PlayStation.com

Yasal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Yazılım Kullanım Şartları

 

1. Biz kimiz?
1.1. Biz, 0327793 şirket numarasıyla, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, İngiltere adresinde mukim Sony Interactive Entertainment Europe Limited şirketiyiz.

2. Tanımlanmış Şartlar
2.1. “Yetkili Sistemler”; herhangi bir PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita , PlayStation®TV  veya PlayStation®4 sistemidir

2.2. "PSN" PlayStation®Network anlamına gelir.

2.3. “Yazılım”, PlayStation oyunu ile birlikte, bir veya daha fazla Yetkili Sistemi çalıştırmak için geliştirilmiş uygulama yazılımı demektir.

3. Bu Yazılım Kullanım Şartları ne zaman geçerli olur?
3.1. Bu Yazılım Kullanım Şartları (“Şartlar”) Yetkili Sistemlerde tüm Yazılımları kullandığınızda geçerli olur. Bu şartlar, Kişisel Bilgisayar ve Akıllı TV'ler gibi cihazlardan yazılımınıza erişiminizi sağlayan PlayStation®™Now kullanımınız için de geçerlidir.

4. Yazılım Lisanslıdır
4.1.  Yazılım satın aldığınızda bu Şartlar'da belirtildiği şekilde, Bu Yazılımı kullanma haklarına sahip olursunuz ancak Yazılımın mülkiyeti size geçmez. Bu Şartlar'a uymazsanız, size bu şartlar altında verilen Yazılım Lisansın iptal edebiliriz, bu durumda artık Yazılımı kullanma hakkınız olmaz.

5. Yazılımı bana kim Lisanslıyor?
5.1. İki tür Yazılım vardır:
5.1.1. bizim tarafımızdan çıkarılan ve size lisanslanan yazılım ile
5.1.2. başka şirketler tarafından çıkarılan ve size lisanslanan yazılım.

5.2. Yayıncı aşağıdaki iki şekilde tanımlanır:
5.2.1. Kutuda - fiziksel diskte (DVD, Blu-ray Disc veya PS Vita Card) bulunan Yazılım (“Disk Tabanlı Yazılım") için veya
5.2.2. ürün açıklamasında - PlayStation®Store'da veya zaman zaman onayladığımız diğer dijital perakende mağazalarda bulunan Yazılım (“Dijital  Yazılım”) için.

5.3. Yazılımın yayıncısı biz olduğumuz takdirde, size onu bu Şartlar'a ve söz konusu Yazılımla ilgili olarak size bildireceğimiz diğer şartlara uygun şekilde kullanma lisansı veririz.

5.4. Yazılımın yayıncısı başka bir şirket ise, bu Şartlar'ı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan başka şartlara uygun şekilde yazılımı kullanmanız için size lisans verir. Söz konusu şirket Yazılımı kullanımınıza ilişkin başka şartlar bildirebilir, bu durumda o şartlar bu Şartlar'ın yerine geçmez, ek niteliğinde olur. Ek şartlar ile bu Şartlar arasında herhangi bir ihtilaf olması durumunda bu Şartlar geçerli olacaktır.

6. Yazılımı Kullanımınıza İlişkin Sınırlamalar
6.1. Yazılımı kullanma lisansınız, sadece ilgili Yetkili Sistemlerde ve kişisel amaç için (Disk Tabanlı Yazılım'ın kutusunda, Dijital Yazılım'ın ürün açıklamasında veya zaman zaman tarafımızdan size başka bir şekilde belirtildiği gibi) ve yalnızca Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Hindistan'da, Rusya'da ve Okyanusya'da kullanmak üzere münhasır olmayan, devredilemeyen, kişisel bir lisanstır.

6.2. Bizden ve yayıncı başka bir şirket ise ayrıca yayıncıdan açık yazılı izin almadan yazılımı ticari olarak kullanamaz, yayımlayamaz, kullanımı için ücret alamaz veya başka bir şekilde halka açık performanslarda kullanamazsınız.

6.3. Yazılımın herhangi bir bölümünü kiralamaya, kiraya vermeye, alt lisansını vermeye, yayımlamaya, değiştirmeye, uyarlamaya veya çevirmeye yetkiniz yoktur.

6.4. Yazılımın öykünmesini yapamazsınız.

6.5. Kanunen izin verilen azami ölçüde, Yazılımın herhangi bir bölümüne ters mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramaz veya Yazılımın herhangi bir bölümünü kopyalayamaz. Yazılımdan türev çalışmalar oluşturamaz veya Yazılım nesne kodundan kaynak kod oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz.

