutěž, ve které účastníci používají vozidla vyrobená jedním výrobcem. Účastníci budou soutěžit o pozici nejlepšího jezdce svého výrobce, načež se utkají s dalšími účastníky reprezentujícími jiné výrobce. Účastníci si svého výrobce vyberou z připraveného seznamu sedmadvaceti (27) výrobců.

c. Každý pohár se bude skládat z jedné online kvalifikace a čtyř živých závodů.

Podrobnosti o jednotlivých pohárech jsou uvedeny v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturers Cup).

3. Vezměte prosím na vědomí, že data a časy uvedené v těchto pravidlech vycházejí ze světového koordinovaného času. Zkontrolujte si prosím časové údaje podle svého časového pásma.

4. Tato pravidla a podmínky, včetně přiložených dodatků, upravují soutěž („pravidla“).

 Způsobilost:

5. Soutěž je otevřená osobám splňujícím požadavek minimálního požadovaného věku (jak je uvedeno níže) s trvalým pobytem v zemích či teritoriích uvedených v následující tabulce (společně „účastnické země či teritoria“, přičemž každá taková země či teritorium je „účastnická země či teritorium“), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů pořadatele a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností pořadatele a jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží („účastníci“). „Pořadatel“ pro každou účastnickou zemi či teritorium je uvedený v následující tabulce.

Pořadatel

Účastnické země či teritoria

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Indie (kromě státu Nágáland), Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty (UAE), Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Sony Interactive Entertainment LLC

Spojené státy americké, Brazílie, Kanada, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Panama, Kostarika, Ekvádor, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Kolumbie, Nikaragua.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Japonsko a Asie.

Termínem „Asie“ se rozumí: Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Malajsie, Korea, Indonésie, Thajsko, Kontinentální Čína.

6. „Minimální požadovaný věk“ je následující:

a. Pro účast v online kvalifikaci seriálu Nations Cup či online kvalifikaci seriálu Manufacturers Cup musejí být účastníci starší sedmi (7) let, s výjimkou účastníků s trvalým pobytem v Japonsku, kteří musejí být v den zahájení soutěže nebo před tímto dnem starší šesti (6) let. Kromě toho potřebují následující účastníci pro účast v soutěži souhlas rodičů: účastníci mladší osmnácti (18) let, účastníci s trvalým pobytem v Koreji mladší devatenácti (19) let a účastníci s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a SAE mladší jednadvaceti (21) let („minimální požadovaný věk pro online kvalifikaci“).

b. Pro účast v živém závodu seriálu Nations Cup či Manufacturers Cup musejí být účastníci v den konání živého závodu nebo před tímto dnem starší osmnácti (18) let, s výjimkou účastníků s trvalým pobytem v Koreji, kteří musejí být starší devatenácti (19) let, a účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, kteří musejí být starší (21) let („minimální požadovaný věk pro živý závod“).

7. Vstup do soutěže je bezplatný a nevyžaduje žádný nákup, avšak účastníci musejí být vlastníky konzole PS4 či PS5 a kopie hry nebo k nim mít přístup. Kromě toho budou účastníci během soutěže potřebovat vysokorychlostní připojení k internetu a členství ve službě PlayStation®Plus. Platí pravidla a podmínky služby PlayStation®Plus: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms.

8. Členství PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné pouze jednotlivcům s účtem pro PSN s přístupem do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorychlostním připojením k internetu. PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší sedmi (7) let, s výjimkou uživatelů s trvalým pobytem v Japonsku, kteří musejí být starší šesti (6) let, a uživatelé mladší osmnácti (18) let, s výjimkou účastníků s trvalým pobytem v Koreji, kteří jsou mladší devatenácti (19) let, a účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a SAE, kteří jsou mladší jednadvaceti (21) let, potřebují souhlas rodičů. Dostupnost služby není zaručena. Online funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – https://www.playstation.com/legal/gameservers. Členství PS Plus je nepřetržité a až do výslovného zrušení bude účtováno měsíčně, čtvrtletně či ročně, a to v závislosti na zakoupeném předplatném za v danou dobu platnou cenu v obchodě PS Store. Nedojde-li ke zrušení bezplatného zkušebního období, mění se toto automaticky v měsíční předplatné.

9. Účastníci se do soutěže musejí přihlásit pomocí svého účtu pro síť PlayStation™Network („PSN“). Za místo trvalého pobytu účastníků bude považována země či teritorium registrované v jejich účtu pro PSN. Registrace k PSN je podmíněna přijetím dokumentů Podmínky služby PSN (včetně kodexu chování) https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service a Zásady ochrany soukromí PSN https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

10. Účastníci mohou být požádáni o předložení dokumentu prokazujícího jejich způsobilost k účasti v soutěži. Není-li účastník schopen takový důkaz na požádání předložit, může pořadatel takového účastníka ze soutěže diskvalifikovat. Účastníci z Japonska, kteří se chtějí zúčastnit živých závodů GT World Series a živého závodu světového finále, musejí podepsat dohodu o plnění závazku.

11. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s těmito pravidly.

Jak se zúčastnit:

12. Vstup do soutěže je možný od 00:01 UTC dne 17. dubna („datum zahájení“), poslední přihlášení účasti je třeba provést před 23.59 UTC dne 25. května 2024 („datum ukončení“). Více informací naleznete v dodatku 1 a 2. Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba pro přihlášení do soutěže“.

13. Účastníci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, musejí ve hře během doby pro přihlášení do soutěže splnit následující kroky:

a. Na mapě světa přejít do pavilonu „Sport“.

b. Vybrat možnost hrát v rámci „Gran Turismo™ World Series 2024“ a během doby pro přihlášení do soutěže vybrat, jakých závodů se v rámci soutěže chtějí zúčastnit, a to před započetím každého takového závodu.

c. Potvrdit souhlas s pravidly, která budou zobrazena na konci obrazovky zápisu.

 Každý účastník, který podstoupí tyto kroky, bude považován za „zapsaného“.

14. Účastníci se musejí do soutěže přihlásit tímto požadovaným způsobem a před uvedeným časem a datem ukončení. Nesplnění těchto podmínek povede k diskvalifikaci takového zápisu.

