PlayStation.com

Legal

 
 

Условия за ползване на софтуер

 1. Кои сме ние?
 2. Определения
 3. Кога се прилагат тези Условия за използване на софтуер?
 4. Софтуерът е лицензиран.
 5. Кой ми предоставя лиценза за софтуера?
 6. Ограничения за използване на софтуера от твоя страна
 7. Препродажба
 8. Възрастови ограничения
 9. Поверителност и използване на софтуера онлайн
 10. Правила за поведение спрямо нас и други потребители
 11. Създаване и споделяне на материали онлайн
 12. Какво да предприема в случай на неприятности онлайн?
 13. Подаване на сигнал от публикувани от нас игри
 14. Проследяваме ли активността ти онлайн?
 15. Онлайн магазини
 16. Отзиви и пробни периоди на бета-версии
 17. Актуализации на софтуера и прекратяване на услугата
 18. Собственост на авторските права
 19. Правила за прилагане на Условията за ползване на софтуер 
 20. Твоите права и отговорността ни
 21. Промени на настоящите Условия и правото ни да прехвърляме договорите ни с теб
 22. Приложимо право, юрисдикция и права на трети страни

 

 

 

 

1. Кои сме ние?

1.1. Ние сме Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (с фирмен номер 03277793) с адрес: 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Обединено кралство. 

2. Определения

2.1. „Оторизирани системи“ означава всяка PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV и PlayStation®4 система.

2.2. PSN означава PlayStation®Network.

2.3. Софтуер означава PlayStation игра и приложение, разработени за функциониране на една или повече оторизирани системи.

3. Кога се прилагат тези Условия за използване на софтуер?

3.1. Тези Условия за използване на софтуер (Условия) се прилагат по отношение на всеки софтуер на оторизираните системи. Това включва използването на услугата PlayStation™Now, чрез която имаш достъп до софтуера на устройства като компютри и смарттелевизори. 

4. Софтуерът е лицензиран.

4.1. Когато купиш софтуер, получаваш лиценз за използването му, както е описано в тези Условия, но не придобиваш собственост върху него. Ако не спазваш тези Условия, съгласно тях можем да прекратим предоставения лиценз за софтуера, което означава, че вече няма да имаш право да го използваш.

5. Кой ми предоставя лиценза за софтуера?

5.1. Съществуват два типа софтуер:

5.1.1. софтуер, публикуван и предоставен с лиценз от нас; и

5.1.2. софтуер, публикуван от нас и предоставен с лиценз от друга компания.

5.2. Издателят се идентифицира по един от следните начини:

5.2.1. с текст върху опаковката – за софтуер на физически диск, като DVD, Blu-ray Disc или PS Vita карта („Софтуер на диск“); или

5.2.2. с текст в описанието на продукта – за софтуер, който се предоставя в PlayStation®Store или в дигитални магазини на други търговци, както одобряваме от време на време („Дигитален софтуер“). 

5.3. Ако сме издателят на софтуера, ние ти предоставяме лиценз за използването му съгласно тези Условия и всякакви други конкретни условия, за които те уведомяваме във връзка с конкретен софтуер.

5.4. Ако издателят на софтуера е друга компания, тя ти предоставя лиценз за използването му съгласно условията, които включват, но не са ограничени до тези Условия. Тази компания може да ти посочи други условия, които прилага при използването на софтуера, като в този случай съответните условия се прилагат в допълнение към настоящите Условия, а не вместо тях. В случай на противоречие между допълнителните и настоящите Условия, превес имат настоящите Условия.

6. Ограничения за използване на софтуера от твоя страна

6.1. Лицензът ти за използване на софтуера е неизключителен, непрехвърлим, личен лиценз за използване на софтуера за лична употреба само на приложимите оторизирани системи (както е посочено върху опаковката на софтуера на диск, в описанието на продукта за дигитален софтуер или както можем да те уведомим от време на време) и само в Европа, Близкия изток, Африка, Индия, Русия и Океания. 

6.2. Не трябва да използваш софтуера за търговски цели, да го излъчваш, да получаваш плащане за използването му или по друг начин да го представяш публично без изрично разрешение от наша страна, а ако издателят е друга компания – с разрешение от нейна страна.

6.3. Не трябва да отдаваш на лизинг, под наем или с подлиценз, да публикуваш, променяш, адаптираш или превеждаш която и да е част от софтуера. 

6.4. Не трябва да емулираш софтуера.