6.6. PSN'ye bağlı hesaplara, hizmetlere, donanımlara, yazılımlara veya ağlara erişmek veya bunlara müdahale etmek üzere veya Yetkili Sistemler'e ya da herhangi bir Yazılıma ilişkin herhangi bir şifreleme, güvenlik veya yetkilendirme mekanizmasını atlamak veya devre dışı bırakmak için herhangi bir suretle kullanmamalısınız.

6.7. Çalıntı veya yasadışı olarak elde edilmiş Yetkili Sistemler ya da Yazılım kullanmamalısınız.

6.8. Yetkili Sisteminiz tarafından sağlanan topluluk özelliklerinin ve işbu sistemde kullanılmak üzere yayınlanan Yetkili Yazılımın kullanımı madde 10.1'de tanımlanan ilgili sözleşmeler doğrultusunda işbu Şartların 6.2 ve 6.5 maddelerini ihlal etmeyecektir.

7. Yeniden Satış
7.1. Bizim tarafımızdan veya yayıncı başka bir şirket ise o şirket tarafından da açık şekilde izin verilmediği sürece Disk Tabanlı Yazılımları veya Dijital Yazılımları yeniden satmamalısınız.

8. Yaş Derecelendirmeleri
8.1. Yazılımda bir yaş derecelendirmesi varsa, o yaştan küçük olanlar için uygun olmayan içerik barındırıyor demektir. Ebeveyn veya yasal vasî iseniz, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita veya PlayStation®4 sisteminizde çalışan ve derecelendirmesi belirli bir düzeyin üzerindeki oyunların nasıl durdurulacağı ile ilgili bilgiler için www.playstation.com/safety adresine bakınız.

8.2. Sorumlu olduğunuz bir hesap sahibi veya siz Yazılım'da belirtilen yaş derecelendirmesinin altında bir yaşla kaydolmuşsanız o hesap sahibinin veya sizin söz konusu Yazılımı görüntülemesini, satın almasını veya kullanmasını engelleyebiliriz. Oyun Yazılımlarıyla ilgili olarak, çevrimdışı modlar PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita veya PlayStation®4 sisteminizde oynanabiliyor olsa dahi, oyunun çevrimiçi modlarını kullanan hesap sahibini veya sizi engelleyebiliriz.

9. Gizlilik ve Yazılımı Çevrimiçi Olarak Kullanma
9.1. PSN, Yazılımı çevrimiçi olarak kullanmanıza olanak verir. PSN'yi kullandığınızda:
9.1.1. PSN Hesabınızı ("Hesap") oluşturduğunuzda Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ile imzaladığınız PSN Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi (“PSN Hizmet Şartları”) bu  Şartlar'a ek niteliğindedir. Mevcut Hizmet Şartları www.playstation.com/legal/PSNTerms adresinde görülebilir;
9.1.2. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ve biz, sizinle ilgili bilgiler toplayabilir. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına ilişkin bir açıklama PlayStation Gizlilik Politikası'nda bulunabilir. Hizmet Şartları ve PlayStation Gizlilik Politikası'nı www.playstation.com/legal/PSNTerms adresinde bulabilirsiniz; ve
9.1.3. yazılım size başka bir şirket tarafından lisanslandıysa, sizinle ilgili bilgiler de toplayabilirler ve bunu gizlilik politikalarında açıklarlar.

10. Bize ve diğer kullanıcılara nasıl davranılır?
10.1. Yetkili Sistem ve Yazılım PSN ve diğer sosyal ağlar yoluyla başkalarıyla iletişim kurmanıza ve etkileşimde bulunmanıza olanak veren topluluk özellikleri sağlayabilir. Topluluk özelliklerini kullanımınız farklı şirketlerin çeşitli sözleşmelerine tâbidir:
10.1.1. bu Şartlar ve
10.1.2. Hizmet Şartları; ve
10.1.3. PlayStation Gizlilik Politikası; ayrıca
10.1.4. Yazılım yayıncısı tarafından sunulan ek şartlar ve
10.1.5 kullandığınız (ve bir hesaba sahip olabildiğiniz) sosyal ağı işleten şirketin ek şartları.

10.2. Bizle ve (çocuk olma ihtimali olan) diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunurken yasalara uygun, terbiyeli, saygılı ve düşünceli davranmalısınız. Bu kurallar PSN'de sunulan ve mesajları, yorumları, resimleri, fotoğrafları, videoları, oyun öğelerini, oyun videolarını ve diğer içerikler ile bilgileri (“Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Medya” veya “UGM”) paylaşmanızı sağlayan paylaşım ve iletişim özelliklerini kullanırken ve müşteri hizmetleri ekibimiz, diğer çalışanlarımız ve temsilcilerimizle elektronik posta, telefon ya da diğer araçlarla kuracağınız iletişimler için de geçerlidir.  

