Yazılım Kullanım Koşulları

 1. Biz kimiz?

1.1. Biz, 03277793 şirket numarasıyla, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, İngiltere adresinde mukim Sony Interactive Entertainment Europe Limited şirketiyiz.

 1. Tanımlı Koşullar

2.1. "Yetkili Sistemler"; PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 ve PlayStation®5 sistemlerinden herhangi biri anlamına gelir.

2.2. "PSN", PlayStation®Network anlamına gelir.

2.3. "Yazılım", bir veya daha fazla Yetkili Sistemde çalışmak üzere geliştirilmiş PlayStation oyunu ve uygulama yazılımı demektir.

2.4. "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" ya da İngilizce kısaltmasıyla "UGC": (i) Sizin tarafınızdan veya diğer PSN kullanıcıları tarafından oluşturulan  ve/veya (ii) sizin tarafınızdan veya diğer PSN kullanıcıları tarafından PSN üzerinden paylaşılan metin, mesajlar, yorumlar, resimler, fotoğraflar, ses, müzik, videolar, oyun varlıkları, oyun videoları ve oyunla ilgili bilgiler ve diğer malzemeler.

 1. Bu Yazılım Kullanım Koşulları ne zaman geçerli olur?

3.1. Bu Yazılım Kullanım Koşulları ("Koşullar"), Yetkili Sistemlerdeki tüm Yazılım kullanımlarınız için geçerlidir. Buna, bilgisayarlar ve Akıllı TV'ler gibi cihazlar üzerinden Yazılıma erişmenizi sağlayan PlayStation™Now da dahildir.

 1. Yazılım Lisanslıdır

4.1. Bir Yazılım satın aldığınızda size, bu Koşullar'da açıklandığı şekilde söz konusu Yazılımı kullanmak üzere bir lisans verilir ancak Yazılımın mülkiyeti size geçmez.  Bu Koşullar'a uymazsanız size bu Koşullar altında verilen Yazılım lisansını iptal edebiliriz; bu durumda artık Yazılımı kullanma hakkınız olmaz.

 1. Yazılım bana kim tarafından Lisanslanıyor?

5.1. İki tür Yazılım vardır:

5.1.1. bizim tarafımızdan yayınlanan ve size lisanslanan yazılım ve
5.1.2. diğer şirketler tarafından yayınlanan ve size lisanslanan yazılım.

5.2. Yayıncı, aşağıdaki iki şekilde belirtilir:

5.2.1. Kutu üzerinde: DVD, Blu-ray Disc veya PS Vita Kartı gibi fiziksel bir diskte bulunan Yazılım ("Disk Tabanlı Yazılım") için veya
5.2.2. Ürün açıklamasında: PlayStation®Store'da veya zaman zaman onayladığımız diğer dijital perakende mağazalarda mevcut olan Yazılım ("Dijital Yazılım") için. 

5.3. Yazılımın yayıncısı biz olduğumuz takdirde size, bu Koşullar'a ve söz konusu Yazılımla ilgili olarak size bildireceğimiz diğer özel koşullara uygun şekilde kullanma lisansı veririz.

5.4. Yazılımın yayıncısı başka bir şirketse bu Koşullar'ı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayabilecek başka koşullara uygun şekilde yazılımı kullanmanız için size lisans verir.  Söz konusu şirket, Yazılımı kullanımınıza ilişkin başka koşullar bildirebilir; bu durumda o koşullar bu Koşullar'ın yerine geçmez, bunlara ek olarak geçerli olur.  Ek koşullar ile bu Koşullar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda bu Koşullar geçerli olacaktır.

 1. Yazılımı Kullanımınıza İlişkin Sınırlamalar

6.1. Yazılımı kullanma lisansınız, sadece ilgili Yetkili Sistemlerde (Disk Tabanlı Yazılım'ın kutusunda, Dijital Yazılım'ın ürün açıklamasında veya zaman zaman tarafımızdan size başka bir şekilde belirtildiği gibi) şahsi kullanım için ve yalnızca Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Hindistan'da, Rusya'da ve Okyanusya'da kullanılmak üzere özel olmayan, devredilemeyen, kişisel bir lisanstır. 

6.2. Bizim ve yayıncı başka bir şirketse ayrıca yayıncının net izni olmaksızın Yazılımı ticari olarak kullanamaz, yayınlayamaz, kullanımı için ücret alamaz veya başka bir şekilde halka açık performanslarda kullanamazsınız.

6.3. Yazılımın hiçbir bölümünü kiralayamaz, kiralık veremez, alt lisans veremez, yayınlayamaz, değiştiremez, uyarlayamaz veya dönüştüremezsiniz. 

6.4. Yazılımı başka bir platformda çalıştıramazsınız.

6.5. Yasaların izin verdiği ölçüde, Yazılımın herhangi bir bölümüne ters mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramaz veya Yazılımın herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, Yazılımdan türev çalışmalar oluşturamaz veya Yazılım nesne kodundan kaynak kod oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz.

6.6. Yetkili Sistemlere ya da herhangi bir Yazılıma ilişkin herhangi bir şifreleme, güvenlik veya yetkilendirme mekanizmasını atlamak ya da devre dışı bırakmak veya PSN'e bağlı herhangi bir hesaba, hizmete, donanıma, yazılıma veya ağa yetkisiz erişim elde etmek ya da bunlara müdahale etmek için herhangi bir yöntem kullanmamalısınız.  

6.7. Çalınan veya yasa dışı yollarla elde edilen Yetkili Sistemleri veya Yazılımları kullanmamalısınız.

6.8. Yetkili Sisteminiz tarafından sağlanan topluluk özelliklerinin ve bu sistemde kullanılmak üzere yayınlanan Yetkili Yazılımın kullanımı madde 10.1'de tanımlanan ilgili sözleşmeler doğrultusunda bu Koşullar'ın 6.2 ve 6.5 maddelerini ihlal etmeyecektir.

 1. Yeniden Satış

7.1. Bizim tarafımızdan veya yayıncı başka bir şirket ise o şirket tarafından da açık bir şekilde yetki verilmediği sürece Disk Tabanlı Yazılımları veya Dijital Yazılımları yeniden satmamalısınız.

 1. Yaş Derecelendirmeleri

8.1. Yazılımda bir yaş derecelendirmesi varsa bu, Yazılımın bu yaştan küçük olanlar için uygun olmayan içerik barındırdığı anlamına gelir.  Ebeveyn veya vasiyseniz Yetkili Sisteminizde çalışan ve derecelendirmesi belirli bir seviyenin üzerindeki oyunların nasıl durdurulacağı ile ilgili bilgiler için www.playstation.com/safety adresine bakabilirsiniz.

8.2. Sorumlu olduğunuz bir hesap sahibi veya siz söz konusu Yazılımda belirtilen yaş derecelendirmesinin altında bir yaşla kaydolmuşsanız o hesap sahibinin veya sizin söz konusu Yazılımı görüntülemenizi, satın almanızı veya kullanmanızı engelleyebiliriz.  Oyun Yazılımlarıyla ilgili olarak, çevrimdışı modlar Yetkili Sisteminizde oynanabiliyor olsa dahi, diğer hesap sahibinin veya sizin oyunun çevrimiçi modlarını kullanmanızı engelleyebiliriz.

 1. Gizlilik ve Yazılımı Çevrimiçi Olarak Kullanma

9.1. PSN, Yazılımınızı çevrimiçi olarak kullanmanıza olanak tanır.  PSN'i kullandığınızda:

9.1.1. PSN için hesabınızı ("Hesap") oluşturduğunuzda Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ile imzaladığınız PSN Hizmet Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi ("Hizmet Koşulları") bu Koşullar'a ek olarak geçerlidir. Mevcut Hizmet Koşulları www.playstation.com/legal/PSNTerms adresinde bulunabilir;
9.1.2. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ve biz, sizinle ilgili bilgiler toplayabiliriz.  Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına ilişkin bir açıklama PlayStation Gizlilik İlkesi'nde bulunabilir. Hizmet Koşulları ve PlayStation Gizlilik İlkesi www.playstation.com/legal/PSNTerms adresinde bulunabilir ve
9.1.3. Yazılım size başka bir şirket tarafından lisanslandıysa onlar da sizinle ilgili bilgi toplayabilir ve bunu kendi gizlilik ilkelerinde açıklarlar.

