playstation.com

משפטי

יעילות אנרגטית

צריכת חשמל פעילה

הצהרה זו ניתנת בהתאם ליוזמת הבקרה העצמית של האיחוד האירופי הנועדה לשיפור מתמשך ביעילות האנרגטית של קונסולת משחקים (מוכרת תחת דו"ח COM(2015) 178 הסופי של הועדה האירופית) 

מדידות צריכת חשמל ממוצעות בדגמי קונסולות המשחק של PlayStation 3, PlayStation 4 ו-PlayStation 5 הנמכרים מאז 2015 מובאים להלן, בהתבסס על דגימות אקראיות של קונסולות (חמש דגימות לכל דגם, SKU אירופאי). יצויין שמדידות צריכת החשמל עשויות להראות מידה של וריאציה סטטיסטית בהתאם לדגימת הקונסולה, המשחק, פעילות הגיימינג והמדיה שנבחרה. למידע נוסף על הסכם הבקרה העצמית של האיחוד האירופי בנוגע לקונסולות משחקים (כולל מתודלוגיית בדיקות החשמל), נא בקרו ב-www.efficientgaming.eu.

מספר דגם PlayStation®5: CFI-1016A

HD

 • גיימינג פעיל (משחקי PS5: ממוצע של שלושה משחקים): 196.9 W
 • גיימינג פעיל: (משחק PS4: Marvel's Spider-Man): 107.1 W
 • גיימינג פעיל: (משחק PS4: Battlefield 4): 90.3 W
 • ניגון דיסק DVD: 54.1 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 53.0 W
 • הזרמת מדיה: 55.6 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 43.1 W

UHD

 • גיימינג פעיל (משחקי PS5: ממוצע של שלושה משחקים): 197.7 W
 • גיימינג פעיל: (משחק PS4: Marvel's Spider-Man): 107.9 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי באיכות 4K: 75.7 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 44.4 W

מתח נמוך

 • מנוחה*: 0.3 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 3.7 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.0 W
 • מנוחה (הכל): 3.7 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD: אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: Spider-Man: Homecoming (באמצעות PlayStation™Video)

גיימינג פעיל: (משחקי PS5): Demon's Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure

גיימינג פעיל: (משחקי PS4): Battlefield 4, Marvel’s Spider Man

תאריך בדיקה: ה-15 בדצמבר, 2020

*הגדרת "שימוש מועט בחשמל" במצב מנוחה היא הגדרת ברירת המחדל עבור מצב המתנה ב-PS5

מספר דגם PlayStation®5 מהדורה דיגיטלית: CFI-1016B

HD

 • גיימינג פעיל (משחקי PS5: ממוצע של שלושה משחקים): 198.3 W
 • גיימינג פעיל: (משחק PS4: Marvel's Spider-Man): 106.7 W
 • גיימינג פעיל: (משחק PS4: Battlefield 4): 90.4 W
 • הזרמת מדיה: 54.5 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 41.7 W

UHD

 • גיימינג פעיל (משחקי PS5: ממוצע של שלושה משחקים): 199.6 W
 • גיימינג פעיל: (משחק PS4: Marvel's Spider-Man): 108.0 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 43.1 W

מתח נמוך

 • מנוחה*: 0.3 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 3.7 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 0.9 W
 • מנוחה (הכל): 3.7 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:

הזרמת HD: Spider-Man: Homecoming (באמצעות PlayStation™Video)

גיימינג פעיל: (משחקי PS5): Demon's Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure

גיימינג פעיל: (משחקי PS4): Battlefield 4, Marvel’s Spider-Man

תאריך בדיקה: ה-15 בדצמבר, 2020

*הגדרת "שימוש מועט בחשמל" במצב מנוחה היא הגדרת ברירת המחדל עבור מצב המתנה ב-PS5

מספר דגם PlayStation®4 Pro: CUH-72XX

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 146.4 W
 • גיימינג פעיל (Marvel's Spider-Man): 148.3 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 87.7 W
 • ניגון דיסק DVD: 49.3 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 54.1 W
 • הזרמת מדיה: 54.7 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 53.9 W

