playstation.com

Правна информация

Общи условия на уебсайта

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

 

1.       Кои сме ние

1.1     Този уебсайт се управлява от Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Обединеното кралство, регистрирано в Англия и Уелс с фирмен номер 03277793 („SIEE“). 

2.       Използвайки сайта, приемате тези Общи условия.

2.1     Тези Общи условия съдържат правилата за използване на сайта ни.  Използвайки сайта ни, потвърждавате, че приемате тези Общи условия и се съгласявате да ги спазвате. В противен случай не трябва да използвате сайта ни. Препоръчваме ви да отпечатате физическо копие на Общите условия за бъдеща справка.

2.2     Тези Общите условия подлежат на промяна. Винаги, когато искате да използвате сайта ни, моля, проверявайте тези Общи условия, за да се уверите, че ги познавате в текущата им формулировка.

2.3     Ако нарушите Общите условия, без да се пренебрегват други наши права и задължения, може да предприемем действие срещу акаунта ви за PlayStation Network (“PSN”) (ако имате такъв), включително блокиране на акаунта, особено в случай, че забелязваме заплаха за репутацията, системата или потребителите си.

3.       Акаунт за PSN и покупки, направени чрез сайта ни

3.1     Ако влезете в акаунта си за PSN на сайта, Общите условия за PSN, в които се урежда използването на този акаунт, ще бъдат приложени в допълнение към тези Общи условия.

3.2     Всяка покупка, направена на сайта ни, е покупка от Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (регистрирано в Англия и Уелс с фирмен номер 06020283) („SIENE“), а не от SIEE (освен ако ясно не е упоменато друго по време на покупката). Общите условия за PSN и всички други специфични условия, показани по време на покупката, ще са в сила за покупки, направени от SIENE на сайта ни.

4.       Деца

4.1     Част от съдържанието, налично чрез сайта ни, може да е неподходящо за деца под определена възраст. В някои случаи се показват възрастови ограничения, които указват дали съдържанието е подходящо, или достъпът може да бъде ограничен за определени възрастови групи. Родителите или настойниците трябва да контролират достъпа на децата си до съдържанието на сайта ни и по-конкретно използването на определени области в общността.

5.       Интелектуална собственост

5.1     Всички права за интелектуална собственост на този сайт и наличното на сайта съдържание принадлежат на SIEE или лицензодателите ни.  Голяма част от съдържанието е защитено с авторски права, търговска марка и други закони.  Освен ако не е посочено друго, съдържанието може да се копира само за ваша лична употреба.  Съдържанието не трябва да се променя, изпълнява, публикува и прехвърля на други лица или да се използва за търговски цели. 

5.2     Освен до степента, разрешена от приложимото местно законодателство, не трябва да разглобявате, демонтирате, прилагате обратен инженеринг или по друг начин да нарушавате или да се опитвате да нарушавате криптирането, защитаващо съдържанието.

6.       Съдържание, което вие създавате и споделяте

6.1     Вие носите пълна отговорност за всеки текст, видео- и аудиосъдържание, изображения, снимки, информация и други материали или съдържание (i), създадени от вас или други лица на сайта ни и/или (ii) споделени от вас или други лица чрез сайта ни ( „Генерирано от потребителите съдържание“ или „ГПС“). ГПС на сайта ни не е проверено или одобрено от нас. Всички мнения, изразени от други потребители на сайта ни, не представляват наши мнения или ценности.

6.2     Ваше собствено ГПС Въпреки това не трябва да го експлоатирате с търговска цел без съгласие. Необходимо ви е съгласие от нас и, където е уместно, от всяко друго лице, което има права на интелектуална собственост върху ГПС (например издателя на играта). Това е така, тъй като начинът, по който създавате и споделяте своето ГПС, означава, че ГПС може да бъде обвързано от интелектуална собственост, принадлежаща на нас и другите потребители. 

6.3     Когато споделяте ГПС

6.3.1    Може да го направим видимо в сайтовете ни и на сайтовете на свързаните с нас компании.

6.3.2    Ние или свързаните с нас компании можем да го направим видимо на други места, напр. PlayStation Network.

6.3.3    Ние и свързаните с нас компании можем да променим вашето ГПС по различни причини, включително да добавим вашия Online ID (или истинското ви име, ако решите да го използвате), така че другите да знаят, че е ваше, за да се гарантира, че се показва добре на различни устройства и т.н.

6.3.4    Други лица могат да взаимодействат с него и например да го коментират, променят, изтриват или споделят отново.

6.3.5.    Ние и свързаните с нас компании може да:

6.3.5.1    лицензираме, продаваме и използваме по друг начин вашето ГПС (например да продаваме абонаменти за достъп до него самостоятелно или в комбинация с друго ГПС);

6.3.5.2    получаваме приходи от реклама във връзка с ГПС;

6.3.5.3.   използваме вашето ГПС при промотирането на продукти и услуги; и

6.3.5.4.   променяме или изтриваме вашето ГПС, когато е необходимо, с цел спазване на закона или упражняване на правата ни съгласно настоящите Общи Условия.

6.4.    Ние не ви плащаме за използването на вашето ГПС, както е описано в тази точка 6.

6.5.    С публикуването на ГПС заявявате, че имате всички необходими права върху това ГПС, както и да предоставяте правата, посочени в тази точка 6.

7.       Кодекс за поведение

7.1     Трябва да спазвате нашияКодекс за поведение на PSN във всички отношения с нас и другите потребители. Когато използвате сайта, вие трябва да:

√ Бъдете толерантни.

Този сайт е предназначен за всяко лице независимо от половата идентичност, сексуалната ориентация, расата, етническата принадлежност, националността, цвета на кожата, имиграционния статус, социалната и икономическа класа, образователното ниво, размера, семейния статус, политическите убеждения, религията и умствените и физическите ви способности или всяко друго определение, което хората използват за обозначаване на други или за разделяне на общности.

☒ Не използвате или популяризирате насаждане на омраза.

☒ Не заплашвате, нанасяте вреда или тревожите никого.

☒ Не малтретирате, не тормозите и не следите никого.

√ Бъдете разумни. Спазвате закона.

☒ Не използвате вулгарен или оскърбителен език.

☒ Не насърчавате други да се самонараняват или да нараняват други лица.

☒ Не заплашвате, не толерирате извършването, не извършвате и не популяризирате всякакви незаконни действия.

☒ Не се представяте под чужда самоличност.

☒ Не нарушавате поверителността или не клевети други лица.

☒ Не нарушавате интелектуалната собственост на други лица.

√ Бъдете търпеливи и внимателни. Бъдете учтиви.

Не забравяйте, че и вие сте били начинаещи. Можете да помогнете за добрата насока на играта и преживяванията на някой начинаещ.

√ Уважавате другите.

Знаем, че не можете да приемате всичко през цялото време. Не се съгласявайте и се оттегляйте с уважение.

√ Бъдете екипен играч.

Помагайте на другите. Ако откриете уязвимо място в PSN или продукт, кажете ни, за да можем да го поправим, като запазим сигурността ви, тази на другите и на компанията ни.

☒ Не действате разрушително.

☒ Не използвате измама.

☒ Не използвате грешки, проблеми, уязвими места или неволни механизми в продукти или PSN, за да получите предимство.

☒ Не споделяте, купувате, продавате, наемате, отдавате с под-лиценз, търгувате, прехвърляте, не използвате фишинг или не събирате акаунти или данни за акаунти или други идентификационни данни.

☒ Не използвате спам срещу никого.

☒ Не препращате препоръки или оферти на контактите си без тяхно разрешение.

☒ Не използвате PSN или който и да е от продуктите ѝ с комерсиална цел или не ги свързвате с такава дейност.

☒ Не правите нищо, което може да дискредитира PSN или PlayStation.

√ Бъдете дискретни. Се държите достойно.

Нещата, които казвате и правите онлайн, засягат други хора и имат реални последствия за света. Помислете, преди да публикувате нещо онлайн. Имайте предвид, че информацията, която публикувате онлайн, може да се разпространява и може да бъде видяна от хора, от които не очаквате.

☒ Не разкривате лична информация за други хора или за себе си. Това прави вас и тях по-уязвими. Личната информация включва телефонни номера, имейл адреси и физически адреси, като дома, училището или временното ви местоположение.

☒ Не споделяте еротични или порнографски изображения.

☒ Не споделяте изображение на друго лице без съгласието му.

√ Ни помагате да гарантираме, че PlayStation е най-доброто място за игра.

Винаги бъдете разумни и се дръжте добре. Ако видите, че някой друг не се държи добре:

Сигнализирайте, като използвате контекстуалните ни инструменти за подаване на сигнал. Ако използвате най-близкия инструмент за подаване на сигнал, с изпращането на сигнала можете да приложите доказателства, които да ни помогнат при оценката му.  Разбира се това означава, че и други хора могат да подават сигнали за вас и съдържанието ви. За още информация относно подаването на сигнал, моля, отворете www.playstation.com/safety.

