playstation.com

Právní informace

DAYS OF PLAY: PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION 2021

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

 

 

MOŽNOST ÚČASTI, VÝHRY ČI NÁROKU NA CENU I BEZ NÁKUPU. NÁKUP ani platba NEZVÝŠÍ ŠANCE ÚČASTNÍKA NA VÝHRU.

 

 

1.     SPONZOR: Sponzor akce Days of Play: PlayStation® Player Celebration („propagační akce“) pro zúčastněné země či regiony je uveden v tabulce níže.

 

SPONZOR

ADRESA

ZEMĚ

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko („region SIEE“)

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

Argentina, Brazílie, Chile, Kanada, Mexiko, USA („region SIEA“)

Sony Interactive Entertainment Inc

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio 108-8270, Japonsko

Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan („region SIEI“)

 

2.     Doba trvání propagační akce: Propagační akce začíná 11. května 2021 v 05:00 tichomořského času v USA a končí 7. června 2021 ve 23:59:59 tichomořského času v USA („celková doba trvání propagační akce“). Oficiální hodiny propagační akce představuje počítač sponzora.

 

3.     Způsobilost: Této propagační akce se může zúčastnit pouze jednotlivec, který: (i) je legálním obyvatelem zemí/regionů, jež se akce účastní, (ii) je ve věku nejméně osmnácti (18) let a v okamžiku zahájení své účasti dosáhl věku zákonné dospělosti v příslušném státě/oblasti/provincii, kde žije, (iii) v době účasti vlastní konzoli PlayStation®4 nebo PlayStation®5 nebo k ní má přístup, (iv) má účet ve službě PlayStationTMNetwork („účet služby PSN“) a (v) má aktivní vysokorychlostní připojení k internetu a během hry je připojen ke službě PlayStationTMNetwork („služba PSN“). Každý takový jednotlivec je „účastníkem“.

 

Zaměstnanci mateřské společnosti sponzora, příslušných dceřiných společností, přidružených společností, reklamních a propagačních agentur (souhrnně „subjekty propagační akce“) a každý z jejich členů užší rodiny (např. manžel či manželka, rodič, dítě, sourozenec a jejich příslušní manželé a manželky a nevlastní rodinní příslušníci každého z nich, bez ohledu na bydliště) a osoby žijící v jedné domácnosti s každým z nich a osoby, s nimiž sdílejí trvalé bydliště, ať jsou, či nejsou v příbuzenském vztahu, nejsou způsobilí účastnit se akce ani získat výhru. V případě zákazu či omezení zákonem jsou podmínky neplatné.

 

Účast na této propagační akci představuje úplný a bezpodmínečný souhlas účastníka s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími i interpretacemi sponzora, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech vztahujících se k propagační akci. Pro účely propagační akce může sponzor účastníky kontaktovat e-mailem. Sponzor použije e-mailovou adresu účastníka spojenou s jeho PSN ID uvedeným v době účasti. Účastníci nebudou oprávněni e-mailovou adresu změnit.

 

Pro Argentinu, Chile, Mexiko a Brazílii si sponzor vyhrazuje právo propagační akci nebo jakoukoli její část zrušit, pozastavit a/nebo upravit. 

 

Mezi „zúčastněné země/regiony” patří: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chile, Indonésie, Irsko, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, USA.

 

4.     STRUKTURA PROPAGAČNÍ AKCE: Každý účastník se stane součástí komunity sestávající z účastníků z každé zúčastněné země/regionu („komunita“). Tato propagační akce se bude skládat ze tří (3) fází („fáze“), které proběhnou v rámci celkové doby trvání propagační akce. Komunita bude hrát společně, aby v každé fázi splnila dva cíle („cíle komunity“).

 

5.     JAK SE ZAPOJIT

Aby se účastníci mohli akce účastnit, musí se přihlásit ke svému účtu služby PSN na adrese www.playstation.com, postupovat podle odkazů ke tlačítku přihlašovacího formuláře propagační akce na adrese playstation.com/days-of-play-celebration a vyplňování formuláře dokončit přijetím oficiálních pravidel.