 1. Bize ve diğer kullanıcılara nasıl davranılması gerekir?

10.1. Yetkili Sistemler ve Yazılım, PSN ve diğer sosyal ağlar üzerinden başkalarıyla iletişim kurmanıza ve etkileşimde bulunmanıza olanak veren topluluk özellikleri sağlayabilir. Topluluk özelliklerini kullanımınız farklı şirketlerin çeşitli sözleşmelerine tabidir:

10.1.1. bu Koşullar ve
10.1.2. Hizmet Koşulları ve
10.1.3. PlayStation Gizlilik İlkesi ve
10.1.4. Yazılım yayıncısı tarafından sunulan ek koşullar ve
10.1.5. kullandığınız sosyal ağı işleten şirketin ek koşulları (bunun için bir hesaba sahip olmanız gerekebilir).

10.2. Çocuk Aile Üyeleriniz ve siz, bizimle ve diğer kullanıcılarla bulunduğunuz tüm etkileşimlerde Davranış Kurallarımıza uymalısınız.

 • Kapsayıcı olun
  PSN; cinsel kimlik, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, uyruk, renk, göçmenlik durumu, sosyal ve ekonomik sınıf, eğitim düzeyi, beden, aile durumu, siyasi görüş, din, zihinsel ve fiziksel yetenek veya insanların başkalarını etiketlemek veya toplulukları bölmek için kullandığı başka herhangi bir özellikten bağımsız olarak 7 yaş üzeri herkesin kullanımına açıktır. 
 • Asla nefret söylemlerinde bulunmayın veya bunu desteklemeyin.
 • Asla kimseyi tehdit etmeyin, korkutmayın veya kimseye zarar vermeyin. 
 • Asla kimseye zorbalık etmeyin, kimseyi taciz etmeyin veya gizlice takip etmeyin. 
 • Duyarlı olun. Yasalara uyun.
 • Kaba veya rahatsız edici olmayın.
 • Kimseyi kendisine ya da başka birine zarar vermeye teşvik  etmeyin
 • Asla kimseyi yasa dışı eylemlerle tehdit etmeyin, bu tür eylemleri görmezden gelmeyin, gerçekleştirmeyin veya bunlara önayak olmayın.
 • Başkalarının kimliğini kullanmayın.
 • Asla bir başkasının gizliliğini ihlal etmeyin veya itibarını zedelemeyin.
 • Kimsenin fikri mülkiyetini ihlal etmeyin.
 • Sabırlı ve düşünceli olun. Nazik olun.
 • Bir zamanlar sizin de yeni olduğunuzu unutmayın. Bir kullanıcının ilk oyun ve topluluk deneyiminin iyi olmasına yardımcı olabilirsiniz.

