playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor softwaregebruik

(voor pc en mobiel)

 

1.         Wie zijn wij?

1.1.      Wij zijn Sony Interactive Entertainment Europe Limited (met bedrijfsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk. 

2.         Definitie van termen

2.1.      “Geautoriseerde systemen” verwijst naar het apparaat (dat geen PlayStation-console is of een apparaat dat wordt gebruikt om content van een PlayStation-console te streamen) waarvoor we de Software commercieel beschikbaar stellen (bijv. als het op Steam is, een pc; als het in de iTunes Store is, Apple iOS; als het in de Google Play Store is, Android).

2.2.      “Software” verwijst naar de game- en/of toepassingssoftware die is gepubliceerd door PlayStation PC LLC, door ons of onze gelieerde bedrijven en die is ontwikkeld om op een of meer van de geautoriseerde systemen te werken.

3.         Wanneer zijn deze Voorwaarden voor softwaregebruik van toepassing?

3.1.      Deze Voorwaarden voor softwaregebruik ('Voorwaarden') zijn van toepassing op alle Software op Geautoriseerde systemen.

3.2.      Deze Voorwaarden gelden tussen jou en ons en niet tussen jou en de eigenaar van de store (de 'Eigenaar van de Store') waar je de Software hebt aangeschaft (de 'Software Store'). 

4.         Software wordt in licentie gegeven

4.1.      Alle Software wordt in licentie gegeven en niet toegewezen. Dit betekent dat je rechten verwerft om de Software te gebruiken, zoals beschreven in deze Voorwaarden, maar dat je geen eigenaar van de Software wordt.  Als je deze Voorwaarden niet naleeft, kunnen we de Softwarelicentie beëindigen die je onder deze Voorwaarden wordt verleend. Dit betekent dat je niet langer het recht hebt om de Software te gebruiken.

4.2.      Wanneer je een Softwarelicentie aanschaft, koop je die van het bedrijf dat in de gebruiksvoorwaarden van de Software Store is bepaald als de verkoper (de 'Verkoper') .

5.         Beperkingen inzake je gebruik van de Software

5.1.      Je licentie om de Software te gebruiken is een niet-exclusieve, persoonlijke licentie om de Software uitsluitend voor privégebruik op de toepasselijke geautoriseerde systemen te gebruiken (zoals aangegeven in de productbeschrijving voor de Software of anderszins door ons van tijd tot tijd aan jou gemeld) en alleen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië. Je licentie om games te gebruiken is niet overdraagbaar tenzij de licentie dat volgens de toepasselijke lokale wetgeving moet zijn.

5.2.      Je mag de Software niet commercieel gebruiken, uitzenden, kosten in rekening brengen voor het gebruik ervan of er andere openbare presentaties van uitvoeren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

5.3.      Je mag geen enkel deel van de Software leasen, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, wijzigen, aanpassen of vertalen. 

5.4.      Je mag de Software niet emuleren.

5.5.      Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, mag je geen enkel deel van de Software reverse-engineeren, decompileren, demonteren of kopiëren, of afgeleide werken ervan maken, of anderszins proberen broncode te creëren van Software-objectcode.

5.6.      Je mag geen middelen gebruiken om encryptie-, beveiligings- of verificatiemechanismen te omzeilen of uit te schakelen, of om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of om een account, service, hardware, software of netwerk te verstoren.  

5.7         Gebruik geen gestolen of illegaal verkregen Geautoriseerde systemen of Software.

5.8         Het gebruik van de community of de sociale features die door de Software worden aangeboden in overeenstemming met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid vormt geen schending van clausules 5.2 en 5.5 van deze Voorwaarden.

6.         Doorverkoop

6.1.      Je mag geen games doorverkopen die onder deze Voorwaarden onder licentie aan je zijn verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd. 

7.         Leeftijdsclassificaties

7.1.      Als de Software een leeftijdsclassificatie weergeeft, betekent dit dat deze content bevat die ongeschikt is voor personen onder die leeftijd. Ouders en voogden moeten toezicht op de toegang tot en het gebruik van de Software door hun kinderen houden. Dit geldt met name voor hun gebruik van alle mogelijke community-features.

