playstation.com

Yasal

Web Sitesi Kullanım Şartları

SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

 

1.       Biz kimiz

1.1     Bu web sitesi, 10 Great Marlborough Street, Londra W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan ve 03277793 ("SIEE") şirket numarasıyla İngiltere ve Galler'de kayıtlı olan Sony Interactive Entertainment Europe Limited tarafından işletilmektedir.

2.       Siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını kabul edersiniz

2.1     Bu Kullanım Koşulları, sitemizin kullanımına ilişkin kuralları belirtir.  Sitemizi kullanarak, Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi ve bu koşullara uymaya rıza gösterdiğinizi onaylamış olursunuz. Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde sitemizi kullanamazsınız. Kullanım Koşullarının bir kopyasını daha sonra başvurmak üzere yazdırmanız önerilir.

2.2 Bu Kullanım Koşullarını zaman zaman değiştiririz. Sitemizi her kullanışınızda, o sırada geçerli koşulları anladığınızdan emin olmak için lütfen Kullanım Koşullarını kontrol edin.

2.3     Kullanım Koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde, bu durumu özellikle itibarımız, ağımız veya tüketicilerimiz için bir tehdit olarak algılarsak diğer hak ve çözüm yollarımıza halel getirmeksizin hesabınızı engellemek de dahil olmak üzere (varsa) PlayStation Network için ("PSN") hesabınızla ilgili işlem başlatabiliriz.

3.       PSN için hesap ve sitemizden yapılan alışverişler

3.1     Sitede PSN için hesabınızla oturum açarsanız bu hesabın kullanımına ilişkin PSN Hizmet Koşulları, söz konusu Kullanım Koşullarına ek olarak geçerliliğini koruyacaktır.

3.2     Sitemizde gerçekleştirilen tüm satın alma işlemleri, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (06020283 şirket numarasıyla İngiltere ve Galler'de kayıtlı) ("SIENE") tarafından gerçekleştirilir, SIEE tarafından gerçekleştirilmez (satın alma noktasında aksi belirtilmediği sürece). PSN Hizmet Koşulları ve satın alma noktasında size belirtilen ürüne ilişkin özel koşullar, sitemizdeki SIENE'den yapılan satın alma işlemlerinde geçerlidir.

4.       Çocuklar

4.1     Sitemizde yer alan bazı içerikler, belirli bir yaşın altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Bazı durumlarda, içeriğin uygunluğunu belirtmek için derecelendirmeler görüntülenecek veya erişim belirli yaş grupları için kısıtlanacaktır. Ebeveynler ve vasiler çocuklarının web sitemize erişimini ve özellikle de topluluk alanlarını nasıl kullandıklarını kontrol etmelidir.

5.       Fikri Mülkiyet

5.1     Sitede ve içeriklerde yer alan tüm fikri mülkiyet hakları, SIEE'ye veya lisans verenlerimize aittir.  İçeriğin çoğu telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarla korunmaktadır.  Aksi belirtilmedikçe içerikler yalnızca kişisel kullanım için kopyalanabilir.  İçerikler değiştirilmemeli, icra edilmemeli, yayınlanmamalı, başkalarına aktarılmamalı veya ticari herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. 

5.2     Geçerli yerel yasaların mecbur tuttuğu haller dışında içeriği koruyan şifrelemeyi tersine çevirmemeli, kaynak koda dönüştürmemeli, ters mühendislikten geçirmemeli veya başka türlü bir şekilde kırmamalı ve kırmaya kalkışmamalısınız.

6.       Oluşturduğunuz ve Paylaştığınız İçerikler

6.1     (i) Siz veya başka kişiler tarafından sitemizde oluşturulan ve/veya (ii) siz veya başka kişiler tarafından sitemiz aracılığıyla paylaşılan metin, video, ses, görüntü, fotoğraf, bilgi ve diğer materyal veya içeriklerden ("Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" veya "UGC") tamamen sorumlu tutulursunuz. Sitemizdeki kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler tarafımızca doğrulanmamış veya onaylanmamıştır. Sitemizdeki diğer kullanıcılar tarafından ifade edilen görüşler, görüşlerimizi veya değerlerimizi temsil etmemektedir.

6.2     Oluşturduğunuz içerik size aittir. Ancak izin almadan bunu ticari olarak kullanmamalısınız. Bizden ve gerektiği takdirde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe ilişkin fikri mülkiyet hakkına sahip herhangi bir kişiden (örneğin, bir oyunun yayıncısından) izin almanız gerekir. Çünkü oluşturduğunuz içeriği hazırlama ve paylaşma yönteminiz gereği kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, bize veya başkalarına ait olabilecek bir fikri mülkiyetle bağlantılı olabilir. 

6.3     Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği paylaştığınızda:

6.3.1    İçeriği sitelerimiz ve bağlı şirketlerimizin sitelerinde görünür hale getirebiliriz.

6.3.2    İçeriği biz veya bağlı şirketlerimiz, PlayStation Network gibi diğer ortamlarda görünür hale getirebiliriz.

6.3.3    Diğer kullanıcılar tarafından içeriğin size ait olduğunun bilinmesi vb. gibi amaçlarla biz ve bağlı şirketlerimiz, çeşitli cihazlarda iyi bir şekilde görüntülenmesi için Çevrimiçi Kimliğinizi (ya da kullanmayı tercih ederseniz gerçek adınızı) eklemek gibi çeşitli nedenlerle kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği değiştirebiliriz.

6.3.4    İçerikle başkaları da etkileşim kurabilir ve içerik üzerinde yorum yapmak, değiştirmek, silmek veya yeniden paylaşmak gibi işlemler yapabilir.

6.3.5.    Biz ve bağlı şirketlerimiz:

6.3.5.1    Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği lisanslayabilir, satabilir veya başka bir şekilde ticari olarak kullanabiliriz (örneğin, tek başına veya diğer kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerle birlikte erişim için abonelik satmak);

6.3.5.2    Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerle bağlantılı reklam geliri elde edebiliriz;

6.3.5.3.   Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ürün ve hizmetleri tanıtırken kullanabiliriz; ve

6.3.5.4.   Yasaya uymak veya bu Kullanım Koşulları kapsamındaki haklarımızı kullanmak için gerekli olan durumlarda kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği değiştirebilir veya silebiliriz.

6.4.    Oluşturduğunuz kullanıcı içeriğini kullanmak için bu 6. maddede açıklandığı üzere herhangi bir ödeme yapmayız.

6.5.    Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri paylaşarak söz konusu içerikler için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve bu 6. maddede belirtilen hakları verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.

7.       Davranış Kuralları

7.1     Bizimle ve diğer kullanıcılarla gerçekleştirdiğiniz tüm işlemlerde PSN Davranış Kurallarımıza uymanız gerekir. Bu siteyi kullanırken şunları yapmalısınız:

√ Kapsayıcı olun.

Bu site; cinsel kimlik, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, uyruk, renk, göçmenlik durumu, sosyal ve ekonomik sınıf, eğitim düzeyi, boyut, aile durumu, siyasi görüş, din, zihinsel ve fiziksel yetenek veya insanların başkalarını etiketlemek veya toplulukları bölmek için kullandığı başka herhangi bir özellikten bağımsız olarak herkesin kullanımına yöneliktir.

☒ Asla nefret söylemlerinde bulunmayın veya bunu desteklemeyin.

☒ Asla tehdit, zarar verme veya korkutma davranışları sergilemeyin.

☒ Asla zorbalık, taciz veya gizlice takip etme olarak nitelendirilebilecek davranışlar sergilemeyin.

√ Duyarlı olun. Yasalara uyun.

☒ Asla kaba veya rahatsız edici olmayın.

☒ Asla bir başkasını kendisine veya başkasına zarar vermeye teşvik etmeyin.

☒ Asla tehditkar davranmayın, yasa dışı faaliyetleri görmezden gelmeyin, bu tür faaliyetlerde bulunmayın veya bunlara önayak olmayın.

☒ Asla başkalarının kimliğini kullanmayın.

☒ Asla bir başkasının gizliliğini ihlal etmeyin veya itibarını zedelemeyin.

☒ Asla başkasının fikri mülkiyetini ihlal etmeyin.

√ Sabırlı ve düşünceli olun. Nazik olun.

Bir zamanlar sizin de yeni olduğunuzu unutmayın. Bir kullanıcının ilk oyun ve topluluk deneyimlerini iyi hale getirmesine yardımcı olabilirsiniz.

√ Saygılı olun.

Her zaman aynı fikirde olamayacağınızı biliyoruz. Aynı fikirde olmadığınızı saygılı bir şekilde belirtin veya uzaklaşın.

√ Bir takım oyuncusu olun.

Birbirinize yardımcı olun. Sitede, PSN'de veya bir üründe güvenlik açığı bulursanız sorunu çözebilmemiz; sizi, başkalarını ve şirketimizi daha güvende tutabilmemiz için bize bilgi verin.

