PlayStation.com

Legal

 
 

1. Kik vagyunk?

1.1. Vállalatunk a Sony Interactive Entertainment Europe Limited (cégjegyzékszám: 03277793), melynek székhelye: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság. 

2. Fogalommeghatározások

2.1. „Engedélyezett rendszerek”: bármely PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV és PlayStation®4 rendszer.

2.2. „PSN”: a PlayStation®Network hálózat.

2.3. „Szoftver” : PlayStation játék és szoftveralkalmazás, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy egy vagy több Engedélyezett rendszeren működjön.

3. Mikor alkalmazandók ezek a Szoftverhasználati feltételek?

3.1. Ezek a Szoftverhasználati feltételek („Feltételek”) az Engedélyezett rendszereken az összes Szoftver használatára vonatkoznak. Idetartozik a PlayStation™Now használata, amely lehetővé teszi, hogy a Szoftverhez számítógépen és okostelevízión keresztül férjen hozzá. 

4. A szoftver használata engedélyhez kötött

4.1. Amikor Ön megvásárolja a Szoftvert, licencet kap a Szoftvernek a jelen Feltételekben meghatározottak szerinti használatára, de nem szerzi meg a Szoftver tulajdonjogát. Ha nem tartja be a Feltételeket, megszüntethetjük a jelen Feltételek szerint Önnek biztosított licencet, ami azt jelenti, hogy Önnek a továbbiakban nem lesz joga használni a Szoftvert.

5. Ki ad nekem engedélyt a Szoftver használatára?

5.1. Két típusú Szoftver létezik:

5.1.1. általunk kiadott és Önnek licencbe adott szoftver; és

5.1.2. más vállalat által kiadott és Önnek licencbe adott szoftver.

5.2. A kiadó a következőképpen azonosítható:

5.2.1. a dobozon – fizikai lemezen, például DVD-n, Blu-ray-lemezen vagy PS Vita Cardon található Szoftver esetén („Lemezalapú szoftver”); vagy

5.2.2. a termékleírásban – a PlayStation®Store-ban vagy más, általunk időről időre jóváhagyott digitális kiskereskedelmi áruházban elérhetővé tett Szoftver esetén („Digitális szoftver”). 

5.3. Ha mi vagyunk a Szoftver kiadói, engedélyt adunk Önnek a Szoftver használatára a jelen Feltételek szerint, illetve bármely más, konkrét feltétel szerint, amelyekről tájékoztatjuk Önt az adott Szoftverrel kapcsolatban.

5.4. Ha másik vállalat a Szoftver kiadója, akkor az ad Önnek engedélyt a Szoftver használatára olyan feltételek mellett, amelyek többek között a jelen Feltételeket is magukban foglalhatják. Az adott vállalat tájékoztathatja Önt más feltételekről, amelyeket a Szoftver használatával kapcsolatban szab – ebben az esetben azok a feltételek a jelen Feltételek mellett érvényesek, és nem helyettesítik őket. Amennyiben bármilyen konfliktus merül fel a kiegészítő feltételek és a jelen Feltételek között, a jelen Feltételek alkalmazandók.

6. A Szoftver használatára vonatkozó korlátozások

6.1. A Szoftver használatára adott engedély nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licenc a Szoftver magáncélú használatára vonatkozóan, kizárólag a megfelelő Engedélyezett rendszereken (a Lemezalapú szoftver esetében a dobozon, a Digitális szoftver esetében a termékleírásban jelzettek szerint, illetve időről időre eltérő értesítésünk szerint) és kizárólag Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Indiában, Oroszországban és a csendes-óceáni térségben történő használatra érvényes. 

6.2. Tilos kereskedelmi jelleggel használni, sugározni a Szoftvert, díjat számítani fel a használatáért, vagy más módon nyilvánosan előadni a tőlünk kapott kifejezett engedély nélkül, illetve ha a kiadó másik vállalat, emellett a kiadó kifejezett engedélye nélkül.

6.3. Ön nem adhatja haszonbérletbe, nem adhatja bérbe, allicencbe, nem adhatja közre, nem módosíthatja, nem adaptálhatja, illetve nem fordíthatja le a Szoftver egy részét sem. 