UHD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 158.2 W
 • גיימינג פעיל (Marvel's Spider-Man): 152.8 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 56.9 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.2 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 5.0 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.0 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 1.7 W
 • מנוחה (הכל): 6.4 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD: אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: חברים, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2

גיימינג פעיל: Battlefield 4, Marvel’s Spider-Man

תאריך בדיקה: ה-14 בדצמבר, 2018

מספר דגם PlayStation®4 Pro: CUH-71XX

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 139.0 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 91.1 W
 • ניגון דיסק DVD: 51.3 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 56.0 W
 • הזרמת מדיה: 57.4 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 58.5 W

UHD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 149.6 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 66.9 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.2 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 6.1 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.3 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 2.3 W
 • מנוחה (הכל): 7.4 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD: אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): ממוצע Call of Duty: Infinite Warfare, פיפ"א '17, Uncharted: The Lost Legacy

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4

תאריך בדיקה: ה-9 בפברואר, 2018

מספר דגם PlayStation®4 Pro: 70XX

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 126.1 W 
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 95.7 W
 • ניגון דיסק DVD: 54.1 W 
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 59.5W 
 • הזרמת מדיה: 59.3 W 
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 60.4 W

UHD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 148.1 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 66.7 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.2 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 6.5 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.3 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 2.3 W
 • מנוחה (הכל): 8.2 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD:  אווטאר
דיסק בלו-ריי:  אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים):  ממוצע Call of Duty: Advanced Warfare, פיפ"א '16, Uncharted 4

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4           

תאריך בדיקה:  ה-19 בדצמבר, 2016

מספר דגם PlayStation®4 CUH-22XX

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 78.2 W
 • גיימינג פעיל (Marvel's Spider-Man): 73.9 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 73.6 W
 • ניגון דיסק DVD: 42.5 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 45.5 W
 • הזרמת מדיה: 46.9 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 40.00 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.2 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 4.1 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 0.9 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 1.8 W
 • מנוחה (הכל): 5.4 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD: אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: חברים, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2 

גיימינג פעיל: Battlefield 4, Marvel’s Spider-Man

תאריך בדיקה: ה-14 בדצמבר, 2018

מספר דגם PlayStation®4 CUH-21XX:

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 75.2 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 76.7 W
 • ניגון דיסק DVD: 42.1 W 
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 45.8 W 
 • הזרמת מדיה: 47.0 W 
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 41.8 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.2 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 4.5 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.2 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 2.3 W
 • מנוחה (הכל): 5.8 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD: אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): ממוצע Call of Duty: Infinite Warfare, פיפ"א '17, Uncharted: The Lost Legacy

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4          

תאריך בדיקה: ה-29 בנובמבר, 2017

מספר דגם PlayStation®4 CUH-20XX:

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 82.8 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 84.1 W
 • ניגון דיסק DVD: 50.0 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 52.4 W
 • הזרמת מדיה: 52.5 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 48.5 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.2 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 4.1 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.3 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 2.4 W
 • מנוחה (הכל): 5.5 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD:  אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): ממוצע Call of Duty: Advanced Warfare, פיפ"א '16, Uncharted 4

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4            

תאריך בדיקה:  ה-13 באוקטובר, 2016

מספר דגם PlayStation®4 CUH-12XX:

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 95.1 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 105.8 W
 • ניגון דיסק DVD: 74.7 W 
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 66.9 W 
 • הזרמת מדיה: 67.5 W 
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 65.9 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.3 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 4.0 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 1.3 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 2.5 W
 • מנוחה (הכל): 5.2 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD:  אווטאר
דיסק בלו-ריי:  אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): ממוצע בין פיפ"א 15, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Advanced Warfare

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4

תאריך בדיקה:  ה-1 בדצמבר, 2015

מספר דגם PlayStation®4 CUH-11XX

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 115.1 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 130.4 W
 • ניגון דיסק DVD: 97.4 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 89.1 W
 • הזרמת מדיה: 81.9 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 77.6 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.4 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 6.0 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 2.8 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 3.9 W
 • מנוחה (הכל): 7.3 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD:  אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): ממוצע בין Destiny, פיפ"א 15 ו-Watch Dogs