 • Saygılı olun.
 • Her zaman herkesin aynı fikirde olamayacağını biliyoruz. Aynı fikirde olmadığınızı saygılı bir şekilde belirtin veya uzaklaşın.
 • Bir takım oyuncusu olun.
 • Birbirinize yardımcı olun. PSN'de veya bir Üründe güvenlik açığı bulursanız sorunu çözebilmemiz; sizi, başkalarını ve şirketimizi daha güvende tutabilmemiz için bize bilgi verin.
 • Rahatsız edici davranmayın.
 • Hile yapmayın.
 • Avantaj elde etmek için Ürünler veya PSN'deki hataları, arızaları, güvenlik açıklarını veya istenmeyen mekanizmaları kullanmayın.
 • Asla hesapları veya hesap bilgilerini veya diğer oturum açma bilgilerini paylaşmayın, satın almayın, satmayın, kiralamayın, alt lisansını vermeyin, değiş tokuş etmeyin, aktarmayın, çalmayın veya toplamayın.
 • Kimseye spam göndermeyin.
 • Kişilerinize izinleri olmadan tavsiye veya teklifler iletmeyin.
 • Asla PSN'i veya Ürünlerini ticari faaliyetler için veya ticari faaliyetlerle ilişkilendirmeyin.
 • PSN'i veya PlayStation'ı itibarsızlaştıracak herhangi bir şey yapmayın.
 • Sağduyulu olun. Terbiyeli olun.
 • Çevrimiçi ortamda söylediğiniz ve yaptığınız şeyler diğer insanları etkiler ve gerçek hayatta sonuçlara yol açar. Çevrimiçi ortamda herhangi bir şey paylaşmadan önce düşünün. Çevrimiçi ortamda verdiğiniz bilgilerin yayılabileceğini ve bu bilgileri beklemediğiniz kişilerin görebileceğini unutmayın. 
 • Başkaları veya kendiniz ile ilgili kişisel bilgileri açıklamayın. Bu, sizi ve onları daha savunmasız hale getirir. Kişisel bilgiler arasında telefon numaraları, e-posta adresleri ve eviniz, okulunuz veya geçici konumunuz gibi gerçek hayattaki adresler bulunur.
 • Erotik veya pornografik görüntüler paylaşmayın.
 • Başka birinin görüntüsünü izni olmadan paylaşmayın.

 • PSN'in oyun oynamak için en güzel yer olmasını sağlamamıza yardımcı olun.
 • Her zaman sağduyulu ve terbiyeli olun. Başka birinin yanlış davrandığını görürseniz:
 • Bağlamsal şikayet bildirme araçlarımızı kullanarak onları bize bildirin. En yakın şikayet bildirme aracını kullanırsanız bildirimde bulunurken, bildiriminizi değerlendirmemize yardımcı olacak uygun kanıtları bize gönderebilirsiniz.  Tabii ki bu, diğer kişilerin de sizinle ve içeriğinizle ilgili şikayet bildirebileceği anlamına geliyor. Şikayet bildirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.playstation.com/safety adresini ziyaret edin.
 • Onlarla bağlantı kurarsanız sakin ve saygılı olun. Davranışlarınızla örnek olun ve bu Koşulları kendiniz ihlal etmeyin.

 • Her bir ürüne ilişkin belirli kurallara uyun.
 1. Çevrimiçi İçerik Oluşturma ve Paylaşma

11.1. Sizin tarafınızdan oluşturulan ve paylaşılan UGC (Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik) size aittir ancak yine de, varsa diğer ilgili Yazılım yayıncısının ve bizim UGC'niz üzerinde fikri mülkiyet haklarımız vardır; dolayısıyla Yazılım yayıncısının ve bizim iznimiz olmadan UGC'yi ticari olarak kullanmamalısınız. 

11.2. Bize, bağlı şirketlerimize ve diğer PSN kullanıcılarına; UGC'nizi, PSN Çevrimiçi Kimliğinizi (ve kullanmayı seçerseniz adınızı) PSN'de ve Yazılımla ilişkili web siteleri gibi diğer ilgili hizmetlerde kullanma, dağıtma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, görüntüleme ve yayınlama yetkisi verirsiniz. Ayrıca; size herhangi bir ödeme yapılmaksızın, bize UGC'nizin lisansını verme, satma ve diğer şekillerde ticari olarak kullanma (örneğin, tek başına veya başka UGC ile birlikte UGC'nize erişim abonelikleri satma ve/veya UGC ile bağlantılı reklam gelirleri alma) ve UGC'nizi PlayStation® ürünlerinin, Yazılım ve hizmetlerinin tanıtımında kullanma hakkını da verirsiniz. Bizim ve diğer PSN kullanıcılarının UGC'nizi değiştirebileceğini veya silebileceğini kabul edersiniz. UGC yayınlayarak, UGC'nin yayınlanmasıyla ilişkili gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve bu maddede belirtilen hakları bize verdiğinizi bildirmiş olursunuz.

 1. Çevrimiçi ortamda kötü bir tecrübe yaşarsam ne olacak?

12.1. Tüm kullanıcılarımızın çevrimiçi topluluğumuzun keyfini çıkarmasını isteriz ancak herkesin uygun şekilde davranacağına ilişkin garanti veremeyiz.  Bundan dolayı, siz ve diğer PSN Kullanıcıları'nın etkinlikleri ve UGC'leri konusunda sorumluluk kabul etmeyiz ve sizin etkinliklerinizden ve UGC'nizden dolayı başkalarına karşı sorumlu tutulamayız.  

12.2. Oyun içinde kabul edilemez veya uygunsuz davranışlarla karşılaşırsanız ilgili yayıncıya (söz konusu yayıncı biz olabiliriz) bildirmenizi isteriz.

12.3. Size ve başka kullanıcılara sosyal ağ hizmetlerinde ve diğer üçüncü taraf sitelerinde yayın yapma olanağı tanısak da, bu hizmetlerden dolayı herhangi bir sorumluluğumuz yoktur.  Bir sosyal ağ hizmetinde veya üçüncü taraf sitede kabul edilemez veya uygunsuz davranışlarla karşılaşırsanız lütfen şikayetlerin bildirilmesi için kullandıkları sürece başvurarak durumu sosyal ağ hizmetlerine veya üçüncü taraf siteye bildirin.

 1. Yayınladığımız oyunların içinden bildirme

13.1. Yayınladığımız oyunlarda ve Yetkili Sistemlerimiz aracılığıyla sunduğumuz işlevlerde (örneğin, PSN mesajlaşma uygulaması), en çok gerekli olabileceğini düşündüğümüz yerlerde şikayet bildirme mekanizmaları sağlıyoruz.  Örneğin, PSN'de aldığınız mesajların yanında bir bildirme seçeneği ve yayınladığımız her oyunda (oyunun UGC paylaşma seçeneği varsa) oyun içi bildirme araçları bulunur.  En yakın şikayet bildirme aracını kullanırsanız bildirimde bulunurken, bize bildiriminizi değerlendirmemize yardımcı olacak uygun kanıtları da gönderebilirsiniz.  Tabii ki bu, diğer kişilerin de sizinle ve UGC'nizle ilgili şikayet bildirebileceği anlamına gelir. 

13.2. Şikayet bildirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.playstation.com/safety adresini ziyaret edin.

 1. Çevrimiçi ortamda yaptıklarınızı izler miyiz?

14.1. Evet; ancak tüm etkinlikleri izleyemeyiz ve bunu yapacağımıza ilişkin herhangi bir taahhüdümüz yoktur.

14.2. Yazılım etkinliklerinizi izleyebilir, kaydedebilir ve bu Koşulları ihlal eden UGC'nizi tarafınıza bildirimde bulunmadan kaldırabiliriz. Diğer kullanıcılar gördüklerini kaydedebilir ve bize gönderebilirler.

14.3. Topladığımız bilgiler arasında içerikleriniz, sesli ve yazılı iletişimleriniz, oyun oynayışınıza ilişkin videolar, etkinliklerinizin zamanı ve konumu, gerçek adınız, PSN Çevrimiçi Kimliğiniz ve IP adresiniz yer alabilir.

14.4. Biz (veya bağlı şirketlerimiz) bu bilgileri işbu Koşulları uygulamak, yasalara uymak, haklarımızı ve lisans verenlerimizin ve kullanıcılarımızın haklarını korumak ve topluluğumuzu korumak için kullanırız. Bu bilgileri polise veya diğer uygun yetkililere verebiliriz.

14.5. Bilgilerinizin bu şekilde kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için www.playstation.com/legal/PSNTerms/ adresindeki Gizlilik Politikamıza bakın. 

 1. Geri Bildirim ve Beta Denemeleri

15.1. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizle ilgili fikir ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz ancak bize sadece kendi fikirlerinizi ve geri bildirimlerinizi sağlamalısınız. Bize fikir ve geri bildirimlerinizi ileterek, kullansak da kullanmasak da fikirlerinizin ve geri bildirimlerinizin mülkiyet haklarını bize devretmiş olursunuz. Fikirleriniz ya da geri bildirimleriniz için ödeme veya herhangi bir tazminat almazsınız.  