6.4. Tilos a Szoftvert emulálni.

6.5. A törvény által megengedett legnagyobb mértékig tilos a Szoftver bármely részét visszafejteni, visszafordítani, szétszerelni vagy másolni, vagy abból bármilyen származékos munkát létrehozni, vagy más módon megkísérelni forráskódot létrehozni a Szoftver tárgykódjából.

6.6. Tilos bármilyen módon megkerülni vagy hatástalanítani titkosítást, biztonsági vagy engedélyezési mechanizmust az Engedélyezett rendszerekhez vagy Szoftverhez, vagy jogosulatlan hozzáférést nyerni vagy befolyásolni bármilyen olyan fiókot, szolgáltatást, hardvert, szoftvert vagy hálózatot, amely a PSN hálózathoz csatlakozik. 

6.7. Tilos lopott vagy illegális úton beszerzett Engedélyezett rendszer vagy Szoftver használata.

6.8. Az Engedélyezett rendszer által biztosított közösségi funkciók, illetve az Engedélyezett rendszeren történő használatra kiadott, engedélyezett Szoftver használata a 10.1 pontban meghatározott, vonatkozó megállapodások szerint nem jelenti a jelen Feltételek 6.2 és 6.5 pontjainak megszegését.

7. Viszonteladás

7.1. Önnek tilos akár a Lemezalapú szoftver, akár a Digitális szoftver viszonteladása kifejezett engedélyünk nélkül, és – ha a kiadó másik vállalat – emellett a kiadó kifejezett engedélye nélkül.  

8. Életkori besorolások

8.1. Ha a Szoftver életkori besorolást jelenít meg, az azt jelenti, hogy olyan tartalmat tartalmaz, amely nem megfelelő az adott életkor alatti személyeknek. Ha Ön szülő vagy gondviselő, a www.playstation.com/safety oldalon információt talál arról, hogyan akadályozhatja meg egy bizonyos életkori szint feletti besorolású játékok futását a PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita vagy PlayStation®4 rendszeren.

8.2. Ha az Ön, vagy egy felhasználói fiók olyan tulajdonosának életkora, akiért Ön felel, az adott Szoftveren jelzett életkori besorolás alatt van, akkor megakadályozhatjuk, hogy Ön vagy a felhasználói fiók tulajdonosa lássa, megvásárolja vagy használja az adott Szoftvert. Játékszoftverek tekintetében megakadályozhatjuk, hogy Ön vagy a fiók tulajdonosa használja az adott játék online üzemmódjait, még akkor is, ha az offline üzemmódok játszhatók az Ön PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita vagy PlayStation®4 rendszerén. 

9. Titoktartás és a Szoftver online használata

9.1. A PSN lehetővé teszi a Szoftver online használatát. A PSN használata során:

9.1.1. a PSN Felhasználási feltételei és felhasználói szerződése („Felhasználási feltételek”), amelyeket Ön a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited vállalattal kötött, amikor létrehozta fiókját a PSN-hez („Fiók”) érvényesek a jelen Feltételek mellett. Az aktuális Felhasználási feltételek megtalálhatók a következő címen: www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. mi és a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited vállalat adatokat gyűjthetünk Önről. A személyes adatok felhasználásának magyarázata megtalálható a PlayStation Adatvédelmi szabályzatában. A Felhasználási feltételek és a PlayStation Adatvédelmi szabályzata megtalálható a következő címen: www.playstation.com/legal/PSNTerms; és

9.1.3. ha a Szoftvert másik vállalat adja Önnek licencbe, az a vállalat is gyűjthet Önről adatokat, és ezt saját adatvédelmi szabályzatában magyarázza el.