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4

תאריך בדיקה:  ה-25 בנובמבר, 2015

מספר דגם PlayStation®4 CUH-1016A

HD

 • גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): 137.3 W
 • גיימינג פעיל (Battlefield 4) 134.4 W
 • ניגון דיסק DVD: 101.4 W
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 96.7 W
 • הזרמת מדיה: 92.8 W
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 83.7 W

מתח נמוך

 • כבוי: 0.3 W         
 • מנוחה (אספקת חשמל לכניסות ה-USB): 6.3 W
 • מנוחה (הישאר מחובר לאינטרנט): 2.7 W
 • מנוחה (השהה את היישום): 4.0 W
 • מנוחה (הכל): 7.8 W

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD:  אווטאר
דיסק בלו-ריי: אווטאר
הזרמת HD: 24, עונה 1, פרק 1 (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל (ממוצע של שלושה משחקים): Battlefield 4, Killzone, Knack

גיימינג פעיל (Battlefield 4): Battlefield 4

תאריך בדיקה:  ה-16 בינואר, 2014

מספרי דגם PlayStation®3: CECH-4304AX/ CECH-4304CX/ CECH-4303AX/ CECH-4303CX

 • גיימינג פעיל: 76.3 W 
 • ניגון דיסק DVD: 64.1 W 
 • ניגון דיסק בלו-ריי: 68.1 W 
 • הזרמת מדיה: 66.4 W 
 • ממשק משתמש בתפריט הבית: 67.6 W 

כותרים בהם נעשה שימוש לבדיקות צריכת החשמל:
DVD:   Milk
בלו ריי:  The Hurt Locker
הזרמת HD: Drive (באמצעות נגן המדיה Video Unlimited)

גיימינג פעיל:  ממוצע פיפ"א 12, MotorStorm Apocalypse, ו-Bioshock 2

תאריך בדיקה:  ה-25 באוקטובר, 2012 ו-ה-15 בפברואר, 2016)

המדידות מתבססות על: ממוצע של שלושה משחקים נבחרים, ותוכן מדיה שנבחר במיוחד. 

יעילות אנרגטית ומידע הקשור בחשמל עבור PlayStation 5 יתעדכן עם השלמת הבדיקות.

כיבוי אוטומטי

הצהרה זו ניתנת בהתאם ליוזמת הבקרה העצמית של האיחוד האירופי הנועדה לשיפור מתמשך ביעילות האנרגטית של קונסולת משחקים (מוכרת תחת דו"ח COM(2015) 178 הסופי של הועדה האירופית) 

ל-PlayStation 3, PlayStation 4, and PlayStation 5 הגדרות כיבוי אוטומטיות המופעלות כברירת מחדל, כך שההתקן שלכם יעבור למצב המתנה לאחר משכי הזמן ללא פעילות הבאים:

 • ניגון מדיה: 240 דקות 
 • מצבים אחרים: 20 דקות

כיבוי אוטומטי יכול לסייע בחיסכון באנרגיה על ידי צמצום הזמן בו קונסולת המשחק שלכם נותרת פעילה, אך אינה בשימוש. 

למידע על שינוי הגדרות הזמן עבור מצב הכיבוי האוטומטי: 

- ראו"הגדרות חיסכון בחשמל" תחת "הגדרות" בתפריט מדריך המשתמש המקוון של PlayStation 3 
- ראו "הגדרות>הגדרות חיסכון בחשמל>הגדרת זמן עד כיבוי ה-PS4" במדריך המשתמש המקוון ל-PlayStation 4.
- ראו "הגדרות>חיסכון בחשמל>הגדרת זמן עד שה-PS5 נכנס למצב מנוחה" במדריך המשתמש המקוון ל-PlayStation 5.