6.5. По закон не трябва да извършваш обратен инженеринг, да декомпилираш, разглобяваш или копираш която и да е част от софтуера или да създаваш производни произведения или по друг начин да опитваш да създаваш изходен код от обектовия код на софтуера.

6.6. Не трябва да използваш никакви средства, за да заобикаляш или деактивираш какъвто и да е механизъм за криптиране, сигурност или удостоверяване за оторизираните системи или друг софтуер или да получаваш неоторизиран достъп или да се намесваш във всеки акаунт, услуга, хардуер, софтуер или мрежа, свързани с PSN. 

6.7. Не трябва да използваш крадени или незаконно придобити оторизирани системи или софтуер.

6.8. Използването на функциите на общността, предоставени от оторизираната ти система и използвания на нея оторизиран софтуер в съответствие с приложимите споразумения, описани в точка 10.1, няма да наруши точки 6.2 и 6.5 от настоящите Условия.

7. Препродажба

7.1. Не трябва да препродаваш софтуер на диск или дигитален софтуер без наше изрично разрешение, а ако издателят е друга компания – без допълнително разрешение от нейна страна.  

8. Възрастови ограничения

8.1. Ако за софтуера е указано възрастово ограничение, това означава, че той включва съдържание, което не е подходящо за лица под тази възраст. Ако си родител или настойник, прегледай www.playstation.com/safety за информация как да спреш да играеш игри с възрастово ограничение на PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita или PlayStation®4 система.

8.2. Ако ти или собственик на акаунт, за когото носиш отговорност, сте под допустимата възраст, посочена в съответния софтуер, можем да възпрепятстваме теб или този собственик на акаунт да гледате, купувате или използвате съответния софтуер. По отношение на софтуер за игри можем да възпрепятстваме теб или този собственик на акаунт да използвате онлайн режими на съответната игра, дори ако офлайн режимите се играят на ваша PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita или PlayStation®4 система. 

9. Поверителност и използване на софтуера онлайн

9.1. Чрез PSN можеш да използваш софтуера онлайн. Когато използваш PSN:

9.1.1. В допълнение към настоящите Условия се прилагат Общите условия на PSN и Споразумението за потребители („Общи условия“), които си сключил със Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited при създаването на акаунта за PSN („Акаунт“). Текущите Общи условия са достъпни на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms.

9.1.2. Ние и Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited може да събираме информация за теб. Обяснение за това, как се използва личната ти информация, можеш да намериш в правилата за поверителност на PlayStation. Можеш да намериш Общите условия и правилата за поверителност на PlayStation на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms. и

9.1.3. Ако софтуерът се предоставя с лиценз от друга компания, тя също може да събира информация за теб и ще обясни това в собствените си правила за поверителност.

 

 

10. Правила за поведение спрямо нас и други потребители

10.1. Оторизираните системи и софтуер могат да предоставят функции на общността, чрез които можеш да комуникираш и взаимодействаш с други хора чрез PSN и други социални мрежи. Използването на функции на общността се регулира от няколко споразумения с различни компании:

10.1.1. настоящите Условия; и

10.1.2. Общите условия; и

10.1.3. правилата за поверителност на PlayStation; плюс

10.1.4. които да е допълнителни условия, предоставени от издателите на софтуера; и

10.1.5. всички допълнителни условия, предоставени от компанията, която управлява използваната от теб социална мрежа (за която може да се изисква акаунт).

10.2. Ти и децата от семейството ти трябва да спазвате Кодекса за поведение при всички отношения с нас и други потребители.

Бъди толерантен.

PSN е предназначена за всяко лице на възраст над 7 години, независимо от половата идентичност, сексуалната ориентация, расата, етническата принадлежност, националността, цвета на кожата, имиграционния статус, социалната и икономическа класа, образователното ниво, размера, семейния статус, политическите убеждения, религията и умствените и физическите ти способности или всяко друго определение, което хората използват за обозначаване на други или за разделяне на общности.

Не използвай или не популяризирай насаждане на омраза.

Не заплашвай, не нанасяй вреда или не тревожи никого.

Не малтретирай, не тормози или не следи никого.

Бъди разумен. Спазвай закона.

Не използвай вулгарен или оскърбителен език.

Не насърчавай други да се самонараняват или да нараняват други лица.

Не заплашвай, не толерирай извършването, не извършвай или не популяризирай всякакви незаконни действия.

Не се представяй под чужда самоличност.

Не нарушавай поверителността или не клевети други лица.