15.2. Ücretsiz bir beta denemesine katılırsanız ya da ücretsiz bir beta denemesi için kupon kullanırsanız aşağıdaki ilave koşulları kabul etmiş olursunuz:

15.2.1. beta yazılımını güvenli ve iyi koşullarda saklamalı, kopyalamamalı, başkasına vermemeli ve satmamalı, türev çalışmalar yaratmak için kullanmamalı ve beta yazılımına ters mühendislik uygulamamalısınız;
15.2.2. beta yazılımını sadece beta için kullanma lisansına sahip olursunuz;
15.2.3. beta yazılımının çalışacağını ya da doğru çalışacağını garanti etmeyiz;
15.2.4. beta süresince beta yazılımını uyarıda bulunmaksızın değiştirebiliriz; bu değişiklikler veri, içerik ve işlev ekleyebilir veya çıkarabilir ve her türlü veri, içerik ve işlev kaybından sorumlu olmadığımızı kabul etmiş olursunuz ve
15.2.5. betayı her an durdurabilir ya da betaya erişiminizi engelleyebiliriz. 

 1. Yazılım Güncellemeleri ve Hizmet Sonu

16.1. Yazılımı zaman zaman güncelleyebiliriz, bu güncellemelerde yeni işlevler eklenebilir veya mevcut işlevler kaldırılabilir. Bunu yaparken her zaman sizin çıkarlarınızı gözetiriz ve onları kendi çıkarlarımızdan üstün tutarız. Koşullar açısından makul kararlar almayı ve Yazılım deneyiminizi olumsuz etkilemek yerine geliştirmeye çalışmayı amaçlarız. Size adil davranmayı amaçlarız ("Yol Gösterici İlkelerimiz").

16.2 Bazı Yazılımlarda çevrimiçi çok oyunculu mod, liderlik tabloları veya iletişim olanakları gibi çevrimiçi hizmetler sunulur. Bu çevrimiçi hizmetler sonsuza kadar sağlanmamaktadır. Çevrimiçi bir hizmeti sonlandırmaya karar verirken Yol Gösterici İlkelerimizi uygularız. Sonlandırma işlemi hakkında size önceden bildirimde bulunacağız.

16.3 Üçüncü taraflarca yayınlanan Yazılımlarda, onlardan size sonlandırma hakkında önceden bildirimde bulunmalarını talep ederiz.

 1. Telif Hakkı Mülkiyeti

17.1. Tüm Yazılımlarda, telif hakkı Sony Interactive Entertainment Inc.e ait olan ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafi bölgede özel olarak bize lisanslanmış kitaplık programları bulunur.  Yazılımda başka telif hakları ve fikri mülkiyet hakları da vardır ve bunlar zaman zaman size bildirilebilir.

 1. Yazılım Kullanım Koşullarının Uygulanması

18.1. Yayıncı konumunda olalım veya olmayalım, tüm Yazılımlarla ilgili olarak bu Koşullar'ı uygulatabileceğimizi kabul edersiniz.  

 1. Haklarınız ve yükümlülüklerimiz

19.1. Bir tüketici olarak, geçerli yerel yasalar çerçevesinde hariç tutulamayacak, sınırlandırılamayacak veya değiştirilemeyecek haklarınız olabilir. Bu haklar, 19. madde dahil olmak üzere bu Şartlarda yer alan her şeyden önceliklidir.

19.2. Bu Koşullar:

19.2.1. ilgili yerel yasalar kapsamında bir tüketici olarak sahip olduğunuz yasal garantileri veya güvenceleri (ör. Yazılımın hatalı olması durumunda sahip olduğunuz hakları) etkilemez;

19.2.2.  ihmalimizden veya çalışanlarımızın, görevlilerimizin ya da alt yüklenicilerimizin ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya yaralanmalardan doğan yükümlülüğümüzü hariç tutmaz veya sınırlandırmaz;
19.2.3. sahtekarlık ya da sahtekarlık amaçlı yanlış beyandan doğan yükümlülüğümüzü hariç tutmaz veya sınırlandırmaz veya

19.2.4. ilgili yerel yasalarınız kapsamında hariç tutmamıza veya sınırlandırmamıza izin verilmediği müddetçe, yükümlülüğümüzü hiçbir şekilde hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.

