PS Plus-gebruiksvoorwaarden

PlayStation Plus is een doorlopend abonnement met een terugkerend abonnementsbedrag dat automatisch in rekening wordt gebracht (tegen de op dat moment geldende PlayStation Store-prijs) met de regelmaat die je bij de aankoop hebt gekozen, tot het abonnement wordt beëindigd.

Als je onvoldoende geld in je portemonnee hebt wanneer er een betaling voor een doorlopend abonnement moet plaatsvinden, wordt het saldo automatisch aangevuld via de standaardbetalingsmethode die is geregistreerd om het abonnementsbedrag te voldoen.

 

HOE JE JE ABONNEMENT BEËINDIGT

Je kunt je abonnement op elk moment beëindigen zodat dit afloopt aan het einde van de proefperiode of aan het einde van de periode waarvoor je al hebt betaald, al naar gelang wat van toepassing is. Vanaf dat moment worden toekomstige betalingen van de abonnementskosten stopgezet, maar je ontvangt geen terugbetaling voor betalingen die reeds zijn verricht. Dit is in aanvulling op annuleringsrechten voor aankopen die je mogelijk hebt krachtens op jou van toepassing zijnde lokale wetgeving. Zie ons Annuleringsbeleid op http://playstation.com/store-cancellation-policy.

Ga naar [Instellingen] > [Gebruikers en accounts] > [Account] > [Betaling en abonnementen] > [Abonnementen] als je je abonnement vanaf je PS5 wilt beëindigen. 

Ga voor instructies over hoe je je abonnement kunt beëindigen via PlayStation App, de webwinkel, vanaf je pc, PS4, PS3 of PS Vita naar de PlayStation-ondersteuningspagina op Playstation.com op http://playstation.com/cancel-subscription.

 

PROEFPERIODE VAN 14 DAGEN

Aan het einde van de proefperiode van 14 dagen wordt je PlayStation Plus-abonnement automatisch omgezet in een doorlopend betaald abonnement en wordt er elke maand een terugkerend abonnementsbedrag bij je in rekening gebracht. Als je dit wilt voorkomen, kun je je abonnement vóór het einde van de proefperiode van 14 dagen beëindigen. Je kunt blijven profiteren van de voordelen van de volledige proefperiode van 14 dagen zelfs als je daarvoor al besluit op te zeggen.

Je hebt een creditcard/betaalkaart nodig die, of je hebt een PayPal-account nodig dat, bij je account voor PlayStation Network is geregistreerd om van het proefabonnement van 14 dagen gebruik te maken.

PlayStation-klanten kunnen de voordelen van PlayStation Plus gratis ervaren door de proefperiode van 14 dagen te selecteren. Iedereen komt in aanmerking voor een proefperiode van 14 dagen, tenzij anders gecommuniceerd.

 

MAANDELIJKS BETALINGSPLAN

Je hebt een creditcard/betaalkaart nodig die, of je hebt een PayPal-account nodig dat, bij je account voor PlayStation Network is geregistreerd om een doorlopend maandabonnement af te sluiten.

PRIJSWIJZIGINGEN
We kunnen de prijs van je abonnement wijzigen (omhoog of omlaag), afhankelijk van wijzigingen in het abonnementsproduct, onze kosten voor het leveren van het abonnement, om ervoor te zorgen dat het abonnement een levensvatbare service blijft, of om te reageren op marktveranderingen, zoals veranderingen in wisselkoersen, lokale belastingen of inflatie.
We zullen je ten minste 60 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte stellen van een eventuele prijsverhoging. Voordat de prijswijziging ingaat, ben je in de gelegenheid om je abonnement te beëindigen.

PLAYSTATION PLUS-CONTENT EN -SERVICES
Toegang tot PlayStation Plus-content en -services is afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker, het gehanteerde accounttype en ouderlijk toezicht. De games die bij het abonnement zijn inbegrepen, de onlinefuncties van elke game en de andere functies en voordelen van het PlayStation Plus-abonnement kunnen worden gewijzigd. Voor blijvende toegang tot PlayStation Plus-functies en -voordelen is een actief abonnement vereist. De beschikbaarheid van de service is niet gegarandeerd.

Bij het spelen van PS4-games op PS5 is het mogelijk dat bepaalde PS4-functies niet beschikbaar zijn. Zie www.playstation.com/ps5-backwards-compatibility voor meer informatie.

LEEFTIJDSVEREISTEN
Account voor PlayStation Network vereist. Abonnees moeten 7 jaar of ouder zijn en gebruikers jonger dan 18 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig, behalve abonnees in Duitsland, die 18 jaar of ouder moeten zijn. De volledige voorwaarden zijn van toepassing: www.playstation.com/legal/psnterms/

 

AANVULLENDE INFORMATIE

PlayStation Plus-games en andere content worden beschikbaar gesteld voor je persoonlijke, privé-, niet-commercieel gebruik op PS5 en andere geselecteerde systemen en apparaten die zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot PlayStation Plus-content. Zie Voorwaarden voor softwaregebruik voor meer informatie: www.playstation.com/legal/psnterms/. Met uitzondering van rechten die expliciet aan jou zijn toegekend, zijn alle rechten op de PlayStation Plus-content voorbehouden aan Sony Interactive Entertainment, aan haar gelieerde ondernemingen en aan haar licentiegevers.

PlayStation Plus-acties zijn mogelijk tijdelijk beschikbaar en kunnen variëren per land of per abonnementsstatus. Acties kunnen worden gewijzigd en kunnen content bevatten die al eerder is aangeboden of content die je al bezit.

Op het gebruik van PlayStation Network en PlayStation Plus zijn deze Gebruiksvoorwaarden, de Servicevoorwaarden en Gebruikersovereenkomst van PlayStation Network en het toepasselijke privacybeleid van toepassing. Je kunt toegang krijgen tot deze documenten door de koppeling naar het menu Gezondheid / Privacy / Voorwaarden te gebruiken of door naar https://www.playstation.com/legal/psnterms/ te gaan.