15. Abychom předešli nejasnostem, upozorňujeme, že Toyota GR GT Cup a tato soutěž nejsou jedno a to samé.

16. Každý účastník se do každého poháru může zapsat pouze jednou (1). Pro vyloučení pochybností budou závody uvedené v kalendářích jednotlivých pohárů probíhat v různých časech. Účastníci se tak mohou zúčastnit obou pohárů a vítěz poháru Nations Cup se může stát členem vítězného týmu v poháru Manufacturers Cup.

Vítězové a finalisté

17. Vítězové soutěže jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího poháru určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturers Cup) (každý z nich dále jako „vítěz“). Poražení finalisté v soutěži jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího poháru určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturers Cup) (každý z nich dále jako „finalista“). Poznámka: Jedná se o mezinárodní soutěž, a tak mohou být vítězové a finalisté vybráni z kterékoliv účastnické země či teritoria. Pro Chorvatsko je v rámci každého poháru vyčleněn samostatný fond výher.

Výhry:

18. Výhry jsou určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturers Cup), dle potřeby, a musejí být převzaty, jak jsou, a nesmějí být postoupeny, převedeny, přeprodány nebo směněny za jakýkoliv cenný předmět. Směna za hotovost není možná; pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv výhru jinou výhrou obdobné hodnoty. V případě nahrazení výhry u účastníků z Brazílie zašle pořadatel účastníkům v přiměřené lhůtě oznámení. Všechny výhry budou potvrzeným vítězům a finalistům doručeny pořadatelem. Před potvrzením statusu vítěze či finalisty mohou být účastníci z Kanady požádáni, aby bez pomoci a v časovém limitu správně odpověděli na otázku hodnotící jejich matematické dovednosti, která jim bude položena v oboustranně vyhovujícím termínu.

19. Každý vítěz i každý finalista může být povinován zaplatit daň z jakékoliv výhry, a to v souladu s odpovídající daňovou legislativou, a v takovém případě ponese zodpovědnost za veškerou daňovou povinnost. V případě účastníků z teritoria Severní Amerika obdrží vítězové výhry v hodnotě 600 USD nebo vyšší federální daňový formulář 1099.

20. Pokud si ve stanoveném čase nebo zadaným způsobem nebude vítěz či finalista svou výhru nárokovat, stane se tento nárok neplatným a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi vybranému v souladu s pravidly. Je-li výhra podmíněná včasným vyzvednutím a vítěze/finalistu je nutné najít před uplynutím konkrétní doby platnosti výhry, může pořadatel určit datum, kdy bude vítěz/finalista kontaktován (viz dodatky), a pořadatel bude takového vítěze/finalistu kontaktovat na e-mailové adrese spojené s jeho účtem pro PSN. Na kontaktování vítěze/finalisty bude vynaloženo přiměřené úsilí. Pokud vítěze/finalistu není možné kontaktovat nebo se nepodaří navázat kontakt v požadovaném čase, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi vybranému v souladu s pravidly.

21. Bude-li jakákoliv výhra po převzetí shledána nefunkční či poškozenou, musí být do sedmi (7) dnů od přijetí o takové skutečnosti pořadatel písemně informován, jinak bude výhra považována za přijatou. Tím nejsou nijak ovlivněna zákonná práva vítěze či finalisty (pokud existují).

Propagace:

22. Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované pořadatelem. Pro účastníky ze všech zemí/teritorií s výjimkou Japonska: Pokud chce vítěz či finalista takovou propagační činnost odmítnout, musí o tom informovat pořadatele, a to jeho kontaktováním na contact-competitions@polyphony.co.jp.

23. Pořadatel může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty. Pro účastníky ze všech zemí/teritorií s výjimkou Japonska a Asie: Jméno každého vítěze a finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo během šesti (6) týdnů od data ukončení odešle obálku se zpáteční adresou označenou „Gran Turismo™ World Series 2024 Competition“ na následující adresu:

Regionální pořadatel

Korespondenční adresa

Sony Interactive Entertainment Europe

 

 

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404 United States

Pro účastníky ze všech zemí/teritorií s výjimkou Japonska: Pokud vítěz či finalista nesouhlasí se zveřejněním svého jména, nechť kontaktuje pořadatele na contact-competitions@polyphony.co.jp. Vezměte prosím na vědomí, že pořadatel může být požádán o poskytnutí těchto informací správnímu orgánu.

24. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy dává každý účastník svou účastí v soutěži pořadateli (včetně jeho mateřských společností, přidružených společností, zástupců, držitelů licencí, postupníků, zaměstnanců a nástupců) bezplatnou, nevýhradní, trvalou a celosvětovou licenci k použití jména, podobizny, PSN ID, avatara a jakéhokoliv dalšího obsahu poskytnutého pořadateli v souvislosti se soutěží (mimo jiné včetně použití záznamů jeho hry a jeho podobizny v rámci přenosu ze soutěže a v příspěvcích na sociálních sítích nebo blozích souvisejících se soutěží) k reklamě či propagaci dalších soutěží pořadatele nebo jiných produktů a služeb PlayStation. Pořadatel nebude účastníkovi vyplácet žádné další platby a využití těchto oprávnění bude probíhat bez dalšího upozornění, kontroly nebo schválení účastníkem. 

Soukromí:

25. Osobní údaje poskytované účastníky pořadateli okamžikem přihlášení do soutěže budou uchovány a použity pořadatelem a jeho skupinou společností za účelem správy soutěže a v souladu se zásadami ochrany soukromí pořadatele (https://www.playstation.com/legal/privacy-policy) a výslovným souhlasem účastníka. Osobní údaje poskytnuté účastníky mohou být předány pouze dceřiným společnostem, poskytovatelům služeb nebo společnostem spřízněným s organizátorem či na základě soudní žádosti nebo jiným, zákonem povoleným způsobem. Osobní údaje účastníků nebudou za žádných okolností poskytovány třetím stranám mimo tyto případy, ledaže by to bylo v souladu s platnými zákony (např. s případným souhlasem účastníků). Účastníci mohou uplatnit svá práva týkající se osobních údajů zpracovávaných pořadatelem, včetně práva na přístup ke svým osobním údajům, nebo najít kontaktní informace v zásadách ochrany soukromí pořadatele uvedených výše. Pokud účastník odmítne jakékoliv zpracování osobních údajů popsané v této části, je možné, že se nebude smět zúčastnit živých závodů nebo je navštívit.