 

 

10. Az irányunkban és más felhasználók irányában tanúsítandó viselkedés

10.1. Az Engedélyezett rendszerek és a Szoftver olyan közösségi funkciókat biztosíthatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy másokkal kommunikáljon és kapcsolatba lépjen a PSN hálózaton és más közösségi hálózatokon keresztül. A közösségi funkciók használatát több megállapodás szabályozza, különböző vállalatokkal:

10.1.1. a jelen Feltételek; és

10.1.2. a Felhasználási feltételek; és

10.1.3. a PlayStation Adatvédelmi szabályzata; valamint

10.1.4. bármely további feltétel, amelyet a Szoftver kiadója meghatároz; és

10.1.5. bármely további feltétel, amelyet az Ön által használt közösségi hálózatot üzemeltető vállalat meghatároz (amely használathoz előfordulhat, hogy Önnek fiókkal kell rendelkeznie).

10.2. Önnek és gyermek családtagjainak minden esetben be kell tartania magatartási kódexünket, amikor interakcióba kerül velünk vagy a többi felhasználóval.

Ne legyen kirekesztő.

A PSN-t minden 7 évesnél idősebb személy használhatja, függetlenül a következőktől: nemi identitás, szexuális orientáció, rassz, etnikum, nemzetiség, bőrszín, bevándorlói jogállás, társadalmi és gazdasági osztály, képzettségi szint, méret, családi állapot, politikai nézet, vallás, mentális vagy fizikai képesség, valamint bármilyen egyéb jellemző, amelyet mások megbélyegzésére vagy közösségek megosztására szoktak használni.

Ne használjon vagy támogasson gyűlöletbeszédet.

Ne fenyegessen, sértsen vagy ijesszen meg senkit.

Ne zaklasson senkit.

Viselkedjen észszerűen. Tartsa be a törvényeket.

Ne legyen közönséges vagy sértő.

Ne biztasson senkit arra, hogy kárt tegyen magában vagy másban.

Ne fenyegetőzzön illegális cselekedetekkel, és ne nézzen el, hajtson végre vagy támogasson ilyen cselekedeteket.

Ne adja ki magát másik személynek.

Ne sértse meg mások magánélethez való jogát, és ne rágalmazzon másokat.

Ne sértse meg mások szellemi tulajdonhoz való jogát.

Legyen türelmes és tapintatos. Legyen kedves.

Ne feledje, hogy Ön is volt egyszer kezdő. Segíthet, hogy valaki már az elején jó élményeket szerezzen a játékkal és a közösséggel kapcsolatban.

Legyen tisztelettudó.

Tudjuk, hogy nem lehet mindig mindenben egyetérteni. Fejezze ki egyet nem értését tisztelettudó módon, vagy szálljon ki a vitából.

Viselkedjen sportszerűen.

Segítsen másoknak. Ha sebezhető pontot talál a PSN-ben vagy egy Termékben, jelezze nekünk, hogy kijavíthassuk, és így gondoskodhassunk az Ön, mások és vállalatunk biztonságáról.

Ne bomlassza a játékot.

Ne csaljon.

Ne használja ki előny szerzésére a Termékekben vagy a PSN-ben talált hibákat, gyengeségeket, sebezhető pontokat vagy véletlen mechanizmusokat.

Ne osszon meg, vásároljon, értékesítsen, béreljen, engedélyezzen tovább, adjon át vagy gyűjtsön be fiókot, fiókkal kapcsolatos információt vagy más azonosító adatot, illetve ne kereskedjen ezekkel és ne folytasson adathalászatot.

Ne küldjön levélszemetet senkinek.

Ne továbbítson ajánlásokat/ajánlatokat az Önnel kapcsolatban lévő személyeknek az engedélyük nélkül.

Ne használja a PSN-t vagy bármely Termékét bármiféle kereskedelmi tevékenységre, illetve ne kapcsolja össze azokat kereskedelmi tevékenységgel.

Ne tegyen semmi olyat, ami árthat a PSN vagy a PlayStation jó hírének.

Legyen diszkrét. Tartsa be az illemet.

Mindaz, amit online mond és tesz, hatással van más emberekre, és következményei a való világban jelentkeznek. Gondolja át, hogy mit tesz közzé online. Vegye figyelembe, hogy az online közzétett információ elterjedhet, és olyan személyek is láthatják, akikre nem gondolna.