10.3. Örneğin:
10.3.1. müstehcen şeyler paylaşmayın ve topluluk özelliklerini başkalarına zarar vermek ve onları korkutmak için kullanmayın.
10.3.2. aşağılayıcı veya ırksal, etnik, dini veya cinsel açıdan saldırgan içeren hiçbir şey paylaşmayın;
10.3.3. nefret söylemleri, saldırgan davranışlar ve yasadışı maddeler kullanmayın ve tanıtımlarını yapmayın;
10.3.4. şiddet tehdidinde bulunmayın ve şiddeti övmeyin, tehditte bulunmayın, terörizmi övmeyin; rahatsız edici, tehdit edici veya taciz eden yaklaşımlarda bulunmayın;
10.3.5. kimsenin kimliğini kullanmayın ve hiç kimseyi gizlice takip etmeyin; .
10.3.6. Kişilerinize izinleri olmadan tavsiyeler/fırsatlar iletmeyin ve istenmeyen mesaj göndermeyin;
10.3.7. hile yapmayın,çıkar sağlamayın ve Yazılım, PSN ve her türlü ürünündeki hataları, arızaları, açıkları ve istenmeyen mekanizmaları haksız çıkar sağlamak için kullanmayın;
10.3.8. Hesap oturum açma bilgilerini paylaşmayın, değiş-tokuş etmeyin, çalmayın ve toplamayın;
10.3.9. Yazılımı, PSN'yi ve herhangi bir ürününü hiçbir ticari faaliyette kullanmayın ve hiçbir ticari faaliyetle ilişkilendirmeyin;   
10.3.10. gizlilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden davranışlarda bulunmayın;
10.3.11. Bu Şartlara ve ilgili yasalara aykırı hiçbir faaliyette bulunmayın, bulunmayı denemeyin ve bulunma tehdidinde bulunmayın.
10.3.12. her zaman sağduyulu ve terbiyeli olun.

11.  Çevrimiçi Oluşturma ve Paylaşma
11.1. Sizin tarafınızdan oluşturulan ve paylaşılan UGM size ait olur ancak yine de biz ve gerektiğinde ilgili Yazılım yayıncısının UGM'niz üzerinde fikri mülkiyet hakları vardır, dolayısıyla Yazılım yayıncısının ve bizim iznimiz olmadan UGM'yi ticari olarak kullanmayın.

11.2. Bize, bağlı şirketlerimize ve diğer PSN kullanıcılarına; UGM'nizi, PSN Çevrimiçi Kimliğinizi (ve bir ad kullanmayı seçerseniz adınızı) PSN'de ve Yazılımla ilişkili web siteleri gibi diğer ilgili hizmetlerde kullanma, dağıtma, kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, görüntüleme ve yayınlama yetkisi verirsiniz. Ayrıca; size herhangi bir ödeme yapılmaksızın, bize UGM'nizin lisansını verme, satma ve diğer şekillerde ticari olarak kullanma (örneğin, tek başına veya başka UGM ile birlikte UGM'nize erişim abonelikleri satma ve/veya UGM ile bağlantılı reklam gelirlerini alma) ve UGM'nizi PlayStation® ürünlerinin, Yazılım ve hizmetlerinin tanıtımında kullanma hakkını da verirsiniz. Bizim ve diğer PSN kullanıcılarının UGM'nizde değişiklik yapabileceğini veya silebileceğini ve UGM'nizle ilgili olarak sahibi olabileceğiniz telif haklarından feragat edeceğinizi kabul edersiniz. UGM'nizi yayınlayarak, onun yayınlanmasıyla ilişkili gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve bu maddede belirtilen hakları bize verdiğinizi bildirmiş olursunuz.

12. Çevrimiçi ortamda kötü bir tecrübe yaşarsam ne olacak?
12.1. Hepinizin çevrimiçi topluluğumuzun keyfini çıkarmasını isteriz ancak herkesin uygun şekilde davranacağına ilişkin garanti veremeyiz. Bundan dolayı, siz ve diğer PSN Kullanıcıları'nın etkinlikleri ve UGM'leri konusunda sorumluluk kabul etmeyiz, sizin etkinliklerinizden ve UGM'nizden dolayı başkalarına karşı sorumlu olmayız.

12.2. Kabul edilemez veya uygunsuz davranışlarla karşılaşırsanız, ilgili yayıncıya (söz konusu yayıncı biz olabiliriz) bildirmenizi isteriz.