8.         Privacy

8.1       Je kunt mogelijk je Software online gebruiken.  Als je dat doet, kunnen we informatie over je verzamelen.  Een uitleg over de wijze waarop je persoonlijke gegevens worden gebruikt vind je in ons Privacybeleid  op playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Gedrag jegens ons en andere gebruikers

9.1.      Onze Software kan communityfeatures bieden waarmee je met en tegen andere mensen kunt spelen; kunt communiceren en contact kunt hebben met andere mensen; informatie uit je game en andere activiteiten kunt delen via sociale netwerken. Wanneer je dergelijke functies op onze Software gebruikt, moet je deze regels (we noemen het onze 'Gedragscode') volgen bij alle contacten met ons en andere leden van de online community:

✓  Wees inclusiegericht.

Onze games zijn voor iedereen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, vorm en grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te labelen of gemeenschappen te verdelen.

Doe en zeg niets hatelijks. Ga voor meer informatie naar playstation.com/hate-speech-policy.

Je mag niemand bedreigen, verwonden of verontrusten en ook niemand aanmoedigen om zoiets te doen.

Zorg dat je niemand intimideert, lastigvalt of stalkt.

✓  Wees verstandig. Houd je aan de wet.

Wees niet vulgair of beledigend.

Moedig niemand aan zichzelf of iemand anders te bezeren.

Zorg ervoor dat je niet dreigt met illegale handelingen, deze niet gedoogt, uitvoert of aanmoedigt.

Doe je niet voor als iemand anders.

Maak geen inbreuk op de privacy van anderen en verspreid geen leugens over anderen.

Maak geen inbreuk op het intellectuele eigendom van anderen.

✓ Gedraag je vriendelijk.

Help elkaar. Vergeet niet dat jij ooit ook nieuw was. Door vriendelijk te zijn, kun je ervoor zorgen dat de eerste game- en community-ervaringen van iemand goed zijn.

 ✓  Wees respectvol.

We weten dat niet iedereen het altijd met elkaar eens kan zijn. Wees dan respectvol of trek je terug.

☒ Doe niets wat de community voor je game of het merk PlayStation schade toebrengt.

✓  Gedraag je verantwoordelijk.

Als je denkt dat je een beveiligingslek in de Software of een van onze andere producten of services hebt ontdekt, vertel het ons dan zodat we het kunnen oplossen. Ga naar HackerOne.com/PlayStation voor meer informatie over ons BugBounty-programma.

Gebruik onze producten niet voor spam of commerciële activiteiten en associeer ze ook niet met deze activiteiten.

Zorg ervoor dat je accounts of accountgegevens of andere gegevens niet deelt, koopt, verkoopt, verhuurt, in licentie geeft, verhandelt of overdraagt.

✓  Wees een teamspeler.

Verstoor of onderbreek gameplay niet.

Speel niet vals.

Haal geen voordeel uit bugs, glitches, kwetsbaarheden of onbedoelde mechanismen in producten of PlayStation Network.

Verzamel geen accounts, accountgegevens of andere gegevens en voer geen phishing uit met de hiervoor genoemde doelen.

Stuur niemand van je contactpersonen aanbevelingen of aanbiedingen door zonder dat je daar toestemming voor hebt.

Deel of verstuur geen informatie die misleidend is voor anderen.

✓  Wees discreet. Wees netjes.

Gebruik altijd je gezond verstand en toon goede manieren. Dingen die je online zegt en doet, hebben invloed op andere mensen en hebben gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat je iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die je online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen van wie je niet had verwacht dat ze die zouden kunnen zien.

Geef geen persoonlijke informatie over anderen of jezelf. Als je dat toch doet, dan maak je anderen en/of jezelf kwetsbaar. Persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, handles van sociale netwerken, profielen op berichten-apps, telefoonnummers, e-mailadressen en adressen in de echt wereld, zoals je huisadres, schooladres of het adres van een tijdelijke locatie.

Deel geen pornografisch of obsceen materiaal, of materiaal dat extreem of afschuwelijk geweld toont.

Deel geen beelden en andere media van andere personen zonder hun toestemming en uit geen dreigementen om dit te gaan doen.