Ne tárja fel mások vagy saját személyes adatait. Ezzel védtelenebbé teszi saját magát és másokat is. A személyes adatok a következők lehetnek: telefonszámok, e-mail-címek és tényleges címek, például a lakás vagy az iskola címe, vagy a tartózkodási hely.

Ne osszon meg erotikus vagy pornográf képeket.

Ne osszon meg egy másik személyt ábrázoló képet az illető személy engedélye nélkül.

Segítsen nekünk abban, hogy a PSN a lehető legnagyszerűbb játék legyen.

Mindig a józan ész és a jó modor vezérelje. Ha azt tapasztalja, hogy valaki nem viselkedik megfelelően:

Jelentse szövegfüggő panaszbejelentő eszközeink segítségével. Ha a legközelebbi panaszbejelentő eszközt használja a jelentés beküldésekor, be tud küldeni vonatkozó bizonyítékot is, amely segít nekünk a bejelentés értékelésében. Ez természetesen azt jelenti, hogy mások is tehetnek panaszt Önre vagy az Ön által létrehozott tartalomra. A panaszbejelentéssel kapcsolatos további részleteket a www.playstation.com/safety oldalon találja.

Ha kapcsolatba lép ezekkel a személyekkel, maradjon nyugodt és tisztelettudó. Mutasson példát, és ne szegje meg Ön is a jelen Feltételeket.

Tartsa be az egyes Termékekre vonatkozó Különös szabályokat.

 

11. Tartalom létrehozása és megosztása online

11.1. Az Ön által létrehozott és megosztott médium Önhöz tartozik, de nekünk – és adott esetben a megfelelő Szoftver kiadójának – szellemi tulajdonjoga van az Ön által létrehozott médiummal kapcsolatban, ezért az Ön által létrehozott médiumot a mi hozzájárulásunk és a Szoftver kiadójának hozzájárulása nélkül nem hasznosíthatja kereskedelmi úton. 

11.2. Ön felhatalmaz minket, leányvállalatainkat és más PSN-felhasználókat arra, hogy felhasználjuk, forgalmazzuk, másoljuk, módosítsuk, megjelenítsük és közzétegyük az Ön által létrehozott médiumot, az Ön PSN online azonosítóját (és ha Ön úgy dönt, hogy használja, a nevét) a PSN hálózaton és más kapcsolódó szolgáltatásokon, például a Szoftverhez kapcsolódó webhelyeken keresztül. Ön felhatalmaz minket arra is, hogy az Önnek járó fizetség nélkül licencbe adjuk, értékesítsük és más módon kereskedelmileg hasznosítsuk az Ön által létrehozott médiumot (például előfizetéseket értékesítsünk az Ön által létrehozott médiumhoz [önmagában vagy más felhasználó által létrehozott médiummal együtt] való hozzáféréshez, és/vagy hirdetési árbevételhez jussunk a felhasználó által létrehozott médium kapcsán), valamint hogy felhasználjuk az Ön által létrehozott médiumot a PlayStation® termékek, a Szoftver és a szolgáltatások népszerűsítéséhez. Ön elismeri, hogy mi és más PSN-felhasználók módosíthatjuk vagy törölhetjük az Ön által létrehozott médiumokat, és lemond minden, az Ön személyéhez fűződő jogról, amellyel esetleg rendelkezik az Ön által létrehozott médiumokban. A felhasználó által létrehozott médium közzétételével Ön tájékoztat minket arról, hogy rendelkezik az összes olyan joggal, amely szükséges a felhasználó által létrehozott médium közzétételéhez, továbbá biztosítja az ebben a pontban meghatározott jogokat.

 

 

12. Mi történik, ha rossz tapasztalatot szerzek online?

12.1. Azt szeretnénk, ha valamennyi felhasználó jól érezné magát online közösségünkben, de nem tudjuk garantálni azt, hogy mindenki megfelelően fog viselkedni. Ilyen módon nem vállalunk felelősséget Ön felé más PSN-felhasználók tevékenységéért és a Felhasználó által létrehozott médiumokért, továbbá nem vállalunk felelősséget mások felé az Ön tevékenységéért és az Ön által létrehozott médiumokért.