Не нарушавай интелектуалната собственост на други лица.

Бъди търпелив и внимателен. Бъди учтив.

Не забравяй, че и ти си бил начинаещ. Можеш да помогнеш за добрата насока на играта и преживяванията на някой начинаещ.

Уважавай другите.

Знаем, че не можеш да приемаш всичко през цялото време. Не се съгласявай и се оттегляй с уважение.

Бъди играч.

Помагай на другите. Ако откриеш уязвимо място в PSN или продукт, кажи ни, за да можем да го поправим, като запазим сигурността ти, тази на другите и на компанията ни.

Не действай разрушително.

Не използвай измама.

Не използвай грешки, проблеми, уязвими места или неволни механизми в продукти или PSN, за да получиш предимство.

Не споделяй, купувай, продавай, наемай, отдавай с под-лиценз, търгувай, прехвърляй, не използвай фишинг или не събирай акаунти или данни за акаунти или други идентификационни данни.

Не използвай спам срещу никого.

Не препращай препоръки или оферти на контактите си без тяхно разрешение.

Не използвай PSN или който и да е от продуктите й с комерсиална цел или не ги свързвай с такава дейност.

Не прави нищо, което може да дискредитира PSN или PlayStation.

Бъди дискретен. Дръж се достойно.

Нещата, които казваш и правиш онлайн, засягат други хора и имат реални последствия за света. Помисли, преди да публикуваш нещо онлайн. Имай предвид, че информацията, която публикуваш онлайн, може да се разпространява и може да бъде видяна от хора, от които не очакваш.

Не разкривай лична информация за други хора или за себе си. Това прави теб и тях по-уязвими. Личната информация включва телефонни номера, имейл адреси и физически адреси, като дома, училището или временното ти местоположение.

Не споделяй еротични или порнографски изображения.

Не споделяй изображение на друг човек без съгласието му.

Помогни ни да гарантираме, че PSN е най-добрата за игра.

Винаги бъди разумен и се дръж добре. Ако видиш, че някой друг не се държи добре:

Сигнализирай, като използваш контекстуалните ни инструменти за подаване на сигнал. Ако използваш най-близкия инструмент за подаване на сигнал, с изпращането на сигнала можеш да приложиш доказателства, които да ни помогнат при оценката му. Разбира се това означава, че и други хора могат да подават сигнали за теб и съдържанието ти. За още информация относно подаването на сигнал, моля, отвори www.playstation.com/safety.

Ако общуваш с тях, запази спокойствие и уважение. Давай пример и не нарушавай тези Условия.

Спазвай каквито и да е специфични правила за всеки продукт.

 

11. Създаване и споделяне на материали онлайн

11.1. Всеки създаден и споделен от теб материал (UGM) ти принадлежи, но ние и, където е приложимо, съответният издател на софтуера все още имаме права на интелектуална собственост в твоя UGM. Поради това не трябва да използваш UGM с търговска цел без наше съгласие и това на издателя на софтуера. 

11.2. Упълномощаваш нас, нашите филиали и други потребители на PSN да използваме, разпространяваме, копираме, променяме, показваме и публикуваме твоя UGM, PSN Online ID (и името ти, ако решиш да го използваш) в цялата PSN и други свързани услуги, като уебсайтове, свързани със софтуера. Разрешаваш ни също, без да се изисква плащане от наша страна, да лицензираме, продаваме и по друг начин да експлоатираме с търговска цел UGM (например продажба на абонаменти за достъп до твоя UGM (самостоятелно или в комбинация с други UGM) и/или получаване на рекламни приходи във връзка с UGM) и да използваме твоя UGM в промоцията на продукти, софтуер и услуги на PlayStation®. Приемаш, че ние и други потребители на PSN можем да променяме или изтриваме твоя UGM и се отказваш от каквито и да е морални права, които може да имаш в него. С публикуването на UGM заявяваш, че имаш всички необходими права за целта, както и да предоставяш правата, посочени в тази точка.

 

 

12. Какво да предприема в случай на неприятности онлайн?

12.1. Искаме всички да се наслаждават на онлайн общността ни, но не можем да гарантираме, че всички ще се държат правилно. Поради това не поемаме никаква отговорност към теб за дейността и UGM на други потребители на PSN, както и никаква отговорност към други лица за твоята дейност и UGM.

12.2. Ако срещнеш неприемливо или неподходящо поведение по време на игра, искаме да уведомиш съответния издател (който може да сме ние).

