playstation.com

Pravni tekst

Uslovi korišćenja veb-lokacije

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA PRAVILA KORIŠĆENJA PRE KORIŠĆENJA NAŠE VEB-LOKACIJE.

 

1.       Ko smo mi

1.1     Ovu veb-lokaciju kontroliše kompanija Sony Interactive Entertainment Europe Limited sa adresom 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Ujedinjeno Kraljevstvo, koja je registrovana u Engleskoj i Velsu pod brojem 03277793 („SIEE“). 

2.       Ako koristite ovu veb-lokaciju, to znači da prihvatate ove uslove korišćenja

2.1     Ovi uslovi korišćenja predstavljaju pravila za korišćenje naše veb-lokacije.  Ako koristite našu veb-lokaciju, time potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i da ćete ih poštovati. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, ne smete koristiti našu veb-lokaciju. Preporučujemo vam da odštampate ove uslove korišćenja za buduću upotrebu.

2.2     Ove uslove korišćenja povremeno dopunjujemo. Pre svakog korišćenja naše veb-lokacije, pogledajte uslove korišćenja i proverite da li ste razumeli koji se uslovi korišćenja trenutno primenjuju.

2.3     Ako prekršite ove uslove korišćenja, ne dovodeći u pitanje naša druga prava i pravne lekove, možemo preduzeti odgovarajuće mere u vezi sa vašim nalogom za PlayStation Network („PSN“) (ukoliko ga imate), poput zabrane korišćenja naloga, naročito ukoliko smatramo da mogu biti ugroženi naš ugled, mreža ili naši korisnici.

3.       Nalog za PSN i kupovine obavljene na našoj veb-lokaciji

3.1     Ako se prijavite na nalog za PSN na ovoj veb-lokaciji, pored ovih uslova korišćenja primenjuju se i Uslovi korišćenja PSN usluge, koji regulišu vaše korišćenje naloga.

3.2     Sve proizvode i usluge koje kupujete na našoj veb-lokaciji kupujete od kompanije Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (registrovane u Engleskoj i Velsu pod brojem 06020283) („SIENE“), a ne kompanije SIEE (osim ako nije drugačije navedeno u trenutku kupovine). Uslovi korišćenja PSN usluge i svi posebni uslovi koji se odnose na proizvod, a koji su vam predočeni u trenutku kupovine, odnose se na proizvode i usluge koje kupujete od kompanije SIENE na našoj veb-lokaciji.

4.       Deca

4.1     Neki od sadržaja dostupnih na našoj veb-lokaciji možda nisu primereni za decu mlađu od određenog uzrasta. U pojedinim slučajevima, biće prikazane ocene koje pokazuju da li je sadržaj primeren, odnosno, pristup određenim starosnim grupama može biti ograničen. Roditelji i staratelji treba da nadziru svoju decu kada pristupaju našoj veb-lokaciji, a naročito kada učestvuju u bilo kojem delu zajednice.

5.       Intelektualna svojina

5.1     Sva prava na intelektualnu svojinu na veb-lokaciji i sadržaj dostupan na našoj veb-lokaciji pripadaju kompaniji SIEE ili našim davaocima licenci.  Većina sadržaja je zaštićena autorskim pravom, zaštitnim žigom i drugim zakonima.  Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj može da se kopira samo za lične potrebe.  Sadržaj ne sme da se menja, prikazuje, objavljuje, prenosi drugim osobama ili koristi u komercijalne svrhe. 

5.2     Osim u onoj meri u kojoj to dozvoljava važeći lokalni zakon, ne smete da rastavljate, dekompilirate, obavljate reverzni inženjering ili na neki drugi način dekodirate ili pokušate da dekodirate mehanizam šifrovanja koji štiti sadržaj.

6.       Sadržaj koji pravite i delite

6.1     Snosite svu odgovornost za sve tekstove, video zapise, audio datoteke, slike, fotografije, informacije i druge materijale ili sadržaje (i) koje ste kreirali vi ili druge osobe na našoj veb-lokaciji i/ili (ii) koje ste podelili vi ili druge osobe na našoj veb-lokaciji („Korisnički kreiran sadržaj“ ili „UGC“). Nismo proverili niti odobrili korisnički kreiran sadržaj na našoj veb-lokaciji. Svi stavovi koje iznesu drugi korisnici na našoj veb-lokaciji ne predstavljaju naše stavove niti vrednosti.

