Maquette

Annapurna Interactive
Podržana pomoć za igru
Pregled igre

Uđite u imerzivni svet gde se veliki i mali sudaraju a najmanji problemi postaju neverovatne prepreke.

Maquette je rekurzivna igra sa puzlama u prvom licu koja vas vodi u svet gde svaka su zgrada, biljka i predmet istovremeno baš mali i ogromni. 

Krenite u centar sveta i osetićete se kao džin, koji se kreće kao kula između zgrada i zidova, uputite se dalje odatle i počećete da se osećate malo dok svet postaje sve veći i veći - do tačke kada pukotine u zemlji postaju provalije.

U igri Maquette, istražićete opsege svakodnevnih problema u modernoj ljubavnoj priči gde ponekad najmanji problemi mogu da postanu nepremostive prepreke.