✓  Help ons ervoor te zorgen dat onze games de beste plaats zijn om te spelen.

Wij willen een veilige en gastvrije omgeving bieden. Als je deze Gedragscode schendt, of als je gedrag offline ons een reden geeft om te geloven dat je de veiligheid of het welzijn van onze community mogelijk in gevaar kunt brengen, kunnen we alle benodigde stappen ondernemen om onze producten en onze spelers te beschermen.

Als je denkt dat iemand de Gedragscode heeft geschonden, vragen we je om dat aan ons te vertellen, zodat we maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat onze community een veilige plek blijft. Het is vooral belangrijk om het ons te vertellen als je denkt dat er een risico bestaat dat iemand in de echte wereld gewond zou kunnen raken. Als je ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:

√ Rapporteer ze met onze contextuele tools voor het melden van klachten. Ga voor meer informatie over het melden van klachten en het blokkeren van gebruikers naar playstation.com/reporting en playstation.com/blocking.

√ Blijf kalm en respectvol als je ze zelf aanspreekt. Geef het goede voorbeeld en schend deze Gedragscode zelf niet.

Meld geen valse klachten en misbruik het klachtenmeldingsysteem op geen enkele andere manier.

✓  Volg alle specifieke regels voor elk product.

Ga voor meer informatie naar playstation.com/safety en playstation.com/behavior.

10.       Online creëren en delen

10.1       Wanneer je online communityfeatures gebruikt, kun je mogelijk berichten, opmerkingen, afbeeldingen, foto's, video's, game-assets, gamevideo's en andere materialen en informatie ('door gebruikers gegenereerde content' of 'UGC') creëren en delen.  Wanneer je dit doet, moet je je netjes en respectvol gedragen ten opzichte van andere mensen door onze Gedragscode te volgen.   

10.2.   Door jou gemaakte en gedeelde UGC is van jou. Wij hebben wel nog steeds intellectuele eigendomsrechten op je UGC, dus je mag UGC niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming. 

10.3.   Je machtigt ons, onze gelieerde bedrijven en andere gebruikers van de Software om je UGC, je online naam/id (en als je deze gebruikt, je naam) te gebruiken, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven en te publiceren, inclusief op websites die aan de Software zijn gekoppeld. Je machtigt ons ook, zonder dat we je hiervoor moeten betalen, om je UGC in licentie te geven, te verkopen en anderszins commercieel te exploiteren (bijvoorbeeld via het verkopen van abonnementen om toegang te krijgen tot je UGC (alleen of in combinatie met andere UGC) en/of om reclame-inkomsten te ontvangen in verband met UGC), en om je UGC te gebruiken bij de promotie van onze producten, software en services. Je erkent dat wij en andere gebruikers van de Software je UGC kunnen wijzigen of verwijderen. Door UGC te publiceren, geef je bij ons aan dat je over alle rechten beschikt die nodig zijn voor deze UGC en dat je de rechten verleent die in dit artikel zijn uiteengezet.

11.       Wat als ik een slechte online ervaring heb?

11.1.   We willen dat jullie allemaal genieten van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren zal gedragen.  Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid jegens jou voor de activiteiten en UGC van andere gebruikers en geen aansprakelijkheid jegens anderen voor jouw activiteiten en UGC.  

11.2.   Als je tijdens de game onacceptabel of ongepast gedrag ervaart, willen we graag dat je ons dat laat weten. 

11.3.   Hoewel we jou en andere gebruikers in staat kunnen stellen om berichten te plaatsen op sociale netwerkservices, zijn we niet verantwoordelijk voor deze services.  Als je onacceptabel of ongepast gedrag ervaart op een sociale netwerkservice, meld dit dan aan de sociale netwerkservice met behulp van hun procedures voor het melden van klachten.

12.       Melding maken vanuit games die wij uitgeven

12.1.   We hebben mechanismen om klachten in te dienen waar we denken dat deze het meest relevant zijn.  Je kunt bijvoorbeeld een meldingsoptie of een meldingstool in de Software zien als die Software de mogelijkheid biedt om UGC te delen.  Gebruik de meest passende tool voor het rapporteren van de klacht. Je kunt bij het indienen van de klacht ook bewijs aan ons leveren zodat wij de melding beter kunnen beoordelen.  Als je bijvoorbeeld een klacht indient over een game-asset of level dat iemand heeft gemaakt, kun je ons ook het asset of level sturen als je de klacht indient. Dit betekent natuurlijk dat andere mensen ook een klacht kunnen indienen over jou en je UGC. 

