playstation.com

Juridisch

Belangrijke mededeling over de draadloze controller van SIXAXIS

Voordat u de draadloze controller gebruikt op een manier waarvoor de bewegingssensorfunctie nodig is, bijvoorbeeld een zwaai- of schudbeweging, dient u te zorgen dat er op het speelterrein geen obstakels aanwezig zijn en dat er voldoende ruimte is om de vereiste handelingen op veilige wijze te verrichten. Houd de draadloze controller stevig vast en laat hem tijdens het spelen niet vallen.