6.2     Vi ste vlasnik svog korisnički kreiranog sadržaja. Međutim, ne smete ga koristiti u komercijalne svrhe bez dozvole. Pre toga morate tražiti našu saglasnost i, gde je to primenljivo, saglasnost svake osobe koja ima prava na intelektualnu svojinu za korisnički kreiran sadržaj (na primer, izdavač igre). Razlog za to je što način na koji kreirate i delite vaš UGC sadržaj može značiti da je on povezan sa intelektualnom svojinom koja pripada nama ili drugim osobama. 

6.3     Kada delite svoj korisnički kreiran sadržaj:

6.3.1    Možemo se pobrinuti da taj sadržaj bude vidljiv na našim veb-lokacijama i lokacijama naših partnerskih kompanija.

6.3.2    Mi i naše partnerske kompanije se možemo pobrinuti da taj sadržaj bude vidljiv na drugim mestima, kao što je PlayStation Network.

6.3.3    Mi i naši partneri možemo izmeniti vaš korisnički kreiran sadržaj iz različitih razloga, na primer, da bismo dodali vaš mrežni ID (ili vaše pravo ime, ako odaberete da ga koristite) kako bi druge osobe znale da pripada vama, da bismo se postarali da bude ispravno prikazan na različitim uređajima itd.

6.3.4    Druge osobe mogu da vrše interakciju sa vašim sadržajem tako što će slati komentare na njega, menjati ga, brisati ili ponovo ga deliti.

6.3.5.    Mi i naši partneri možemo:

6.3.5.1    licencirati, prodavati i na neki drugi način koristiti u komercijalne svrhe vaš korisnički kreiran sadržaj (na primer, da prodajemo pretplate za pristup samo vašem sadržaju ili vašem sadržaju u kombinaciji sa drugim korisnički kreiranim sadržajima);

6.3.5.2    ostvariti prihod od reklama u vezi sa vašim korisnički kreiranim sadržajem;

6.3.5.3.   koristiti vaš korisnički kreiran sadržaj za promociju proizvoda i usluga; i

6.3.5.4.   menjati ili brisati vaš korisnički kreiran sadržaj ako to nalaže zakon ili da bismo iskoristili svoja prava u okviru ovih uslova korišćenja.

6.4.    Ne plaćamo vam nadoknade za korišćenje vašeg korisnički kreiranog sadržaja na načine opisane u odredbi 6.

6.5.    Ako podelite korisnički kreiran sadržaj, to znači da imate sva neophodna prava na taj sadržaj i da možete da dodelite prava opisana u odeljku 6.

7.       Pravila ponašanja

7.1     Dužni ste da poštujete naša Pravila ponašanja na PSN mreži kada komunicirate sa nama i drugim korisnicima. Kada koristite ovu veb-lokaciju, treba da se pridržavate sledećeg:

√ Budite inkluzivni.

Veb-lokacija je namenjena svima, bez obzira na pol, seksualnu opredeljenost, rasu, etničko poreklo, nacionalnost, boju kože, migracioni status, društveni i ekonomski status, nivo obrazovanja, veličinu, porodični status, politička uverenja, religiju i mentalne i fizičke sposobnosti ili bilo koji drugi kriterijum koji ljudi koriste da obeleže druge i podele zajednice.

☒ Nemojte da koristite ili podržavate govor mržnje.

☒ Nemojte da pretite drugim osobama, da ih povređujete ili uznemiravate.

☒ Nemojte da zlostavljate, maltretirate ili uhodite druge osobe.

√ Budite razboriti. Poštujte zakon.

☒ Nemojte da budete vulgarni ili uvredljivi.

☒ Nemojte da podstičete druge osobe da povrede sebe ili druge.

☒ Nemojte da pretite, odobravate, činite ili podstičete nezakonite radnje.

☒ Nemojte lažno da se predstavljate.

☒ Nemojte da narušavate privatnost drugih osoba niti njihov ugled.

☒ Nemojte da narušavate tuđe pravo na intelektualnu svojinu.

√ Budite strpljivi i uviđajni. Budite ljubazni.

Setite se kako je vama bilo u početku. Možete pomoći da nečiji doživljaj igre i komunikacije u zajednici bude pozitivno iskustvo.

√ Poštujte druge.