*עבור PlayStation 4: במקרים בהם תכונת המשוב הרוטט של בקר DualShock®4 פעילה במיוחד במהלך המשחק, הכיבוי יתחיל עד 20 דקות לאחר שמשוב הרטט פסק.

מצבי מתח נמוך

הצהרה זו ניתנת בהתאם ליוזמת הבקרה העצמית של האיחוד האירופי הנועדה לשיפור מתמשך ביעילות האנרגטית של קונסולת משחקים (מוכרת תחת דו"ח COM(2015) 178 הסופי של הועדה האירופית)

למידע על מצבי חיסכון בחשמל: 
- ראו "הגדרות משחק מרחוק" בתפריט הגדרותבמדריך המשתמש המקוון של PlayStation 3 
- ראו "הגדרות>הגדרות חיסכון בחשמל>הגדרת תכונות הזמינות במצב מנוחה" במדריך המשתמש המקוון ל-PlayStation 4.
- ראו "הגדרות>חיסכון בחשמל>תכונות הזמינות במצב מנוחה" במדריך המשתמש המקוון ל-PlayStation 5.

מידע קשור אחר

הצהרה זו ניתנת בהתאם ליוזמת הבקרה העצמית של האיחוד האירופי הנועדה לשיפור מתמשך ביעילות האנרגטית של קונסולת משחקים (מוכרת תחת דו"ח COM(2015) 178 הסופי של הועדה האירופית)

תיקון וחידוש:

Sony Interactive Entertainment Europe מספקת שירותי תיקון וחידוש לקונסולות PlayStation 3, PlayStation 4 ו-PlayStation שפגה תקופת אחריותן.  למידע על השירותים הזמינים, אנא פנו אלינו באמצעות הפרטים המופיעים בעמוד "צור קשר" ב-www.playstation.com.

מחזור:

בתוך גבולות ה-EU מחוייבים יצרנים במימון והסדרת איסוף ומיחזור בסוף מחזור החיים של ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ואריזות. Sony Interactive Entertainment Europe מממנת ולוקחת חלק במספר יוזמות מיחזור לאומיים. כדי להבטיח טיפול נכון בפסולת ומיחזור, אנא השליכו PlayStation 3, PlayStation 4 ו-PlayStation 5 באמצעות מתקן איסוף מוסמך, בהתאם לכל חוקים או דרישות חלים. פסולת מוצרים חשמליים וסוללות ניתן להשליך ללא עלות באמצעות קמעונאים בעת קניית מוצרים חדשים מסוג זהה. בנוסף, בתוך מדינות האיחוד האירופי ייתכן וקמעונאים יקבלו מוצרי פסולת חשמלית קטנים ללא עלות. אנא שאלו את הקמעונאי המקומי אם שירות זה זמין עבור המוצרים אותם אתם מבקשים להשליך. בעשותכם כך, תסייע לחיסכון במשאבים טבעיים ושיפור תקני שימור הסביבה בטיפול והשלכה של פסולת חשמלית.

הארכת חיי המוצר:

למידע על אופן ניקיון הקונסולה, אנא היוועצו במדריך הבטיחות: 
https://www.playstation.com/support/hardware/manuals/

למידע על הוצאה ידנית של דיסק תקוע:

אנא עיינו כאן עבור PlayStation 4: 
https://www.playstation.com/support/hardware/ps4-eject-stuck-disc/

אנא עיינו כאן עבור PlayStation 5: https://hardware.support.playstation.com/en_GB#/ (דיסקים וכונן דיסקים)

למידע על שדרוג כונן הדיסק הקשיח (HDD) בקונסולת PlayStation 4 שלכם, אנא בקרו כאן: 
https://www.playstation.com/support/hardware/ps4-upgrade-hdd/

למידע על מחיקת מידע אישי, אנא היוועצו במדריך למשתמש:

כאשר אתם מבקשים לעיין במדריך למשתמש או טיפים לשימוש בקונסולת ה-PS5™ שלכם, בחרו (הגדרות) > [מדריך למשתמש, בריאות ובטיחות, ומידע אחר].