 

Po úspěšném vstupu se všichni účastníci stanou a zůstanou součástí komunity až do konce celkové doby trvání propagační akce. Účastníci, kteří se přihlásí mezi 05:00 tichomořského času 11. května 2021 a 23:59 tichomořského času 17. května 2021, se mohou zúčastnit 1. fáze, 2. fáze a 3. fáze propagační akce. Účastníci, kteří se přihlásí po 23:59 tichomořského času 17. května 2021, ale před ukončením 1. fáze, se mohou zúčastnit 2. fáze a 3. fáze propagační akce. Účastníci, kteří se přihlásí po 23:59 tichomořského času 24. května 2021, ale před ukončením 2. fáze, se mohou zúčastnit pouze 3. fáze propagační akce.

 

Omezení účasti: Účast je omezena na jeden (1) vstup na jednotlivce během doby trvání propagační akce. Pokud bude zaznamenána více než jedna (1) účast stejného jednotlivce, všechny takové účasti mohou být, podle vlastního uvážení sponzora, vyloučeny. Pro účastníky platí zákaz používat více než jednu (1) e-mailovou adresu, účet nebo více identit. Pokud bude zjištěno nebo vznikne podezření, že některý účastník používá k účasti na propagační akci více než jednu e-mailovou adresu nebo více identit, pak může být tento účastník, podle vlastního uvážení sponzora, diskvalifikován, a nemusí být způsobilý k získání ceny.

DŮLEŽITÉ: Pokud se účastník PROPAGAČNÍ AKCE účastní prostřednictvím SVÉHO mobilního zařízení, mohou mu být účtovány poplatky za zprávy a data. Účastníci by se měli obeznámit s ceníky svých MOBILNÍCH operátorů. K získání ceny v TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI se nevyžaduje mobilní vstup.

 

6.     Za účelem získání cen je třeba, aby komunita společně dosáhla cílů komunity pro každou fázi.

 

Cíle komunity pro každou fázi zahrnují cíle vztahující se k: (i) počtu her, které komunita odehraje („herní cíl“), a (ii) počtu trofejí, které komunita získá („trofejní cíl“). Kromě toho budou v rámci herního cíle i trofejního cíle existovat bonusové cíle. Postup komunity se bude zaznamenávat na adrese playstation.com/days-of-play-celebration.

 

Když komunita splní cíle komunity pro jednotlivou fázi, získá komunita ceny a bonusové ceny za danou fázi, jak je uvedeno v tabulce níže, a postup do další fáze.

 

 

Data fází

Herní cíl

Bonusový herní cíl

Trofejní cíl

Bonusový trofejní cíl

Ceny*

Bonusové ceny

1. fáze

00:01 tichomořského času 18. května 2021 až 23:59 tichomořského času 24. května 2021.

 

2 400 000 her

3 000 000 her

7 200 000 trofejí

8 800 000 trofejí

Uživatelé systému PS4 získají: jedno (1) dynamické téma pro systém PS4 a jednoho (1) avatara služby PSN

 

Uživatelé systému PS5 získají: jednoho (1) avatara služby PSN

Všichni účastníci získají: tři (3) avatary služby PSN

2. fáze

 00:01 tichomořského času 25. května 2021 až 23:59 tichomořského času 31. května 2021.

2 900 000 her

3 600 000 her

8 500 000 trofejí

10 400 000 trofejí

Všichni účastníci získají: pět (5) avatarů služby PSN

Všichni účastníci získají: tři (3) avatary služby PSN

3. fáze

00:01 tichomořského času 1. června 2021 až 23:59 tichomořského času 7. června 2021.

 

3 000 000 her

3 700 000 her

9 000 000 trofejí

11 000 000 trofejí

Uživatelé systému PS4 získají: jedno (1) dynamické téma pro systém PS4 a jednoho (1) avatara služby PSN

 

Uživatelé systému PS5 získají:

jednoho (1) avatara služby PSN

Všichni účastníci získají: tři (3) avatary služby PSN

 

*Upozorňujeme, že účastníci, kteří jsou uživateli systému PS5, si nebudou moci stáhnout dynamická témata pro systém PS4, která jsou součástí ceny za 1. fázi a ceny za 3. fázi. Nebudou poskytnuty žádné alternativy.

 

Účastníci, kteří se zúčastní všech tří fází, ve kterých bude dosaženo všech herních cílů a trofejních cílů (s výjimkou bonusových cílů), získají dodatečnou cenu sestávající z jednoho (1) dynamického tématu pro systém PS4 a jednoho (1) avatara služby PSN („kumulativní cena“). Upozorňujeme, že účastníci, kteří jsou uživateli systému PS5, si nebudou moci stáhnout dynamické téma PS4, které je součástí kumulativní ceny. Nebudou poskytnuty žádné alternativy.

 

Požadavky na cíle:

V případě herního cíle mohou účastníci hrát jakoukoli hru podle vlastního výběru. Hry odehrané jednotlivými účastníky v každé fázi se do celkového počtu her odehraných komunitou započítají pouze v případě, že daný účastník hrál v průběhu příslušné fáze hru nejméně jednu hodinu. V případě, že daný účastník hrál s jinými účastníky, které má na seznamu přátel, počet her odehraných účastníkem se do celkového počtu her odehraných komunitou započítá pro každou fázi dvakrát.

 

V případě trofejního cíle podléhá započítání trofejí získaných jednotlivými účastníky během určité fáze do celkového počtu trofejí získaných komunitou v dané fázi limitu 6 trofejí za den.

 

7.     URČENÍ VÍTĚZE A ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ

Při dokončení fáze získají účastníci ze všech zapojených zemí/regionů, kteří tvořili součást komunity před zahájením této fáze, ceny („vítězové“) pro danou fázi následovně:

 

·       Cena za 1. fázi:

o   cena pro uživatele systému PS4: (1) dynamické téma pro systém PS4 a jeden (1) avatar služby PSN

o   cena pro uživatele systému PS5: jeden (1) avatar služby PSN

o   bonusová cena pro všechny účastníky: tři (3) avataři služby PSN

·       Cena za 2. fázi:

o   cena pro všechny účastníky: pět (5) avatarů služby PSN

o   bonusová cena pro všechny účastníky: tři (3) avataři služby PSN

·       Cena za 3. fázi:

o   cena pro uživatele systému PS4: (1) dynamické téma pro systém PS4 a jeden (1) avatar služby PSN

o   cena pro uživatele systému PS5: jeden (1) avatar služby PSN

o   bonusová cena pro všechny účastníky: tři (3) avataři služby PSN

·       Kumulativní cena:

o   cena pro uživatele systému PS4: (1) dynamické téma pro systém PS4 a jeden (1) avatar služby PSN

o   cena pro uživatele systému PS5: jeden (1) avatar služby PSN

 

Všechny potenciální vítěze potvrdí sponzor (se sídlem na adrese uvedené v 1. části):

 

Potvrzení vítězů

1. fáze

25. května 2021

2. fáze

1. června 2021

3. fáze

8. června 2021

 

Vítězové obdrží od sponzora prostřednictvím zprávy služby PSN na svou konzoli PlayStation®4 nebo konzoli PlayStation®5 oznámení o výhře obsahující kupony s kódem, které musí vítězové využít k vyzvednutí ceny za 1. fázi a/nebo ceny za 2. fázi a/nebo ceny za 3. fázi a kumulativní ceny prostřednictvím obchodu PlayStation™Store. Platnost kuponů s kódem na všechny ceny končí 31. května 2022.

 

Přibližná maloobchodní hodnota (ARV) každé z cen je 0 USD.

 

A.     Celková ARV: Celková přibližná maloobchodní hodnota cen je 0 USD. Ceny nemají mimo službu PlayStation Network žádnou hodnotu ani využití a nelze je prodávat, převádět ani proměňovat za skutečné peníze nebo cenné předměty.

 

B.     Šance na vítězství: Šance na získání ceny za 1. fázi, ceny za 2. fázi, ceny za 3. fázi a kumulativní ceny závisí na tom, kdy se účastník do propagační akce zapojil a na úspěšném splnění všech cílů komunity pro všechny tři fáze ze strany komunity.

 

8.     Omezení odpovědnosti: NIC V TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDLECH NEVYLOUČÍ ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZÍ ODPOVĚDNOST SPONZORA ZA PODVOD, ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ JEHO NEDBALOSTÍ, NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM TAKOVÁ ODPOVĚDNOST NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA ZE ZÁKONA. Účastí v této propagační akci účastníci souhlasí s tím, že subjekty propagační akce a žádné z jejich příslušných dceřiných společností, přidružených společností, zástupců, konzultantů, dodavatelů, právních zástupců, agentur pro reklamu, vztahy s veřejností, propagaci, plnění a marketing, poskytovatelů webových stránek a žádný z jejich příslušných funkcionářů, vedoucích, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, zmocněnců a agentů („zproštěné strany“) nenesou odpovědnost za: (i) ztracená, opožděná, neúplná, odcizená, nesprávně adresovaná, nevyplacená či nedoručitelná e-mailová/textová upozornění nebo poštovní zásilky, (ii) jakékoli poruchy, selhání, připojení či dostupnost hardwaru nebo softwaru počítačů, telefonů, satelitů, kabelů, sítí, elektroniky nebo internetu, (iii) zkreslené, závadné či neuspořádané přenosy, přístupnost poskytovatelů služeb/sítí, dostupnost nebo zahlcení provozu, (iv) jakoukoli technickou, mechanickou, tiskovou či typografickou nebo jinou chybu, (v) nesprávné nebo nepřesné zachycení registračních informací nebo nezachycení či ztrátu jakýchkoli takových informací, (vi) jakoukoli chybu, vynechání, přerušení, smazání, závadu, prodlevu v provozu či přenosu, selhání komunikační linky, technickou chybu, odcizení nebo zničení nebo neoprávněný přístup k propagační akci, (vii) jakékoli zranění nebo poškození počítače jakékoli osoby ve vztahu k nebo v důsledku účasti na propagační akci nebo přijetí ceny a (viii) soutěžní příspěvky, které jsou opožděné, zfalšované, ztracené, nesprávně umístěné, chybně nasměrované, zmanipulované, neúplné, smazané, poškozené, zkreslené nebo jinak nesplňují oficiální pravidla. Subjekty propagační akce dále nejsou odpovědné za jakákoli oznámení pro vítěze, která zůstanou bez odpovědi nebo je nelze doručit.     

 

Účastí v propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že: (i) bude dodržovat tato oficiální pravidla, včetně podmínek účasti, (ii) se zřekne veškerých práv vznášet nároky s ohledem na nejednoznačnost těchto oficiálních pravidel, (iii) se zřekne všech svých práv vznést jakýkoli nárok, podat žalobu nebo vést právní řízení proti kterékoli ze zproštěných stran v souvislosti s propagační akcí a (iii) navždy a neodvolatelně souhlasí s tím, že osvobodí a ochrání kteroukoli ze zproštěných stran před jakýmikoli nároky, procesy, posudky, žalobami, právními řízeními, požadavky, pokutami, tresty, povinnostmi, náklady a výdaji (mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které mohou vzniknout v souvislosti s: (a) propagační akcí, mimo jiné včetně jakékoli aktivity související s propagační akcí nebo její součástí a s příspěvky účastníka, jeho účastí či nemožností účasti na propagační akci, (b) porušením práv na ochranu soukromí, osobních práv, práv na zisk z publicity nebo majetkových práv jakékoli třetí strany, (c) přijetím ceny, účastí na jejím přijetí, cestování v souvislosti s ní, účastí na jejím doručení, jejím vlastnictví, s jejími závadami, použitím, nepoužitím, nevhodným použitím, nemožností ji použít, ztrátou, poškozením, zničením, nedbalostí nebo úmyslně nevhodným chováním v souvislosti s použitím ceny (nebo jakékoli její součásti), (d) jakoukoli změnou ohledně udělení ceny (nebo jakýchkoli jejích součástí), (e) lidskou chybou, (f) jakýmkoli nezákonným, nedbalým nebo neoprávněným jednáním nebo opomenutím na straně kterékoli ze zproštěných stran, (g) ztracenou, zpožděnou, odcizenou, nesprávně zaslanou, poškozenou nebo zničenou cenou (nebo jakoukoli její součástí), nebo (h) nedbalostí nebo záměrně nevhodným chováním účastníka.

 

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude moci propagační akce proběhnout podle plánu, vyhrazuje si sponzor právo podle svého vlastního a svrchovaného uvážení (ale se souhlasem Régie des alcools, des courses et des jeux („Régie“) v provincii Quebec, Kanada) propagační akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit nebo v propagační akci pokračovat, včetně výběru vítěze způsobem, jaký pokládá za spravedlivý a přiměřený, včetně výběru vítěze ze způsobilých příspěvků obdržených před takovým zrušením, ukončením, úpravou nebo pozastavením. V žádném případě nebude uděleno více cen, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech. V případě, že kvůli technickým, typografickým, mechanickým, administrativním, tiskovým produkčním, počítačovým či jiným chybám bude více vítězů, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, bude se za účelem určení vítěze pořádat náhodné losování z uchazečů.

 

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH SKUTEČNOSTÍ SE VŠE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE, VČETNĚ CEN, POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU NEBO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ.