12.3. Size ve başka kullanıcılara sosyal ağ hizmetlerinde ve diğer üçüncü taraf sitelerinde yayın yapma olanağı tanısak da, bu hizmetlerden dolayı herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bir sosyal ağ hizmetinde veya üçüncü taraf sitesinde kabul edilemez veya uygunsuz davranışlarla karşılaşırsanız, lütfen şikayetlerin bildirilmesi için kullandıkları yöntemi kullanarak durumu sosyal ağ hizmetlerine veya üçüncü taraf siteye bildirin.

13. Yayınladığımız oyunların içinden bildirme
13.1. Yayınladığımız oyunlarda ve Yetkili Sistemlerimiz aracılığıyla sağladığımız işlevsellikte (örneğin, PSN mesajlaşma uygulaması), en çok gerekli olabileceğini düşündüğümüz yerlerde şikâyet bildirim mekanizmaları sağladık. Örneğin, PSN'de aldığınız mesajların yanında bir rapor seçeneği ve yayınladığımız her oyunda (oyunun UGM paylaşma seçeneği varsa) oyun içi bildirim araçları görürsünüz. En yakın şikâyet bildirim aracını kullanırsanız, raporu gönderirken bize raporunuzu değerlendirmemize yardımcı olacak kanıtları da gönderebilirsiniz. Elbette bu başkalarının da siz ve UGM'niz hakkında şikâyet bildiriminde bulunabileceği anlamına gelir.

13.2 Şikâyet bildirimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.playstation.com/safety sayfasını ziyaret edin.

14. Çevrimiçi davranışları izler miyiz?
14.1. Evet, ancak tüm Yazılım etkinliğini izleyemeyiz ve bunu yapacağımıza ilişkin herhangi bir taahhüdümüz yoktur. Ancak size bildirmeksizin, sadece kendi kararımıza bağlı olarak Yazılım etkinliğinizin bir kısmını veya tümünü izleme, kaydetme ve herhangi bir UGM'nizi yine kendi kararımıza bağlı olarak kaldırma hakkımız saklıdır. Yazılım kullanımınız, 13.1 maddesinde açıklandığı gibi tarafımızdan kaydedilebilir ve ilgili bilgiler toplanabilir veya başka kullanıcılar tarafından bize gönderilebilir. Bu şekilde toplanan bilgiler (örneğin, UGM'niz, sesli ve yazılı iletişimlerinizin içerikleri, oyun oynayışınıza ilişkin video, etkinliklerinizin tarihi ve konumu, gerçek adınız, PSN Çevrimiçi Kimliğiniz ve IP adresiniz); yasalara uymak, kendimizin, lisansörlerimizin ve kullanıcıların haklarını korumak, çalışanlarımızın ve kullanıcıların kişisel güvenliğini sağlamak üzere Hizmet Şartları’nın işbu Şartları'nın uygulatılmasını sağlamak üzere tarafımızca veya bağlı şirketlerimizce kullanılabilir. Bu bilgiler polise veya diğer yetkililere verilebilir. Bu Yazılım Kullanım Şartları'nı kabul ederek, bunlara rıza gösterdiğinizi açık şekilde beyan etmiş olursunuz.

15. Çevrimiçi Mağazalar
15.1. Yazılımı çevrimiçi olarak kullanırken, SEN cüzdanınızı kullanarak çevrimiçi bir mağazadan öğe satın alma olanağınız olabilir. Tüm satın alma işlemleri Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited'ten yapılır ve Hizmet Şartları'na tâbidir.

16. Geri bildirim ve Beta Denemeleri
16.1. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizle ilgili fikir ve geri bildirinizi bekliyoruz ama sadece kendi fikirlerinizi ve geri bildirimlerinizi göndermelisiniz. Bize fikir ve geri bildirimlerinizi ileterek, kullansak da kullanmasak da fikirlerinizin ve geri bildirimlerinizin mülkiyet haklarını bize devretmiş olursunuz. Fikirleriniz ve geri bildirimleriniz için herhangi ödeme ve tazminat almazsınız.

16.2.  Ücretsiz bir beta denemesine katılırsanız ya da ücretsiz bir beta denemesi için kupon kullanırsanız aşağıdaki ilave şartları kabul etmiş olursunuz:

16.2.1. beta yazılımı güvenli ve iyi koşullarda saklamalı, kopyalamamalı, başkasına vermemeli ve satmamalısınız, ter mühendislik uygulamamalı ve türev çalışmalar yaratmak için kullanmamalısınız.;
16.2.2. beta yazılımını sadece beta için kullanma lisansına sahip olursunuz;
16.2.3. beta yazılımın çalışacağını ya da doğru çalışacağını garanti etmeyiz:
16.2.4. beta süresince beta yazılımını uyarıda bulunmaksızın değiştirebilir, veri, içerik, ve işlevsellik ekleyebilir ve çıkarabiliriz ve her türlü veri, içerik ve işlevsellik kaybından sorulu olmadığımız kabul etmiş olursunuz.
16.2.5. betayı her an durdurabilir ya da erişiminizi engelleyebiliriz.