12.2.   Als er geen mogelijkheid voor het indienen van klachten binnen de Software is en je toch een melding wilt maken, neem dan contact op met onze klantenservice. Ga voor online ondersteuning (help-pagina's en een online contactformulier) naar: playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Volgen we online activiteiten?

13.1.   Ja, maar we kunnen niet alle online activiteiten volgen en we streven daar ook niet naar.

13.2.      We kunnen je softwareactiviteiten bijhouden en vastleggen en je UGC die deze voorwaarden schendt, verwijderen zonder dat je hiervan op de hoogte wordt gesteld. Andere gebruikers kunnen dingen die ze zien, vastleggen en naar ons verzenden. 

13.3.      Tot de informatie die we krijgen, kunnen je content, spraak- en tekstcommunicatie, gameplayvideo's, de tijd en locatie van je activiteiten, je echte naam, je online-id en je IP-adres behoren.

13.4.      Wij (of onze gelieerde bedrijven) gebruiken deze informatie om deze voorwaarden te handhaven, om te voldoen aan de wet, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om onze community te beschermen. Wij kunnen deze informatie doorgeven aan de politie of andere bevoegde instanties.

13.5.      Raadpleeg ons privacybeleid op playstation.com/legal/privacy-policy/ voor meer informatie over dit gebruik van je gegevens.

14.       Software-updates en Beëindiging van services

14.1.   De software kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, maar alleen wanneer dit redelijk is omdat het om kleine wijzigingen draait die gerechtvaardigd zijn. De wijzigingen worden bijvoorbeeld aangebracht om:

14.1.1 te garanderen dat de Software naar behoren werkt (bijv. bugs en problemen oplossen) en om de efficiëntie te verbeteren;

14.1.2. veiligheidsredenen;

14.1.3 de Software aan te passen aan een nieuw systeem of technische omgeving;

14.1.4 de Software te verbeteren. Dit kan het bijwerken van items, niveaus en taken in games omvatten of het wijzigen van de beloningen voor het voltooien van activiteiten in games; of

14.1.5 de Software aan te passen aan een wijziging van het aantal gebruikers en/of om de commerciële levensvatbaarheid van de Software te garanderen.

15. Feedback en bètaversies

15.1. We ontvangen graag jouw ideeën en feedback over onze diensten en producten, maar je mag ons alleen jouw eigen ideeën en feedback geven. Door jouw ideeën en feedback aan ons te geven, draag je het eigendom hiervan over aan ons, hoewel we ervoor kunnen kiezen om deze wel of niet te implementeren. Je ontvangt hiervoor geen betaling of andere compensatie voor je ideeën of feedback, tenzij we hierover andere informatie verstrekken. 

15.2. Als je deelneemt aan of een tegoedbon inwisselt voor een gratis bètatest, ga je akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:

15.2.1. je dient de bètasoftware veilig en in goede conditie te bewaren en mag de bètasoftware niet kopiëren, weggeven of verkopen, reverse-engineeren noch gebruiken om er afgeleide werken van te maken;

15.2.2. de aan jou verleende licentie dient uitsluitend om de bètasoftware voor de bèta te gebruiken;

15.2.3. wij garanderen niet dat de bètasoftware zal functioneren of correct zal functioneren;

15.2.4. tijdens de bèta mogen we zonder kennisgeving de bètasoftware wijzigen, waardoor gegevens, content en functionaliteit toegevoegd of verwijderd kunnen worden, en je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor een dergelijk verlies van gegevens, content of functionaliteit; en

15.2.5. we kunnen op elk moment de bèta beëindigen of je de toegang ontzeggen.

16.       Eigendom van auteursrecht

16.1.   Alle Software bevat bibliotheekprogramma's, waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Interactive Entertainment Inc. en die uitsluitend aan ons in licentie zijn gegeven voor ons geografische werkgebied.  Er zijn ook andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van toepassing op de Software. Deze kunnen van tijd tot tijd aan je worden meegedeeld.

