Langattoman DualSense Edge -ohjaimen profiilit

Langattoman DualSense Edge -ohjaimen profiilien ja asetusten määrittäminen

Katso, miten voit määrittää ohjaimen profiilit ja asetukset omaan pelityyliisi sopiviksi.

Langattoman DualSense Edge -ohjaimen profiilin luominen

Sauvojen herkkyys, mukautetut näppäinmääritykset, värinän voimakkuus ja muut asetukset voidaan tallentaa mukautettuun profiiliin.

 1. Valitse Asetukset > Lisälaitteet.

 2. Valitse Langaton DualSense Edge -ohjain > Mukautetut profiilit.

 3. Valitse Luo mukautettu profiili, anna profiilille nimi ja valitse sitten OK.

 4. Valitse mukautettava kohde.

 • Kun valitset profiilin Määritetyt profiilit- tai Määrittämättömät profiilit -välilehdestä, pääset muokkaamaan kyseistä profiilia.
 • Luomasi profiilit ilmestyvät Määrittämättömät profiilit -välilehteen. Kun määrität profiilin johonkin pikatoimintoon, se siirtyy Määritetyt profiilit -välilehteen.
 • Korosta profiili ja valitse … (Lisää), niin voit vaihtaa profiilin nimen, poistaa profiilin tai kopioida sen.

Profiilien pikatoimintojen käyttäminen 

Kun määrität profiilille pikatoiminnon, voit vaihtaa siihen pelaamisen aikana ja käyttää sitä myös muilla PS5-konsoleilla.

Pikatoimintoja voi käyttää pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla jotain toimintonäppäintä (kolmio, ympyrä, risti tai neliö).

Fn- ja kolmio-näppäimellä käytettävä pikatoiminto on varattu oletusprofiilille, eikä tätä asetusta voi muuttaa. Itse luotuja profiileja voi määrittää kolmeen muuhun pikatoimintoon.

 1. Valitse Asetukset > Lisälaitteet.

 2. Valitse Langaton DualSense Edge -ohjain > Mukautetut profiilit.

 3. Siirry Määrittämättömät profiilit -välilehteen ja valitse Määritä sen profiilin kohdalla, jonka haluat määrittää.

 4. Valitse pikatoiminto.
  Jos pikatoiminto on jo määritetty jollekin profiilille, profiilin nimi tulee näkyviin. Jos määrität profiilin, aiempi profiili korvataan.

 5. Vaihda profiilia käyttämällä määrittämääsi pikatoimintoa.

 • Voit määrittää ohjaimen värisemään ja sen pelaajan merkkivalon vilkkumaan profiilia vaihdettaessa siirtymällä aloitusnäyttöön ja valitsemalla Asetukset > Lisälaitteet > Langaton DualSense Edge -ohjain > Valitse palaute profiilin vaihtamisesta. Ohjaimen värinän ja pelaajan merkkivalon vilkkumisen lisäksi voit saada ponnahdusikkunailmoituksen näytölle.

Ohjaimen näppäinmääritysten mukauttaminen

Voit helpottaa langattoman DualSense Edge™ -ohjaimen käyttämistä muuttamalla sen näppäinmäärityksiä.

 1. Luo mukautettu profiili tai muokkaa sitä ja valitse sitten Mukauta näppäinmäärityksiä.

 2. Valitse näppäin, jota haluat muuttaa, ja valitse toiminto, jonka haluat määrittää siihen.
  Jos valitset Poista käytöstä, näppäin ei tee painettaessa mitään.

 3. Valitse Käytä
 4. Palaa takaisin peliin valitsemalla Takaisin peliin . Tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti.
  Palaa mukautusvalikkoon pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla valinnat-näppäintä.
 • Fn-näppäintä ei voi määrittää toiseen toimintoon eikä toista näppäintä voi määrittää suorittamaan Fn-näppäimen toimintoa.

 • Voit palauttaa kaikki näppäinmääritykset oletusarvoihin valitsemalla Nollaa.

 • Fn-näppäimen painaminen poistaa näppäimet ja niihin määritetyt toiminnot käytöstä. 

 • Ympyrä- ja risti-näppäimet on aina määritettävä

 • L2- ja R2-liipaisinten paikkaa voi vaihtaa keskenään, mutta muuta näppäintä ei voi määrittää toimimaan liipaisimena eikä L2- ja R2-näppäimiin voi määrittää useita eri toimintoja. 

Langattoman DualSense Edge -ohjaimen sauvojen syötteen mukauttaminen

Langattoman DualSense Edge -ohjaimen sauvojen herkkyyden ja kuolleen alueen säätäminen

 1. Luo mukautettu profiili tai muokkaa sitä ja valitse sitten Sauvan herkkyys / kuollut alue.

 2. Valitse muutettavat kohteet suuntanäppäimillä.

Anna profiilille nimi. 