26. Dodatečná pravidla pouze pro účastníky z Argentiny: Výše uvedené osobní údaje mohou být poskytnuty, použity a uchovány správcem, jeho dceřinými společnostmi, společnostmi, poskytovateli služeb a smluvními partnery za účelem správy soutěže nebo jak je jinak popsáno v zásadách ochrany soukromí správce, s čímž účastníci přijetím těchto pravidel vyjadřují svůj souhlas. Osobní údaje účastníků nebudou za žádných okolností poskytovány třetím stranám mimo tyto případy, ledaže by to bylo v souladu s platnými zákony (např. s případným souhlasem účastníků). Účastníci mohou uplatnit svá práva týkající se osobních údajů zpracovávaných správcem, včetně práva na přístup ke svým osobním údajům, nebo najít kontaktní informace v odpovídajících zásadách ochrany soukromí uvedených výše. Vlastník osobních údajů je oprávněn vykonávat právo na přístup k nim bezplatně v intervalech ne kratších než šest (6) měsíců, ledaže je v tomto směru akreditován oprávněný zájem stanovený v čl. 14 odst. 3 zákona č. 25 326. NÁRODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, kontrolní orgán zákona č. 25 326.

Chování:

27. Pořadatel očekává, že účastníci budou po celou dobu trvání soutěže respektovat její pravidla a dodržovat zásady „fair play“. Účastníci se musí chovat vstřícně a s respektem a dodržovat všechny platné zákony. V případě, že se pořadatel dozví o nečestném či nesportovním chování účastníka ve hře nebo na sociálních sítích, může dle vlastního uvážení takového účastníka ze soutěže okamžitě diskvalifikovat nebo mu udělit varování. Za nečestné či nesportovní chování se považuje chování, které je urážlivé, hanlivé nebo jinak neslučitelné s kodexem chování v rámci Podmínek služby PSN (https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/#code-of-conduct).

28. Účastníkům je zakázáno zakládat duplicitní účty pro PSN za účelem účasti v soutěži, zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup soutěží nebo narušení výkonu jiného účastníka během závodu. Rovněž je zakázáno, aby někdo jiný soutěžil jménem účastníka a aby během závodu docházelo k úmyslné výměně pozic. V takových případech si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky ze soutěže diskvalifikovat.

29. V případě jakéhokoliv sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.

Nezpůsobilost:

30. Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto pravidel nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může pořadatel dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tato pravidla, včetně dodatku 1 či dodatku 2, nebo pro vstup do soutěže využije několika účtů či automatizovaného systému, bude ze soutěže vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.

Zrušení:

31. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž nebo tato pravidla kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit. Může se jednat např. o změnu místa konání živého závodu z důvodu výskytu koronaviru.

Obchodní práva:

32. Veškerá obchodní práva (mimo jiné včetně všech marketingových a mediálních práv) související se soutěží náleží pořadateli a jeho poskytovatelům licence.

33. Účastníci nesmějí žádným komerčním způsobem spojovat sebe sama se soutěží nebo pořadatelem ani využívat jakákoliv práva duševního vlastnictví těchto stran, ani to nesmějí umožnit třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu příslušných držitelů práv, přičemž každý z nich může tento souhlas udělit nebo odepřít podle vlastního uvážení.

34. Každý účastník, který chce v souvislosti se soutěží provádět nebo vést jakékoliv propagační nebo marketingové činnosti, potřebuje předchozí písemný souhlas pořadatele nebo příslušných držitelů práv, který může být udělen nebo odepřen podle jejich vlastního uvážení.

35. Zaznamenávání a šíření snímků nebo záznamů ze soutěže pro komerční účely účastníky nebo jejich jménem je přísně zakázáno.

36. „PlayStation“, „PlayStation family logo“, „PS5“, „PS4“ a „Gran Turismo“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Omezení odpovědnosti:

37. V rozsahu povoleném platnými zákony nemůže pořadatel přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy sítě, výpočetního hardwaru či softwaru jakéhokoliv druhu, jejichž následkem by mohlo dojít k neplatnému zápisu do soutěže či ztrátě jakékoliv korespondence související se soutěží. Důkaz o odeslání nebude akceptován jako důkaz o přijetí. Nebudou přijímány žádné žádosti zprostředkovatelů, třetích stran, organizovaných skupin nebo žádosti automaticky generované počítačem.

38. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese pořadatel odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo újmu, kterou účastník utrpí v přímém nebo nepřímém důsledku výhry či soutěže. V případě účastníků ze všech zemí/teritorií s výjimkou Japonska se však správce nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku své vlastní nedbalosti. V případě účastníků z Japonska se správce nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost způsobenou úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí.

39. Veškeré podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak ve vztahu k výhře či soutěži jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.

Rozhodné právo, řešení sporů a soudní příslušnost:

40. V rozsahu povoleném platnými zákony budou tato pravidla a případné spory řešeny v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Regionální správce

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Pro účastníky z následujících účastnických zemí či teritorií se tato pravidla řídí zákony Anglie a Walesu a jsou vykládána a interpretována v souladu s nimi; budete však mít dodatečnou ochranu podle závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, tak mají přednost před zákony Anglie a Walesu:

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Indie (kromě státu Nágáland), Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty (UAE), Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

V případě sporu se strany podřizují nevýlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Sony Interactive Entertainment LLC

Pro účastníky z následujících účastnických zemí či teritorií se tato pravidla řídí zákony státu Kalifornie ve Spojených státech amerických a jsou vykládána a interpretována v souladu s nimi bez ohledu na kolizní normy:

Spojené státy americké, Brazílie, Kanada, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Panama, Kostarika, Ekvádor, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Kolumbie, Nikaragua.

Jakýkoliv spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení a nebyl zahájen u soudu pro řízení o drobných nárocích, může kterákoliv ze stran předložit soudu příslušné jurisdikce buď u vrchního soudu státu Kalifornie v okrese San Mateo, nebo u okresního soudu Spojených států amerických v severním okrese Kalifornie, přičemž každá ze stran (soutěžící a sponzor) souhlasí s tím, že se podřídí výlučné jurisdikci a příslušnosti těchto soudů a vzdá se všech námitek týkajících se jurisdikce, místa konání a nepříslušnosti soudu.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Pro účastníky z následujících účastnických zemí či teritorií se tato pravidla řídí zákony Japonska a jsou vykládána a interpretována v souladu s nimi bez ohledu na kolizní normy:

Japonsko, Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Malajsie, Korea, Indonésie, Thajsko, Kontinentální Čína.