17.       Beperking van aansprakelijkheid

17.1. Als consument heb je mogelijk rechten onder de toepasselijke lokale wetgeving die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Je kunt dergelijke rechten tegenover de verkoper uitoefenen. Deze rechten hebben voorrang boven alles in deze voorwaarden, waaronder in dit artikel 17.

17.2. Deze voorwaarden:

17.2.1. zijn niet van invloed op eventuele wettelijke garanties of garanties die je als consument hebt onder de lokale toepasselijke wetgeving (zoals je rechten wanneer de software defect is);

17.2.2.  vormen op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;

17.2.3. vormen op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijke schending, fraude, frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of grove nalatigheid aan onze kant; of

17.2.4 vormen op geen enkele wijze een beperking en/of uitsluiting van onze aansprakelijkheid, tenzij dit is toegestaan onder de voor jou toepasselijke lokale wetgeving.

17.3. Als je een consument bent, is, onder voorbehoud van clausule 17.1 en 17.2, onze aansprakelijkheid ten opzicht van jou beperkt tot £ 100 (of het equivalent in lokale valuta) of, indien hoger, de prijs van de software waar de aansprakelijkheid uit is voortgekomen.

17.4. Voor zover je de software gebruikt, anders dan als consument:

17.4.1. we beperken onze aansprakelijkheid niet voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; (ii) fraude of frauduleuze misleiding door ons; (iii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten onder de toepasselijke lokale wetgeving.

17.4.2. behoudens clausule 17.4.1 aanvaarden wij, onze gelieerde bedrijven (waaronder PlayStation PC LLC), licentiegevers en de Eigenaars van de Store, geen aansprakelijkheid voor: (i) winstderving; (ii) verlies van verkopen of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies of beschadiging van software; (vi) gegevens of informatie; (vii) verlies van of schade aan goodwill; en (viii) eventuele indirecte of gevolgschade.

17.4.3 behoudens clausule 17.4.1 is onze totale aansprakelijkheid en die van onze gelieerde bedrijven (waaronder PlayStation PC LLC), licentiegevers en de Eigenaar van de Store ten opzichte van jou krachtens of in verband met deze voorwaarden, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, niet meer dan £ 100 (of het equivalent in lokale valuta).

17.5.   Noch wij, PlayStation PC LLC, noch enige Eigenaar van de Store bieden onderhouds- of ondersteuningsservices met betrekking tot de Software aan.

17.6.   We hebben websites van derden waarop je toegang tot de Software hebt of deze gebruikt, of die aan de Software zijn gekoppeld, niet goedgekeurd of gecontroleerd en we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud ervan. Je gebruik van websites van derden is onderhevig aan de voorwaarden van die websites en platforms.

18.       Externe begunstigden

18.1.   De Eigenaar van de Store, diens dochterondernemingen en onze gelieerde bedrijven (waaronder PlayStation PC LLC) zijn onder deze Voorwaarden externe begunstigden en hebben ieder het recht (en worden geacht dit recht te hebben geaccepteerd) om deze Voorwaarden ten opzichte van jou als externe begunstigde af te dwingen.

19.       Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

19.1.   Als je de software als consument gebruikt:

19.1.1.  zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen met deze Voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales, maar je bent extra beschermd middels de verplichte wetten van het land waarin je woont. De verplichte wetten van het land waarin je woont, hebben voorrang boven de wetten van Engeland en Wales.

19.1.2.  kunnen we deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van bevoegde jurisdictie in het land waarin je woont.

19.1.3.  kun je deze voorwaarden afdwingen in een rechtbank van een bevoegde jurisdictie in het land waar je woont of waar ons bedrijf is geregistreerd. 

19.2. Voor zover je de software gebruikt, anders dan als consument:

19.2.1. zijn deze voorwaarden, alle contracten die in overeenstemming zijn en eventuele geschillen die we hebben met betrekking tot deze voorwaarden, onderhevig aan en worden deze bepaald volgens de wetten van Engeland en Wales; en

19.2.2. de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie.

 

Laatst bijgewerkt: december 2022