☒ Asla rahatsız edici olmayın.

☒ Asla hile yapmayın.

☒ Asla avantaj elde etmek için sitedeki, ürünlerdeki veya PSN'deki hataları, arızaları, güvenlik açıklarını veya istenmeyen mekanizmaları kullanmayın.

☒ Asla hesapları veya hesap bilgilerini veya diğer oturum açma bilgilerini paylaşmayın, satın almayın, satmayın, kiralamayın, alt lisansını vermeyin, değiş tokuş etmeyin, aktarmayın, çalmayın veya toplamayın.

☒ Asla başkalarına istenmeyen e-posta göndermeyin.

☒ Asla kişilerinize istekleri dışında tavsiye veya teklifler iletmeyin.

☒ Asla siteyi, PSN'i veya herhangi bir ürünü ticari faaliyetler için veya ticari faaliyetlerle ilişkilendirmeyin.

☒ Asla PSN'i veya PlayStation'ı itibarsızlaştıracak herhangi bir şey yapmayın.

√ Tedbirli Olun. Terbiyeli olun.

Çevrimiçi ortamda söylediğiniz ve yaptığınız şeyler diğer insanları etkiler ve gerçek hayatta sonuçlara yol açar. Çevrimiçi ortamda herhangi bir şey paylaşmadan önce düşünün. Çevrimiçi ortamda verdiğiniz bilgilerin yayılabileceğini ve bu bilgileri beklemediğiniz kişilerin görebileceğini unutmayın.

☒ Asla başkaları veya kendiniz ile ilgili kişisel bilgileri açıklamayın. Bu, sizi ve onları daha savunmasız hale getirir. Kişisel bilgiler arasında telefon numaraları, e-posta adresleri ve eviniz, okulunuz veya geçici konumunuz gibi gerçek hayattaki adresler bulunur.

☒ Asla erotik veya pornografik görüntüler paylaşmayın.

☒ Asla başka birinin görüntüsünü izni olmadan paylaşmayın.

√ PlayStation'ın oyun oynamak için en güzel yer olmasını sağlamamıza yardımcı olun.

Her zaman sağduyulu ve terbiyeli olun. Başka birinin yanlış davrandığını görürseniz:

Bağlamsal şikayet bildirme araçlarımızı kullanarak yanlış davranışları bize bildirin. En yakın şikayet bildirme aracını kullanırsanız bildirimde bulunurken, bildiriminizi değerlendirmemize yardımcı olacak uygun kanıtları bize gönderebilirsiniz.  Tabii ki bu, diğer kişilerin de sizinle ve içeriğinizle ilgili şikayet bildirebileceği anlamına gelir. Şikayet bildirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.playstation.com/safety adresini ziyaret edin.

Bu kişilerle bağlantı kurarsanız sakin ve saygılı olun. Davranışlarınızla örnek olun ve bu Koşulları kendiniz ihlal etmeyin.

√ Her ürüne ilişkin belirli Kurallara uyun.

8.       Kullanılabilirlik

8.1     Sitemizin veya herhangi bir içeriğinin her zaman kullanılabilir veya kesintisiz olacağını garanti etmeyiz. Herhangi bir zamanda haber vermeksizin sitemizdeki içerikleri değiştirme, askıya alma veya kaldırma, sitemize erişiminizi askıya alma veya siteyi ya da site özelliğini sonlandırma hakkını saklı tutarız.

8.2     Sitemize veya içeriğine hasar vermemeli, müdahale etmemeli veya erişimi kesintiye uğratmamalı, ayrıca başkalarının sitemize veya içeriğine olan erişimine zarar verecek veya müdahale edecek herhangi bir eylemde bulunmamalısınız.  Siteyi veya içeriğini yasa dışı yollarla ya da SIEE'ye, bağlı şirketlerimize veya diğer herhangi bir kişiye zarar verecek şekilde kullanmamalısınız.

9.       Diğer sitelere bağlantılar

9.1     Sitelerimizde bağlantıları verilen üçüncü taraf sitelerini onaylayıp kontrol etmeyiz ve bu sitelerin içeriklerinden herhangi bir şekilde sorumlu veya mesul değiliz. Üçüncü taraf sitelerini kullanımınız bu sitelerin şartlarına ve koşullarına tabi olacaktır.

10.     Haklarınız ve yükümlülüklerimiz

10.1. Bir tüketici olarak, geçerli yerel yasalar çerçevesinde hariç tutulamayacak, sınırlandırılamayacak veya değiştirilemeyecek haklarınız olabilir. Bu haklar, 10. madde dahil olmak üzere bu Kullanım Koşullarında yer alan tüm hükümlerden önceliklidir.

10.2. Tüketiciyseniz bu Koşullar:

10.2.1. ilgili yerel yasalar kapsamında bir tüketici olarak sahip olduğunuz yasal garantileri veya güvenceleri (ör. ürünlerin hatalı olması durumunda sahip olduğunuz hakları) etkilemez;

10.2.2. ihmalimizden veya çalışanlarımızın, görevlilerimizin ya da alt yüklenicilerimizin ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya yaralanmalardan doğan yükümlülüğümüzü hariç tutmaz veya sınırlandırmaz;

10.2.3. sahtekarlık ya da sahtekarlık amaçlı yanlış beyandan doğan yükümlülüğümüzü hariç tutmaz veya sınırlandırmaz; ya da

10.2.4. ilgili yerel yasalarınız kapsamında hariç tutmamıza veya sınırlandırmamıza izin verilmediği müddetçe, yükümlülüğümüzü hiçbir şekilde hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.

10.3. Madde 10.1 ve 10.2'ye tabi bir tüketiciyseniz size karşı sorumluluğumuz 100 £ (veya yerel para birimi eşdeğeri) ile sınırlıdır.

10.4. Sitemizi tüketici olarak kullanım dışında kullanıyorsanız:

10.4.1 Sorumluluğumuzu şu hallerde sınırlandırmayız: (i) ihmalimizden veya çalışanlarımızın, görevlilerimizin ya da alt yüklenicilerimizin ihlallerinden kaynaklanan ölüm veya yaralanma; (ii) dolandırıcılık veya hileli hatalı sunum yapmamız; (iii) yürürlükteki yerel yasalar uyarınca sınırlanamayacak veya hariç tutulamayacak yükümlülükler.

10.4.2. Madde 10.4.1'e tabi olarak şu konularda sorumluluk kabul etmeyiz (i) kâr kaybı; (ii) satış veya iş kaybı; (iii) anlaşma veya sözleşme kaybı; (iv) öngörülen tasarruf kaybı; (v) yazılım kaybı veya bozulması; (vi) veri veya bilgi kaybı; (vii) iyi niyet kaybı veya zararı; ve (viii) herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak oluşan kayıp.

10.4.3. Madde 10.4.1'e tabi olarak, bu Koşullar kapsamındaki veya bu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak gerek sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal yükümlülüğün ihlali nedeniyle gerek başka bir şekilde, size karşı toplam yükümlülüğümüz en fazla 100 £ (veya ederi miktarda yerel para birimi) olacaktır.

10.5.  Yukarıdaki madde 3.2'de belirtildiği gibi PSN Hizmet Koşulları, bu sitede gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde geçerlidir. Bu nedenle, PSN Hizmet Koşullarında belirtilen (madde 10'da belirtilenler değil) yükümlülük sınırlamaları ve istisnaları, bu sitede gerçekleştirilen ürün tedariki neticesinde ortaya çıkan tüm yükümlülüklerde geçerlidir.

11. Geçerli kanun, yetki ve üçüncü taraf hakları

11.1. Siteyi bir tüketici olarak kullanıyorsanız:

11.1.1   Bu Kullanım Koşulları, bunlara uygun olarak yapılan sözleşmeler ve bunlarla bağlantılı olabilecek anlaşmazlıklar, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilecek ve belirlenecektir ancak yaşadığınız ülkedeki zorunlu yasaların ilave korumasına sahip olacaksınız. Yaşadığınız ülkedeki zorunlu yasalar, İngiltere ve Galler yasalarından önceliklidir.

11.1.2   Bu Kullanım Koşullarını yaşadığınız ülkedeki bir mahkemede uygulayabiliriz.

11.1.3   Bu Kullanım Koşullarını yaşadığınız veya şirketimizin kayıtlı olduğu ülkedeki bir mahkemede uygulayabilirsiniz. 

11.2. Siteyi tüketici olarak kullanım dışında kullanıyorsanız:

11.2.1. Bu Kullanım Koşulları, bunlara ilişkin oluşturulan tüm sözleşmeler ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar İngiltere ve Galler yasaları uyarınca yönetilir; ve

11.2.2. İngiltere ve Galler mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.