V případě soudního sporu se strany podřizují nevýlučné jurisdikci okresního soudu v Tokiu.

Dodatek 1 – Nations Cup 2024

1. Nations Cup 2024

                  1.1.         Účastníci mohou do poháru Nations Cup vstoupit prostřednictvím režimu „Sport“ ve hře. Účastníci musejí před zahájením každého závodu potvrdit, že se chtějí zúčastnit poháru Nations Cup.

Součástí poháru Nations Cup jsou následující online a živé závody v pěti regionech:

                                1.1.1.         Online kvalifikace bude probíhat souběžně v pěti regionech v šesti (6) kolech, jak je uvedeno zde:

Kalendář online kvalifikace poháru Nations Cup 2024

1. kolo

17. DUBNA 2024

2. kolo

20. DUBNA 2024

3. kolo

24. DUBNA 2024

4. kolo

27. DUBNA 2024

5. kolo

1. KVĚTNA 2024

6. kolo

4. KVĚTNA 2024

                                1.1.2.         Tři (3) živé závody GT World Series, které se budou konat:

                                             1.1.2.1.         Jeden (1) živý závod, který se uskuteční 6. července v Montrealu v regionu Amerika.

                                             1.1.2.2.         Jeden (1) živý závod, který se uskuteční 10. srpna 2024 v Praze v regionu EMEA.

                                             1.1.2.3.         Jeden (1) živý závod, který se uskuteční 28. září 2024 v Tokiu v regionu Asie a Oceánie.

                                1.1.3.         Živý závod světového finále, který se v regionu EMEA uskuteční v prosinci 2024 (datum a místo budou upřesněny na www.gran-turismo.com do 1. září 2024).

                                1.1.4.         Pěti regiony se rozumí:

Region

Účastnické země či teritoria

Severní Amerika

Spojené státy americké, Kanada

Střední a Jižní Amerika

Mexiko, Chile, Brazílie, Argentina, Peru, Panama, Kostarika, Ekvádor, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Kolumbie, Nikaragua.

EMEA

Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Indie (kromě státu Nágáland), Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty (UAE), Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Asie

Japonsko, Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Malajsie, Korea, Indonésie, Thajsko, Kontinentální Čína.

Oceánie

Austrálie, Nový Zéland

Důležité upozornění: Vzhledem k výskytu koronaviru může dojít ke změně místa konání výše zmíněných živých závodů nebo jejich zrušení. Je možné, že se namísto živých závodů budou konat online závody. Nejnovější informace o místě konání a formátu živých závodů GT World Series a živého závodu světového finále naleznete na webové stránce www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Hvězdní hráči

                                1.2.1.         K získání titulu hvězdného hráče budou způsobilí následující účastníci:

                                             1.2.1.1.         třicet šest (36) účastníků, kteří se zúčastnili světového finále poháru Nations Cup Gran Turismo World Series 2023 (konaného 3. prosince 2023); a

                                             1.2.1.2.         dvanáct (12) nejlépe umístěných hráčů v online kvalifikaci 2024, kteří se zúčastní tří živých závodů GT World Series 2024 (viz odstavec 2.5).

                                1.2.2.         Pokud účastník splní jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.2.1 tohoto dodatku 1, obdrží ve hře (Gran Turismo™ 7) upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky www.gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče. Registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

                                1.2.3.         U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“.

                                1.2.4.         Skutečná jména hvězdných hráčů budou zobrazena během vysílání živých závodů GT World Series a živého závodu světového finále spolu s jejich PSN ID.

                                1.2.5.         Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následujícího seriálu.

2. Online kvalifikace poháru Nations Cup

                  2.1.         Závody v online kvalifikaci jsou rozděleny do následujících lig, a to na základě hodnocení jezdce účastníků:

Liga

Hodnocení jezdce

Liga GT1

A a vyšší

Liga GT2

B

Liga GT3

C a nižší

                                2.1.1.         Liga, do které se účastníci zapojí, je určena dle jejich hodnocení jezdce platného v okamžiku, kdy se v rámci seriálu poprvé účastní kola.

                                2.1.2.         Účastníci budou během celého seriálu porovnáváni s ostatními účastníky v rámci stejné ligy.

                                2.1.3.         Účastníci nemohou přejít do jiné ligy, a to ani v případě, kdy se jejich hodnocení jezdce během seriálu změní.            

„Hodnocení jezdce“ slouží jako ukazatel „rychlosti“ hráče. Celkově je sedm různých hodnocení: E, D, C, B, A, A+ a S. Nejnižší hodnocení je E, nejvyšší pak S. Vaše hodnocení jezdce zvyšují dobré výsledky v závodech režimu „Sport“. Pokud se vám nepodaří dosáhnout určité úrovně výsledků, dojde ke snížení vašeho hodnocení. Vezměte však na vědomí, že pokud vaše hodnocení sportovního chování nesplní vyžadovaný standard, vaše hodnocení jezdce se nezvýší, ani když budete mít velmi dobré výsledky. Všichni jezdci začínají s hodnocením jezdce E, které se podle dosahovaných výsledků může zvýšit až na A+. Hodnocení S mohou získat pouze způsobilí hráči, kteří se registrují jako hvězdní hráči (viz odstavec 1.2).

                  2.2.         Účastníci se musejí zúčastnit závodů v rámci online kvalifikace poháru Nations Cup, ve kterých získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení.

                  2.3.         Účastníci online kvalifikace poháru Nations Cup budou odměněni body v závislosti na:

                                2.3.1.         jejich konečné pozici v každém závodě; a

                                2.3.2.         průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

                  2.4.         K určení celkového pořadí účastníků budou po skončení závěrečného kola v rámci online kvalifikace body následovně sečteny („konečné skóre“):

Online kvalifikace: Konečné skóre bude počítáno z poloviny nejlepších kol účastníka vybraných z celkového počtu kol, kterých se zúčastnil.

Například:

·       Po dvou kolech se do konečného skóre započítají body z nejlepšího kola.

·       Po třech kolech se do konečného skóre započítají body ze dvou nejlepších kol.

·       Po šesti kolech se do konečného skóre započítají body ze tří nejlepších kol.

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakéhokoliv kola.