Valitse, mukautetaanko vasenta vai oikeaa sauvaa.

Herkkyys näkyy ruudulla, kun liikutat sauvaa.

Palaa takaisin peliin, niin näet tekemiesi muutosten seuraukset. Kun palaat takaisin peliin, tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti. Jos haluat tehdä lisää muutoksia, voit palata tähän näyttöön pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla valinnat-näppäintä.

Voit valita kuudesta eri herkkyyskäyrästä.

Oletus
Syötteen määrä lisääntyy samassa suhteessa sauvan liikkeen kanssa.

Nopea
Syötteen määrä kiihtyy sitä mukaa, mitä pidemmälle sauvaa kallistetaan. Sopii nopeisiin liikkeisiin. Helpottaa tähtäämistä nopeatempoisissa ammuntapeleissä.

Tarkka
Vähimmäismäärä syötettä rekisteröidään, kun sauvaa kallistetaan. Sopii tarkkoihin liikkeisiin.

Mahdollisuus tähdätä hitaasti ja tarkasti voi auttaa ammuntapeleissä.

Vakaa
Syötteen määrä on rajattu, vaikka sauvaa kallistetaan pitkälle. Mahdollistaa vakaan ja tasaisen liikkeen.

Digitaalinen
Pienikin sauvan kallistus rekisteröi lähes enimmäismäärän syötettä. Toimii ohjaimen suuntanäppäinten tavoin. Mahdollistaa välittömän syötteen taistelu- ja toimintapeleihin.

Dynaaminen
Syötteen määrä on rajattu, kun sauvaa kallistetaan pitkälle tai vain vähän, mutta kiihtyy keskialueella. Lisää ohjauksen monipuolisuutta ammuntapeleissä, jotka vaativat sekä tarkkaa tähtäämistä että nopeita käännöksiä.

Hienosäädä kohdassa E valittua käyrätyyppiä.

Kuollut alue on alue, jolla sauvaa voi liikuttaa ilman, että sitä rekisteröidään syötteeksi. Jos kuollut alue on esimerkiksi 10 %, sauvaa on kallistettava yli 10 %, ennen kuin peli rekisteröi syötteen.

Vaaka-akseli kuvastaa sauvan kallistusta ja pystyakseli kuvastaa pelissä näkyvää syötettä. Loiva käyrä tarkoittaa, että sauvan kallistaminen pitkälle synnyttää tasaisen liikkeen. Jyrkkä käyrä taas tarkoittaa, että pienikin sauvan kallistus synnyttää nopean liikkeen.

Liipaisimen kuolleen alueen määrittäminen

Kuollut alue viittaa siihen, kuinka paljon näppäintä voi painaa, ennen kuin se rekisteröidään syötteeksi.

Voit esimerkiksi määrittää ohjaimen siten, että jos puristat sitä tiukasti ja napautat vahingossa L2- tai R2-näppäintä, syötettä ei rekisteröidä.

 1. Luo mukautettu profiili tai muokkaa sitä ja valitse sitten Liipaisimen kuollut alue.
 2. Määritä haluamasi syötealue näytön ohjeiden mukaisesti.

Anna profiilille nimi. 

Kun tämä asetus on käytössä, vain toinen puoli näkyy ruudulla. Tekemäsi muutokset vaikuttavat sekä vasempaan että oikeaan liipaisimeen.

Määritä alue, jolla painettaessa peli rekisteröi syötteen.

Jos syötealueeksi määritetään esimerkiksi 30–70, liipaisimen painallus aletaan rekisteröidä syötteeksi 30:n kohdalla. Syöte rekisteröidään enintään 70:n kohdalla. Jos liipaisinta painetaan kevyemmin kuin 30 tai lujemmin kuin 70, syötettä ei rekisteröidä.

Tarkista syötealue L2- tai R2-näppäintä painettaessa.

Palaa takaisin peliin, niin näet tekemiesi muutosten seuraukset. Kun palaat takaisin peliin, tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti. Jos haluat tehdä lisää muutoksia, voit palata tähän näyttöön pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla valinnat-näppäintä.

Toimintovalikon muuttaminen

Voit muuttaa sitä, mitä toimintovalikossa näkyy, kun Fn-näppäintä pidetään painettuna.

 1. Valitse Asetukset > Lisälaitteet > Langaton DualSense Edge-ohjain.

 2. Valitse Toimintovalikko.

Onko näppäinasetusten ja profiilien kanssa ongelmia? 

Jos näppäinsyötteet toimivat odottamattomasti, tarkista pelin sisäiset ohjainasetukset ja katso, etteivät ne ole ristiriidassa langattoman DualSense Edge -ohjaimen profiilin kanssa.

Jos olet jo kokeillut ohjaimen nollaamista eikä ongelma edelleenkään ratkennut, siirry PlayStationin huoltotyökaluun. 

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen