PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Szoftverhasználati feltételek

 

1. Kik vagyunk mi?
1.1. Vállalatunk a Sony Interactive Entertainment Europe Limited (cégjegyzékszám: 03277793), melynek székhelye: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

2. Fogalommeghatározások
2.1. „Engedélyezett rendszerek”: bármely PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV és PlayStation®4 rendszer.

2.2. „PSN”: a PlayStation®Network hálózat.

2.3. „Szoftver”: PlayStation játék és szoftveralkalmazás, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy egy vagy több Engedélyezett rendszeren működjön.

3. Mikor alkalmazandók ezek a Szoftverhasználati feltételek?
3.1. Ezek a Szoftverhasználati feltételek („Feltételek”) az Engedélyezett rendszereken az összes Szoftver használatára vonatkoznak. Idetartozik a PlayStation™Now használata, amely lehetővé teszi, hogy a Szoftverhez Engedélyezett rendszeren, számítógépen és okostelevízión keresztül férjen hozzá.

4. A szoftver használata engedélyhez kötött
4.1. Amikor Ön megvásárolja a Szoftvert, licencet kap a Szoftvernek a jelen Feltételekben meghatározottak szerinti használatára, de nem szerzi meg a Szoftver tulajdonjogát.  Ha nem tartja be a Feltételeket, megszüntethetjük a jelen Feltételek szerint Önnek biztosított licencet, ami azt jelenti, hogy Önnek a továbbiakban nem lesz joga használni a Szoftvert.

5. Ki ad nekem engedélyt a Szoftver használatára?
5.1. Két típusú Szoftver létezik:
5.1.1. általunk kiadott és Önnek licencbe adott szoftver; és
5.1.2. más vállalat által kiadott és Önnek licencbe adott szoftver.

5.2. A kiadó a következőképpen azonosítható:
5.2.1. a dobozon – fizikai lemezen, például DVD-n, Blu-ray-lemezen vagy PS Vita Cardon található Szoftver esetén („Lemezalapú szoftver”); vagy
5.2.2. a termékleírásban – a PlayStation®Store-ban vagy más, általunk időről időre jóváhagyott digitális kiskereskedelmi áruházban elérhetővé tett Szoftver esetén („Digitális szoftver”).

5.3. Ha mi vagyunk a Szoftver kiadói, engedélyt adunk Önnek a Szoftver használatára a jelen Feltételek szerint, illetve bármely más, konkrét feltétel szerint, amelyekről tájékoztatjuk Önt az adott Szoftverrel kapcsolatban.

5.4. Ha másik vállalat a Szoftver kiadója, akkor az ad Önnek engedélyt a Szoftver használatára olyan feltételek mellett, amelyek többek között a jelen Feltételeket is magukban foglalhatják.  Az adott vállalat tájékoztathatja Önt más feltételekről, amelyeket a Szoftver használatával kapcsolatban szab – ebben az esetben azok a feltételek a jelen Feltételek mellett érvényesek, és nem helyettesítik őket.  Amennyiben bármilyen konfliktus merül fel a kiegészítő feltételek és a jelen Feltételek között, a jelen Feltételek alkalmazandók.

6. A Szoftver használatára vonatkozó korlátozások
6.1. A Szoftver használatára adott engedély nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licenc a Szoftver magáncélú használatára vonatkozóan, kizárólag a megfelelő Engedélyezett rendszereken (a Lemezalapú szoftver esetében a dobozon, a Digitális szoftver esetében a termékleírásban jelzettek szerint, illetve időről időre eltérő értesítésünk szerint) és kizárólag Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Indiában, Oroszországban és a csendes-óceáni térségben történő használatra érvényes.

6.2. Tilos kereskedelmi jelleggel használni, sugározni a Szoftvert, díjat számítani fel a használatáért, vagy más módon nyilvánosan előadni a tőlünk kapott kifejezett engedély nélkül, illetve ha a kiadó másik vállalat, emellett a kiadó kifejezett engedélye nélkül.