                  2.5.         Po skončení online kvalifikace budou do sedmi (7) dní o svém výběru informováni následující účastníci:

                                2.5.1.         pět (5) nejlépe umístěných účastníků z ligy GT1 z regionu EMEA;

                                2.5.2.         dva (2) nejlépe umístění účastníci z ligy GT1 z regionu Střední a Jižní Amerika;

                                2.5.3.         dva (2) nejlépe umístění účastníci z ligy GT1 z regionu Severní Amerika;

                                2.5.4.         dva (2) nejlépe umístění účastníci z ligy GT1 z regionu Asie;

                                2.5.5.         jeden (1) nejlépe umístěný účastník z ligy GT1 z regionu Oceánie.

Těchto dvanáct (12) vybraných účastníků se společně stane „účastníky finále živého závodu poháru Nations Cup“ a obdrží následující:

                                2.5.6.         pozvánku k návštěvě a účasti ve všech třech (3) živých závodech GT World Series, které se uskuteční v termínech uvedených v odstavci 1.1.2;

Po přijetí pozvánky obdrží „účastníci finále živého závodu poháru Nations Cup“ cestovní balíček živého závodu GT World Series:

                                2.5.7.         zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na všechny tři (3) živé závody GT World Series (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

                                2.5.8.         ubytování během trvání tří živých závodů GT World Series (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

                                2.5.9.         převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

                             2.5.10.         zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání tří (3) živých závodů GT World Series; a

                             2.5.11.         veškerou stravu, která bude poskytnuta během tří (3) živých závodů GT World Series.

Odhadovaná hodnota cestovního balíčku živého závodu GT World Series pro každého soutěžícího v živém závodu poháru Nations Cup je 3000 USD. Pro všechny tři (3) závody bude sjednané cestovní pojištění, které se bude vztahovat na všechny účastníky finále živého závodu poháru Nations Cup. Každý soutěžící v živém závodě poháru Nations Cup je zodpovědný za splnění všech nezbytných vízových požadavků.

3. Živé závody GT World Series poháru Nations Cup

                  3.1.         Živé závody GT World Series se budou konat v termínu uvedeném v odstavci 1.1.2. Na účast v živých závodech GT World Series se vztahují další pravidla a podmínky, které oznámí společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele. Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům finále živého závodu poháru Nations Cup poskytne informace o živých závodech GT World Series formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu spojenou s jejich účtem pro PSN, a to nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním živých závodů GT World Series.

                  3.2.         Každého z živých závodů GT World Series se zúčastní dvanáct (12) nejlepších jezdců z ligy GT1 za každou vybranou zemi/teritorium. Z pěti (5) regionů může vzejít nejvýše dvanáct (12) účastnických zemí či teritorií („národy“), včetně až dvou (2) národů ze Severní Ameriky, až dvou (2) národů ze Střední a Jižní Ameriky, až pěti (5) národů z EMEA, až dvou (2) národů z Asie a až jednoho (1) národa z Oceánie. Účastníci finále živého závodu poháru Nations Cup budou vybráni na konci online kvalifikace poháru Nations Cup (viz odstavec 2.5 tohoto dodatku). V rámci regionu neplatí žádné omezení zemí.

                  3.3.         Dojde-li na konci online kvalifikace k rovnosti bodů dvou či více účastníků, bude účastník, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

                                3.3.1.         účastník online kvalifikace poháru Nations Cup s nejvyšším skóre získaným ze všech kol;

                                3.3.2.         a v případě rovnosti účastník online kvalifikace poháru Nations Cup s nejvyšším skóre získaným v rámci jednoho kola.

                  3.4.         V případě, kdy se účastník finále živého závodu poháru Nations Cup nebude schopen zúčastnit živých závodů GT World Series, může být k účasti na živých závodech GT World Series přizván účastník s druhým nejvyšším skóre, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem nebo společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

                  3.5.         Účastníci finále živého závodu GT World Series budou v závislosti na umístění v každém závodě odměněni body. Body získané jednotlivými účastníky finále budou připočítány k jejich skóre. Účastník finále živého závodu GT World Series s nejvyšším celkovým počtem bodů po skončení všech závodů se stane vítězem živého závodu GT World Series („vítěz živého závodu GT World Series“). Další dva (2) nejlépe umístění účastníci finále budou vyhlášeni finalisty živého závodu GT World Series („finalista živého závodu GT World Series“).

                  3.6.         Body budou přidělené vítězi a účastníkům finále živého závodu GT World Series dle jejich konečného pořadí a budou započítány do postavení v rámci živého závodu světového finále, a to následovně:

·       1. místo: 6 bodů

·       2. místo: 5 bodů

·       3. místo: 4 body

·       4. místo: 3 body

·       5. místo: 2 body

·       6. místo: 1 bod

                  3.7.         Vítězové a finalisté živých závodů GT World Series poháru Nations Cup získají následující výhru:

●      1. místo: trofej (v hodnotě 250 USD)

●      2. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

●      3. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

                  3.8.         Po skončení všech tří (3) živých závodů GT World Series budou účastníci finále živého závodu poháru Nations Cup během sedmi (7) dní informováni o svém umístění a obdrží:

                                3.8.1.         pozvánku k návštěvě a účasti v živém závodě světového finále, který se uskuteční v termínu uvedeném v odstavci 1.1.3.

Po přijetí pozvánky obdrží tito účastníci („účastníci světového finále“) cestovní balíček světového finále:

                                3.8.2.         zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na živý závod světového finále (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

                                3.8.3.         ubytování během živého závodu světového finále (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

                                3.8.4.         převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

                                3.8.5.         zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání živého závodu světového finále; a

                                3.8.6.         stravu během živého závodu světového finále.

Odhadovaná hodnota cestovního balíčku světového finále pro každého účastníka světového finále je 3000 USD. Pro tuto cestu bude sjednáno cestovní pojištění, které se bude vztahovat na všechny účastníky světového finále. Každý účastník světového finále je zodpovědný za splnění všech nezbytných vízových požadavků.

4. Živý závod světového finále poháru Nations Cup

                  4.1.         Živý závod světového finále se uskuteční v termínu a na místě uvedeném v odstavci 1.1.3. „Účastníci světového finále“ budou složeni z: dvanácti (12) nejlépe umístěných hráčů v živých závodech GT World Series poháru Nations Cup. Na účast v živém závodě světového finále se vztahují další pravidla a podmínky, které oznámí společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele. Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům světového finále poskytne informace o živém závodu světového finále formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu spojenou s jejich účtem pro PSN, a to nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním živého závodu světového finále.