12.3. Въпреки че може да дадем възможност на теб и други потребители да публикувате в услуги на социалните мрежи и други сайтове на трети страни, не носим отговорност за тези услуги. Ако срещнеш неприемливо или неподходящо поведение в услуга на социална мрежа или на сайт на трета страна, моля, сигнализирай на услугата на социалната мрежа или сайта на тази трета страна чрез съответния процес за подаване на сигнал.

13. Подаване на сигнал от публикувани от нас игри

13.1. В игрите, които публикуваме, и за всяка функционалност, която предоставяме чрез оторизираните ни системи (напр. Изпращане и получаване на съобщения в PSN), включваме механизми за подаване на сигнал, където според нас може да бъдат най-подходящи. Например ще виждаш опция за подаване на сигнал до съобщения, които получаваш в PSN, и инструменти за подаване на сигнал във всяка от игрите, които публикуваме, ако съответната игра предлага възможност за споделяне на UGM. Ако използваш най-близкия инструмент за подаване на сигнал, с изпращането на сигнала може да имаш също възможност да приложиш доказателства, които ще ни помогнат при оценката му. Разбира се това означава, че и други хора могат да подават сигнали за теб и твоя UGM. 

13.2. За още информация относно подаването на сигнал, моля, отвори www.playstation.com/safety.

14. Проследяваме ли активността ти онлайн?

14.1. Да, но не можем да проследяваме всякаква активност и не се ангажираме да го правим.

14.2. Може да проследяваме и записваме активността ти в софтуера и да премахваме всяко твое съдържание (UGC), което нарушава тези Условия, без да те уведомяваме допълнително. Други потребители може да записват неща, които виждат, и да ни ги изпращат.

14.3. Информацията, която получаваме, може да включва твое съдържание, гласова и текстова комуникация, видеоклипове с игри, времето и местоположението на активността ти, истинското ти име, твоя PSN Online ID и IP адрес.

14.4. Ние (или свързаните с нас дружества) използваме тази информация, за да прилагаме тези Условия, да спазваме закона, да защитаваме правата си и правата на нашите лицензодатели и потребители, както и общността ни. Може да предадем тази информация на полицията или други подходящи власти.

14.5. Прегледай правилата ни за поверителност www.playstation.com/legal/PSNTerms/ за още подробности относно това използване на информацията ти. 

15. Онлайн магазини

15.1. Докато използваш софтуера онлайн, може да имаш възможност да купуваш елементи от онлайн магазин чрез акаунта си. Всички покупки се извършват от Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited и са предмет на Общите условия. 

16. Отзиви и пробни периоди на бета-версии

16.1. Приветстваме идеите и отзивите ти за услугите и продуктите ни, но трябва да ни предоставяш само свои собствени идеи и отзиви. Предоставяйки ни идеите и отзивите си, прехвърляш собствеността върху тях към нас, независимо дали може да ги прилагаме, или не. Няма да получаваш плащане или друго обезщетение за идеите или отзивите си. 

16.2. Ако участваш във или осребриш ваучер за безплатен пробен период на бета-версия, приемаш следните допълнителни условия:

16.2.1. Трябва да поддържаш сигурността и доброто състояние на бета-софтуера и да не го копираш, предоставяш или продаваш на никого, да не опитваш да прилагаш обратен инженеринг, нито да го използваш за създаване на производни произведения.я

16.2.2. Имаш лиценз за използване на бета-софтуера само за бета-версията.

16.2.3. Не гарантираме, че бета-софтуерът ще функционира правилно (или изцяло).

16.2.4. По време на бета-версията може да променяме бета-софтуера без предупреждение, като добавяме или премахваме данни, съдържание и функционалност. Приемаш, че няма да носим отговорност за такава загуба на данни, съдържание или функционалност. и

16.2.5. Можем да прекратим бета-версията или да спрем достъпа ти до нея по всяко време. 

17. Актуализации на софтуера и прекратяване на услугата

17.1. Понякога може да актуализираме софтуера, което може да включва добавяне или премахване на съществуваща функционалност. Ако направим това, винаги ще вземем предвид интересите ти и ще ги преценим спрямо нашите собствени. Стремим се да взимаме решения, които са разумни при дадени обстоятелства и се опитваме да подобряваме, а не да влошаваме изживяването ти със софтуера. Стремим се да се отнасяме с теб справедливо („Нашите ръководни принципи“).