מדריך המשתמש עבור PlayStation 3 ו-PlayStation 4 נמדריך למשתמשיתן לצפייה מכל מכשיר בעל דפדפן אינטרנט תואם (https://manuals.playstation.net/document/).

הסרה והשלכה של מרכיבים עבור קונסולות משחקים, בהתאם לסעיף 15 ונספח 6 של צו 2012/19/EU בנוגע לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) ודרישות היעילות החומרית בהסכם ההתנדבותי בנוגע לקונסולות משחקים, אפשריים באמצעות כלי עבודה הזמינים באופן מסחרי.

על הדיאגנוסטיקה עבור התיקון להתבצע על ידי טכנאים מוסמכים באמצעות ממשק קנייני.

חלקי חילוף זמינים רק עבור מרכזי תיקון או חידוש מאושרים.

קיים שירות חידוש או תיקון (לפי העניין) עבור קונסולות שפגה תקופת אחריותן.

יעילות אנרגטית

צריכת חשמל במצב המתנה של הרשת ובמצב המתנה

הצהרה זו ניתנת בהתאם לתקנת EU 801/2013.

קונסולות PlayStation®3, PlayStation®4 ו-PlayStation®5 כוללות תכונות המאפשרות לכם גישה מרחוק לתוכן שעל הקונסולה שלכם באמצעות מכשיר סלולארי, מחשב נייח, PSP® (PlayStation®Portable) או קונסולות PlayStation®Vita (באמצעות ה-PS3™ שלכם) או קונסולת PS Vita (באמצעות ה-PS4™ שלכם). כדי לשמר חיבור לרשת המסוגל להגיב לאותות רשת בעודו במצב כבוי, על קונסולת PS4™, PS3™ או PS5™ להיות כבויה במצב המתנה לרשת.

שימוש במצבי המתנה לרשת:

 • כדי להפעיל או לכבות מצב המתנה לרשת ב-PS3™:
 • נווטו אל הגדרות > הגדרות משחק מרחוק > התחלה מרחוק "כבוי"\"מופעל". כדי להשתמש במשחק מרחוק באמצעות האינטרנט, בחרו ב-"הפעל הפעלה דרך האינטרנט".
 • נווטו אל הגדרות > הגדרות מערכת > חיבור PS Vita באמצעות הרשת" מופעל או כבוי
 • נווטו אל הגדרות > הגדרות מערכת > שליטה ב-HDMI וסמנו "מופעל" כדי לאפשר שליטה על תכונת HDMI \ "כבוי" כדי להפוך את התכונה ללא פעילה

כדי להפעיל או לכבות מצב המתנה לרשת ב-PS4™:

 • נווטו אל הגדרות > הגדרות חיסכון בחשמל> הגדרת תכונות הזמינות במצב המתנה\מנוחה; ואז סמנו\בטלו את סימון התיבה עבור "התחבר לאינטרנט".
 • נווטו אל הגדרות > מערכת > אפשר חיבור התקן HDMI; ואז סמנו\בטלו את סימון התיבה "אפשר קישור התקן HDMI".
 • סמנו\בטלו סימון "הורדה אוטומטית" בעת רכישת הזמנה מראש ברשת.

שימו לב: אם לא נבחרה אף אחת מהתכונות הזמינות ב-PS5™ במצב מנוחה, הקונסולה תעבור למצב כבוי (מצב ההמתנה התקני בהתאם לרגולציה).

כדי להפעיל או לכבות מצב המתנה לרשת ב-PS5™:

 • נווטו אל הגדרות > מערכת > חיסכון בחשמל > תכונות הזמינות במצב מנוחה; ואז סמנו\בטלו את סימון התיבה "הישאר מחובר לאינטרנט".
 • נווטו אל הגדרות > מערכת > HDMI; ואז סמנו\בטלו את סימון התיבה "אפשר קישור התקן HDMI".
 • ממסך הבית, בחרו ב-הגדרות > הגדרות מידע שמור ומשחק\יישומון > עדכונים אוטומטיים, ואז הפעילו "הורדה אוטומטית" או "התקנה אוטומטית" במצב מנוחה.

