PlayStation® ve çevre

Çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için yaptıklarımız ve yardımcı olmak için sizin yapabilecekleriniz.

Çevresel ayak izimiz

Oyun oynamak için en iyi platformu sunmamızın yanı sıra, PlayStation olarak ürünlerimizin ve iş faaliyetlerimizin çevresel ayak izini azaltmak için birtakım iddialı taahhütlerde bulunduk. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Başlıca girişimler

Küresel çevresel sorunları ele alan çeşitli hükümet politika girişimlerine bağlıyız.

Çevresel girişimler videosu

PlayStation 4 platformundaki Dreams oyununda yapılan UNEP VR360 videosu, çocukları iklim üzerindeki etkiler ve eylemler üzerine eğitir.

Birleşmiş Milletler Playing for the Planet İttifakı

PlayStation, Birleşmiş Milletler'in Playing for the Planet İttifakı'nın bir üyesidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Eylül 2019'daki İklim Eylemi Zirvesi'nin bir parçası olarak başlatılan bu ittifak, resmi olarak platformlarımızın erişim gücünü kullanarak iklim değişikliğine yönelik eylemler uygulamak üzere taahhütte bulunmuş 21 video oyunu şirketinden oluşan bir konsorsiyumdur.

Üstlenmeyi kabul ettiğimiz girişimlerden bazıları şöyle:

 • PlayStation®4'ün enerji verimliliğine ilişkin taahhütlerimizin, 2030* yılına kadar yaklaşık 30 milyon ton karbon eşdeğeri emisyonun (Danimarka'nın 2017 yılındaki toplam CO2 emisyonuna eşdeğer) önlenmesiyle sonuçlanacağını tahmin ediyoruz.     
 • PS5'te, PS4'ten çok daha düşük güç tüketimiyle (0,5 W ile olacağını tahmin ediyoruz) oyunları askıya alma işlemini gerçekleştirme seçeneği   sunacağız.
 • Farklı oyun hizmetlerimize yönelik bir karbon ayak izi değerlendirmesi gerçekleştirdik ve verimli konsol kurulumu ile kullanımına ilişkin tüketicilere tavsiyelerde bulunmaktayız (bkz. [ürünlerimiz>Enerji verimliliği>Konsol enerji kullanımımı nasıl minimuma indirebilirim?]).
 • İklim değişikliği konularını ve oyun geliştirmeyle ilgili meseleleri ele almak veya anlamak isteyen oyun geliştiricileri tarafından kullanılmak üzere bir referans/kaynak paketi geliştirme konusunda Birleşmiş Milletler'i desteklemek için sektör ve iklim uzmanlarıyla birlikte çalışacağız.
 • İklim değişikliği farkındalığını artıran VR uygulamalarının geliştirilebilmesi ihtimalini araştıracağız.

Birleşmiş Milletler Playing for the Planet İttifakı

PlayStation, Birleşmiş Milletler'in Playing for the Planet İttifakı'nın bir üyesidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Eylül 2019'daki İklim Eylemi Zirvesi'nin bir parçası olarak başlatılan bu ittifak, resmi olarak platformlarımızın erişim gücünü kullanarak iklim değişikliğine yönelik eylemler uygulamak üzere taahhütte bulunmuş 21 video oyunu şirketinden oluşan bir konsorsiyumdur.

Üstlenmeyi kabul ettiğimiz girişimlerden bazıları şöyle:

 • PlayStation®4'ün enerji verimliliğine ilişkin taahhütlerimizin, 2030* yılına kadar yaklaşık 30 milyon ton karbon eşdeğeri emisyonun (Danimarka'nın 2017 yılındaki toplam CO2 emisyonuna eşdeğer) önlenmesiyle sonuçlanacağını tahmin ediyoruz.     
 • PS5'te, PS4'ten çok daha düşük güç tüketimiyle (0,5 W ile olacağını tahmin ediyoruz) oyunları askıya alma işlemini gerçekleştirme seçeneği   sunacağız.
 • Farklı oyun hizmetlerimize yönelik bir karbon ayak izi değerlendirmesi gerçekleştirdik ve verimli konsol kurulumu ile kullanımına ilişkin tüketicilere tavsiyelerde bulunmaktayız (bkz. [ürünlerimiz>Enerji verimliliği>Konsol enerji kullanımımı nasıl minimuma indirebilirim?]).
 • İklim değişikliği konularını ve oyun geliştirmeyle ilgili meseleleri ele almak veya anlamak isteyen oyun geliştiricileri tarafından kullanılmak üzere bir referans/kaynak paketi geliştirme konusunda Birleşmiş Milletler'i desteklemek için sektör ve iklim uzmanlarıyla birlikte çalışacağız.
 • İklim değişikliği farkındalığını artıran VR uygulamalarının geliştirilebilmesi ihtimalini araştıracağız.

*Bunun ortalama 1,8 MtCO2e gibi bir kısmı, Avrupa Birliği'nin AB ülkeleri için düzenlediği bekleme yönergesindeki (AB 801/2013 olarak değiştirilen EC 1275/2008) bekleme ve ağa bağlı bekleme gereksinimlerine uyumluluktan kaynaklanır.

Avrupa Birliği Oyun Konsolu Gönüllülük Anlaşması (VA)

Avrupa Birliği Oyun Konsolu Gönüllülük Anlaşması (VA)

Avrupa Birliği içerisinde PlayStation , Microsoft ve Nintendo ile birlikte Oyun Konsolu Gönüllülük Anlaşması'nı (AB Direktifi 2009/125/EC) imzalayan şirketlerden biridir. Avrupa Komisyonu tarafından 2015'te resmi olarak tanınan Gönüllülük Anlaşması (VA), oyun konsollarının enerji ve kaynak verimliliğini artıran önlemler (bkz. efficientgaming.eu) ortaya koymaktadır. Bu önlemlerden bazıları şöyledir:

 • Otomatik güç kapatma için zorunlu süre sınırlamaları.
 • Konsollar için medya ve navigasyon modlarında maksimum güç üst limitleri. 
 • Konsol üreticileri için konsollarının güç tüketimini yayınlama zorunluluğu.   
 • Garanti dışı onarım hizmeti sağlama ve kullanıcılara konsollarının bakımını yapmaya yardımcı bilgiler sunma taahhüdü.
 • Konsolların geri dönüşümünü artırma taahhüdü.  

VA'nın, mevcut konsol nesillerinin kullanım ömrü boyunca 48 TWh (Portekiz'in yıllık elektrik üretimine eşdeğer) enerji tasarrufu sağlayacağı tahmin edilmektedir. Sürekli iyileştirme sağlamak için anlaşma iki yılda bir gözden geçirilmektedir.

Ürünlerimiz

PlayStation konsolumuzun enerji kullanımı da dahil olmak üzere ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini nasıl azalttığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tedarik zincirimiz

Kamyonla ve hava yoluyla taşımacılık, karbon emisyonları en yüksek olan iki taşımacılık yöntemidir. Küresel operasyonlarımız genelinde, taşımayla bağlantılı emisyonları en düşük seviyede tutmak için mümkün olan durumlarda ürünlerimizi deniz veya demir yoluyla toplu olarak taşıyoruz.

Çevre birimi cihazlarımızın büyük çoğunluğu Çin'den toplu olarak gönderilir ve yerel olarak paketlenir; bu da ürünlerin taşınması için kullanılan yük konteynerlerinin sayısını azaltır. 

Ofis etkinlikleri 

Ofis tabanlı operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkisini azaltmak için tesise özel hedefler ve etkinlikler geliştirdik. Şu ana kadar aşağıdaki etkinlikleri başlattık:

Enerji 

Küresel tesislerimizin birçoğunda enerji verimliliği girişimleri uygulamaya koyuldu. Birleşik Krallık'taki tüm ofislerimizde %100 yenilenebilir enerji satın alıyoruz ve 2015'e göre toplam enerji tüketimini %12 azalttık. 

Londra'daki operasyon ofislerimizde, %15 daha fazla ofis alanı ve bir personel spor salonu eklenmesine rağmen 2015'ten bu yana enerji tüketimini %19 azaltan büyük bir yenileme programını tamamlamış bulunuyoruz. 

Amerika'da %100 yenilenebilir elektrik satın alıp kullanma olasılığını inceliyoruz. Şu ana kadar bunu San Mateo'daki ofislerimizde başardık. Bununla birlikte devam eden ofis yenileme programımızın bir parçası olarak tüm tesislerimize LED ışıklar ve hareket algılama sistemleri de dahil olmak üzere enerji tasarrufu cihazları kuruyoruz. Ayrıca tesislerimizde Elektrikli Araç şarj istasyonları bulunmaktadır.   

Asya'da, personelimiz iyi uygulamalar aracılığıyla enerji tasarrufu yapmaya teşvik edilmektedir ve ofis yenileme çalışmalarında enerji tasarrufu teknolojileri göz önünde bulundurulup kullanılmaktadır.  

Geri dönüşüm

Birleşik Krallık'taki operasyon ofislerimizde, 2018 yılının sonunda %74 geri dönüşüm oranına ulaştık. Ayrıca atığın geri dönüştürülmesi, aerobik sindirime gönderilmesi ya da enerji üretmek için yakılmasıyla birlikte çöp sahasına sıfır katı atık gönderme hedefimize ulaştık. 

Bununla birlikte, atık azaltımıyla ilgili hedefler belirliyoruz ve şu ana kadar kafeteryalarımızdan tüm su şişelerini ve Tetrapak'ları kaldırdık. Şu an kafeteryalarımızda satın alınan beş bardak kahvenin yalnızca bir tanesi tek kullanımlık bardaklar kullanılarak servis edilmektedir. 

Amerika'da, tüm atık kollarımızı tespit edip haritasını çıkardık; bu sayede yiyecek hizmeti alanlarımızdan kaldırmış olduğumuz tek kullanımlık plastikler gibi spesifik atıklara yönelik hedefler koyabiliyoruz. Gıda atığını minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz ve geleceğe yönelik bir azaltım hedefi belirlemek üzere "gıda karbon ayak izimizi" hesapladık. 

Bunun yanı sıra Asya'daki ofislerimiz, bölgedeki geri dönüşüm oranlarını artırmak üzere geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırmak için çeşitli geri dönüşüm sistemlerini uygulamaya koydu.

Topluluk etkinlikleri

Çalışanlarımızın çevreyi korumaya yönelik, çevresel ve bağış yapılabilecek girişimleri desteklemek üzere yerel ve bölgesel topluluk etkinliklerine nasıl katılabileceğini öğrenin.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için lütfen Sony çevre sayfasına ve Modern Kölelik Yasası sayfamıza bakın.