playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Informatie over classificatie en ouderlijk toezicht

Hieronder vindt u uitleg over de leeftijdsbeperkingen en de instellingen voor ouderlijk toezicht die beschikbaar zijn voor de games en applicaties in de PlayStation®Store.

MEER UITLEG BIJ DE LEEFTIJDSBEPERKINGEN VOOR VIDEOGAMES

Alle games in de Playstation®Store zijn voorzien van symbolen die de leeftijd aangeven waarvoor de game geschikt is. Leeftijdsbeperkingen zeggen niets over de moeilijkheidsgraad van de game. Ouders dienen altijd de leeftijdsbeperkingen te controleren voordat zij games in de Playstation®Store kopen of hun kinderen toestaan games daaruit te kopen of te downloaden.

Door aandacht aan de leeftijdsbeperkingen te besteden en de instellingen voor ouderlijk toezicht (zie verder) te gebruiken, kunnen ouders en verzorgers ervoor zorgen dat kinderen niet aan ongepaste online inhoud en ongepast online gedrag worden blootgesteld. Ouders en verzorgers dienen de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden.

Hieronder volgt een uitleg van de symbolen die op de PlayStation®Store voor games worden gebruikt voor specifieke leeftijdsklassen.

PAN-EUROPESE GAMES INFORMATIE (PEGI)- CLASSIFICATIESYSTEEM

PEGI is een classificatiesysteem voor videogames dat, met uitzondering van Duitsland, in de hele Europese Unie wordt gebruikt. Duitsland beschikt over een eigen classificatiesysteem.

De PEGI-leeftijdsbeperkingen staan hieronder.

Dus een game met een leeftijdsbeperking van 12 heeft inhoud die geschikt is voor kinderen van minstens 12 jaar en een game met een leeftijdsbeperking van 18 is uitsluitend geschikt voor volwassenen. De leeftijdsbeperking geeft het bestaan weer van bepaalde inhoud of the intensiteit van een dergelijke inhoud zoals geweld, naaktheid of grafische seksuele beelden die wellicht niet voor een bepaalde leeftijdsgroep geschikt zijn. De leeftijdsbeperking heeft niets te maken met de moeilijkheidsgraad of de speelbaarheid van de game.

Naast de leeftijdsbeperking worden er in de Playstation®Store ook pictogrammen gebruikt die de soort inhoud aangeven in elke game waar ouders of verzorgers eventueel bezorgd om  kunnen zijn. De leeftijdsbeperking van de game weerspiegelt de intensiteit van deze inhoud. Afhankelijk van de game worden er een of meerdere pictogrammen weergegeven. De pictogrammen zijn:

GEWELD

GROF TAALGEBRUIK

ANGST

SEKS

DRUGS

DISCRIMINATIE

GOKKEN

ONLINE SPEL

Veel games zijn geschikt voor alle leeftijden, maar ouders en verzorgers dienen altijd eerst de leeftijdsbeperking te controleren om te zien of de game ook echt geschikt is voor het kind in kwestie. Om inzicht te krijgen in wat u van de game mag verwachten, dient u zowel de leeftijdsbeperking als de pictogrammen te controleren.

Ga voor meer informatie naar www.pegi.info.

Bovendien verschijnt het PEGI online pictogram op sites en portalen die toegang geven tot games die via het interent tegen andere spelers kunnen worden gespeeld. Dit pictogram mag uitsluitend worden gebruikt door online gameplayproviders die zich ertoe hebben verbonden om bepaalde normen na te leven om ervoor te zorgen dat online gameplay veiliger wordt voor kinderen. Deze normen omvatten maatregelen om de gameplay vrij van illegale en aanstootgevende inhoud te houden en om de privacy van kinderen te beschermen wanneer ze online games spelen.

Ga voor meer informatie en tips om veilig te spelen naar www.pegionline.eu.

OUDERLIJK TOEZICHT VOOR GAMES

PlayStation®consoles bieden instellingen voor ouderlijk toezicht om een ouder in staat te stellen de toegang tot producten met een bepaalde leeftijdsbeperking te beperken om ervoor te zorgen dat kinderen geen toegang krijgen tot of spelen met inhoud waarvan de ouder meent dat dit ongepast is. Zoals hierboven is uiteengezet, zijn de games in de Playstation®Store beoordeeld aan de hand van het PEGI-classificatiesysteem (behalve als de wet een ander classificatiesysteem voorschrijft). Elke leeftijdsbeperking komt overeen met een niveau van ouderlijk toezicht op de PlayStation®consoles als volgt:

Niveau van ouderlijk toezicht 9

Niveau van ouderlijk toezicht 7

Niveau van ouderlijk toezicht 5

Niveau van ouderlijk toezicht 3

Niveau van ouderlijk toezicht 2

Dus als uw kind 13 jaar is, moet u de instelling van ouderlijke controle op uw console instellen op niveau 5. Dit betekent dat uw kind games kan spelen tot de leeftijd van 12 jaar.

Als u voor kinderen een sub-account op PLAYSTATION®Network aanmaakt, wordt u  bovendien gevraagd hun geboortedatum te bevestigen. Met een sub-account kan in de Playstation®Store geen inhoud worden aangeschaft die volgens het classificatiesysteem niet voor hun geregistreerde leeftijd geschikt is. Zodra de inhoud echter van de Playstation®Store naar de Playstation console is gedownload, hebben kinderen mogelijk toegang tot de inhoud als er op de console geen niveau van ouderlijk toezicht is ingesteld. Daarom is het belangrijk om de instelling voor ouderlijke controle in te stellen als hierboven is uiteengezet.

