playstation.com

Juridisch

PLAYSTATION®PLUS EASTER EGG-UITDAGING

OFFICIËLE REGELS


Door deel te nemen aan de PlayStation®Plus Easter Egg-uitdaging (hierna de "Promotie") ga je akkoord met de officiële regels en besluiten van de Sponsor die op alle fronten definitief en bindend zijn en niet kunnen worden aangevochten.

ER IS GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN, TE WINNEN OF EEN PRIJS TE CLAIMEN. EEN AANKOOP OF BETALING VERHOOGT DE WINKANS VAN EEN DEELNEMER NIET.

 

1.    SPONSOR: De Sponsor van de Promotie in deelnemende landen/regio's is te vinden in onderstaande tabel.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk

 

Deelnemen landen/regio's: Australië, België, Bahrein, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, India, Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.(“SIEE-regio)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Verenigde Staten

 

Deelnemen landen/regio's: Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Mexico en de Verenigde Staten. (“SIEA-regio”)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio, 108-8270, Japan

 

Deelnemen landen/regio's: Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea. Deelnemers in Japan komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs (“SIEI-regio”).

 

2.    PROMOTIEPERIODE: De Promotie begint op 31 augustus om 11.00 uur onze tijd en eindigt op 12 oktober om 11.00 uur onze tijd of als er wereldwijd 1 miljoen prijzen zijn uitgereikt (“Promotieperiode”).

 

3.    VOORWAARDEN: Aan deze Promotie kunnen alleen individuen deelnemen die: 18 jaar of ouder zijn, (ii) een wettige inwoner zijn van deelnemende landen/regio's. (iii) in het bezit zijn van of toegang hebben tot een computer met een browser die toegang heeft tot www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ en (iv) beschikt over een actieve en snelle internetverbinding. Zo'n individu is een “Deelnemer”.

 

Werknemers van de sponsor en hun betreffende moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en reclamebureaus (samen de “Promotie-entiteiten”) en hun directe familieleden (bijvoorbeeld partner, ouder, kind, broer of zus, en hun betreffende partners en daar de verwanten van, ongeacht hun woonplaats) en personen in hetzelfde huishouden met wie ze samenwonen, familie of niet, komen niet in aanmerking voor deelname of prijswinst. Ongeldig waar verboden of beperkt door wetgeving.

 

In het geval van deelname aan deze Promotie gaat de Deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de Officiële Regels en besluiten en interpretaties van de Sponsor, die definitief en bindend zijn als ze betrekking hebben op deze Promotie.

 

Voor Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico behoudt de Sponsor zich het recht voor om de Promotie of een deel daarvan te annuleren, op te schorten en/of aan te passen. 

 

4.      ZO DOE JE MEE

Om mee te doen moeten Deelnemers naar www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ gaan en de "Mr. Malcolm"-video van PlayStation®Plus (“de Video”) kijken en op een van de 18 easter eggs in de video klikken. Een easter egg is een voorwerp, verborgen in de video, dat verwijst naar een videogame of gamegenre.

 

Inzendinglimiet:  Elk individu kan één keer deelnemen tijdens de Promotieperiode.

 

BELANGRIJK: tarieven voor berichten en data kunnen van toepassing zijn als de Deelnemer via een mobiel apparaat meedoet aan deze PROMOTIE. Deelnemers moeten de tarieven van hun MOBIELE aanbieder raadplegen. Deelname via een mobiel apparaat is niet verplicht om mee te doen aan deze Promotie of een prijs te winnen.

 

5.      BEPALEN VAN DE WINNAAR EN WAARDE VAN DE PRIJZEN

 

Een account voor PlayStation®Network, een PlayStation®4- of PlayStation®5-console en toegang tot snel internet zijn vereist om deel te kunnen nemen en een prijs te winnen.

 

Klik nadat je op een easter egg hebt geklikt op 'Ontvang een beloning!' rechts onder in het scherm. Kopieer vervolgens de downloadcode en klik op 'Code verzilveren'. Voer de code in onder 'Verzilver hier je vouchercode' en druk op Enter. De bezitter van het account kan de avatars nu downloaden naar een PlayStation®4- of PlayStation®5-console.

 

Gedurende de Promotieperiode worden wereldwijd tot één miljoen prijzen uitgereikt. De geschatte winkelwaarde van elk voucherpack bedraagt € 0. De totale geschatte winkelwaarde van alle prijzen bedraagt € 0. De prijzen hebben geen waarde of toepassing buiten PlayStation®Network en mogen niet worden verkocht, overgedragen of ingewisseld voor echt geld of andere voorwerpen van waarde.

 

Er worden geen prijzen uitgereikt aan deelnemers in Japan.

 

6.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: GEEN VAN DE OFFICIËLE REGELS SLUITEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPONSOR UIT, OF BEPERKEN DEZE, IN HET GEVAL VAN FRAUDE, OPZETTELIJK WANGEDRAG, DOOD OF PERSOONLIJKE VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID OF ELKE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET IS UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR WETGEVING. Door deel te nemen aan deze Promotie erkennen de deelnemers dat de Promotie-entiteiten en hun gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, vertegenwoordigers, consultants, opdrachtgevers, juridische raadgevers, reclame-, pr-, afhandelings- en marketingbureaus, websitemakers en hun betreffende directieleden, directeurs, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, aangewezen personen en agenten ("Gevrijwaarde Partijen") niet verantwoordelijk zijn voor: (i) verdwenen, verlate, onvolledige, gestolen, verkeerd verstuurde, onvoldoende gefrankeerde of niet-bezorgde e-mail-/tekstberichten of fysieke post; (ii) problemen met de hardware of software van computers, telefoons, satellieten, kabels, netwerken, elektronica of de verbindingen, beschikbaarheid of dataverkeer; (iii) vervormde, beschadigde of verstoorde transmissies, de toegankelijkheid, beschikbaarheid of overbelasting van serviceproviders of netwerken; (iv) afdrukfouten, fouten van technische, mechanische, typografische of andere aard; (v) het onjuist of onnauwkeurig vastleggen van registratie-informatie of het onvermogen om deze informatie vast te leggen, of het verlies ervan; (vi) elke fout, omissie, onderbreking, verwijdering, beschadiging of vertraging van de gang van zaken of verzending, fouten met de communicatielijnen, technische fouten, diefstal of vernieling van of ongeoorloofde toegang tot de Promotie; (vii) beschadiging van een computer gerelateerd aan of als gevolg van deelname aan de Promotie en/of het accepteren van een Prijs; en (viii) inzendingen die te laat, vervalst, verloren, misplaatst, verkeerd geadresseerd, bewerkt, onvolledig, verwijderd, beschadigd of verstoord zijn of anderzijds niet in overeenstemming zijn met de Officiële Regels. Daarnaast zijn de Promotie-entiteiten niet verantwoordelijk voor onbeantwoorde of niet-bezorgbare mededelingen aan de winnaars.  

 

Door deel te nemen aan de Promotie erkent elke deelnemer:  (i) gebonden te zijn aan deze Officiële Regels, inclusief de vereisten voor deelname; (ii) geen aanspraak te kunnen maken op onduidelijkheid van deze Officiële Regels; (iii) geen aanspraak te kunnen maken op claims, acties of procedures tegen de Gevrijwaarde Partijen met betrekking tot de Promotie; en (iii) voor zover de wetgeving dit toestaat, onherroepelijk akkoord te gaan met het vrijstellen en vrijwaren van de Gevrijwaarde Partijen met betrekking tot claims, rechtszaken, arresten, aanklachten, procedures, eisen, boetes, straffen, nalatigheid, kosten en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria) die betrekking hebben op: (a) de Promotie, inclusief, maar niet beperkt tot, activiteiten of onderdelen die gerelateerd zijn aan de Promotie, en de registratie van en deelname aan de Promotie of het niet deel kunnen nemen; (b) het schenden van de privacy van derde partijen, persoonlijke, publieke of eigendomsrechten, (c) het aanvaarden of bijwonen van, het bevestigen van ontvangst van, reizen naar, deelnemen aan, verzenden van, bezitten van, fouten aan, het gebruiken, niet gebruiken, misbruiken, onvermogen om te gebruiken van, verlies van, schade aan, vernieling van, nalatigheid of opzettelijk wangedrag met betrekking tot alles wat gerelateerd is aan het gebruik van een Prijs (of onderdelen daarvan); (d) wijzigingen met betrekking tot prijzen (of onderdelen daarvan); (e) menselijke fouten; (f) onrechtmatige, nalatige of ongeoorloofde handelingen of omissies door een van de Gevrijwaarde Partijen; (g) verdwenen, te late, gestolen, verkeerd bezorgde, beschadigde of verwoeste prijzen (of onderdelen daarvan); of (h) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de deelnemer.