19.3. Bir tüketicisiyseniz 19.1 ve 19.2 sayılı maddeye tabi olarak, size karşı yükümlülüğümüz 100 £ (veya ederi miktarda yerel para birimi) ile veya daha yüksekse yükümlülüğe neden olan Yazılımın PS Store fiyatı ile sınırlıdır.

19.4. Yazılımı tüketici olarak kullanım dışında kullanıyorsanız:

19.4.1 yükümlülüğümüzü şu durumlar için sınırlandırmayız: (i) bizim ihmalimizden veya çalışanlarımızın, temsilcilerimizin veya alt yüklenicilerimizin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya yaralanmalar; (ii) sahtekarlık ve sahtekarlık amaçlı yanlış beyanımız; (iii) ilgili yerel yasalar kapsamında sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan her türlü yükümlülük.

19.4.2 madde 19.4.1'e tabi olarak, şunlarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz: (i) kâr kaybı; (ii) satış veya iş kaybı; (ii) sözleşme veya anlaşma kaybı; (iii) öngörülen tasarruf kaybı; (iv) yazılım kaybı veya bozulması; (v) veri veya bilgi kaybı; (VI) itibar kaybı veya itibarın zarar görmesi ve (vii) herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak meydana gelen kayıp.

19.4.3. Madde 19.4.1'e tabi olarak, bu Koşullar kapsamındaki veya bu Koşullar ile bağlantılı olarak size karşı toplam yükümlülüğümüz [gerek sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal yükümlülüğün ihlali nedeniyle gerek başka bir şekilde], en fazla 100 £ (ederi miktarda yerel para birimi) olacaktır.

 1. Bu Koşullardaki değişiklikler ve sözleşmelerimizi size devretme hakkımız

20.1 Zaman zaman bu Koşullar'da değişiklikler yapabiliriz. Değişiklikler önemli değişiklikler olursa bu Koşullar'ın yeni versiyonunu kabul etmenizi isteriz. Değişiklikler önemsiz değişiklikler olursa size değişikliklerle ilgili makul bir bildirimde bulunuruz (ör. e-posta ile). Çocuk Aile Üyeleriniz veya siz, değişiklikler konusunda bilgilendirildikten sonra Yazılımı kullanmaya devam ederseniz bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Tüm değişiklikleri kabul etmediğiniz sürece, daha önce satın almış olduğunuz Yazılımı kullanmaya devam edemezsiniz.

20.2 Bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizi ve bu Koşullar'da sizinle aramızdaki sözleşmeleri izniniz olmadan devredebiliriz. Ancak böyle bir şey yapmayı planlarsak sizi bilgilendiririz. Bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi devredemezsiniz.

 1. Geçerli kanun, yetki ve üçüncü taraf hakları

21.1. Yazılımı tüketici olarak kullanıyorsanız:

21.1.1.  Bu Koşullar, bunlara uygun olarak yapılan sözleşmeler ve bunlarla bağlantılı olabilecek anlaşmazlıklar, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilecek ve belirlenecektir ancak yaşadığınız ülkedeki zorunlu yasaların ilave korumasına sahip olacaksınız. Yaşadığınız ülkedeki zorunlu yasalar, İngiltere ve Galler yasalarından önceliklidir.

21.1.2.  Biz bu Koşulları yaşadığınız ülkedeki bir mahkemede uygulayabiliriz.

21.1.3.  Siz bu Koşulları yaşadığınız veya şirketimizin kayıtlı olduğu ülkedeki bir mahkemede uygulayabilirsiniz. 

21.2. Yazılımı tüketici olarak kullanım dışında kullanıyorsanız:

21.2.1. Bu Koşullar, bunlara ilişkin oluşturulan tüm sözleşmeler ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar İngiltere ve Galler yasaları uyarınca yönetilir ve

21.2.2. İngiltere ve Galler mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

 

Son Güncelleme Tarihi: Ekim 2020 (v1.1)