12.2. Ha játék közben bármilyen elfogadhatatlan vagy nem megfelelő viselkedést tapasztal, arra kérjük, hogy tájékoztassa a megfelelő kiadót (amely mi is lehetünk).

12.3. Bár lehetővé tehetjük, hogy Ön és más felhasználók közösségi szolgáltatásokon és más harmadik fél webhelyeken tartalmakat tegyenek közzé, nem vállalunk felelősséget ezekért a szolgáltatásokért. Ha közösségi szolgáltatónál vagy harmadik fél webhelyén elfogadhatatlan vagy nem megfelelő viselkedést tapasztal, kérjük, jelentse azt a közösségi szolgáltatónál vagy harmadik fél webhelynél a panaszbejelentő eljárásuk segítségével.

13. Bejelentés az általunk kiadott játékokból

13.1. Az általunk kiadott játékokban és Engedélyezett rendszereinken keresztül biztosított funkciókra (pl. PSN-üzenetek küldése) panaszbejelentő mechanizmust alkalmazunk ott, ahol meglátásunk szerint az a legmegfelelőbb. Például bejelentő opciót fog látni a PSN-en kapott üzenetek mellett, illetve játékon belüli bejelentő eszközöket minden olyan játékban, amelyet kiadunk, ha az a játék lehetővé teszi felhasználó által létrehozott médium megosztását. Ha a legközelebbi panaszbejelentő eszközt használja a jelentés beküldésekor, be tud küldeni vonatkozó bizonyítékot is, amely segít nekünk a bejelentés értékelésében. Ez természetesen azt jelenti, hogy mások is tehetnek panaszt Önre vagy az Ön által létrehozott médiumra. 

13.2. A panaszbejelentéssel kapcsolatos további részleteket a www.playstation.com/safety oldalon találja.

14. Nyomon követjük, hogy mit tesz Ön online?

14.1. Igen, de nem tudjuk az összes tevékenységet nyomon követni, és nem is vállalunk ilyen kötelezettséget.

14.2. Nyomon követhetjük és rögzíthetjük az Ön szoftveres tevékenységét, és előzetes értesítés nélkül törölhetjük azokat az Ön által létrehozott tartalmakat, amelyek a jelen Feltételekbe ütköznek. Más felhasználók is rögzíthetik, amit látnak, és elküldhetik nekünk.

14.3. Többek között a következő információkhoz férünk hozzá: az Ön által létrehozott tartalom, hangalapú és szöveges kommunikáció, játékmenet-videók, tevékenységei időpontja és helye, az Ön igazi neve, PSN Online azonosítója és IP-címe.

14.4. Mi (vagy kapcsolt vállalkozásaink) felhasználhatjuk ezeket az információkat a jelen Feltételek érvényre juttatása, a törvények betartása, jogaink és licencadóink, valamint felhasználóink jogainak megvédése, továbbá közösségünk védelme céljából. Az információt továbbíthatjuk a rendőrségnek vagy más megfelelő hatóságnak.

14.5. Az információk felhasználásával kapcsolatban részletes tájékoztatást a www.playstation.com/legal/PSNTerms/ oldalon megtekinthető Adatvédelmi szabályzatban talál. 

15. Online üzletek

15.1. A Szoftver online használata során Önnek lehetősége van egy online üzletben vásárolni PSN-pénztárcájának segítségével. Valamennyi vásárlásra a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited vállalattól kerül sor, és a Felhasználási feltételek vonatkoznak rájuk. 

16. Visszajelzés és béta próbaverziók

16.1. Szívesen vesszük ötleteit és visszajelzését szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatban, de kizárólag saját ötleteit és visszajelzéseit adhatja meg. Ötleteinek és visszajelzésének megadásával Ön átadja azok tulajdonjogát nekünk. Előfordulhat, hogy alkalmazzuk, de előfordulhat az is, hogy nem alkalmazzuk azokat. Ön nem kap fizetséget vagy bármilyen más ellentételezést ötleteiért vagy visszajelzéséért. 

