החזרים עבור Cyberpunk 2077

טופס האינטרט הייעודי לשם בקשות החזר כספי עבור Cyberpunk 2077 יוסר ב-18 ביוני, 2021. כל בקשת ביטול לאחר תאריך זה יש לבצע באמצעות הערוצים הרגילים שלנו [playstation.com/support]. את מדיניות הביטולים שלנו ב-PlayStation Store ניתן למצוא כאן: https://www.playstation.com/legal/playstation-store-cancellation-policy.