שימו לב: אם לא נבחרה אף אחת מהתכונות הזמינות ב-PS5™ במצב מנוחה, הקונסולה תעבור למצב כבוי (מצב ההמתנה התקני בהתאם לרגולציה).

כיבוי חיבורים אלחוטיים

במקרה הצורך, תוכלו להעביר את החיבורים האלחוטיים בקונסולה שלכם למצב לא פעיל כך שלא תתחבר להתקנים אחרים באמצעות אותות רדיו.

עקבו אחר ההוראות שלהלן כדי לכבות את החיבורים האלחוטיים של קונסולת PS3™ שלכם:

 • כדי לכבות חיבור אלחוטי לנקודת גישה אלחוטית: נווטו אל הגדרות > רשת > חיבורים לאינטרנט ובחרו "כיבוי - בטל חיבור לאינטרנט".
 • כדי לכבות חיבור לקונסולת PS Vita בעלת חיבור לרשת: נווטו אל הגדרות > הגדרות מערכת > חיבור PS Vita באמצעות הרשת" וסמנו "כבוי".
 • כדי לכבות חיבור בין קןנסולת PS3™ ובקר: לחצו לחיצה ארוכה על כפתור PS‏ ובחרו ב"כיבוי הבקר".
 • כדי לכבות חיבור אלחוטי למשחק מרחוק בין קןנסולת PS3™ וPSP® או קונסולת PS Vita: נווטו אל הגדרות > הגדרות משחק מרחוק > הפעלה מרחוק וסמנו "כבוי".

עקבו אחר ההוראות שלהלן כדי לכבות את החיבורים האלחוטיים של קונסולת PS4™ שלכם:

 • כדי לכבות חיבור אלחוטי לראוטר: נווטו אל הגדרות > רשת > התחבר לאינטרנט; ואז בטלו את סימון התיבה עבור "התחבר לאינטרנט".
 • כדי לכבות חיבור בין קןנסולת PS4™ ובקר: לחצו לחיצה ארוכה על כפתור PS, גשו להתאמת התקנים > כבה התקן; ואז בחרו DUALSHOCK®4.
 • כדי לכבות חיבור בין קןנסולת PS4™ וקונסולת PS Vita: נווטו אל הגדרות > הגדרות חיבור משחק מרחוק ובטלו את הסימון עבור "אפשר משחק מרחוק".

 עקבו אחר ההוראות שלהלן כדי לכבות את החיבורים האלחוטיים של קונסולת PS5™ שלכם:

 • כדי לכבות חיבור אלחוטי לראוטר: נווטו אל הגדרות > רשת > הגדרת חיבור לאינטרנט; ואז בטלו את סימון התיבה עבור "התחבר לאינטרנט".
 • כדי לכבות חיבור בין קןנסולת PS5™ ובקר: לחצו על כפתור ‏(PS), נווטו לאביזרים, בחרו את הבקר שלכם (בקר אלחוטי); ואז לחצו על "כיבוי". 
 • כדי לכבות חיבור בין קןנסולת PS5™ והתקן אחר: נווטו אל הגדרות > מערכת > משחק מרחוק ובטלו את הסימון עבור "אפשר משחק מרחוק".

סיכום טכני של מצבי המתנה לרשת ושל המערכת עבור קונסולות PS4, PS4 ו-PS5 

מספרי דגם PLAYSTATION®3: CECH-4304AX/ CECH-4304CX/ CECH-4303AX/ CECH-4303CX

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל 
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב כבוי <0.5 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"    
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network)
 1. "משחק מרחוק" באמצעות חיבור אלחוטי
 2. "חיבור PS Vita באמצעות הרשת" באמצעות חיבור אלחוטי
 1. 0.8 W
 2. 0.8 W
 1. 20 דקות
 2. 20 דקות
הפעלה באמצעות HDMI קישור CEC ו-Bravia 0.5 W 20 דקות משחק
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים 1.0 W 20 דקות משחק

