playstation.com

משפטי

מה השתנה?

 

אם לא התחברתם כבר כמה זמן, תבחינו ששינינו לחלוטין את הפורמט והסגנון של פרטי השירות שלנו עבור PSN כדי שיהיו קלים יותר לאיתור. אנא קראו עד הסוף.

 

מה משתנה?

בין השינויים המהותיים שביצענו, אנחנו:

* פירטנו מתי ובאיזה אופן ייתכן שנבצע שינויים לתוכנות הקונסולה והמשחקים - סעיפים 6, 21.4.2.1, 23.4 ו-26.3.10.

* הבהרנו את כללי ההתנהגות שלנו - סעיף 13.

* הבהרנו את זכותכם לביטולים לאחר ששיניתם את דעתכם כאשר אתם קונים ב-PlayStation Store - סעיף 17.

* הארכנו את משך הזמן עד שכספים בארנק מאבדים תוקף משנתיים ל-3 שנים (אלא אם כן החוק המקומי מחייב תקופה ארוכה יותר) - סעיף 18.2.

* פירטנו מספר נסיבות בהן יתבצע החזר של כספים בארנק - סעיף 26.3.11.

* הבהרנו את החבות שלנו כלפיכם, כולל בקשר עם מוצרים תקולים - סעיף 26.

* אישרנו שיחולו חוקים מחייבים להגנה על הצרכן - סעיף 29.