6.3. Ön nem adhatja haszonbérletbe, nem adhatja bérbe, allicencbe, nem adhatja közre, nem módosíthatja, nem adaptálhatja, illetve nem fordíthatja le a Szoftver egy részét sem.

6.4. Tilos a Szoftvert emulálni.

6.5. A törvény által megengedett legnagyobb mértékig tilos a Szoftver bármely részét visszafejteni, visszafordítani, szétszerelni vagy másolni, vagy abból bármilyen származékos munkát létrehozni, vagy más módon megkísérelni forráskódot létrehozni a Szoftver tárgykódjából.

6.6. Tilos bármilyen módon megkerülni vagy hatástalanítani titkosítást, biztonsági vagy engedélyezési mechanizmust az Engedélyezett rendszerekhez vagy Szoftverhez, vagy jogosulatlan hozzáférést nyerni vagy befolyásolni bármilyen olyan fiókot, szolgáltatást, hardvert, szoftvert vagy hálózatot, amely a PSN hálózathoz csatlakozik.

6.7. Tilos lopott vagy illegális úton beszerzett Engedélyezett rendszer vagy Szoftver használata.

6.8. Az Engedélyezett rendszer által biztosított közösségi funkciók, illetve az Engedélyezett rendszeren történő használatra kiadott, engedélyezett Szoftver használata a 10.1 pontban meghatározott, vonatkozó megállapodások szerint nem jelenti a jelen Feltételek 6.2 és 6.5 pontjainak megszegését.

7. Viszonteladás
7.1. Önnek tilos akár a Lemezalapú szoftver, akár a Digitális szoftver viszonteladása kifejezett engedélyünk nélkül, és – ha a kiadó másik vállalat – emellett a kiadó kifejezett engedélye nélkül.

8. Életkori besorolások
8.1. Ha a Szoftver életkori besorolást jelenít meg, az azt jelenti, hogy olyan tartalmat tartalmaz, amely nem megfelelő az adott életkor alatti személyeknek.  Ha Ön szülő vagy gondviselő, a www.playstation.com/safety oldalon információt talál arról, hogyan akadályozhatja meg egy bizonyos életkori szint feletti besorolású játékok futását a PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita vagy PlayStation®4 rendszeren.

8.2. Ha az Ön, vagy egy felhasználói fiók olyan tulajdonosának életkora, akiért Ön felel, az adott Szoftveren jelzett életkori besorolás alatt van, akkor megakadályozhatjuk, hogy Ön vagy a felhasználói fiók tulajdonosa lássa, megvásárolja vagy használja az adott Szoftvert.  Játékszoftverek tekintetében megakadályozhatjuk, hogy Ön vagy a fiók tulajdonosa használja az adott játék online üzemmódjait, még akkor is, ha az offline üzemmódok játszhatók az Ön PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita vagy PlayStation®4 rendszerén.

9. Titoktartás és a Szoftver online használata
9.1. A PSN lehetővé teszi a Szoftver online használatát.  A PSN használata során:
9.1.1. a PSN Felhasználási feltételei és felhasználói szerződése („Felhasználási feltételek”), amelyeket Ön a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited vállalattal kötött, amikor létrehozta fiókját a PSN-hez („Fiók”) érvényesek a jelen Feltételek mellett. Az aktuális Felhasználási feltételek megtalálhatók a következő címen: www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. mi és a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited vállalat adatokat gyűjthetünk Önről.  A személyes adatok felhasználásának magyarázata megtalálható a PlayStation Adatvédelmi szabályzatában. A Felhasználási feltételek és a PlayStation Adatvédelmi szabályzata megtalálható a következő címen: www.playstation.com/legal/PSNTerms; és
9.1.3. ha a Szoftvert másik vállalat adja Önnek licencbe, az a vállalat is gyűjthet Önről adatokat, és ezt saját adatvédelmi szabályzatában magyarázza el.

10. Az irányunkban és más felhasználók irányában mutatott viselkedés
10.1. Az Engedélyezett rendszerek és a Szoftver olyan közösségi funkciókat biztosíthatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy másokkal kommunikáljon és kapcsolatba lépjen a PSN hálózaton és más közösségi hálózatokon keresztül. A közösségi funkciók használatát több megállapodás szabályozza, különböző vállalatokkal:
10.1.1. a jelen Feltételek; és
10.1.2. a Felhasználási feltételek; és
10.1.3. a PlayStation Adatvédelmi szabályzata; valamint
10.1.4. bármely további feltétel, amelyet a Szoftver kiadója meghatároz; és
10.1.5. bármely további feltétel, amelyet az Ön által használt közösségi hálózatot üzemeltető vállalat meghatároz (amely használathoz előfordulhat, hogy Önnek fiókkal kell rendelkeznie).

10.2. A velünk vagy más felhasználókkal (akik gyermekek is lehetnek) folytatott interakció során Ön köteles jogszerűen, illően, tiszteletteljesen és megfontoltan viselkedni. Ez magában foglalja bármilyen, a PSN-en keresztül elérhető tartalommegosztó vagy kommunikációs funkció használatát, amely lehetővé teszi, hogy Ön üzeneteket, megjegyzéseket, képeket, fényképeket, videókat, játékeszközöket, játékvideókat és más anyagokat és információkat („a Felhasználó által létrehozott médium”) osszon meg, illetve ügyfélszolgálati csapatunkkal és más munkavállalóinkkal és képviselőinkkel e-mailen, telefonon vagy más csatornákon keresztül folytatott kommunikációját.   

10.3. Például:
10.3.1. tilos megosztani vulgáris tartalmat, vagy a közösségi funkciót mások megsértésére vagy megijesztésére használni;
10.3.2. tilos megosztani gyalázkodó vagy sértő tartalmat (ideértve bármit, ami faji, etnikai, vallási vagy szexuális szempontból sértő);
10.3.3. tilos a gyűlöletbeszéd, az erőszakos viselkedés, illetve az illegális szerek használata vagy népszerűsítése;
10.3.4. tilos erőszakkal fenyegetni vagy erőszakot népszerűsíteni, ideértve a terrorista fenyegetést vagy a terrorizmus népszerűsítését;
10.3.5. tilos romboló, fenyegető vagy molesztáló módon viselkedni, vagy bárkit megszemélyesíteni, illetve megfigyelni;
10.3.6. tilos levélszemetet küldeni vagy ajánlásokat/ajánlatokat továbbítani az Önnel kapcsolatban lévő személyeknek azok engedélye nélkül;
10.3.7. tilos csalni, kihasználni vagy felhasználni a Szoftverben, a PSN-ben vagy ezek bármely termékében található bármilyen hibát, gyengeséget vagy véletlen játékmechanizmust arra, hogy tisztességtelen előnyhöz jusson;
10.3.8. tilos megosztani felhasználói fiók bejelentkezési adatait, illetve azokkal kereskedni, adathalászatot folytatni vagy begyűjteni azokat;
10.3.9. tilos a Szoftver, a PSN vagy ezek bármely termékének bármiféle kereskedelmi tevékenységre való felhasználása, illetve az azzal történő összekapcsolásuk;
10.3.10. tilos olyan módon eljárni, amely megsérti az adatvédelmi vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat;
10.3.11. tilos olyan tevékenységet folytatni, megkísérelni vagy megtételével fenyegetni, amely a jelen Feltételekkel vagy a vonatkozó törvényekkel ellentétes; és
10.3.12. mindig használja a józan eszét, valamint tanúsítson jó modort.

11. Tartalom létrehozása és megosztása online
11.1. Az Ön által létrehozott és megosztott médium Önhöz tartozik, de nekünk – és adott esetben a megfelelő Szoftver kiadójának – szellemi tulajdonjoga van az Ön által létrehozott médiummal kapcsolatban, ezért az Ön által létrehozott médiumot a mi hozzájárulásunk és a Szoftver kiadójának hozzájárulása nélkül nem hasznosíthatja kereskedelmi úton.

11.2. Ön felhatalmaz minket, leányvállalatainkat és más PSN-felhasználókat arra, hogy felhasználjuk, forgalmazzuk, másoljuk, módosítsuk, megjelenítsük és közzétegyük az Ön által létrehozott médiumot, az Ön PSN online azonosítóját (és ha Ön úgy dönt, hogy használja, a nevét) a PSN hálózaton és más kapcsolódó szolgáltatásokon, például a Szoftverhez kapcsolódó webhelyeken keresztül. Ön felhatalmaz minket arra is, hogy az Önnek járó fizetség nélkül licencbe adjuk, értékesítsük és más módon kereskedelmileg hasznosítsuk az Ön által létrehozott médiumot (például előfizetéseket értékesítsünk az Ön által létrehozott médiumhoz [önmagában vagy más felhasználó által létrehozott médiummal együtt] való hozzáféréshez, és/vagy hirdetési árbevételhez jussunk a felhasználó által létrehozott médium kapcsán), valamint hogy felhasználjuk az Ön által létrehozott médiumot a PlayStation® termékek, a Szoftver és a szolgáltatások népszerűsítéséhez. Ön elismeri, hogy mi és más PSN-felhasználók módosíthatjuk vagy törölhetjük az Ön által létrehozott médiumokat, és lemond minden, az Ön személyéhez fűződő jogról, amellyel esetleg rendelkezik az Ön által létrehozott médiumokban. A felhasználó által létrehozott médium közzétételével Ön tájékoztat minket arról, hogy rendelkezik az összes olyan joggal, amely szükséges a felhasználó által létrehozott médium közzétételéhez, továbbá biztosítja az ebben a pontban meghatározott jogokat.

12. Mi történik, ha rossz tapasztalatot szerzek online?
12.1. Azt szeretnénk, ha valamennyi felhasználó jól érezné magát online közösségünkben, de nem tudjuk garantálni azt, hogy mindenki megfelelően fog viselkedni.  Ilyen módon nem vállalunk felelősséget Ön felé más PSN-felhasználók tevékenységéért és a Felhasználó által létrehozott médiumokért, továbbá nem vállalunk felelősséget mások felé az Ön tevékenységéért és az Ön által létrehozott médiumokért.

12.2. Ha játék közben bármilyen elfogadhatatlan vagy nem megfelelő viselkedést tapasztal, arra kérjük, hogy tájékoztassa a megfelelő kiadót (amely mi is lehetünk).

12.3. Bár lehetővé tehetjük, hogy Ön és más felhasználók közösségi szolgáltatásokon és más harmadik fél webhelyeken tartalmakat tegyenek közzé, nem vállalunk felelősséget ezekért a szolgáltatásokért.  Ha közösségi szolgáltatónál vagy harmadik fél webhelyén elfogadhatatlan vagy nem megfelelő viselkedést tapasztal, kérjük, jelentse azt a közösségi szolgáltatónál vagy harmadik fél webhelynél a panaszbejelentő eljárásuk segítségével.

13. Bejelentés az általunk kiadott játékokból
13.1. Az általunk kiadott játékokban és Engedélyezett rendszereinken keresztül biztosított funkciókra (pl. PSN-üzenetek küldése) panaszbejelentő mechanizmust alkalmazunk ott, ahol meglátásunk szerint az a legmegfelelőbb.  Például bejelentő opciót fog látni a PSN-en kapott üzenetek mellett, illetve játékon belüli bejelentő eszközöket minden olyan játékban, amelyet kiadunk, ha az a játék lehetővé teszi felhasználó által létrehozott médium megosztását.  Ha a legközelebbi panaszbejelentő eszközt használja a jelentés beküldésekor, be tud küldeni vonatkozó bizonyítékot is, amely segít nekünk a bejelentés értékelésében.  Ez természetesen azt jelenti, hogy mások is tehetnek panaszt Önre vagy az Ön által létrehozott médiumra.

13.2. A panaszbejelentéssel kapcsolatos további részleteket a www.playstation.com/safety oldalon találja.

14. Ellenőrizzük az online viselkedést?
14.1. Igen, de nem tudjuk az összes szoftvertevékenységet ellenőrizni, és nem is vállalunk ilyen kötelezettséget. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint ellenőrizzük és rögzítsük az Ön bármely vagy valamennyi szoftvertevékenységét, és eltávolítsunk bármely, Ön által létrehozott médiumot a saját belátásunk szerint és az Ön értesítése nélkül.  Az Ön szoftverhasználatát rögzíthetjük és összegyűjthetjük, vagy más felhasználók elküldhetik nekünk a 13.1 pontban meghatározottak szerint.  Az ilyen módon összegyűjtött információkat, például az Ön által létrehozott médiumot, az Ön hangos vagy szöveges kommunikációjának tartalmát, az Ön játékáról készült videót, az Ön tevékenységének időpontját és helyét, az Ön valódi nevét, PSN online azonosítóját és IP-címét felhasználhatjuk, illetve kapcsolt vállalkozásaink felhasználhatják a jelen Feltételek és a Felhasználási feltételek érvényre juttatására, a törvények betartására, jogaink és licencadóink, valamint felhasználóink jogainak megvédése céljából, továbbá munkavállalóink és felhasználóink személyes biztonságának védelme érdekében. Ezeket az információkat továbbadhatjuk a rendőrségnek vagy más megfelelő hatóságnak. A jelen Szoftverhasználati feltételek elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ehhez.

15. Online üzletek
15.1. A Szoftver online használata során Önnek lehetősége van egy online üzletben vásárolni SEN-pénztárcájának segítségével. Valamennyi vásárlásra a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited vállalattól kerül sor, és a Felhasználási feltételek vonatkoznak rájuk.

16. Visszajelzés és béta próbaverziók
16.1. Szívesen vesszük ötleteit és visszajelzését szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatban, de kizárólag saját ötleteit és visszajelzéseit adhatja meg. Ötleteinek és visszajelzésének megadásával Ön átadja azok tulajdonjogát nekünk. Előfordulhat, hogy alkalmazzuk, de előfordulhat az is, hogy nem alkalmazzuk azokat. Ön nem kap fizetséget vagy bármilyen más ellentételezést ötleteiért vagy visszajelzéséért.

16.2. Ha részt vesz ingyenes béta verzióban, vagy utalványt vált be ahhoz, azzal elfogadja a következő kiegészítő feltételeket:
16.2.1. biztonságban és jó állapotban tartja a béta szoftververziót, és tilos azt másolnia, másnak odaadnia vagy eladnia, vagy megkísérelnie visszafejteni azt, illetve tilos úgy felhasználnia, hogy abból származékos munkát hozzon létre;
16.2.2. a béta szoftver használatát csak a béta tesztelés céljából engedélyezzük;
16.2.3. nem garantáljuk, hogy a béta szoftver megfelelően fog működni (vagy egyáltalán működni fog);
16.2.4. a béta változat alatt értesítés nélkül módosíthatjuk a béta szoftvert, ami adatok, tartalom és funkció hozzáadásával vagy törlésével járhat, és Ön beleegyezik abba, hogy nem felelünk az adatok, tartalom vagy funkció elvesztéséért; és
16.2.5. a béta verziót bármikor leállíthatjuk, illetve megszüntethetjük az Ön hozzáférését ahhoz.