 

Als, om wat voor reden dan ook, de Promotie niet verloopt zoals gepland, behoudt de Sponsor zich het recht voor om de Promotie, geheel naar eigen goeddunken, te annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten en/of ermee door te gaan, inclusief het aanwijzen van een winnaar die de Sponsor eerlijk en redelijk acht, zoals het aanwijzen van een winnaar uit de geldige deelnames die waren ontvangen voor het annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten. In geen enkel geval worden er meer Prijzen uitgereikt dan is vastgelegd in deze Officiële Regels. Mochten er door fouten op technisch, typografisch, mechanisch of administratief vlak, of fouten met het afdrukken, de productie, de computers of andere fouten meer winnaars worden aangewezen dan is vastgelegd in deze Officiële Regels, dan zal een willekeurige trekking onder de eisende partijen de winnaar aanwijzen.

 

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN ZAL ALLES WAT BETREKKING HEEFT OP DEZE PROMOTIE, INCLUSIEF DE PRIJZEN, WORDEN BESCHOUWD "ZOALS HET IS", ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN OF NIET-INBREUK.

 

7.  TOEPASSELIJK RECHT: voor zover dit wettelijk is toegestaan, worden deze Regels en de geschillen die hieruit voortvloeien of gerelateerd zijn, onderworpen aan de volgende wetgeving:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Voor Deelnemers die woonachtig zijn in de SIEE-regio worden deze Regels gelezen en geïnterpreteerd conform de Engelse wetgeving. De partijen (elke Deelnemer en Organisator) zullen zich schikken naar de niet-exclusieve wetgeving van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

Voor Deelnemers die wonen in deze SIEA-regio's zijn deze Regels onderworpen aan, en opgesteld conform de wetgeving van de staat Californië zonder oog voor conflicterende wetsregels. Elk geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, kan door elke partij aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in en voor San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district van Californië.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

Voor Deelnemers die woonachtig zijn in de SIEI-regio worden deze Regels gelezen en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving. De partijen (elke Deelnemer en Organisator) zullen zich schikken naar de niet-exclusieve wetgeving van de rechtbanken van het arrondissement Tokio.

 

De Deelnemer en Regionale Sponsor onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de hierboven genoemde rechtbanken, en doen afstand van bezwaren tegen deze rechtbanken op basis van jurisdictie, locatie of omdat ze de rechtbank ongeschikt achten. In het geval dat een proces moet worden ingesteld om een deel van deze overeenkomst te handhaven, worden alle kosten en vergoedingen, waaronder de kosten van de advocaten, betaald door de verliezende partij.

 

8.  PRIVACY:  het privacybeleid van de Sponsor is beschikbaar op: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

Voor Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico : deelname veronderstelt  de uitdrukkelijke toestemming voor het publiek verspreiden, uitzenden, opnieuw uitzenden, reproduceren of publiceren van filmopnamen, foto's, afbeeldingen of afbeelding en/of stemopnames en/of Persoonlijke data van de Deelnemers in het algemeen en in het bijzonder van de winnaar, in alle mogelijke vormen van communicatie (visueel, auditief of anders, waaronder presentaties op tv via de lucht, antennes, kabel, satelliet, radio, internet, etc.) voor alle mogelijke doeleinden van deze Promotie en aanverwante zaken tijdens de Promotieduur en tot drie (3) jaar na het afsluiten van de Promotie, zonder dat de Deelnemer compensatie kan opeisen. De Deelnemers garanderen dat er geen derde partijen zijn die exclusieve rechten hebben op het tonen, publiceren, verspreiden en/of reproduceren van stemmen en/of persoonlijke informatie. Overigens staan zij ervoor in dat de Sponsor niet aansprakelijk wordt gesteld voor claims die derde partijen om deze reden zouden kunnen maken, tot de mate waarin dat wettelijk is toegestaan. Deelnemers erkennen dat deelname ze geen financiële schade toebrengt en doen daarom afstand van alle claims die ze zouden kunnen maken rond een afname van hun inkomsten.

 

Voor Argentinië: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:  Deelnemers kunnen gratis toegang krijgen tot beschikbare gegevens in intervallen van niet minder dan zes (6) maanden, tenzij een legitiem belang kan worden bewezen in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 14, paragraaf 3 van wet 25.326. De NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, Control Body of Law No. 25,326.