מספר דגם PLAYSTATION®4: CUH-11XX

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל 
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב כבוי <0.5 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"    
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.3 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 2.9 W 20 דקות משחק
הפעלה באמצעות HDMI קישור CEC ו-Bravia 0.7 W 20 דקות משחק
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים 3.4 W 20 דקות משחק

 

1ל-PlayStation®4 מגוון מצבי המתנה\מנוחה המאפשרים תכונות נוספות כגון הטענת אביזרים והורדת עדכונים. מצב ההמתנה המוגדר כברירת מחדל אינו כולל את התכונות הנוספות האלו, אך מתיייחס למצב כבוי ב-PlayStation®4.

מספר דגם PLAYSTATION®4: CUH-12XX

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל 
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב כבוי 0.3 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"    
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 1.8 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 1.4 W 20 דקות משחק
הפעלה באמצעות HDMI קישור CEC ו-Bravia 0.3 W 20 דקות  משחק
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים 1.9 W 20 דקות משחק

 

1ל-PlayStation®4 מגוון מצבי המתנה\מנוחה המאפשרים תכונות נוספות כגון הטענת אביזרים והורדת עדכונים. מצב ההמתנה המוגדר כברירת מחדל אינו כולל את התכונות הנוספות האלו, אך מתיייחס למצב כבוי ב-PlayStation®4.

מספר דגם PLAYSTATION®4: CUH-20XX AND CUH-21XX

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב כבוי 0.5 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"    
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-2.4 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-5 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.0 W  
הפעלה באמצעות HDMI קישור CEC ו-Bravia 0.5W 20 דקות משחק
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים, LAN אלחוטי פועל ב-2.4 GHz 3.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-5 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) ונדלק באמצעות HDMI מופעלים יחד

"התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק

קישור CEC ו-Bravia

3.0 W 20 דקות משחק

 

1ל-PlayStation®4 מגוון מצבי המתנה\מנוחה המאפשרים תכונות נוספות כגון הטענת אביזרים והורדת עדכונים. מצב ההמתנה המוגדר כברירת מחדל אינו כולל את התכונות הנוספות האלו, אך מתיייחס למצב כבוי ב-PlayStation®4.

כתוצאה מהשינויים בצריכת החשמל של כל מוצר, ייתכנו הבדלים בערכים הנמדדים. ערכים אלו מספקים צריכת חשמל מקסימלית בהתאם לתקנת EU בקשר עם עמידות מאושרת (EU)2016/2282.

מספר דגם PlayStation®4 Pro: CUH-70XX ו-CUH-71XX

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב כבוי 0.5 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"    
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-2.4 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-5 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 3.0 W 20 דקות משחק
הפעלה באמצעות HDMI קישור CEC ו-Bravia 0.5 W 20 דקות משחק
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים, LAN אלחוטי פועל ב-2.4 GHz 3.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-5 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) ונדלק באמצעות HDMI מופעלים יחד

"התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק

קישור CEC ו-Bravia

3.0 W 20 דקות משחק

 

1ל-PlayStation®4 Pro מגוון מצבי המתנה\מנוחה המאפשרים תכונות נוספות כגון הטענת אביזרים והורדת עדכונים. מצב ההמתנה המוגדר כברירת מחדל אינו כולל את התכונות הנוספות האלו, אך מתיייחס למצב כבוי ב-PlayStation®4 Pro.

כתוצאה מהשינויים בצריכת החשמל של כל מוצר, ייתכנו הבדלים בערכים הנמדדים. ערכים אלו מספקים צריכת חשמל מקסימלית בהתאם לתקנת EU בקשר עם עמידות מאושרת (EU)2016/2282.