 

9.     ROZHODNÉ PRÁVO: V rozsahu, jaký umožňují platné zákony, se tato pravidla a jakékoli spory vzešlé v jejich rámci nebo ve vztahu k propagační akci budou řídit tak, jak je uvedeno níže:

 

REGIONÁLNÍ SPONZOR

ROZHODNÉ PRÁVO

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEE, se budou tato pravidla vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a zúčastněné strany (všichni účastníci a pořadatel) budou podřízeny nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Sony Interactive Entertainment, LLC

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli země náležející do regionu SIEA (s výjimkou obyvatel Quebecu), se budou tato pravidla vykládat a interpretovat v souladu se zákony státu Kalifornie, bez ohledu na pravidla o konfliktu zákonů. Jakýkoli spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení a nebyl zahájen u soudu pro bagatelní záležitosti, může kterákoli ze stran přednést u soudu kompetentní jurisdikce, a to buď u vyšších soudů pro stát Kalifornie a pro okres San Mateo, nebo u amerického okresního soudu pro severní oblast státu Kalifornie.

OBYVATELÉ QUEBECU: Jakoukoli při týkající se řízení nebo organizace propagační výherní soutěže lze za účelem rozhodnutí přednést Régie.  Jakoukoli při týkající se udělení ceny lze přednést Régie pouze za účelem pomoci zúčastněným stranám najít řešení.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEI, se budou tato pravidla vykládat a interpretovat v souladu s japonskými zákony a zúčastněné strany (všichni účastníci a pořadatel) budou podřízeny nevýhradní jurisdikci okresního soudu v Tokiu.

 

Účastník i regionální sponzor se podřizují výhradní jurisdikci a místu příslušných soudů uvedených výše a zříkají se veškerých námitek ohledně jurisdikce, místa a principu forum non conveniens vůči těmto soudům. V jakékoli při ohledně prosazení jakékoli části této dohody bude veškeré náklady, včetně nákladů na právní zastoupení, hradit neúspěšná strana.

 

10.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zásady ochrany osobních údajů sponzora jsou k dispozici na adrese https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/

 

Pro Argentinu, Chile, Mexiko a Brazílii zahrnuje účast výslovné oprávnění k veřejnému rozšiřování, přenášení, opakovanému přenášení, reprodukování nebo zveřejňování filmových záznamů, fotografií, obrázků nebo fotografických a/nebo hlasových záznamů a/nebo osobních údajů účastníků obecně a zejména vítěze, všemi a jakýmikoli způsoby komunikace (vizuální, zvukové nebo jiné včetně prezentací prostřednictvím vysílání volně přístupných televizních programů, antén, kabelů, satelitů, rádia, internetu apod.) k jakémukoli účelu během doby konání soutěže a až tři (3) roky po jejím ukončení, aniž by měl účastník právo nárokovat si kompenzace. Účastníci ručí za to, že neexistují žádné třetí strany, které mají výhradní práva k předvádění, zveřejňování, rozšiřování a/nebo reprodukování hlasových dat a/nebo osobních údajů. Jinak se zavazují chránit sponzora před jakýmkoli nárokem, který by mohly třetí strany z tohoto důvodu vznést. Účastníci potvrzují, že jim účast nezpůsobuje žádnou finanční újmu, zříkají se tedy jakýchkoli nároků, které by mohli vznést z důvodu poklesu svých příjmů.

 

Pro Argentinu – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastníci mohou získat k poskytnutým údajům bezplatně přístup v intervalech ne menších než šest (6) měsíců, pokud není pro tento účel prokázán legitimní zájem v souladu s ustanoveními článku 14, paragrafu 3 zákona č. 25 326. STÁTNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, kontrolní orgán zákona č. 25 326.

 

11.  Práva na zisk z publicity: Účastí na této propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že povoluje sponzorovi používat své PSN ID a avatara v souvislosti s přiměřenou publicitou propagační akce na kanálech systému PlayStation.

 

Sponzor musí zveřejnit nebo zpřístupnit informace o tom, že proběhlo platné vyhodnocení a ceny byly uděleny potvrzeným vítězům. Aby sponzor tento závazek splnil, může zveřejnit příjmení a zemi/stát vítězů. Pokud má vítěz námitky vůči zveřejnění nebo zpřístupnění svého jména, je třeba, aby kontaktovat sponzora na e-mailové adrese uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že sponzor může být požádán, aby i přesto poskytl úplný seznam vítězů regulátorovi nebo jiným třetím stranám, jak vyžadují platné místní zákony.