                  4.2.         Účastníci světového finále se zúčastní série závodů. Body budou udělovány podle výsledků těchto závodů; vítěze a dva finalisty určí konečné pořadí. Nejlépe umístění soutěžící bude vyhlášen vítězem živého závodu světového finále („vítěz světového finále“). Další dva (2) nejlépe umístění soutěžící budou vyhlášeni finalisty živého závodu světového finále („finalisté světového finále“).

                  4.3.         Vítěz světového finále a finalisté živého závodu světového finále poháru Nations Cup získají následující výhry:

●      1. místo: trofej (v hodnotě 250 USD)

●      2. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

●      3. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

                  4.4.         Výhra pouze pro účastníky z Chorvatska: Nejlépe umístěný účastník na konci světového finále z Chorvatska („chorvatský vítěz“) získá triko GT World Series v peněžní hodnotě maximálně 50 USD. Chorvatský vítěz bude vyrozuměn e-mailem do jednoho (1) dne od data ukončení a na převzetí výhry bude mít sedm (7) dní od data vyrozumění. K tomuto vyrozumění bude použita e-mailová adresa spojená s účtem pro PSN chorvatského vítěze. Pokud chorvatský vítěz na vyrozumění neodpoví, ztratí nárok na výhru a vyrozuměn bude další nejlépe umístěný účastník z Chorvatska.

5. Přenosy živých závodů GT World Series poháru Nations Cup a živého závodu světového finále poháru Nations Cup

                  5.1.         Vstupem do této soutěže účastníci udělují pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele souhlas zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosů živých závodů GT World Series poháru Nations Cup a živého závodu světového finále poháru Nations Cup i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a poháry Gran Turismo™ pořádanými v následujících letech, a to za stejných podmínek jako v odstavci 24 („Propagace“) výše těchto Podmínek. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktuje pořadatele na contact-competitions@polyphony.co.jp

                  5.2.         Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv veřejné komunikace či diskuze související se soutěží, mimo jiné včetně výsledků, obrazových materiálů ze závodů, streamování závodů atd.

                  5.3.         Účastníci, kteří se zúčastní živých závodů GT World Series poháru Nations Cup a živého závodu světového finále poháru Nations Cup mohou být požádáni o podepsání souhlasu s filmováním během živých závodů.
 

Dodatek 2 – Manufacturers Cup 2024

1. Manufacturers Cup

                  1.1.         Účastníci mohou do poháru Manufacturers Cup vstoupit zvolením možnosti Manufacturers Cup v herní sekci režimu „Sport“ a potvrzením své účasti a výrobce, za kterého chtějí hrát, a to před zahájením konkrétního závodu.

Součástí poháru Manufacturers Cup jsou následující online a živé závody ve třech regionech:

                                1.1.1.         Online kvalifikace bude probíhat souběžně ve třech regionech v šesti (6) kolech, jak je uvedeno zde:

Kalendář online kvalifikace poháru Manufacturers Cup 2024

1. kolo

8. KVĚTNA 2024

2. kolo

11. KVĚTNA 2024

3. kolo

15. KVĚTNA 2024

4. kolo

18. KVĚTNA 2024

5. kolo

22. KVĚTNA 2024

6. kolo

25. KVĚTNA 2024

                                1.1.2.         Tři (3) živé závody GT World Series, které se budou konat:

                                             1.1.2.1.         Jeden (1) živý závod, který se uskuteční 6. července v Montrealu v regionu Amerika.

                                             1.1.2.2.         Jeden (1) živý závod, který se uskuteční 10. srpna 2024 v Praze v regionu EMEA.

                                             1.1.2.3.         Jeden (1) živý závod, který se uskuteční 28. září 2024 v Tokiu v regionu Asie a Oceánie.

                                1.1.3.         Živý závod světového finále, který se v regionu EMEA uskuteční v prosinci 2024 (datum a místo budou upřesněny na www.gran-turismo.com do 1. září 2024).

                                1.1.4.         Třemi regiony se rozumí:

Region

Účastnické země či teritoria

Amerika

Spojené státy americké, Brazílie, Kanada, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Panama, Kostarika, Ekvádor, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Kolumbie, Nikaragua.

EMEA

Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Indie (kromě státu Nágáland), Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty (UAE), Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Asie a Oceánie

Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Hongkong, Tchaj-wan, Singapur, Malajsie, Korea, Indonésie, Thajsko, Kontinentální Čína.

Důležité upozornění: Vzhledem k výskytu koronaviru může dojít ke změně místa konání výše zmíněných živých závodů nebo jejich zrušení. Je možné, že se namísto živých závodů budou konat online závody. Nejnovější informace o místě konání a formátu živých závodů GT World Series a živého závodu světového finále naleznete na webové stránce www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Účastníci v závodech reprezentují jednoho (1) z následujících sedmadvaceti (27) výrobců (každý z nich dále jako „výrobce“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Suzuki, Toyota a Volkswagen.

                  1.3.         Hvězdní hráči

                                1.3.1.         K získání titulu hvězdného hráče budou způsobilí následující účastníci:

                                             1.3.1.1.         Třicet šest (36) účastníků světového finále poháru Manufacturers Cup v rámci „světového finále poháru Manufacturers Cup Gran Turismo World Series 2023“ (konaného 2. prosince 2023).

                                             1.3.1.2.         Třicet šest (36) nejlépe umístěných hráčů z online kvalifikace 2024 (viz odstavec 2.5).

                                1.3.2.         Pokud účastník splní jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.3.1 tohoto dodatku 2, obdrží ve hře Gran Turismo™ 7 upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky www.gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče. Registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

                                1.3.3.         U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“.

                                1.3.4.         Skutečná jména hvězdných hráčů budou zobrazena během vysílání živých závodů GT World Series a živého závodu světového finále spolu s jejich PSN ID.

                                1.3.5.         Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následujícího seriálu.

2. Online kvalifikace

                  2.1.         Závody v online kvalifikaci jsou rozděleny do následujících lig, a to na základě hodnocení jezdce účastníků:

Liga

Hodnocení jezdce

Liga GT1

A a vyšší

Liga GT2

B

Liga GT3

C a nižší

                                2.1.1.         Liga, do které se účastníci zapojí, je určena dle jejich hodnocení jezdce platného v okamžiku, kdy se v rámci seriálu poprvé účastní kola.