מספר דגם PLAYSTATION®4: CUH-22XX ומספר דגם PlayStation®4 Pro: CUH-72XX

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב כבוי 0.5 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"    
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 2.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-2.4 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 2.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-5 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) "התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק 2.0 W 20 דקות משחק
הפעלה באמצעות HDMI קישור CEC ו-Bravia 0.5 W 20 דקות משחק
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים, LAN אלחוטי פועל ב-2.4 GHz 2.0 W 20 דקות משחק
LAN ו-WAN אלחוטיים ב-5 GHz (נדלק עם WLAN ו-Wide Area Network אלחוטי) ונדלק באמצעות HDMI מופעלים יחד

"התחברו לאינטרנט" כדי לאפשר עדכונים והורדות במצב כבוי וגם "אפשר הפעלת ה-PS4™‎ מהרשת" כדי להפעיל את אפשרות המשחק מרחוק

קישור CEC ו-Bravia

2.0 W 20 דקות משחק

 

1ל-PlayStation®4 ו-PlayStation®4 Pro מגוון מצבי המתנה\מנוחה המאפשרים תכונות נוספות כגון הטענת אביזרים והורדת עדכונים. מצב ההמתנה המוגדר כברירת מחדל אינו כולל את התכונות הנוספות האלו, אך מתיייחס למצב כבוי ב-PlayStation®4 וב-PlayStation®4 Pro.

מספרי דגם PLAYSTATION®5: CFI-1016A/ CFI-1016B

מצב תכונות PlayStation® כלולות צריכת חשמל (W) משך הזמן המוגדר כברירת מחדל עד שמופעל ניהול החשמל
ברירת המחדל1 ברירת המחדל מצב חיסכון בחשמל 0.5 W 20 דקות משחק
מצבי המתנה של הרשת: "מצב המתנה\מנוחה"  <2.0W  
LAN ו-WAN חוטיים (נדלק עם LAN ו-Wide Area Network)
 1. "משחק מרחוק" באמצעות חיבור אלחוטי
 2. "חיבור PS Vita באמצעות הרשת" באמצעות חיבור אלחוטי
 1. 2.0 W
 2. 2.0 W
 1. 1.     20 דקות
 2. 1.     20 דקות
מצב המתנה של הרשת כאשר כל הכניסות החוטיות והאלחוטיות מופעלות כל המוזכרים לעיל מופעלים 2.0 W 20 דקות משחק

 

כתוצאה מהשינויים בצריכת החשמל של כל מוצר, ייתכנו הבדלים בערכים הנמדדים. ערכים אלו מספקים צריכת חשמל מקסימלית בהתאם לתקנת EU בקשר עם עמידות מאושרת (EU)2016/2282.

מידע טכני עבור מתאמי AC

המידע שלהלן ניתן בהתאם לתקנת EU 2019\1782

PSVR (CUH-ZVR2) מתאם AC‏

 • שם או סמל היצרן
 • מספר רישום מסחרי
 • כתובת
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

מזהה דגם

ADP-36NH AM

מתח כניסה

100-240 V

תדר כניסת AC

50/60 Hz

מתח יציאה

12.0 V

מתח יציאה

3.0 A

מתח יציאה

36.0 W

יעילות פעילה ממוצעת

87.5 %

יעילות בעומס נמוך (10%)

86.6 %

צריכת חשמל ללא עומס

0.10 W

עמדת טעינה DS4 (CUH-ZDC1) מתאם AC‏

 • שם או סמל היצרן
 • מספר רישום מסחרי
 • כתובת
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

מזהה דגם

ADP-10MR A

מתח כניסה

100-240 V

תדר כניסת AC

50/60 Hz

מתח יציאה

5.0 V

מתח יציאה

2.0 A

מתח יציאה

10.0 W

יעילות פעילה ממוצעת

78.8 %

צריכת חשמל ללא עומס

0.10 W

DualSenseTM עמדת טעינה (CFI-ZDS1) מתאם AC‏

 • שם או סמל היצרן
 • מספר רישום מסחרי
 • כתובת
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

מזהה דגם

ADP-15WH A

מתח כניסה

100-240 V

תדר כניסת AC

50/60 Hz

מתח יציאה

5.1 V

מתח יציאה

2.8 A

מתח יציאה

14.3 W

יעילות פעילה ממוצעת

82.7 %

צריכת חשמל ללא עומס

0.10 W