17. Yazılım Güncellemeleri ve Hizmet Sonu
17.1. Yazılım zaman zaman güncellenebilir ve bu güncellemelerde yeni işlevler eklenebilir veya var olanlar kaldırılabilir.

17.2. Biz ve diğer yayıncılar için bazen Yazılıma yönelik çevrimiçi desteği kaldırmak zorunlu hale gelir. Bu, çevrimiçi çok oyunculu mod ve skor panoları gibi özelliklerin artık kullanılamayacağı anlamına gelir. Bir oyun sadece çevrimiçi olarak kullanılabiliyorsa artık onu kullanamayabilirsiniz.

17.3. Belirli bir oyun için çevrimiçi desteği kaldırmamız gerektiğine karar verirsek, oyun forumları ve eu.playstation.com/gameservers adresinden uygun bir süre önce bilgilendirilmenize çaba gösterilecektir.

17.4. Başka yayıncılar da oyunları için çevrimiçi desteği geri çekebilirler ve size güncellemeler için bakabileceğiniz forumlar veya web siteleri aracılığıyla bildirebilirler.

18. Telif Hakkı Mülkiyeti
18.1. Tüm Yazılımlarda, telif hakkı Sony Interactive Entertainment Inc.'e ait olan ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafi bölgede  özel olarak bize lisanslanmış kitaplık programları bulunur. Yazılım'da başka telif hakları ve fikri mülkiyet hakları da vardır ve bunlar zaman zaman size bildirilebilir.

19. Yazılım Kullanım Şartlarının Uygulatılması
19.1. Yayıncı konumunda olalım veya olmayalım, tüm Yazılımlarla ilgili olarak bu Şartlar'ı uygulatabileceğimizi kabul edersiniz.

20. Haklarınız ve yükümlülüklerimiz 
20.1. Aşağıdaki durumlar için yükümlülüklerimizi münhasır bırakmıyor ya da sınırlandırmıyoruz:
20.1.1  bizim, çalışanlarımızın, temsilcilerimizin ve taşeronlarımızın ihmalinden kaynaklanan yaralanma ve ölümler;
20.1.2 sahtekarlık ve sahtekarlık amaçlı yanlış beyan; ve
20.1.3 ilgili yasalarca münhasır bırakılamayan veya sınırlandırılamayan yükümlülükler..

20.2. maddesinde belirtilen şartlar gereği yükümlülüğümüz ve kanun yolunuz £50 (ya da ederi miktarda yerel para birimi) ile sınırlandırılmıştır.

21 Bu Şartlardaki değişiklikler ve sözleşmelerimizi size devretme hakkımız

21.1 Zaman zaman bu Şartlarda değişiklikler yapabiliriz. Değişiklikler önemli değişiklikler olursa, bu Şartların yeni versiyonunu kabul etmenizi isteriz. Eğer değişiklikler önemsiz değişiklikler olursa, bu Şartların yeni bir versiyonunu kabul etmenizi talep eder ya da değişikliklerle ilgili makul bir bildirimde bulunuruz. Böyle bir bildirimden sonra sizin veya çocuk Aile Üyelerinin Yazılımı kullanımı kabul ettiğiniz değişiklikleri kapsar. Tüm değişiklikleri Kabul etmediğiniz sürece, daha önce satın almış olduğunuz Yazılımı kullanmaya devam edemezsiniz.

21.2 Bu Şartlar altındaki hak ve zorunluluklarımızı ve bu Şartlarda sizle aramızdaki sözleşmeleri rızanız olmadan her an devredebiliriz. Ancak böyle bir şey yapmayı planlarsak sizi bilgilendiririz. Bu Şartlar altındaki hak ve zorunlulukları transfer edemeyebilirsiniz.

22 Geçerli kanun, yetki ve üçüncü taraf hakları
22.1 Kanunlar izin verdiği sürece sizle bu Şartlar, maddeleri ve usulleriyle ilgili mutabıkızdır ve bundan doğacak olan herhangi bir anlaşmazlık İngiliz yasalarınca değerlendirilecek ve bu yasalar çerçevesinde  yorumlanacaktır ve münhasır yargı yetkileri İngiliz mahkemelerine ait olacaktır.

Son Güncellenme Tarihi: Ekim 2017