PlayStation® i okruženje

Šta mi radimo da bismo smanjili naš uticaj na okruženje i kako vi možete da pomognete.

Naš otisak u okruženju

Pored toga što pružamo najbolje mesto za igranje, u PlayStation mi imamo veliki broj ambicioznih posvećivanja da bismo rešili otisak u okruženju za naš proizvod i poslovne aktivnosti. Čitajte da biste saznali više.

Ključne inicijative

Posvećeni smo brojnim inicijativama za državne pravilnike koji se odnose na probleme vezane za okruženje.

Video za inicijative za životnu sredinu

UNEP VR360 video koji edukuje decu za klimatski uticaj i akcije, napravljen korišćenjem igre Dreams na PlayStation 4.

Ujedinjene Nacije igraju za Alijansu Planete

Igrajte kao deo UN koji igra za Alijansu Planete. Pokrenut u okviru Samita generalnog sekretara UN-a o klimatskim akcijama u septembru 2019. godine, to je konzorcijum od 21 kompanije za video igre, formalno posvećen preduzimanju akcija u vezi sa klimatskim promenama koristeći domet naših platformi.

Evo samo nekih inicijativa za koje smo se dogovorili:

 • Procenjujemo da će naše obaveze prema PlaiStation®4 energetskoj efikasnosti dovesti do oko 30 miliona tona izbegnutih emisija ekvivalentnih ugljeniku do 2030* (ekvivalentno ukupnoj emisiji CO2 u Danskoj u 2017. godini).     
 • Uz PS5, mi ćemo uključiti opciju   za suspenziju toka igre uz mnogo manju potrošnju od PS4 (za šta procenjujemo da možemo da ostvarimo na oko 0,5 W).
 • Završili smo procenu emisije ugljenika za naše različite usluge igara na sreću i pružamo savete potrošačima o efikasnom postavljanju i upotrebi konzole (pogledajte odeljak [naši proizvodi> Energetska efikasnost> Kako mogu da smanjim potrošnju energije konzole?]).
 • Sarađivaćemo sa stručnjacima iz industrije i klime kako bismo podržali UN da razviju referentni / izvorni paket koji će koristiti programeri igara koji žele da uključe ili razumeju teme i probleme klimatskih promena za razvoj igara.
 • Istražićemo mogućnost razvoja VR aplikacija koje podižu svest o klimatskim promenama.

Ujedinjene Nacije igraju za Alijansu Planete

Igrajte kao deo UN koji igra za Alijansu Planete. Pokrenut u okviru Samita generalnog sekretara UN-a o klimatskim akcijama u septembru 2019. godine, to je konzorcijum od 21 kompanije za video igre, formalno posvećen preduzimanju akcija u vezi sa klimatskim promenama koristeći domet naših platformi.

Evo samo nekih inicijativa za koje smo se dogovorili:

 • Procenjujemo da će naše obaveze prema PlaiStation®4 energetskoj efikasnosti dovesti do oko 30 miliona tona izbegnutih emisija ekvivalentnih ugljeniku do 2030*  (ekvivalentno ukupnoj emisiji CO2 u Danskoj u 2017. godini).     
 • Uz PS5, mi ćemo uključiti opciju   za suspenziju toka igre uz mnogo manju potrošnju od PS4 (za šta procenjujemo da možemo da ostvarimo na oko 0,5 W).
 • Završili smo procenu emisije ugljenika za naše različite usluge igara na sreću i pružamo savete potrošačima o efikasnom postavljanju i upotrebi konzole (pogledajte odeljak [naši proizvodi> Energetska efikasnost> Kako mogu da smanjim potrošnju energije konzole?]).
 • Sarađivaćemo sa stručnjacima iz industrije i klime kako bismo podržali UN da razviju referentni / izvorni paket koji će koristiti programeri igara koji žele da uključe ili razumeju teme i probleme klimatskih promena za razvoj igara.
 • Istražićemo mogućnost razvoja VR aplikacija koje podižu svest o klimatskim promenama.

*Oko 1,8 MtCO2e od ovoga je zbog usklađenosti sa režimom mirovanja i zahtevi za mirovanje na mreži u okviru direktive za režim mirovanja Evropske unije (EC 1275/2008 kao što je izmenjeno od strane EU 801/2013) u okviru EU država.

Dobrovoljni sporazum Evropske unije za konzole za igru (VA)

Dobrovoljni sporazum Evropske unije za konzole za igru (VA)

U okviru Evropske unije, PlayStation  , zajedno sa Microsoft i Nintendo, su potpisnici Dobrovoljni sporazum Evropske unije za konzole za igru (EU Direktiva 2009/125/EC). Dobrovoljni sporazum (VA), formalno priznat od strane Evropske komisije 2015. godine, utvrđuje mere za poboljšanje energetske i resursne efikasnosti konzola za igru (pogledajte efficientgaming.eu), uključujući:

 • Obavezna vremenska ograničenja za automatsko isključivanje.
 • Maksimalna ograničenja za konzole u režimima medija i navigacije. 
 • Zahtevi za proizvođače konzola za objavu potrošnje napajanja njihovih konzola.   
 • Obaveza pružanja usluga popravke van garancije i informacija o korisnicima dobavljača koji pomažu u održavanju njihovih konzola.
 • Obaveze za poboljšanje reciklaže konzola.  

Tokom životnog veka konzola trenutne generacije procenjuje se da će VA generisati uštedu energije od 48 TWh (ekvivalentno godišnjoj proizvodnji električne energije u Portugalu). Sporazum se preispituje svake dve godine kako bi se osiguralo kontinualno poboljšanje.

Naši proizvodi

Saznajte više o tome kako smo smanjili uticaj proizvoda na životnu sredinu, uključujući upotrebu energije vaše PlaiStation konzole.

Naš lanac dostave

Transport kamionima i avionima su dva režima transporta sa najvećom emisijom ugljenika. Kroz naše globalne operacije, robu prevozimo u velikoj količini vodom i železnicom, gde god je to moguće, kako bi emisije iz transporta bile što manje.

Većina naše periferne opreme se grupno isporučuje iz Kine i pakuje lokalno, što značajno smanjuje broj brodskih kontejnera koji se koriste za njihov transport. 

Aktivnosti kancelarije 

Razvili smo ciljeve i aktivnosti specifične za lokaciju kako bismo smanjili uticaj na rad naših kancelarija na životnu sredinu. Do sada, obavili smo sledeće aktivnosti:

Energija 

Inicijative za energetsku efikasnost sprovedene su na mnogim našim globalnim lokacijama. U svim našim kancelarijama u Velikoj Britaniji kupujemo obnovljivu električnu energiju od 100% i smanjili smo ukupnu potrošnju energije za 12% u odnosu na 2015. godinu. 

U našim operativnim kancelarijama u Londonu završili smo veliki program obnove koji je smanjio potrošnju energije za 19% od 2015. godine - uprkos dodavanju 15% veće površine i teretane za osoblje. 

U Americi istražujemo korišćenje 100% kupljene električne energije iz obnovljivih izvora. Do sada smo to postigli u našim kancelarijama u San Mateu. Takođe instaliramo uređaje za uštedu energije na svim lokacijama, uključujući LED svetla i sisteme za otkrivanje pokreta, kao deo našeg tekućeg programa obnove kancelarije. Takođe imamo stanice za punjenje električnih vozila prisutne na našim lokacijama.   

U Aziji se naše osoblje podstiče da štedi energiju kroz dobru praksu, a tehnologije za uštedu energije se razmatraju i uključuju u radove na preuređivanju kancelarija.  

Recikliranje

Preko naših operativnih kancelarija u Velikoj Britaniji postigli smo stopu recikliranja od 74% do kraja 2018. godine. Takođe smo postigli nula otpada na deponiji - s tim što se otpad ili reciklira, šalje u aerobnu digestiju ili spaljuje za stvaranje energije. 

Pored toga, ciljamo na smanjenje otpada i do sada smo iz naših kantina uklonili sve boce sa vodom i tetrapakove. Sada se samo svaka peta kafa kupljena u našem kafiću priprema u jednokratnoj šolji za jednokratnu upotrebu. 

U Americi smo identifikovali i mapirali sve svoje tokove otpada, što nam omogućava da ciljamo određeni otpad poput plastike za jednokratnu upotrebu, koji smo eliminisali iz područja pružanja hrane. Nastojimo da minimiziramo rasipanje hrane i izračunali smo naš „otisak hrane“ kako bismo postavili cilj smanjenja za budućnost. 

Naše kancelarije širom Azije takođe su uvele sisteme recikliranja za odvajanje materijala koji se mogu reciklirati kako bi povećali stopu recikliranja u regionu.

Aktivnosti zajednice

Otkrijte kako se naše osoblje može uključiti u aktivnosti lokalnih i regionalnih zajednica kao podršku inicijativama za zaštitu, zaštitu životne sredine i dobrotvorne svrhe.

Dalje informacije

Za dodatne informacije pogledajte Sony stranicu za životnu sredinu i našu stranicu sa Aktom o modernom ropstvu .