Αποζημιώσεις Cyberpunk 2077

Θα αφαιρέσουμε τη συγκεκριμένη διαδικτυακή φόρμα για τα αιτήματα αποζημίωσης Cyberpunk στις 18/06/2021. Οποιαδήποτε αιτήματα ακύρωσης μετά από αυτήν την ημερομηνία θα πρέπει να γίνονται μέσω των συνηθισμένων καναλιών μας [playstation.com/support]. Η Πολιτική ακυρώσεων του PlayStation Store βρίσκεται εδώ: https://www.playstation.com/legal/playstation-store-cancellation-policy/.