                                2.1.2.         Účastníci budou během celého seriálu porovnáváni s ostatními účastníky v rámci stejné ligy.

                                2.1.3.         Účastníci nemohou přejít do jiné ligy, a to ani v případě, kdy se jejich hodnocení jezdce během seriálu změní.        

„Hodnocení jezdce“ slouží jako ukazatel „rychlosti“ hráče. Celkově je sedm různých hodnocení: E, D, C, B, A, A+ a S. Nejnižší hodnocení je E, nejvyšší pak S. Vaše hodnocení jezdce zvyšují dobré výsledky v závodech režimu „Sport“. Pokud se vám nepodaří dosáhnout určité úrovně výsledků, dojde ke snížení vašeho hodnocení. Vezměte však na vědomí, že pokud vaše hodnocení sportovního chování nesplní vyžadovaný standard, vaše hodnocení jezdce se nezvýší, ani když budete mít velmi dobré výsledky. Všichni jezdci začínají s hodnocením jezdce E, které se podle dosahovaných výsledků může zvýšit až na A+. Hodnocení S mohou získat pouze způsobilí hráči, kteří se registrují jako hvězdní hráči (viz odstavec 1.3).

                  2.2.         Účastníci se musejí zúčastnit závodů v rámci online kvalifikace, ve kterých získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení.

                  2.3.         Účastníci online kvalifikace budou odměněni body v závislosti na:

                                2.3.1.         jejich konečné pozici v každém závodě; a

                                2.3.2.         průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

                  2.4.         K určení celkového pořadí účastníků budou po skončení závěrečného kola v rámci online kvalifikace body následovně sečteny („konečné skóre“):

Online kvalifikace: Konečné skóre bude počítáno z poloviny nejlepších kol účastníka vybraných z celkového počtu kol, kterých se zúčastnil.

Například:

·       Po dvou kolech se do konečného skóre započítají body z nejlepšího kola.

·       Po třech kolech se do konečného skóre započítají body ze dvou nejlepších kol.

·       Po šesti kolech se do konečného skóre započítají body ze tří nejlepších kol.

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakéhokoliv kola.

                  2.5.         Tři (3) nejlépe umístění účastníci (jeden (1) účastník z každého regionu) ligy GT1 reprezentující 12 nejlepších výrobců („účastníci finále živého závodu poháru Manufacturers Cup“) po skončení online kvalifikace obdrží:

                                2.5.1.         pozvánku k návštěvě a účasti v jednom ze tří (3) živých závodů GT World Series, které se uskuteční v termínech uvedených v odstavci 1.1.2;

                                             2.5.1.1.         Nejlépe umístěný účastník z regionu Amerika obdrží pozvánku k účasti na živém závodu GT World Series v regionu Amerika, jak je uvedeno v odstavci 1.1.2.1.

                                             2.5.1.2.         Nejlépe umístěný účastník z regionu EMEA obdrží pozvánku k účasti na živém závodu GT World Series v regionu EMEA, jak je uvedeno v odstavci 1.1.2.2.

                                             2.5.1.3.         Nejlépe umístěný účastník z regionu Asie a Oceánie obdrží pozvánku k účasti na živém závodu GT World Series v regionu Asie a Oceánie, jak je uvedeno v odstavci 1.1.2.3.

Po přijetí pozvánky obdrží tito účastníci finále živého závodu poháru Manufacturers Cup cestovní balíček:

                                2.5.2.         zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na živý závod GT World Series (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

                                2.5.3.         ubytování během živého závodu GT World Series (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

                                2.5.4.         převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

                                2.5.5.         zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání živého závodu GT World Series; a

                                2.5.6.         stravu během živého závodu GT World Series.

Odhadovaná hodnota cestovního balíčku živého závodu GT World Series pro každého účastníka finále v živém závodu poháru Manufacturers Cup je 3000 USD. Pro tuto cestu bude sjednáno cestovní pojištění, které se bude vztahovat na všechny účastníky finále živého závodu poháru Manufacturers Cup. Každý účastník finále je zodpovědný za splnění všech nezbytných vízových požadavků.

3. Živé závody GT World Series poháru Manufacturers Cup

                  3.1.         Živé závody GT World Series se budou konat v termínu uvedeném v odstavci 1.1.2. Na účast v živých závodech GT World Series se mohou vztahovat další pravidla a podmínky, které oznámí společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele. Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům finále živého závodu poháru Manufacturers Cup poskytne informace o živých závodech GT World Series formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu spojenou s jejich účtem pro PSN, a to nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním živých závodů GT World Series.

                  3.2.         Výběr účastníků finále živého závodu poháru Manufacturers Cup určuje kombinace následujících kritérií:

                                3.2.1.         nejlepších 12 výrobců z online kvalifikace (vybraných v souladu s odstavcem 3.3); a

                                3.2.2.         nejlépe hodnocení účastníci z ligy GT1 online kvalifikace ze tří regionů (Amerika, EMEA, Asie a Oceánie);

                  3.3.         V živých závodech GT World Series se utká celkem (12) výrobců.

Třemi (3) výrobci budou Genesis, Toyota a Mazda a dalších devět (9) výrobců bude zvoleno dle následujících kritérií (v pořadí podle důležitosti):

                                3.3.1.         oficiální partneři soutěže z řad výrobců; a

                                3.3.2.         globální žebříček výrobců (jak je uvedeno v odstavci 3.4 níže).

Tito výrobci pak společně tvoří „nejlepších 12 výrobců“.

                  3.4.         Na konci online kvalifikace bude sestaven globální žebříček výrobců, a to dle následujícího postupu:

                                3.4.1.         Výrobci reprezentovaní účastníky s nejvyšším skóre na konci každého kola online kvalifikace získají body do žebříčku výrobců (dle níže uvedené tabulky), z nichž bude následujícím způsobem sestaven žebříček výrobců pro každý z pořádajících regionů:

Postavení výrobce

Body do žebříčku výrobců

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

26

0

27

0

Na konci online kvalifikace bude sečtením bodů do žebříčku výrobců ze všech tří (3) regionů určen globální žebříček výrobců. Globální žebříček výrobců bude zveřejněn na https://www.gran-turismo.com/gb/gt7/sportmode/ a zároveň ve hře v sekci režimu „Sport“.