Znamo da se ne mogu svi uvek slagati. Sa poštovanjem izrazite neslaganje ili se udaljite.

√ Budite timski igrač.

Pomozite jedni drugima. Ako pronađete problem na našoj veb-lokaciji, PSN mreži ili nekom proizvodu, obavestite nas o tome da bismo mogli da otklonimo problem kako biste vi, druge osobe i naša kompanija bili bezbedniji.

☒ Nemojte da ometate druge.

☒ Nemojte da varate.

☒ Nemojte da koristite greške u kodu, gličeve, ranjivosti ili slučajne mehaničke propuste na našoj veb-lokaciji, u proizvodima ili na mreži PSN da biste stekli prednost.

☒ Nemojte da delite, kupujete, prodajete, iznajmljujete, podlicencirate, razmenjujete, prenosite ili na prevaru preuzimate naloge ili podatke o nalozima, odnosno druge akreditive.

☒ Nemojte da šaljete neželjene poruke drugim osobama.

☒ Nemojte da prosleđujete preporuke ili ponude svojim kontaktima bez njihove dozvole.

☒ Nemojte da koristite našu veb-lokaciju, PSN mrežu ili neki od proizvoda, direktno ili indirektno, u komercijalne svrhe.

☒ Nemojte da radite ništa što bi narušilo ugled mreže PSN ili brenda PlayStation.

√ Budite diskretni. Budite pristojni.

Sve što kažete ili uradite na mreži utiče na druge i ima posledice u stvarnom svetu. Razmislite pre nego što objavite nešto na mreži. Imajte na umu da informacije koje objavite na mreži mogu da se prošire i da ih mogu videti osobe za koje ne biste očekivali da će ih videti.

☒ Nemojte da otkrivate lične podatke o drugim osobama i sebi. Na taj način, vi i drugi postajete ranjiviji. Lični podaci obuhvataju brojeve telefona, e-adrese, fizičke adrese kao što su kućna adresa, adresa škole ili privremeno prebivalište.

☒ Nemojte da delite erotske ili pornografske slike.

☒ Nemojte da delite slike drugih osoba bez njihove dozvole.

√ Pomozite nam da od PlayStation mreže napravimo najbolje mesto za igru.

Uvek budite razboriti i pristojni. Ako primetite da se neko drugi nedolično ponaša:

Prijavite nam tu osobu pomoću naših alatki za prijavljivanje neprimerenog ponašanja i sadržaja u datom kontekstu. Ako pri slanju prijave izaberete najpribližniju alatku za prijavljivanje, možete nam poslati adekvatan dokaz koji će nam pomoći da procenimo vašu prijavu.  Naravno, to znači da i druge osobe mogu prijaviti vaše neprimereno ponašanje i sadržaje. Više informacija o prijavljivanju neprimerenog ponašanja i sadržaja potražite na stranici www.playstation.com/safety.

Ako dođete u kontakt sa tom osobom, budite staloženi i uljudni. Dajte primer svojim ponašanjem i nemojte kršiti ove uslove korišćenja.

√ Pridržavajte se svih specifičnih pravila za svaki proizvod.

8.       Dostupnost

8.1     Ne garantujemo da će naša veb-lokacija ili sadržaj na njoj biti uvek dostupni ili bez prekida. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku izmenimo, suspendujemo ili uklonimo sadržaj sa naše veb-lokacije, da vam uskratimo pristup našoj veb-lokaciji ili da obustavimo veb-lokaciju ili neku funkciju na veb-lokaciji bez prethodnog obaveštenja.

8.2     Ne smete da onemogućite, utičete na ili ometate pristup našoj veb-lokaciji ili njenom sadržaju, niti da na bilo koji način umanjite funkcionalnost lokacije ili onemogućite drugim korisnicima pristup našoj veb-lokaciji ili njenom sadržaju.  Ne smete da koristite našu veb-lokaciju ili sadržaje na njoj na nezakonit način ili na način koji narušava ugled kompanije SIEE, naših partnerskih kompanija ili neke druge osobe.

9.       Veze ka drugim veb-lokacijama

9.1     Nismo odobrili niti proveravamo druge veb-lokacije koje su povezane sa našim veb-lokacijama i ni na koji način nismo odgovorni za sadržaj na tim lokacijama. Korišćenje drugih veb-lokacija podleže uslovima i odredbama korišćenja koje se primenjuju za te veb-lokacije.

