playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

PlayStation®Plus: PlayStation®Plus Rewards-website

 

'Deelnamevereisten'

·         De gebruiker moet een actief PlayStation®Plus-lidmaatschap hebben.

·         Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn en

·         indien de aanbieding betrekking heeft op een product met leeftijdsbeperkingen, moet de gebruiker minstens de minimumleeftijd hebben die vereist is voor het product.

·         De gebruiker moet een inwoner zijn van de regio.

'Openingsdatum'

Zoals vermeld in de desbetreffende aanbieding.

'Sluitingsdatum'

Zoals vermeld in de desbetreffende aanbieding.

'Regio'

Nederland.

'Vervaldatum van tegoedboncode'

De datum waarop de tegoedboncode verloopt, zoals vermeld in de desbetreffende aanbieding. 

'Tegoedboncode'

Zoals vermeld in de desbetreffende aanbieding.

'Promotieperiode'

Elke relevante aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.

'Sony'

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, bedrijfsnummer 03277793, statutaire zetel: 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

1.     Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Ze vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou en ons, Sony.  Je gebruik van PlayStation®Plus Rewards valt onder de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden weergegeven. Gebruik PlayStation®Plus Rewards niet als je niet akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden.

2.     PlayStation®Plus Rewards is een platform van Sony waarop Sony en derden tegoedboncodes kunnen verstrekken voor aanbiedingen die betrekking hebben op producten die zij verkopen ('aanbiedingen' en 'aanbieding'). Als de producten worden verkocht door een derde partij, vallen de aanbieding en de producten waarvoor de aanbieding geldt, onder de voorwaarden van de betrokken derde partij, deze algemene voorwaarden, en eventuele voorwaarden die te vinden zijn op de PlayStation®Plus Rewards-website. Als de producten worden verkocht door Sony, vallen de aanbieding en de producten waarvoor de aanbieding geldt, onder deze algemene voorwaarden, eventuele voorwaarden die te vinden zijn op de PlayStation®Plus Rewards-website, en eventuele voorwaarden die specifiek zijn voor het betreffende product van Sony.

3.     De beschikbare aanbiedingen van PlayStation®Plus Rewards gelden voor accounthouders die een account hebben voor PlayStation®Network ('PSN') en die voldoen aan de deelnamevereisten ('in aanmerking komende persoon').

4.     Elke aanbieding is beschikbaar gedurende de betreffende promotieperiode.

5.     Aanbiedingen van PlayStation®Plus Rewards kunnen van land tot land verschillen.

6.     Voor sommige aanbiedingen geldt een minimumleeftijd. Dit houdt in dat bepaalde aanbiedingen niet worden verstrekt aan gebruikers die jonger zijn dan de vereiste leeftijd, of dat gebruikers die jonger zijn dan de vereiste leeftijd de tegoedboncode niet kunnen inwisselen of niet kunnen profiteren van de aanbieding.

7.     Om te profiteren van een aanbieding, moeten in aanmerking komende personen de volgende stappen doorlopen tijdens de betreffende promotieperiode ('stappen'):

a.     klik op de PlayStation®Plus Rewards-koppelingen op www.playstation.com;

b.    meld je aan bij je account;

c.     klik op de gewenste aanbieding om toegang te krijgen tot de tegoedboncode; en

d.    volg de koppeling naar een website van een derde partij om de tegoedboncode in te wisselen.

8.     Er wordt geen contant geld of ander alternatief geboden voor de tegoedboncode. De tegoedboncode is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht.

9.     Tegoedboncodes zijn niet geldig na de vervaldatum van de tegoedboncode.

10.  Slechts één tegoedboncode per aanbieding per in aanmerking komende persoon.

11.  Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

12.  Het PlayStation®Plus-abonnement is alleen beschikbaar voor gebruikers met een PSN-account met toegang tot de PlayStation®Store en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; content en services van PS Plus (met inbegrip van de beschikbaarheid van aanbiedingen) variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn om toegang te krijgen tot PlayStation®Plus en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist om toegang te krijgen tot PlayStation®Plus. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd – www.playstation.com/gameservers.  Goedgekeurde betalingsgegevens zijn vereist voor de aanschaf van PlayStation®Plus.  De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.  Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

14.  In aanmerking komende personen krijgen toegang tot aanbiedingen binnen 24 uur nadat ze lid zijn geworden van PlayStation®Plus.

15.  Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag Sony naar eigen goeddunken de zending van een tegoedboncode weigeren.

16.  Sony is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende persoon of aan derden niet lukt een PSN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden.

17.  Indien de aanbieding betrekking heeft op een product van derden (d.w.z. geen product dat wordt verkocht door Sony) worden de tegoedboncodes, de aanbieding en het product van de aanbieding verstrekt en uitgevoerd door de derde partij. Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de tegoedboncodes, aanbiedingen of de producten van de aanbiedingen. Sony aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor een onnauwkeurige beschrijving van de aanbieding of producten, het onvermogen van de in aanmerking komende persoon om de tegoedboncodes in te wisselen (als een tegoedboncode onjuist is bijvoorbeeld) of het gebruik of de aankoop van de producten.

18.  Sony behoudt zich het recht voor om een aanbieding te wijzigen, op te schorten of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als Sony dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

19.  In geval van geschillen is de beslissing van Sony definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

20.  Sony behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van een aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

21.  Aanbiedingen voor producten van derden kunnen alleen worden ingewisseld via de website van een derde partij en zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van die derde partij.  Sony is niet verantwoordelijk voor de levering van de tegoedboncodes van derden.

22.  Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en Sony wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.