playstation.com

Právní informace

Sleva na nákup v košíku – Podmínky a ustanovení k 20% slevě SIEE – Více zemí

„Další podmínky způsobilosti“

(i) zvolili možnost zasílání e-mailových marketingových sdělení od pořadatele; a

(ii) obdrželi na e-mailovou adresu spojenou se svým ID služby PSN od pořadatele e-mail obsahující slevový kód

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

Všechny produkty v obchodě PlayStation™Store, kromě produktů, které nejsou zahrnuty.

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation™Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

2021-03-29.

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

„Produkty, které nejsou zahrnuty“

Produkty předplatného služby PS+ (lze je přidat do košíku, ovšem bez uplatnění slevy)

Produkty předplatného služby PS Now

Předplatné služeb PS Music / Spotify

Předobjednávky her

Předobjednávky videí

Půjčování videí

 

Živé akce (jako Pay Per View sport)

Obsah zakoupený přímo ve hře

 

„Datum zahájení“

2021-03-19.

„Slevový kód“

Slevový kód na 20% slevu z nákupu způsobilých produktů v příslušném obchodě.

„Datum ukončení platnosti slevového kódu“

2021-03-29.

 

1. Tento slevový kód na nákup v košíku („nabídka“) je určen těm, kdo jsou obyvateli účastnických zemí, jsou držiteli účtu ve službě PlayStation®Network („PSN“) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“). 

2. Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“.

3. Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí během doby trvání propagační akce:

a. přihlásit se ke svému účtu ve službě PSN, vložit způsobilé produkty do svého nákupního košíku v příslušném obchodě a

b. využít svůj slevový kód při placení objednávky využitím povoleného způsobu platby.

4. K registraci do služby PSN je potřeba přijmout podmínky služby a zásady ochrany soukromí služby PSN.

5. Platnost slevových kódů končí k datu ukončení platnosti slevového kódu.

6. Slevové kódy podléhají podmínkám a ustanovením používání: https://www.playstation.com/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions.

7. Každý slevový kód je možné na jeden účet ve službě PSN využít pouze jednou.  V jedné libovolné transakci je možné použít pouze jeden slevový kód. Slevové kódy nelze použít ve spojení s žádnou jinou propagační akcí. Slevové kódy není možné dále prodávat.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  Slevové kódy se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

8. Pokud dojde k vrácení produktu/služby zakoupených s využitím slevového kódu, bude se vracená částka rovnat částce zaplacené při nákupu tohoto produktu/služby, v souladu s příslušnými zásadami vracení peněz.

9. Je vyžadováno připojení k internetu. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

11. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu ve službě PSN nebo obdržet nebo uplatnit slevový kód z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

13. V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

14. „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

15. V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.