Dojde-li na konci kola u dvou či více jezdců z online kvalifikace zastupujících různé výrobce k rovnosti bodů, budou body do žebříčku výrobců stejnoměrně rozděleny a přiděleny jejich výrobcům.

Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více výrobců, bude výrobce, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

●      výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi třemi regiony a všemi koly; a

●      v případě rovnosti výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů od nejlepších jezdců ze všech tří regionů takového výrobce; a

●      v případě rovnosti výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů ze všech kol od nejlepších jezdců ze všech tří regionů takového výrobce.

                  3.5.         V případě, kdy se účastník finále živého závodu poháru Manufacturers Cup nebude schopen zúčastnit živých závodů GT World Series ve svém regionu, může být k účasti na živých závodech GT World Series přizván účastník reprezentující stejného výrobce s nejvyšším skóre v seriálu ze stejného regionu s druhým nejvyšším počtem bodů do žebříčku, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem nebo společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

                  3.6.         Body budou udělovány podle výsledků těchto závodů; vítěze a dva finalisty určí konečné pořadí nejlepších 12 výrobců. Nejlépe umístěný účastník finále bude vyhlášen vítězem živého závodu GT World Series poháru Manufacturers Cup („vítěz GT World Series poháru Manufacturers Cup“). Další dva (2) nejlépe umístění účastníci finále budou vyhlášeni finalisty živého závodu GT World Series poháru Manufacturers Cup („finalisté GT World Series poháru Manufacturers Cup“).

                  3.7.         Body budou přidělené výrobcům podle konečného pořadí jejich odpovídajících účastníků finále živého závodu GT World Series a budou započítány do postavení v rámci živého závodu světového finále, a to následovně:

·       1. místo: 6 bodů

·       2. místo: 5 bodů

·       3. místo: 4 body

·       4. místo: 3 body

·       5. místo: 2 body

·       6. místo: 1 bod

                  3.8.         Vítězové a finalisté živých závodů GT World Series poháru Manufacturers Cup získají:

●      1. místo: trofej (v hodnotě 250 USD)

●      2. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

●      3. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

                  3.9.         Po skončení živých závodů GT World Series bude všech 36 (36) účastníků finále živého závodu poháru Manufacturers Cup během sedmi (7) dní informováno o svém umístění a obdrží:

                                3.9.1.         pozvánku k návštěvě a účasti v živém závodě světového finále, který se uskuteční v termínu uvedeném v odstavci 1.1.3.

Po přijetí pozvánky obdrží tito účastníci („účastníci světového finále“) cestovní balíček světového finále:

                                3.9.2.         zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na živý závod světového finále (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

                                3.9.3.         ubytování během živého závodu světového finále (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

                                3.9.4.         převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

                                3.9.5.         zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání živého závodu světového finále; a

                                3.9.6.         stravu během živého závodu světového finále.

Odhadovaná hodnota cestovního balíčku světového finále pro každého účastníka světového finále je 3000 USD. Pro tuto cestu bude sjednáno cestovní pojištění, které se bude vztahovat na všechny účastníky světového finále. Každý účastník světového finále je zodpovědný za splnění všech nezbytných vízových požadavků.

4. Živý závod světového finále poháru Manufacturers Cup

                  4.1.         Živý závod světového finále se uskuteční v termínu a na místě uvedeném v odstavci 1.1.3. Účastníci světového finále budou složeni z: třiceti šesti (36) nejlépe umístěných hráčů v živých závodech GT World Series poháru Manufacturers Cup (viz odstavec 1.1.2). Na účast v živém závodě světového finále se vztahují další pravidla a podmínky, které oznámí společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele. Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům světového finále poskytne informace o živém závodu světového finále formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu spojenou s jejich účtem pro PSN, a to nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním živého závodu světového finále.

                  4.2.         V případě, kdy se účastník světového finále nebude schopen zúčastnit živého závodu světového finále, může být jako náhradní účastník živého závodu světového finále přizván účastník s druhým nejlepším hodnocením reprezentující stejného výrobce ze stejného regionu, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

                  4.3.         Účastníci světového finále se zúčastní série závodů. Body budou udělovány podle výsledků těchto závodů; vítěze a dva finalisty určí konečné pořadí. Nejlépe umístěný tým bude vyhlášen vítězným týmem živého závodu světového finále („vítěz světového finále“). Další dva (2) nejlépe umístěné týmy budou vyhlášeny finalisty živého závodu světového finále („finalisté světového finále“).

                  4.4.         Vítěz světového finále a finalisté živého závodu světového finále poháru Manufacturers Cup získají:

●      1. místo: trofej (v hodnotě 250 USD)

●      2. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

●      3. místo: trofej (v hodnotě 150 USD)

                  4.5.         Výhra pouze pro účastníky z Chorvatska: Nejlépe umístěný účastník na konci světového finále z Chorvatska („chorvatský vítěz“) získá triko GT World Series v peněžní hodnotě maximálně 50 USD. Chorvatský vítěz bude vyrozuměn e-mailem do jednoho (1) dne od data ukončení a na převzetí výhry bude mít sedm (7) dní od data vyrozumění. K tomuto vyrozumění bude použita e-mailová adresa spojená s účtem pro PSN chorvatského vítěze. Pokud chorvatský vítěz na vyrozumění neodpoví, ztratí nárok na výhru a vyrozuměn bude další nejlépe umístěný účastník z Chorvatska.

5. Přenosy živých závodů GT World Series poháru Manufacturers Cup a živého závodu světového finále poháru Manufacturers Cup

                  5.1.         Vstupem do této soutěže účastníci udělují pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele souhlas zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosů živých závodů GT World Series poháru Manufacturers Cup a živého závodu světového finále poháru Manufacturers Cup i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a poháry Gran Turismo™ pořádanými v následujících letech, a to za stejných podmínek jako v odstavci 24 („Propagace“) výše těchto Podmínek. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktuje pořadatele na contact-competitions@polyphony.co.jp.

                  5.2.         Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv veřejné komunikace či diskuze související se soutěží, mimo jiné včetně výsledků, obrazových materiálů ze závodů, streamování závodů atd.

                  5.3.         Účastníci, kteří se zúčastní živých závodů GT World Series poháru Manufacturers Cup a živého závodu světového finále poháru Manufacturers Cup mohou být požádáni o podepsání souhlasu s filmováním během živých závodů.