17. Szoftverfrissítések és a szolgáltatás befejezése
17.1. A Szoftver időről időre frissülhet, ami meglévő funkciók kiegészítését vagy eltávolítását is magában foglalhatja.

17.2. Mi és más kiadók időnként szükségesnek véljük, hogy valamely Szoftver online támogatását leállítsuk.  Ez azt jelenti, hogy olyan funkciók, mint az online több résztvevős játék vagy eredménytábla a továbbiakban nem lesz elérhető.  Ha egy játéknak csak online változata van, előfordulhat, hogy a továbbiakban nem tudja majd használni.

17.3. Ha úgy döntünk, hogy ki kell kapcsolnunk egy adott játék online támogatását, törekszünk arra, hogy döntésünkről észszerű módon értesítsük Önt a játékfórumokon és az eu.playstation.com/gameservers oldalon.

17.4. Más kiadók visszavonhatják játékaik online támogatását, valamint tájékoztathatják Önt olyan fórumokról és webhelyekről, ahol frissítéseket találhat.

18. Szerzői jog tulajdonjoga
18.1. Valamennyi Szoftver tartalmaz könyvtárprogramot, amelynek szerzői joga a Sony Interactive Entertainment Inc. tulajdona, és kizárólag mi rendelkezünk licenccel működésünk földrajzi területén.  Más szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok is léteznek a Szoftverben, és időről időre értesítést kaphat ezekről.

19. A Szoftverhasználati feltételek érvényesítése
19.1. Ön beleegyezik abba, hogy érvényesíthetjük Önnel szemben a jelen Feltételeket valamennyi Szoftver tekintetében, függetlenül attól, hogy mi vagyunk-e annak kiadói, vagy sem.

20. Az Ön jogai és a mi felelősségünk
20.1. Nem zárjuk ki vagy korlátozzuk felelősségünket a következőkkel kapcsolatban:
20.1.1 hanyagságunk vagy munkavállalóink, képviselőink vagy alvállalkozóink hanyagsága által okozott halál vagy személyi sérülés;
20.1.2 csalás vagy megtévesztő, hamis állítás; és
20.1.3 minden olyan felelősség, amely nem zárható ki vagy korlátozható a vonatkozó törvények alapján.

20.2. A 20.1 pontban meghatározott feltételektől függően felelősségünk és az Ön kizárólagos jogorvoslata 50 fontra (vagy annak megfelelő helyi pénznemre) korlátozódik.

21. A jelen Feltételek módosítása és az Önnel kötött szerződés átruházására vonatkozó jogunk
21.1 A jelen Feltételeket időről időre módosíthatjuk. Ha a módosítások jelentősek, megkérjük arra, hogy fogadja el a Feltételek új változatát. Ha a módosítások kevésbé lényegesek, akkor vagy megkérjük arra, hogy fogadja el az új változatot, vagy észszerű módon értesítjük Önt a módosításokról. Ha Ön vagy gyermekkorú Családtagja az értesítés után tovább használja a Szoftvert, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat. Nem fogja tudni használni a korábban megvásárolt Szoftvert, ha nem fogadja el valamennyi módosítást.

21.2 Bármikor átruházhatjuk a jelen Feltételek szerinti, illetve a Feltételekkel kapcsolatban bármely, Ön és közöttünk létrejött szerződés szerinti jogainkat és kötelességeinket az Ön hozzájárulása nélkül. Azonban értesíteni fogjuk, hogy tudjon arról, ha ilyen terveink vannak. Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelességeit.

22 Alkalmazandó jog, joghatóság és harmadik felek jogai
22.1 Amennyire a törvények lehetővé teszik, Ön és mi megállapodunk abban, hogy a jelen Feltételekre, annak tárgyára és formájára, illetve minden vitára, amely ezekhez kapcsolódik, az angol jog vonatkozik, és ezeket annak megfelelően kell értelmezni, valamint hogy Anglia bíróságainak van kizárólagos joghatósága ezekkel kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 2017. október