10.     Vaša prava i naša odgovornost

10.1. Kao korisnik možete imati određena prava prema važećim zakonima u vašoj zemlji koja ne mogu biti izuzeta, ograničena ili promenjena. Ova prava imaju prednost nad bilo čim navedenim u ovim uslovima korišćenja, što obuhvata i odredbu 10.

10.2. Ako ste korisnik, ovi uslovi neće:

10.2.1. uticati na ustavne garancije ili jemstva koja imate kao potrošač prema lokalnim zakonima (poput prava koja imate ako su proizvodi neispravni);

10.2.2. izuzeti niti ograničiti našu odgovornost, ni na koji način, za smrtne slučajeve ili telesne povrede do kojih je došlo usled našeg nemara ili nemara naših zaposlenih, agenata ili podugovarača;

10.2.3. izuzeti niti ograničiti našu odgovornost, ni na koji način, za obmanu ili lažno predstavljanje; odnosno

10.2.4. izuzeti niti ograničiti našu odgovornost, ni na koji način, osim ako nam to ne dozvoljavaju zakoni u vašoj zemlji.

10.3. Ako ste korisnik, naša odgovornost prema vama, u skladu sa odredbama 10.1 i 10.2, nije veća od £100 (ili ekvivalentne vrednosti u domaćoj valuti).

10.4. Ukoliko ne koristite našu veb-lokaciju u svojstvu korisnika:

10.4.1   nećemo izuzeti niti ograničiti našu odgovornost za: (i) smrtne slučajeve ili telesne povrede do kojih je došlo usled našeg nemara ili nemara naših zaposlenih, agenata ili podugovarača; (ii) obmanu ili lažno predstavljanje sa naše strane; (iii) svaku odgovornost koja ne može biti ograničena niti izuzeta prema važećim lokalnim zakonima.

10.4.2   u skladu sa odredbom 10.4.1, ne prihvatamo odgovornost za (i) gubitak profita; (ii) gubitak prodaje ili posla; (ii) raskidanje sporazuma ili ugovora; (iii) gubitak očekivane uštede; (iv)  gubitak softvera ili kvar na softveru; (v) podatke ili informacije; (vi) gubitak ili narušavanje ugleda; i (vii) bilo koji indirektni ili posledični gubitak.

10.4.3   u skladu sa odredbom 10.4.1, naša celokupna odgovornost prema vama prema ili u vezi sa ovim uslovima korišćenja, bilo po ugovoru ili odštetnom pravu (uključujući nemar), zbog kršenja ustavnih dužnosti ili nekog drugog razloga, neće biti veća od £100 (ili ekvivalentne vrednosti u domaćoj valuti).

10.5.  Kao što je navedeno u odredbi 3.2, Uslovi korišćenja PSN usluge odnose se na kupovine obavljene na ovoj veb-lokaciji. Prema tome, ograničavanja i izuzimanja od odgovornosti navedena u Uslovima korišćenja PSN usluge (osim onih navedenih u odredbi 10) odnose se na svaku odgovornost koja je nastala kao rezultat prodaje proizvoda na ovoj veb-lokaciji.

11. Merodavno pravo, nadležnost i prava trećih strana

11.1. Ako veb-lokaciju koristite u svojstvu korisnika:

11.1.1   ovi uslovi korišćenja, svi ugovori koji su sastavljeni u skladu sa njima i svi sporovi koji su možda proistekli u vezi sa njima biće regulisani zakonima Engleske i Velsa, ali imaćete dodatnu zaštitu prema obavezujućim zakonima zemlje u kojoj živite. Obavezujući zakoni zemlje u kojoj živite imaju prednost nad zakonima Engleske i Velsa.

11.1.2   ove uslove korišćenja možemo da primenimo u sudovima zemlje u kojoj živite.

11.1.3   ove uslove korišćenja možemo da primenimo u sudovima zemlje u kojoj živite ili u kojoj je registrovana vaša kompanija. 

11.2. Ukoliko ne koristite veb-lokaciju u svojstvu korisnika:

11.2.1. ovi uslovi korišćenja, svi ugovori koji su sastavljeni u skladu sa njima i svi sporovi koji su možda proistekli u vezi sa njima biće regulisani zakonima Engleske i Velsa; i i

11.2.2. sudovi u Engleskoj i Velsu imaju isključivu nadležnost.