 

12.  Obecné: Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinak, než je popsáno v tomto dokumentu, je neplatný. Sponzor si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, kterého podle vlastního a absolutního uvážení posoudí jako podezřelého z toho, že nevhodně manipuluje s průběhem propagační akce, že svým jednáním porušuje tato oficiální pravidla nebo že jedná nesportovně nebo s úmyslem narušit normální průběh této propagační akce. Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinou formou, než jak popisují tato oficiální pravidla, je neplatný. Pokud bude zjištěno, že se nějaká osoba zaregistrovala více než jednou pomocí více telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, více identit, IP adres, použitím více serverů proxy nebo podobnými způsoby, budou všechny příspěvky takové osoby prohlášeny za neplatné a této osobě nebude udělena žádná cena, na jejíž získání daná osoba mohla mít nárok. Jakékoli použití robotických a automatických metod, metod makro, metod využívajících programování či třetí strany nebo podobných postupů při účasti na propagační akci zneplatní jakýkoli pokus o účast realizovaný pomocí těchto metod, a účastník, který je využíval, bude diskvalifikován. Od účastníků a/nebo potenciálních vítězů je možné vyžadovat prokázání totožnosti a způsobilosti, jak vyžaduje sponzor. V případě sporu ohledně identity vítěze bude jako vítězný příspěvek vyhlášen příspěvek oprávněného držitele účtu s e-mailovou adresou uvedenou v registračním formuláři, který k takovému příspěvku přísluší. „Oprávněný držitel účtu“ je definován jako fyzická osoba, která je přiřazena k e-mailové adrese poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací (např. obchodní či vzdělávací institucí), která odpovídá za přiřazení e-mailových adres k doméně spojené s uvedenou e-mailovou adresou. Každý účastník může být požádán o prokázání skutečnosti, že je oprávněným držitelem účtu. POZOR: JAKÝKOLI POKUS ÚMYSLNĚ POŠKODIT JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO OHROZIT LEGITIMNÍ PRŮBĚH TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE JE PORUŠENÍM TRESTNÍHO A OBČANSKÉHO PRÁVA. POKUD BUDE UČINĚN JAKÝKOLI TAKOVÝ POKUS, VYHRAZUJE SI SPONZOR PRÁVO NÁROKOVAT SI ODŠKODNÉ NEBO JINOU NÁPRAVU OD JAKÉKOLI TAKOVÉ OSOBY (OSOB) ODPOVĚDNÉ ZA DANÝ POKUS V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, JAKÝ POVOLUJE ZÁKON. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel, nebo jakékoli slovo, fráze, věta, formulace nebo jiná část v něm obsažená, z jakéhokoli důvodu považováno za nevymahatelné nebo neplatné, pak bude toto ustanovení, nebo jeho část, upraveno či smazáno takovým způsobem, aby zbývající ustanovení těchto oficiálních pravidel zůstala platná a vymahatelná. Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo dokumentů spojených s cenou nebudou mít vliv na platnost či vymahatelnost jakéhokoli dalšího ustanovení. Žádný účastník nebude mít právo tato oficiální pravidla upravovat či měnit. Pokud se sponzorovi nepodaří vymoci jakoukoli podmínku těchto oficiálních pravidel, nepovede to ke zřeknutí se daného ustanovení a takové ustanovení zůstane plně v platnosti. Veškeré odeslané příspěvky nebo materiály se stávají vlastnictvím sponzora a nebudou se vracet. V případě jakéhokoli rozporu jakýchkoli detailů propagační akce uvedených v těchto oficiálních pravidlech a detailů propagační akce uvedených v jakýchkoli propagačních materiálech (mimo jiné na prodejních místech, v televizní a tištěné inzerci, na propagačních obalech a jiných propagačních médiích) budou mít přednost detaily propagační akce uvedené v těchto oficiálních pravidlech.

 

13.  Seznam vítězů: Pokud chtějí zájemci získat seznam vítězů, je třeba, aby zaslali ofrankovanou obálku podlouhlého formátu opatřenou vlastní adresou na adresu ve vlastním regionu uvedenou v následující tabulce:

 

Adresa

Region SIEA

Winners List, - Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021 Promotion, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

Region SIEE

Winners List, - Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021 Promotion, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

Region SIEI

Winners List, - Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021 Promotion, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Žádosti o seznam vítězů musí být doručeny nejpozději 30 dní po skončení celkové doby trvání propagační akce.

 

Pokud má vítěz námitky vůči zpřístupnění svého jména pro veřejnost, je třeba, aby kontaktoval sponzora na e-mailové adrese uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Všechna práva vyhrazena.