Ако общувате с тях, запазете спокойствие и уважение.. Давайте пример и не нарушавайте тези Условия.

√ Спазвате всички специфични правила за всеки продукт.

8.       Наличност

8.1     Ние не гарантираме, че сайтът ни или каквото и да е съдържание на него, винаги ще бъдат достъпни или ще бъдат непрекъснати. Запазваме си правото да променяме, спираме или оттегляме съдържание от сайта си, да спираме достъпа ви до сайта ни или да прекратяваме сайта или функцията на сайта по всяко време без предизвестие.

8.2     Не трябва да увреждате, да пречите или да нарушавате достъпа до сайта ни или съдържанието на него, нито да правите каквото и да е, което може да наруши функционалността или да попречи на достъпа на друго лице до сайта или съдържанието на него.  Не трябва да използвате сайта или съдържанието на него по какъвто и да е начин, който е незаконен или уврежда SIEE, свързаните с нас компании или друго лице.

9.       Връзки към други страници

9.1     Ние не сме одобрили или проверили сайтове на трети страни, свързани със сайтовете ни, и не носим отговорност по никакъв начин за съдържанието им. Използването на чужди сайтове от ваша страна ще бъде предмет на условията и реда на съответните сайтове.

10.     Вашите права и отговорността ни

10.1. Като потребител може да имате права съгласно приложимите местни закони, които не могат да бъдат изключени, ограничени или променени. Тези права имат предимство пред всичко в тези Условия, включително в настоящата точка 10.

10.2. Ако сте потребител, тези Условия не:

10.2.1. засягат каквито и да е законови гаранции, които имате като потребител съгласно местните приложими закони (например правата ви в случай на дефектен софтуер);

10.2.2. изключват или ограничават отговорността ни в случай на смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност или тази на наши служители, представители или подизпълнители;

10.2.3. изключват или ограничават отговорността ни в случай на измама или измамно невярно представяне; или

10.2.4. изключват или ограничават отговорността ни по какъвто и да е начин, освен ако не ни е разрешено да го направим съгласно приложимите местни закони.

10.3. Ако сте потребител, при спазване на клаузи 10.1 и 10.2 нашата отговорност към вас е ограничена до 100,00 британски лири (или еквивалента им в местна валута).

10.4. До степента, до която използвате сайта ни по различен начин, а не като потребител:

10.4.1 не ограничаваме отговорността си в случай на: (i) смърт или лично нараняване, причинено от нашата небрежност или тази на наши служители, представители или подизпълнители; (ii) измама или измамно невярно представяне; (iii) определена отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена съгласно приложимите местни закони.

10.4.2 при спазване на точка 10.4.1 не поемаме отговорност за (i) загуба на печалба; (ii) загуба на продажби или бизнес; (ii) загуба на споразумения или договори; (iii) загуба на очаквани спестявания; (iv) загуба или повреда на софтуера; (v) данни или информация; (vi) загуба или накърняване на репутацията; и (vii) всяка косвена или последваща загуба.

10.4.3 При спазване на точка 10.4.1 пълната ни отговорност към вас съгласно или във връзка с тези Условия, независимо дали в договор, закононарушение (включително небрежност), нарушение на законно задължение или по друг начин, няма да надвишава 100,00 британски лири (или еквивалента в местна валута).

10.5.  Както е упоменато в точка 3.2 по-горе, Общите условия на PSN са в сила за покупки, направени на сайта. Като такива, ограниченията и изключванията на отговорността, посочени вОбщите условия на PSN
(а не посочените в тази точка 10) ще са в сила за всяка отговорност, възникнала в резултат на доставката на продукти на този сайт за вас.

11.  Приложимо право, юрисдикция и права на трети страни

11.1. Ако използвате този сайт като потребител:

11.1.1   Тези Условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс. Вие обаче ще имате допълнителната защита на валидните закони на държавата, в която живеете. Валидните закони на държавата, в която живеете, имат предимство пред законите на Англия и Уелс.

11.1.2   Можем да прилагаме тези Условия във всяко съдилище на държавата, в която живеете.

11.1.3    Можете да прилагате тези Условия в съдилище в държавата, в която живеете, или в тази, в която компанията ни е регистрирана. 

11.2. До степента, до която използвате този сайт по различен начин, а не като потребител:

11.2.1. Тези Общи условия, всички договори, сключени в съответствие с тях, и всички спорове, които биха могли да възникнат за нас във връзка с тях, ще се уреждат и определят съгласно законите на Англия и Уелс; и

11.2.2. Съдилищата в Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция.