playstation.com

Právní informace

Nařízení o digitálních službách

Nařízení o digitálních službách v Evropské Unii 

Tato stránka obsahuje informace týkající se Nařízení o digitálních službách v Evropské Unii (Nařízení (EU) 2022/2065 Evropského parlamentu a Evropské rady z 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/EC) (dále jen „DSA“).

Určené kontaktní místo

V souladu s článkem 11 DSA jmenovala společnost Sony Interactive Entertainment (SIE) svou nizozemskou divizi Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE) svým právním zástupcem pro účely DSA. 

Jediným kontaktním místem a způsobem přímé komunikace s Evropskou komisí, úřady jednotlivých členských států a Evropským odborem pro digitální služby ohledně uplatňování DSA je adresa playstation_DSA_POC@sony.com .  

Prosíme, aby veškeré požadavky týkající se DSA byly vyhotoveny v anglickém jazyce, nebo aby byl poskytnut alespoň překlad do angličtiny.  Pokud kontaktujete kontaktní místo SIENE pro otázky spojené s DSA, musí být vždy poskytnuty následující kontaktní informace:

·         vaše křestní jméno a příjmení;

·         popis vaší pracovní pozice;

·         název orgánu EU, jehož jménem jednáte; a

·         e-mailová adresa, pomocí které vás je možné kontaktovat (musí to být oficiální e-mailová adresa spojitelná s odpovídajícím orgánem EU).

Výše uvedené kontaktní místo je určené pouze pro e-mailovou komunikaci s úřady jednotlivých členských států, Evropskou komisí a Evropským odborem pro digitální služby ve věcech uplatňování DSA.  V souladu s článkem 12 DSA se uživatelé našich služeb mohou spojit se SIENE kontaktováním podpory PlayStation , nebo mohou uživatelé nahlásit nelegální obsah pomocí našich nástrojů pro nahlašování obsahu, detailněji popsaných zde.