 

9.  ALGEMEEN:  Alle pogingen tot deelname aan deze Promotie die anders zijn dan hier beschreven, zijn onrechtmatig. De Sponsor behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, deelnemers te diskwalificeren die zich schuldig maken aan of verdacht worden van het manipuleren van de Promotie; het schenden van deze Officiële Regels; onsportief gedrag of het willen verstoren van de normale gang van zaken met betrekking tot deze Promotie. Alle pogingen tot deelname aan deze Promotie die anders zijn dan is vastgelegd in deze Officiële Regels, zijn onrechtmatig. Als duidelijk wordt dat een persoon zich heeft aangemeld met meerdere telefoonnummers, e-mailadressen, woonadressen, identiteiten, IP-adressen, proxyservers of vergelijkbare methoden, of daartoe pogingen heeft ondernomen, worden alle deelnamen van deze persoon nietig verklaard. Deze persoon zal dan niet langer in aanmerking komen voor een Prijs waar hij of zij tot dan toe mogelijk recht op had. Het gebruik van robots, automaten, macro's, programma's, derde partijen of vergelijkbare methoden om deel te nemen aan de Promotie, leidt tot het nietig verklaren van deelnamen die tot stand kwamen via dergelijke methoden en het diskwalificeren van individuen die hiervan gebruikmaakten. Deelnemers en/of mogelijke winnaars moeten de Sponsor mogelijk een identificatiebewijs overleggen of aantonen dat ze in aanmerking komen voor deelname. Bij een geschil over de identiteit van de winnaar zal de winnende deelname worden bepaald aan de hand van de geautoriseerde bezitter van het e-mailadres dat is gebruikt voor het verzenden van het deelnameformulier. "De geautoriseerde bezitter" wordt gedefinieerd als de rechtspersoon die is toegewezen aan een e-mailadres door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (zoals een bedrijf of onderwijsinstelling) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen aan het domein dat is gelieerd aan het opgegeven e-mailadres. Elke deelnemer kan worden gevraagd om te bewijzen dat hij of zij de geautoriseerde bezitter is. WAARSCHUWING:  POGINGEN OM BEWUST EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF HET LEGITIEME VERLOOP VAN DE PROMOTIE TE ONDERMIJNEN IS EEN SCHENDING VAN STRAF- EN CIVIELRECHTELIJKE WETTEN. ALS HIERTOE POGINGEN WORDEN ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM DE SCHADE TE VERHALEN OP, OF ANDERZIJDS GENOEGDOENING TE EISEN VAN, PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE POGINGEN TOT DE MATE WAARIN DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. Indien een bepaling van deze Officiële Regels of een woord, frase, clausule, zin of ander deel hiervan om wat voor reden dan ook onuitvoerbaar of ongeldig is, zal deze bepaling of een deel ervan worden aangepast of verwijderd, zodat de overgebleven bepalingen van deze Officiële Regels wel uitvoerbaar en geldig zijn. De onuitvoerbaarheid of ongeldigheid van bepalingen in deze Officiële Regels of Prijsdocumenten hebben geen invloed op de uitvoerbaarheid of geldigheid van andere bepalingen. Deelnemers zijn niet bevoegd om deze Officiële Regels aan te passen. Onvermogen van de sponsor om bepalingen van deze Officiële Regels uit te voeren maken deze bepalingen op generlei wijze ongeldig. Alle verstuurde deelnamen en/of materialen worden eigendom van de Sponsor en niet geretourneerd. In het geval van een conflict met betrekking tot de Officiële Regels van deze Promotie en informatie in reclamemateriaal van deze Promotie (inclusief, maar niet beperkt tot, verkooppunten, advertenties op televisie en in gedrukte vorm, actieverpakkingen en overig promotiemateriaal) geldt de informatie die is vastgelegd in deze Officiële Regels.

 

10.  LIJST MET WINNAARS: Wie geïnteresseerd is in de lijst met winnaars dient hiertoe een voldoende gefrankeerde zakelijke envelop te sturen naar het hieronder vermelde adres van de betreffende regio:

 

SIEA-regio:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-regio:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, United Kingdom

 

SIEI-regio:

Winners List, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Verzoeken voor de lijst met winnaars moeten binnen 30 dagen na het einde van de Promotieperiode zijn ontvangen.

 

Als een Winnaar bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam dient hij of zij contact op te nemen met de Sponsor via het e-mailadres dat is opgegeven in het Privacybeleid: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.