17.2 Някои типове софтуер предлагат онлайн услуги, като онлайн мултиплейър, класации или инструменти за комуникация. Тези онлайн услуги не се предоставят вечно. Когато решим да изключим онлайн услуга, прилагаме нашите ръководни принципи. Ще ти изпратим предварително известие за спирането.

17.3 За софтуер, публикуван от трети страни, искаме от тях да те информират предварително за изключването.

18. Собственост на авторските права

18.1. Всички типове софтуер съдържат библиотечни програми, авторските права върху които са собственост на Sony Interactive Entertainment Inc. и са лицензирани изключително за нас за географската ни област на работа. В софтуера съществуват други авторски права и права на интелектуална собственост и може да получавате известие за тях от време на време.

19. Правила за прилагане на Условията за ползване на софтуер

19.1. Приемаш, че можем да наложим тези Условия спрямо теб по отношение на целия софтуер, независимо дали сме издателят, или не.  

20. Твоите права и отговорността ни

20.1. Като потребител може да имаш права съгласно приложимите местни закони, които не могат да бъдат изключени, ограничени или променени. Тези права имат предимство пред всичко в тези Условия, включително в настоящата точка 20.

20.2. Тези Условия не:

20.2.1. засягат каквито и да е законови гаранции, които имаш като потребител съгласно местните приложими закони (например правата ти в случай на дефектен софтуер);

20.2.2. изключват или ограничават отговорността ни в случай на смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност или тази на наши служители, представители или подизпълнители;
20.2.3. изключват или ограничават отговорността ни в случай на измама или измамно невярно представяне; или

20.2.4. изключват или ограничават отговорността ни по какъвто и да е начин, освен ако не ни е разрешено да го направим съгласно приложимите местни закони.

20.3. Ако си потребител, предмет на точки 20.1 и 20.2, нашата отговорност към теб е ограничена до 100 британски лири (или еквивалента в местна валута) или, ако е по-висока, цената в PS Store на софтуера, породил отговорността.

20.4. До степента, до която използваш PSN по различен начин, а не като потребител:

20.4.1 не ограничаваме отговорността си: (i) в случай на смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност или тази на наши служители, представители или подизпълнители; (ii) в случай на измама или измамно невярно представяне; (iii) всяка отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно приложимите местни закони.

20.4.2 При спазване на точка 20.4.1 не поемаме отговорност за (i) загуба на печалба; (ii) загуба на продажби или бизнес; (ii) загуба на споразумения или договори; (iii) загуба на очаквани спестявания; (iv) загуба или повреда на софтуера; (v) данни или информация; (vi) загуба или накърняване на репутацията; и (vii) всяка косвена или последваща загуба.

20.4.3 При спазване на точка 20.4.1 пълната ни отговорност към теб съгласно или във връзка с тези Условия, независимо дали в договор, закононарушение (включително небрежност), нарушение на законно задължение или по друг начин, няма да надвишава 100 британски лири (или еквивалента в местна валута).

21. Промени на настоящите Условия и правото ни да прехвърляме договорите ни с теб

21.1 Може да променяме тези Условия от време на време. Ако промените са съществени, ще поискаме от теб да приемеш новата версия на тези Условия. Ако са незначителни, ще те уведомим за тях например по имейл. Ако ти или децата от семейството ти продължите да използвате софтуера, след като сте уведомени за промените, означава, че сте ги приели. Няма да можеш да продължиш да използваш купения от теб софтуер, освен ако не приемеш всички промени.

21.2 Може да прехвърляме правата и задълженията си съгласно тези Условия и всякакви договори между теб и нас съгласно тези Условия без твое съгласие. Ще те уведомим обаче, за да имаш информация, ако планираме такива действия. Нямаш право да прехвърляш правата и задълженията си съгласно тези Условия. 

22 Приложимо право, юрисдикция и права на трети страни

22.1. Ако използваш PSN като потребител:

22.1.1. Тези Условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс. Ти обаче ще имаш допълнителната защита на валидните закони на държавата, в която живееш. Валидните закони на държавата, в която живееш, имат предимство пред законите на Англия и Уелс.

22.1.2. Можем да прилагаме тези Условия във всяко съдилище на държавата, в която живееш.

22.1.3. Можеш да прилагаш тези Условия в съдилище в държавата, в която живееш, или в тази, в която е регистрирана компанията ни. 

22.2. До степента, до която използваш PSN по различен начин, а не като потребител:

22.2.1. Тези Условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс. и

22.2.2. Съдилищата в Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция.

 

Последна актуализация: декември 2019 г.