16.2. Ha részt vesz ingyenes béta verzióban, vagy utalványt vált be ahhoz, azzal elfogadja a következő kiegészítő feltételeket:

16.2.1. biztonságban és jó állapotban tartja a béta szoftververziót, és tilos azt másolnia, másnak odaadnia vagy eladnia, vagy megkísérelnie visszafejteni azt, illetve tilos úgy felhasználnia, hogy abból származékos munkát hozzon létre;

16.2.2. a béta szoftver használatát csak a béta tesztelés céljából engedélyezzük;

16.2.3. nem garantáljuk, hogy a béta szoftver megfelelően fog működni (vagy egyáltalán működni fog);

16.2.4. a béta változat alatt értesítés nélkül módosíthatjuk a béta szoftvert, ami adatok, tartalom és funkció hozzáadásával vagy törlésével járhat, és Ön beleegyezik abba, hogy nem felelünk az adatok, tartalom vagy funkció elvesztéséért; és

16.2.5. a béta verziót bármikor leállíthatjuk, illetve megszüntethetjük az Ön hozzáférését ahhoz. 

17. Szoftverfrissítések és a szolgáltatás befejezése

17.1. Lehetséges, hogy időnként frissítjük a szoftvert, és ennek keretében új funkciókkal bővíthetjük, vagy eltávolítunk belőle meglévő funkciókat. Amikor ezt tesszük, mindig figyelembe vesszük az Ön érdekeit, és mérlegeljük a saját érdekeinkhez képest. Arra törekszünk, hogy az adott körülmények között észszerű döntéseket hozzunk, annak érdekében, hogy a szoftver nyújtotta élményt javítsuk, ne pedig rontsuk. Arra törekszünk, hogy méltányosan bánjunk Önnel („Alapvető elveink”).

17.2 Egyes szoftverek online szolgáltatásokat nyújtanak, mint amilyen az online többrésztvevős játék, a ranglisták vagy a kommunikációs lehetőségek. Ezek az online szolgáltatások nem lesznek örökké elérhetőek. „Alapvető elveink” alkalmazásával döntjük el, mikor szüntessünk meg egy adott online szolgáltatást. Előzetesen értesíteni fogjuk a szolgáltatás megszüntetéséről.

17.3 Harmadik fél által közzétett szoftver esetében kérjük az illető harmadik felet, hogy előzetesen tájékoztassa Önt a szoftver megszüntetéséről.

18. Szerzői jog tulajdonjoga

18.1. Valamennyi Szoftver tartalmaz könyvtárprogramot, amelynek szerzői joga a Sony Interactive Entertainment Inc. tulajdona, és kizárólag mi rendelkezünk licenccel működésünk földrajzi területén. Más szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok is léteznek a Szoftverben, és időről időre értesítést kaphat ezekről.

19. A Szoftverhasználati feltételek érvényesítése

19.1. Ön beleegyezik abba, hogy érvényesíthetjük Önnel szemben a jelen Feltételeket valamennyi Szoftver tekintetében, függetlenül attól, hogy mi vagyunk-e annak kiadói, vagy sem.  

20. Az Ön jogai és a mi felelősségünk

20.1. Fogyasztóként a hatályos helyi törvények alapján olyan jogai lehetnek, amelyek nem zárhatók ki, nem korlátozhatók és nem módosíthatók. Ezek a jogok elsőbbséget élveznek minden egyébbel szemben, amely a jelen Feltételekben szerepel, beleértve a 20. szakaszt is.

20.2. A jelen Feltételek:

20.1.2. nincsenek hatással az Önt fogyasztóként a hatályos helyi jogszabályok alapján megillető törvényi garanciákra vagy jótállásokra (például az Ön jogaira a szoftver hibás működése esetén);

20.2.2. hanyagságunk, illetve munkavállalóink, megbízottaink vagy alvállalkozóink hanyagsága miatt bekövetkező halál vagy személyi sérülés;
20.2.3. csalás vagy megtévesztő, hamis állítás; vagy

20.2.4. semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák felelősségünket, kivéve, ha a hatályos helyi jogszabályok értelmében erre lehetőségünk van.

20.3. Ha Ön a 20.1. és a 20.2. szakasz hatálya alá tartozó fogyasztó, felelősségünk 100 fontra (vagy a helyi pénznemben ennek megfelelő összegre) korlátozódik, vagy – ha ennél magasabb – annak a Szoftvernek a PS Store-ban érvényes árára, amelynek kapcsán a felelősség felmerült.

20.4. Ha a Szoftvert nem fogyasztóként használja:

20.4.1. Nem zárjuk ki vagy korlátozzuk felelősségünket a következőkkel kapcsolatban: (i) hanyagságunk vagy munkavállalóink, képviselőink vagy alvállalkozóink hanyagsága által okozott halál vagy személyi sérülés; (ii) az általunk elkövetett csalás vagy általunk tett megtévesztő, hamis állítás; (iii) bármely felelősség, amely a hatályos helyi jogszabályok értelmében nem korlátozható és nem zárható ki.

20.4.2. A 20.4.1. szakasz értelmében nem vállalunk felelősséget a következőkért: (i) elmaradt nyereség; (ii) értékesítési vagy üzleti lehetőség elvesztése; (ii) megállapodás vagy szerződés elvesztése; (iii) várható megtakarítás elmaradása; (iv) szoftver elvesztése vagy meghibásodása; (v) adat vagy információ; (vi) jó hírnév elvesztése vagy csorbulása; továbbá (vii) bármilyen közvetett vagy következményes veszteség.

20.4.3. A 20.4.1. szakasz értelmében az Önnel szembeni teljes felelősségünk a jelen Feltételek alapján vagy azzal összefüggésben legfeljebb 100 font (vagy a helyi pénznemben ennek megfelelő összeg), legyen szó szerződéses felelősségről, jogellenes károkozásért való felelősségről (beleértve a hanyagságot), a törvényi kötelezettségek megszegése miatti felelősségről vagy másról.

21. A jelen Feltételek módosítása és az Önnel kötött szerződés átruházására vonatkozó jogunk

21.1 A jelen Feltételeket időről időre módosíthatjuk. Ha a módosítások jelentősek, megkérjük arra, hogy fogadja el a Feltételek új változatát. Ha a módosítások kisebb mértékűek, észszerű időn belül tájékoztatjuk a módosításokról, például e-mail útján. Ha Ön vagy Gyermek családtagja a módosításokról küldött értesítést követően is használja a Szoftvert, akkor azt úgy fogjuk tekinteni, hogy elfogadta a módosításokat. Nem fogja tudni használni a korábban megvásárolt Szoftvert, ha nem fogadja el valamennyi módosítást.

21.2 Az Ön hozzájárulása nélkül átruházhatjuk a jelen Feltételek szerinti, illetve a Feltételekkel kapcsolatban bármely, Ön és közöttünk létrejött szerződés szerinti jogainkat és kötelességeinket. Azonban értesíteni fogjuk, hogy tudjon arról, ha ilyen terveink vannak. Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelességeit. 

22 Alkalmazandó jog, joghatóság és harmadik felek jogai

22.1. Ha a Szoftvert fogyasztóként használja:

22.1.1. ezeket a feltételeket, az ezekkel összhangban létrejött minden szerződést és az esetlegesen felmerülő vitákat Anglia és Wales törvényei szabályozzák és határozzák meg, azonban az országa kötelező törvényeinek további védelmét élvezi. A lakóhelye kötelező törvényei elsőbbséget élveznek Anglia és Wales törvényei felett.

22.1.2. érvényesíthetjük ezeket a feltételeket annak az országnak a bíróságainál, amelyben él.

22.1.3. érvényesítheti ezeket a feltételeket azon ország bíróságainál, amelyben él, vagy ahol vállalatunkat bejegyezték. 

22.2. Ha a Szoftvert nem fogyasztóként használja:

22.2.1. ezeket a feltételeket, az ezekkel összhangban létrejött minden szerződést és az esetlegesen felmerülő vitákat Anglia és Wales törvényei szabályozzák és határozzák meg; és

22.2.2. Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

 

Utoljára frissítve: 2019. december