Voor nadere informatie over instelling van ouderlijke controle ga naar eu.playstation.com/parents .

LEEFTIJDSBEPERKINGEN VOOR NON-GAME APPLICATIES VAN GSM PLAYSTATION

Alle non-game applicaties die in de PlayStation® Store voor PlayStation®Mobile beschikbaar zijn, hebben labels met symbolen die de leeftijd aangeven waarvoor ze geschikt zijn.  Deze symbolen zijn afkomstig van de uitgever van de applicatie en niet van PlayStation®Mobile.  De leeftijdsbeperkingen dienen louter als leidraad.   Ouders moeten altijd leeftijdsbeperkingen controleren voordat zij applicaties voor PlayStation®Mobile kopen of hun kinderen toestaan die applicaties te kopen of te downloaden.

Door aandacht aan de leeftijdsbeperkingen te besteden en de instellingen voor ouderlijk toezicht (zie verder) te gebruiken, kunnen ouders en verzorgers ervoor zorgen dat kinderen niet aan ongepaste online inhoud worden blootgesteld.   Ouders en verzorgers dienen ook de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden.

Hieronder staan de leeftijdsbeperkingen voor de non-game applicaties beschikbaar op de PlayStation®Mobile.

Dus een applicatie met een leeftijdsbeperking van 12+ betekent dat de uitgever meent dat de applicatie een inhoud heeft die geschikt is voor kinderen van minstens 12 jaar en een applicatie met een leeftijdsbeperking van 18+ wordt beschouwd als uitsluitend geschikt voor volwassenen.  De leeftijdsbeperking geeft het bestaan weer van bepaalde inhoud of the intensiteit van een dergelijke inhoud zoals naaktheid of grafische seksuele beelden die wellicht niet voor een bepaalde leeftijdsgroep geschikt zijn. 

Naast de leeftijdsbeperking worden er in de Playstation®Store ook pictogrammen gebruikt die de soort inhoud aangeven die in elke applicatie voorkomt waar ouders of verzorgers eventueel bezorgd om kunnen zijn.  De leeftijdsbeperking van de applicatie weerspiegelt de intensiteit van deze inhoud.  De pictogrammen zijn: 

Geweld/misdrijf

Grof taalgebruik

Angst

Seks/ iefdesverhalen

Drugs, alcohol, tabak

Gokken

Online

Afhankelijk van de applicatie worden er een of meerdere pictogrammen weergegeven.

Veel applicaties zijn geschikt voor alle leeftijden, maar ouders en verzorgers dienen altijd eerst de leeftijdsbeperking te controleren om te zien of de applicatie ook echt geschikt is voor het kind in kwestie.  Om inzicht te krijgen in wat u van een applicatie mag verwachten, dient u zowel de leeftijdsbeperking als de pictogrammen te controleren.

INSTELLINGEN VOOR OUDERLIJK TOEZICHT VOOR GAMES EN NON-GAME APPLICATIES

PlayStation®consoles bieden instellingen voor ouderlijk toezicht om een ouder in staat te stellen de toegang tot producten met een bepaalde leeftijdsbeperking te beperken om ervoor te zorgen dat kinderen geen toegang krijgen tot of spelen met inhoud waarvan de ouder meent dat dit ongepast is. Zoals hierboven is uiteengezet, zijn de games in de Playstation®Store beoordeeld aan de hand van het PEGI-classificatiesysteem (behalve als de wet een ander classificatiesysteem voorschrijft) en non-game applicaties beschikbaar in de PlayStation® Store worden beoordeeld volgens het classificatiesysteem voor non-game applicaties.   Elke leeftijdsbeperking komt overeen met een niveau van ouderlijk toezicht op de PlayStation®consoles als volgt:

NIVEAU VAN OUDERLIJK TOEZICHT 9

NIVEAU VAN OUDERLIJK TOEZICHT 7

NIVEAU VAN OUDERLIJK TOEZICHT 5

NIVEAU VAN OUDERLIJK TOEZICHT 3

NIVEAU VAN OUDERLIJK TOEZICHT 2

Dus als uw kind 13 jaar is, moet u de instelling van ouderlijke controle op uw console instellen op niveau 5.  Dit betekent dat uw kind games kan spelen en non-game applicaties kan toepassen tot de leeftijd van 12 jaar.

Als u voor kinderen een sub-account op PlayStation®Network aanmaakt, wordt u  bovendien gevraagd hun geboortedatum te bevestigen.  Met een sub-account kan in de Playstation®Store geen inhoud worden aangeschaft die volgens het classificatiesysteem niet voor hun geregistreerde leeftijd geschikt is.  Zodra de inhoud echter van de Playstation®Store naar de Playstation console is gedownload, hebben kinderen mogelijk toegang tot de inhoud als er op de console geen niveau van ouderlijk toezicht is ingesteld.  Daarom is het belangrijk om de instelling voor ouderlijke controle op de console in te stellen als hierboven is uiteengezet.

Voor nadere informatie over instelling van ouderlijke controle, ga naar eu.playstation.com/parents.